Prístroje na validáciu a servis

Prístroje na validáciu a servis

Prístroje na validáciu a servis. Technické parametre jednotlivých častí logického celku sú špecifikované v Prílohe č.1 (minimálne požadované technické parametre logického celku sú špecifikované v prílohe č. 1)

Obstaranie zariadení na výrobu oceľových konštrukcií

Obstaranie zariadení na výrobu oceľových konštrukcií

Predmetná zákazka pozostáva z obstarania zariadení na výrobu oceľových konštrukcií v rámci troch logických celkov: 1. Opracovanie ocele 2. Zváranie oceľových konštrukcií 3. Úprava povrchov oceľových konštrukcií Podrobná technická špecifikácia jednotlivých zariadení v rámci logických celkov je prílohou súťažných podkladov.

HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

Předmětem veřejné zakázky ? je dodávka 1 ks intravaskulárního ultrazvukového přístroje s vysokým rozlišením pro provádění komplexních koronárních intervencí na katetrizačním pracovišti; ? jsou dodávky spotřebního materiálu – katétrů kompatibilních s dodaným přístrojem. Zadavatel předpokládá odběr 20 ks katétrů ročně. Ultravaskulární ultrazvuk ...

Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Dodávka automatizovaného zařízení pro akustický přenos kapalin

Za účelem rozšíření portfolia stávajících využívaných přístrojů pro výzkumné účely je předmětem veřejné zakázky dodávka automatizovaného azřízení pro akustický přenos kapalin - bezkontaktního pipetovacího systému pro pipetování nanolitrových objemů DMSO a vodných roztoků, umožňující také pipetování nukleových kyselin a proteinů.

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Pořízení nové CAS pro JSDH Veselí nad Lužnicí

Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem. Předmět plnění veřejné zakázky je spolufinancován z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů prostřednictvím dotačního programu Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky „Dotace pro jednotky SDH obcí“ ...

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre novovybudované Stredisko na zhodnocovanie odpadov - Brzotín. Predmet dodávky je delený na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. - Zariadenia na váženie 1) mostová váha s príslušenstvom 1 ks Časť II. - Manipulačná technika 1) hydraulické pásové ...

Dodávka a montáž CT přístroje

Dodávka a montáž CT přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace počítačové tomografie (multidetektorové CT) včetně záručního a pozáručního servis po celkovou dobu 8 let. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Provést řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 4 ks přenosných ultrazvukových přístrojů, high-end s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a 1 ks ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření.

Dodávka prenosného GC-MS detekčného meracieho systému - časť 1

Dodávka prenosného GC-MS detekčného meracieho systému - časť 1

Predmetom zákazky je dodávka: Prenosného GC-MS detekčného meracieho systému ( prístroj ), Ramanovho spektrometra, Prenosného detekčného biologického a toxínového testera a Protichemickej a protibiologickej ochrannej súpravy.

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám pomaloběžné hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče.

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Hybridní zobrazovací multidetekční reader

Předmětem veřejné zakázky je dodávka hybridního zobrazovacího multidetekčního readeru umožňujícího současnou kvantitativní analýzu změn absorbance, fluorescence a chemiluminiscence a mikroskopickou analýzu buněčných parametrů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a ...

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Mikrodestičkový reader pro UV-VIS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompaktního stolního mikrodestičkového readeru určeného k měření absorbance biologických vzorků v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti spektra pro stanovení koncentrací biologických analytů a makromolekul a analýzu aktivity enzymů.

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Artweger, spol. s r.o. II

Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti Artweger, spol. s r.o. II

zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti Artweger, spol. s r.o.

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Stavebné objekty: SO 01 Prevádzková budova SO- 02 Hala (garáž prefabrikovaná), prístrešok SO 03 Prípojka vody a kanalizácie SO 04 Spevnené plochy SO 05 Mostová váha SO 06 Oplotenie SO 07 Elektrická prípojka Pdrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a v technickej správe.

Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku

Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku včetně jeho dopravy na místo plnění a poskytnutí záruky na stroj v délce 24 měsíců.

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Aparatura na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích

Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury na měření termoluminiscence chlorofylu na rostlinných vzorcích pro studium stavu elektronového transportu ve fotosyntetickém aparátu rostlin (fotosystému II) bez nutnosti jeho biochemické separace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů

• Dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) přístrojů: Injekční dávkovač (5 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele, • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele, • zaškolení personálu na náklady dodavatele, • provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných ...

Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací

Dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 20 ks sněhových radlic pro údržbu komunikací dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Kamerový systém

Kamerový systém

Predmetom zákazky je dodávka kamerového systému. Súčasťou dodania predmetu zákazky je uvedenie do prevádzky a inštalácia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

CO2 stanica

CO2 stanica

Predmetom zákazky je nákup technológických zariadení a strojov pre spoločnosť FOOD UNION, s.r.o. Zákazka sa delí na 8 časti: 1. CO2 stanica - 1 ks 2. Mobilné čerpadlo na vysoko viskózne látky - 1 ks 3. Zariadenie na tepelne stabilnú úpravu polotovarov - 1 ks 4. Inteligentné balenie - 1 súbor 5. Prístrojové vybavenie na meranie ...

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla 2

Dvojhriadeľová hranolovacia píla s príslušenstvom

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu

Predmetom obstarávanej zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál - katétre na endovaskulárne mechanické trombektómie akútnych, subakútnych a chronických trombotických alebo aterotrombotických oklúzií v arteriálnom a venóznom riečišti schopné liečiť natívne cievy, in stent uzávery, uzávery bypassov a dializačných fistúl, resp. aj s možnosťou ...

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka  1 ks

Logický celok č. 1: Plazmová rezačka 1 ks

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny sústruh 1 ks

(záznamy 1/25 z 34261)  strana 1 / 1371