Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl

Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl

Poptávám poplastování pekařských nádob plastem pro potravinářský průmysl, jedná se o vnitřek mísy na těsto a nádob na děličku těsta.

RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

RTG práškový difraktometr s in-situ reakční komůrkou

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu kompletního, plně funkčního zařízení pro in-situ rtg práškovou difrakci včetně příslušenství.

Dodávka obrobeného materiálu pro VaV speciálních obráběcích strojů: horizontálního stroje, frézovací

Dodávka obrobeného materiálu pro VaV speciálních obráběcích strojů: horizontálního stroje, frézovací

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka obrobeného materiálu pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.

Sensitivní robot

Sensitivní robot

Sensitivní robot - 1 ks Robot dovolující přímou spolupráci s člověkem.

Optické stoly s širokopásmovým tlumením včetně pneumatických podpěr a vzduchové komprese

Optické stoly s širokopásmovým tlumením včetně pneumatických podpěr a vzduchové komprese

Předmětem veřejné zakázky je dodávka čtyř kusů optických stolů s širokopásmovým tlumením vhodných pro interferometrické experimenty o různých velikostech a vlastnostech, včetně pneumatických podpěr a vzduchového kompresoru. Součástí zakázky je doprava stolů na místo plnění a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena ...

Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Predmetom zákazky sú materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí

Zařízení pro měření silových účinků dvojkolí

Předmětem veřejné zakázky je dodávka doplňkových komponentů pro kladkový stav zadavatele – zařízení pro měření silových účinků dvojkolí. Bližší informace o předmětu veřejné zakázky včetně technických parametrů jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.

Dodávka  kostního denzitometru (DXA)

Dodávka kostního denzitometru (DXA)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka kostního denzitometru (DXA). Podrobná specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Tato veřejná zakázka je financována z projektu OP VVV s názvem Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798.

Nákup elektroerozivní drátové CNC řezačky pro Výzkumné centrum ABO valve, s.r.o.

Nákup elektroerozivní drátové CNC řezačky pro Výzkumné centrum ABO valve, s.r.o.

Předmětem zakázky je nákup elektroerozivní drátové CNC řezačky.

Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou

Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou

Cílem zadávacího řízení k této veřejné zakázce je uzavřít mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem kupní smlouvu, jejímž předmětem bude dodávka tandemového hmotnostního spektrometru typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován Přílohou č. 1 – Návrhem kupní smlouvy. Technická ...

FN Plzeň – Dodávka 3D endoskopické sestavy – NCH – 2017 II.

FN Plzeň – Dodávka 3D endoskopické sestavy – NCH – 2017 II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) 3D endoskopické sestavy (kamerová jednotka, kamerová hlava, světelný zdroj, LCD monitor, aj.) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Neurochirurgickou kliniku (NCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění PBTK po záruční době po dobu předpokládané ...

Traktor s príslušenstvom

Traktor s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie technológií pre obec Bystričany. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál

Chemikálie a laboratórny materiál podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.

Veľký traktor s príslušentsvom

Veľký traktor s príslušentsvom

Poľnohospodárska technika: Veľký traktor s príslušenstvom Malý traktor Rezací kombajn Zavlažovací bubón + konzola +hadice Motorové čerpadlo

Zvárací stroj

Zvárací stroj

Predmetom zákazky sú stroje na výrobu reakčných nádob. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Laboratórne prístroje

Laboratórne prístroje

Predmetom zákazky je dodanie laboratórnej techniky chemicjkého laboratória. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex

Poptávám termostat ke kombinované lednici Calex.

Poptávám opravu vysokotlakého čističe BOSCH

Poptávám opravu vysokotlakého čističe BOSCH

Poptávám opravu vysokotlakého čističe BOSCH 35-12 +. Netěsní mi spoj mezi pistolí a vysokotlakou hadicí. Prasklý těsnící kroužek.

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům

Poptávám náhradní díl k sekčním garážovým vratům, mám prasklou pružinu, délka pružiny je 70 cm (bez koncových ok). Rozměr vrat 210 x 240.

Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky

Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky

Predmetom zákazky sú dodávky všetkých potrebných reagencií vrátane každodenných kontrol pre plnohodnotnú prevádzku močovej linky a prenájom prístrojovej techniky (nový nepoužívaný analyzátor moču chemicky a nový nepoužívaný analyzátor močového sedimentu). Vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a ...

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

PdF – výukové pomůcky pro rozvoj informatického myšlení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka robotických učebních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.

FTK - Fitness náramky II

FTK - Fitness náramky II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 90 ks fitness náramků. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Mgr16 – LIGHTSHEET mikroskop a KONFOKÁLNÍ mikroskop

Předmětem zakázky je dodávka mikroskopů pro výuku a výzkum.

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85

Generální oprava velkostroje KU 300.S-26/K85 v rozsahu a za podmínek specifikovaných v závazném textu návrhu smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s technickou specifikací, které tvoří přílohy zadávacích podmínek zveřejněných na profilu zadavatele.

(záznamy 1/25 z 36158)  strana 1 / 1447