Pokročilý pacientský simulátor novorozence včetně příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového Pokročilého pacientského simulátoru novorozence včetně příslušenství pro potřeby pracoviště Klinika dětské anesteziologie a resuscitace LF MU. Dodavatel je oprávněn podat svou nabídku pouze na celý předmět této veřejné zakázky. Předmět této veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude dále ...
Sterilizační přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových sterilizačních přístrojů (2 ks parní sterilizátor, 1 ks kombinovaný sterilizátor, 1 ks přísálový sterilizátor) včetně příslušenství, pro centrální sterilizaci Nemocnice Jihlava. Součástí plnění je bezplatný záruční servis a pozáruční servisní služby s předpokládanou dobou trvání minimálně 8 let.
Obměna skiagrafického RTG přístroje, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skiagrafického RTG přístroje pro RDG oddělení zadavatele, včetně 5letého pozáručního servisu.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Transportní ventilátor pro KAPIM Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks transportního ventilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Import zdravotnického vybavení, Indie
Navázání obchodní spolupráce Chtěli bychom představit naši společnost jako dovozce průmyslového a spotřebního zboží a služeb se sídlem v Indii. Zajímají nás české zdravotnické přístroje a zařízení, výrobky péče o zdraví, olivové oleje, solární panely a solární kuchyňské vybavení. Tyto výrobky a zařízení dodáváme hlavně do vládního ...
Dodávka multifunkčních destičkových readerů
Předmětem zakázky je dodávka 2 multifunkčních destičkových readerů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nemocničních lůžek a rehabilitačních a vyšetřovacích stolů pro jednotlivá pracoviště zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí, kdy dodavatel podává pro každou část veřejné zakázky samostatnou nabídku, přičemž může podat nabídku do jedné, několika nebo do všech částí veřejné zakázky. Každá část ...
RTG přístroj s C ramenem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka RTG přístroje s C-ramenem pro Centrální operační sály Pardubické nemocnice a Centrální operační sály Orlickoústecké nemocnice. Bližší specifikace v rámci ZD.
Přístroje a nástroje pro operační sály
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů a nástrojů pro operační sály pro NPK, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, několika nebo všech částí veřejné zakázky.
Kryosauna
Dodání kryosauny parametrů dle přiložené specifikace výzvy.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu pro vyšetřování kvantitativní bakteriurie pomocí automatického systému na principu nefelometrické detekce bakteriálního růstu ve vzorku moči se zápůjčkou 2 analyzátorů s rovnoměrně rozloženým počtem vzorků.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s.  Čtečky CR kazet vč. pozáručního servisu
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Reagencie a spotřební materiál pro imunohematologická vyšetření pro oddělení Krevní banky OKBHI
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Krevní banky OKBHI
Aferetické sety pro odběr plazmy k průmyslovému zpracování a výpůjčka separátorů
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav sestávajících z arteriální jehly, aferetického setu a antikoagulačního roztoku pro odběr krevních složek pro průmyslové zpracování. Součástí plnění je i výpůjčka 9 ks separátorů krevní plazmy s nimiž jsou aferetické soupravy plně kompatibilní.
Operační mikroskop pro plastickou a rekonstrukční chirurgii
Předmětem veřejné zakázky je dodání operačního mikroskopu pro plastickou a rekonstrukční chirurgii včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 3 (vzor kupní smlouvy) a č. 5 (DICOM Conformance Statement) zadávací dokumentace.
Servis a odborná údržba PET/CT
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Vybavení ONN pro návaznou péči - RTG systém s nepřímou digitalizací II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) RTG přístroje s nepřímou digitalizací (dále jen „ZP“) včetně montáže, uvedení dodaného ZP do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) pracoviště nemocnice Broumov zdravotnickým prostředkem přístrojového charakteru.
Dodávka bronchoskopů pro Pardubickou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bronchoskopů pro pracoviště zadavatele včetně příslušenství či technologií do místa plnění uvedeného níže, v souladu s medicínským účelem a ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné ...
Uzávěry velkých cév
Uzávěry velkých cév na dobu 4 let - 800 kusů
IKEM Praha-dvouhlavá SPECT/CT gama kamera
Předmětem VZ je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gama kamery s nediagnostickým CT a příslušenstvím a následný servis pro radioizotopové pracoviště RIP. PH přístroje dle čl. 1. 4. a tech. specifikace činí 19,000.000,- Kč bez DPH; PH servisu přístroje bez ceny za scintilační krystaly (za 48 měsíců) dle podmínek těchto ZP činí: 3,600.000,- Kč bez DPH. PH ...
Servis a odborná údržba přístrojů IV
Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Mamografický RTG přístroj
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového plně digitálního mamografického RTG přístroje, včetně souvisejícího příslušenství. Součástí plnění je bezplatný záruční servis a pozáruční servis zdravotnického zařízení s předpokládanou dobou trvání minimálně 6 let.