ÚHKT – vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti
Predmetom danej zakazky je dodanie tovaru, a to operacnych stolov a lamp. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů (všech jeho komponent) pro katetrovou implantaci aortální chlopně, a to dle minimálních technických podmínek stanovených v příloze č. 2a, 2b a 2c – Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část I. – III. zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělil veřejnou ...
TN – pozáruční servisní služby - RTG YSIO
Předmětem veřejné zakázky jsou pozáruční servisní služby (full servis na stacionární skiagrafický RTG – YSIO (S/N: 23543), vše včetně: Kontroly, revize, čištění, prevence: • preventivní kontroly a údržba všech součástí zařízení a jeho příslušenství, včetně čištění, prevence a kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, dle ...
Nemocnice na Bulovce - intenzivní lůžko pro pacienty s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu
Předmětem VZ je dodávka infekčního boxu kategorie BSL 3 pro intenzivní lůžko pro pacienty s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu. Ve vyhrazené části 4.NP infekčního pavilonu nemocnice Na Bulovce bude vybudován infekční box, vedený ve třídě BSL3, pro pozorování, resp. léčení pacientů s podezřením na vážná infekční onemocnění typu Ebola, ...
Multifunkčné onkologicko – intervenčné angiologické pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky pre Multifunkčné onkologicko intervenčné angiologické pracovisko. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v ...
Výroba a montáž nábytku HOK 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku dle specifikace jednotlivých položek nábytku
Přístroje pro rehabilitační vodoléčbu
Předmět plnění VZ je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a jednoznačně vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která je v elektronické podobě volně dostupná na výše uvedeném profilu zadavatele (editovatelný soubor EXCEL).
Zdravotnícka prístrojová technika III
Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks inkubátorů pro standardní péči a 2 ks pulzních oxymetrů spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných ...
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů včetně záručního servisu a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část: C – rameno pro ...
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky GE Medical Systems
Předmětem plnění je poskytování servisních služeb včetně. náhradních dílů přístrojů zdravotnické techniky GE Medical Systems. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z.
dodání nového zdravotnického prostředku – jednoho kusu ventilátoru pro umělou plicní ventilaci MRI kompatibilní, spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice, o.z. – nCPAP
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků - 2 ks nCPAP generátorů pro novorozence se zvlhčovačem spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Virtuální pitevní stůl
Dodání 1 ks virtuálního pitevního stolu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka a instalace vyšetřovacích přístrojů včetně pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu
Servis angiografického přístroje Artis Q ceiling, ZRIR
poskytování servisní činnosti na přístroji v Artis Q ceiling, výr. č. 109483 od výrobce Siemens AG, všech jeho součástí a příslušenství, vč. prac.stanice Celsius. Celoroční servisní činnost zahrnuje: Preventivní BTK všech součástí přístroje a jeho příslušenství, vč. kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje v četnosti stanovené ...
Přístroj pro intraoperační elektrofyziologický monitoring II
Uzavření kupní a servisní smlouvy ke zdravotnickému přístroji a rámcové dohody, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky spotřebního materiálu nutného k používání zdravotnického přístroje, na jejichž základě bude realizován předmět plnění VZ.
Operační stoly pro chirurgii oka
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks operačních stolů pro chirurgii oka spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
RTG skiaskopicko-skiagrafický komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT II
Předmětem VZ je obnova RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervenční výkony pacientů v oblasti GIT na pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR.Předmět plnění spočívá:v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v ...
Dodávka přenosných monitorů/defibrilátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky až 65 kusů přenosných monitorů/defibrilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Dodávky budou realizovány v průběhu 6 let ode dne uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem.
Dodávky intravaskulárních litotriptických katétrů
Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky intravaskulárních litotriptických katétrů pro NNB , a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Ultrazvukové sestavy FNOL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových sestav a konvexních sond pro jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Noční stolky
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 30 ks nočních stolků pro nemocniční lůžka spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a ...