Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let

Dodávka reagencií spojená s bezplatnou výpůjčkou analyzátorů na dobu pěti let

Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek reagencií po dobu pěti let podmíněné bezplatnou výpůjčkou analyzátorů pro potřeby klinických laboratoří a anesteziologicko-resuscitační oddělení v Nemocnici Třinec, p. o. a to: 1. hematologický analyzátor – krevní obrazy 1 ks, 2. analyzátor acidobazické rovnováhy (ABR) – krevní plyny 2 ks, ...

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace II

Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2017, 2018), nepoužitých přístrojů: Běžecký trenažér (1 ks) - Posturální chodník (1 ks) - Vysokoindukční elektromagnetický stimulátor A (2 ks) - Přístroj pro podtlakovou terapii A (1 ks) - Přístroj pro elektroterapii (3 ks) - Přístroj pro ultrazvukovou terapii A (2 ks) - Přístroj ...

IROP – Onkogynekologie – Instrumentaria – Retraktory

IROP – Onkogynekologie – Instrumentaria – Retraktory

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka instrumentaria – univerzálních retraktorových systémů pro břišní a vaginální operativu určených pro Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...

Operačný mikroskop pre neurochirurgiu

Operačný mikroskop pre neurochirurgiu

Predmetom zákazky je dodávka Operačného mikroskopu pre neurochirurgiu (1ks), ktorý je podrobne špecifikovaný v kapitole B.1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby: dopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti a prevádzky schopnosti dodaného prístroja, ...

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování  biologických vzorků

Rychlý, automatizovaný stolní mikro CT skener pro skenování biologických vzorků

Dodávka 1 ks rychlého, automatizovaného stolního mikro CT skeneru pro skenování biologických vzorků s vysokým rozlišením.

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci  detekčních látek

Nákup magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci detekčních látek

Veřejná zakázka spočívá v dodávce magnetického detekčního systému na peroperační detekci a lokalizaci sentinelových lymfatických a magnetických detekčních látek.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. – separátor, ultrazvuk operační

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče I. – separátor, ultrazvuk operační

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace separátoru a operačního ultrazvuku. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 4 - ultrazvukové přístroje

KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 4 - ultrazvukové přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ultrazvukových systémů pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíne. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Ventilační a resuscitační technika

Ventilační a resuscitační technika

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks resuscitačních přístrojů, 9 ks plicních ventilátorů, 4 ks přístrojů pro podporu dýchání a 2 ks zvlhčovacích kanyl, vše pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Vybavení polních nemocnic - přístroje pro intenzivní péči – nákup

Vybavení polních nemocnic - přístroje pro intenzivní péči – nákup

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojů pro intenzivní péči: - rychloprůtokový ohřívací systém - 2 ks, - plicní ventilátor - 2 ks, - videolaryngoskop - 2 ks, - ultrazvuková sonda – 1 ks, - galileovské lupové brýle – 1 ks, - prizmatické lupové brýle – 1 ks, - horkovzdušný sterilizátor – 10 ks, - parní sterilizátor – 5 ks, - EKG ...

Inkubátory

Inkubátory

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 13 ks kombinovaných inkubátorů, 2 ks resuscitačních inkubátorů a 1 ks transportního inkubátoru pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.

Lůžka, křesla, lehátka a vozíky

Lůžka, křesla, lehátka a vozíky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks vyšetřovacích křesel, 7 ks vyšetřovacích lehátek, 7 ks porodních lůžek, 1 ks resuscitačního vozíku, 3 ks transportních křesel, 6 ks transportních lehátek, 67 ks standardních lůžek a 5ks resuscitačních lůžek pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.

Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu

Špeciálny zdravotnícky materiál pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu

Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy ...

Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling

Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a pozáručného servisu angiografického systému Artis Q Ceiling, od výrobcu Siemens AG, vrátane náhradných dielov, cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s činnosťami servisného pracovníka počas výkonu činností.

Systém podtlakovej terapie

Systém podtlakovej terapie

Dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiálu na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zariadení na liečbu rán podtlakovou terapiou.

Systémy pro kontrolu a sledování vitálních funkcí pacientů

Systémy pro kontrolu a sledování vitálních funkcí pacientů

Předmětem plnění je modernizace a doplnění komplexního systému sledování a zobrazování vitálních funkcí pacientů vše s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v jednotlivých částech veřejné zakázky a ...

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta

Předmětem plnění Veřejné zakázky je pořízení a implementace informačního systému Regionální systém PACS NPK - zpracování a sdílení obrazové informace pacienta a dalších specifických obrazových informací a podpora telemedicíny v Nemocnici Pardubického kraje, a.s. (dále jen dílo) a poskytování servisních služeb k zajištění provozu díla od doby ...

FN v Motole - rekonstrukce DFN - křídlo B – první vybavení - doplnění

FN v Motole - rekonstrukce DFN - křídlo B – první vybavení - doplnění

Předmětem VZ je dodávka vybavení, včetně instalace a záručního servisu. Dále vypracování projektové dokumentace a další drobné služby. Podrobná technická specifikace předmětu plnění této VZ je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb).

Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů včetně pozáručního servisu

Dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů včetně pozáručního servisu

Předmětem veřejné zakázky je: • dodávka 2 ks anesteziologických přístrojů, • uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu dodaných přístrojů. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

LF HK – MRR – PRSP na UK – Výukové modely pro Ortopedickou kliniku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových modelů pro Ortopedickou kliniku. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

Sety spotřebního materiálu a servis plicních ventilátorů HAMILTON

FN Motol - Dodávka souprav diagnostik pro imunochemické analýzy

FN Motol - Dodávka souprav diagnostik pro imunochemické analýzy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dodávek souprav reagencií a originálního spotřebního materiálu, kalibrátorů a kontrolního materiálu k materiálnímu zajištění imunochemických analýz pro zadavatele, a to po dobu trvání kupní smlouvy ode dne nabytí její účinnosti. Součástí předmětu je i bezplatná výpůjčka a bezplatný servis ...

Totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu

Totální endoprotézy kyčelního a kolenního kloubu

Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky implantátů pro totální náhrady kyčelního a kolenního kloubu.

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VII

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - VII

Předmětem veřejné zakázky (VZ) „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s.–nemocnice v Chebu–Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“. Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část ...

Dodávka C-ramena pro endoskopii

Dodávka C-ramena pro endoskopii

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks zařízení C-rameno pro endoskopii včetně příslušenství. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky.

(záznamy 1/25 z 7005)  strana 1 / 281