Servis hyperbarické komory po dobu 3 let
Předmětem veřejné zakázky je provádění servisních prací pro hyperbarickou komoru, výrobního čísla: 7827 a inventárního čísla: DM803552 a dalších jejich součástí a vybavení po dobu tří po sobě jdoucích let (roky 2019, 2020 a 2021).
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátane monitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s ...
Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky je Kompletní dodávka materiálu pro biochemická vyšetření a nájem analyzátorů - jednoho hlavního integrovaného analyzátoru a jednoho záložního integrovaného analyzátoru, které musí být kompatibilní, přičemž oba pracují souběžně celých 24 hodin denně. V případě nepokrytí všech vyšetření je možno pro vymezené metody ...
Dodávka diagnostické přístrojové techniky do Kroměřížské nemocnice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Kroměřížskou nemocnici, konkrétně RTG přístroje s C-ramenem, ultrazvuku pro dětskou ambulanci, ultrazvuku pro ortopedickou ambulanci a ultrazvuku pro urologické oddělení. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Oxymetry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks oxymetrů pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Pořízení RTG přístrojů a CT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka skiagrafického přístroje se dvěma plochými detektory a dodávka pojízdného RTG přístroje a zajištění jejich pozáručního servisu. Dále je předmětem zakázky dodávka CT skeneru, včetně zajištění pozáručního servisu.
Anestéziologický prístroj - 10 ks
Predmetom zákazky je dodávka anestéziologických prístrojov, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie v slovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej ...
Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, ...
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro molekulárně biologická vyšetření a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro molekulárně biologické vyšetření, které budou sloužit k ...
Dodávka přístrojů pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s
Přístrojové vybavení pro Protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou stanici, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z.
Dodávka spotřebního materiálu a bezplatná výpůjčka přístrojů pro extrakci nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro přístroje pro extrakci nukleových kyselin a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka 2 ks přístrojů pro extrakci nukleových kyselin, které budou sloužit k zajištění ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory a bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatické analyzátory a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatických analyzátorů, které budou sloužit k zajištění analýzy infekčních a autoimunitních ...
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
Předmětem veřejné zakázky je pořízení stacionárního skiagrafického přístroje s přímou digitalizací s rokem výroby ne starším než 2018 pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Tábor, a. s. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu), instruktáž obsluhy a uvedení do provozu přístrojového ...
Materiální vybavení pro polní nemocnice - přístrojové vybavení - nákup
Účelem nákupu je pořízení materiálového vybavení, které je nezbytné pro zabezpečení plnění schopnosti polních nemocnic při poskytování zdravotní péče. Jedná se o obměnu již zastaralého a nevyhovujícího vybavení polních nemocnic a doplnění vybavení polních nemocnic zdravotnickým materiálem zabezpečujícím poskytování zdravotní péče odpovídající ...
FNKV – Dodávka přístrojového vybavení pro onkogynekologické centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro onkogynekologické centrum zadavatele v rámci projektu IROP – II. etapa (dále také jen „zboží“). Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí ve smyslu ustanovení § 35 ZZVZ. Na každou část podává dodavatel samostatnou nabídku.
Dodávka spotřebního materiálu pro automatický systém a bezplatná výpůjčka automatického systému
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro automatický systém pro mikrobiologickou diagnostiku a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka automatického systému pro mikrobiologickou diagnostiku, který bude ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátor a bezplatná výpůjčka analyzátoru nukleonových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor v souladu nukleonových kyselin na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátory POCT a bezplatná výpůjčka analyzátorů
Předmětem plnění této VZ jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro tři analyzátory POCT a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka tří analyzátorů POCT na Interní oddělení, Neonatologické oddělení a ARO, které budou sloužit k ...
Dodávky diagnostického kitu pro scintigrafii somatostatinových receptorů
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky diagnostického kitu pro zobrazovací metody s obsahem hynic-phe-tyr-octreotidum tfa (dále jen zboží), a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Dodávka spotřebního materiálu pro dva detekční systémy na principu Real Time PCR
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro 2 detekční systémy na principu Real Time PCR a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka dvou termálních cyklerů pro poskytování mikrobiologických vyšetření sloužících k ...
Elektrochirurgické přístroje - opakovaná
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgických přístrojů pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona ...
Dodávka spotřebního materiálu k přístroji pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro analyzátor nukleonových kyselin DNA/RNA na principu Real Time PCR pro oddělení klinické mikrobiologie a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatné vypůjčení analyzátoru, který bude ...
Dodávka spotřebního materiálu pro analyzátor a bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru
Předmětem plnění této VZ, jsou postupné dodávky souprav diagnostik a spotřebního materiálu na základě průběžných objednávek pro plně automatický analyzátor a to v souladu se zadávací dokumentací. Předmětem plnění této VZ je dále i bezplatná výpůjčka plně automatického analyzátoru, který bude sloužit k zajištění analýzy moči a k poskytování ...
Staplery a katry
Předmětem plnění této VZ jsou opakované průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, a to v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel rozdělil v souladu s ust. § 35 ZZVZ předmět plnění VZ na 7 částí.
Servisní služby vybraných RTG modalit IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb pro zařízení umístěná na oddělení radiologie, která jsou ve vlastnictví Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha po dobu 4 let ode dne účinnosti Servisní smlouvy.