Operační světlo pro Gynekologicko-porodnické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks operačního světla spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Protéza pro zevní podporu aortálního kořene a ascendentní aorty II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek protézy pro zevní podporu aortálního kořene a ascendentní aorty II pro Nemocnici Na Homolce.
Dodávka spinálního endoskopického setu - NCH - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) spinálního endoskopického setu ve specifikace dle zadávací dokumentace pro Neurochirurgickou kliniku (NCH) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň). Součástí věcného plnění zakázky je také následné provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).
Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací
Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací
Dodávky srdečních chlopní a prstenců II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek srdečních chlopní a prstenců II pro Nemocnici Na Homolce.
Endoskop pro spondylochirurgické operace
Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka, instalace a uvedení do provozu systému pro provádění spinálních výkonů pod plně endoskopickou kontrolou pro Neurochirurgickou kliniku.
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potreby FNsP Žilina.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2a
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologické prístroje vrátane monitoringu, infúzne pumpy, injekčné dávkovače, monitory vitálnych funkcií, prístroje na umelú ventiláciu pľúc a monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, ...
Mobilný RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka modelů pro ošetřovatelství, internu a ARO pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) s názvem Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadovaného plnění včetně specifikace a ...
Dodávky diagnostických rychlotestů SARS-CoV-2 antigenu
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro kvantitativní stanovení SARS-CoV-2 antigenu v rozsahu a specifikaci dle této zadávací dokumentace po dobu 1 roku, dle potřeb zadavatele.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí II.
Dodání sady instrumentárií pro osteosyntézy kostí pro potřeby Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Infuzní a dávkovací technika pro LF OU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka infuzní a dávkovací techniky pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity v rámci projektu OP VVV Simulační centrum "Cvičná nemocnice" s reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013366. Výčet požadované techniky včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Plazmový sterilizátor dvoudveřový
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - plazmového dvoudveřového sterilizátoru.
FN Motol - 4K Laparoskopická věž
Dodávka 4K laparoskopické věže high-end typu.
Kardioangiografický přístroj pro katetrizační arytmologickou laboratoř kardiocentra - obměna
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Kardioangiografický přístroj , pozáruční servis na 8 roků“ pro pracoviště katetrizační arytmologická laboratoř kardiocentra Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném ...
6 ks plicní ventilátor
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 6 ks požadovaných zdravotnických prostředků.
Lůžka nemocniční
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu celkem 20 ks nemocničních lůžek
Laparoskopická sestava
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - laparoskopické sestavy.
Skiaskopické přístroje s C-rameny pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu dvou kusů lehkých skiaskopických přístrojů s C-ramenem, jednoho kusu skiaskopického přístroje s C-ramenem pro ortopedii a jednoho kusu skiaskopického přístroje s C-ramenem pro urologii, a to pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu ...
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu a kardiochirurgiu so zreteľom na chlopne pre transkatétrovú implantáciu v intervenčnej liečbe pacientov so závažnou aortálnou stenózou, ktorí spĺňajú klinické a anatomické kritériá.
FN Motol - Senzory pro oxymetr
Dodávky senzorů pro oxymetr INVOS 5100
Diagnostické pracovní stanice
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks Diagnostické pracovní stanice.