Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po ...
Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operačního stolu pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodání nových zdrav. prost. spolu s odpovíd. přísluš. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístrojů dle tech. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odb. ...
Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátorů s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Prístroj pre brachyterapiu
Predmetom zákazky je nákup jedného prístroja pre brachyterapiu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Afakické VOŠ mäkké - Vnútroočné šošovky akrylové hydrofóbne so žltým filtrom
Predmetom zákazky je dodávka VNÚTROOČNÝCH ŠOŠOVIEK - Afakické VOŠ mäkké, Afakické VOŠ tvrdé a Ostatné pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej len VOŠ), v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 11 (jedenásť) častí. ...
CT prístroj
Predmetom zákazky je dodávka CT prístroja (3. kategória). Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Materiální vybavení ambulantních pracovišť - 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Přístroj pro distanční elektoterapii – 6 ks. Laser terapeutický s příslušenstvím – 3 ks. Stůl vyšetřovací a rehabilitační – 2 ks, Přístroj pro preparaci, měření a zaplnění zubních kořen. kanálků – 2 ks EKG přístroj s výstupem na PC - 9 ks Parní sterilizátor - 9 ...
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v ...
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii potřebných pro léčbu pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od počátku ...
Systémy krátkodobé katétrové levostranné srdeční podpory 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky mikroaxiálního transvalvulárního katetrového systému pro levostrannou srdeční podporu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládané množství je 7 kusů pro Systém pro levostrannou srdeční podporu generující až 3,5l/min. a 3 kusy pro Systém pro levostrannou srdeční podporu ...
Dýchací přístroje pro VHJ II
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude výsledkem zadávacího řízení budou dodávky souprav izolačních přetlakových dýchacích přístrojů („IDP“) ve specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách a v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých písemných objednávkách.
NPK, a.s. - zajištění servisu SPECT/CT výrobce Siemens v Chrudimské nemocnici
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků-pracovní stanice SPECT/CT skener typ SYMBIA Intevo Excel a pracovní stanice SYMBIA.net výrobce Siemens k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a dle o zákona ...
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 3 - přístrojová technika pro operativu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů, operačních světel a elektrochirurgického generátoru. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, nemocničních lůžek, monitorů životních funkcí, anesteziologických přístrojů, infuzních pump vč. dokovacích stanic a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Fibrobronchoskop pro kardiochirurgické oddělení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je nákup flexibilního fibrobronchoskopu pro kardiochirurgické oddělení do Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgické jednotky pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky aortálních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Transkatetrová aortální chlopeň včetně příslušenství. Medicínský účel: ...
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Sterilizátory pro oční operační sály v Masarykově nemocnici
Předmětem této veřejné zakázky jsou 2ks sterilizátorů pro oční operační sály v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
Dodávka nábytku pro Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Transportní defibrilátory
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 7 kusů nových transportních defibrilátorů dle specifikace uvedené na profilu zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Zdravotnická technika pro gynekologické oddělení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zdravotnické technologie se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců,dodávka nového nábytku a sedacího nábytku pro gynekologické oddělení.