Zevní drenážní systémy pro neurochirurgii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek drenážních systémů pro Nemocnici Na Homolce.
REACT-EU 98 - Anesteziologický přístroj do MR prostředí včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní
Dodání 1 ks anesteziologického přístroje do prostředí magnetické rezonance pro potřeby ARO oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců.
Nástroje chirurgické pro kliniky FNOL V
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Defibrilátory vyššej a strednej triedy
Predmetom zákazky je dodávka defibrilátorov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia ...
Zostava zariadení na analýzu proteínov
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie prístrojov a zariadení pre dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít.
ReactEU-98-KV - Hemodynamický monitor
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-98-KV_Hemodynamický monitor“ zahrnuje dodávku 2 ks hemodynamických monitorů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.
ReactEU-100 - Čtečka pro drogový screening
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Čtečka pro drogový screening“ zahrnuje dodávku čtečky pro drogový screening pro KKN, nemocnici v Karlových Varech.
High flow vyhřívaný respirační zvlhčovač s integrovaným generátorem průtoku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů high flow vyhřívaných respiračních zvlhčovačů s integrovaným generátorem průtoku pro Krajskou nemocnici T. Bati, a. s., jejich montáž, instalace, zprovoznění a s tím související činnosti včetně bezplatného záručního servisu.
Zajištění servisu, oprav a údržby 1 ks CT přístroje v NRK
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexní servisní péče, oprav, odborné údržby a preventivních prohlídek 1 ks CT přístroje zn. OPTIMA CT660, spočívající v odborné údržbě zdravotnického prostředku, opravách včetně zajištění dodávek potřebných náhradních dílů a materiálů ze strany účastníka a s tím souvisejících dalších činností, ...
Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 2 - Angiografie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (angiografických kardiologických systémů) včetně montáže, instalace, uvedení dodaných zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. ...
Dodávka RTG skiaskopického kompletu vč. stavebních úprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu - univerzální skiaskopicko-skiagrafický multifunkční komplet. Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž stavební práce a záruční a pozáruční servis přístroje.
Obnova a modernizace zobrazovací techniky FN Plzeň - 1 - PET/CT
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení (hybridního systému pozitronové emisní tomografie / výpočetní tomografie - PET/CT) včetně montáže, instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (obnovy) pracoviště souborem zdravotnických prostředků ...
Kardiologické ultrazvukové přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 ks kardiologických ultrazvukových přístrojů, a to 1 ks stacionárního ultrazvukového přístroje pro kardiologii pro použití na interním oddělení - kardiologické ambulanci zadavatele a 1 ks mobilního kardiologického ultrazvukového přístroje pro použití na interním ...
Dodávky SZM - Bezdrátový kardiostimulátor Micra AV II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek bezdrátových stimulátorů Micra AV pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Přístroje k neinvazivní periferní cévní diagnostice horních i dolních končetin
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje určeného k neinvazivní periferní cévní diagnostice horních i dolních končetin a monitoru transkutánního kyslíku, předmětem plnění VZ je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT a průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu. Blíže viz. ZD.
Analyzátory POCT znovuvyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátorů POCT pro Chrudimskou nemocnici a Pardubickou nemocnici. Technická specifikace je uvedena zadávací dokumentaci.
Dodávka sonografické techniky 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) sonografické techniky (přístroje, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK a dalších opakovaných servisních činností po záruční době po dobu ...
RTG C-rameno
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka zdravotnického prostředku - 1 ks RTG C-ramena pro použití na centrálních operačních sálech zadavatele. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáž ...
Systém pro akvizici klidového EKG
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přístrojů pro snímání klidového EKG včetně dodávky fyzického serveru pro připojení všech přístrojů a přenos křivek EKG do nemocničního informačního systému dle minimálních technických požadavků zadavatele s pozáručním servisem dodaného systému.
REACT EU 98 Pojízdný skiagrafický přístroj
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka 3 ks pojízdných skiagrafických přístrojů pro Radiodiagnostickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. • Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závaznými návrhy kupních smluv, které tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2a ( pro část 1 VZ) a 2b ( pro část 2 VZ).
Mobilní RTG přístroje
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků - 2 ks mobilních RTG přístrojů pro použití na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotce intenzívní péče chirurgického oddělení zadavatele. Součástí předmětu plnění doprava do sídla zadavatele, montáž - ...
Operační stoly s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tří typů operačních stolů s příslušenstvím: - jeden typ pro I.CHK-operační sály, 5 ks, - druhý typ pro I.CHK-ambulance, 1 ks - třetí typ pro ONOO-operační sály, 1 ks. Součástí dodávky stolů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže.
ReactEU-100_POCT - centrální měření glukózy
Předmětem plnění veřejné zakázky „ReactEU-100_POCT - centrální měření glukózy“ je dodávka 1 ks centrálního měření glukózy pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Předmět zakázky zahrnuje rovněž dodávky vybraného spotřebního materiálu v rámci Rámcové smlouvy po dobu 5 let.
Dodávky PCR techniky - opakovaná VZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení PCR techniky (Real-time cycler automatický - 1ks)
Monitorace a EKG - opakovaná VZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových přístrojů a vybavení - blíže viz ZD.