Vzdělávací a výcviková střediska IZS - Modernizace SOŠ PO a VOŠ PO - polygon zdravotní přípravy, CZ.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení polygonu zdravotní přípravy, který je určen především pro přípravu příslušníků HZS ČR, členů jednotek PO a příslušníků PČR v oblasti zdravotní přípravy.
Odlehčovací služba, Honkova ul., Hradec Králové - elektrická pečovatelská lůžka, noční stolky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 35 kusů elektrických pečovatelských lůžek, jejichž součástí bude osvětlení a asistenční systém signalizace opuštění lůžka, 35 kusů nočních stolků, 35 kusů matrací, 35 kusů evakuačních podložek, 1 kus transportního vozíku na lůžka; poskytnutí záručního servisu a zajištění bezpečnostně technických kontrol ...
Plánovací systém pro brachyterapii
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 kusu fixní licence plánovacího systému pro brachyterapii včetně hardware/PC a zaškolení personálu včetně poskytování záručního a pozáručního servisu po dobu předpokládané životnosti přístroje, kterou zadavatel stanovil v délce 4 roky.
Modernizace přístrojového vybavení pracovišť Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2020,2021), nepoužitých přístrojů: Endoskopická věž (1ks) vč. videogastroskopů (2ks), Vysokovýkonný terapeutický laser, Infuzní technika pro akutní lůžka ARIM - Lineární dávkovače (33ks), Infuzní pumpy (14 ks), Dokovací stanice (11 ks).
Nitrooční čočky
Předmětem VZ jsou průběžné dílčí dodávky nitroočních čoček pro Oční oddělení Nemocnice na Homolce, a to formou konsignačního skladu, po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Mycí a sterilizační přístroje a nástroje znovuvyhlášení částí 5 a 7
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mycích a sterilizačních přístrojů a nástrojů. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. 1. Část: Dekontaminační a sterilizační kontejnery pro Centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice 2. Část: Čistička UZV s proplachem pro Centrální sterilizaci Orlickoústecké nemocnice 3. Část: Nízkoteplotní sterilizátor ...
Dodávka nábytku a vybavení pro Pavilon CH3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nábytku včetně atypického nábytku a jiného vybavení vnitřních prostor do novostavby Pavilonu CH3 v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha, a to včetně nakládky, dopravy, vykládky a kompletní montáže.
Přístroje pro kompresi dolních končetin pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu šesti (6 ks) přístrojů pro kompresi dolních končetin pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. ...
Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 32 ks elektrických odsávaček včetně mobilních stojanů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě ...
Zákrokový stůl pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu jednoho (1 ks) zákrokového stolu pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování ...
CAD CAM sestava
Předmětem veřejné zakázky je CAD CAM sestava sestávající z ordinačního intraorálního skeneru (2 ks), laboratorního skeneru (2 ks), laboratorní frézy na precizní frézování keramiky (1 ks), laboratorní frézy na frézování všech typů protetických prací (1 ks), sintrovací pece (1 ks), notebooků s laboratorním softwarem (10 ks), která bude následně ...
Sety pro bezpečné podávání cytostatik k infuzním pumpám
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu k uzavřenému bezpečnostnímu systému pro podávání cytostatik, a zároveň výpůjčka min. 130ks infuzních pump po celou dobu platnosti smlouvy na dodávky spotřebního materiálu
Monitorovací systémy
Dodávka, instalace a uvedení do provozu monitorů vitálních funkcí a centrálních stanic a monitorů včetně zabezpečení záručního a pozáručního servisu provozu přístrojového vybavení po dobu jeho předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let.
FN Motol - Dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů
Dodávky implantabilních neurostimulačních systémů pro léčbu bolestivých stavů
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Instrumentária pro osteosyntézy kostí III
Dodání sady instrumentárií pro osteosyntézy kostí pro potřeby Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Přístroj pro mechanickou trombektomii pro RDG oddělení Nemocnice Most, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks přístroje pro mechanickou trombektomii, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávky kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardioverterů - defibrilátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní ...
Dodávky kardiostimulátorů včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakované dodávky zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to kardiostimulátorů včetně příslušenství pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice ...
Hybridní gama kamera SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně montáže, souvisejících stavebních úprav a uvedení do provozu) hybridní gama kamery SPECT/CT s integrovaným diagnostickým CT zařízením, a dále provádění jeho záručního a pozáručního servisu. Další podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci uveřejněné na profilu zadavatele.
Dynamický nákupní systém na dodávku lůžek, matrací a stolků pro příspěvkové organizace
Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných v rámci DNS jsou dodávky nemocničních lůžek, pečovatelských lůžek, matrací a nočních nebo jídelních stolků, dle potřeb pověřujících zadavatelů.
Katetrizační systém ke katetrizační korekci mitrální regurgitace - Systém MitraClip kit
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky katetrizačních systémů ke katetrizační korekci mitrální regurgitace - Systém MitraClip kit.
Dodávka a montáž speciálního zdravotnického nábytku na oddělení centrálních operačních sálů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálního nábytku pro oddělení centrálních operačních sálů Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z.
Kardiostimulátory 2021
Předmětem zakázky jsou dodávky kardiostimulátorů a elektrod prostřednictvím konsignačního skladu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu tří let.
Dodávka systému pro cytogenetické analýzy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro cytogenetické analýzy s příslušenstvím. Systém bude určený pro provádění cytogenetických měření zahrnujících skenování, zaostřování, vyhledávání a analyzování vzorků. Předmětem veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, uvedení systému do provozu, předání veškeré dokumentace, zaškolení ...
PET/CT a SPECT/CT včetně pozáručního servisu, stavebních úprav, zpětného odběru a dodávky spotřebníh
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2021), dodávka PET/CT včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2022) a dodávka dvouhlavé SPECT/CT gamakamery včetně příslušenství (předpokládaný termín instalace léto 2023) vč. zajištění pozáručního servisu ...