Sháním vypínač s regulací pro vysavač zn. Protool
Poptávám vypínač s regulací pro vysavač Protool VCP 450 E-L.
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP 260 e-l.
Valcový žehlič
Vyhrievaný valec Priemer valca do 325 mm Pracovná šírka min. 1 600 mm Kapacita žehlenia: min. 20 kg / h Materiál valca: chrómovaný Charakteristika: - Použitie na suché prádlo a aj prádlo vybrané priamo z práčky - Automatická ochrana rúk pre väčšiu bezpečnosť - Žehliace pásy meta aramidu, ktoré sú odolné - Vysoká kvalita žehlenia - ...
Hygienická práčka
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - strojné vybavenie práčovne vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu pre verejného obstarávateľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Predmetom obstarávania je zabezpečenie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk a v prílohách
Modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice 2
Predmetom verejného obstarávania je modernizácia priestorového a funkčného vybavenia knižnice: Zákazka sa delí na časti: Časť 1: Dodanie zariadení na dezinfekciu Časť 2: Dodanie interiérového vybavenia pre knižnicu Uchádzač môže predložiť ponuku na 1, 2. časť alebo na obe časti. Podrobná špecifikácie je súčasťou prílohy č. 2 Technická ...
Dezinfekčné brány a germicídne žiariče v rámci projektu: Modernizácia a zvýšenie kvality služieb
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných brán a germicídnych žiaričov.
Čistenie koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži ...
Germicídne žiariče pre projekt Modernizácia svetelného parku a dezinfekcie vzduchu
Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk
Modernizácia multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník - nákup germicídnych žiaričov
Predmetom dodávky je nákup germicídnych žiaričov do multifunkčnej divadelnej sály KD Rohožník v počte: Závesný uzatvorený germicídny žiarič v počte 4 ks Stropný uzatvorený germicídny žiarič v počte 6 ks Uzatvorený germicídny žiarič v počte 2 ks
Dodanie dezinfekčných brán a germicídnych žiaričov
Predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných brán a germicídnych žiaričov.
AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného ...
Ochrana majetku na území městské části Praha 2 proti poškození sprejovými nástřiky - graffiti
Předmětem plnění veřejné zakázky je především poskytování služeb spojených s odstraňování sprejových nástřiků, aplikace ochranných antigraffiti nátěrů na specifikovaných objektech nacházejících se na území městské části Praha 2. Dalším předmětem plnění veřejné zakázky je pravidelný monitoring dotčeného území, evidence a vedení programu ...
ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného ...
AGRO Hoštka a.s.  - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Nákup komunálneho vozidla na umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií
Predmetom zákazky je nákup komunálneho vozidla s funkciou umývania, čistenia, odsávania a vysokotlakového čistenia, určeného na umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií, vrátane technických dokladov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva v zmysle technickej špecifikácie a podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách.
Poptávám vyčištění betonového septiku
Dobrý den, poptgávám vyčištění betonového septiku 12m3, tak aby se z něj stala nádrž na dešťovou vodu, kterou bych využíval na wc. Děkuji za info.
Nákup silničního zametacího stroje
Předmětem plnění je dodávka 1 ks jednoúčelového silničního zametacího stroje, který bude určen pro čištění všech typů komunikací a všech typů znečištění. Stroj bude vybaven zametacím agregátem pro metení a odsávání na pravé straně.
Zametací kartáč valcový s dopravou  SK 161 AU
TYP stroja :MB, TYP NADSTAVBY : VIA JET 6, rok výroby :2011 vin: 3463010 SK 161 AU
Materiálno – technické vybavenie školy
1. Predmetom zákazky je dodanie materiálno - technického vybavenia školy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb (ďalej len "predmet zákazky"). 2. Predmet zákazky je rozdelený na päť (5) nižšie uvedených samostatných častí (ďalej aj "Časti predmetu zákazky" alebo len "Časti" ale aj jednotlivo ako "Časť"): 2.1 Časť I: Kadernícke a kozmetické ...
Pořízení technologie mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch
5.4. Předmětem zakázky je dodávka technologii mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch. 5.5. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý.
ZAS Věž, a.s. - Úspora vody v průmyslu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Hygienická práčka
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - strojné vybavenie práčovne vrátane dopravy, inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu pre verejného obstarávateľa Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Odprášení areálu TROJEK a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Zásobníky na hygienický tovar
Predmetom zákazky s názvom Zásobníky na hygienický tovar je dodávka zásobníkov na toaletný papier, dávkovače na papierové utierky a mechanické dávkovače na penové mydlo do budov verejného obstarávateľa.