Poptávám hnací řemen na vysavač značky Turbo Bomber
Poptávám hnací řemen na vysavač Turbo Bomber, označený VC 0001.
Profesionální prací systém – dodávky pracích prostředků
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a chemického systému praní prádla pro dvě tunelové pračky a tři prokládací prací stroje dle potřeb zadavatele, splňující požadavky kvality opakovaně praného zdravotnického a nezdravotnického prádla a požadavky na vypouštění odpadních vod z prádelny do veřejné kanalizace.
Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha
Odstraňování graffiti na objektech v obvodu OŘ Praha, úplné očišťování povrchů objektů od nežádoucího znečištění, provádění sjednocujících nátěrů očištěných povrchů včetně aplikace anti-graffiti ochrany.
Špeciálne čistiace služby
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. v rozsahu : -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po ...
Poptáváme dodávku a instalaci profesionální pračky
Poptáváme dodávku, dopravu a instalaci profesionální pračky v naší organizaci s následujícími parametry: kapacita cca 6,5 kg prádla ...
Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Zvýšení kapacity stávající čistící linky
Předmětem plnění je navýšení kapacity stávající čistící linky prostřednictvím doplnění linky o nová zařízení včetně příslušenství.
Hygienický materiál
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok čistiacich a hygienických potrieb pre potreby verejného obstarávateľa, v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy na miesto dodania. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Myčka podložních mís pro neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks myčky podložních mís spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
IROP – Onkogynekologie – Myčka chirurgických nástrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Myčky chirurgických nástrojů pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...
Kontinuální prací linka s min. 13 komorami a s min. kapacitou jedné komory 50 kg
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku kontinuální prací linky s minimálně 13 komorami a s min. nominální kapacitou jedné komory 50 kg, doplněná nakládacím dopravníkem prádla do Tunelové pračky a odstředivkou navazující na tunelovou pračku, a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jeho přílohách, zejména přílohy č. 2 ...
Dodávka a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a montáž prádelenských strojů pro prádelnu Nemocnice České Budějovice a.s.Veřejná zakázka je rozdělena na dvě samostatné části, část 1 Bariérová pračka a kompaktní sušiče, část 2 Karuselové žehlící lisy a kabinetní žehlící souprava.
Systém na odstraňovanie snehu z nákladných vozidiel
Predmetom zákazky je realizácia, t.j. dodanie a montáž zariadení na odstránenie snehu a ľadu z nákladných vozidiel, prívesov, skriňových vozidiel a prepravných kontajnerov pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len NDS).
Odstraňování graffiti tvorby na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování graffiti z nemovitostí fyzických a právnických osob na území MČ Praha 6 z herních zařízení či jejich částí, z informačních cedulí, odpadkových košů, stojanů na PE, popelníků, laviček, pomníků a z jiných zařízení ve veřejné zeleni či na veřejných prostranstvích, včetně provádění pravidelného ...
Myčky podložních mís
Předmětem veřejné zakázky je postupná dodávka myček podložních mís, po dobu 4 let, zpětný odběr původního zařízení, dodávky spotřebního materiálu a pozáruční servis.
Poptávám čištění fasády rodinného domu
Poptávám čištění fasády rodinného domu. Jedná se o zateplenou západní a severní stěnu. Bydlím v Petrovicích u Karviné.
Dodávka montáž žehlící linky, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž žehlící linky, skládající se z vkladače, žehliče a skladače, spolu s odpovídajícím příslušenstvím
FN Motol - Revitalizace mycího a dezinfekčního automatu vozíků automatizovaného dopravního systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mycího a dezinfekčního automatu vozíků automatizovaného dopravního systému a provedení nezbytných stavebních úprav, spolu s kompletním servisním zabezpečením, instalací a proškolením
Poptávám opravu parního čističe značky Hoover
Poptávám opravu parního čističe Hoover Pro 1220. Čistič nevyvíjí páru, i když je voda v bojleru nahřátá, pravděpodobně je vadná zástrčka na konci hadice, která se vkládá do těla čističe.
Rekonstrukce mycí linky - PJ Bohumín
Předmětem veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce mycí linky - PJ Bohumín" je dodávka a montáž technologického zařízení mycí linky pro kolejová vozidla – vlakové jednotky a to do stávajícího zařízení v prostorách Střediska údržby Bohumín, včetně souvisejících stavebních prací. Podrobněji viz. Zadávací dokumentace.
Poptávám servis robotického vysavače značky RobZone
Poptávám servis robotického vysavače značky RobZone, potřebovala bych odborně posoudit stav automatického vysavače, který po krátkém používání nebyl schopný se při vysávání vyhýbat předmětůmv v cestě a nedokázal dojet k automatickému nabíječí, který je jeho součástí. Byla bych ráda, kdybyste mi mohli pomoci v zjištěni problémů.
FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla
Zadavatel požaduje dodávku a montáž kompletní finišovací linky pro zpracování veškerého sortimentu nemocničního tvarového prádla, který ve svém provozu používá. Předmět veřejné zakázky se musí minimálně skládat z následujících částí tvořící jeden funkční celek: - Zpracování výkresové a montážní dokumentace - TUNELOVÝ FINIŠER - NAVĚŠOVACÍ ...
Myčky chirurgických nástrojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks myček chirurgických nástrojů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Poptáváme vnitřní lamelovou čistící rohož
Poptáváme cenovou nabídku na vnitřní lamelovou čistící rohož pro naši akci - Rekonstrukce kanceláří Háj u Duchcova. Jedná se o gumovou rohož 940x1500, včetně hliníkového zapuštěného rámu. V PD se odkazují na typ Martall SW2.
Čisticí stroje, Švýcarsko
Máme zájem o asi 6 ks čistících strojů BBW 2000. Můžete nám poslat nabídku s cenou a dodací lhůtou? Přátelské pozdravy Florian Badrutt