Mikroskopy a lupy
Predmetom verejného obstarávania je trinokulárny mikroskop s kamerou, trinokulárny stereomikroskop s kamerou, Vrecková lupa s 20x zväčšením , Vrecková lupa s 30x a 60x zväčšením Podrobná špecifikácia je v prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk.
Astronomická technika pre projekt MoPs
a)ďalekohľad s montážou, b)detekčné svetelné zariadenie: spektograf c)detekčné zariadenie: CMOS kamera backside illuminated s príslušenstvom a filtrami
Optický zapisovač nanostruktur a mikrostruktur pro kvantové technologie
Předmětem plnění zakázky je dodávka kompaktního optického litografického systému s jednoduchým ovládáním, který umožňuje přímý zápis do fotorezistu vysokou rychlostí bez použití masky. Systém musí umožňovat zápis jak na velké plochy s proměnlivým rozlišením, tak na více sub-milimetrových waferů současně ve vysokém rozlišení, dále vícenásobný zápis ...
FN Ostrava-Rotační mikrotomy s příslušenstvím
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Rotačních mikrotomů s příslušenstvím pro Ústav klinické a molekulární patologie a lékařské genetiky. Předmětem plnění je též poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným ZT. Veřejná zakázka je realizována v rámci výzvy č. 100 „REACT EU“ projektu „C1 Vybavení laboratorní technikou ÚLM ...
Lékařský mikroskop s kamerou
Předmětem zakázky je dodání zdravotnické techniky a vybavení pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného lékařského mikroskopu s kamerou včetně příslušenství.
Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - III
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 7 částí v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1:Mikroskop vč. modulu pro digitální záznam a zpracování obrazu (interní číslo VZ: 2022_057_01_00), ČÁST 2:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_057_02_00), ČÁST 3:Automatický biochemický analyzátor (interní číslo VZ: ...
Konfokální mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konfokálního mikroskopu s příslušenstvím dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
UK2LF Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru modulů pro stavbu dvoufotonového/třífotonového mikroskopu pro in vivo napěťové a vápníkové zobrazování. Celý systém bude podporovat klasickou dvoufotonovou mikroskopii s možností fotoaktivační masky, třífotonovou rastrovací mikroskopii (funkční vápníkové zobrazování jednotlivých neuronů), ...
ReactEU-100 - Mikroskopy
Předmět veřejné zakázky „ReactEU-100_Mikroskopy“ zahrnuje dodávku laboratorních mikroskopů pro KKN, nemocnici v Karlových Varech. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: Část 1 - Laboratorní mikroskop (OTS) Část 2 - Laboratorní mikroskop (OKM) Část 3 - Fluorescenční mikroskop (OKM)
Laboratorní mikroskopy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky laboratorních mikroskopů, včetně souvisejícího vybavení. Součástí plnění je doprava, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a bezplatný záruční servis.
Zostava s trinokulárnym stereoskopickým mikroskopom s príslušenstvom
Predmetom zákazky je obstaranie nových mikroskopov (zostáv) s príslušenstvom a to vrátane nákladov na dopravu na miesto plnenia, inštaláciu a zaškolenie obsluhy pre pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Bližšie špecifikovaný opis je uvedený v Súťažných podkladoch v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky - vlastný ...
PřF/UPOL - Infračervený mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikroskopu pro infračervenou spektrometrii sloužícího k detailnímu zaměření analyzovaného místa na vzorku, možnosti měření objektů s velikostí pod 10 mikrometrů a zobrazovacím experimentům (imaging). Přístroj umožňuje měřit v ATR, reflexním i transmisním módu. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Monochromatic optical system for Low Earth orbit
Lékařský světelný mikroskop s kamerou - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Mikroskop laboratorní
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 1 ks nového nepoužívaného laboratorního mikroskopu včetně příslušenství dle přílohy č. 2 Minimální technické parametry pro centrální laboratoř Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Podrobné požadavky zadavatele na dodávku a další podmínky jsou v zadávací dokumentaci.
Optomechanika a optika
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky optomechaniky a optiky dle technické specifikace, která je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace a technické specifikace, která je součástí Přílohy č. 4 (dle části veřejné zakázky Příloha č. 4.1, 4.2, 4.3 nebo 4.4) zadávací dokumentace (dále jen Dodávky) a v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě, ...
Lékařský světelný mikroskop s kamerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lékařského světelného mikroskopu s kamerou pro Ústav patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen i závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek č. 2.
Skenovací elektronový mikroskop
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, jejímž předmětem je dodání skenovacího elektronového mikroskopu (dále jen „zařízení“) včetně dopravy do místa plnění, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.
Mikroskopy IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu mikroskopu a upgradu mikroskopu.
FAF UK-4-kanálový optický agregometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujícího přístroje: - 4-kanálový optický agregometr pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Přístroj pro optickou koherentní tomografii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro optickou koherentní tomografii (dále jen „přístroj OCT“) včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro oční oddělení Nemocnice Znojmo. Jedná se o přístroj k zobrazení, analýze a měření struktur zadního a předního segmentu oka.
Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ve spojení s laserovou ablací - LA-ICP-OES, to vše dle minimální technické specifikace popsané v Příloze č.1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Termovizní kamera
Předmětem zakázky je dodávka sady kalibrovaných termovizních kamer s?vysokým rozlišením a vysokou teplotní citlivostí. Požadována je vysoká zobrazovací frekvence 30 Hz a dálkově ovládané motorové ostření. Data je možné vyčítat v?reálném čase pomocí rozhraní Ethernet a je k?dispozici SDK (software development kit). Kamery budou využívány při ...