OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného přístroje pro 3D skenování vzdálených architektonických cílů pomocí laserové dálkoměrné technologie. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, kalibrace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...
Skenovací laserový interferometrický systém
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skenovací laserový interferometrický systém pro vyšetřování dynamické odezvy mikrovzorků. Zařízení bude využíváno pro bezkontaktní měření vibrační odezvy malých vzorků pevných látek (řádově o rozměrech jednotek milimetrů) pomocí metod laserové interferometrie. Plně bezkontaktní režim měření je nezbytný, aby ...
Poptávám digitální dalekohled
Poptávám digitální dalekohled Atn 4-16x BinoX HD.
Dodávka zařízení pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků
předmětem je dodání subsystému pro analýzu soustřednosti uložení optických prvků v infračervených optických systémech (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
Termokamery pro modernizaci předmětu Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 termokamer vč. příslušenství a souvisejících služeb.
Rámcová dohoda – dodávky komponent pro sestavení základního modulu zařízení
Dodávky komponent pro sestavení a testování základního modulu zařízení pro detekci a eliminaci UAV. Předpokládají se dodávky hardware a software dle průběžných požadavků zadavatele, do dodávek hardware se zařazuje hlavně výroba plošných spojů, výroba mechanických prvků, dodávky stavebnicových komponentů pro stavbu prototypu - zejména CNC obrobků, ...
Bio CCSu: Modul vizualizace a optických metod
„Modul vizualizace a optických metod“. Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických přístrojů pro modernizaci expanzních mlžných komor, které jsou unikátním experimentálním zařízením. Systém bude dále využit pro testování prototypu separátoru. Modul sestává ze speciální kamery pro záznam rychlých dějů a stabilního laseru. Rychlá kamera bude ...
Sada optických zdrojů a detektoru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Sady optických zdrojů a detektoru Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Dodávka 1 ks Badatelského světelného mikroskopu s digitální kamerou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Rámcová dohoda na dodávky dalekohledů s měřením vzdálenosti
Předmětem plnění zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na nákup dalekohledů s měřením vzdálenosti na období 36 měsíců od uzavření rámcové dohody. Předpokládaný počet: 130 kusů
Zavedení dynamického nákupního systému pro optické a optomechanické komponenty
Předmětem plnění DNS a následně zadávaných veřejných zakázek v rámci DNS bude nákup optických a optomechanických komponentů pro vytvoření nových a modifikaci stávajících laboratorních sestav. Tyto budou využity v základním i aplikovaném výzkumu ve vědních oblastech nanotechnologie, metrologie, mikroskopie a spektroskopie, zobrazování, optických ...
PlasmaLab, Pracoviště Optika
Předmětem zadání je dodávka a montáž přístrojového vybavení Pracoviště 3 pro PlasmaLab. Jedná se o následující úlohy: Laserová spektroskopická lavice s přeladitelným laserem, Generátor sonoluminiscence, Bolometrická infračervená kamera, Mikroskop 3D.
Laboratorní pracoviště pro výuku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního pracoviště vláknové optiky (dále jen „laboratorní pracoviště“). Laboratorní pracoviště se bude skládat ze svazku laserové diody, který se bude zpracovávat tak, aby mohl vstupovat do jednomódového vlákna a bylo možné vyhodnocovat problematiku s tím spojenou. Zadavatel požaduje dodání laboratorního ...
Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum - modulová laserová sada
Dodávka komponentů k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum – modulová laserová sada + řízení (Čtyřbarevný PIE systém Modulovaná laserová sada + Sepia II driver from Picoquant)
Přístrojové vybavení pro laboratoř optických pulsů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zesilovače optických pulsů, achromatické terahertzové polarizační optiky a zařízení pro 3D tisk mikrostruktur. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a zprovoznění včetně předvedení funkčnosti zařízení a zaškolení obsluhy.
Dodávka přístroje Terahertz
The supply of a Terahertz (THz) time-domain scanning near-field microscope (SNOM) device. The device must use ultrashort broadband THz pulses and allow nanoscale THz conductivity imaging and spectroscopy and nanoscale ultrafast THz photo-conductivity imaging and spectroscopy (i.e. the system must enable time-resolved optical pump—near field THz ...
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Predmetom zákazky je dodanie inšpekčného kontrolného systému, inšpekčného kamerového systému a baliaceho zariadenia pre výrobu hliníkových túb. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny
Dodávka a instalace soustavy dalekohledů v kopuli nad 2.NP hvězdárny v J. Hradci. Jedná se o 4 hlavní optické přístroje na montáži včetně veškerého příslušenství-zrcadlový dalekohled (reflektor) velké apertury pro pozorování slabých objektů vzdáleného vesmíru; čočkový dalekohled (refraktor) středně velkého průměru s korigovanou barevnou vadou a ...
Modernizace optického bezkontaktního zařízení pro snímání deformací a pohybu
Modernizace optického bezkontaktního zařízení (HW, SW) pro snímání deformací a pohybu.
Paraziti – Nikon upgrade
Předmětem veřejné zakázky je motorizovaný fokus a motorizovaný karusel fluorescenčních filtračních kostek pro mikroskop Nikon Eclipse Ti
Dodávky nitroočních čoček s výpůjčkou oftalmologických přístrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nitroočních čoček (spotřebního materiálu) prostřednictvím konsignačního skladu zřízeného na Oční klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně půjčit, po dobu trvání smlouvy o zřízení a provozu konsignačního skladu pro dodávky spotřebního materiálu, ...
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor
Přenosný digitální mikroskop, Studentské mikroskopy, Stereomikroskopy s LED stativem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mikroskopů blíže specifikovaných pro jednotlivé části viz níže.
Gymnázium Polička - dodávka měřící techniky
Dodávka měřící techniky pro laboratoře fyziky, biologie a chemie a učebnu fyziky pro projekt "Gymnázium Polička - zřízení a rekonstrukce odborných učeben a laboratoří" v rámci IROP.
Sada přístrojů pro praktickou výuku biologie III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro výuku a výzkum