Vybavenie SOŠE Poprad  - Strojové zariadenia a interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia pre strednú odbornú školu do zvarovne, predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: Časť 1: Vybavenie SOŠE Poprad - Strojové zariadenia s príslušenstvom do zvarovne Časť 2 Vybavenie SOŠE Poprad - Interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Prípravok na renováciu rotačných súčiastok
Predmetom zákazky je dodanie prenosného naváracieho zaradenia pre zváranie vonkajších plôch Rotary Welding 2014 (alebo ekvivalent).
Zváracie zariadenia a technológie pre kovové materiály
Dodávka tovarov - technologického vybavenia v rámci projektu Kreatívne centrum Trenčianskej univerzity A. Dubčeka pre stimuláciu potenciálu v kultúrnom a kreatívnom priemysle, kód projektu v ITMS2014+: 302031AFF2, ktorý bude financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, Prioritná os č. 3: 3 - Mobilizácia kreatívneho potenciálu v ...
Materiálno technické vybavenie strojovej dielne  SOŠ strojníckej v Skalici – zváracie zariadenia
Dodávka, montáž a zaškolenie používateľov zváracích prístrojov: Zvárací a brúsiaci stôl - 2 ks, Zvárací agregát na zváranie v ochrannej atmosfére - 2 ks, Zvárací trenažér pre virtuálny tréning - 1 ks pre Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici.
Multifunkční sestava s AC/DC zdrojem
Předmětem zakázky je dodávka multifunkční sestavy s AC/DC zdrojem.
Supply and Service of Collating and Bonding Device for the Production of ID1 Cards
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 2 ks bodovacího zařízení, dále s možností odebrat další 1 ks zařízení do dalších 5 let, a to v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“). Předmět této veřejné zakázky zahrnuje i zajištění mimozáručního a pozáručního servisu, také v ...
Multifunkční sestava s AC/DC zdrojem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkční sestavy s AC/DC zdrojem.
Laserové robotické zařízení pro svařování, navařování a řezání
Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka laserového robotického zařízení pro svařování, navařování a řezání materiálů a dílů. Podrobná technická specifikace předmětu dodávky je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávky elektrod a svařovacích drátů II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky elektrod a svařovacích drátů pro zadavatele, a to včetně dopravy na místo plnění. Skutečné odběrné množství se bude vždy odvíjet výhradně od provozní potřeby zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poptávám servis svářečky
Dobrý den, poptávám opravu svářečky Gude gis 130 WIG - invertor cca 3roky stará. S pozdravem Sztfek Tomáš
Výběr dodavatele na dodávku zboží materiálu projektu ATTL A SPOL. APLIKACE - Procesní příslušenství
Předmětem plnění zakázky je dodávka Zboží materiálu v rozsahu a Smluvního VaV v rozsahu Procesní příslušenství pro svařování a) Zboží - materiál b) Smluvní Výzkum a Vývoj - práce pro kompletní a instalaci
Poptávám TIG hořák
Chci se zeptat zda jde koupit TIG hořák na svářečku EWM Triton 220 ACDC. Děkuji.
Dodávky svařovacích drátů
Předmětem VZ jsou dodávky svařovacích drátů, VZ je rozdělena na 5 části.
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště.
Dodávka CNC sústruh  -1 ks
Dodanie nasledovných tovarov: CNC sústruh, konvenčné sústruhy, CNC frézka, nástrojové frézky, brúsky, zváracie zariadenia.
UTB - Zařízení pro přípravu energetických materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu energetických materiálů pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky elektrod a svařovacích drátů
Předmětem VZ jsou dodávky elektrod a svařovacích drátů pro zadavatele, a to včetně dopravy na místo plnění. Skutečné odběrné množství se bude vždy odvíjet výhradně od provozní potřeby zadavatele. Dodávané elektrody a svařovací dráty musí splňovat platné ČSN, resp. mezinárodní normy nebo normy výrobců či rovnocenná řešení. Zadavatel zadává ...
CNC 4-osé obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: - LC1: CNC 4-osé obrábacie centrum - LC2: CNC sústruh - LC3: CNC kolaboratívny zvárací robot Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Zváracia technika
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 7 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nákup 3ks Svařovacích systémů - invertorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks Svařovacích systémů-invertorů za účelem obnovy stávajících systémů u Zadavatele. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 3 „Návrh kupní smlouvy“ zadávací ...
Stroje a zariadenia na základné opracovanie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Stroje a zariadenia na výrobu vzduchotechnického potrubia. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky v časti 1 je dodávka technológie a to konkrétne: Stroj na pálenie plechu, Elektrické nožnice na strihanie plechu, ...
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu ...
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště, software - kreslení, hardware, kompresor.
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Robotizovaného zváracieho pracoviska v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...