Nákup 3ks Svařovacích systémů - invertorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks Svařovacích systémů-invertorů za účelem obnovy stávajících systémů u Zadavatele. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 3 „Návrh kupní smlouvy“ zadávací ...
Stroje a zariadenia na základné opracovanie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Stroje a zariadenia na výrobu vzduchotechnického potrubia. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky v časti 1 je dodávka technológie a to konkrétne: Stroj na pálenie plechu, Elektrické nožnice na strihanie plechu, ...
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu ...
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště, software - kreslení, hardware, kompresor.
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Robotizovaného zváracieho pracoviska v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka vzdělávacích kurzů
Předmětem zakázky je dodání, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy dvou zařízení. 1) Mobilní laserový navařovací přístroj. Přístroj je určený pro velmi přesné navařování strojních součástí laserovým paprskem v mnoha oblastech strojírenství (opravy forem, střižných nástrojů, membrán, přesných strojírenských součástí atd.). Vedle přesnosti ...
Simulátor obloukových svařovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru obloukových svařovacích procesů (dále jen „simulátor“). Zadavatel požaduje dodání simulátoru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
CNC veľkoformátová stolová fréza
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: CNC veľkoformátová stolová fréza - 1 ks Logický celok č. 2: Automatická ohýbačka hliníkových plechov - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací invertor pre zváranie hliníka - 1 ks
Nákup - zváračská technika
VARIOSTAR 2500 G/F/2R, alebo ekvivalent 5 ks Sieťové napätie 3 x 400 V,Frekvencia siete 50 / 60 Hz,Sieťové istenie 16 A,Trvalý primárny prúd (100 %) 5,3 A Trvalý primárny výkon (kVA) 3,5 kVA,Účinník 0,95 (250 A),Účinnosť 75% (130 A),Rozsah zváracieho prúdu MIG/MAG 25 - 250 A, Doba zapnutia pri 10 min/40 °C (104° F) 27 % ED pri 250 A Doba ...
UTB – Svářečka a lámačka optických vláken
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svářečky a lámačky optických vláken pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Integrovaný počítačový systém
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: 1. Integrovaný počítačový systém 2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S
Predmetom zákazky je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá spočíva v dodávke - časti 1: Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením a -časti 2: Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby. Bližšie informácie sú uvedené v ...
Robotizované zváracie pracoviská
Predmetom zákazy je dodanie a inštlalácia troch rôznych robotizovaných zváracích pracovísk. Ide o tri samostatné, vecne, logicky a funkčne oddelené samostatné časti zákazky. Podrobne v súťažných podkladoch.
Pracoviště pro sváření optických vláken, výrobu optických komponent a zpracování skla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro sváření optických vláken, výrobu optických komponent a zpracování skla Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace.
Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie
Predmetom zákazky je dodanie 2 ks nových priemyselných kolaboratívnych robotov na zváranie do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Príslušenstvo zváracích strojov
Hlavným cieľom projektu je obstaranie dlhodobého hmotného majetku, prostredníctvom ktorého dôjde v spoločnosti RM Welding s.r.o. k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Hlavnou aktivitou projektu je aktivita Začatie a rozvoj podnikania MSP. V rámci hlavnej aktivity sa obstará inovatívna technológia, ktorej súčasťou budú odsávací ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívneho potenciálu spoločnosti BJ Energy s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Hydraulický ohraňovací lis (1 ks) 2. Stolová horizontálna vyvŕtavačka (1 ks) 3. Dvojstĺpová pásová píla (1 ks) 4. Kompresorová stanica (1 ks) 5. Zdvíhacia technika s príslušenstvom (1 ks) 6. Pulzný zvárací zdroj (5 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia, skúšobnej prevádzky a ...
Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor