Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště.
Dodávka CNC sústruh  -1 ks
Dodanie nasledovných tovarov: CNC sústruh, konvenčné sústruhy, CNC frézka, nástrojové frézky, brúsky, zváracie zariadenia.
UTB - Zařízení pro přípravu energetických materiálů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu energetických materiálů pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky elektrod a svařovacích drátů
Předmětem VZ jsou dodávky elektrod a svařovacích drátů pro zadavatele, a to včetně dopravy na místo plnění. Skutečné odběrné množství se bude vždy odvíjet výhradně od provozní potřeby zadavatele. Dodávané elektrody a svařovací dráty musí splňovat platné ČSN, resp. mezinárodní normy nebo normy výrobců či rovnocenná řešení. Zadavatel zadává ...
CNC 4-osé obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: - LC1: CNC 4-osé obrábacie centrum - LC2: CNC sústruh - LC3: CNC kolaboratívny zvárací robot Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Zváracia technika
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 7 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nákup 3ks Svařovacích systémů - invertorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks Svařovacích systémů-invertorů za účelem obnovy stávajících systémů u Zadavatele. Nedílnou součástí dodávky je dále doprava do místa plnění, instalace, uvedení do požadovaného provozu, odzkoušení, zaškolení obsluhy, předání návodů apod. (podrobněji viz příloha č. 3 „Návrh kupní smlouvy“ zadávací ...
Stroje a zariadenia na základné opracovanie
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Stroje a zariadenia na výrobu vzduchotechnického potrubia. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na päť časti: 1.Predmetom zákazky v časti 1 je dodávka technológie a to konkrétne: Stroj na pálenie plechu, Elektrické nožnice na strihanie plechu, ...
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu ...
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště, software - kreslení, hardware, kompresor.
Robotizované zváracie pracovisko
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti UNIPAS, spol. s r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1. Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Robotizované zváracie pracovisko. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Robotizovaného zváracieho pracoviska v rámci projektu Rozvoj podnikania spoločnosti SENOR s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka vzdělávacích kurzů
Předmětem zakázky je dodání, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy dvou zařízení. 1) Mobilní laserový navařovací přístroj. Přístroj je určený pro velmi přesné navařování strojních součástí laserovým paprskem v mnoha oblastech strojírenství (opravy forem, střižných nástrojů, membrán, přesných strojírenských součástí atd.). Vedle přesnosti ...
Simulátor obloukových svařovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru obloukových svařovacích procesů (dále jen „simulátor“). Zadavatel požaduje dodání simulátoru dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a je uveřejněna na profilu zadavatele.
Laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování
Zadavatel poptává laserové pracoviště pro aplikace robotického svařování, řezání a navařování, včetně SW, záručního a pozáručního servisu, zaškolení a instalace. Podrobnosti stanoví komplexně zadávací podmínky.
Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení IV
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
UTB – Ultrazvukové svářecí zařízení III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového svářecího zařízení pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
CNC veľkoformátová stolová fréza
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: CNC veľkoformátová stolová fréza - 1 ks Logický celok č. 2: Automatická ohýbačka hliníkových plechov - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací invertor pre zváranie hliníka - 1 ks
Nákup - zváračská technika
VARIOSTAR 2500 G/F/2R, alebo ekvivalent 5 ks Sieťové napätie 3 x 400 V,Frekvencia siete 50 / 60 Hz,Sieťové istenie 16 A,Trvalý primárny prúd (100 %) 5,3 A Trvalý primárny výkon (kVA) 3,5 kVA,Účinník 0,95 (250 A),Účinnosť 75% (130 A),Rozsah zváracieho prúdu MIG/MAG 25 - 250 A, Doba zapnutia pri 10 min/40 °C (104° F) 27 % ED pri 250 A Doba ...
UTB – Svářečka a lámačka optických vláken
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svářečky a lámačky optických vláken pořizované pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Integrovaný počítačový systém
Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: 1. Integrovaný počítačový systém 2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie
Inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S
Predmetom zákazky je inteligentná inovácia v spoločnosti REA-S, ktorá spočíva v dodávke - časti 1: Robotizované zváracie a brúsne pracovisko s manipulačným robotom, mobilnými polohovadlami, prípravou zvarových plôch a defektoskopickým zariadením a -časti 2: Rozšírenie softvéru riadiaceho systému výroby. Bližšie informácie sú uvedené v ...