Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold

Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom a Tesla ...

Pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu v rámci projektu EVA 4.0

Pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu pro skenování sledovaných vlastností dřeva. Nakupované zařízení bude mít např. tyto funkce: akvizice měření multisenzorového skeneru, výpočet 3D mapy od laserové triangulace signálu, výpočet mapy hustoty z poklesu signálu, vizualizace zjištěných vlastností ...

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení: - zařízení pro identifikaci narkotik, jejich prekuzorů a látek k ředění - 1 kus - zařízení pro měření úrovně radiace a vyhledávání a identifikace radionuklidů - 1 kus - ruční detektor výbušnin - 8 ks

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel na Terminálu 3

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel na Terminálu 3

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

UK FF – Pořízení ICT

UK FF – Pořízení ICT

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky IT technologie. Konkrétně se jedná o čtečku čárových kódů, systém pro vstupní bránu, systém na samoobslužné půjčování notebooků, profesionální scanner knih, čtečky na vstup do knihovny, 3D ruční scanner a 3D tiskárny, elektroencefalograf, audio techniku, projektory, řídicí dotekové systémy, bezdrátová ...

Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Obchodní akademie Karlovy Vary – Zabezpečení vstupů do školních objektů“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Provozní geotechnický monitoring pro tunely Liberec, Jihlava a Hřebeč

Provozní geotechnický monitoring pro tunely Liberec, Jihlava a Hřebeč

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění provozního geotechnického monitoringu tunelů Liberec, Jihlava a Hřebeč. Provozní monitoring bude realizován v letech 2018 - 2021.

Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci Slovenskej republiky

Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je dodanie archivačných skríň rôznych rozmerov a rôznych špecifikácií podľa potrieb verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je odborná montáž dodávateľom, doprava, označenie údajmi a ich umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasne s predmetom zákazky bude predložený záručný list vrátane ...

Rámcová dohoda - Orientační testy na derecí OPL z pevných látek a tekutin

Rámcová dohoda - Orientační testy na derecí OPL z pevných látek a tekutin

Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných látek a tekutin

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka a instalace modulu základny a čteček karet RFID a NFC, včetně uvedení do provozu, a dále školení v místě plnění v rozsahu tří hodin pro tři osoby po instalaci zařízení. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

Dodání ESD testeru, Testovacího generátoru pro přechodové stavy, Kapacitní lišty, Kalibrátoru kapacitní lišty, kalibrátoru burst měření, Atenuátoru, Variaku pro řízení sítě, Sítě pro test datových vodičů.

Mobilní rentgenový skener

Mobilní rentgenový skener

Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks mobilního rentgenového skeneru - speciálního kontrolně technického zařízení určeného pro provádění neinvazivních kontrol zavazadel cestujících a menších balíkových zásilek přepravovaných v rámci celé České republiky, skládajícího se z nosného vozidla a RTG nástavby/vestavby.

Vysokorychlostní kamera do Experimentální laboratoře konstrukce strojů

Vysokorychlostní kamera do Experimentální laboratoře konstrukce strojů

Dodávka vysokorychlostní digitální kamery, vč. systému pro zpracování dat (tj. software pro záznam a zpracování obrazových dat, hardware pro záznam externích dat vč. software na zpracování těchto dat).

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól

Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis sestavy kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem typu trojitý kvadrupól (LC - MS/MS) s příslušenstvím.

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Přestupní terminál Český Krumlov - Instalace parkovacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků parkovacího systému v rámci rekonstrukce autobusového nádraží v Českém Krumlově a s ním bezprostředně souvisejícího okolí k dosažení zvýšení standardu autobusového nádraží a řešení parkování osobních automobilů.

Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2

Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2

Predmetom zákazky je pozáručný servis a údržba inšpekčného systému HCV Mobile V2, vrátane dopravy, ekologickej likvidácie použitých častí a súčastí systémov a revízne správy.

Rámcová dohoda Mobilní sady pro silniční kontroly

Rámcová dohoda Mobilní sady pro silniční kontroly

120 mobilních sad pro technické silniční kontroly

Dodání rentgenových zařízení

Dodání rentgenových zařízení

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace (dále též jako „RTG“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.

FTK - Fitness náramky II

FTK - Fitness náramky II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 90 ks fitness náramků. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...

Výskumné zariadenia na spracovanie klasového materiálu kukurice siatej a kukurice siatej cukrovej

Výskumné zariadenia na spracovanie klasového materiálu kukurice siatej a kukurice siatej cukrovej

Predmetom zákazky je výskumné zariadenie na spracovanie klasového materiálu kukurice siatej a kukurice siatej cukrovej, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 2106)  strana 1 / 85