Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - Kamery
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení a instalace nového kamerového systému, který bude připojen k dohledovému pracovišti na městské policii. Předmět plnění je rozdělen do těchto etap: Etapa 1 - Bráfova x Nádražní x Jungmannova Etapa 2 - Masarykovo náměstí Etapa 3 - Komenského náměstí - jih Etapa 4 - Komenského ...
Vjezdový systém pro VFN
• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž komponent pro vjezdový systém pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze vč. stavební přípravy a záručního servisu.
Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Servis bezpečnostních technologií v budově Krajského úřadu Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních služeb na smlouvu o poskytování servisních služeb pro Krajský úřad Středočeského kraje na dobu 48 měsíců od účinnosti smlouvy v rozsahu dle uvedené Technické specifikace. Zadavatel požaduje zajištění údržby, pravidelných revizí a servisu bezpečnostních technologií systémů technické ochrany v ...
Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel řady 742 a dodávka a instalace mobilní části ETCS
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v modernizaci lokomotiv řady 742 (dále jen „modernizace Lokomotivy“ nebo „Lokomotivy“) včetně osazení modernizovaných lokomotiv zabezpečovačem ETCS, tj. včetně komplexní dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě ...
Modernizace požárně bezpečnostního řešení
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace požárně bezpečnostního řešení v budově Rudolfina - konkrétně doplnění systému EPS a instalace evakuačního rozhlasu.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Inteligentní diagnostika dopravní cesty pomocí laserových technologií
Předmětem veřejné zakázky je realizace dodávky videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí dodávky je i implementace, montáž a zprovoznění systému, a to včetně akceptačního testování. Systém musí být schopen detekovat vady konstrukčních komponent železničního roštu. ...
Časové trezorové pokladny
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky časových trezorových pokladen, včetně jejich montáže, servisu a profylaktických kontrol.
Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021 - 2023
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky venkovních prvků zabezpečovacího zařízení a sdělovací techniky. Předmět jednotlivých částí veřejné zakázky je uveden v příloze č. 1a - 1d a příloze č. 3a - 3d Zadávací dokumentace, přičemž předmětem dílčí zakázky může být jakákoliv kombinace či množství položek uvedených v příloze č. 1 Zadávací ...
Nákup označovačov cestovných lístkov s aplikačným programovým vybavením
Predmetom zákazky je: 1. dodávka 110 (stodesať) kusov označovačov cestovných lístkov vybavených aplikačným programovým vybavením (software) (ďalej len ako OCL). OCL a ich aplikačné programové vybavenie musia spĺňať výkonnostné, funkčné, technické a iné požiadavky a podmienky stanovené Objednávateľom v Prílohe č. 1 Zväzku 2 Návrh zmluvy ...
RD - Specializované přístroje pro kontrolu dokladů a dokumentů - videospektrální komparátory
16 ks specializovaných přístrojů pro kontrolu pravosti dokladů Zakázka je rozdělena na dvě vymezené části.
Vybavení drážního vozidla 753 612-1 jednotkou ETCS
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do hnacího drážního vozidla řady 753.6 (dále jen „Lokomotivy“) specifikovaného v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Příloha č.6_Průkazy ...
Termovízna kamera nižšej triedy
Termovízna kamera pre Hasičský a záchranný zbor na detekciu tepelného žiarenia, vyhľadávanie ohniska požiaru a vyhľadávanie osôb v zadymenom prostredí.
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Modernizace a rozšíření varovného a informačního systému města Strakonice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka varovného a informačního systému města Strakonice s konkrétním řešením protipovodňového systému od zjištění rizika způsobeného zvýšeným stavem vodní hladiny místního vodního toku, až po vyhlášení varovné informace k jednotlivým občanům, přičemž tento systém bude také zapojen do systému Jednotného varování a ...
E990 - Realizace opatření pro automatickou detekci a řešení ochrany před OPC
Předmětem a účelem sektorové veřejné zakázky je zajištění ochrany před OPC, přičemž za OPC je uvažován stav, při kterém dojde v rámci poruchy elektrického napájení vlastní spotřeby ke ztrátě jedné anebo dvou fází a následnému zničení zejména asynchronních elektromotorů a dalších tří-fázových spotřebičů. Předmětem sektorové veřejné zakázky je ...
Dodávka skeneru uměleckých děl
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku bezkontaktního skeneru uměleckých děl. Jedná se o dodávku 1 ks samostatně stojícího kompletu bezkontaktního skeneru uměleckých děl s využitím zejména pro obrazy (olejomalby, akryly, akvarely, pastely apod.), grafiky, mince a medaile atd. Minimální technické parametry jsou uvedeny v příloze této ...
Dodanie čipových kariet
Predmetom zákazky je dodávka 200 000 kusov užívateľsky nových čipových kariet, ktoré budú využívané ako jedinečný identifikátor cestujúceho vo verejnej osobnej doprave a pri realizovaní platobných transakcií jej držiteľov, a to využitím otvorenej platobnej schémy v štandarde EMV, kde systém spracovania platobných transakcií bude realizovaný v ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363.5 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 230 a 240 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
ETCS Modřice - Adamov
Obsahem stavby je vybudování traťové části systému vlakového zabezpečovače ETCS úrovně 2 (L2) v úseku Modřice (včetně) - Adamov (včetně), včetně automatických vstupů do oblastí ETCS s přilehlých tratí.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov: Logický celok 1: Palubný počítač PAD a MHD Logický celok 2: Personalizačné pracovisko pre grafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet Logický celok 3: Aplikácia alebo HW zariadenie pre kontrolnú činnosť dopravcu - kontrola cestovných lístkov Logický celok 4: ...
Detektory stopového množstva nebezpečných látok
Časť 1 Detektory stopového množstva nebezpečných látok Detektory stopového množstva nebezpečných látok (výbušniny, drogy) pracujúce na princípe iónovej mobilitnej spektrometrie (IMS), bez rádioaktívneho zdroja. Časť 2 Detektory kovov - magnetometer Detektory kovov na meranie zmien v prirodzenom magnetickom poli Zeme, ktoré sú spôsobené ...
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Náchod
Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí plynoucí ze zvýšení hladiny a varovat ohrožené obyvatelstvo v době vzniku mimořádné události, a tak snížit materiální škody a chránit zdraví a životy obyvatel