Obnova centrálního dispečinku TR1 – DB
Celková rekonstrukce hlavního energetického dispečinku na rozvodně TR1 Dolů Bílina, včetně stavebních úprav. Součástí Díla je dodání nového hardwaru a upgrade stávajícího softwaru nebo dodávka nového softwaru pro řízení rozvodu elektrické energie, tepla a měření spotřeby a to včetně dodávky a instalace nového řídicího systému. Pro řízení ...
Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení a přístrojů (rentgenový systém) pro vybavení Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v ...
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
Charpyho kladivo pro testování prvků dřevěných konstrukcí – II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva pro testování prvků dřevěných konstrukcí - Charpyho kladivo je určeno především pro pochopení účinku dynamického namáhání na rázovou houževnatost materiálu. Kladivo je doplněné vysokorychlostní kamerou a specializovaným softwarem pro hodnocení průběhu deformace.
Rámcová dohoda na dodávky specializovaných přístrojů pro kontrolu dokladů
Jedná se o: Vymezená část č. 1: 1 ks komparátor dokladů laboratorní 1 ks komparátor dokladů kompaktní (multispektrální) Vymezená část č. 2: 2 ks stacionární přístroj pro ověřování pravosti dokladů Vymezená část č. 3: 11 ks ruční přístroj pro kontrolu dokladů Vymezená část č. 4: 2 ks mobilní přístroj pro vyhodnocování dokladů Vymezená ...
Modernizace městského kamerového a dohledového systému Mladá Boleslav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi včetně úprav dispečinku na služebně Městské policie Mladá Boleslav, Palackého 88. Jedná se o výměnu 7 ks stávajících analogových kamer, doplnění 9 ks nových a 2 ks mobilních kamer, výměna stávající technologie, upgrade řídícího ...
Mobilné zariadenia na detekciu požitia omamných a psychotropných látok
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu mobilných zariadení na detekciu požitia omamných a psychotropných látok a jednorazových skríningových testov. Samostatné prenosné vyhodnocovacie zariadenie odčítava výsledky z jednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov (jednorazový skríningový test) určených na kvalitatívnu detekciu ...
Dodávka drobného hmotného majetku a přístrojového vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontrolních a zkušebních přístrojů, různých hodnotících zkušebních přístrojů, zdravotnických přístrojů, farmaceutik a prostředků pro osobní péči, chladniček a mrazniček, přístrojů k určování hmotnosti, části sporáků, vařičů, ohřívačů talířů a domácího příslušenství. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 ...
Bezhotovostní prodej jízdenek v autobusech DPP
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služby bezkontaktního nákupu jízdenek v autobusech DPP. Součástí služby je montáž a zprovoznění samoobslužných zařízení pro nákup jízdenek v autobusech určených zadavatelem v rámci systému pro zajištění bezkontaktních plateb, provozování a servis zařízení a poskytnutí servisních karet nebo čipů. Blíže viz ...
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají II
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Nákup zařízení na detekci radiace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - velká), 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detekční brána - malá), 38 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - cestovní styk) a 6 ks zařízení pro detekci gama a neutronového záření (detektor - ...
Rozšírenie mestského kamerového systému
4.1.Predmetom zákazky je rozšírenie mestského kamerového systému v meste Trebišov, pozostávajúce z dodania bezpečnostného kamerového systému a montáže bezpečnostných zariadení nových prvkov mestského kamerového systému vrátane inštalácie, inštalačného materiálu, naprogramovania kamerových zariadení, zabezpečenia prenosu dát v optickej ethernetovej ...
Výběr dodavatele na dodávku materiálu pro komplementaci digitalizační jednotky II
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro sestavení digitalizační jednotky v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Jedná se především o kamerové sady, testovací soupravy s barevným plošným senzorem a řídící počítače.
Dodávka a instalace systému EPS a SHZ
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace a plynového hasicího zařízení včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 130 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363.5 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 753.7 ČD Cargo, a.s.
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
The provision of CUPPS/CUSS systems
III.1.1. The subject matter of the Public Contract is to conclude a new contract for the provision of CUPPS and CUSS systems and other related technologies. The subject matter of the Public Contract also includes subsequent service support for the CUPPS/ CUSS systems and other related technologies for a period of 60 months from the successful ...
169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti: I. časť 169 ks palubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových informačných tabúľ do autobusov prímestskej dopravy, III. časť 2 ks exteriérových informačných tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na kontaktních pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího ...
ÚP ČR - pořízení vyvolávacích systémů, KrP v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace vyvolávacího systému (dále jen „VS“) včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele dle přílohy č. 2 ZD. Součástí dodávky budou i licence, na počet současně připojených i na počet přístupových bodů a počet hl. administrátorů musí být licence neomezená. Součástí předmětu plnění je i doprava na místo.
Přestavba prostoru stávajícího dětského bazénu na nové šatny vč. úpravy hlavního vstupu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících prostor městského plaveckého bazénu na Slovanech, které jsou nyní využívány jako dětský bazén, dámské šatny a komunikační prostory. Prostory budou využity pro novou vstupní halu s recepcí a zázemím, nové šatny, dětský koutek, spojovací chodba k novému dětskému bazénu a zázemí personálu. Bude ...