ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů - Neratovice a Mladá Boleslav 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, jejich rozmístění a instalace v budovách zadavatele ve Středočeském kraji v místech plnění VZ.
SEZ - Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projekt pro zadání veřejné zakázky „Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“, zpracované v květnu 2018 společností AECOM CZ s.r.o. Projektová dokumentace zahrnuje tyto činnosti: - přípravné práce, zpracování realizačního ...
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly a optimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických ...
Obnova Vysílače korekčních signálů DGPS v rámci RIS - opakované řízení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie uvedené podrobněji v zadávací dokumentaci včetně souvisejících služeb spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, technologií, prací a služeb v rozsahu a provedení definovaném v příloze č. 1 smlouvy o dílo.
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Údržba, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v Národní technické knihovně
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele provádět pro objednavatele údržbu, servis, revize a zkoušky bezpečnostních systémů v objektu NTK po dobu 3 let na zařízeních.
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém
Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).
Nakuřovací přístroj pro rozbory cigaret
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nakuřovacího přístroje včetně příslušenství, včetně instalace a zaškolení obsluhy. Jedná se o rotační nakuřovací přístroj na 20 pozic pro rozbory cigaret s integrovaným anemometrem a analyzátorem oxidu uhelnatého, odpovídající požadavkům mezinárodních norem ISO 3308 a ISO 4387.
Správa skladového hospodářství příjmu a výdeje pohonných hmot, olejů a provozních kapalin
Předmětem veřejné zakázky je komplexní správa řídicích systémů a příjmů a výdejů pohonných hmot, olejů a provozních kapalin, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Odstranění telematických zařízení z dálnic a silnic I. třídy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou služby dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní odstranění elektronických zařízení a související kabeláže ze 48 kontrolních mýtných branách. Předmětem plnění této veřejné zakázky je dále transport demontovaného Zařízení do prostoru dodavatele, ...
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky a předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace informačního systému včetně návazných agend a hardware, a zajištění servisních služeb včetně rozvoje systému.
Systémy pro regulaci parkování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka regulace parkování na vybraných parkovištích v Karlových Varech. Součástí řešení je realizace parkovacích a dohledových systémů parkovišť a integrace parkovišť s Centrálním dispečerským systémem (dále jen „Dodávka“). Součástí předmětu plnění jsou dále služby spočívající v podpoře provozu po předání ...
Zabezpečovacie zariadenia a bezpečnostné príslušenstvo
Zabezpečenie techniky a materiálu pre nepretržitú prevádzku ochrany objektov.
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Kamer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14ks kamer s příslušenstvím dle technických podmínek.
KMT letecké techniky - nákup
Dodávka technického a technologického vybavení s příslušenstvím k zajištění porovoz letedcké techniky Armády České republiky. Podrobný popis předmětu je uveden v zadávací dokumentaci VZ.
ÚP ČR – Krajská pobočka ve Zlíně - vyvolávací systémy I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalace technického zařízení a systému pro odbavování klientů včetně jejich webového objednávání při poskytování služeb na pracovištích úřadu práce – vyvolávací systém. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále také proškolení zaměstnanců zadavatele pro provoz vyvolávacího systému. ...
Servis a údržba komplexního telematického dohledového systému
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisu a údržby komplexního telematického dohledového systému (dále jen „ KTDS“) v hlavním městě Praze. Jedná se zejména o provádění pravidelných revizí elektrotechnických zařízení, kamerových detektorů různých výrobců, proaktivní monitoring systému za využití softwarového dohledu, umožňující reporting ...
Rádiový maják NDB
Zariadenie sa používa na traťovú navigáciu a nepresné prístrojové priblíženie na pristátie. Zabezpečuje vedenie lietadla po požadovanej trati letu a privedenie lietadla do zóny.
Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení
Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Bezpilotní, dálkově řízený systém (UAV), typ křídlo – II.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotního, dálkově řízeného systému (UAV), typ křídlo.
Technické zariadenia 5 - Vyvolávacie systémy
Predmetom zákazky je dodávka vyvolávacích systémov, konkrétne: 1. Informačné kiosky 2. Navigačné displeje 3. Informačné displeje 4. Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného ...
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají
Dodávka systému varování před kolizí pro až 40 ks tramvají typu Stadler Tango NF2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.
Poskytování vyvolávacího a audiovizuálního systému
Předmětem plnění VZ je průběžná dodávka služeb - poskytování a zajištění provozu vyvolávacího a audio-vizuálního systému (Dále také „systém“ nebo „řešení“) včetně implementace a následné podpory systému, na základě smlouvy na opakující se plnění a následných písemných objednávek vystavovaných dle aktuální potřeby zadavatele po celou dobu trvání ...
7709 - Náhrada detektoru olejové mlhy Graviner Mark V
Náhrada stávajícího detektoru olejových par Graviner Mark V zařízením v aktivní fázi životního cyklu s podporou výrobce a dostupnosti náhradních dílů.
FF – Ruční bateriově napájený rentgenový přístroj pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ručního bateriově napájeného rentgenového přístroje pro přesnou prvkovou kvantitativní analýzu vzorků. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.