Varovný a vyrozumievací systém Mesta Bánovce nad Bebravou
Vybudovanie varovného a vyrozumievacieho systému mesta Bánovce nad Bebravou. Bezdrôtový rozhlas a varovný systém s vysokým výkonom, dlhou životnosťou a mimoriadnou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Používa sa najčastejšie pre ozvučenie verejných priestranstiev, ale aj pre ozvučovanie interiérov v prípade, že z rôznych dôvodov nie je možné ...
Rámcová dohoda na dodávku elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
Dodávky zabezpečovací a sdělovací techniky 2021
Předmětem zadávacího řízení je uzavření čtyř rámcových dohod. Každou ze čtyř rámcových dohod uzavře zadavatel s jedním dodavatelem v souladu se závazným vzorem Rámcové dohody Zadavatele, který je Přílohou č. 3a - 3d Zadávací dokumentace. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody (dále jen „dílčí zakázky“) jsou ...
Systém EasyGO - rámcová dohoda - opakované vyhlášení
echnická podpora systému EasyGO Dodávka 8ks ABC bran systému EasyGO včetně instalace, napojení a konfigurace potřebných HW a SW komponent a licencí, náhradní díly Rozvoj systému EasyGO Rozšířená technická podpora
Plzeň, dodávka parkovacích automatů
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Plzeň, dodávka parkovacích automatů“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s jedním dodavatelem. Jednotlivé veřejné zakázky ...
KŘP Lbk - Vybudování kamerového systému v Libereckém kraji
Vznikne 20 kamerových bodů včetně příslušenství a souvisejících prací a jedno monitorovací pracoviště.
Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku-Místku
Předmětem veřejné zakázky je Modernizace varovného a informačního systému ochrany statutárního města Frýdku Místku včetně digitálního povodňového plánu města a ORP Frýdek-Místek část VIS.
Vyvolávací systémy
Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky a instalace vyvolávacích systémů, • dodávky a instalace rozšiřujícího modulu k vyvolávacím systémům pro nevidomé a slabozraké klienty, • dodatečný rozvoj SW vyvolávacího systému, • rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s vyvolávacím systémem.
Poptáváme značení schodiště
Poptáváme značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť bytového domu. Přiipravujeme obnovu značení schodišť běžného bytového domu. Schodiště je obloženo linem. Uvažujeme o značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť po obou stranách. To je celkem 220 ks značení. Můžete nám nabídnout dle vašich zkušeností Vaše ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce a instalaci LED označníků pro městskou hromadnou dopravu v Třebíči.
Rámcová dohoda na dodávku  elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
Kamerový a čipový systém do bytů v BD ve správě MČ Brno - Královo Pole
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení dodávky kamerového a čipového systému do bytových domů ve správě zadavatele, a to včetně příslušenství, dopravy, montáže, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Dodávka bude zahrnovat sestavy dveřních videotelefonů, ...
Postupné dodávky průchozích detektorů kovů
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek průchozích detektorů kovů, umožňujících detekci a vizuální signalizaci o umístění kovového předmětu na těle kontrolované osoby a odpovídající technické specifikaci uvedené v příloze F této ZD (dále též jako „WTMD“) včetně jejich zprovoznění a zapojení do síťové správy. Součástí dodávky bude ...
20-002 H.M. - výstavba primární zóny PZTS a CCTV - realizace
Předmětem VZ je dodávka a instalace systému PZTS (poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a systému CCTV (kamerový systém) ve skladovací kapacitě zadavatele - středisku.
Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava
Jedná se o sanaci závad na stavební a technologické části tunelu Jihlava. Předmětem veřejné zakázky je oprava stavební části tunelu a úprava svodidel a technologické části (rozvodna NN, kabelové rozvody NN, zdroj nepřerušované dodávky energie, uzemňovací soustava, osvětlení, řídicí systém, dopravní systém, televizní CCTV systém, elektronický ...
Protipovodňová opatření města Rosice
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ...
Protipovodňová opatření obce Baška
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...
Rozšíření varovného protipovodňového opatření pro město Nový Bor
1. část - modernizace a rozšíření stávajícího varovného a informačního systému Předmětem první části veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajícího varovného a informačního systému města Nový Bor zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a integrovaných monitorů hladin pro včasné varování obyvatel. Zadavatel s ohledem ...
Dodávka mobilní části ETCS do 7 vozidel řady 654
Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) do sedmi pro zadavatele nově vyráběných elektrických drážních hnacích vozidel řady 654 (dále jen „Vozidla“), včetně dodávky všech hmotných i nehmotných součástí ...
Údržba Městského kamerového systému a Proměnného dopravního značení v Plzni
Účelem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody podle § 131 zákona s jedním dodavatelem s následujícím předmětem plnění: Zajišťování bezpečného a spolehlivého provozu a údržby MKS v Plzni zahrnujícího dohledový kamerový systém, systémy detekce jízdy na červenou, měření úsekové rychlosti a rozpoznávání registračních značek a PDZ, zabezpečování ...
Dodávky a instalace zařízení pro vstup a výběr poplatku
Předmětem dílčích zakázek zadávaných na základě uzavřené Rámcové dohody budou dodávky zařízení pro kontrolu vstupu a výběr poplatku do vybraných prostor v železničních stanicích a zastávkách a jejich nejbližšího okolí, včetně jejich instalace, dopravy a zajištění servisu po dobu trvání smlouvy. Bližší specifikace je uvedena v přílohách Zadávací ...
Zavedenie preferencie vozidiel MHD v meste Prešov
Predmetom zákazky je dodanie a montáž zabezpečovacích zariadení slúžiacich na to, aby súčasné radiče CDS doplnením potrebného HW a SW zabezpečovali obojsmernú komunikáciu medzi radičom CDS a palubnou jednotkou vozidla MHD. Návrh systému sledovania polôh vozidiel MHD musí byť kompatibilný s existujúcim systémom monitorovania vozidiel MHD, ktorý v ...
Měření rychlosti vozidel, detekce jízdy na červenou a poskytování souvisejících služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní zajištění systémů pro certifikované měření úsekové rychlosti, kompletní zajištění systému pro certifikovanou detekci jízdy na červenou, zajištění příslušného certifikovaného software, zejména software pro správu dopravních přestupků, software pro sběr a vyhodnocení statistických dopravních dat, vč. ...
Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce řídícího systému SHZ (stabilní hasící zařízení) na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých podstanic řídícího systému, vytvoření nadstavbového řídícího a monitorovacího systému na dispečinku CTR Nelahozeves a záložním velíně Uhy, včetně instalace, oživení a demontáže ...
Protipovodňová opatření města Jistebnice
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její ...