Rozšírenie  jestvujúceho komunikačného systému sestra – pacient výrobcu ZPT Vigantice
Predmetom zákazky je rozšírenie jestvujúceho komunikačného systému "sestra - pacient" výrobcu ZPT Vigantice. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky, podrobný opis, technická špecifikácia a požiadavky jednotlivých položiek predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť ...
Poptáváme RTG zařízení Scanmax 225
Krajský úřad Středočeského kraje poptává RTG zařízení Scanmax 225. Pokud by toto zařízení bylo ve vaší nabídce, zašlete mi prosím obratem cenovou nabídku. Děkuji. Mgr. Radek Neumann Odbor bezpečnosti a krizového řízení
Komunikačný systém sestra-pacient pre šesť ošetrovacích jednotiek v budove monobloku
Predmetom zákazky je dodávka Komunikačného systému sestra-pacient pre šesť ošetrovacích jednotiek v budove monobloku vrátane jeho inštalácie.
Obstaranie RSA tokenov a s tým súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je dodávka tokenov RSA, používateľskej licencie RSA, podpora výrobcu pre používateľskú licenciu RSA a poskytovanie konzultačných a implementačných služieb.
Dodávka samoobslužných platebních kiosků - rámcové dohody
Dodávka samoobslužných platebních kiosků určených pro samoobslužnou úhradu časových poplatků za použití zpoplatněných úseků pozemních komunikací v České republice silničními motorovými vozidly nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny v souladu s požadavky zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve ...
Photomultipliers for ECAL@HADES
The scope of the Public contract concerns delivery of the photomultipliers for ECAL detector. Each photomultiplier shall include a socket. The photomultipliers shall fully comply with the requirements and specification stipulated by the Contracting Authority. The supply of photomultipliers shall also include potential additional works and/or ...
I/25 Horní Žďár - meteostanice
Předmětem VZ je osazení silniční meteostanice (SMS) u silnice I/25 na území místní části Horní Žďár. Účelem stavby meteostanice je získávání údajů o stavu vozovky a monitorování kritického místa komunikace, kde existuje zvýšené riziko zhoršené sjízdnosti komunikace vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek a možnost namrzání vozovky. Stavbou ...
I/13 Horní Hrad - meteostanice
Jedná se o osazení silniční meteorologické stanice u silnice I/13 na území obce Krásný Les, k. ú. Damice. Účelem stavby je získávání údajů o stavu vozovky a monitorování kritického místa komunikace, kde existuje zvýšené riziko zhoršené sjízdnosti komunikace vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek a možnost namrzání vozovky. Stavbou bude ...
Objednávkový a vyvolávací systém v MNO
Předmětem projektu je pořízení nového informačního systému, podpora nových procesů v rámci nemocnice a jejich elektronizace a možnost jejich realizace nejen v nemocnici, ale i vzdáleně. Navigační systém usnadní orientaci pacientů ve zdravotnickém zařízení a umožní snadnější nalezení cesty do specializovaných ambulancí, lékáren či ke konkrétnímu ...
Mobilní rentgenový systém
Dodávka 2 kusů mobilních rentgenových systémů.
Záměna portálových monitorů PM7 na konci životnosti
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „G205-Záměna portálových monitorů PM7 na konci životnosti“ v JE Temelín formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné ...
GŘ OL - Detektory tělních dutin II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky detektorů tělních dutin.
Dodání předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Evropské povolení k pobytu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky předlaminátů s bezkontaktním čipem z polykarbonátu ID1 pro Pobytové karty ePKP a pro Průkazy totožnosti e-OP.
Mobilní rentgenový skener
Předmětem veřejné zakázky je nákup 1 ks mobilního rentgenového skeneru - speciálního kontrolně technického zařízení určeného pro provádění neinvazivních kontrol zavazadel cestujících a menších balíkových zásilek přepravovaných v rámci celé České republiky, skládajícího se z nosného vozidla a RTG nástavby/vestavby. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia a modernizácia časti poschodia ŠNOP Bratislava n.o.
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné a modernizačné stavebné práce časti 2. poschodia ŠNOP n.o. Práce pozostávajú z realizácie stavebných prác, sanitárnych prác, vzduchotechniky, elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.
Dodávka čteček pasů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 100 kusů čteček pasů dle specifikace včetně jejich dopravy do sídla zadavatele a zajištění pozáručního servisu.
Údržba a servis systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění servisních činností STO a EPS a komplexních implementací STO a EPS drobného rozsahu v objektech zadavatele a zajištění výkonu činností BOZP, PO a OŽP. Předmětem servisních činností STO a EPS je údržba, servis, revize a periodické činnosti na STO a EPS. Předmětem komplexních implementací STO a EPS drobného ...
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd IV
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Rámcová smlouva na dodávky měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení měřicího zařízení pro dálkové sledování zvěře. Jedná se zejména o dodávky sledovacích GPS obojků na divoká prasata, sledovacích GPS obojků na srnce obecného (se solárním napájením), akcelerometrů s magnetometrem a příslušných baterií. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen v Závazném vzoru ...
Dodávka mobilních kamer a poskytování souvisejících služeb
Dodávka TCP/IP kamer pro pořizování záběrů vozidel užívajících zpoplatněné komunikace České republiky; kamery budou instalovány ve vozidlech mobilních silničních hlídek.
Rámcová dohoda - Integrované bezpečnostní systémy
vymezená část A: dodávka aktivních řídicích a propojovacích prvků systému IBS, které jsou na sobě technologicky závislé, včetně projektů a školení vymezená část B: dodávka koncových prvků systému, které nejsou na systémové části technologicky závislé V oddílu druh zakázky je uvedena služba, ale jedná se o dodávku. Bohužel zvolený CPV kod není ...
Dodávka stacionárních kamerových systémů a poskytování souvisejících služeb
Výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky na dodávku kamer vhodných pro umístění na mýtné brány, se schopností rozeznání typu vozidla, registrační značky a země registrace vozidla a poskytování souvisejících služeb.
Nákup technického zařízení pro objekt Cihelná 548/4, Praha 1
Předmětem Veřejné zakázky je: a) dodávka technického zařízení, které je specifikované v Příloze č 1 Závazného návrhu smlouvy (dále jen „Zařízení“); b) dodávka dokladů nezbytných k převzetí a řádnému užívání Zařízení, a to v českém jazyce, kterými jsou zejména návod k obsluze Zařízení, prohlášení o shodě, kompletní technická dokumentace, ...
ČSAD Autobusy České Budějovice a.s. - telematika ve veřejné dopravě
Dodávka a instalace inteligentních zastávek včetně SW pro zajištění vstupních dat a správu informačních panelů.
Provoz a údržba měřících systémů Unicam Velocity
Předmětem zakázky je provedení instalace a komplexní zajištění provozu pěti sad systému úsekového měření rychlosti Unicam Velocity v rámci omezení dopravy při dlouhodobých dálničních uzavírkách.