Pořízení až 15 kusů nových kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně 15 ks nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG pohon, délky do 19 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Bližší popis předmětu plnění veřejné zakázky, včetně technické specifikace, je uveden v příloze č. 4 Zadávací dokumentace - Technická specifikace. ...
Minibus
Předmětem veřejné zakázky je dodávka - nákup 1 kusu minibusu. Podrobná specifikace je popsána v Příloze č. 4 (Technické podmínky pro minibus) zadávací dokumentace.
Sanitní vůz na finanční leasing
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 sanitního vozidla formou finančního leasingu (úvěru) pro společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Pronájem vrtulníků En-480B
Zajištění nájmu vrtulníků En-480B za účelem základního, pokračovacího a taktického výcviku pilotů a doplnění flotily tohoto typu používaného v LOM PRAHA s.p. CLV Pardubice v souladu s podmínkami ODVL MO, prostřednictvím odborného personálu zadavatele.
Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754
Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni ...
Sanitní vozidla pro ZZSPK 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sanitních vozidel a technického vozidla dle specifikace uvedené zadavatelem.
Nákup sanitních vozidel 2023
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel převozového typu A2 včetně zdravotnické techniky pro režim DNR a 1 ks sanitního vozidla převozového typu A2 s pohonem všech kol včetně zdravotnické techniky pro režim DNR
Oprava pojazdu vozňa GYŐR 1916
Predmetom zákazky je oprava pojazdu vozňa GYR 1916, za účelom schválenia dráhového vozidla špeciálnej dráhy, s cieľom využívať vozeň na prezentáciu osobnej dopravy na lesných železniciach, ako aj na prepravu návštevníkov na špeciálnej dráhe na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Jedná sa len o opravu podvozku.
Vybavenie pre helikoptéru: Komplexný prenosný automatický systém pre leteckú aplikáciu
Nákup komplexného automatického systému pre leteckú aplikáciu biocídnej látky vo forme granulátu, ktorý je možné inštalovať na helikoptéru. Opis prílohy tvorí samostatná príloha č.1 Špecifikácia predmetu Zmluvy.
Dodávka a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a servis 16 ks velkokapacitních tramvají stejného typu. Zadavatel si současně v souladu s čl. 3.4 zadávací dokumentace vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v navýšení celkového počtu dodaných tramvají, a to v počtu maximálně dalších 9 ks velkokapacitních tramvají téhož typu. Více informací viz ...
Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je převzetí 8 kusů skříní tramvají ( bez podvozků) - 4 ks tramvají T3R.PLF a 4 ks tramvají T3R.PV, provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Místem převzetí a předání tramvajových skříní a dodávaných dílů dodavatelem je místo provádění generálních oprav v sídle vybraného ...
Nákup elektrobusů pro MHD Frýdek-Místek 2023
Dodávka 12 ks městských nízkopodlažních (LF) elektrobusů délkové kategorie 11,5-13 m, 3 dveře, s dodáním do 12 měsíců od data podpisu kupní smlouvy.
Přestavba hnacích vozidel ř. 163 a 162 - implementace druhého systému pro provoz na síti 25 kV_50 Hz
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího ve vybavení až 43 drážních vozidel ř. 163 a až 12 drážních vozidel ř. 162 ve vlastnictví Objednatele druhým systémem pro provoz i na železniční síti s trakční napájecí soustavou 25 kV / 50 Hz.
Dodávka deseti trolejbusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností plnohodnotného alternativního napájení z akumulátoru energie, s příslušenstvím a souvisejícími službami.
Dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 ks nových jednočlánkových autobusů na vodíkový pohon (H2).
Zlepšenie turistickej infraštruktúry v obci Muráň - súprava turistického vyhliadkového vláčika
Predmetom zákazky je dodanie tovaru novej nepoužívanej súpravy turistického vyhliadkového vláčika s platnou homologizáciou na pohyb po verejných komunikáciách počas celého roka
Požární vozidlo CAS 20 S2Z pro JSDH města Vyškova
Předmětem veřejné zakázky je uzavření SMLOUVY na pořízení jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „Z“ (základním pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro JSDH města Vyškova, a to v rozsahu a ...
Mikrobus devítimístný 4 x 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového mikrobusu schváleného pro provoz na pozemních komunikacích, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále poskytnutí servisních (garančních) služeb k tomuto mikrobusu. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kúpa vyhliadkového autobusu
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nízkopodlažného (dvojnápravového) mestského autobusu s celkovou obsaditeľnosťou minimálne 22 cestujúcich a dĺžkou maximálne 8,0 metra, ktorý bude slúžiť ako turistický vyhliadkový autobus a prispeje tým k rozvoju cestovného ruchu v meste Prešov a priľahlom regióne.
Oprava jeřábového tlačného člunu FRANTIŠEK
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy zejména podponorové části plavidla, a to po jeho vytažení z vody na lodním výtahu. Oprava všech zdeformovaných, opotřebených či jinak poškozených částí plavidla, oprava vázacích i kotevních vrátků, výměna lan, zřízení manlochů pro vizuální kontrolu a drenážování vodotěsných prostor boků ...
Čln s vybavením pre medzinárodný projekt Optimalizácia vodných stavov na Morave
Nákup člna s príslušenstvom pre účely monitorovania vodných stavov rieky Moravy po uskutočnení opatrení na ich optimalizáciu.
DNS_Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravu násilného poškodenia električiek po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia, stanovenie rozsahu a technológie opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy souprav ČD Railjet v rozsahu R2 a R3
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody periodických obnov v rozsahu R2 a R3 u netrakčních jednotek typu Railjet v dálkové osobní dopravě na linkách Ex 3 a Ex 5. (Berlín - Graz) V letech 2023 až 2027. Jde celkem o 7 souprav v rozsahu R2 a 7 souprav v rozsahu R3 dle provozních potřeb ČD, a.s.
Provádění servisu a oprav motorových vozidel, nákladní, busy, mikrobusy na období 2023 - 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení servisu a oprav (dále jen „servis“) 326 ks vozidel - služebních dopravních prostředků (dále jen „SDP“) na pracovištích poskytovatele. Konkrétně se jedná o tyto typy SDP: nákladní automobily skříňové do 3,5 tuny, nákladní automobily skříňové nad 3,5 tuny, autobusy do 30 osob, osobní automobily ...
Nákup speciálních vozidel pro přepravu odpadu 2023
Předmětem zadávacího řízení Veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávky specializovaných vozidel pro svoz odpadu Část 1 Nákladní vozidlo valník s hydraulickým čelem Část 2 Speciální vozidlo Abroll hákový nosič kontejnerů Část 3 2 x Speciální vozidlo pro svoz hákový nosič kontejnerů