Dodávky náhradních dílů pro tramvaje - převodové skříně stěračů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů k převodovým skříním stěračů tramvají za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Závazný návrh rámcové dohody“), odpovídající ceníku - seznamu náhradních dílů s uvedením ceny, který je ...
Nákup materiálů v rámci projektů Automatizace ručního prosycování kompozitů
Předmětem veřejné zakázky je dod0ávka materiálů pro realizaci 4 samostatných projektů popsaných níže. a) „Automatizace ručního prosycování kompozitů“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: ...
Rámcová dohoda na dodávky termovizních monitorovacích vozidel
Jedná se o 15 ks termovizních monitorovacích vozidel.
Speciální pancéřovaná vozidla pro přepravu peněz a jiných cenností
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks speciálních pancéřovaných vozidel pro přepravu peněz a jiných cenností, určených k plnění úkolů zadavatele podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, v technické specifikaci dle přílohy č. 2 této ZD (dále jen "vozidla"). Vozidla včetně jejich vybavení musí být nová a ...
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Poptávám pramici
Poptávám pramici Parma 300 GREEN.
ZZS Pardubického kraje - vozidla RV 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel rychlé lékařské pomoci v setkávacím systému včetně požadované zástavby, přístrojové techniky a navigační GPS, a to pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje (dále také jako „Vozidla RV“).
Inspekční plavidlo ŘVC ČR - inovativní technologie s alternativním pohonem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání plavidla splňující parametry a specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.
Dodávka až 40 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu.
Dodávka trolejbusů v roce 2022
Dodávka 3ks klasických, nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou přepravu osob
Rámcová dohoda na Vyvazovací opravy stupňů R1, R2 a R3 osobních železničních vozů 24,5m
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ, jejíž závazný vzor tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. Na základě Rámcové dohody o dílo budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení vyvazovací opravy ve stupni obnovy R1, nebo R2, nebo R3 osobních železničních vozů řady Bdt279, Bdt280 a Btee289. Zadavatel předpokládá ...
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks sanitních vozidel typu B splňují normu ČSN EN 1789 s globální homologací, a to včetně fixní zástavby pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, požadovaného vybavení (včetně toughbooku, ohřívače infuzních roztoků, kamerového systému a tiskárny) a venkovního označení vozidel.
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL pro produkci v letech 2022-2023
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL pro produkci v letech 2022-2023.
Drony pre výskum
Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre potreby výskumného projektu vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, iných zariadení, inštalácie, konfigurácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy a záruky. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť č. ...
Oprava elektronických komponentov pre trolejbusy
Predmetom zákazky je oprava elektronických komponentov pre trolejbusy v zmysle technickej špecifikácie.
Bunker Supply Vessels Prague, Slapy, Orlík - Building Specification
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Vyhliadkový turistický vláčik
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný vyhliadkový vláčik, iba z nových dielov, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy a dvoch vozňov.
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2m s vodíkovým pohonom
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 40 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) mestských autobusov s vodíkovým pohonom s celkovou obsaditeľnosťou min. 75 cestujúcich a dĺžkou min. 11,5 metrov a max. 12,2 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
Nákup elektrobusov do 12,2 m
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 40 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) elektrobusov s celkovou obsaditeľnosťou min. 75 cestujúcich a dĺžkou min. 11,5 metrov a max. 12,2 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
Bibliobus
Predmetom zákazky je nákup jedného vozidla - bibliobusu (tiež pojazdná knižnica), t. j. špeciálne upraveného autobusu, ktorý nahrádza funkciu kamennej knižnice.
Zajištění pravidelných technických kontrol a oprav poštovních vozů železničních řady Postw, typ 8-51
Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.
Súprava turistického vláčika a 2 vozňov
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
Údržba vrtuľníka Bell 429
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie údržby vrtuľníka typu Bell 429 s motormi Pratt & Whitney Canada PW207D1 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Opravy trakčných transformátorov a tlmiviek
Opravy trakčných transformátorov a trakčných tlmiviek používaných v železničných hnacích vozidlách. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup autobusov s dĺžkou do 12,2 m s CNG pohonom
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 80 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) mestských autobusov s CNG pohonom, s celkovou obsaditeľnosťou min. 85 cestujúcich a dĺžkou max 12,2 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.