Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Přepravní služby - velká vozidla
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb vozidly, která disponují 19 až 22 místy k sezení kromě místa řidiče a vozidla disponující 49 a více místy k sezení kromě místa k sezení řidiče.
Autobusy
Predmetom zákazky je dodávka autobusov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nákup 2ks sanitních vozidel DNR
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks sanitních vozidel typu DNR kategorie A2 (jednolůžkové provedení) včetně příslušenství pro dopravní oddělení Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha.
Nákup až 200 ks nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 ks závazně
Účelem této nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 60 ZZVZ je uzavření rámcové dohody na dodávku až 200 nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 vozů závazně, a souvisejícího plnění. Dodávka 1. až 20. tramvaje bude závazně realizována v období od 1. 1. 2025 do 2. 12. 2025. ...
Rámcová dohoda na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee v předpokládaném počtu 34 vozů.
Dodávka 14 ks nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 14 nízkopodlažních parciálních článkových trolejbusů městské hromadné dopravy.
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření (i) rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv na výrobu a dodávky až 90 ks vícesytémových elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 160 km/h (ii) dodávky náhradních dílů a ...
Pořízení sanitních vozidel pro ZZS JmK
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových sanitních vozidel RLP typu B podle ČSN EN 1789 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. Podrobná technická specifikace poptávaných vozidel je součástí zadávací dokumentace.
Pronájem 15 ks autobusů délky 12 m
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zadavateli pronajme 15 ks autobusů délky 12 metrů za účelem provozování veřejné linkové dopravy na území Ústeckého kraje na období od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2023, s možným prodloužením maximálně do 31. 12. 2023.
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů provedených podle technické specifikace uvedené zejm. v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. Součástí předmětu plnění je dodání průvodní a technické ...
Dodávka Bibliobusu
Předmětem tohoto zadávacího řízení je provedení díla - bibliobusu. Bibliobus je koncipován jako multifunkční prostor, v kterém bude možno realizovat celou řadu různorodých aktivit. V prostoru bibliobusu se budou primárně odehrávat komunitní a vzdělávací aktivity, které budou realizovány mimo jiné i pomocí IT a obdobných moderních technologií. Jako ...
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1
Účelem veřejné zakázky s názvem „Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozku elektrických jednotek 471 v rozsahu R1 - přičemž jedna sada ...
Letecký výcvik pro piloty vrtulníku Enstrom 480B (2022)
Zabezpečení základního výcviku pilotů (bez předchozích zkušeností s létáním) na vrtulníku Enstrom 480B. Letecký výcvik se skládá z teoretické přípravy (teorie PPL(H), seznámení se s vrtulníkem, účelová příprava) a z praktického létání na vrtulníku.
Pořízení nových autobusů pro MHD v Prostějově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 ks plně nízkopodlažních a bezbariérových autobusů pro MHD v Prostějově s pohonem na CNG.
Rámcová dohoda na dodávky mikrobusů policejních DN 4x4
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na pořízení celkem 60 ks mikrobusů s policejní výbavou, se zvláštním barevným provedením, DN s pohonem všech kol (4x4).
Provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105
Předmětem této veřejné zakázky je provedení generální opravy trolejbusu Škoda 9Tr28HT ev. č. 105 v majetku zadavatele, a to dle technických požadavků, které tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Dodávka 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 8 ks standardních nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a 2 ks velkokapacitních nízkopodlažních třínápravových trolejbusů s alternativním pohonem. Bližší specifikace v ZD.
Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem výběrového řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 ZZVZ (na 10 dílčích celků). Podrobné informace jsou zveřejněny v ZD a jejich přílohách.
Dodávka sanitních vozů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 sanitních vozů pro přepravu pacientů pro ZDS společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. do místa plnění v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a dle technické specifikace.
DNS Autobusy kat. M3 - 2023-2026
Nákup autobusů kategorie M3 za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednitvím tohoto DNS
Autobus veľký medzimestský
Predmetom zákazky je nákup 2 kusov medzimestských autobusov, jedného malého medzinárodného autobusu a jedného veľkého medzinárodného autobusu, určených na prepravu príslušníkov ministerstva obrany a Os SR.
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. ...
Nákup technického automobilu
technický automobil hmotnostní třídy S dle technické specifikace
Rámcová dohoda na dodávky vozidel EMU350
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv (i) na výrobu a dodávky až 60 ks dvousystémových (3kV DC/25kV AC) elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 200 km/h, plně způsobilých k ...