Nákup až 143 ks městských autobusů typu Kb
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 143 kusů naftových kloubových nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Nákup až 100 ks městských autobusů typu Sd
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 100 kusů naftových standardních nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Nákup až 10 ks městských autobusů typu Sd+
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 kusů naftových jednočlánkových nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Dodávka soupravy etalonových tárovacích vozů
Předmětem zakázky je dodávka soupravy dvou etalonových tárovacích vozů určených k zatěžování, zkoušení a ověřování automatických a neautomatických mostových vah pro kolejová vozidla. Souprava tárovacích vozů musí dosahovat minimální celkové hmotnosti 140 t. (dále jen „souprava“). Souprava nemusí být nová. Předmět veřejné zakázky je blíže ...
Rámcová dohoda na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na modernizaci motorových lokomotiv ř. 742 v předpokládaném počtu 14 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bbdgmee236 v předpokládaném počtu 63 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdmpee233 v předpokládaném počtu 38 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady Bdpee231 v předpokládaném počtu 61 ks.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řady ABpee347 v předpokládaném počtu 15 ks.
Renovace historického autobusu Praga RND
Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je Renovace historického autobusu Praga RND do podoby autobusu v době jeho zařazení do provozu dle specifikace, dokumentace a technických postupů stanovených výrobcem vozidla nebo výrobců jeho jednotlivých částí a součástí.
Technické zhodnocení tramvají
Předmětem veřejné zakázky je: a.zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) až 41 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných zadavatelem v městské hromadné dopravě; b.dodání veškerého potřebného materiálu vč. softwarového vybavení potřebného pro správnou funkci a provedení veškerých potřebných zkoušek pro uvedení do ...
Provedení modernizace vybraných hnacích vozidel řady 742 a dodávka a instalace mobilní části ETCS
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v modernizaci lokomotiv řady 742 (dále jen „modernizace Lokomotivy“ nebo „Lokomotivy“) včetně osazení modernizovaných lokomotiv zabezpečovačem ETCS, tj. včetně komplexní dodávky a instalace mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě ...
Přestavba vozidla, Německo
Prosím o nabídku na přestavbu na super vysokou střechu s markýzou na VW Crafter rok 2018 super dlouhý vč. lakování. Také žádáme o nabídku na WC / sprchový kout ze sklolaminátu vč. instalace. Uveďte předpokládanou dobu dodání a platební podmínky. Děkuji za snahu. H. Hensel
Rámcová dohoda na dodávky gelových akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude vybranému dodavateli postupem vymezeným v rámcové dohodě zadána veřejná zakázka na dodávku gelových akumulátorů pro železniční kolejová vozidla zadavatele do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody.
Súprava turistického vláčika a 2 vozňov
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný turistický vláčik, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy (rušeň) a dvoch vozňov.
Autobus pro autoškolu
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks autobusu pro autoškolu.
Monitoring místních komunikací
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodávky vozidel a technologie, včetně zajištění následného provozu těchto vozidel a technologie, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění, pro: i) soustavný monitoring dopravy v klidu ve smyslu identifikace a dokumentace vozidel zaparkovaných v oblasti místních komunikací a zajištění předání příslušných dat ...
Dopravní služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování dopravních služeb pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci.
Platforma letounu pro ověření funkčních vzorků prototypu vysokovýkonné elektrické pohonné jednotky
Předmětem veřejné zakázky je platforma letounu pro ověření funkčních vzorků prototypu v simulaci reálného provozu musí být dvoumotorový letoun s výkonem 1 motoru max. 400 kW v rámci projektu Vývoj vysokovýkonné elektrické pohonné jednotky pro letadla všeobecného letectví dle CS-23. Bližší podrobnosti předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Rámcová dohoda na modernizaci 16 osobních železničních vozů řady Bdmtee
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace (včetně provedení vyvazovací opravy PVY a případných souvisejících opravárenských prací (SOP) a změn schváleného stavu (ZSS)) až 16 ks osobních železničních vozů řady Bdmtee (modernizace vozů Bdmtee 275 a 281 na vozy Bdmtee 267 - s oddílem pro vlakovou četu a Bdmtee 268 - bez oddílu pro vlakovou ...
Sanitné vozidlá na prepravu obvinených a odsúdených
Predmetom zákazky je dodávka sanitných vozidiel pre potreby Zboru väzenskej a justičnej stráže na prepravu obvinených a odsúdených.
Monitoring místních komunikací
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění dodávky vozidel a technologie, včetně zajištění následného provozu těchto vozidel a technologie, jakož i poskytnutí souvisejícího plnění, pro: i) soustavný monitoring dopravy v klidu ve smyslu identifikace a dokumentace vozidel zaparkovaných v oblasti místních komunikací a zajištění předání příslušných dat ...
ASPO - Železniční cisternové vozy na PHM pro AČR - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks železničních cisternových vozů.
Osazení zajišťovacího systému pro práci ve výškách na vozidlech MVTV 2 a MVTV 2.3
Zajištění bezpečnosti zaměstnanců při práci ve výškách na 65 speciálních hnacích vozidlech pro údržbu a opravy trakčního vedení řady MVTV 2 a MVTV 2.3 (dále jen SHV). Bezpečnost musí být zajištěna pomocí systému zachycení pádu splňující požadavky normy ČSN EN 795 a ČSN EN 363.
Rámcová dohoda - dodávky dvojkolí
Účelem rámcové dohody je zabezpečení výroby a dodávky hnacích dvojkolí pro speciální hnací vozidla MUV 69 vyrobená dle TPP 01-72 a výroby a dodávky běžného dvojkolí pro speciální vozidla PV a PVK vyrobená dle TP 01-76 a TP 02-76 Předmětem dílčích veřejných zakázek bude dodávka dvojkolí, jejich bližší technická specifikace je uvedena v příloze ...