Vozidla sanitní dopravní služby
Předmětem zadávacího řízení je nákup tří vozidel sanitní dopravní služby pro zřízení sanitní služby ve Fakultní nemocnici Brno - Odbor hospodářsko-technické správy - doprava.
Obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je: a) obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů (LA), komplexní kontrola všech částí,obnova elektrochemických parametrů bateriových článků, b) dodávka náhradních dílů LA, c) provádění školení technického personálu, poskytování poradenské činnosti a bulletinové služby.
Pořízení modernizované lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Šlapanov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné modernizované železniční lokomotivy se spalovacím motorem s dodávkou v roce 2022, včetně využití opčního práva na další, identickou lokomotivu s dodáním v roce 2024.
Restaurování parní lokomotivy 464.102 Ušatá
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se parní lokomotivy 464.102 Ušatá s cílem uvést tuto lokomotivu do plně provozuschopného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích ...
Pořízení sanitních vozidel - AMIF/30/03
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 sanitních vozidel dle technické specifikace.
Nákup autobusu pro veřejnou dopravu s hybridním pohonem
Předmětem zakázky je dodávka nového nebo zánovního - maximální nájezd 60 000 km, rok výroby 2020 (včetně) a novější - autobusu pro veřejnou dopravu s hybridním pohonem (naftový motor + elektromotor) v třídveřové verzi.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 19 ks vozidel zvláštního určení, sanitních automobilů typu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 19 ks sanitních vozidel. Jedná se o vozidla zvláštního určení - sanitní automobily typu „C“ podle ČSN EN 1789 se skříňovou nástavbou sendvičové konstrukce.
Dodávka sanitních vozidel pro ZZS KHK - 3 ks sanitních vozidel pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel. Jedná se o vozidla pro systém RENDEZ-VOUS ve smyslu ČSN EN 1789 (zadavatel umožňuje dodat rovnocenné řešení).
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje
Uzavření rámcové dohody a stanovení postupů při zadávání jednotlivých veřejných zakázek na dodávku nejvýše 20 ks částečně nízkopodlažních autobusů délky 12,8 - 13,4 m s pohonem na motorovou naftu, včetně odbavovacího a informačního systému, doplňkové výbavy, určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje (oblast ...
Pronájem autobusů pro zajištění dopravní obslužnosti pro roky 2022 až 2024
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zadavateli pronajme celkem 47 autobusů za účelem provozování veřejné linkové dopravy n území Ústeckého kraje na období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2023, s automatickým prodlužováním až do 31. 12. 2024. Z celkového počtu 47 autobusů je 20 ks autobusů délky 12 m (kategorie A) a 27 ks autobusů ...
ZZS Středočeského kraje vozidlo zdravotnické záchranné služby 2020
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks sanitního vozidla ZZS, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO.
Pronájem letounů L-39
Zajištění nájmu letounů L-39 za účelem vojenského výcviku pilotů, kondičních letů pilotů a dalších letů v souladu s podmínkami ODVL SSŘO MO, prostřednictvím odborného personálu zadavatele.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami a 4 ks kloubových nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se třemi nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže ...
Nákup 4 ks mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen
Dodanie mestských nízkopodlažných autobusov s pohonom CNG pre mesto Zvolen.
Dodávka vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla RLP/RZP, pro převoz pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu a vysokého biologického ohrožení, s globální homologací 2. stupně, se zajištěním pravidelného servisu vozidla po dobu 60 měsíců s limitem nájezdu alespoň 200.000 km, dle podrobné specifikace předmětu plnění pro ...
Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Predmetom zákazky s názvom "Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy" je: (i) prenájom hnacieho koľajového vozidla nezávislej trakcie rozchodu 1.435 mm s minimálnym výkonom 883 kW (ďalej aj ako HKV) vrátane jeho obsluhy (rušňovodiča), prostredníctvom ktorého bude zabezpečovaný posun železničných koľajových mechanizmov a vozňov vo ...
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportních prostředků (transportních nosítek s podvozkem vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu), přístrojové techniky a 4 ks nových sanitních vozidel typu C, ...
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nízkopodlažních jednočlánkových autobusů a 1 ks dvoučlánkového autobusu provedených podle technické specifikace uvedené zejm. v příloze č. 2 (přílohy 2.1 a 2.2) zadávací dokumentace, kde je uvedena bližší specifikace minimálních technických požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů. ...
Samovýsypné nesamohybné tlačné člny
Nákup dvoch kusov samovýsypných nesamohybných tlačných člnov, ktoré budú prioritne slúžiť na nakládku jemného sedimentu zo zdrže Hrušov a ich prepravu a vyloženie do sútoku starého a nového Dunaja.
Servisní plavidla Praha, Slapy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Modernizace a kompletace tramvajových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je (1) modernizace původních tramvajových vozidel typu T3CS ve specifikovaném rozsahu na tramvajová vozidla typu T3R.PLF a (2) demontáž a příprava krajních článků tramvajových vozidel KT8D5 k modernizaci ve specifikovaném rozsahu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Účelem zadávacího řízení je v každé části veřejné ...
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T, jak jsou specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
Modernizace vozového parku - trolejbusy II
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Modernizace vozového parku - trolejbusy II“ je dodávka čtyř nových parciálních nízkopodlažních trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem a uzavření smlouvy o zajištění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu.
Vozidla a technika proti Covidu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení specializované techniky, sanitních vozidel a vozidel podpory, plně vybavených zdravotnickou technikou a přístroji vč. transportní techniky (nosítky) pro organizaci Zdravotnická záchrannou služba Moravskoslezského kraje, p.o., za účelem posílení její odolnosti, vybavenosti a připravenosti reagovat na dopady ...
Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV pro rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu městského nízkopodlažního autobusu max. do délky 12,3 m, na pohon CNG, ve třídveřové variantě, vhodného pro provoz městské hromadné dopravy (MHD) v Karlových Varech. Podrobně viz. ZD