Dron vrátane príslušenstva
Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3, vrátane ...
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou naftových autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Požadavky na minimální standard technického řešení (technické podmínky) a počet jednotlivých položek jsou detailně vymezeny a popsány v přílohách Zadávací dokumentace (dále též „ZD“), zejm. v Příloze ZD ...
Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu Kb pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID,Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících ...
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, specializovaná údržba
Předmětem plnění je provedení pravidelných servisních revizí, revizí REV, oprav a specializované údržby P2.
Oprava 4 plavidel
Oprava 4 plavidel.
Dodávka sanitních vozidel RZP 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 nových sanitních vozů typu „C“ - mobilní jednotka intenzivní péče splňujících normu ČSN EN 1789+A2, s povinnou výbavou podle vyhlášky č. 296/2012 Sb. a splňující požadavky vyhlášky č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická ...
Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 14 - 16 m
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky nejvýše 20 ks částečně nízkopodlažních autobusů délky 14 - 16 m s pohonem na: motorovou naftu nebo CNG určených pro veřejnou linkovou dopravu na území Ústeckého kraje, včetně informačního systému. Vše v provedení v provedení, stavu, s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími ...
Oprava kolejových vozidel traťové mechanizace
Předmětem plnění této sektorové veřejné zakázky jsou služby vybraného dodavatele spočívající v opravách traťové mechanizace, která se používá v provozu metra. Jedná se o opravy kolejových vozidel - lokomotiv řady 797.8 - přívěsných vozů typu PV - nákladního vozu typu SA - řídícího vozu typu RV 10 - speciálních vozíků metra typu SVM ...
Dodání sanitních vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 7 kusů sanitních vozidel ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2.
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických jednotek řady 440, 640, 650, 660 a 661
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 60 měsíců od nabytí její účinnosti nebo končí dodáním veškerého plnění podle Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení periodických obnov elektrických jednotek řady 440, 640, ...
Motorové univerzální vozíky včetně palubní části ETCS
Je dodávka 50 ks motorových univerzálních vozíků pro údržbu železniční dopravní cesty včetně palubní části ETCS, dle technických požadavků zadavatele.
Rámcová dohoda na rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu určitou, a to 18 měsíců od nabytí její účinnosti nebo dodáním veškerého plnění dle rámcové dohody a na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení rozšíření řízení nástupních dveří o požadavky platné legislativy a norem vozů řad Apee139, Aee140, Bpee237 a Bee238 v ...
Servisní podpora vrtulí pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory vrtulí V508 a V510 letounů L-410 všech verzí.
Restaurování parní lokomotivy Conrad Vorlauf s tendrem
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se historické parní lokomotivy 411.019 „Conrad Vorlauf“ s tendrem 410.072 s cílem uvést tuto lokomotivu do vystavovatelného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru s tím, že její technický ...
Automobil terénní - sanitka
Dodávka 2 kusů terénních sanitek specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace
ZZS Středočeského kraje - vozidlo zdravotnické záchranné služby - 2020
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks sanitního vozidla ZZS, které bude vybaveno vyjímatelným kontejnerovým systémem pro přepravu zdravotnického vybavení pro řešení MU s HPO. Zadavatel požaduje dodání vozidla dle Technické specifikace vozidla (podvozku v 1. stupni výroby) a zástavby sanitního vozidla rychlé zdravotnické pomoci ambulance typu ...
Dodávka 18 metrových městských autobusů v období 2022 až 2025
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 17 ks 18 metrových městských autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv ...
Servisví podpora letounů A-319CJ
Předmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.
Dodávka 40m obousměrných a jednosměrných tramvají v letech 2024 - 2030
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 24 ks 40 metrových obousměrných a jednosměrných tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...
Dodanie nových umelých horizontov pre vrtuľníky Mi-171
Dodanie dvoch kusov nových umelých horizontov AGB-96D-S vyrobených v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B a jedného nového umelého horizontu AGB-96R-S vyrobený v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B.
FZŠ - Protiplynový automobil
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks protiplynového automobilu v provedení redukovaném, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, hmotnostní třídy M.
Technický automobil
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu technického automobilu kategorie podvozku 1 „městská“ (TA běžně používán k provozu na zpevněných pozemních komunikacích), v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě M „střední“ (dále jen „TA“), dle technických podmínek pro pořízení technického automobilu, (dále jen „technické podmínky“) ...
Nízkopodlažné autobusy
Predmetom zákazky je dodávka 6 ks nových nízkopodlažných (typ low-entry pre prímestskú dopravu) a nízkoemisných, dvojnápravových autobusov.
Pronájem sanitních vozidel
• Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem sanitních vozidel pro odbor dopravních služeb Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Dle normy ČSN EN 1789 patří do této kategorie vozidla pro dopravu nemocných, raněných a rodiček dříve označované jako DNRR, nyní jako sanitní vozidla kategorie A2.
Modernizace motorových jednotek RS1
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 22 motorových jednotek označovaných jako RS1 ve vlastnictví zadavatele v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.).