Modernizace vozového parku 2xCNG
Dodávka 2 ks nových midibusů na pohon CNG v provedení dle technické specifikace. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek a kupní smlouva jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Rámcová dohoda na periodické obnovy elektrických lokomotiv řady 362
Uzavřením rámcové dohody o dílo s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení periodických obnov předmětných elektrických lokomotiv řady 362, a to v zájmu zabezpečení plynulosti osobní dopravy. Je předpokládána realizaci 30 ks obnov v rozsahu R1, 30 ks obnov v rozsahu R2 a 30 ks obnov v rozsahu R3 dle ...
Ekologické autobusy v prímestskej doprave
Ekologické nízkopodlažné autobusy do prímestskej dopravy v počte 5ks.
Dodávka autobusů městské hromadné přepravy osob s pohonem CNG v roce 2021
Dodávka 5 ks plně nízkopodlažních autobusů pro městskou hromadnou přepravu osob, s pohonem CNG
Poskytnutí 15 ks sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí 15 kusů sanitních vozidel na základě dlouhodobého pronájmu pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava, a to vše dle specifikace a požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Veřejná zakázka je zadavatelem vyhlášena na 15 ks vozidel s tím, že do 150 dnů je ...
VZ 93220 - Dodávka minibusů zajišťující obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů minibusů s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou pro Městskou policii hl. m. Prahy. Součástí předmětu plnění je i doprava předmětu plnění do místa plnění.
Oprava dvojkolesí
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí vozňov, autovozňov resp. dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
VZ 93320 - Dodávka užitkových vozidel zajišťujících obnovu vozového parku Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 7 kusů užitkových vozidel pro Městskou policii hl. m. Prahy. U 6 vozidel určených do přímého výkonu služby je součástí předmětu plnění i realizace speciální vestavby pro ukládání a přepravu TPZOV (tzv. “botičky“), dodávka a instalace výstražných zvukových a světelných zařízení, záznamových zařízení a polepů a ...
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor. Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Nákup multifunkčního a měřicího vozidla
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu multifunkčního a měřicího vozu dle zadavatelem požadované specifikace. Součástí dodávky je taktéž provedení přejímacích zkoušek a teoretického a praktického výcviku pracovníků zadavatele, dodání veškerého požadovaného HW a SW vybavení, realizace úprav SW a zajištění poskytování ...
Modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee do regionálnej dopravy
Predmetom zákazky je modernizácia osobných vozňov radu Bdtmee vyrobených v rokoch 1989/1990 vo VEB Waggonbau Bautzen pôvodné označenie Bymee, ktoré sa majú modernizovať na 6 ks klimatizovaných osobných vozňov 1. a 2. triedy určených pre regionálnu dopravu a na prepravu cestujúcich na invalidných vozíkoch s možnosťou opcie na ďalšie 3 ks osobných ...
Dodávka diagnostického vozidla nezávislé trakce
Dodávka nového speciálního hnacího vozidla nezávislé trakce pro diagnostiku ETCS a pro zajištění jízd diagnostických prostředků Správy železnic(tažené vozy), dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické specifikace), dále jen „vozidlo“. Zadavatel požaduje zcela nové vozidlo a vylučuje z ...
Dodávka elektrické vícesytémové lokomotivy pro zajištění výkonů diagnostiky ŽDC
Dodávka elektrické vícesytémové lokomotivy pro zajištění výkonů diagnostiky železniční dopravní cesty, homologované na rychlost 200 km/h, určené a schválené pro provoz a nasazení České republice (CZ), v Německu (DE), Rakousku (AT), , Slovensku (SK), Polsku (PL) a Maďarsku (HU) dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 ...
Zdravotnícky automobil
Zdravotnícky automobil na prepravu pacientov. Vozidlo kategórie M1. Bližšia špecifikácia je uvedená v Oddiele B.1 v súťažných podkladoch.
GŘ OL - Minibusy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových minibusů kategorie M2 v množství 2 kusů na základě kupní smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem.
Oprava podvozků tramvají 15T
Předmětem této veřejné zakázky jsou opravy podvozků tramvají 15T provozované Zadavatelem při dodržení všech obecně závazných předpisů a podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci. Bližší technické vymezení jednotlivých prováděných oprav včetně jejich rozsahu je součástí Přílohy č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace. Další specifikace a ...
ZZS Pardubického kraje - sanitní vozidla typ B a C 2021
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby, transportních prostředků,přístrojové techniky a 4 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně požadované zástavby, transportních prostředků, přístrojové techniky a u všech těchto Sanitních vozidel navigační systém GPS, a to pro Zdravotnickou ...
Oprava ŽKV 814.221-8, 014.011 a 814.222-6 po MU
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle Smlouvy o dílo. Na základě Smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení bude zajištěna oprava násilně poškozené výše uvedené motorového jednotky po mimořádné události. Dne 21. 02. 2020 došlo na ...
Nákup inspekčního plavidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks inspekčního plavidla, a to včetně doplňkového vybavení, předvedení a vyzkoušení.
Obnova vozidlového parku – električky – 3. etapa
Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 30 ks nových nízkopodlažných jednosmerných električiek s dĺžkou do 32,5 m pre rozchod 1000 mm, s kapacitou aspoň 240 cestujúcich pri 5 os. /m2, s podielom nízkej podlahy aspoň 85 %.
ZZS Ústeckého kraje - sanitní vozidlo - 2020
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 s úpravou k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p.o. na řešení na místě Mimořádné události a ...
Poptávám ojetý obytný vůz
Koupím ojetý obytný vůz, nafta, 2 lůžka na spaní. Cena do 1 000 000 Kč.
Rámcová dohoda na dodávky vícesystémových elektrických lokomotiv pro rychlost 230 km/h
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky až 50 ks vícesystémových elektrických lokomotiv pro rychlost 230 km/h, dodávky náhradních dílů výměnného systému a současně uzavření dlouhodobé smlouvy na údržbu těchto lokomotiv formou Full Service.
Dodávky náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky
Dodávky náhradních dílů určených pro letecké navigační a zobrazovací systémy vrtulníků EC 135, včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí, dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Zároveň zahrnuje služby spočívající v opravách leteckých navigačních a zobrazovacích systémů a jejich komponentů, dále poskytnutí odborných ...