Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR

Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SR vrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva a výbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každé dodané ...

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Nákladní automobily sklápěcí N3G

Dodávka 2 ks nových nákladních automobilů sklápěcích kategorie N3G, rok výroby 2018

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Dodávka 1 ks užitkového automobilu 4x4 pro LZ Boubín

Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového užitkového automobilu schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Blíže viz ZD.

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Speciální dopravní technika – víceúčelové terénní osobní vozidlo

Dodávka celkem 4 kusů víceúčelových terénních osobních vozidel v provedení záchranné vozidlo Horské služby dle stanovené technické specifikace.

Hasičská vozidla

Hasičská vozidla

Předmětem zakázky je dodávka 2 ks nového dopravního automobilu, kategorie podvozku 1, v provedení základním a hmotnostní třídy L pro využití jednotkami dobrovolných hasičů.

Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od ...

Automobil požární vyšetřovací ktg. M1 - nákup

Automobil požární vyšetřovací ktg. M1 - nákup

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 kusů požárních vyšetřovacích automobilů kategorie M1 v provedení SUV s typem karoserie kombi vybavených radiostanicí a pevně zabudovaným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy a pevně zabudovaným zvukovým výstražným zařízením.

Údržba letounu Cessna 560XL

Údržba letounu Cessna 560XL

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu.

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 22 ks obousměrných velkokapacitních tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav ...

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Dodávka 12 metrových nízkopodlažních městských autobusů

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 10 kusů 12 metrových městských nízkopodlažních autobusů splňující ke dni dodání autobusů veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, splňující min. normu EURO 6, které jsou současně způsobilé bez ...

Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu

Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) ...

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Nákup nákladních automobilů pro rybářský provoz

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 3 ks dopravních prostředků o celkové hmotnosti 18 t včetně korby a pořízení 1 ks výměnné nástavby na přepravu krmiv a obilovin včetně pneuvětve a mobilního nasávacího zařízení pro nasávání obilovin a krmných směsí.

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Dodávka vozidel pro ZZS JčK

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním účastníkem zadávacího řízení pro každou část plnění této zakázky. Předmětem plnění jsou dodávky zdravotnické techniky pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihočeského kraje v souladu se zadávacími podmínkami a v rozsahu technické specifikace předmětu dodávky.

Revitalizace NKP Slovenská strela

Revitalizace NKP Slovenská strela

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na motorovém železničním voze M 290.002 „Slovenská strela“ zapsaném jako národní kulturní památka (89003/38-8264). Jedná se o unikátní čtyřnápravový železniční motorový vůz řady M 290.0 se samonosnou vozovou skříní na dvou dvounápravových podvozcích s hnacími agregáty a ...

Dodávka 21 nízkopodlažních autobusů 12 m a 4 kloubových autobusů 18 m v letech 2018 až 2021

Dodávka 21 nízkopodlažních autobusů 12 m a 4 kloubových autobusů 18 m v letech 2018 až 2021

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 14 kusů nových autobusů (délky 12 m), 4 kusů nových kloubových autobusů (18 metrů délky) a 7 kusů autobusů Low Entry (délky 12 m) vhodných pro provoz MHD v Karlových Varech. Dodávky musí být realizovány v letech 2018 – 2021, a to dle předpokládaného harmonogramu, který je uveden v zadávací dokumentaci.

Centrální nákup automobilů 2018

Centrální nákup automobilů 2018

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 nových osobních vozidel jedním dodavatelem pro centrálního zadavatele a pověřující veřejné zadavatele. Jedná se o pětimístné automobily s celoprosklenou karosérií osobní kombi. Technická specifikace a požadavky na vybavení vozidel jsou uvedeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Nákup sanitného vozidla pre ZZS-RLP

Predmetom zákazky je nákup nového sanitného vozidla pre ZZS-RLP pre NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti "B - opis predmetu zákazky" v súťažných podkladoch.

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

a) nájem 15 ks elektrických lokomotiv (dále jen „lokomotiva“ nebo v množném čísle „Lokomotivy“) do 31.12.2024 b) provádění pravidelné údržby těchto lokomotiv nezbytné pro zajištění provozuschopnosti lokomotiv po dobu trvání nájmu

Vozidlo pro údržbu

Vozidlo pro údržbu

Předmětem veřejné zakázky zahájené podle § 56 zákona je dodávka 1 (jednoho) kusu nového silničního motorového vozidla – mobilního servisu s možností transportu kusového materiálu na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok. Požadavky na technickou specifikaci tohoto motorového vozidla jsou uvedeny v Příloze č. 4 ZD.

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Dodávka 1 ks nákladního užitkového vozidla kategorie N1

Jedná se o dodávku 1 kusu nového a nepoužitého nákladního užitkového vozidla kategorie N1 pro pravostranný provoz (dále jen vozidla) dle požadavků zadavatele, které jsou stanoveny zadávacími podmínkami, technickými podmínkami (viz. Příloha Technická specifikace) a to včetně dopravy na místa předání. Vozidlo a na něm upevněné prvky musí být ...

Autobusy kategorie M2

Autobusy kategorie M2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks autobusů kategorie M2 z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky.

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb

Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb - Počet jazdených 1000 km - Rok výroby 2018 - Vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné), - Kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní, - Chladnička, - Robotizovaná prevodovka, - Systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného ...

(záznamy 1/25 z 1207)  strana 1 / 49