Sanitní vozy pro nemocnice Středočeského kraje – rok 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 12 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v příloze č. 3 a příloze č. 4 této zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude rozdělen mezi centrální a pověřující zadavatele následujících způsobem: - Oblastní nemocnice Kladno, ...
Pořízení nízkoemisních vozidel CNG pro zajištění dopravní obslužnosti obcí Kokořínska
Předmětem zakázky je nákup 2ks autobusů pro veřejnou přepravu. Technická specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
DNS - Automobil M1 - nákup 2020-2023
Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky osobních automobilů M1 (mikrobusy) za účelem obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR, resp. Ministerstva obrany.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Úprava lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB
Předmětem veřejné zakázky je provedení úprav lokomotiv řady 750.7 včetně modifikace protokolu WTB pro lokomotivy trakce 70 v množství 6 ks a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Smlouvy o dílo. Úprava protokolu WTB pro dieselovou trakci spočívá v úpravě Implementačního ...
Dodávka 24 ks nových jednočlánkových autobusů na CNG pohon
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka 24 ks jednočlánkových nízkopodlažních autobusů na pohon CNG, včetně dodání servisního speciálního nářadí a diagnostického zařízení. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že plnění předmětu veřejné zakázky musí být realizováno v souladu se zadávacími podmínkami, příslušnými právními předpisy, technickými ...
Speciální pohotovostní vozidlo - 7 ks
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sedmi (7) kusů speciálního pohotovostního vozidla odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (dále společně též jen „vozidla“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Kupní smlouvy, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Parciální trolejbusy v Jihlavě II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje dopravu, dodání příslušné dokumentace a dokladů, zaškolení obsluhy, a další požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodání sanitního vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 1 kusu sanitního vozidla ZZS kategorie „B“ ve smyslu ČSN EN 1789 + A2, v provedení se zvýšenou průchodností, s pohonem obou náprav, tj. 4x4.
Dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 40 ks obousměrných velkokapacitních tramvají. Všechny tramvaje musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku obousměrných velkokapacitních tramvají.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Modernizace motorových jednotek D6460
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 12 motorových jednotek označovaných jako D6460 v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.), provedení základního rozsahu periodické opravy jednotek a provedení souvisejících opravárenských ...
Dodávky tramvajových kotoučových elektromechanických brzd II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka tramvajových kotoučových elektromechanických brzd odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „kotoučové brzdy“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nákup až 20 ks autobusů MHD v Liberci - obnova vozového parku
Předmětem plnění zakázky je dodávka maximálně 20 kusů dieselových nízkopodlažních dvounápravových, třídveřových autobusů MHD, délky do 13 m a zajištění vybavenosti těchto autobusů dalšími komponenty. Součástí plnění bude nadále technická dokumentace k nabízeným autobusům, technická dokumentace k dodaným komponentům, které nejsou součástí základní ...
Hnací vozidlo nezávislé trakce pro diagnostiku železniční infrastruktury a ETCS
Předmětem veřejné zakázky je zajištění 1 ks speciálního hnacího vozidla nezávislé trakce pro diagnostiku ETCS a pro zajištění jízd diagnostických prostředků SŽDC (tažené vozy) na koridorových a mimo koridorových tratích.
Nákup autobusů POD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1:Dodávka 11 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze ZD 1a; dodavatel musí dodat min. 6 ks autobusů s manuální převodovkou, zbývající počet autobusů může dodat s manuální ...
Vozidla pro kontrolu a údržbu trakčního vedení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 6 ks nových speciálních hnacích vozidel pro kontrolu, údržbu a opravy trakčního vedení.
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Oprava EJ 471.065 po MU
Předmětem této VZ je oprava EJ 471.065 po MU, která se stále dne 06. 09. 2019 na přejezdu číslo P 5674 na železniční trati mezi žst. Praha – Uhříněves a žst. Říčany, kdy došlo ke střetu elektrické jednotky 471.065 (ve složení motorový vůz 471.065-3, vložený vůz 071.065-7 a řídící vůz 971.065-8) s nákladním automobilem, jejímž následkem bylo těžké ...
Vozidlo pro LZS č. 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 1 rok na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Nákup autobusů POD pro ČSAD Havířov a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku autobusů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na části takto: část 1:Dodávka 11 ks autobusů, pohon CNG, 2 dveře, délka do 13 m, dle specifikace v příloze ZD 1a; dodavatel musí dodat min. 6 ks autobusů s manuální převodovkou, zbývající počet autobusů může dodat s manuální ...
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a ...
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Oprava dvojkolesí a dvojkolesí s prevodovkou
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí osobných vozňov a dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej len OV a HKV) v zmysle platných právnych predpisov a v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN, TNŽ, smernicami a normami pre opravy koľajových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu ...
Doprava a související služby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace – 2. část
Předmětem zakázky je zajištění přepravy osob se sníženou schopností pohybu a orientace.