Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Vozidlo pro LZS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávku 1 kusu sanitního vozidla pro posádky letecké záchranné služby (LZS) pro případ výluky vrtulníku a využití posádky LZS jako pozemní složky. Speciální sanitní vozidlo bude určeno také pro transporty při poskytování přednemocniční neodkladné péče v obtížně sjízdném terénu a ...
Opravy bŕzd a častí bŕzd
Predmetom zákazky sú opravy bŕzd a častí bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Brzdy a časti bŕzd
Predmetom zákazky sú brzdy a časti bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice, včetně uvedení zařízení do provozu. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávka nízkopodlažních autobusů v roce 2020
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks nízkopodlažních autobusů v kategorii vozidla M3 se dvěma nápravami pro provoz v MHD v Hradci Králové, včetně uzavření servisní smlouvy o zajištění záručního a pozáručního servisu a dodávek náhradních dílů, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami a poskytnutí všech souvisejících služeb ...
Sanitní automobily
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 15 kusů sanitních vozidel dle specifikace.
Mestské autobusy
Predmetom zákazky je vyrobenie a dodanie 81 ks nových nízkopodlažných (trojnápravových) autobusov s dĺžkou max. 18,8 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov.
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Medzimestský dvojnápravový Low Entry autobus dlžky 10,5 m
Predmet zákazky predstavuje dodanie autobusov medzimestskej autobusovej dopravy, ktoré plánuje verejný obstarávateľ nakúpiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Technická špecifikácia sa nachádza v samostatnej prílohe súťažných podkladov.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Opravy a revize lokotraktorů Správy
Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Nájom špeciálnych vozidiel  ZZS s právom kúpy
Predmetom zákazky je nájom špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Oprava součástek a montážních jednotek TV 3-117
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Automobily pro VP 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup 16 kusů automobilů osobních kategorie M1 s typem karoserie SUV a 10 kusů automobilů osobních kategorie M1-G s typem karoserie off-road v různém provedení. Zboží je blíže specifikováno v přílohách č. 2a) - 2d) zadávací dokumentace.
Dodávka sanitních vozidel
Dodání 9 nových sanitních vozidel typu B podle ČSN EN 1789+A2 s globální homologací včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a 2 nových vozidel RV pro setkávací systém rendez-vous pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o.
Nákup 40 ks autobusů kategorie Md+
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 40 kusů autobusů kategorie Md+, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...
Nákup 20 ks autobusů kategorie Md
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku až 20 kusů autobusů kategorie Md, a to s jedním vybraným dodavatelem. Konkrétní specifikace midibusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Předmětem sektorových veřejných zakázek zadaných na základě ...