CANNONEER group s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní drtící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní drtící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
3-vrstvová koextrúzna linka
Predmetom zákazky je nákup 3-vrstvovej koextrúznej linky vrátane dopravy, montáže zariadenia uvedením zariadenia do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Technologie pro třídění a zpracování odpadu
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části, a to následovně: Část A veřejné zakázky: Předmětem plnění v části A veřejné zakázky je dodávka třídicí linky, včetně přepravních pásů, drtiče odpadů, magnetu a automatizovaného lisu, a to včetně instalace a proškolení personálu. Část B veřejné zakázky: Předmětem plnění v části B ...
SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - dodavatel technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro dotřiďovací linku. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technická specifikace.
KENVI CZ s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
ARBOR Mělník, s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky včetně pásového dopravníku. Podrobná specifikace předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity dotřiďovací linky na separovaný odpad ve Statutárním městě Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. Technologie dotřiďovací linky umožní roztřídění přijatých odpadů na odpady vhodné k materiálovému využití a na odpady určené k energetickému využití. Cílem je zajištění maximalizace automatického třídění, ...
Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - Michal Svoboda - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače
Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodanie novej linky na spracovanie drobného ovocia a zeleniny do potravinárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Porezová linka na rezanie guľatiny
Predmetom zákazky je dodanie strojového vybavenia pre spracovanie drevnej hmoty, ktoré pozostáva z dvoch častí: 1. Porezová linka na rezanie guľatiny 2. Peletovacia linka S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 2 časti.
Dodávka a instalace linky na výrobu suchého granulátu
Dodávka a instalace výrobní linky na výrobu suchého granulátu (granulátor, fluidní sušárna, kónický mlýn, homogenizátor) včetně veškerého příslušenství.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva ll
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou. Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Technologická linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování neshodného odpadu.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Rekonstrukce míchacího centra
Předmětem plnění ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí zařízení míchacího centra. ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ ...
Zařízení pro navýšení materiálového  zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Technológia na práškové lakovanie
Dodávka technológie na práškové lakovanie.
Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva - 1 ks Logický celok č. 2: Mobilný obslužný manipulátor - 1 ks Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov
Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodanie novej linky na spracovanie drobného ovocia a zeleniny vrátane príslušenstva do potravinárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodávka linky na spracovanie ovocia a zeleniny s kapacitou minimálne 500kg/hodinu. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie ...
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologický zariadení, strojov, vrátane súvisiacich stavebných prác, na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků. Dále jen ZD.
Obstaranie automatickej baliacej linky na pelety
"Predmetom zákazky je automatizovaná linka na balenie peliet, ktorá pozostáva z nasledovných strojných zariadení: - baliaci stroj - dávkovacie zariadenie - výstupný dopravník - doplňovací dopravník - paletizačné zariadenie - natriasač vriec - ovinovacie zariadenie - kompresor so sušičkou vzduchu - Súčasťou obstarávacej ceny je aj ...