Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. - montážna linka a ro

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. - montážna linka a ro

Časť 1 Montážna linka - Predmetom zákazky je dodanie zariadenia na kompletizáciu skriniek z nábytkových dielcov. Nosnou časťou zariadenia je korpusový lis, ktorý dielce skrinky stlačí do pravouhlého spoja. Následne zariadenie skrinku otočí do polohy pre inštaláciu ďalších častí a po kompletizácii sa hotové skrinky presunú na výstupný dopravník na ...

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Nákup inovatívnej technologickej linky práškovej lakovne pozostávajúcej z lakovacej kabíny, komorovej predúpravy, sušičky, vypaľovacej pece, systému prepravy a ďalšieho príslušenstva. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov, ...

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a zprovoznění Komplexní robotizované technologické linky, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancováno z prostředků OP VVV – název projektu: Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. ...

Linka na spracovanie bravčového mäsa

Linka na spracovanie bravčového mäsa

Predmet zákazky tvoria dva logické celky: Logický celok č.1: Linka na spracovanie bravčového mäsa - 1ks Logický celok č.2: Linka na spracovanie hovädzieho mäsa - 1ks Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Beton Hronek s.r.o. na adresu Ohrazeníčko 23, 370 06 Ledenice (České Budějovice), v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009735. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je ...

3-vrstvová koextrúzna linka

3-vrstvová koextrúzna linka

Predmetom zákazky je nákup 3-vrstvovej koextrúznej linky vrátane dopravy, montáže zariadenia uvedením zariadenia do prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Technológie konzervárenskej linky

Technológie konzervárenskej linky

Predmetom verejného obstarávania je obstaranie a zavedenie novej konzervárenskej linky na výrobu mäsových konzerv.

Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.

Nákup výrobnej technológie pre spoločnosť BSystems, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodanie technológii: Vákuová výhrevná platňa, Pájkovací prístroj so 4 mikroskopmi na báze kamerového systému, Vákuové lisy, Pretlaková komora, Ručný vákuový nanášač lepiacej fólie + 7 modulárnych matríc Zmrazovací separátor, Centrálny kompresor

Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov

Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov

Predmetom zákazky je dodanie kompletnej technológie na výrobu, tepelnú úpravu (pasterizáciu) a balenie čerstvých cestovín z vaječnej melanže a pirohov, s následným chladením, alebo zmrazením (podľa druhu cestovín).

Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny

Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia technologickej linky v rámci projektu Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Nákup inovatívnej technologickej linky práškovej lakovne pozostávajúcej z lakovacej kabíny, komorovej predúpravy, sušičky, vypaľovacej pece, systému prepravy a ďalšieho príslušenstva. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh. Zákazka je delená na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. Zariadenia na váženie 1) mostová váha 1 ks 2) príslušenstvo k mostovej váhe - 1 kpl Časť II. Zdvižné a manipulačné zariadenia ...

Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom

Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom

Predmetom zákazky je dodávka technologickej linky na spracovanie silových, elektrických a dátových káblov. Súčasťou linky je predrvič s násypkou, dopravník s bubnovým magnetom medzi preddrvičom a granulátom, granulátor s turbomlynom a suchým separátorom, odsávanie medeného prachu, systém odsávania prachu. Bližšia špecifikácia špecifikácia je ...

Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov

Kontinuálna kroková montážna linka pneumatík, diskov a komponentov

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky kontinuálnej krokovej montážnej linky pneumatík, diskov a komponentov so zaškolením obsluhy. Podrobne v súťažných podkladoch.

Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: 1. Technológia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliace stroje

Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliace stroje

Predmetom zákazky je dodávka linky na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliacich strojov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1: Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov Časť 2: Baliace stroje Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Lakovacia linka

Lakovacia linka

Predmetom zákazky je dodanie zariadení: 1. Lakovacia linka 2. Okenné centrum

Linka pre povrchovú úpravu pomocou robotického automatu

Linka pre povrchovú úpravu pomocou robotického automatu

Predmetom zákazky je dodanie plne automatickej linky na povrchovú úpravu a lakovanie nábytkových dielcov. Lakovacia linka je urcena pre lakovanie kuchynskych dvierok, alebo inych nabytkovych zostav a zaroven pre striekanie lepidla pred lisovanim folie. Linka je navrhnuta pre dosiahnutie maximalnej kvality lakovanych dvierok s minimalnymi nakladmi ...

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Dodávka technológie na zvýšenie stupňa automatizácie výroby betónových výrobkov

Dodávka technológie na zvýšenie stupňa automatizácie výroby betónových výrobkov

Predmetom zákazky je dodávka technológie na zvýšenie stupňa automatizácie výroby a úpravy betónových výrobkov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodanie, inštaláciu a spustenie prídavnej automatizovanej linky k existujúcej vibrolisovacej linke na betónové výrobky HESS Multimat 1500-3. Predmetom II. ...

Automatická kartónovačka s dopravníkmi a lepiacim zariadením

Automatická kartónovačka s dopravníkmi a lepiacim zariadením

Predmetom zákazky je dodávka štyroch samostatných inovatívnych technológií: Automatická kartónovačka s dopravníkmi a lepiacim zariadením Automatická viacfarebná sieťotlač s horúcou razbou na uzávery Automatická farebná sieťotlač na sklenené fľaše Potlač a značenie na kartóny z vlnitej lepenky

Priemyselná automatizácia výrobného procesu - pasterizačná stanica

Priemyselná automatizácia výrobného procesu - pasterizačná stanica

Predkladaný projekt Priemyselná automatizácia výrobného procesu pasterizačná stanica je zameraný predovšetkým na vybudovanie modernej automatizovanej stanice na pasterizáciu dovezenej sladkej srvátky a z nej vyrobenej srvátkovej smotany so zavedením BAT technológie v spracovaní dovezenej sladkej srvátky.

Priemyselná automatizácia výrobného procesu - masliareň

Priemyselná automatizácia výrobného procesu - masliareň

Predkladaný projekt Priemyselná automatizácia výrobného procesu - masliareň je zameraný predovšetkým na vybudovanie modernej plne automatizovanej linky na výrobu tradičného masla a zmesných tukových nátierok dodržiavajúc zásady BAT technológie pre výrobu smotany a masla.

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji

Zakázka představuje kompletní dodávku 2 pracovišť pro instalaci a provoz HD zařízení.

(záznamy 1/25 z 1018)  strana 1 / 41