Pořízení mobilní třídící jednotky k dotřídění složek z odděleného sběru odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače.
Recyklace Ždánice
Zakázka „A“ ….. dodání vysokozdvižného vozíku… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky. Technologický celek pro recyklaci pryžového odpadu, bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek.
Výrobky z odpadu - 02
Zakázka „A“ ….. dodání pomaloběžný drtič… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky…..bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek
Výrobky z odpadu - 02
Zakázka „A“ ….. dodání pomaloběžný drtič… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky…..bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek Bližší informace v ZD.
Automatická výrobná linka na kovové značenia vrátane obslužného softvéru
Predmetom zákazky je nákup a dodanie, inštalácia, skúšobné spustenie a konečnom spustene zariadenia v katastrálnom území mesta Banská Bystrica systémom na kľúč. Týmto zariadením bude linka na výrobu rôznych kovových, najmä plechových/hliníkových značení vrátane dopravných návestí a podobných kovových tabúľ (ďalej v texte len návestia). Technológia ...
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne spájkovanie
Technológia na recykláciu gumeného odpadu
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu a výrobu gumenej dlažby.
Pořízení třídící linky pro Odpady Procházka s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídící linky a nakladače.
Technologie pro výrobu paliv
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro výrobu paliv z odpadů.
Obměna tiskových linek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskové/tiskových linky/linek pro realizaci dvou druhů zakázek, a to včetně servisního zabezpečení, mimozáručního servisu a dodávek spotřebního materiálu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 26 měsíců.
Linka na polotovary pro velké a vícekomorové PP vaky
Jedná se o linku, která z jedné nebo případně dvou rolí folie vyrobí polotovar, ze kterého je následujícím procesem vyroben vak pro medicínské roztoky. Na polotovaru budou svařeny dva druhy sváru. Jeden pevný svár a druhý svár rozlepovací. Polotovar bude potisknut příslušným potiskem, vyseknuty zavěšovací otvory a odříznut na příslušnou ...
Materiálové využití odpadů - UMBRELLA s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Projekt materiálového využití odpadů - INVENTYS s.r.o. - dodávka nakladače s třídícím zařízením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nakladače s třídícím zařízením. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Linka na balenie zväzkov bankoviek
Predmetom obstarania zákazky je dodanie a inštalácia Linky na balenie zväzkov bankoviek do fólie, ktorá zabezpečí presun zväzkov bankoviek z dvoch strojov na spracovanie bankoviek prostredníctvom dopravníkových pásov do zariadenia, ktoré vykoná zatavenie zväzkov bankoviek do fólie a jej následné zmrštenie v teplovzdušnej komore alebo tuneli. Linka ...
Krátiaci automat
Predmetom zákazky je krátiaci automat a linka na výrobu paliet spolu s nákladmi na dodanie a montáž technológií.
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky, kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování neshodného odpadu.
Materiálové využití odpadů a Technologie pro materiálové využití odpadů - BARSINI, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zpracovávání relevantních druhů odpadů, konkrétně mobilního drtiče s magnetickým separátorem a mobilní třídící jednotky.pro společnost BARSINI, s.r.o. dle Přílohy č. 1 Technická specifikace.
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka třídiče frakcí - mobilního hřebenového síta včetně potřebných dopravníků a násypek.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu a výrobu gumenej dlažby.
Zariadenia do výrobnej prevádzky
Predmetom zákazky je nákup priemyselných strojov do prevádzky podniku MLAĎ - PLASTY, s.r.o. s cieľom zefektívniť produkciu výrobkov z gumy a plastu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Vybavení pro vážení a značení výrobků z ryb, Kontinuální balička výrobků z ryb
pořízení nové balicí linky pro balení výrobků z ryb a modernizace váhových stanovišť včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy