Linka na automatické navažovanie
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií. Predmet prieskumu trhu sa skladá z dvoch inovatívnych technológií : Linka na automatické navažovanie Bezrotorový vulkameter MDR pre merania vulkanizačných vlastností kaučukovej zmesi Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1. predmetu zákazky - Linka na automatické ...
Obstaranie technológie-výrobná linka na spracovanie dreva
Linka na spracovanie dreva s hydraulickým rezaním a štiepaním, podávacím valcom, manipulátorom krivých kmeňov, odoberacím pásom, hydraulickým drapákom, riadiacou jednotkou s meraním spracovaného množstva, čističom dreva
Automatická rezačka pások
Technológia na výrobu podkladových profilov
Inovatívna uhlová linka na výrobu parkiet
Predmetom nákupu je inovatívna výrobná linka na výrobu parkiet. Viac informácií je uvedených v súťažných podkladoch.
Dodávka bezhriadeľovej lúpacej linky na dýhu
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí: Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu. Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky ...
Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov – 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Čistička vody na výrobu pí vody
Predmetom zákazky je obstaranie čističky vody na výrobu pí vody a automatickej linky a príslušenstva na plnenie tejto vody do barelov a fliaš.
Recyklace komunálního odpadu - 3
Technologie Recyklace komunálního odpadu
3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi, vrátane zaškolenia
3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek. Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami ...
Obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy
Predmetom zákazky je obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy podľa súťažných podkladov.
Denove recyklace
Technologický celek pro recyklaci odpadních plastů
Dodávka a instalace technologického celku pro výrobu odlitků formováním do bentonitové směsi
Všeobecné stanovení obsahu předmětu plnění: 1. Zhotovení technologického celku v podobě automatické formovací linky sloužící k formování bentonitového písku, včetně článkového dopravníku a vzduchotechnického systému (dle požadavků stanovených zadávací dokumentací). 2. Provedení úprav technologické dispozice společných prostor se stávající ...
Třídící linka Menhir
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Třídící linka Menhir“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/0009683. Předmětem je dodávka rychloběžného drtiče odpadů.
Dodávka technologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot VITON s.r.o. registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314, konkrétně se jedná o dodávku technologického celku (dále jen „technologie“) na výrobu nátěrových hmot, ...
Servis obálkovacích linek Böwe
Předmětem veřejné zakázky je servis 3 obálkovacích linek Böwe sloužících k obálkování zásilek v provozovnách České pošty, s.p. - Postservis. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
Servis obálkovacích linek Pitney Bowes
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti, servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu ke čtyřem obálkovacím linkám Pitney Bowes. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena smlouva s jedním dodavatelem na dobu 36 měsíců.
Miroslav Karas – Separační středisko odpadů – dodávka techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuželového drtiče, třídiče a magnetu. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v přílohách č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. montáže • předání kompletního manuálu v českém jazyce • zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do ...
Dodávka malej triediacej linky
Dodávka triediacej linky na odpad pre mesto Nová Dubnica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“). Podrobně viz ZD.
Modernizace technologie měnírny Libeň
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavby a vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy v měnírně Libeň na adrese ul. V Mezihoří 2264/2b , Praha 8 – Libeň. Přemístění stávající technologie zadavatele bude probíhat za provozu měnírny. Veřejná zakázka bude realizována v rozsahu Projektové ...
Dodávka a instalace kartonovací linky blistrů
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kartonovací linky blistrů. Jedná se o automatické balení tablet do finální prodejní podoby, tzn. blistrování a následné zabalení do skládaček včetně vložení příbalového letáku.
Hlinsko - třídící linka
Předmětem plnění zadávané VZ je dodávka třídící linky do areálu Technických služeb Hlinsko, s.r.o., Srnská 382, Hlinsko, která umožní zpracování papíru a plastu a ve svém důsledku přispěje ke zkvalitnění nakládání s komunálními odpady. Třídící linka sestává z 5ti základních částí: • Příjmový řetězový dopravník • Třídící kabina s obslužnými ...
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací ...
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l(1ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l(1ks)
Technológia na výrobu ekologických hnojív
Predmetom zákazky je logický celok pozostávajúci z kompletnej technológie na výrobu ekologických hnojív. Predmet zákazky musí byť dodaný vrátane montáže a zaškolenia obsluhy. Podrobnosti sú v prílohe č.1 Súťažných podkladov.