Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.

Nákup automatickej prevíjacej linky médií na zefektívnenie výroby

Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o.

Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Profilovacia linka pre CD/UD profily 2. Profilovacia linka pre UW/CW profily Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad

Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad

Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l (1 ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l (1 ks). Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Linka na spracovanie peria

Linka na spracovanie peria

Predmetom zákazky je dodanie logicky, vecne a funkčne nedeliteľného predmetu obstarávania - linky na spracovanie peria.

Inovácia výrobného procesu vstrekovacích foriem v spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o.

Inovácia výrobného procesu vstrekovacích foriem v spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o.

Nákup strojov a zariadení popísaných v logických celkoch 1 a 2 umožní nastaviť vo výrobe vstrekovacích foriem inováciu vo výrobnom procese výroby vstrekovacích foriem. Jedná sa konkrétne o vysokoefektívny výrobný proces výroby vstrekovacích foriem pre výrobky z plastov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je ...

Inovácia výroby pohonových elementov

Inovácia výroby pohonových elementov

Predmetom obstarávania je automatizácia výroby a spracovania dopravných pásov a ozubených remeňov z plastov a gumy. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov: -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový ...

Výrobná technológia - plniaca linka pre ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo

Výrobná technológia - plniaca linka pre ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo

Predmetom zákazky je nákup technológie (plniacej linky) pre Zeleninársko potravinárske družstvo Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.

Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.

Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle Súťažných podkladov.

Technológie na výrobu drevnej štiepky

Technológie na výrobu drevnej štiepky

Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných na váženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Rýpadlo-nakladač

Rýpadlo-nakladač

Rýpadlo-nakladač 2 kusy Čelný nakladač 2 kusy Reťazový nosič kontajnerov 2 kusy Kontajner s lisom 2 kusy Kontajnerová zostava 2 kusy Kontajnery 8 kusov Dotrieďovacia linka 2 kusy

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí jeden funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a ...

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks pískovací kabiny. Pískovací kabina bude sloužit k přípravě ocelových součástí před lakováním a to tak, že na povrch součástek bude dopadat vysokou rychlostí abrazivní materiál urychlený mechanickými metacími turbínami nebo stlačeným vzduchem. Jako abrazivní ...

Chemická linka

Chemická linka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné nové, plně funkční a kompletní chemické linky..Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka vytlačovacej linky na gumu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace osazovacího stroje na součástky SMD

Obstaranie automaticke výrobné linky na veľkosériovú výrobu polrúr a vstrekovacích lisov na plasty

Obstaranie automaticke výrobné linky na veľkosériovú výrobu polrúr a vstrekovacích lisov na plasty

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 2 časti: 1. Automatická výrobná linka na veľkosériovú výrobu polrúr 2. Vstrekovací lis na plasty (4ks) Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Triediaca linka na kľúč

Triediaca linka na kľúč

Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lis a mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú odo dňa ...

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Kartónovací stroj, 2. Stroj na vkladanie zabalených produktov do krabičiek, 3. Linka na plnenie plastových kelímkov. Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií

Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií

Predmetom zákazky je dodanie inšpekčného kontrolného systému, inšpekčného kamerového systému a baliaceho zariadenia pre výrobu hliníkových túb. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu jemných plechových obalov

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu jemných plechových obalov

Predmetom projektu je obstaranie linky na výrobu plechových konzerv lisovaním so špeciálne vyvinutého materiálu. Linka sa skladá z nasledovných technológií prepojených do linky: Zvitková linka Vyťahovací lis Tvarovače tela Orezávač Centrálny systém spracovanie šrotu Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Technológia na spracovanie tekvicových semien

Technológia na spracovanie tekvicových semien

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Technológia na spracovanie tekvicových semien Technológia bude pozostávať z nasledovných častí: Technologická linka na lisovanie oleja, drvič na tekvicové jadierka a technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok Technologická linka na lisovanie oleja: -Príjmový zásobník na 3 m3 ...

Obstaranie technológií pre Eurotron components, a.s.

Obstaranie technológií pre Eurotron components, a.s.

Predmetom zákazky je automatická linka pre osadzovanie DPS metódou povrchovej montáže (SMT výrobná linka) a zariadenie pre depanelizáciu delenie DPS. Presná požadovaná špecifikácia technológií je súčasťou súťažných podkladov.

Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA.

Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA.

Cielom projektu je automatizovaná výroba kuchynských pracovných dosák z kameňa, konglomerovaného kameňa, slinuté keramiky a podobných materiálov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

(záznamy 1/25 z 1049)  strana 1 / 42