Servis lisu a dotrieďovacej linky
Predmetom tejto zákazky sú komplexné servisné služby a, t.j. plánovaná preventívna a prediktívna údržba Zariadení (profylaktické prehliadky) a neplánovaná údržba v rámci pozáručného obdobia pre všetky zariadenia separačných pracovísk pre spracovanie plastového a papierového odpadu a dodanie náhradných dielov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Nadzemný objekt triediacej linky
Kombinovaná zákazka tovary a práce Technické vybavenie na manipuláciu, triedenie a ukladanie komunálneho odpadu v rozsahu opisu predmetu zákazky. Realizované elektronicky v systéme IS EVO Pri príprave zákazky neboli použité trhové konzultácie podľa § 25
BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Kompostáreň Krakovany: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO - 2 ks 2. Nakladač - 1 ks Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ...
Tomáš Chrbolka s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného ...
Borovany nová výrobní linka - montáž výrobní linky, LB Borovany
Předmětem této veřejné zakázky je montáž nové výrobní linky na výrobu velkých formátů dlaždic včetně příslušenství.
Poptáváme CN na vodní hospodářství pro výrobní linky
Poptáváme CN na vodní hospodářství pro výrobní linky. Dobrý den, naše firma bude stavět novou výrobní halu, měl bych zájem o konzultaci a cenovou nabídku na vodní hospodářství pro výrobní linky (výroba kabelů). Předem děkuji a přeji hezký den. L. Fanta
Cirkulární ekonomika pro podnik AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka bubnového třídiče a pytlovací linky.
Luděk Babický - Využití inovativní technologie II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
Zavádění technologie na použití recyklovaného kameniva ze stavebního odpadu - výměna technologie
Předmětem zakázky je dodávka nové homogenizační linky pro zpracování druhotných surovin (viz druhotná surovina dle definice Výzvy) z recyklovaných stavebních hmot, na bázi horizontální technologie s dvouhřídelovým míchacím jádrem o objemu 2,5m3 hotového výrobku. S možností dávkovat plnivo z dvou betonových nadzemních zásobníků o celkové počtu 8 ...
Nákup recyklační techniky AC
Předmětem veřejné zakázky je pořízení lopaty na míchání betonu a mobilní třídící jednotky dle technické specifikace.
Zavedení cirkulárního řešení do společnosti TECHNOWORLD a.s.
Předmětem plnění je dodávka recyklační linky na získávání kritické suroviny v souvislosti s realizací „Zavedení cirkulárního řešení do společnosti TECHNOWORLD a.s.“ podrobně popsáno ve specifikaci předmětu plnění, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Specifikace předmětu plnění“.
Borovany nová výrobní linka - kompresorové stanice KS1 a KS2 a rozvody stlačeného vzduchu, LB BOROVA
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení dvou nových kompresorových stanic včetně rozvodů tlakového vzduchu po výrobní hale a přípravně hmot.
Servis obálkovacích linek Pitney Bowes
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexního servisního zabezpečení včetně servisní pohotovosti a servisních inspekcí a dodávky spotřebního materiálu k obálkovacím linkám Pitney Bowes.
Projekt materiálového využití odpadů - O S E X  Ž A T E C , společnost s ručením omezeným - dodávka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení na čištění obilí. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách
ELRON CZ s.r.o. - využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Zpracování postkonzumních recyklátů na vakuově tvarované výrobky z plastů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Technologického zařízení pro výrobu vakuově tvarovaných výrobků z plastů“. Toto zařízení bude schopno tvarovat plastové desky z recyklátu z plastového odpadu. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití ...
Poptávám peletovací linku
Poptávám peletovaci linku MGL 200-400, prosím o nacenění. Děkuji Riepl Jan
Servis obálkovacích linek Böwe
Předmětem veřejné zakázky je servis 2 obálkovacích linek Böwe sloužících k obálkování zásilek v provozovnách České pošty, s.p.
Separační linky I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks „LINEK A“ a 2 ks „LINEK B“ včetně příslušenství, určených k separaci zinkových odlitků. Podrobná specifikace předmětu je uvedena v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3 zadávacích podmínek.
Separační linky II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks „LINEK A“ včetně příslušenství, určených k separaci zinkových odlitků, dle Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 3 zadávacích podmínek.
Železnorudná briketovací linka
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo (z procesních důvodu se jedná o dvě smlouvy - provedení projektových dokumentací a samotné provedení stavby a dodávek technologií) týkající se náhrady stávající výroby ocelárenského aglomerátu spékacím procesem novou technologickou bezemisní linkou na výrobu kusových briket ze vstupního materiálu.
Mycí zařízení - odmašťovací linka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení mycího zařízení (odmašťovací linky). Technologie je součástí Projektu Úspory vody ve společnosti Meopta-optika, s.r.o. se zaměřením na povrchové úpravy kovů, NS Lancy a NS odstavná. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění je uvedena v Kupní smlouvě, Technické specifikaci, které jsou ...
Linka na mechanické spracovanie odpadu
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Linka na mechanické spracovanie odpadu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšení situace hospodaření s vodou na technologické lince v areálu Budislav - GRANITA Lomy s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka odsávací stanice. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.