Výroba inovatívnych potravinárskych výrobkov - Allapplication s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka dochucovacej linky vrátane montáže. Linka musí pozostávať z navzájom kompatibilných častí: buffer (bubon), nanášací dopravník, dochucovacia linka, zásobník (dopravník) na hotové výrobky.
Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu
Zákazka je rozdelená na dve časti. Predmetom obstarávania v oboch častiach je tovar - spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu (časť č. 1) a vstrekolis pre výrobu uzáverov plastových rúr s formou (časť č. 2) s umiestnením v Banskej Bystrici. Bližší opis požiadaviek na predmet zákazky pre obe časti s ...
Časť 1. predmetu zákazky: Automatické lineárne plniace zariadenie - 1ks
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovných tovarov: Časť 1. predmetu zákazky: Automatické lineárne plniace zariadenie - 1ks Časť 2. predmetu zákazky: Poloautomatické lineárne jednohlavé zatváracie zariadenie - 1ks Časť 3. predmetu zákazky: Etiketovací systém - 1ks Časť 4. predmetu zákazky: Vákuová miešajúca nádoba s homogenizátorom - ...
Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok
Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí jeden funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a ...
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Dodávka a montáž mačkací linky obilovin
Předmětem zakázky je dodávka a montáž mačkací linky ovsa a ječmene a zásobních sil do areálu hospodářského dvora Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Záměrem zadavatele je vybudovat novou mačkací linku ovsa a ječmene. Mačkací linka bude namontována v nové hale, jejíž výstavba byla zahájena 29.10.2018. Součástí stavby nové haly bude i ...
Pořízení drtiče objemného odpadu pro Středočeské bioodpady s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomaloběžného dvouhřídelového drtiče.
Technologická linka na zpracování zeleniny
Dodávka kompletní technologické linky na zpracování zeleniny a to především cibule. Jde o soustavu technologických součástí potřebných ke komplexnímu zpracování cibule, tedy o soustavu obsahující zásobník na zpracovávanou cibuli, odnaťovač, třídící stroj zajišťující třídění cibule podle velikosti, inspekční stůl, zařízení pro vážení podle ...
Technologický úsek velkoplošných dílců– rozděleno na části - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „2. Technologického úseku velkoplošných dílců– rozděleno na části-opakování“, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 2a, 2b a 2c této Výzvy k podání nabídek a v souladu s dalšími požadavky zadavatele dle zadávacích podmínek. Předmět veřejné zakázky je v každé části veřejné zakázky ...
Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks Logický celok č. 2: Poloautomatická linka na väzbu kovovým hrebeňom - 1 ks Logický celok č. 3: Dvojvretenová vŕtačka papiera - 1 ks Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných ...
VŠPJ - Dodávka výrobní linky 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výrobní linky. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.
Nákup automatickej prevíjacej linky médií na zefektívnenie výroby
Inovácia výroby profilov v spoločnosti S.O.B., s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Profilovacia linka pre CD/UD profily 2. Profilovacia linka pre UW/CW profily Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad
Predmetom zákazky je nákup linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu do 90 l (1 ks) a linky na výrobu rolovaných vriec na odpad objemu nad 90 l (1 ks). Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Linka na spracovanie peria
Predmetom zákazky je dodanie logicky, vecne a funkčne nedeliteľného predmetu obstarávania - linky na spracovanie peria.
Inovácia výrobného procesu vstrekovacích foriem v spoločnosti DIN - TECHNIK spol. s r.o.
Nákup strojov a zariadení popísaných v logických celkoch 1 a 2 umožní nastaviť vo výrobe vstrekovacích foriem inováciu vo výrobnom procese výroby vstrekovacích foriem. Jedná sa konkrétne o vysokoefektívny výrobný proces výroby vstrekovacích foriem pre výrobky z plastov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je ...
Inovácia výroby pohonových elementov
Predmetom obstarávania je automatizácia výroby a spracovania dopravných pásov a ozubených remeňov z plastov a gumy. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov: -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový ...
Výrobná technológia - plniaca linka pre ZPD - Zeleninársko potravinárske družstvo
Predmetom zákazky je nákup technológie (plniacej linky) pre Zeleninársko potravinárske družstvo Podrobné vymedzenie predmetu zadávania zákazky je uvedené v Súťažných podkladoch.
Inovácia procesu montáže prevodoviek v spoločnosti Bonfiglioli Slovakia, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka montážnej linky prevodoviek v zmysle Súťažných podkladov.
Technológie na výrobu drevnej štiepky
Dodanie obrábacích strojov na potreby opracovania mäkkého a tvrdého dreva spolu s dodaním zariadení potrebných na váženie, manipuláciu a triedenie drevnej hmoty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Rýpadlo-nakladač
Rýpadlo-nakladač 2 kusy Čelný nakladač 2 kusy Reťazový nosič kontajnerov 2 kusy Kontajner s lisom 2 kusy Kontajnerová zostava 2 kusy Kontajnery 8 kusov Dotrieďovacia linka 2 kusy
Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok
Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí jeden funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a ...