Technologická linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování neshodného odpadu.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Rekonstrukce míchacího centra
Předmětem plnění ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí zařízení míchacího centra. ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ ...
Zařízení pro navýšení materiálového  zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Technológia na práškové lakovanie
Dodávka technológie na práškové lakovanie.
Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva
Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Logický celok č. 1: Poloautomatická linka na výrobu palivového dreva - 1 ks Logický celok č. 2: Mobilný obslužný manipulátor - 1 ks Bližšiu špecifikáciu obsahuje Príloha č. 1 Súťažných podkladov
Potravinárska prevádzka na spracovanie drobného ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodanie novej linky na spracovanie drobného ovocia a zeleniny vrátane príslušenstva do potravinárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
Predmetom zákazky je dodávka linky na spracovanie ovocia a zeleniny s kapacitou minimálne 500kg/hodinu. Linka musí byť schopná spracovať čerstvé ovocie, ktoré umyje, nadrví a vylisuje na šťavy v prípade jadrovín, ako aj vykôstkuje v prípade kôstkovín. Linka musí zároveň umožňovať aj výrobu polotovarov - ovocných drení určených na dochucovanie ...
Vybudovanie kompostárne č. 2 v meste Trnava
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia technologický zariadení, strojov, vrátane súvisiacich stavebných prác, na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností.
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků. Dále jen ZD.
Obstaranie automatickej baliacej linky na pelety
"Predmetom zákazky je automatizovaná linka na balenie peliet, ktorá pozostáva z nasledovných strojných zariadení: - baliaci stroj - dávkovacie zariadenie - výstupný dopravník - doplňovací dopravník - paletizačné zariadenie - natriasač vriec - ovinovacie zariadenie - kompresor so sušičkou vzduchu - Súčasťou obstarávacej ceny je aj ...
Pořízení strojního zařízení na třídění textilního a oděvního odpadu
Předmětem dodávky je třídící linka na zpracování textilního odpadu vč. dopravníků.
Nákup automatických liniek na spracovanie a balenie mincí vrátane servisu
Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia 2 kusov automatických liniek na spracovanie a balenie mincí s minimálnou rýchlosťou spracovania 750 minci za minútu (ďalej aj Linka 750) spolu s obalovým a spotrebným materiálom na spracovanie prvých 40 miliónov kusov mincí pre každú dodanú Linku 750, 1 kusu automatickej linky na spracovanie a balenie ...
Čistička vody na výrobu pí vody
Predmetom zákazky je obstaranie čističky vody na výrobu pí vody a automatickej linky a príslušenstva na plnenie tejto vody do barelov a fliaš.
Plnící plechovková linka sycených nápojů
Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž plnící plechovkové linky sycených nápojů, a to včetně dodání veškeré potřebné dokumentace.
Technologická linka analytickej kontroly batériových článkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania technologickej linky analytickej kontroly batériových článkov, technologickej linky na výrobu batériových článkov a technologickej linky na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov pre projekt "Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti a podpora rozvoja spoločnosti SUBSIDIA s. r. o. - technológia betonárne
Dodanie a montáž strojnotechnologických zariadení pre spoločnosť SUBSIDIA s. r. o.- technológia betonárne.
Časť 1: Dodávka bezhriadeľovej ( bezupínaciej ) lúpacej linky na dýhu
Predmetom zákazky je dodanie technológie, rozdelená do dvoch logických celkov/ do dvoch častí: Časť 1: Bezhriadeľová ( bezupínacia ) lúpacia linka na dýhu. Časť 2: Lis na tvarovanie preglejky s VF generátorom Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky ...
Obstaranie technológie na výrobu nápojov - Kimberley, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup výrobníka nápojov a etiketovačky. Zákazka sa nedelí na časti, nakoľko obe technológie budú súčasťou jednej výrobnej linky. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Technologické zariadenia na výrobu  vriec so spodným zvarom
Predmetom zákazky je dodávka a montáž automatizovanýché sáčkovacích liniek na výrobu sáčkov resp. vriec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov – 1 ks II
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Výrobná linka pre efektívnu výrobu nábytkových dielcov 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti NESPA s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Automatickej linky na výrobu kúpeľných oblátok v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti NESPA s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
Automatické zariadenie na prípravu vodičov
Predmetom zákazky je dodanie technológie, ktorou sa zabezpečí inovácia procesu výroby rozvádzačov a to dodaním automatického zariadenia na prípravu vodičov, systému na projektovanie a podporu výroby rozvádzačov a zariadenia na automatizovanú prípravu dát výrobných zariadení Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: Časť 1: Automatické ...