Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí jeden funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a ...

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks pískovací kabiny. Pískovací kabina bude sloužit k přípravě ocelových součástí před lakováním a to tak, že na povrch součástek bude dopadat vysokou rychlostí abrazivní materiál urychlený mechanickými metacími turbínami nebo stlačeným vzduchem. Jako abrazivní ...

Chemická linka

Chemická linka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné nové, plně funkční a kompletní chemické linky..Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka vytlačovacej linky na gumu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Dodávka a instalace osazovacího stroje a podavačů na součástky SMD

Předmětem výběrového řízení je dodávka a instalace osazovacího stroje na součástky SMD

Obstaranie automaticke výrobné linky na veľkosériovú výrobu polrúr a vstrekovacích lisov na plasty

Obstaranie automaticke výrobné linky na veľkosériovú výrobu polrúr a vstrekovacích lisov na plasty

Predmetom zákazky je obstaranie zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 2 časti: 1. Automatická výrobná linka na veľkosériovú výrobu polrúr 2. Vstrekovací lis na plasty (4ks) Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Triediaca linka na kľúč

Triediaca linka na kľúč

Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lis a mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú odo dňa ...

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Kartónovací stroj, 2. Stroj na vkladanie zabalených produktov do krabičiek, 3. Linka na plnenie plastových kelímkov. Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií

Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií

Predmetom zákazky je dodanie inšpekčného kontrolného systému, inšpekčného kamerového systému a baliaceho zariadenia pre výrobu hliníkových túb. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu jemných plechových obalov

Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu jemných plechových obalov

Predmetom projektu je obstaranie linky na výrobu plechových konzerv lisovaním so špeciálne vyvinutého materiálu. Linka sa skladá z nasledovných technológií prepojených do linky: Zvitková linka Vyťahovací lis Tvarovače tela Orezávač Centrálny systém spracovanie šrotu Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Technológia na spracovanie tekvicových semien

Technológia na spracovanie tekvicových semien

Predmetom obstarávania je dodanie tovaru - Technológia na spracovanie tekvicových semien Technológia bude pozostávať z nasledovných častí: Technologická linka na lisovanie oleja, drvič na tekvicové jadierka a technologická linka na čistenie a triedenie tekvicových jadierok Technologická linka na lisovanie oleja: -Príjmový zásobník na 3 m3 ...

Obstaranie technológií pre Eurotron components, a.s.

Obstaranie technológií pre Eurotron components, a.s.

Predmetom zákazky je automatická linka pre osadzovanie DPS metódou povrchovej montáže (SMT výrobná linka) a zariadenie pre depanelizáciu delenie DPS. Presná požadovaná špecifikácia technológií je súčasťou súťažných podkladov.

Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA.

Inovovaná výroba kuchynských dosák v spoločnosti Štefan Poláček – POLA.

Cielom projektu je automatizovaná výroba kuchynských pracovných dosák z kameňa, konglomerovaného kameňa, slinuté keramiky a podobných materiálov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů

Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů“ (dále jen „zařízení“). CPV kód: 42900000-5 - Různá strojní zařízení pro všeobecné účely a speciální strojní zařízení Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky ...

Zařízení pro studenou kinetizaci (technologie Cold Spray)

Zařízení pro studenou kinetizaci (technologie Cold Spray)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro nanášení vrstev pomocí studené kinetizaci (technologie Cold Spray). Dodávka tohoto zařízení představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení. Zařízení musí umožňovat nástřiky vrstev z výchozího materiálu v práškové formě (předpokládaná velikost částic je 1-100 ?m). Při tvorbě ...

Výroba tuhých alternatívnych palív technológiou vysokorýchlostného mletia

Výroba tuhých alternatívnych palív technológiou vysokorýchlostného mletia

Vonkajšie zásobníky vstupných odpadov s posuvným dnom (počet ks 4) Prihrňovací šnek (počet ks 1) Separačná linka (počet ks 1) Hviezdicový triedič vyseparovaného komunálneho odpadu (počet ks 1) Dopravníky, násypky a elevátor - súbor (počet ks 1) Zdroj tepla - kogeneračná jednotka s teplovodným výmenníkom (počet ks 1) Pásová sušička drviny ...

Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom

Technológia na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom

Predmetom zákazky je dodanie novej technológie na výrobu papierových tašiek s vyseknutým uchom. Technológia musí byť komplexná, t. j. musí umožniť automatizovanú výrobu hotového výrobku (papierovej tašky) v rámci jedného výrobného procesu. Nová technológia musí umožniť výrobu papierových tašiek z kotúča papiera, pričom technológia musí umožňovať ...

Recyklácia odpadových fólií – pracia linka

Recyklácia odpadových fólií – pracia linka

Predmetom zákazky je recyklácia odpadových fólií - pracia linka. Linka bude riešená ako sústava navzájom prepojených strojov a zariadení, ktoré zabezpečia vypranie odpadovej fólie, vysušenie, pomletie a zrecyklovanie do výstupnej formy aglomerátu pre ďalšie finálne spracovanie. Vstupnou surovinou bude lisovaná, triedená fólia LDPE, LLDPE a ...

VŠPJ - Dodávka výrobní linky

VŠPJ - Dodávka výrobní linky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výrobní linky. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. - montážna linka a ro

Zvýšenie konkurencieschopnosti a inovatívnosti spoločnosti Dalno Trade, s.r.o. - montážna linka a ro

Časť 1 Montážna linka - Predmetom zákazky je dodanie zariadenia na kompletizáciu skriniek z nábytkových dielcov. Nosnou časťou zariadenia je korpusový lis, ktorý dielce skrinky stlačí do pravouhlého spoja. Následne zariadenie skrinku otočí do polohy pre inštaláciu ďalších častí a po kompletizácii sa hotové skrinky presunú na výstupný dopravník na ...

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Obstaranie inovatívnej technológie práškovej lakovne

Nákup inovatívnej technologickej linky práškovej lakovne pozostávajúcej z lakovacej kabíny, komorovej predúpravy, sušičky, vypaľovacej pece, systému prepravy a ďalšieho príslušenstva. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov, ...

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a zprovoznění Komplexní robotizované technologické linky, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancováno z prostředků OP VVV – název projektu: Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. ...

Linka na spracovanie bravčového mäsa

Linka na spracovanie bravčového mäsa

Predmet zákazky tvoria dva logické celky: Logický celok č.1: Linka na spracovanie bravčového mäsa - 1ks Logický celok č.2: Linka na spracovanie hovädzieho mäsa - 1ks Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Dodávka optimalizace výrobní linky pro společnost BETON HRONEK s.r.o.

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Beton Hronek s.r.o. na adresu Ohrazeníčko 23, 370 06 Ledenice (České Budějovice), v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Inovace, reg.číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009735. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je ...

(záznamy 1/25 z 1037)  strana 1 / 42