Servis obálkovacích linek Böwe
Předmětem veřejné zakázky je servis 2 obálkovacích linek Böwe sloužících k obálkování zásilek v provozovnách České pošty, s.p.
Separační linky I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks „LINEK A“ a 2 ks „LINEK B“ včetně příslušenství, určených k separaci zinkových odlitků. Podrobná specifikace předmětu je uvedena v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 3 zadávacích podmínek.
Separační linky II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks „LINEK A“ včetně příslušenství, určených k separaci zinkových odlitků, dle Technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 3 zadávacích podmínek.
Železnorudná briketovací linka
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy o dílo (z procesních důvodu se jedná o dvě smlouvy - provedení projektových dokumentací a samotné provedení stavby a dodávek technologií) týkající se náhrady stávající výroby ocelárenského aglomerátu spékacím procesem novou technologickou bezemisní linkou na výrobu kusových briket ze vstupního materiálu.
Mycí zařízení - odmašťovací linka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení mycího zařízení (odmašťovací linky). Technologie je součástí Projektu Úspory vody ve společnosti Meopta-optika, s.r.o. se zaměřením na povrchové úpravy kovů, NS Lancy a NS odstavná. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění je uvedena v Kupní smlouvě, Technické specifikaci, které jsou ...
Linka na mechanické spracovanie odpadu
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Linka na mechanické spracovanie odpadu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zlepšení situace hospodaření s vodou na technologické lince v areálu Budislav - GRANITA Lomy s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka odsávací stanice. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Nákup technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu
Předmětem zakázky je pořízení drtící a třídící technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu. Konkrétně bude pořízen: 1. mobilní drtič stavebního a demoličního odpadu 2. univerzální mobilní třídič na třídění zemin, stavebních a demoličních odpadů na tři frakce nebo pro třídění za drtičem Dodané stroje musí být ...
Modernizace výroby slínku Mokrá
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů ...
Výběr dodavatele na dodávku - Zboží - materiálu projektu Attl a spol. s.r.o. aplikace
Strojní příslušenství prototypu linky - Zboží - materiál
K+K Kosice, a.s. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž posklizňové linky včetně technologie pro čištění obilovin: Čistička zrnin - 1 ks Dopravní a transportní cesty - kpl Elektroinstalace - kpl Ocelové konstrukce - kpl Specifikace dle CPV kódů: 16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené ...
VTslužby s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče a třídiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Blíže viz zadávací dokumentace.
Ridera Bohemia a.s.- Náhrada stacionárního zdroje znečišťování - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtícího a třídícího zařízení. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Regranulační linka na zpracování plastové drtě II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka regranulační linky na zpracování plastové drtě
Sušící linka
Jedná se o dodávku 1 ks sušící linky - zařízení na sušení semenného materiálu listnatých dřevin s prostorovou kapacitou min. 8 ks europalet s 60 ks nízkých zeleninových přepravek, s navázáním na tenzometrické váhy.
Pořízení semimobilní technologické linky na snížení prašnosti
Předmětem zakázky je dodávka nové semimobilní technologické linky pro snížení prašnosti v provozu kamenolomu v Číhané včetně poskytování záručního servisu.
Regranulovací linka
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku regranulovací linky. Jedná se o dodávku, instalaci a zprovoznění 1 kusu regranulovací linky pro regranulaci použitých HDPE, LDPE, LLDPE, PP, EVA, ABS, PS plastových obalů a folii včetně inline mlýnu na drcení folii a plastových slepenců z extruze před linkou a dodávka kompletního chlazení ...
Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu a prípravu tuhého alternatívneho paliva
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom Technológia na vytriedenie zmesového komunálneho odpadu aprípravu tuhého alternatívneho paliva(TAP). Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 - Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a v Ďalších dokumentoch poskytnutých ...
Recyklační zařízení, nadzemní separátor vanový
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní dodávka recyklačního zařízení, nadzemní separátor vanový podle technických specifikací uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Výběr dodavatele zařízení na označování a vážení výrobků z ryb
Předmětem plnění je dodávka: nového a nepoužitého zařízení na označování a vážení výrobků z ryb včetně zadavatelem specifikovaného příslušenství (dodávka automatické linky s příslušenstvím, která umožní průběžné vážení a etiketování výrobků z ryb a bude splňovat parametry pro uvedení bezpečného výrobku na trh; příprava stroje do provozuschopného ...
Pořízení a instalace výrobní linky pro společnost RETEX a.s.
Předmětem plnění je pořízení a instalace nové výrobní linky, která bude zpracovávat druhotné suroviny (nespotřebované vstupní suroviny a materiály pocházející z vlastní výroby zadavatele - odpad z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu), a jejímž finálním výrobkem budou tepelné izolace, které budou využívány v oblasti stavebnictví, ...
Regranulační linka na zpracování plastové drtě
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka linky na zpracování drtě a následnou výrobu regranulátu.
Automatická linka pro recyklaci plastových dílů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatické linky pro recyklaci plastových dílů
Nákup technologií pro zpracování druhotných surovin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologií pro zpracování druhotných surovin dle parametrů uvedených v technické specifikaci.