Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN
Predmetom zákazky je dodávka 1ks vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN, ktorý je určený na vstrekovanie plastov pre automobilový priemysel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Pořízení linky na granulování plastových odpadů a filtru papírových nečistot
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na granulování plastových odpadů a filtru papírových nečistot“ je dodávka linky na regranulaci odpadních plastů a filtru papírových nečistot. Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry pro každou část zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 (Technická specifikace). Podmínky plnění ...
Uhlová píla
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks uhlovej píly, 1 ks pásovej píly a 1 ks paletovacej linky podľa požadovanej technickej špecifikácie.
Extruzní granulační linka polymerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka extruzní granulační linky polymerů určené ke kompaundování.
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky
Predmetom zákazky je strojné zariadenie určené na automatické skladanie mriežok z vlnitej veľkorozmernej lepenky. Dokáže skladať všetky typy vlnitej lepenky (typy E-BC). Stroj je ovládaný operátorom prostredníctvom PLC s kontrolným panelom. Má minimálne 12 vodiacich kanálov. Do zariadenia po nastavení parametrov, obsluha manuálne uloží vlnitú ...
Recyklace komunálního odpadu
Technologie pro třídění odpadu
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby
Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažného midibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochranej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovej dokumentácie výrobku - karosérie dodávateľ (ktorá je súčasťpi súťažných podkladov) zabezpečí dodávku hlavného ...
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu ...
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Modernizace zařízení pro zvlhčování popílku MC
Předmětem díla je provedení modernizace stávajícího míchacího centra v ETU včetně modernizace vlastních zvlhčovačů, inovovaného způsobu dávkování suchého popílku a záměsové vody, optimalizace a přeprogramování řídicího systému s ohledem na uvedené úpravy, validace softwaru, úprava obrazové grafiky na velíně.
Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností
- Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením ...
Linka na spracovanie elektroodpadu a častí z vyradených elektrozariadení
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to linky na spracovanie elektroodpadu a častí z vyradených elektrozariadení spolu s príslušenstvom. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Zvýšení kapacity stávající čistící linky
Předmětem plnění je navýšení kapacity stávající čistící linky prostřednictvím doplnění linky o nová zařízení včetně příslušenství.
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace ...
Peletovací linka, Kanada
Hledám peletovací linku na peletizaci konopí. 200 až 300 kg / hod
Třídící linka FCC BEC, s.r.o.
Třídící linka - technologie
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu
Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu ...
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Obstaranie inovatívnej technológie pre výrobu presných komponentov pre automobilový priemysel
Predmetom zákazky je: Logický celok č. 1: 2 vretenové sústružnícko-frézovacie centrum na výrobu hriadeľových a prírubových súčiastok - 1ks. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov: -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový ...
Výroba inovatívnych potravinárskych výrobkov - Allapplication s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka dochucovacej linky vrátane montáže. Linka musí pozostávať z navzájom kompatibilných častí: buffer (bubon), nanášací dopravník, dochucovacia linka, zásobník (dopravník) na hotové výrobky.
Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu
Zákazka je rozdelená na dve časti. Predmetom obstarávania v oboch častiach je tovar - spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu (časť č. 1) a vstrekolis pre výrobu uzáverov plastových rúr s formou (časť č. 2) s umiestnením v Banskej Bystrici. Bližší opis požiadaviek na predmet zákazky pre obe časti s ...