Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Výstavba linky pro zpracování bioodpadů
Předmětem zakázky je výstavba haly s instalovanou technologií na zpracování a úpravu bioodpadů pro bioplynovou stanici.
Mobilní zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zařízení na recyklaci a separaci kompozitních plastových odpadů. Zařízení se bude skládat ze vstupního impaktního drtiče a kapalinového cyklického třídiče. Vstupní kompozitní plastový odpad bude podrcen na mobilním drtiči na homogenní frakci a následně bude tříděn pomocí kapalinového cyklického ...
Pavel Plíštil - Technologie pro třídění odpadů - dodávka kolového rypadla, mobilní třídící linky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, mobilní třídící linky a vysokozdvižného vozíku. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Projekt materiálového využití odpadů - TOMAN, spol. s r.o.- dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro úpravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologické linky pro úpravu odpadů před jejich využitím v BPS, zejména: - Příjmový koš - Rozvlákňovací drtič - Podávací a dávkovací čerpadlo - Centrální rozvaděč s řídicím systémem
Zařízení na automatizované třídění balíkových zásilek
Předmětem veřejné zakázky je dodání zařízení na automatizované třídění balíkových zásilek, včetně návodů pro obsluhu a údržbu v českém jazyce, provedení montáže, uvedení do provozu, seznámení pracovníků obsluhy a údržby s provozem, návodem k obsluze, bezpečnostními předpisy a údržbou zařízení v českém jazyce, dodání náhradních a spotřebních dílů a ...
Technologická linka na výrobu batériových článkov
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodania technologickej linky na výrobu batériových článkov a technologickej linky na prípravu materiálov na výrobu batériových článkov pre projekt "Inovácia procesu vývoja a testovania odpadových batérií, tvorby systémov manažmentu batérie a rozvoj spolupráce so SPŠ elektrotechnickou pre účely zvýšenia odbornej ...
Technologie pro úpravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologické linky pro úpravu odpadů před jejich využitím v BPS, zejména: - Příjmový koš - Rozvlákňovací drtič - Podávací a dávkovací čerpadlo - Centrální rozvaděč s řídicím systémem
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro úpravu odpadů  ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice.
Materiální využití odpadu-03
Technologický celek pro recyklaci plastů.
Pavel Kusý - Materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zařízení na třídění balíkových zásilek
Předmětem veřejné zakázky je dodání zařízení na třídění balíkových zásilek, včetně návodů pro obsluhu a údržbu v českém jazyce, provedení montáže, uvedení do provozu, seznámení pracovníků obsluhy a údržby s provozem, návodem k obsluze, bezpečnostními předpisy a údržbou zařízení v českém jazyce, dodání náhradních a spotřebních dílů a dále také ...
BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS v nasledovnom rozsahu: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO 2. Linka na spracovanie kuchynského BRO 3. Nakladač 4. Preosievač 5. Traktor s príslušenstvom: - 5.1: Traktor - 5.2: Štiepkovač ...
Materiálové využití odpadů  - DŘEVOVÝROBA TOPA s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro zajištění materiálového využití odpadů.
Technologie Lakum-Galma, a.s.
Předmětem zakázky je dodávka následujících 4 dílčích celků technologií. 1. Závěsová technika vč. evidence pomocí RFID 2. Slaboproudé elektroinstalace a serverové prostředí 3. Implementace principů průmyslu 4.0 4. Automatická linka Zn / Zn-Ni
Technologie pro úpravu odpadů ale2 services s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka zařízení k BPS Bílov pro příjem odpadů z potravinářské a jiné výroby v objemu max. 1 500 tun/rok a pro jejich následnou úpravu pro využití v zařízení bioplynové stanice. Předmětem dodávky jsou: a) Drtící linka č. 1 b) Rozvodna NN a MaR c) Potrubí pro vedení substrátů a ředící kapaliny d) Související stavební ...
Modernizácia zberného dvora - vybavenie
Výber dodávateľa pre dodanie vybavenia v rámci projektu: Modernizácia zberného dvora. Časť 1 Logický celok č.1: Čelný nakladač Časť 2 Logický celok č.2: Veľkokapacitný kontajner Časť 3 Logický celok č.3: Drvič stavebného a veľkoobjemového odpadu Podrobný opis je súčasťou súťažných podkladov.
Nákup technologií v rámci projektu Linka - vstřikovací lis s drtičem na recyklaci plastových odpadů
Dodávka linky vstřikolisu s drtičem na recyklaci plastových odpadů.
Výrobky z odpadu - 03
Linka na výrobu výrobků z odpadních plastů s pomaloběžným drtičem.
Třídicí stroj pro rozměrově nestandardní typy zásilek
Předmětem veřejné zakázky je dodání třídícího stroje pro rozměrově nestandardní typy zásilek, dále dodání návodů pro obsluhu a údržbu v českém jazyce, provedení montáže a instalace, uvedení do provozu, seznámení pracovníků obsluhy a údržby s provozem, návodem k obsluze, bezpečnostními předpisy a údržbou zařízení v českém jazyce, dodání náhradních ...
Výstavba trojstupňového lakovacího boxu pro tramvaje v areálu OT Hostivař
Účelem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním (1) dodavatelem, jejímž předmětem bude realizace stavebních prací spočívajících ve výstavbě nového průjezdného trojstupňového lakovacího boxu pro tramvaje včetně technologie v areálu OT Hostivař.
Aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO 2. Linka na spracovanie kuchynského BRO 3. Nakladač 4. Preosievač 5. Zberové vozidlo 14 m3 s umývačkou nádob Predmet zákazky je rozdelený do piatich samostatných častí, pričom záujemca/uchádzač môže predložiť ...