Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Rekonštrukcia zariadenia  opatrovateľských služieb v Krásne nad Kysucou
Zámerom stavebných prác je zrekonštruovať skutkový objekt , zmodernizovať vnútorné priestory a zároveň zrealizovať prístavbu , ktorá navýši kapacitu na 11 osôb . V rámci prístavby sa navrhuje bezbariérový vstup a výťah , ktorý zaistí bezpečný a pohodlný pohyb v celom objekte aj pre osoby s pohybovým obmedzením . Pre zníženie energetickej ...
Hermes I a II - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je na základě projektové dokumentace výběr zhotovitele stavebních prací na všechny předchozí fáze a části projektu napojení lodí Hermes I a II na vodovod, kanalizaci, elektro. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nového kotviště a nových úvazů nábřežní lávky včetně napojení obou lodí, schodiště, plošina pro invalidy.
Dodávky, servis a údržba montážních plošin 16 m
Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ...
Servis výškové techniky - opakované vyhlášení I.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy (smluv) na provedení služby: servis výškové techniky, podle technických podmínek, které jsou přílohami č. 1 až 5 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka je rozdělena na části a zadavatel při výběru dodavatele postupuje v každé části odděleně. Dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky.
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 1. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 2. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 3. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 4. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 5. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 6. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 7. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Výťah, Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.
Predmetom verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín. Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od 0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží. Stavba sa člení na ...
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Stavba č. 42979 Terezín - rek. objektu Pražská; zhotovitel stavby II
Rekonstrukce objektu Domova se zvláštním režimem Terezín. Jedná se o objekt Pražská, který je určen k poskytování sociálních služeb klientům Domova, nachází se cca 30 m od hlavní budovy a není v tuto chvíli využíván pro špatný technický stav. Předmětem rekonstrukce je zejména změna dispozic, výměna instalací, výměna povrchových úprav, oprava ...
Základní škola Vrbice - škola pro život
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu školy v obci Vrbice. Stavební práce spočívají ve vybudování učeben (včetně zázemí), jejichž vybavení bude zaměřeno na environmentální a jazykovou výchovu. Dalším cílem projektu je řešení bezbariérovosti v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., což bude naplněno stavbou výtahu ...
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov, výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťou pohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
ZSS HARMÓNIA Lučenec - dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výťahu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - dodávka a realizácia vonkajšieho evakuačného lôžkového výťahu podľa projektovej dokumentácie v osemposchodovej budove B (Tuhárske námestie 886/10, 984 01 Lučenec) v jednom vchode za účelom zabezpečenia bezbariérovosti budovy a skvalitnenia transportných možností prijímateľov sociálnych služieb.
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2
Predmetom zákazky je výmena výťahov v pavilóne C1,C2 Strednej odbornej školy informačných technológií. Podrobnejšie informácie sa nachádzajú v prílohe č. 1 Zmluva o dielo, v prílohe č.2 Projektová dokumentácia súťažných odkladov..
Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, konkrétne evakuačného výťahu a s tým súvisiacich stavebných prác s názvom zákazky: "Požiarna bezpečnosť hlavnej budovy kaštieľa FEMINA Domov sociálnych služieb Veľký Blh, I. etapa - evakuačný výťah". II. etapa - vybudovanie požiarneho schodiska a s tým súvisiacich stavebných prác nie je predmetom tejto ...
Revize technologických celků RP Plzeň
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Praha
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ostrava
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Ústí nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Rekonštrukcia a výmena osobných výťahov
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov (označenie aj ako V1, V2, V3 a V4) v pôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za nové osobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane ...