Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení kompletní rekonstrukce stávajícího objektu na adrese: Masarykově náměstí 21, Jihlava. Stavební objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor. Hlavní kompozice rekonstruovaného objektu bude pouze upravena vyzdvižením střechy nad pás průběžného okna a ve ...
Opravy výtahů v kasárnách Dědice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění závad výtahů v kasárnách Dědice ve Vyškově v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy.
Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12
Vybudovanie výťahovej šachty, schodiska, dodávka a inštalácia výťahu k jesvujúcej stavbe COVID-19 pavilónu
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku p.č. 977 v k.ú. Zábrdovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce domu na ulici Vranovská č. p. 365/1a v k. ú. Zábrdovice na bytový dům. V domě bude vybudováno celkem dvacet bytů, z toho osm startovacích bytů o dispozicích 1+kk, čtyři bezbariérové byty pro vozíčkáře o dispozicích 1+kk a osm bytů pro seniory v režimu domu s pečovatelskou službou o ...
Pravidelný servis, údržba a opravy výtahů v IKEM II
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexní pravidelné servisní péče zdvihacích zařízení (dále také jen „výtahů“ nebo „zařízení“) v objektech IKEM za účelem zabezpečení jejich řádného a nepřetržitého fungování, která spočívá v pravidelné preventivní údržbě, odborných prohlídkách, nonstop dispečinku, pečlivé vedení Knihy odborných ...
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Poptávám hydraulickou plošinu
Poptávám nutně a rychle hydraulickou plošinu k rod.domu, nebo návrh řešení. Děkuji
Manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vysokozdvižných vozíkov v predpokladanom rozsahu 35 kusov.
DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova – prístavba výťahu, staveb. úpravy
Predmetom zákazky "DSS Méta Martin Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy" je rekonštrukcia, modernizácia objektu CSS Méta v Martine - zateplenie fasád pavilónu A a B vrátane osadenia žalúzií a rekuperácie. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ...
Pavilon L- stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pavilonu "L". Předmětem stavebních úprav je odstranění stávajícího stavu (kromě 1.PP a v 1.NP severního křídla, které již prošly rekonstrukcí) a dispoziční uzpůsobení budoucímu provozu. Jedná se o stavební úpravy převážně uvnitř objektu. Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi ...
Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce
Transformácia nevyužívaného objektu detských jaslí na 6 triednu materskú školu. V prízemí objektu sú plánované 2 herne s integrovanými spálňami vrátane hygienického zázemia, výdajňa jedla a jedáleň s kapacitou 44 mies, denná miestnosť pre zamestnancov so šatňou a hygienou, miestnosť pre upratovačku a priestory pre tvorivé dielne so samostatným ...
Poptáváme zprovoznění výtahů
Poptáváme zprovoznění výtahů (jedná se o sklad, lokalita Přelouč).
Provádění revizních činností
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na provádění revizních činností pro Nemocnici České Budějovice, a.s., a to za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a dále podle specifikace revizních činností uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace. Další podmínky plnění předmětu veřejné zakázky ...
Výměna osobního výtahu v objektu Fr. Formana 13, Ostrava Dubina
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci výměny osobního výtahu, vč. souvisejících prací: demontáž původního výtahu vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve strojovně a nahrazení novým výtahem ve stávající výtahové šachtě, výměna šachetních dveří, oprava omítek a ...
Centrum podpory Nitra
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ zdvíhacích v objektoch Ministerstva vnútra SR.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Servis a opravy technických zdvihacích zařízení v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele v rámci paušální činnosti pravidelné servisní odborné prohlídky a odborné zkoušky (revize) technických zdvihacích zařízení umístěných v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány. Servisní prohlídky a odborné zkoušky (revize) budou prováděny dle intervalu odborných ...
Demontáž, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra
Predmetom zákazky je demontáž, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra Presný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081, Holešov - I.etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících objektů Rehabilitačního střediska na ulici Tovární v Holešově. Bude se jednat zejména o: 1.PP - částečná úprava dispozice v podbazénovém prostoru, změna bazénové technologie, změna sítí technického vybavení stavby. 1.NP - úprava konstrukce plaveckého bazénu, v bazénové hale nově ...
ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava Zábřeh výměna výtahu budovy školní jídelny
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na vypracování projektové dokumentace dle názvu veřejné zakázky, následná realizace výměny jídelního výtahu min. 500 kg. Etapa I. zpracování projektové dokumentace pro zadání stavebních a montážních prací (určující stavbu v technických, ekonomických podrobnostech, ...
Poptávám kolejnice A65
Dobry den, Mam zaujem o zeriavove kolajnice A65 v dlzke 96m. Vopred Vam dakujem za vasu ponuku. S pozdravom, Marian Bednar
VPŠ a SPŠ MV v Praze, Praha-9 - Výměna výtahové technologie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, dodávku a montáž nové výtahové technologie, a to včetně demontáže stávající výtahové technologie, likvidace veškerého odpadu, souvisejících stavebních úprav, dopravy a zprovoznění bez vad a nedodělků, dle požadavků zadavatele. Součástí zakázky je dále ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a generálne opravy zdvíhacích zariadení
Odborné prehliadky, odborné skúšky, servis a generálne opravy zdvíhacích zariadení podľa kvantitatívnej a kvalitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
GO oběžného výtahu MPO_PV 20
Generální oprava velkého oběžného výtahu (páter-nosteru) budovy MPO Politických vězňů 20, která je nemovitou kulturní památkou. Smyslem zakázky je plnohodnotně zprovoznit stávající oběžný výtah, v současnosti mimo provoz, při zachování jeho co nejpůvodnější podoby s použitím co možná největšího množství původních součástí, podle stanoviska Odboru ...