G817 - Doplnění pomocného zdvihu E5 na kočku 2 PMJ 1,2UQ00E01
Dílem je zejména zpracování kompletní projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění nového zdvihu 20t, který bude umístěn do nové konstrukce ve spodní části jeřábové kočky 160t PMJ a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a jejími ...
Poptávám pronájem zdvihací plošiny
Dobrý den, v rámci rekonstrukce objektu jako rozpočtář hledám cenu zdvihací plošiny, zvednutí o 1,5m na podestu. V tuto chvíli potřebuji rámcovou cenu.
Dodávky náhradních dílů pro výtahy ve správě JDZ
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro nákladní výtahy jednotky Dopravní zařízení. Přehled druhu a odhadovaný počet kusů náhradních dílů, které bude Zadavatel od vybraného objednatele objednávat, tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Prostředek pro dekontaminaci rozměrné techniky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 kusů vysokozdvižných prostředků s příslušenstvím
Automobilový jeřáb
1 ks automobilového mobilního jeřábu, třídy S, kategorie podvozku 2 s teleskopickým výsuvným ramenem.
Čtyřcestný VZV
Dodávka čtyřcestného vysokozdvižného vozíku.
Revízie zdvíhacích zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP" a "OS" a "OÚS") pre revíziu zdvíhacích vyhradených technických zariadení (ďalej len "VTZ"). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ zdvíhacích v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...
Rozšírenie a modernizácia prevádzky ZZPOBO, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup novej, nepoužívanej techniky na rozšírenie činnosti súvisiacich so zberom a triedením iného ako nebezpečného odpadu a upratovacími a čistiacimi prácami v rámci údržby lokálnych cestných komunikácií. Jedná sa o nákup vysokozdvižného vozíka a nadstavby zverové čeluste. Čelný dieselový vysokozdvižný vozík so zverovými ...
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu spojených s výměnou 2 ks výtahu a úpravy nádvoří.
Pořízení pracovní plošiny na automobilovém podvozku do 3,5t  vč. zajištění garančního a revizního servisu
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. pracovní plošina na automobilovém podvozku do 3,5t včetně zajištění garančního a revizního servisu, které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 4 Zadávací dokumentace, která ...
Hydraulické nakládací jeřáby
dodávka 2 ks hydraulického nakládacího jeřábu včetně oživení a montáže na automobilový nosič kontejnerů kupujícího
Dodání a servis motorových vysokozdvižných vozíků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen „VZV“) včetně poskytování servisních služeb (full servis) a služeb monitoringu VZV. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě (2) části - část č. 1 - Vysokozdvižné vozíky s nosností 2 t a část č. 2 - Vysokozdvižné vozíky s nosností 2,5 t, 3,5 t a 4 t. Na základě výsledku ...
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice
Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“ jejímž cílem je rekonstrukce stávajících nástupišť a zajištění bezbariérového přístupu na tato nástupiště a tím splnění požadavků na zajištění přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí stavby je také ...
Rozšírenie a modernizácia prevádzky ZZPOBO, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup novej, nepoužívanej techniky na rozšírenie činnosti súvisiacich so zberom a triedením iného ako nebezpečného odpadu a upratovacími a čistiacimi prácami v rámci údržby lokálnych cestných komunikácií. Jedná sa o nákup vysokozdvižného vozíka a nadstavby zverové čeluste. Čelný dieselový vysokozdvižný vozík so zverovými ...
Doplnění pomocného zdvihu E5 na kočku 2 PMJ 1,2UQ00E01
Dílem je zejména zpracování kompletní projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění nového zdvihu 20t, který bude umístěn do nové konstrukce ve spodní části jeřábové kočky 160t PMJ a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a jejími ...
Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 1. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov pod názvem - Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 1. část.
Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 1. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov pod názvem - Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 1. část.
Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov dle veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce výtahů v obytných domech v Havířově II. etapa - 2. část“.
Nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného zberu
Predmetom zákazky je nákup hnuteľných vecí na navýšenie kapacity a podporu triedeného odpadu. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Jedná sa o: 1. ramenový nakladač (1 ks) 2. kontajner (5 ks)
I011 - Modifikace kabeláže polárních mostových jeřábů 1,2UQ00E01 - HVB I,II
Předmětem veřejné zakázky je provedení záměny kabeláže na obou mostových jeřábech, záměna keramických svorech ve všech svorkovnicových skříních a záměna plastových svorek včetně zpracování příslušné dokumentace.
Dodávky a servis montážních plošin pro práci pod napětím
Pořizování montážních plošin pro práci pod napětím, tedy silničních vozidel kategorie N3 ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., sloužících k provádění jednotlivých činností vykonávaných zadavatelem. Montážní plošinou se pro účely této veřejné zakázky rozumí zdvihací zařízení vybavené pracovním místem pro obsluhu osazené na automobilovém podvozku 4x4, s ...
Nové výtahy ul. Bučovická a ul. Dědická, Brno-Slatina
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY a jeho řádné předání bez vad a nedodělků objednateli.
Automobilní jeřáby na podvozku T-815 - celkové opravy
Účelem pořízení služby je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti jeřábové techniky AČR na podvozku Tatra.
Nové výtahy pro lůžkovou část A III
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění 5 kusů zásobovacích a personálních výtahů na lůžkovém pavilonu A včetně demontáže a ekologické likvidace stávajících výtahů.
Výmena výťahov
Predmetom zákazky je výmena 2 ks výťahov. Oba výťahy zostávajú v pôvodných šachtách. Podrobný opis a rozsah sa nachádza v súťažných podkladoch.