Modernizace výtahů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů č. 20 a č. 21 v budově D, Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.
Dodávka a servis VZV a NZV pro pobočky ČNB
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem, nízkozdvižných vozíků s elektrickým pohonem a zdvihem a nízkozdvižných vozíků s manuálním pohonem i zdvihem, dle specifikace odpovídající požadavkům zadavatele uvedeným v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD (dále také jen "vozíky" jednotlivě ...
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov, výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťou pohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Predmetom zákazky je vykonanie: - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej údržby podľa návodu výrobcov, - ...
Zajištění komplexního servisu výtahů 2020 - 2023
Předmětem VZ je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů.
Stavební úpravy pro zajištění bezbariérovosti 5. ZŠ Mladá Boleslav, Dukelská 1112
Předmětem plánované stavby jsou stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti budovy – zřízení nového venkovního výtahu a rekonstrukce hygienického zařízení pro žáky v pavilonu A.
Rekonštrukcia výťahov v blokoch A1, A2, F, G, H a CH  v UNB Nemocnica Staré Mesto
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 6 ks nákladných výťahov vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí, ovládačov pre používateľa Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Staré Mesto v Bratislave, Mickiewiczova 13, 813 01 Bratislava
Výměna výtahů na rehabilitačním oddělení
Výměna 4ks. výtahů na rehabilitačním oddělení RU Kladruby
ACCORD - Rekonštrukcia výťahov
Kompletná výmena výťahov a rekonštrukcia strojovne výťahov pre fakulty FMFI a PRIF UK v Bratislave. Súčasťou predmetu zákazky je aj nadväzujúca udržba a zmluvný servis počas záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních - opakování
Provedení podstatných změn na 15 vybraných zdvihacích zařízeních včetně měsíčních paušálních poplatků za servis a současně i činností a služeb mimo paušální poplatek.
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Predmetom zákazky je vykonanie: - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej údržby podľa návodu výrobcov, - ...
Nákladný výťah s otočnou plošinou
Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: nákladný výťah s otočnou plošinou.
Servisní smlouva - Výtahy, plošiny a zdvihací zařízení, Krajská zdravotní a.s.
revize, servis a opravy výtahů, plošin a zdvihacích zařízení
Revize technologických celků RP Brno
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků Ústředí
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených ...
Revize technologických celků RP Hradec Králové
je provádění a zabezpečení dále vymezených služeb tj. pravidelných revizí, zkoušek, odborných zkoušek, odborných prohlídek, autorizovaných měření a rozborů, školení osob, zpracovávání auditů a posudků, inspekčních prohlídek, provozních prohlídek, kalibrací, kontrol a prohlídek technologických zařízení, tj. vyhrazených tlakových zařízení, ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce 2020
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Servis výtahů FNOL
Předmětem veřejné zakázky je zajištění údržby a servisu výtahové techniky spočívající v periodických kontrolách, seřizování, opravách a zkouškách prováděných v souladu s pokyny výrobce a platnou legislativou.
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště – rekonstrukce výtahu
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro provedení díla, realizace projektu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště - rekonstrukce výtahu“ ve městě Rychvald a to vše v rozsahu a dle podmínek projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ zpracované projekční kanceláří a zadávací ...
Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti budovy (súpisné číslo 2, ulica J. Kármána, Lučenec). Zámerom je vybudovanie nového vstupného vchodu do priestorov knižnice s prekrytím schodišťa, vybudovanie plošiny prie imobilných návštevníkov, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovanie centrálneho pultu, rekonštrukcia ...
Vyhrazená technická zařízení - výtahy – opakované řízení
Zadavatel je mimo jiné vlastníkem 176 ks výtahových zařízení (výtahů a plošin) specifikovaných v Seznamu výtahů, jak jsou specifikovány v příloze č. 3 této zadávací dokumentace, u kterých je zapotřebí provádět pravidelnou a preventivní údržbu, kontroly, běžné opravy, odstraňování provozních poruch po telefonním ohlášení a zjištění závad, a to ...
Komplexná obnova 2 zdvíhacích zariadení pre DS Lamač a nevyhnutné stavebné práce
Predmetom obstarávania je komplexná obnova (výmena) 2 kusov výťahov (Blok A pravý výťah, blok B pravý výťah) s uvedením parametrov v súlade s aktuálnymi predpismi a normami, najmä, ale nielen normami STN EN 81-50, STN EN 81-20 a nariadením vlády 235/2015 Z.z.. Výťahy sú určené na zvislú prepravu osôb. Komplexná obnova bude realizovaná v domove ...
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra V Kežmarku - Výťahy
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - vytahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Obnova Winternitzových automatických mlýnů pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je obnova národní kulturní památky (budova Winternitzových automatických mlýnů byla nařízením vlády ČR ze dne 28. května 2014 prohlášena za národní kulturní památku) včetně realizace inženýrských sítí. Jedná se o budování nových výstavních prostor, depozitářů a prostor pro práci s veřejností, sociálního a technického ...
Bratislava MV SR, Pribinova 2, rekonštrukcia výťahu
Rekonštrukcia obehového výťahu typ Paternoster v objekte MV SR na Pribinovej ul. v Bratislave vrátane vypracovania projektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť).