Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu II
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks nových montážních plošin na podvozku nákladního automobilu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Portálové jeřáby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks portálových jeřábů, vč. ocelové záchytné vany a jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 ZD.
FF - výměna výtahů v objektu Křížkovského 10
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, spočívající ve výměně výtahů a nahrazení původní technologie výtahů ve dvou stávajících atypických částečně prosklených výtahových šachtách, a drobné práce související s výměnou technologie výtahů. Dále jsou předmětem veřejné zakázky další navržené práce, spojené s opravou stávajícího ...
Dodávka 11 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v objektech FNKV formou výměny zařízení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, montáž a instalace 11 zdvihacích zařízení (5 osobních a 6 lůžkových výtahů) v objektech v areálu zadavatele do stávajících výtahových šachet. Předmětem veřejné zakázky je dále zajištění servisních služeb výše uvedených výtahů po dobu 60 měsíců dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a ...
Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích
Stavební úpravy interiéru budovy č.p. 171 (součástí pozemku p. č. 234, k.ú. Litoměřice) na úrovni podzemního podlaží, prvního až třetího nadzemního podlaží pro účely provozu nové expozice Oblastního muzea v Litoměřicích včetně vytvoření zázemí pro návštěvníky, vybudování nového zdroje vytápění v prostoru podkroví, výměny střešní krytiny, opravy ...
Rekonštrukcia výťahov v HVB JE A1
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výťahov. Ide o zmiešanú zákazku podľa § 30 zákona o verejnom obstarávaní, kde postupujeme ako obstarávanie zákazky na tovary, ktoré tvoria najväčšiu hodnotu v rámci predpokladanej hodnoty zákazky každej príslušnej časti. 1.časť : Rekonštrukcia osobných výťahov v objekte HVB A1 (Hlavný výrobný blok A1) v ...
Dodávka dvou kusů teleskopických otočných nakladačů na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 2 kusů kolového nakladače s otočným teleskopickým výložníkem, 2 paletizační vidle, 2 čelní lopaty a 2 pracovní plošiny, předepsané servisní služby po dobu 5 let a pozáruční servis po dobu 8 let. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava strojů na místo plnění, jejich uvedení do provozu a ...
Mobilní jeřáb - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního jeřábu pro provoz na pozemních komunikacích, v lehkém terénu.
Údržba a servis výtahů
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba, servis, provádění odborných prohlídek, zkoušek, havarijních oprav a mazání výtahů (do roku výroby 1999 - část 1 VZ, od roku výroby 1999 - část 2 VZ) v objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vždy dle aktuálně platné ČSN 27 4002 a platné smlouvy o dílo; blíže viz zadávací podmínky.
Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY a jeho řádné předání bez vad a nedodělků objednateli.
Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY a jeho řádné předání bez vad a nedodělků objednateli.
Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7 - zhotovitel stavby - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o celkovou rekonstrukci a modernizaci objektu U7 - vysokoškolské koleje. Stavba zahrnuje přístavbu komunikačního prostoru (výtah a požární únikové schodiště), která je v úrovni nad stávající střechou napojena na nástavbu na střeše stávajícího objektu.
Rekonstrukce výtahů ve veřejné části MZK
kompletní dodávka 2 ks výtahů nikoli evakuačních, demontáž stávajících 2 ks výtahů vč. jejich likvidace, uvedení do provozu, nutná úprava elektroinstalace, a servis výtahů po dobu 4 let ode ne dokončení předmětu zakázky
Základní škola Vrbice - škola pro život - 2. řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu školy v obci Vrbice. Stavební práce spočívají ve vybudování učeben (včetně zázemí), jejichž vybavení bude zaměřeno na environmentální a jazykovou výchovu. Dalším cílem projektu je řešení bezbariérovosti v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., což bude naplněno stavbou výtahu ...
Poptáváme kolejnice pro portálový jeřáb
Poptáváme kolejnice pro portálový jeřáb 2 x 25 metrů
Rekonštrukcia a modernizácia ŠVK – interiérové a exteriérové úpravy OKIS
Predmetom stavebných prác sú architektonicko-stavebné úpravy interiéru a oprava strechy (mimo nosnej konštrukcie), vybudovanie rampy na 1.np z exteriéru, vybudovanie prístupového chodníka s prechodom pre chodcov a zriadenie preskleného výťahu umiestneného v exteriéri pre možnosť bezbariérového prístupu na 2.np.
Zajištění komplexního servisu výtahů 2021 - 2023
Předmětem VZ je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů.
Na Libušince 3/83 (Rašínovo nábřeží 18/83), oprava a rekonstrukce bytového domu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: Na Libušince 3/83, (Rašínovo nábřeží 18), oprava a rekonstrukce bytového domu a vybudování nového vestavěného výtahu. V rámci stavebních úprav dojde k výměně svislých a ležatých potrubí inženýrských sítí (ZTI a elektroinstalace) od domovních přípojek k ...
Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia výťahov a výťahových šachiet v objekte Manželských internátov a Výškových blokov vo VM ĽŠ Mlyny UK. Ide o vysoko záťažovú prevádzku, 24 hodín denne. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Dílčí opravy výtahů ve FNOL
Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčích oprav dle zadání, převážně se jedná o výměnu výtahových strojů, řídících rozvaděčů, kabinových a šachetních dveří,atd.
Oprava výtahů č. 43, 44, 55
Předmětem zakázky je dodávka a výměna výtahů č.43, č.44, č.55 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Přístavba nových kmenových učeben s pobytovou zelenou střechou, zbourání původní tělocvičny a zbudování nové tělocvičny vč. střešního hřiště. Částečná rekonstrukce stávajících prostor školy, zejména školní jídelny a bývalého školnického bytu, vybudování ramp pro imobilní v chodbách školy. Součástí stavby je rovněž výtah, nová přípojka vody a ...
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Výmena, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 1 ks nového osobného a 1 ks lôžkového výťahu v budove PCHD Fakultnej nemocnici Nitra. Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.