Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica – modernizácia odborného vzdelávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Nadstavba a prístavba SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica - modernizácia odborného vzdelávania, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS). Nadstavba bude slúžiť na rozšírenie výučby. Celkovo je ...
Pravidelný servis výtahů
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného servisu výtahů v objektech zadavatele. Zadavatel provozuje celkem 125 výtahů, které byly povodně dodány různými výrobci (7 subjektů). Přehled výtahů je uveden v tabulce „Seznam výtahů“, která je součástí zadávací dokumentace.
Výměna jídelních výtahů v MŠ Šponarova 16, MŠ Herrmanna 23, MŠ Srbská 4
Předmětem veřejné zakázky je uzavření dvou smluv o dílo s jedním dodavatelem na realizaci výměny 4 ks jídelních výtahů, vč. souvisejících prací. Demontáž původního výtahu vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve strojovně a nahrazení novým výtahem ve stávající výtahové šachtě, výměna šachetních dveří, oprava ...
Přístavba osobního výtahu k budově společenského centra Sýpka
Instalace nového výtahu do nové šachty-opláštěné ocelové konstrukce v původním objektu společenského centra Sýpka na ulici Kytnerova 1a v Brně Medlánkách, obec Brno, Jihomoravský kraj. Budova je původní bez zásahu do nosných konstrukcí objektu. Technologie výtahu je umístěna do jednoho prostoru, který je společně šachta i strojovna a odpovídá ...
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20 - vyprošťovacího automobilu ÚO Kutná Hora RZ: KDA 66-01. Jedná se o rekonstrukci třídílného teleskopického výložníku pro zvýšení nosnosti na 20 t, svařenců spodního a vrchního rámu nástavby z důvodu změny konstrukčního řešení, předních i zadních stabilizačních opěr, o modernizaci elektroinstalace a všech ...
Poptáváme hydraulický jeřáb
Měli bychom zájem o hydraulický jeřáb. Podvozek MB Atego 15500 celkové hm. Na vozidle je kontejnerová nadstavba i HJ zn.PM4. Vzhledem k požadavkům bychom potřebovali zvýšit nosnost jeřabu. Prosím o nabídku lepší konfigurace HJ pro tento podvozek vč.RO Děkuji Kejík
CSS Ľadoveň, Martin - Komplexná modernizácia výťahov v bloku B
Predmetom zákazky Predmetom projektu je komplexná výmena 2ks výťahov v bloku B, ktoré sú označené V1 malý výťah a V2 veľký výťah. Oba výťahy ostanú v pôvodných šachtách.
Servis a opravy technických zdvihacích zařízení v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele provádět pro zadavatele v rámci paušální činnosti pravidelné servisní odborné prohlídky a odborné zkoušky (revize) technických zdvihacích zařízení umístěných v areálu Pražského hradu a v areálu zámku Lány. Seznam jednotlivých zdvihacích zařízení je uvedený v příloze č. 1 Zadávací dokumentace. ...
Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: „Dittrichova 1543/2 - oprava společných prostor a vybudování půdy“. Předmětem stavebních prací je: • oprava společných prostor spočívající ve výměně elektrorozvodů, opravě podlahy, schodiště se zábradlím a povrchů stěn • instalace nového osobního výtahu do ...
Dodávka dvou kusů teleskopických plošin na podvozku vč. zajištění garančního a revizního servisu
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky v každé její samostatné části, tj. teleskopická pracovní plošina na automobilovém podvozku a teleskopická montážní plošina na dodávkovém podvozku, které jsou detailněji specifikovány v ...
FN Motol -  Servis a opravy výtahů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav výtahů a dodávky souvisejících náhradních dílů.
Rekonstrukce nákladních výtahů lůžkové části  V2, V3 Nemocnice Znojmo, p. o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladních výtahů lůžkové části V2, V3 s doplněním funkce evakuace osob. Předmětem veřejné zakázky je rovněž instalace a montáž nákladních výtahů, jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost.
Rekonstrukce výtahů
Předmětem rekonstrukce je kompletní dodávka a montáž nového osobního výtahu s vyladěným mikroprocesorovým otevřeným systémem řízení v souladu s novými bezpečnostními předpisy pro rekonstrukci a modernizaci výtahů, a to v budově D3 a nového odpadového výtahu v budově V s vyladěným mikroprocesorovým otevřeným systémem řízením v souladu s novými ...
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Obnova domu Masarykovo náměstí 21, Jihlava
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení kompletní rekonstrukce stávajícího objektu na adrese: Masarykově náměstí 21, Jihlava. Stavební objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží a půdní prostor. Hlavní kompozice rekonstruovaného objektu bude pouze upravena vyzdvižením střechy nad pás průběžného okna a ve ...
Opravy výtahů v kasárnách Dědice
Předmětem veřejné zakázky je zajištění odstranění závad výtahů v kasárnách Dědice ve Vyškově v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy.
Prístavba evakuačného výťahu Poliklinika I, ul..Považská 12
Vybudovanie výťahovej šachty, schodiska, dodávka a inštalácia výťahu k jesvujúcej stavbe COVID-19 pavilónu
Celková rekonstrukce bytového domu Vranovská 365/1a, na pozemku p.č. 977 v k.ú. Zábrdovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení celkové rekonstrukce domu na ulici Vranovská č. p. 365/1a v k. ú. Zábrdovice na bytový dům. V domě bude vybudováno celkem dvacet bytů, z toho osm startovacích bytů o dispozicích 1+kk, čtyři bezbariérové byty pro vozíčkáře o dispozicích 1+kk a osm bytů pro seniory v režimu domu s pečovatelskou službou o ...
Pravidelný servis, údržba a opravy výtahů v IKEM II
Předmětem veřejné zakázky na služby je zajištění komplexní pravidelné servisní péče zdvihacích zařízení (dále také jen „výtahů“ nebo „zařízení“) v objektech IKEM za účelem zabezpečení jejich řádného a nepřetržitého fungování, která spočívá v pravidelné preventivní údržbě, odborných prohlídkách, nonstop dispečinku, pečlivé vedení Knihy odborných ...
NZZ Třeboň
Projekt je zaměřen na snížení energetické náročnosti budovy polikliniky prostřednictvím několika opatření. Jedná se o stávající budovu, postavenou v dvacátých letech 20. století. Budova je situována na pozemku č. 1247 v katastrálním území Třeboň [770230]. Rozsahem prací je a) Zateplení obálky objektu, přístavba výtahu b) Výměna zdroje tepla c) ...
Poptávám hydraulickou plošinu
Poptávám nutně a rychle hydraulickou plošinu k rod.domu, nebo návrh řešení. Děkuji
Manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vysokozdvižných vozíkov v predpokladanom rozsahu 35 kusov.
DSS Méta – Martin – Sever, Palkovičova – prístavba výťahu, staveb. úpravy
Predmetom zákazky "DSS Méta Martin Sever, Palkovičova 1, č. parc. 502/22, 23, 24 prístavba výťahu, staveb. úpravy a zateplenie budovy" je rekonštrukcia, modernizácia objektu CSS Méta v Martine - zateplenie fasád pavilónu A a B vrátane osadenia žalúzií a rekuperácie. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ...
Pavilon L- stavební úpravy ve Slezské nemocnici v Opavě, p.o.
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy pavilonu "L". Předmětem stavebních úprav je odstranění stávajícího stavu (kromě 1.PP a v 1.NP severního křídla, které již prošly rekonstrukcí) a dispoziční uzpůsobení budoucímu provozu. Jedná se o stavební úpravy převážně uvnitř objektu. Ve vnější části objektu je navržena přístavba výtahu v prostoru mezi ...