Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu. -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a ...

Prepravná plošina FLATRACK

Prepravná plošina FLATRACK

Prostriedok určený na prepravu bojaschopnej, prevádzkyschopnej, prípadne poškodenej kolesovej a pásovej techniky. Na plošine je možné prepravovať tiež kontajnery typu ISO 1C, 1CC, 1D, palety a voľne položený materiál. Plošina musí byť manipulovateľná hákovými nakladačmi a žeriavovými prostriedkami. Plošina musí svojím konštrukčným prevedením ...

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací. Stávající osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. Osobo-nákladní výtah TONV ...

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna s výsuvnou plošinou

Nákup 1 ks nového vozidla - montážní dílna s výsuvnou plošinou

Dodávka 1 ks nového vozidla – montážní dílny s výsuvnou plošinou, dále také jen zboží nebo předmět plnění - v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací ...

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem (na každou jednotlivou část veřejné zakázky zvlášť), a to na dobu 24 měsíců od uzavření rámcové dohody nebo do doby dodání celkového plnění (maximálního množství) dle rámcové dohody pro každou část veřejné zakázky ...

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Předmětem zakázky je vybudování nového osobního výtahu v bytovém domě (Novosady 1642, Holešov) a vybudování bezbariérového přístupu do domu směrem od parkoviště (zvětšení otvoru a nové dveře). Nový osobní trakční bezpřevodový výtah s nosností 400 kg bude umístěn v nové výtahové šachtě, která bude vybudována v trojúhelníkovém schodišťovém zrcadle. ...

Zariadenia na váženie

Zariadenia na váženie

Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh. Zákazka je delená na časti, ktoré pozostávajú zo súborov technických zariadení a mechanizmov. Časť I. Zariadenia na váženie 1) mostová váha 1 ks 2) príslušenstvo k mostovej váhe - 1 kpl Časť II. Zdvižné a manipulačné zariadenia ...

Prekladač materiálov

Prekladač materiálov

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 1 ks nového prekladača materiálov určeného na vagónovanie drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m do plno stenných železničných vagónov, nakladanie drevnej hmoty na kamióny a prekladanie drevnej hmoty v rámci manipulačno-expedičného skladu vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, ...

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce II

Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - stavební práce II

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a přístavba objektů pevnosti Dobrošov: návštěvnického centra S0 01, novostavba dřevěného dělnického domku S0 02 a venkovní objekty - S0 03 venkovní kanalizace, S0 04 venkovní vodovod, S0 05 komunikace a zpevněné plochy, S0 07 venkovní osvětlení, S0 08 sadové úpravy, S0 09 venkovní retenční nádrž, S0 ...

Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie

Zvýšenie produktivity a efektívnosti Nemocnice Poprad, a.s. prostredníctvom rekonštrukcie

Predmetom zákazky je rekonštrukcia, prístavba a nadstavba NsP Poprad, a.s. , a to nasledovné aktivity: 1. Rekonštrukcia a prístavba urgentného príjmu 2. Nadstavba strojovne VZT A CHL 3. Rekonštrukcie 10. NP komplementu (gynekologicko-pôrodnícke oddelenie) 4. Rekonštrukcia 9. NP komplementu (novorodenecké oddelenie) 5. Vybudovanie ...

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí“ v rozsahu projektové dokumentace včetně všech pomocných a přidružených činností (např. zajištění atestů, zkoušek, revizních zpráv a dalších specifikovaných dokladů, apod.). Povinností vybraného dodavatele bude rovněž dopracování ...

Opravy a servis výtahů

Opravy a servis výtahů

Předmětem veřejné zakázky je: 1. pravidelný servis spočívající v seřizování výtahů, mazání výtahů, provádění provozních a odborných prohlídek, odborných zkoušek a inspekčních prohlídek dle požadavků právních předpisů, technických norem a výrobce. Diagnostika poruch a malé opravy do 1 hodiny délky výkonu (použitý materiál a ND bude účtován zvlášť ...

Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény

Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jevištních a technologických zařízení smíchovské scény v souladu s projektovou dokumentací, která byla zpracovaná společnostmi ELSEREMO, a.s. IČ: 25565893 a NORTECH s.r.o., IČ: 61972738 a je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci ...

Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa

Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa

Předmětem je výměna tří dosluhujících, dle nových norem nevyhovujících a velmi poruchových výtahů v objektu E – Střední školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707. Objekt má 9 nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Poslední nadzemní podlaží je (10.NP), není podlažím užitným ale technickým. Pod 1.PP je technický ...

Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu

Zmena dokončenej stavby prístavbou únikového schodiska, evakuačného výťahu

Predmetom zákazky je po demolácii pôvodného schodiska vybudovanie nového únikového schodiska, šachty pre evakuačný výťah a priestoru pre dočasné umiestnenie zosnulých. Súčasťou zákazky je i dodávka evakuačného výťahu a vybudovanie prístupovej komunikácie. Podrobnosti sú v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných ...

Poptávám otočný sloupový jeřáb

Poptávám otočný sloupový jeřáb

Poptávám otočný sloupový jeřáb, nosnost 500 kg, rameno 5 m, výška zdvihu 3,5 m, elektrický pohon kočky.

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dodávky „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II. a 17. ZŠ a MŠ – Vybavení odborných učeben“ v k. ú. Plzeň v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami pro část 1c – schodolezy.

Modernizace výtahu A3 a A2

Modernizace výtahu A3 a A2

Předmětem plnění veřejné jsou dodávky a instalace výtahů v budově Rudolfina, vč. související údržby (záručního servisu a dalších servisních služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami) dodaných výtahů pro projekt „Otevřené Rudolfinum“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou následující ...

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně 2

Zakázka zahrnuje zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dodávky včetně montáže nových výtahů. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dvě části dle jednotlivých bytových domů s tím, že dodavatel je oprávněn podat nabídku na vybraný počet částí veřejné zakázky. Pro každou část veřejné zakázky bude pak následně uzavřena samostatná ...

Poptáváme dodávku výtahu do panelového domu

Poptáváme dodávku výtahu do panelového domu

Poptáváme vypracování cenové nabídky na nový osobní a nákladní výtah v našem panelovém domě. Pardubice 530 02. Děkuji a přeji hezký den, Šejvl Jiří.

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně

Výměna stávajících výtahů za nové ve třech obytných věžových domech a všechny související práce a dodávky. Součásti je také vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací. Stávající osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. Osobo-nákladní výtah TONV ...

Servis a opravy zdvíhacích zariadení

Servis a opravy zdvíhacích zariadení

Predmetom zákazky je vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov a plošín, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v objektoch SSDZ, a.s. v zmysle vyhlášky č. 508/2009. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu, vestavba evakuačního výtahu a příslušné stavební úpravy. Evakuační výtah bude vestavěn do stávajícího nezastřešeného atria školy a bude sloužit jak pro evakuaci osob, tak i pro přepravu hendikepovaných osob. Tímto výtahem bude obsluhováno 1–3NP stávající budovy a všech ...

(záznamy 1/25 z 927)  strana 1 / 38