Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z ...
Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky sú stavebné a montážne práce a výmena 5 ks výťahov v bloku A, 5 ks výťahov v bloku B a 1 ks výťahu v bloku H podľa technickej špecifikácie
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. II
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně: dopravy zboží do místa plnění, demontáže a ekologické likvidace montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení ...
Oprava a modernizace pavilonu č.10
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, výměna střešní krytiny a provedena půdní vestavba, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického stavu objektu do souladu s platnými normami ...
Výtahy ve stávajících budovách Pod Hradbami, Prachatice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce Instalace a montáž výtahů včetně souvisejících stavebních prací. Jde o doplnění osobních výtahů do stávajících bytových domů.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – Výťahy
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - výťahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster
Predmetom tejto zákazky je vykonanie generálnej opravy pôvodne inštalovaného obehového výťahu - Paternoster. Generálna oprava obehového výťahu sa bude realizovať v zmysle spracovanej technickej dokumentácie. Súčasťou technickej dokumentácie je aj spracovaný Výkaz výmer - podrobný položkový rozpočet, v zmysle ktorého je určený rozsah vykonávania ...
Celoroční údržba Přerov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 1 kusu zametače, 2 kusů univerzálního nosiče, 11 kusů zimních a letních nástaveb na univerzální nosiče. Dále koupě 2 kusů nakladačů, 1 kusu vysokozdvižné plošiny a 1 kusu vysokozdvižného vozíku. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost na novém dálničním středisku Přerov. Potřeba ...
Modernizace výtahové technologie FN Plzeň – Lochotín
Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, ...
Dodávka 2 ks vozidel s montážní plošinou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel s montážní plošinou určených pro práce na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů.
Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to provedení celkové rekonstrukce objektu a všech bytových jednotek, vč. půdní vestavby a doplnění výtahu. Objekt bude určen pro sociální bydlení. Projektová dokumentace se tedy zabývá především celkovou rekonstrukcí všech stávajících podlaží, půdní vestavbou a přístavbou výtahu ve dvoře. ...
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení formou výměny v letech 2019 – 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) zadávací dokumentace. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s ...
Oprava jeřábové nástavby 2019-2020
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Oprava jeřábové nástavby 2019-2020“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zadávaných na základě rámcových dohod jsou služby, spočívající v opravě nástavby kolejových jeřábů dle položkového soupisu prací na 8 vozech.
Pohotovostní vyprošťovací hydraulický nakládací jeřáb pro odtah tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka pohotovostního vyprošťovacího hydraulického nakládacího jeřábu pro odtah tramvají, odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Vyhrazená technická zařízení - výtahy
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva. Zadavatel je mimo jiné vlastníkem 181 ks výtahových zařízení (výtahů a plošin) specifikovaných v Seznamu budov s byty a nebytovými prostory, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 zadávací dokumentace, u kterých je zapotřebí provádět ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ KNM - stavebné úpravy pavilónu dielní, debarierizácia
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov Spojenej školy, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto (debarierizácia objektov školy, zateplenie dielní, zníženie stropu v učebniach, výmena dverí, rekonštrukcia a prebudovanie WC na bezbariérové, modernizácia a prebudovanie výťahov na bezbariérové) podľa projektovej dokumentácie. Zákazka je ...
Domov důchodců Jablonecké Paseky – kompletní výměna pěti výtahů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž a likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla. Při realizaci kompletní výměny technologie výtahů dojde k demontáži stávajících zařízení a k možné úpravě šachet a strojoven pro konkrétní ...
Periférne vybavenie výrobnej haly
Predmetom zákazky je dodanie elektrického mostového žeriava jednonosníkového s príslušenstvom. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Kontajnerový pontón - Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM
Predmetom zákazky je 1 ks kontajnerového pontónu - plávajúca plošina, na ktorej sa budú nachádzať stroje a zariadenia, napr. pásové rýpadlá. Bude slúžiť na ich prepravu a stabilizáciu na vode v lokalite odstraňovania a nakládky a vykládky sedimentov. Minimálna skladba z 8 segmentov.
Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty č. p. 74 a 487 ve městě Klecany II.
Dílo představuje rekonstrukci stávajícího objektu bývalé Rychty ve městě Klecany. Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů, vč. dodávky, montáže vnitřních instalací, vybavení sálu a výtahu, statické práce (zajištění stavební jámy). Bude provedena úprava vnějšího vzhledu, úprava dispozičních řešení. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro ...
Zřízení bezbariérového přístupu do zámku Doksy - Stavební úpravy pro zřízení bezbariérového přístupu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav pro zřízení bezbariérového přístupu (výtahů) ke knihovně a k Muzeu Čtyřlístku, které se nacházejí v prostorách zámku Doksy.
Domov sester – přístavba výtahu a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Domova sester ve Slezské nemocnici v Opavě. Dosavadní využití budovy je budovy pro bydlení, navržené stavební úpravy mění účel užívání na objekt se smíšeným využitím stavby pro zdravotnické a sociální služby s byty. Součástí navržených stavebních úprav je zpřístupnění všech podlaží budovy ...
Preventivní údržba, prohlídky, zkoušky a opravy výtahů
Předmětem veřejné zakázky jsou komplexní služby v oblasti servisu výtahů a plošin pro invalidy dle ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007, spočívající v zajišťování: - provozních prohlídek (1x za 14 dní), - odborných prohlídek (1x za 3 měsíce), - odborných zkoušek (1x za 3 roky), - inspekčních prohlídek (1 x za 6 let), - pravidelné preventivní údržby ...
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - dodávka a montáž
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně: dopravy zboží do místa plnění, demontáže a ekologické likvidace montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení ...
Stavebné úpravy pavilónu dielní odborného výcviku - debarieritácia
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto (stavebné úpravy dielní a sociálno-učebňového prístavku, vybudovanie výťahu, rekonštrukcia a dobudovanie WC, debarierizácia) podľa projektovej dokumentácie. Zákazka je rozdelená na dve časti.