DNS - Vysokozdvižné vozíky na roky 2023 - 2026
Nákup různých vysokozdvižných vozíků za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednictvím tohoto DNS.
Dynamický nákupní systém na pořízení nových výtahů
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na pořízení nových výtahů do stávajících budov v areálech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a servisu výtahů pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
VZ 81.22, Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě-Výškovicích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci díla ve dvou etapách. I etapa zpracování projektové dokumentace, II etapa realizace výměny 1 ks jídelního výtahu, vč. souvisejících prací jako je demontáž původního výtahu, vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve ...
Opravy a odborné prehliadky výškových plošín BRONTO
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie opráv, ročných odborných prehliadok, desať a dvadsať ročných odborných prehliadok výškových plošín továrenskej značky Bronto
Podvozok do 7 500 kg s plošinou
Predmetom zákazky je obstaranie pracovného stroja Podvozok do 7 500 kg s plošinou s možnosťou celoročného nasadenia pre oddelenie komunálneho podniku podľa Opisu predmetu zákazky v prílohe č. 1 tejto žiadosti, vrátane dopravy na Bazovú 8, Bratislava. Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho ...
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je provádění komplexních pravidelných servisních úkonů na zdvihacích zařízeních a oprav včetně zajištění náhradních dílů. Servisní úkony zahrnují činnosti uvedené zadávací dokumentaci a jejich provádění je zahrnuto v paušálních a jednotkových cenách sjednaných v Seznamu výtahů a položkovém ceníku servisních úkonů jednotlivých ...
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení zdvíhacích
Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok vrátane asistenčných služieb servisnej organizácie vyhradených technických zariadení zdvíhacích (ďalej len VTZ zdvíhacie) v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových, plynových
1. Predmetom zákazky sú služby odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (i) tlakových, (ii) plynových, (iii) zdvíhacích, (iv) elektrických vysokého napätia a (v) elektrických nízkeho napätia a bleskozvodov podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 2. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. ...
Vodná elektráreň Gabčíkovo - návrh, výroba a dodanie 2 ks portálových žeriavov 275 T
Predmetom zákazky je vypracovať kompletnú projektovú dokumentáciu pre dva nové portálové žeriavy nosnosti 275 ton, demontáž a likvidácia pôvodných dvoch portálových žeriavov, výroba a dodávka dvoch nových kompletných portálových žeriavov a ich osadenie na existujúcu koľajovú dráhu, odskúšanie funkčnosti nových portálových žeriavov a ich uvedenie ...
Poptávám vytažení břemene do výšky cca 17 metrů
Poptáváme hydraulické rameno či jeřáb, vč. obsluhy. Jednalo by se o vytažení břemene do výšky cca 17 metrů o nosnosti 125 kg, rozměr je 150 x 150 x 6800 mm (šířka x výška x délka). Místo realizace je E.F.Buriana 869/4a, Havířov- Město. Prosím o zaslání cenové nabídky. Děkuji Pifková
Nákup plošiny pre hlavné prehliadky mostov
Predmetom zákazky je nákup mostovej kontrolnej (prehliadkovej) lávky na podvozku pre potreby výkonu hlavných prehliadok mostov a údržby mostov v správe SC KSK, vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu a zaistenia zaškolenia obsluhy mostovej kontrolnej (prehliadkovej) lávky. Podrobný opis predmetu zákazky a ďalšie informácie o ...
Automobilový jeřáb II
1 ks automobilového mobilního jeřábu, třídy S, kategorie podvozku 1 s teleskopickým výsuvným ramenem, o celkové nosnosti 50 t.
Dodávka automatického skladového systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nového samostatného automatického vertikálního skladového systému na principu výtah, vč. servisního zabezpečení, dodávky polic, mimozáručního servisu a zaškolení obsluhy.
Záchranárska technika - vzduchové vaky a vankúše
Vzduchové vysokotlakové zdvíhacie vaky sú určené najmä k zásahom pri dopravných nehodách, záchrane pri deštrukcii budov, na zachytávanie a zdvíhanie bremien. Ide predovšetkým o obnovu vo vozidlách AHZS 1A a 1B pre Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky.
Modernizace osobních evakuačních výtahů Ponávka 10 a modernizace nákladního výtahu Koliště 43
Výměna technologie a kabiny dvou osobních evakuačních výtahů v budově Ponávka 10 a nákladního výtahu v budově Koliště 41/43.
Instalace evakuačních výtahů a rekonstrukce páteřní elektroinstalace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je instalace evakuačních výtahů a rekonstrukce páteřní elektroinstalace domu na adrese Petýrkova 1950/18 a 1952/22 Praha 11 - Chodov. Součástí plnění této veřejné zakázky je rovněž zajištění provozu a servisu evakuačních výtahů po celou záruční dobu.
G817 - Doplnění pomocného zdvihu E5 na kočku 2 PMJ 1,2UQ00E01
Dílem je zejména zpracování kompletní projektové dokumentace a následné provedení realizace, spočívající v doplnění nového zdvihu 20t, který bude umístěn do nové konstrukce ve spodní části jeřábové kočky 160t PMJ a výkon dalších souvisejících činností pro řádnou přípravu a provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou a jejími ...
Poptávám pronájem zdvihací plošiny
Dobrý den, v rámci rekonstrukce objektu jako rozpočtář hledám cenu zdvihací plošiny, zvednutí o 1,5m na podestu. V tuto chvíli potřebuji rámcovou cenu.
Dodávky náhradních dílů pro výtahy ve správě JDZ
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro nákladní výtahy jednotky Dopravní zařízení. Přehled druhu a odhadovaný počet kusů náhradních dílů, které bude Zadavatel od vybraného objednatele objednávat, tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Prostředek pro dekontaminaci rozměrné techniky
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 kusů vysokozdvižných prostředků s příslušenstvím
Automobilový jeřáb
1 ks automobilového mobilního jeřábu, třídy S, kategorie podvozku 2 s teleskopickým výsuvným ramenem.
Čtyřcestný VZV
Dodávka čtyřcestného vysokozdvižného vozíku.
Revízie zdvíhacích zariadení
Predmetom zákazky je pravidelné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a zabezpečenie opakovaných úradných skúšok (ďalej len "OP" a "OS" a "OÚS") pre revíziu zdvíhacích vyhradených technických zariadení (ďalej len "VTZ"). Vykonávanie OP/OS/OÚS VTZ zdvíhacích v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...
Rozšírenie a modernizácia prevádzky ZZPOBO, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup novej, nepoužívanej techniky na rozšírenie činnosti súvisiacich so zberom a triedením iného ako nebezpečného odpadu a upratovacími a čistiacimi prácami v rámci údržby lokálnych cestných komunikácií. Jedná sa o nákup vysokozdvižného vozíka a nadstavby zverové čeluste. Čelný dieselový vysokozdvižný vozík so zverovými ...