Na Libušince 3/83 (Rašínovo nábřeží 18/83), oprava a rekonstrukce bytového domu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavby s názvem: Na Libušince 3/83, (Rašínovo nábřeží 18), oprava a rekonstrukce bytového domu a vybudování nového vestavěného výtahu. V rámci stavebních úprav dojde k výměně svislých a ležatých potrubí inženýrských sítí (ZTI a elektroinstalace) od domovních přípojek k ...
Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia výťahov a výťahových šachiet v objekte Manželských internátov a Výškových blokov vo VM ĽŠ Mlyny UK. Ide o vysoko záťažovú prevádzku, 24 hodín denne. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Dílčí opravy výtahů ve FNOL
Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčích oprav dle zadání, převážně se jedná o výměnu výtahových strojů, řídících rozvaděčů, kabinových a šachetních dveří,atd.
Oprava výtahů č. 43, 44, 55
Předmětem zakázky je dodávka a výměna výtahů č.43, č.44, č.55 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Přístavba nových kmenových učeben s pobytovou zelenou střechou, zbourání původní tělocvičny a zbudování nové tělocvičny vč. střešního hřiště. Částečná rekonstrukce stávajících prostor školy, zejména školní jídelny a bývalého školnického bytu, vybudování ramp pro imobilní v chodbách školy. Součástí stavby je rovněž výtah, nová přípojka vody a ...
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Výmena, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 1 ks nového osobného a 1 ks lôžkového výťahu v budove PCHD Fakultnej nemocnici Nitra. Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné úpravy časť B I. NP a II.NP - vstupná hala
Budova Prešovského samosprávneho kraja je sedem podlažná s dvoma podzemnými podlažiami. Delí sa na časť A, B a C. Hlavný vstup je orientovaný na západ, vedľajší na východ. Z hlavného vstupu na 1.NP na západnej strane budovy je prístupná vstupná hala objektu. Oproti vstupu sa na konci haly nachádza hlavné trojramenné schodisko. Po oboch stranách ...
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, jejímž cílem je vybudování nového bezbariérového přístupu na všechna nástupiště v ŽST Kolín. Nový podchod bude vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a ...
Dodávka podvozku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka podvozku v rámci projektu Aplikace výsledků výzkumu montážních plošin v přímé spolupráci s MSP.
Poptávám zapůjčení mobilní plošiny
Poptávám zapůjčení mobilní plošiny 9m.
Servis, opravy a revize výtahů a plošin
Provádění revizní činnosti na výtazích a plošinách v prostorách zadavatele, tzn. ve stanicích a depech metra a ve vozovnách tramvají na Určeném technickém zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a v garážích autobusů na Vyhrazeném technickém zařízení ve smyslu zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném ...
Kanálové zdviháky
Predmetom zákazky je dodanie závesných pneuhydraulických kanálových zdvihákov, bližšia špecifikácia sa nachádza v časti B.2 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Pravidelná servisní údržba, prohlídky a revize výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ
Předmětem této veřejné zakázky je pravidelná servisní údržba čtvrtletní dle předpisů výrobce, pravidelné 14 denní prohlídky, pravidelné čtvrtletní provozní revize, roční revize, elektrorevize, prohlídky a zkoušky výtahů, plošin, eskalátorů a travelátorů v obvodu OŘ Praha.
Bezbariéry - Hradec Králové, Sezemická 458 a 459 a 460 a 461 a 462
Předmětem zakázky je instalace 5 ks výtahů určených ke svislé dopravě osob do celkové max. hmotnosti 400 kg (max. počet osob 5) vč. návazných dalších souvisejících prací v čtyřpodlažním panelovém obytném domě v Sezemické ulici č. p. 458 - 462 v Hradci Králové.
Nemocnice Jihlava - Rekonstrukce výtahů GYNPOR
Jedná se o rekonstrukci výtahů na stávajícím objektu hlavní budovy Nemocnice Jihlava, konkrétně pavilonu G s devíti nadzemními podlažími. V objektu bude kompletně rekonstruováno šest výtahů včetně jejich strojoven. Jedná se o pět výtahů lůžkových resp. nákladních a jeden výtah osobní sloužících jak pro přepravu pacientů a zdravotnického personálu ...
Modernizácia osobných výťahov v objekte mestského úradu v Žiline
Predmetom zákazky je dodávka a montáž osobných výťahov v objekte MÚ v Žiline. Modernizácia pozostáva z demontážnych prác, búracích prác a realizácie nových konštrukcií, ktorých rozsah vyplýva z predpokladaných požiadaviek budúceho dodávateľa technologického zariadenia výťahov. Vlastná modernizácia strojno-technologickej časti pozostáva z ...
Teleskopické plošiny na terénnych podvozkoch
Predmetom zákazky je dodanie teleskopických plošín na terénnych podvozkoch rozdelený do dvoch častí v rámci pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s.. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v sekcii B.1 Opis predmetu zákazky.
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s., ktoré pozostávajú z nasledovných činností : 1.Plánované bežné opravy a údržba -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti žeriavov -Plánované bežné opravy strojnej a elektrickej časti kladkostrojov -Plánované ...
Rekonštrukcia zariadenia  opatrovateľských služieb v Krásne nad Kysucou
Zámerom stavebných prác je zrekonštruovať skutkový objekt , zmodernizovať vnútorné priestory a zároveň zrealizovať prístavbu , ktorá navýši kapacitu na 11 osôb . V rámci prístavby sa navrhuje bezbariérový vstup a výťah , ktorý zaistí bezpečný a pohodlný pohyb v celom objekte aj pre osoby s pohybovým obmedzením . Pre zníženie energetickej ...
Hermes I a II - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je na základě projektové dokumentace výběr zhotovitele stavebních prací na všechny předchozí fáze a části projektu napojení lodí Hermes I a II na vodovod, kanalizaci, elektro. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nového kotviště a nových úvazů nábřežní lávky včetně napojení obou lodí, schodiště, plošina pro invalidy.
Dodávky, servis a údržba montážních plošin 16 m
Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ...
Servis výškové techniky - opakované vyhlášení I.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy (smluv) na provedení služby: servis výškové techniky, podle technických podmínek, které jsou přílohami č. 1 až 5 zadávacích podmínek. Veřejná zakázka je rozdělena na části a zadavatel při výběru dodavatele postupuje v každé části odděleně. Dodavatel může podat nabídku na všechny části veřejné zakázky.
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 1. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města Havířov - 2. část
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky a její předmět a rozsah, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací ...