Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě
Výměna výtahové technologie a stavební práce spojené s bezbariérovým přístupem do všech podlaží památkově chráněného objektu .
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Predmetom zákazky je vykonanie: - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1 x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej (plánovanej) údržby podľa návodu ...
Rekonstrukce výtahových kabin a modernizace elektroinstalace společných prostor v bytovém domě
Výměna výtahové technologie a stavební práce spojené s bezbariérovým přístupem do všech podlaží památkově chráněného objektu bytového domu.
Prenájom plošín bez obsluhy na modernizáciu verejného osvetlenia
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájmu montážnych plošín bez ich obsluhy potrebných k zabezpečeniu modernizácie verejného osvetlenia na území mesta Bratislava. Elektromontážne práce na osvetlení a práca s plošinou budú vykonávané personálnymi kapacitami verejného obstarávateľa. Ďalšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk ...
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rekonštrukcia nákladného výťahu 5t v objekte 808/1-01 Mochovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia nákladného výťahu v spoločnosti JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice - pracovisko Mochovce, objekt SO 808/1-01 FS KRAO Mochovce, ktorá zahŕňa: - vypracovanie a dodanie vizualizácie riešenia zhotoviteľom navrhnutého výťahu - vypracovanie a dodanie realizačného projektu - demontáž a následnú fragmentáciu existujúceho ...
ZSS HARMÓNIA Lučenec – vybudovanie výťahu pre vchod B1
Predmetom zákazky je dodávka a realizácia vonkajšieho lôžkového výťahu podľa projektovej dokumentácie v osemposchodovej budove B, Tuhárske námestie 2903/10A, Lučenec v jednom vchode za účelom zabezpečenia bezbariérovosti budovy a skvalitnenia transportných možností prijímateľov sociálnych služieb. Stavebné práce sú podrobne vymedzené ...
Pravidelné odborné prehliadky a mazanie na technických zariadeniach a vyhradených technických zariadeniach
Opisom predmetu zákazky je vykonávanie pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných odborných prehliadok podľa príslušných Slovenských technických noriem, najmä STN 27 4002 EN 81-1-2 a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Dodávka vysokozdvižných, tažných a paletových vozíků
Předmětem veřejné zakázky je dodání vysokozdvižných vozíků, tažných vozíků a ručních paletových vozíků.
Automobilní jeřáby na podvozku T-815-celkové opravy II
Účelem pořízení služby je zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti jeřábové techniky AČR na podvozku Tatra.
VD Vrané - rekonstrukce portálového jeřábu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce portálového jeřábu na vodním díle Vrané nad Vltavou. Rekonstrukce zahrnuje: novou elektroinstalaci a ovládání jeřábu, doplnění signalizace, modernizaci pohonu pojezdu s využitím frekvenčních měničů, modernizaci kabiny obsluhy, doplnění žebříků bezpečnostními koši, úpravu zábradlí, zvýšení ...
Servis a opravy výťahov
Predmetom zákazky je pravidelný a nepravidelný servis a opravy výťahov v objektoch SSDZ, a.s. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny, v prílohe č. 2 - Rozsah prác a v prílohe č.3 - Návrh zmluvy.
Výměna výtahů č. 1, č. 8, č. 9, č.10 (terminál 1), č. 78 (hangár F) a č. 79 (hangár B)
Předmětem Veřejné zakázky je a) dodávka a montáž výtahů č. 1, č. 8, č. 9, č. 10 na Terminálu 1, č. 78 v Hangáru F a č. 79 v Hangáru B v areálu letiště Praha/Ruzyně b) servis výtahů č. 1, č. 8, č. 9, č. 10 na Terminálu 1, č. 78 v Hangáru F a č. 79 v Hangáru B po dobu záruční doby
Stavební aktivity COMPASS-Upgrade - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby podle projektové dokumentace s názvem „Tokamak upgrade 2.etapa“, a to na adrese U Slovanky, Praha 8 - Libeň, parcelní č. 4054/3, 4054/4, 4054/9, 4054/12, 4054/15, 4054/17, 4054/18, 4054/19, 4054/21, 4054/22, 4054/23, 4061/1, 4061/2 a v případě realizace Rozšířeného ...
Dodávky plošinového zvedáku a sloupových zvedáků
Předmětem jsou dodávky 4 ks sloupových zvedáků s manuálním halovým pojezdem kolmo ke kolejím a 1 ks plošinového zvedáku podvozků.
Pořízení drapákového překladače
Předmětem veřejné zakázky drapákový kolový překladač pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy k ...
Rekonštrukcia 4 ks výťahov - Výťah P-O a R-S
Rekonštrukcia 4 ks výťahov - Výťah P-O a R-S pracovisko: UNLP Košice, Tr. SNP č.1. Rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku.
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, jejímž cílem je vybudování nového bezbariérového přístupu na všechna nástupiště v ŽST Kolín. Nový podchod bude vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a ...
Modernizace výtahové technologie ve FN Plzeň - Lochotín
Předmětem zakázky je modernizace stávajících dvou výtahů (č. 1 a č. 2 - lůžkové evakuační výtahy) v pavilonu č. 10 (Komplement) v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín, spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových výtahových ...
DNS - Vysokozdvižné vozíky na roky 2023 - 2026
Nákup různých vysokozdvižných vozíků za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednictvím tohoto DNS.
Dynamický nákupní systém na pořízení nových výtahů
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona na pořízení nových výtahů do stávajících budov v areálech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Provádění pravidelné údržby a servisu výtahů
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a servisu výtahů pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
VZ 81.22, Výměna výtahu ve školní jídelně při ZŠ Šeříková 33 v Ostravě-Výškovicích
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jedním dodavatelem na realizaci díla ve dvou etapách. I etapa zpracování projektové dokumentace, II etapa realizace výměny 1 ks jídelního výtahu, vč. souvisejících prací jako je demontáž původního výtahu, vč. veškeré technologie spojené se stávajícím výtahem, a to jak v šachtě, tak ve ...