GO oběžného výtahu MPO_PV 20
Generální oprava velkého oběžného výtahu (páter-nosteru) budovy MPO Politických vězňů 20, která je nemovitou kulturní památkou. Smyslem zakázky je plnohodnotně zprovoznit stávající oběžný výtah, v současnosti mimo provoz, při zachování jeho co nejpůvodnější podoby s použitím co možná největšího množství původních součástí, podle stanoviska Odboru ...
GO oběžného výtahu MPO
Generální oprava velkého oběžného výtahu (páter-nosteru) budovy MPO Politických vězňů 20, která je nemovitou kulturní památkou. Smyslem zakázky je plnohodnotně zprovoznit stávající oběžný výtah, v současnosti mimo provoz, při zachování jeho co nejpůvodnější podoby s použitím co možná největšího množství původních součástí, podle stanoviska Odboru ...
Výměna osobního výtahu 450 kg v bytovém domě Klegova 23, Ostrava-Hrabůvka
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na výměnu osobního výtahu s nosností 450 kg, následná realizace díla a zajištění servisní služby.
Dodávka hydraulických nakládacích jeřábů
dodávka 3 ks hydraulických nakládacích jeřábů standardního typu včetně montáže na valníkový kontejner kupujícího
Údržba a servis výtahů - opakovaná
Předmětem plnění veřejné zakázky je údržba, servis, provádění odborných prohlídek, zkoušek, havarijních oprav a mazání výtahů (do roku výroby 1999 - část 1 VZ, od roku výroby 1999 - část 2 VZ) v objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, vždy dle aktuálně platné ČSN 27 4002 a platné smlouvy o dílo; blíže viz zadávací podmínky.
Rámcová dohoda na opravy výtahů - opakovaná
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění veřejných zakázek na základě rámcové dohody je provádění oprav výtahů nehavarijního charakteru v objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dovybavenie COVP SOŠ Pruské – stavebné práce
Predmetom zákazky je modernizácia budovy internátu a prístavba výťahu SOŠ Pruské. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín
Účelem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v ŽST Kolín“, jejímž cílem je vybudování nového bezbariérového přístupu na všechna nástupiště v ŽST Kolín. Nový podchod bude vybudován v místě stávajícího technologického podchodu. Pro realizaci podchodu bude stávající technologický podchod demolován a ...
Výměna osobního výtahu 900 kg v bytovém domě Plzeňská 8, Ostrava-Zábřeh
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na výměnu výtahu, následná realizace díla a zajištění servisní služby. Ve stávajícím výtahu je instalována kamera se záznamem, v projektu je nutno počítat se zajištěním její demontáže a zpětné montáže do nového výtahu. K provedení práce demontáže a montáže ...
Pravidelný servis, údržba a opravy výtahů v IKEM
Předmětem VZ na služby je zajištění komplexní pravidelné servisní péče zdvihacích zařízení v objektech IKEM za účelem zabezpečení jejich řádného a nepřetržitého fungování, která spočívá v pravidelné preventivní údržbě, odborných prohlídkách, nonstop dispečinku, pečlivém vedení Knihy odborných prohlídek výtahu v papírové podobě, vedení elektronické ...
Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice
PPředmětem veřejné zakázky je: uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na výměnu výtahů dle názvu veřejné zakázky, s jedním dodavatelem, následná realizace díla a zajištění servisní služby. Samotná realizace výměny výtahů bude probíhat ve dvou obdobích. V roce 2021 je plánována výměna výtahu o hmotnosti 900 kg a následujícím ...
Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 151, Ostrava - Výškovice
Předmětem veřejné zakázky je: uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace na výměnu výtahů dle názvu veřejné zakázky, s jedním dodavatelem, následná realizace díla a zajištění servisní služby. Samotná realizace výměny výtahů bude probíhat ve dvou obdobích. V roce 2021 je plánována výměna výtahu o hmotnosti 900 kg a následujícím ...
Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových, tlakových, zdvíhacích a elektrických zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú ...
Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu III
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks nových montážních plošin na podvozku nákladního automobilu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Revitalizace ZŠ Hovězí 3.ČÁST - Stavební úpravy hlavní budovy a tělocvičny
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je celková rekonstrukce (provedení stavebních úprav a oprav) prakticky všech vnitřních prostorů budovy Základní školy v Hovězí. Součástí je také kompletní rekonstrukce stávajících sociálních zařízení, která bude spočívat ve vybourání stávajících příček a zařizovacích předmětů. Poté budou dle nového ...
Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín
Předmětem veřejné zakázky je přestavba stávajícího čtyřpodlažního objektu na bytový dům s celkem 39 malometrážními byty (2 + kk) s potřebným skladovým a technickým zázemím. Hlavní vstup do objektu zůstává zachován, bude doplněn krytou rampou tak, aby byl umožněn bezbariérový vstup. Dojde k vybudování únikového schodiště, výtahové šachty s trakčním ...
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna.Výška zdvihu 1300-1500 mm , váha křídla 130kg .Můžete něco nabídnout.Děkuji
Výměna výtahů v bytových domech zvláštního určení na ulici ul. Kosmonautů 17 a 19, Brno
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu a podle PROJEKTU a SMLOUVY a jeho řádné předání bez vad a nedodělků objednateli.
Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, tj. výroba, montáž a instalace strojní jevištní technologie, 10 ks tichých čtyřlanových prospektových tahů včetně příslušenství, které budou umístěny do stávajícího tahového systému provaziště hudební scény Městského divadla Brno.
Jevištní technologie - Reduta - 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna bodových tahů a souvisejícího řízení jevištních mechanismů (dále též „zařízení“) v rozsahu - Demontáž stávajících bodových tahů a elektroinstalace pro bodové tahy - Výroba a montáž nových bodových tahů, nových rozváděčů bodových tahů, ovládacího pultu a elektroinstalace - Uvedení do provozu nových ...
Zajištění komplexního servisu výtahů 2021 - 2023 II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku sociálně odpovědně. ...
CKTCH - Dostavba výtahu v budově A3 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Předmětem stavby je dostavba vertikálního komunikačního krčku s lůžkovým výtahem. Dílo bude provedené ve dvou etapách
Výtahy, Turecko
WORLD LIFT, která vyrábí výtahové kabiny a plně automatické dveře v souladu s mezinárodními normami a dodává balíkové výtahy v různých provedeních a typech s vysokou výrobní technologií, neustále rozšiřuje svůj sortiment zaměřený na své výzkumné a vývojové výrobní činnosti. Naše společnost, která neustále rozšiřovala cenné obchodní partnerství ze ...
Rámcová dohoda na opravy výtahů
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. Předmětem plnění veřejných zakázek na základě rámcové dohody je provádění oprav výtahů nehavarijního charakteru v objektech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Nákup 2 ks montážních plošin na podvozku nákladního automobilu II
Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks nových montážních plošin na podvozku nákladního automobilu dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek.