Údržba, servis a revize výtahů v BD Brno-Líšeň
Předmětem veřejné zakázky je pravidelná údržba, servis a revize výtahů v bytových domech ve správě ÚMČ Brno-Líšeň.
Rekonštrukcia a výmena štyroch výťahov
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov v pôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za nové osobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých prislúchajúcich ...
VD Orlík - modernizace lodního výtahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Dodávky montážních plošin
Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ...
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v ...
Dodávka a montáž výtahu
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího a dodávka nového výtahu ve třech různých objektech, zakázka je rozdělena rozdělené na tři samostatné realizační části: Část I. - Vaněčkova č.p. 407, Železný Brod Část II. - Jiráskovo nábř. čp. 717, Železný Brod Část III. - Jiráskovo nábř. čp 712, Železný Brod
Rekonštrukčné stavebné práce vrátane dodávky a montáže osobného výťahu pre CIZS mesto Vysoké Tatry
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania a montáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo Zdravotechnika - zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová, Vzduchotechnika, ...
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Časť 1. - objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis ...
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP v rozsahu : I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 : kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľa predpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, ...
Nákladní vozidlo s dvouramenným nosičem kontejnerů vč. 1 kontejneru
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou dvouramenného nosiče kontejnerů zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „vozidlo“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodáno včetně velkoobjemového kontejneru o velikosti 10 m3.
Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Komplexní stavební úpravy objektu Kina Svět, Hodonín“. Stavební úpravy kina Svět Hodonín spočívají v kompletní rekonstrukci a modernizaci objektu kina jak z hlediska stavebně technického (dispoziční změny, nový výtah, zateplení, výměna oken a dveří, nové rozvody TZB) a interiérového vybavení, tak z ...
Rekonštrukcia výťahov v bloku A, B a H v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky sú stavebné a montážne práce a výmena 5 ks výťahov v bloku A, 5 ks výťahov v bloku B a 1 ks výťahu v bloku H podľa technickej špecifikácie
Modernizace výtahů Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Teplice, o.z. II
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů včetně: dopravy zboží do místa plnění, demontáže a ekologické likvidace montáže, instalace dle zadávací dokumentace a technické specifikace, a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení ...
Oprava a modernizace pavilonu č.10
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní oprava a modernizace pavilonu (stavební opravy, výměna vnitřních instalací, oken, podlahových krytin, oprava omítky, přístavba výtahu, výměna střešní krytiny a provedena půdní vestavba, venkovní úpravy apod.). Účelem veřejné zakázky je uvedení technického stavu objektu do souladu s platnými normami ...
Výtahy ve stávajících budovách Pod Hradbami, Prachatice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce Instalace a montáž výtahů včetně souvisejících stavebních prací. Jde o doplnění osobních výtahů do stávajících bytových domů.
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku – Výťahy
Predmetnom zakazky je dodavka tovaru - výťahov pre potreby nemocnice. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster
Predmetom tejto zákazky je vykonanie generálnej opravy pôvodne inštalovaného obehového výťahu - Paternoster. Generálna oprava obehového výťahu sa bude realizovať v zmysle spracovanej technickej dokumentácie. Súčasťou technickej dokumentácie je aj spracovaný Výkaz výmer - podrobný položkový rozpočet, v zmysle ktorého je určený rozsah vykonávania ...
Celoroční údržba Přerov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 1 kusu zametače, 2 kusů univerzálního nosiče, 11 kusů zimních a letních nástaveb na univerzální nosiče. Dále koupě 2 kusů nakladačů, 1 kusu vysokozdvižné plošiny a 1 kusu vysokozdvižného vozíku. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost na novém dálničním středisku Přerov. Potřeba ...
Modernizace výtahové technologie FN Plzeň – Lochotín
Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, ...
Dodávka 2 ks vozidel s montážní plošinou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks vozidel s montážní plošinou určených pro práce na trolejovém vedení tramvají a trolejbusů.
Rekonstrukce bytového domu Podnásepní 86/2 v k.ú. Trnitá III
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, a to provedení celkové rekonstrukce objektu a všech bytových jednotek, vč. půdní vestavby a doplnění výtahu. Objekt bude určen pro sociální bydlení. Projektová dokumentace se tedy zabývá především celkovou rekonstrukcí všech stávajících podlaží, půdní vestavbou a přístavbou výtahu ve dvoře. ...
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení formou výměny v letech 2019 – 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) zadávací dokumentace. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s ...
Oprava jeřábové nástavby 2019-2020
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Oprava jeřábové nástavby 2019-2020“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je zadávaných na základě rámcových dohod jsou služby, spočívající v opravě nástavby kolejových jeřábů dle položkového soupisu prací na 8 vozech.