Doypacky, ČR

Doypacky, ČR

Hledám výrobce doypacků. Dopacky vyrobené na přání zákazníka a potištěné.

Vlnitá lepenka, Rumunsko

Vlnitá lepenka, Rumunsko

Hledáme výrobce vlnité lepenky, pro export do zemí Perského zálivu, Kuvajt. Prosím kontaktujte mne, mám zájem o setkání v září. S pozdravem Ana-Maria CUCU 004.0765.027.947.

Realizace vestavby kryobanky

Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace

Poptávám dodávku a montáž klimatizace zančky Samsung WIND FREE 2,5 kW AR7580 do místnosti 16 m2 v 1. patře administrativní budovy ( viz příloha). Lokalita: Brno-město.

Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením

Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením

Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R. Členenie predmetu zmluvy: a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ...

Inovácia procesu brúsenia kovových dielov v spoločnosti A.G.E.S. s.r.o. Olcnava

Inovácia procesu brúsenia kovových dielov v spoločnosti A.G.E.S. s.r.o. Olcnava

Predmetom zákazky je dodávka zariadenia: Univerzálna hrotová brúska s CNC riadením určená na brúsenie na guľato. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Príprava a spracovanie

Príprava a spracovanie

Predmetom obstarávania je technológia na prípravu a spracovanie ovocia, finalizáciu produktu, sušenie ovocia, výrobu džemu a manipulačná technika. Predmet obstarávania je rozdelený na 4 logické celky: 1. LOGICKÝ CELOK : PRÍPRAVA A SPRACOVANIE- Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásový automatický lis; Vysokotlaký čistič; ...

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok

Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí jeden funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a ...

Poptávám tempery

Poptávám tempery

Poptávám cenovou nabídku na tempery (2 balení)- cca 10 barev (lze i méně).

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Nákup technologie DAKR spol. s r.o. - Pískovací kabina

Předmětem zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do užívání 1 ks pískovací kabiny. Pískovací kabina bude sloužit k přípravě ocelových součástí před lakováním a to tak, že na povrch součástek bude dopadat vysokou rychlostí abrazivní materiál urychlený mechanickými metacími turbínami nebo stlačeným vzduchem. Jako abrazivní ...

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Pardubice 2018 - 2019

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Pardubice 2018 - 2019

Předmětem této veřejné zakázky, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ. Předmětem objednávek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek a kolejí ve vlastnictví SŽDC, s.o., operativní drobná údržba a výřez vegetace. Dále pak především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, ...

Tlaková podložka

Tlaková podložka

Tlaková podložka – 1 ks

Signalizační vozíky 2018 - 2021

Signalizační vozíky 2018 - 2021

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 10 kusů a dále 27 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 58 kusů výstražných vozíků a 22 kusů předzvěstných vozíků pro varování a ...

Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně

Výběr dodavatele vybavení a montáž interiéru Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně

Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž nábytku a dalšího vybavení v objektu budoucího Integrovaného výjezdového centra v Českém Těšíně, ve kterém bude sídlit Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Policie ČR, Městská policie Český Těšín, a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem „Výstavba a provozování ...

Přístroj pro extrakorporální fotochemoterapii II

Přístroj pro extrakorporální fotochemoterapii II

Dodávka přístroje pro extrakorporální fotochemoterapii, dodávky spotřebního materiálu po dobu 4 let a poskytování záručních servisních služeb k dodanému přístroji.

Laboratorní plastikační extruzní kompounder s doplňkovými jednotkami

Laboratorní plastikační extruzní kompounder s doplňkovými jednotkami

Laboratorní plastikační extruzní kompounder s doplňkovými jednotkami – 1 ks

Dodávka seismických aparatur a datových spojů II

Dodávka seismických aparatur a datových spojů II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka seismických aparatur a datových spojů, včetně součástí a příslušenství potřebného k jejich zapojení a uvedení do provozu. Veřejná zakázka je rozdělena do 7 (slovy: sedmi) samostatných částí. 1. část veřejné zakázky: Dodávka širokopásmových seismometrů pro CRSN II 2. část veřejné zakázky: Dodávka ...

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Predmetom zákazky je dodávka a montáž bioseparátora, nádrže s drtiacim čerpadlom a hygienizačnej linky pre zabezpečenie oddelenia neorganickej zložky od organickej zložky k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.

Chemická linka

Chemická linka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné nové, plně funkční a kompletní chemické linky..Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Liberec 2018 -2019

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Liberec 2018 -2019

Předmětem této veřejné zakázky, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ. Předmětem objednávek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek a kolejí ve vlastnictví SŽDC, s.o., operativní drobná údržba a výřez vegetace. Dále pak především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, ...

PřF/CRH - Dodávka vysokokapacitního DNA sekvenátoru

PřF/CRH - Dodávka vysokokapacitního DNA sekvenátoru

Předmětem zakázky je vysokokapacitního DNA sekvenátoru. Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zajištění instalace, zaškolení obsluhy a záručního a pozáručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

Spektroskopický elipsometr pro IN-SITU a EX-SITU měření

Spektroskopický elipsometr pro IN-SITU a EX-SITU měření

Předmětem dodávky je spektroskopický elipsometr pracující ve spektrálním oboru UV-NIR, který umožňuje měření elipsometrických spekter při různých úhlech dopadu spolu s intenzitním měřením spekter reflektivity a transmise a komplexní SE analýzu jak v ex-situ konfiguraci, tak v in-situ uspořádání na PLD komoře.Bližší specifikace v rámci ZD.

SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem

SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Hradec Králové 2018 - 2019

Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST Hradec Králové 2018 - 2019

Předmětem této veřejné zakázky, které zadavatel bude objednávat prostřednictvím svých odborných správ. Předmětem objednávek bude především odstraňování sněhu či ledu z výhybek a kolejí ve vlastnictví SŽDC, s.o., operativní drobná údržba a výřez vegetace. Dále pak především odstranění ledu z tunelů a ostatních objektů ve správě SMT (mosty, ...

(záznamy 1/25 z 51064)  strana 1 / 2043