Poptávám stavební obytnou buňku
Máme zájem o stavební obytnou dvoubuňku - koupit!!!
Dodávky lepených izolovaných styků 2020-2022
dodávky izolovaných lepených styků („LIS“) z nových kolejnic třídy oceli R260 tvaru R65, 49E1 a 60E2, čtyřděrových a šestiděrových, včetně asymetrických, a to s tepelně upravenou hlavou v oblasti izolační vložky a bez tepelně upravené hlavy, pro zabezpečení provozuschopnosti železniční dopravní cesty, pro opravu a údržbu tratí dle požadavků ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-Simulátor
Předmětem plnění je dodávka simulátoru sanitního vozidla s vybavením pro ZZS ÚK včetně veškerého souvisejícího vybavení pro uživatele Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem (ve smlouvě také „ZZS ÚK“). Předmětem plnění není zajištění provozních podmínek a provozu řešení v rámci ZZS ...
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a ...
3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků na bázi směsí plastových recyklátů“ dále jen „zařízení“. CPV kód: 38500000-0- kontrolní a zkušební přístroje Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i ...
Varovný a vyrozumievací systém Jakubany
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia, oživenie a zaškolenie k dodávke tovarov ktorých výsledkom bude vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému, s meraním ovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnych udalosti ovplyvnených zmenou klímy. ...
Laboratorní linka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorní linky pro OKBD OUN a spotřebního materiálu na vybraná vyšetření na dobu 4 let. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření kupní smlouvy na dodávku laboratorní linka a uzavření rámcové dohody (dále jen „smlouva“) s jedním dodavatelem na dodávku spotřebního materiálu. Dodavatel musí svou nabídku podat ...
Transportní ventilátor pro KAPIM Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks transportního ventilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
GŘ OL - fekální vozidlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového fekálního vozidla kategorie N3 (dále jen „vozidlo“) na základě Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené s vybraným dodavatelem. Bližší vymezení předmětů zakázky je uvedeno v technické specifikaci, která je přílohou této zadávací dokumentace. Požadavky na vozidlo je nastaveno v souladu s nařízením ...
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci
Poptávám dálkový ovladač ke klimatizaci FTYN35GXV1B Daikin. S pozdravem Příhoda
Mostní provizorium
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zakoupení 1 soupravy obousměrného mostního provizoria v délce 108 metrů určené k provizornímu vedení dopravy až do výhradní hmotnosti 38 tun. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín ...
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti NESPA s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne Automatickej linky na výrobu kúpeľných oblátok v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti NESPA s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
PDZ- METEO v rizikových lokalitách KHK- lokalita I/14 Vrchoviny
Předmětem zakázky je výstavba systému proměnného dopravního značení, který doplňuje stávající dopravní značení na komunikaci I/14 mezi Náchodem a Vrchovinami. Systém proměnného dopravního značení (PDZ) je složen z: 1 silniční meteorologické stanice (SMS) - (ve směru Náchod - Vrchoviny), 2 ks značka proměnného dopravního značení meteo (PDZ-M) ...
Import zdravotnického vybavení, Indie
Navázání obchodní spolupráce Chtěli bychom představit naši společnost jako dovozce průmyslového a spotřebního zboží a služeb se sídlem v Indii. Zajímají nás české zdravotnické přístroje a zařízení, výrobky péče o zdraví, olivové oleje, solární panely a solární kuchyňské vybavení. Tyto výrobky a zařízení dodáváme hlavně do vládního ...
Reagencie pro analýzu moči II.
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče a mikroskopické vyšetření ostatních tělních tekutin, např. mozkomíšního moku pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Povrchové broušení, Německo
Hledáme poskytovatele služeb v oblasti povrchového broušení seřizovacích desek / strojírenství. Kontaktujte mě ohledně toho. S pozdravem Franz Sigl
Dodávka plastinátů pro LF 2
Předmětem veřejné zakázky je dodání třech kusů plastinátů specifikovaných v Technické specifikaci předmětu plnění, která tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání, dále „OP VVV“, Simulační centrum „Cvičná nemocnice“, registrační ...
Vybavení autodílen, Rakousko
Dobrý den, hledám dodavatele, výrobce v České republice, který vyrábí spotřební zboží pro automobilové dílny, jako například držák poznávací značky v rakouském formátu a mnoho předmětů pro dílny. Moje výrobky můžete vidět na mé domovské stránce www.wittmann-kennzeichen.at. Jako dodavatel hledám přesně tyto v České republice.
Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Výmena, dodávka a montáž nového osobného a lôžkového výťahu v budove PCHD FN Nitra
Predmetom zákazky je dodávka a montáž 1 ks nového osobného a 1 ks lôžkového výťahu v budove PCHD Fakultnej nemocnici Nitra. Technická špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka multifunkčních destičkových readerů
Předmětem zakázky je dodávka 2 multifunkčních destičkových readerů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu, záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Dodávka a instalace balícího stroje stickpacků
Předmětem zakázky je dodávka a instalace balícího stroje na vertikální balení sypkých produktů .
Přímý fluorescenční mikroskop včetně příslušenství
Přímý fluorescenční mikroskop včetně příslušenství.