REISSUE_3_Dipole correctors for momentum filter TP20_007/074
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, který je podrobně popsán v příloze č. 1 a v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Dodávka zakladačového systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a instalace zakladačů včetně integrace ovládacího SW do informačnímu systému Zadavatele a související nebo vyvolané stavební úpravy a činnosti uvedené v Zadávací dokumentaci.
Pozáruční servis anténních nosičů
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb, tj. komplexní pozáruční servis anténních nosičů a střešních nástaveb. Zhotovitel bude poskytovat a provádět tyto služby: a) Zabezpečení pravidelných běžných prohlídek anténních nosičů a střešních nástaveb způsobem definovaným v příloze č. 2 této dohody. Lokality, počty a typy zařízení jsou uvedeny v ...
20-024 Modul povodňový HFS pro HS 150
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového kontejnerového povodňového modulu HFS pro HS 150 (dále jen „modul“) ke kontejneru se zařízením pro dálkovou dopravu vody (dále jen „kontejner“). Kontejner je určený k odčerpávání vody při povodních a záplavách a je kompatibilní se zařízením pro dálkovou dopravu vody výrobce Hytrans Systems, zejména lze ...
Diagnostické pracovní stanice
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks Diagnostické pracovní stanice.
LBDS - varianta 2021
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka rozšíření stávajícího technického zařízení umožňujícího distribuci laserových svazků (LBDS) po budově HiLASE v Dolních Břežanech.
Stavební úpravy a přístavba č.p. 5  dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka Nábytku do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, který je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 2 „Příloha č. 2 Položkový rozpočet“ této zadávací dokumentace
Poptávám zahradní traktůrek
Poptávám zahradní traktůrek na trávu, střední velikost, ne drahý a ne laciný. Děkuji za nabídku.
Portálové jeřáby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks portálových jeřábů, vč. ocelové záchytné vany a jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 ZD.
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kardiotokografy / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu dvou kusů fetálních monitorů (s tím, že jeden z nich je včetně telemetrie) včetně příslušenství pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního ...
Myčka endoskopů automatická 2 ks
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks automatických myček endoskopů.
FN Motol - Dodávky oxygenátorů pro kardiochirurgické výkony prováděné u dospělých pacientů
Dodávky oxygenátorů pro kardiochirurgické výkony prováděné u dospělých pacientů
Poptávám sudy
Poptávám 20l,30l a 50l sudy do nově vznikajícího minipivovaru. Sudy by měli být nerezové s fitink A (žehličky bez kuličky) ... abychom si je poznali, stačil by klasicky černý pruh uprostřed s bílým nápisem Moravská Třebová. Zajímají mě jak repas tak nové :) Zapletal
Nákup nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Dodávka (koupě) nového nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) : 34144510-6 Vozidla na odpadky 34114000-9 Specializovaná vozidla 34144510-6 Vozidla na odpadky 34144511-3 Vozidla pro sběr odpadků
Antigenní testy SARS-CoV-2
Předmětem zakázky jsou postupné dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro průkaz antigenu koronaviru SARS-CoV-2 dle potřeb zadavatele.
Upgrade angiografického přístroje Allura Xper FD20
Předmětem této veřejné zakázky je přestavba stávajícího angiografického systému Allura Xper FD20 s výrobním číslem 9 na model AlluraClarity FD20. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu min. jednoleté záruční lhůty na dodané komponenty a také poskytování pozáručního plného servisu vč. náhradních dílů a vakuových prvků ...
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnická technologie pro IHOK - monitorovací soubor
Předmětem veřejné zakázky je nákup monitorovacího souboru pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku zadavatele včetně poskytování pozáručního servisu.
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Zariadenia na prekonávanie bariér  - schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ ...
Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
Predmetom je dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektronického informačného systému vrátane montáže a inštalácie.
Doplnění, upgrade a servis elektrofyziologických záznamových systémů
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření kupní a servisní smlouvy k přístrojovému vybavení poskytnuté vybraným dodavatelem, k uzavření smlouvy o provedení upgrade a o poskytování servisních služeb, k uzavření servisní smlouvy na stávající systémy v majetku NNH.