Poptáváme dovoz vody na staveniště
Poptáváme dovoz vody na staveniště. Dobrý den, prosím o řádovou jednotkovou cenu na dovoz vody na staveniště v lokalitě Zeleneč/Mstětice: Děkuji předem za odpověď co nejdříve.
Poptávám repasovaný KEG sud
Poptávám repasovaný KEG sudu 30 l.
Modernizace prostředků AWOS 2022
Modernizace prostředků AWOS 2022
FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp - 2. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Regionálne environmentálne centrum v Holiči - technológia
Predmetom zákazky je dodanie informačnej a didaktickej techniky.
Dodávky reagencií s výpůjčkou POC RT-PCR analyzátoru
Dodávky reagencií pro detekci SARS-CoV-2 na dobu neurčitou s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 kusu RT-PCR analyzátorů s příslušenstvím včetně jeho plné servisní podpory (full service). V Minimálních technických požadavcích jsou stanoveny technické požadavky na přístroj a reagencie. Součástí dodávek je doprava zboží do místa plnění. Veškeré ...
Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci. Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí. Část 2: Elektroultrazvukový přístroj typ I. Část 6: Diatermie Účastník může podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky i do všech částí veřejné zakázky. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je ...
UZV sondy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání šesti ultrazvukových sond. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka (VZ) je rozdělená na 4 samostatné části: Část 1 VZ - Lineární ultrazvuková sonda Část 2 VZ - Lineární ultrazvuková sonda II Část 3 VZ - Jícnová ...
Dodávka CT vč. následného servisu
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku CT skeneru v sídle zadavatele (tj. oddělení radiodiagnostiky v I. nadzemním podlaží v budově /pavilonu F), a následného full servisu po dobu 8 let ode dne uplynutí záruky.
Digitálny RTG systém
Predmetom zákazky je dodanie digitálneho RTG systému v počte 1 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovanej technickej špecifikácie je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Nákup záhradnej techniky
Predmetom zákazky je nákup záhradnej techniky pre potreby verejného obstarávateľa. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné častí Časť 1: Kosačky (traktorové) so zberom pokosenej trávy a možnosťou mulčovania 10ks Časť 2: Benzínové krovinorezy 10ks Časť 3: Diaľkovo ovládaný štvorkolesový benzínový mulčovač 1ks Uchádzač môže ...
Strojní náhradní díly, Bělorusko
Prosím připravit a zaslat nám seznam náhradních dílů a výkres náhradních dílů pro typ stroje "DESUVA UV-N 1 x 1,5" č. 2/2004 od "IRMANN spol"
Linka na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu
Predmetom zákazky je dodanie linky na spracovanie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Studená, intenzifikace ÚV
intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkovacími čerpadly, bude provedena stavební příprava pro osazení nové stanice CO2 a dále budou provedeny další stavební ...
Obstaranie IKT vybavenia - HA Prešov
Predmetom zákazky je obstaranie IKT vybavenia . Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávky výpalků bočnice STR120
Dodávky výpalků bočnice STR120
Poptávám zaměření RD termokamerou
Poptávám zaměření RD termokamerou pro zjištění úniků tepla a návrh odstranění úniků.
Poptávám štípací kříž
Poptávám štípací kříž. Agama štípačka, sháním Kříž pro LS6T-LS8T.
F364 - rekonstrukce SVV V ZHP ETE
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající v modernizaci koncových prvků (130 ks) jednotného systému varování a vyrozumění v zóně havarijního plánování tak, aby systém plnil požadavky atomového zákona, tj. systém bude modernizován tak, aby umožnil diagnostiku včetně zpětné vazby o stavu a ...
Vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu 10PW nátěrového systému optiky ELIAS a výroba některých částí systému. Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 4 kupní smlouvy včetně jejích příloh.
Rekuperace ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše. Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií - Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci ...
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístup
Systém pro katetrizační léčbu trikuspidální chlopně pomocí svorky cípů chlopně transvenózním přístupem na bijícím srdci určený pro léčbu významné trikuspidální regurgitace u pacientů, kteří nejsou vhodní pro kardiochirurgickou operaci.
Dodávky asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů, rámcová dohoda
Jedná se o dodávky asanačních potřeb pro likvidaci kadáverů uhynulých prasat divokých v důsledku nakažení africkým morem prasat (AMP) na území České republiky.
Osievacie zariadenie
Predmetom je dodávka vybavenia a softvéru v rámci ekologicky prijateľných energetických materiálov spĺňajúcich požiadavky REACH. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.