Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Dodávka dvou kompaktorů
Jedná se o dodávku dvou kompaktorů, jednoho nového a jednoho použitého. Každý stroj musí disponovat dostatečným výkonem pro úpravu a hutnění směsných komunálních odpadů, zemin, inertních materiálů a ostatních odpadů v minimálním množství 8.000 tun za rok.
Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Komárno s.r.o. - Lôžka
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Lôžka, stoly a svetlá. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Klimatizačné zariadenia do  objektov VšZP I. etapa
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako aj realizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejného obstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz ...
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v ...
Zdravotnické vozíky dodávka
Předmětem veřejné zakázky je jednorázová dodávka zdravotnických vozíků v předpokládaném rozsahu a potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
vybavení odborných učeben Základní školy v Borotíně (dodávka výpočetní techniky, zajištění konektivity, dodávka nábytku a stínící techniky)
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Zobrazovacia technika. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Oxygenátory s příslušenstvím 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím po dobu 4 let dle následující základní specifikace: Část Název části Předpokládaný roční počet kusů Předpokládaný roční objem 1 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu ...
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Počítačová tomografia
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Počítačová tomografia. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Prístrojové vybavenie operačných sál
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Prístrojové vybavenie operačných sál. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Monitor, anestézia, ventilátor
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
ŠVZ - Autobus
Dodávka jednoho (1) ks autobusu pro přepravu osob podle technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Nová radnice pro Prahu 7 – Vybavení nábytkem - Část B - stolový nábytek
Předmětem veřejné zakázky na výrobu a dodávku stolového nábytku jsou kancelářské stoly a jejich stolové sestavy vč. stolů jednacích, stolů do kavárny, či venkovních na terasu. Kancelářské/ pracovní stoly jsou tvořeny kovovou podnoží typu U spojené příčnými kovovými traverzami nesoucími pracovní foliovanou desku o tl. 25mm s 1,5 mm ABS hranou. ...
Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2: Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3: Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4: Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5: Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6: Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7: Univerzálny ...
Modernizace zařízení pro zvlhčování popílku MC
Předmětem díla je provedení modernizace stávajícího míchacího centra v ETU včetně modernizace vlastních zvlhčovačů, inovovaného způsobu dávkování suchého popílku a záměsové vody, optimalizace a přeprogramování řídicího systému s ohledem na uvedené úpravy, validace softwaru, úprava obrazové grafiky na velíně.
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO
Kontejner hadicový k HFS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 1 kusu nového hadicového kontejneru k čerpadlu HFS včetně zaškolení obsluhy a dopravy. Kontejner bude využíván pro dálkovou dopravu vody a umožní vytvořit hadicové vedení pro přepravu vody při velkém průtoku na vzdálenost nejméně 2 km. Kontejner bude vybaven ukládací a navíjecí jednotkou s dálkovým ...
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické ...
Diagnostické soupravy k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens II
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostických souprav umožňující vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení zařízení potřebného k vyšetření protilátek a antigenů proti vybraným infekčním agens. Součástí dodávky je i doprava na ...
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je: a) obnova přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v onkogynekologickém centru, jehož je Fakultní nemocnice Hradec Králové nositelem. Veřejná zakázka se zaměřuje na obnovu přístrojů uvedených ve standardu vybavení center pro vysoce specializovanou péči v gynekologii. Nahrazované zdravotnické prostředky ...
Dovybavení TV studia
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
FN Plzeň – Dodávka hybridní gamakamery SPECT/CT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) hybridní gamakamery SPECT/CT dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně ekologické likvidace stávajícího vybavení, montáže a uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s ...
Obnova a rozšíření letištního meteorologického sytému AWOS Avimet
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova a rozšíření letištního meteorologického systému AWOS Avimet na letištích Praha/Ruzyně (LKPR), Karlovy Vary (LKKV), Brno/Tuřany (LKTB) a Ostrava/Mošnov (LKMT) včetně výměny některých senzorů, jejichž výčet je uveden v Technické příloze. Zadavatel požaduje dodávku celé a kompletní techniky od dodavatele, ...