Poptávám nové dřevěné palety
Poptávám 29 ks nových dřevěných palet, standart. Prosím o cenovou nabídku i s dopravou. Děkuji.
Electron Probe Microanalyzers
Předmětem zakázky je dodávka 2 elektronových mikroanalyzátorů pro účely zjišťování chemického složení pevných vzorků v měřítku µm.
Zabezpečenie zariadení pre triedený zber a kompostovanie
Zabezpecenie zariadeni pre triedeny zber a kompostovanie
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...
Služba osobní dozimetrie – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění a zajišťování služeb osobní dozimetrie radiačních pracovníků kat. A a B pracujících ve zdravotnictví – obory radiodiagnostika, intervenční radiologie, radioterapie a nukleární medicína, po dobu 4 let.
Poptáváme plastové nádrže a septik
Poptáváme plastové nádrže a septik pro 12 osob (jednosměnný provoz), max. výška 2 metry, dále plastové samonosné požární nádrže o rozměru 6000x4000x2200 mm. Plastový bazének samonosný, rozměr 2000x1600x700, modrá barva, skimer+otvory pro trysky.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Gilotiny II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (gilotin) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (chlazení) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Dopravníky třísek II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (dopravníků třísek) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Vřeteníkové převodovky II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (vřeteníkových převodovek) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace bezpečnosti ICT v Nemocnici Prachatice, a.s. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části viz dále.
Laboratoř technických disciplín – Soubor zařízení pro verifikaci fyzikálních modelů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení do laboratoře technických disciplín. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.
PlasmaLab, Pracoviště Optika
Předmětem zadání je dodávka a montáž přístrojového vybavení Pracoviště 3 pro PlasmaLab. Jedná se o následující úlohy: Laserová spektroskopická lavice s přeladitelným laserem, Generátor sonoluminiscence, Bolometrická infračervená kamera, Mikroskop 3D.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – počítače a notebooky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – stolních počítačů a notebooků a příslušenství k nim, pro projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osa 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání s názvem „Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, ...
MS Praha – regály do prostor KSZ Praha v CSMS Hostivice
Pořízení pevných a posuvných policových regálů s kapacitou 1,2 bkm spisového materiálu ve spisovně, která je zapůjčena k užívání KSZ Praha v CSMS, Jiráskova 166, Hostivice, objekt IV. A, 2.NP. Součástí plnění je dodávka a montáž regálových systémů a to včetně zabudování kolejnic do podlah a provedení projektu skutečného provedení díla, a to v ...
ÚP ČR – pořízení vyvolávacích systémů – KrP v Karlových Varech
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vyvolávacích systémů, (včetně jejich dopravy), rozmístění a instalace, licence, dodávky softwaru, uvedení do provozu, likvidace odpadů a úklidu místa instalace v budovách zadavatele v Karlovarském kraji v místech plnění veřejné zakázky. Veřejná zakázka bude realizována na základě Kupní smlouvy uzavřené ...
I.tř. kosení travních porostů – oblast Hradec Králové
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez ...
Poptávám opravu krovinořezu
Poptávám opravu spojky křovinořezu SOLO 130.
Plynové analyzátory 2019 / Gas Analyzers 2019
Předmětem dodávky je několik různých typy analyzátorů plynu do laboratoří a terénu / The subject of delivery is several different types of gas analyzers for laboratories and terrain.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Stavitelné podložky II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (stavitelných podložek) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Hranice, rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových a nepoužitých nádob na bioodpad o objemu 240 l a stavebních prací sloužící k rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání. Veřejná zakázka je rozdělena do dvou samostatných částí: 1. část veřejné zakázky: Dodávka nových a nepoužitých nádob na bioodpad 2. část veřejné zakázky: Stavební práce ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Upínače nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (upínačů nástrojů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Rámcová dohoda - Servis nádrží s laminátovou výstelkou
Předmětem zakázky je zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly a zajištění náhradních dílů pro nádrže s laminátovou výstelkou, ve skladech zadavatele ČEPRO, a.s., skladu Hněvice, Potěhy, Šlapanov a Loukov, které se nachází na území České republiky.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (převodovek pro pohon os) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Pořízení skenovacích pracovišť ČÚZK II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup vybavení skenovacích pracovišť za podmínek uvedených v ZD včetně jejich ukázkové instalace a konfigurace a 5 –ti letého záručního servisu.