Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Novo navrhovaným zdrojom tepla pre potreby vykurovania o ohrevu TV budú interiérové, inverterové ( s meniacim sa výkonom v závislosti na potrebe dodávky) tepelné čerpadlá zem voda, ďalej len TČ-i, pre ktoré bude ako primárny ...
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR.
ZÚ Ostrava - modernizace systému pro monitoring hluku Turów - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení dodávka: 1. 3 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) monitorovací stanice hluku pro trvalý monitoring (dále také „monitorovací stanice“), 2. 3 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) dvoukanálového zvukoměru (dále také „zvukoměr“) a 3. 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv ...
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu spojených s výměnou 2 ks výtahu a úpravy nádvoří.
React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtyři (4) samostatné části.
Hemodynamický monitor včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - 2 ks hemodynamických monitorů (dále jen "ZT") , včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen "SZM") k dodané ZT. Bližší ...
FZV/UPOL - přístroj pro měření a analýzu chůze
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje pro měření a analýzu chůze, pro praktickou výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy vysokorychlostního vážení ve Velkém Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního ...
Rekonstrukce a modernizace vybavení akutní péče Masarykovy nemocnice Rakovník - RDG vybavení
Předmětem veřejné zakázky je: 1.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Mobilního skiaskopického RTG přístroje s C-ramenem a digitálním plochým detektorem, 1 ks; 2.dodávka a instalace nového, nepoužitého a nerepasovaného Multidetektorového CT, 1 ks; 3. dodávka a instalace nové, nepoužité a nerepasované Magnetické ...
Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A
Předmětem veřejné zakázky je výběr nejvhodnější nabídky na dodávku volně stojící zdravotnické techniky, a to Endoskopické věže pro arthroskopické výkony ve 4K rozlišení, Laparoskopické věže 4K s ICG diagnostikou a Laparoskopické věže 4K.
Pipetovací automat
Předmětem je pořízení 1 ks pipetovacího automatu.
Operační mikroskop
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového neurochirurgického operačního mikroskopu poslední generace s kompletní výbavou pro intraoperační fluorescenční metody splňujícího technickou specifikaci uvedenou v příloze č. 2 ZP Formuláři technické specifikace. Zadavatel jako součást plnění rovněž požaduje poskytování záručního servisu po ...
Modernizace pracovišť Nemocnice Znojmo v návaznosti na urgentní příjem - vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE a smlouvy, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby podle přílohy č. 3 smlouvy.
Čtyřstranná fréza na dřevo
Jedná se o obráběcí stroj na dřevo pro hoblování a frézování prken, palubek, trámů apod., jakož i poskytnutí souvisejících plnění. Podrobný popis je uveden v technické specifikaci, která je součástí zadávací dokumentace.
Mikroskopy IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace do určených místností a uvedení do provozu mikroskopu a upgradu mikroskopu.
Tlakový/sací vůz
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka jednoho nového kusu tlakového/sacího vozu pro čištění kanalizací, čerpání odpadů z jímek neodkanalizovaných míst a čerpání zaplavených kolektorů a šachet v areálu letiště Praha, včetně zajištění servisních prací a dodávek náhradních dílů.
Nákup notebooků 2022 - vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 250 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je též zajištění dopravy Notebooků do míst plnění a likvidace přepravních obalů. Součástí předmětu veřejné zakázky je též záruční servis. V souladu s ...
Ultrazvukové přístroje pro ARO
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových zdravotnických prostředků_ultrazvukových přístrojů pro použití na anesteziologicko_resuscitačním oddělení včetně dopravy, instalace a záručního servisního zabezpečení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 101 zákona, účastníci jsou ...
Nákup digitálního mamografického přístroje - opakované řízení
Předmětem je dodávka nového (nepoužitého, nerepasovaného) kompletu mamografického přístroje včetně příslušenství a diagnostické stanice, který v plném rozsahu naplňuje požadavky na poskytování diagnostických a screeningových vyšetření a disponuje rozšiřitelností v pozdější době o diagnostické zobrazovací postupy 3D Tomosyntéza a sterotaktické ...
Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku regálového systémy a dodávku vnitřního vybavení interiéru v rámci stavby Výstavba depozitáře ve Frenštátě pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, ...
Poptávám dodání dvoukřídlé brány
Poptávám dvoukřídlou vstupní bránu o výšce 115 cm a šířce 360 cm, bez elektrického pohonu. Místo realizace je obec Brtnice. Brána by měla být na jedné straně uchycena do sloupku a na druhé do zdi domu. Provedení brány nemáme ještě přesně určeno. Děkuji, Šprincl.
Chromatografický systém FPLC
Předmětem plnění je pořízení středně-tlakého multikomponentového chromatografického systému pro rychlou, účinnou a tandemovou purifikaci proteinů, peptidů a nukleových kyselin, příp. dalších chromogenních molekul společně s jejich simultánní detekcí.
Rámcová dohoda na dodávku originálního spotřebního materiálu pro tiskárny OKI na roky 2022 - 2024
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení OKI, a to nových, originálních a nerepasovaných tonerů a válců pro tisková zařízení dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická a cenová specifikace (dále též "zboží"). Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody s ...
FAF UK - Real time PCR cykler
Dodávka 1 ks real time PCR cykleru.
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v Salke, Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...