Poptávám zuby na lopatu pro čelní nakladač
Poptávám zuby na čelní nakladač, 18 tun.
Modernizácia a skvalitnenie služieb cestujúcej verejnosti – 2. etapa
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov pre spoločnosť ARRIVA Liorbus, a.s. Zákazka sa delí na 2 samostatné časti, viď nižšie.
I/23, I/38, I/50, I/55 - Výstavba silničních meteorologických stanic
Předmětem plnění je vybudování nově naprojektovaných meteostanic, které budou sledovat podmínky bezprostředně ovlivňující dopravu na komunikaci.
Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na sedem častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A: Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala Časť A1: Didaktické pomôcky ZŠ J. M. Petzvala Časť A2: Technické a technologické ...
ÚHKT – vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy
Účelem této veřejné zakázky s názvem „Dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy“ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem (bez obnovení soutěže). Předmětem veřejné zakázky je dodávka nerezových krytů topení pro tramvajové vozy zadavatele, a to v rozsahu blíže určeném v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.
Svařovaný spodní díl zkušebního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky má být dodávka svařovaného spodního dílu zkušebního zařízení/ Lower Cover - SRM pro zkoušky krytu pomocného motoru Ariane 6.
Hemokultivační lahvičky pro analyzátor BacT/ALERT
Předmětem zakázky jsou průběžné opakující se dodávky hemokultivačních lahviček BacT/ALERT (FA PLUS, FN PLUS, PF PLUS, iAST, iNST) určených pro kultivaci vzorků krve v automatickém hemokultivačním systému BacT/ALERT 3D. Součástí plnění veřejné zakázky je i balné, doprava do místa plnění, pojištění v rámci dopravy do místa plnění, celní, daňové a ...
Rámcová dohoda na dodávky specializovaných přístrojů pro kontrolu dokladů - opětovné vyhlášení
Vymezená část 2: 2 ks stacionární přístroj pro ověřování pravosti dokladů
Chromatografický systém pro purifikaci proteinů
Chromatografický systém sestávajícím ze dvou pump a mixéru pro purifikaci proteinů, s variabilním detektorem UV/VIS ve více než dvou paralelních kanálech, vybavený ovládacím systémem a softwarem pro vyhodnocování dat.
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti
Predmetom danej zakazky je dodanie tovaru, a to operacnych stolov a lamp. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Poloautomatická linka na spracovanie a výrobu termizovaných výrobkov zvýkrmových pečienok
Predmetom je vybudovanie potravinárskej linky na spracovanie a výrobu inovatívnych termizovaných produktov. Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Fotovoltaické systémy ve společnosti FERT a.s. - dodávka
Dodávka a instalace fotovoltaického systému o celkovém výkonu 357,21 kWp bez akumulace pro vlastní spotřebu na 2 objekty v rámci jednoho energetického hospodářství.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Infúzní technika
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Systém pro katetrovou implantaci aortální chlopně - sdružený nákup
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů (všech jeho komponent) pro katetrovou implantaci aortální chlopně, a to dle minimálních technických podmínek stanovených v příloze č. 2a, 2b a 2c – Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část I. – III. zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělil veřejnou ...
Poptávám realizaci závlahového systému
Poptávám realizaci závlahového systému na březen či duben.
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Okružní 1235 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budovy základní školy na adrese Okružní 1235 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
Vybudování odborných učeben v Základní škole v ulici Obránců míru 2944 v Mostě
Část 1 – stavební část Předmětem této části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce budov základní školy na adrese Obránců míru 2944, tj. provedení stavebních úprav stávající infrastruktury včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 – vybavení učeben Předmětem této části veřejné ...
PřF/UPOL – kapilární elektroforéza s diode array detektorem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro kapilární elektroforézu s diode array detektorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také ...
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
InoMed – Stolní centrifuga
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stolní centrifugy pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv, prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnou políciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných ...
PřF/UPOL – Elektromagnetický měřič vodivosti půdy pro bezkontaktní měření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického měřiče vodivosti půdy pro bezkontaktní měření na více profilech najednou. Přístroj bude využit při výuce fyzickogegrafických a geologických praktických předmětů zaměřených na mapování a monitorování půdních nebo geologických poměrů na různých stanovištích. Tato veřejná zakázka souvisí s ...
PVD depoziční zařízení
Předmětem zakázky je dodávka PVD depozičního zařízení pro přípravu kompozitních materiálů pomocí PVD v kombinaci s klastrovým zdrojem.
Nákup autobusů MHD pro ČSAD Frýdek-Místek a.s. 2020
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodávka 15 ks autobusů pro MHD, pohon CNG, 3 dveře, délka 11,5 - 13 m, dle specifikace v příloze 1.