Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.

Vnútorné vybavenie ZŠ Lokca

Vnútorné vybavenie ZŠ Lokca

Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov.

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4: Didaktické ...

Poptávám zpětný tlakový ventil na kompresor značky Orlík

Poptávám zpětný tlakový ventil na kompresor značky Orlík

Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max. tlak 8 atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová nebo čím nahradit? Děkuji.

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Monitoring úložných míst těžebního odpadu – odvalu Hedvika a odvalu Ema

Předmětem plnění VZ je realizace pětiletého teplotního a plynového monitoringu termicky aktivních úložných míst těžebního odpadu - odvalu Hedvika (v katastrálním území Radvanice) a odvalu Ema (v katastrálním území Slezská Ostrava) včetně realizace souvisejících přípravných, terénních, laboratorních a vyhodnocovacích prací.

Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření

Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření

Předmětem této zakázky je: - zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle ...

Dodávka komponent pro automatické mobilní meřící a dávkovací zařízení typ I a typ II

Dodávka komponent pro automatické mobilní meřící a dávkovací zařízení typ I a typ II

(1) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dodávka komponent pro automatické mobilní meřící a dávkovací zařízení typ I a typ II do areálu firmy W.P.E. a.s., který se nachází v obci Sibřina, Ke Kolodějům 163, 250 84 Sibřina. Předmět zakázky – části zakázky: A. Dodávka Komponentů pro automatické mobilní meřící a dávkovací zařízení typ ...

Pořízení 3D tiskárny

Pořízení 3D tiskárny

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny včetně příslušenství, zaškolení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou, instalace, nastavení a odborné kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu 4 let. Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to po dobu 4 roků.

Dodávky spotřebního materiálu a reagencií pro Imunoanalyzátor vč. servisu

Dodávky spotřebního materiálu a reagencií pro Imunoanalyzátor vč. servisu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka spotřebního materiálu a reagencií, které musí být aplikovatelné pro Imunoanalyzátor Roche Cobas E601 (dále jen „Imunoanalyzátor“). Součástí předmětu plnění je i poskytování servisních služeb Imunoanalyzátoru dle potřeby a požadavků zadavatele.

GŘ Automobily víceúčelové – 1.část

GŘ Automobily víceúčelové – 1.část

Dodávka 1 ks automobilu víceúčelového podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.

Dodávka elektrochirurgických generátorů – 2018

Dodávka elektrochirurgických generátorů – 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) elektrochirurgických generátorů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro vybraná pracoviště operačních sálů Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let). Základní specifikace částí ...

Řezací automatický stroj pro dělení kyslíkem a plazmou

Řezací automatický stroj pro dělení kyslíkem a plazmou

Předmětem této VZ je moderní automatický řezací stroj, který kombinuje 2 nejpoužívanější metody tepelného dělení – řezání kyslíkem a řezání plazmou, pro řezání středních a větších tlouštěk kovových materiálů. Plánován je Řezací stroj s CNC řízeným oboustranným pohonem portálu o menších rozměrech s moderním řízením, zajištěním hygienického a ...

Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 1

Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 1

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží. Dodávkou zboží se pro účely této veřejné zakázky rozumí zhotovení, montáž a instalace laboratorního nábytku a vybavení.

Interiér - nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Interiér - nástavba učeben a stavební úpravy objektu školní družiny a jídelny ZŠ a MŠ Dělnická

Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Základní školu a Mateřskou školu Dělnická, Karviná, příspěvková organizace, v rozsahu dodávek nábytku, PC vybavení, učebních pomůcek a slaboproudých zařízení. Jedná se především o dodávku počítačového vybavení, interaktivních tabulí, ozvučení, ...

Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava A - Systém pro analýzu chůze s příslušenstvím II

Zvýšení kvality návazné péče - FN Ostrava A - Systém pro analýzu chůze s příslušenstvím II

Předmětem plnění je dodávka nového systému pro analýzu chůze s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace je uvedena v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „Zvýšení kvality návazné ...

Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí

Elektronické měřiče a kabely nízkého napětí

Dodání přístrojů dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Rámcová dohoda - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou

Rámcová dohoda - Dodávka traktorů s kompletní lesnickou nástavbou

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 12 nových traktorů s kompletní lesnickou nástavbou. Zadavatel garantuje odběr 6 traktorů. Součástí předmětu plnění bude i provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci traktoru a jeho nástavby po dobu ...

Fluorescenční mikroskop se super vysokým rozlišením II

Fluorescenční mikroskop se super vysokým rozlišením II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a záruční servis požadovaného fluorescenčního mikroskopu se super vysokým rozlišením s příslušenstvím.

PCR cycler

PCR cycler

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka PCR cykleru pro Laboratoř molekulární patologie Ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Transportní inkubátor s ventilátorem a monitorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks transportního inkubátoru skládajícího se z inkubátoru, ventilátoru a monitoru. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění pozáručního servisu na dobu neurčitou.

FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie – vyhřívaná lůžka

FN Ostrava – Modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti perinatologie – vyhřívaná lůžka

Předmětem plnění je dodávka nových vyhřívaných lůžek s příslušenstvím,, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným systému . Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – Modernizace a ...

Dodávka nábytku pro IVP

Dodávka nábytku pro IVP

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a instalace nábytku 74 ks jednomístných lavic, 74 ks židlí a pultu pro prezentujícího dle technické specifikace, která je přílohou zadávací dokumentace.

Defibrilátory monitory

Defibrilátory monitory

Předmětem plnění je dodávka 10 ks transportních defibrilátorů monitorů s příslušenstvím, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technické kontroly po dobu záruční lhůty, poskytování BTK po dobu 3 let od ukončení záruční doby a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou.

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky kancelářského, laboratorního nábytku, sedadel, židlí, pohovek a křesel.

(záznamy 1/25 z 51649)  strana 1 / 2066