Modernizace zabezpečovacích systémů budov Magistrátu města Prostějova -  budova Školní 3643/4
Jde o dodávku a montáž slaboproudých bezpečnostních systémů určených pro modernizaci zabezpečovacích systémů budovy Školní 3643/4 magistrátu statutárního města Prostějova. V budově bude modernizován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, modernizován kamerový systém a nově bude instalován systému kontroly vstupu. Součástí zakázky je rovněž ...
Měřící přístroje pro revizní techniky
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojů a měřících zařízení pro revizní techniky v Armádě České republika: Měřicí přístroj k revizím elektrických spotřebičů a kontrolám svářecích strojů - 64 ks, Multifunkční přístroj pro revize elektrických sítí s hrotovým ovladačem měření - 60 ks, Digitální multimetr - 60 ks, Zkoušečka napětí do 600V - ...
Nákup automobilových podvozků včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 16 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací a továrně nových sněhových radlic pro zajištění zimní údržby komunikací.
Angiografické systémy s příslušenstvím a stavebními úpravami
Předmětem veřejné zakázky je obnova 2 kardioangiografických systémů včetně hardwarového a softwarového příslušenství, dalších pro provoz nutných komponent a modulů a dále realizace nutných stavebních úprav pro instalaci systémů na I. Interní kliniku - kardiologickou FN Olomouc.
Nákup až 143 ks městských autobusů typu Kb
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 143 kusů naftových kloubových nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Dodávka buněčného sorteru
Dodávka 1 přístroje pro průtokovou cytometrii s možností sortování buněk pro Laboratoř Biologie nádorové buňky pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
FZŠ - Hostomice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky, dle specifikace zadavatele v příloze zadávací dokumentace
Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Chemodezinfektor videobronchoskopů II
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1ks prokládacího chemodezinfektoru videobronchoskopů pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy Fakultní nemocnice Olomouc.
Nákup až 100 ks městských autobusů typu Sd
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 100 kusů naftových standardních nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín
Předmětem plnění veřejné zakázky „Stroje pro školní dílny na SOŠ SE Velešín“ je dodání nových frézek a soustruhů na školní dílny SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín. Školní dílny budou vybaveny jedenácti novými frézkami s odměřováním, jednou CNC frézkou, deseti universálními hrotovými soustruhy a jedním mechatronickým soustruhem. Projekt mimo ...
Rekonstrukce odborných učeben, ZŠ kpt. Jaroše Trutnov - výběr dodavatele nábytku
Předmětem této veřejné zakázky je vybavení osmi učeben školním nábytkem vhodným pro tyto prostory.
Dodávka endoskopů
Dodávka HD+ videogastroskopu, 2 ks HD+ videokolonoskopu a HD+ ultrazvukového lineárního gastroskopu k doplnění stávajícího endoskopického pracoviště.
Nákup až 10 ks městských autobusů typu Sd+
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 10 kusů naftových jednočlánkových nízkopodlažních městských autobusů, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace autobusů je uvedena v odpovídajících přílohách závazného vzoru rámcové dohody, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Popis komponent OIS používaných zadavatelem v ...
Laboratórne zariadenie pre diagnostiku
Predmetom zákazky je dodanie nového nerepasovaného laboratórneho zariadenia pre diagnostiku pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístrojov pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných ...
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu a obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu.
Laparoskopická věž 4K s modulem ICG
Předmětem zadávacího řízení je: - dodávka 1 ks laparoskopické věže včetně příslušenství pro Chirurgickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, - dodávky jednorázového spotřebního materiálu dle potřeb zadavatele na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na dobu 4 let, - dodávky ...
VN Brno - obměna a nákup zdravotechniky pro odborná oddělení - 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž zdravotnické přístrojové techniky (dále jen „přístroje“) podle SPECIFIKACE, a sjednání podmínek pro provádění servisních služeb po skončení záruční doby.
Výměna a podpora síťové infrastruktury Úřadu průmyslového vlastnictví
Předmětem této veřejné zakázky je výměna a následné poskytování rozšířené technické podpory síťové infrastruktury v Úřadu průmyslového vlastnictví.
Dodávka soupravy etalonových tárovacích vozů
Předmětem zakázky je dodávka soupravy dvou etalonových tárovacích vozů určených k zatěžování, zkoušení a ověřování automatických a neautomatických mostových vah pro kolejová vozidla. Souprava tárovacích vozů musí dosahovat minimální celkové hmotnosti 140 t. (dále jen „souprava“). Souprava nemusí být nová. Předmět veřejné zakázky je blíže ...
Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
Maloobjemový provoz ke zpracování mléka VCZZP - III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro technologický celek Maloobjemový provoz ke zpracování mléka v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů.
Poptávám opravu retenční nádrže
Mám prasklou 12 kubíkovou samodržnou retenční nádrž, která je zakopaná asi 3m v zemi. Mám foto aktuálního stavu. Zřejmě při instalaci došlo k vybočení jednoho podpěrného ramene a nádrž praskla - díra je asi 20 cm dlouhá a max. 10 cm široká (asi). Šlo by to nějakým neinvazivním způsobem opravit (bez kopání)?
Sekvenátor
Předmětem je nákup sekvenátoru vč. softwaru a pc vyhodnocovací stanice.
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi centrálním zadavatelem, který je k tomu pověřen jednotlivými pověřujícími zadavateli a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány objednávky na dodávky, jejichž předmětem budou průběžné dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních ...