SMART odpadkový systém
Predmetom zákazky je SMART (inteligentný) odpadkový systém pozostávajúci zo SMART odpadkových košov prepojených systémom umožňujúcim ich centrálne diaľkové ovládanie. SMART odpadkový systém bude slúžiť na zber, triedenie a lisovanie odpadu (spojením zberu a separácie odpadu) ako aj na poskytovanie informácií prostredníctvom softwaru a obrazoviek. ...
RI 1901/CP 1955 Plně automatický skladovací systém
Účelem veřejné zakázky je získat plně automatický skladovací systém určený pro dlouhodobé (po dobu nejméně desítek let) systematické uskladnění velkého počtu alikvotů (vzorků rozdělených do malých frakcí) různých typů biologického materiálu (včetně viabilních buněk) uložených v kryotubách a chlazených kapalným dusíkem nebo jeho parami od více jak ...
DNS na dodávky IT vybavení pro UHK
Předmětem zakázky je zavedení DNS na dodávky IT vybavení pro UHK. Po zavedení DNS budou v rámci tohoto DNS elektronicky a automaticky obesíláni všichni uchazeči, kteří podali žádost o účast v souladu se Zákonem i touto ZD a byli do tohoto DNS zařazeni, a to po celou dobu trvání DNS. Předmětem veřejných zakázek zadávaných po dobu trvání v ...
Přístroj pro intraoperační elektrofyziologický monitoring
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístroje pro intraoperační elektrofyziologický monitoring, vč. spotřebního materiálu pro oddělení neurochirurgie – operační sály a jeho záruční a pozáruční servisní zabezpečení po dobu 6 let (2 roky + 6 let).
Predmetom zákazky je dodávka implantovateľných prístrojov
Predmetom zákazky je dodávka implantovateľných prístrojov (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania pre verejného obstarávateľa uvedené v Prílohe č. 4 súťažných podkladov. Predmet zákazky je rozdelený do 9 (slovom: deviatich) častí. Členenie ...
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Gemerská Poloma. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Systém monitorovací včetně příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového monitorovacího systému včetně příslušenství dle Přílohy č. 6 ZD - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců.
Dodávka interiérového vybavení pro Komplexní simulační centrum MU
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení pro novostavbu Komplexního simulačního centra MU, a to v případě části A laboratorního nábytku a sanitárního vybavení, v případě části B kancelářského nábytku a v případě části C sedacího nábytku. Minimální požadavky na předmět každé z částí veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, ...
Kompostáreň Veľké Kapušany – technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu pre mesto Veľké Kapušany. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe súťažných podkladov. Predmetom zákazky je: -Drvič biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu -Mobilná kompostáreň -Nakladač - kolesový manipulátor -Traktor pre Bio ...
Pořízení 10 ks nízkoemisních kloubových autobusů s pohonem CNG pro MHD v Liberci
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 10 ks nových nízkopodlažních čtyřdveřových kloubových autobusů MHD na CNG palivo, splňující emisní normu EURO 6 a zajištění vybavenosti těchto autobusů dle Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. Součástí plnění zakázky bude dále dodání technické dokumentace k autobusům, včetně návrhu na obsluhu a údržbu vozidel a ...
Dodávka mobilních přístrojů pro akutní očistu krve včetně spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2 ks mobilních přístrojů pro akutní očistu krve dle kupní smlouvy a dále opakovaná průběžná dodávka spotřebního materiálu: jednorázových setů s filtrem k dodaným přístrojům po dobu 48 měsíců na základě rámcové kupní smlouvy.
ZZS Středočeského kraje - transportní defibrilátory - 2019
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 4 kusů nových transportních defibrilátorů dle specifikace uvedené na profilu zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček
Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek, homogenizačních zkumavek a špiček pro multikanálové pipety Mettler Toledo - rozděleno na 6 částí.
Defibrilátor pro infekční oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks defibrilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Spektrální průtokový cytometr
Předmětem zakázky je dodávka spektrálního průtokového cytometru pro polychromatickou průtokovou cytometrii pro Oddělení imunologie ÚHKT, včetně příslušenství a dále poskytování pozáručního servisu k dodanému přístroji po dobu 48 měsíců po skončení záruční doby.
Poptávám ocejchování obchodní váhy
Poptávám ocejchování obchodní váhy. Váha CAS ER Plus.
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Nosič kontajnerov", Časť 4 - Logický celok č. 4: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú ...
Strojno-technologické vybavenie pre triedený zber v obci Dolinka
Predmetom zákazky je obstaranie nasledovnej techniky: Časť 1 - Logický celok č. 1: "Kolesový traktor s príslušenstvom", Časť 2 - Logický celok č. 2: "Kontajnery", Časť 3 - Logický celok č. 3: "Priemyselná podlahová váha". Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Chirurgický telemanipulátor 2 ks, vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Pravidelné kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov
Pravidelné servisné prehliadky, kalibrácie a nálezové opravy meteorologických meracích senzorov. Nálezové opravy zahŕňajú servisné práce pri vzniknutých poruchách na meteorologických meracích senzoroch a ich uvedenie do prevádzkyschopného stavu. Pravidelné servisné práce a kalibrácie zahŕňajú servisné práce predpísané výrobcom na týchto meracích ...
Dodávka a instalace kartonovací linky blistrů
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kartonovací linky blistrů. Jedná se o automatické balení tablet do finální prodejní podoby, tzn. blistrování a následné zabalení do skládaček včetně vložení příbalového letáku.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného ...
Modernizace a rozšíření expozic v Muzeu řemesel Moravské Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nových expozic, resp. jejich prvků a prvků výstavních prostor, odpovídajících konkrétní profesi. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: část 1 - Prvky silnoproudé elektrotechniky část 2 - Audio, video a informační technika část 3 - Speciální efekty část 4 - Mobiliář ...