Vyšetřovací automobily - II

Vyšetřovací automobily - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vyšetřovacích automobilů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.

Výstavba malej kompostárne v obci Uzovce - Technologické vybavenie

Výstavba malej kompostárne v obci Uzovce - Technologické vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka strojov a zariadení v rámci projektu " Výstavba malej kompostárne v obci Uzovce - Technologické vybavenie ". Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka traktora s príslušenstvom, spolu so zariadeniami a strojmi pripojiteľnými k traktoru ako prídavnými zariadeniami a to konkrétne: ...

Nákup Inovatívnej technológie - CNC stroj na spracovanie PUR pien

Nákup Inovatívnej technológie - CNC stroj na spracovanie PUR pien

Predmetom zákazky je dodávka Inovatívnej technológie - CNC stroj na spracovanie PUR pien. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Kolesová technika - Rozšírenie zberného dvora

Kolesová technika - Rozšírenie zberného dvora

Predmetom zákazky je kolesová technika pre zberný dvor. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti

Stavebné úpravy zahŕňajú: -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmena zariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž ...

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií. V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele. V ...

FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla

FN Plzeň, dodávka a montáž finišovací linky na zpracování tvarového prádla

Zadavatel požaduje dodávku a montáž kompletní finišovací linky pro zpracování veškerého sortimentu nemocničního tvarového prádla, který ve svém provozu používá. Předmět veřejné zakázky se musí minimálně skládat z následujících částí tvořící jeden funkční celek: - Zpracování výkresové a montážní dokumentace - TUNELOVÝ FINIŠER - NAVĚŠOVACÍ ...

Rámcová dohoda na dodávku rentgenového energodisperzního spektrometru

Rámcová dohoda na dodávku rentgenového energodisperzního spektrometru

jedná se o 6 souprav rentgenových energodisperzních spektrometrů

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

FN Plzeň, Dodávka tabletového systému pro stravovací provozy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému pro stravovací provozy Fakultní nemocnice Plzeň, včetně dodávky nádobí, pojízdných regálů a tabletových skříní. Požadovaným cílem realizace veřejné zakázky je pro stravovací provoz FN Plzeň – Lochotín nahrazení v současnosti používaného klošového systému k podávání stravy pacientům a ...

Zařízení pro 3D tisk plastových dílů s konstantní rychlostí tisku

Zařízení pro 3D tisk plastových dílů s konstantní rychlostí tisku

Předmětem zakázky je jeden kus zařízení, které je určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlosti tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Ústí nad Labem

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 5 částí.

Zásahový dozimetr s příslušenstvím

Zásahový dozimetr s příslušenstvím

Předmětem VZ je dodávka nových zásahových dozimetrů v počtu 159 kusů a to včetně příslušenství, které je ve složení: • čtecí zařízení v počtu 37 kusů, • software v počtu 4 kusy, • nabíječka akumulátorových článků v počtu 13 kusů. Zásahové dozimetry jsou určeny pro zásahy Hasičských záchranných sborů České republiky s výskytem radioaktivních ...

LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

LF HK - FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů

Předmětem Veřejné zakázky je dodání simulátorů, trenažerů a vyšetřovací a ošetřovací techniky za účelem modernizace výuky prostřednictvím využívání simulátorů a fantomů ve výuce pregraduálních studentů oborů Všeobecného lékařství, General medicine a Ošetřovatelství. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na části A až D.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Litoměřice

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 2 části.

Dálkové odečty

Dálkové odečty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vysílačů a přijímačů pro zajištění rádiového dálkového odečtu vodoměrů v rámci zadavatelem provozovaného území včetně jejich příslušenství, případných náhradních dílů v pozáručním období, a dokladů, které se k nim vztahují a dále poskytování služeb pro zadavatele spočívajících ve sběru, zpracovávání, ...

Detekční trasy alfa záření, beta záření a neutronů

Detekční trasy alfa záření, beta záření a neutronů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Detekční trasy alfa záření, Detekční trasy beta záření a Detekční trasy neutronů

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 10

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Zařízení pro endoskopickou litotripsii, určeného pro urologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Jednotka Fischer-Tropschovy syntézy

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Jednotky Fischer-Tropschovy syntézy vč. instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Součástí plnění je také mimozáruční servis předmětu dodávky v délce trvání 5 let a záruka na zajištění náhradních dílů a spotřebního materiálu po dobu 8 let od první instalace přístroje.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 10

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 10

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Bilirubinometru, určeného pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11A

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 11A

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Nebulizátorů (s ohřevem), určených pro dětské oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plán

Pořízení přístrojového vybavení pro reakreditovaný magisterský studijní program Civilní nouzové plán

Předmětem veřejné zakázky je dodání přístrojů a pomůcek k realizaci specializované výuky posluchačů studijních oborů na FBMI se zaměření na zkvalitnění praktických zkušeností absolventům, které povede k jejich lepšímu uplatnění v rámci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a dalších organizacích krizového řízení. V souladu s ustanovením ...

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení. Musí se jednat o nové, nepoužité vozidlo, vyrobené z aktuální produkce, v provedení aktuálních výrobních produktů a Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje bude jeho prvním vlastníkem včetně jeho veškerého příslušenství. Vozidlo nesmí být sestaveno z ...

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 13

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 13

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – 3 ks Fototerapeutické lampy, určené pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Přírodovědné vzdělávání – Gymnázium Rumburk

Předmětem zakázky je dodávka vybavení učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných oborů v gymnáziích, v rámci jejich modernizace. Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 7 částí.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 05

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt II – část 05

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – ECHO určeného pro kardiologické oddělení Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

(záznamy 1/25 z 50809)  strana 1 / 2033