Poptáváme řezání kolejnic
Poptávám cenovou nabídku – řezání kolejnic Xa ………jakost 690MPa……..cca 1000 řezů. Výška 125 mm Patka 110 mm Z 6 m………..na 1800 mm (0/+2mm)…………………..1000 kusů Množství : 65 tun Termin : 7 dnů Kolejnice dovezeme / odvezeme
Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP
Předmětem veřejné zakázky s názvem „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná - odborné učebny - projekty z MAP“ (dále též „VZ“) je zřízení odborných učeben v ZŠ Truhlářská a ZŠ Konečná. V rámci tohoto zadávacího řízení je zadávána část 4 VZ - Dodávka školících pomůcek pro akci „ZŠ Konečná - učebna chemie, laboratoř a kabinet“, a to v rozsahu ...
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka probírkového harvestoru, který společně s již zadavatelem vlastněnou vyvážecí soupravou bude tvořit kompletní harvestorový uzel. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro ...
Pořízení techniky pro hospodaření v lesích města Tachova
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lesní techniky skládající se z univerzálního kolového traktoru, klanicového vyvážecího vleku za traktor, jehož součástí je hydraulický jeřáb s drapákem pro nakládání dříví a čelního rampovače/ nakladače/ vidlice.
Průtokový cytometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění jednoho kusu nového, nepoužitého, stolního, plně digitálního průtokového cytometru včetně příslušenství.
UK2LF Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru modulů pro stavbu dvoufotonového/třífotonového mikroskopu pro in vivo napěťové a vápníkové zobrazování. Celý systém bude podporovat klasickou dvoufotonovou mikroskopii s možností fotoaktivační masky, třífotonovou rastrovací mikroskopii (funkční vápníkové zobrazování jednotlivých neuronů), ...
Dialýza - Spotřební materiál včetně výpůjčky dialyzačních monitorů
Předmětem plnění zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu včetně bezplatné výpůjčky 26 kusů hemodialyzačních přístrojů (monitorů) pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové po dobu osmi let. Kód CPV: 33181200-4 Filtry pro dialýzu 33181100-3 Přístroje pro hemodialýzu 33141000-0 Zdravotnické nechemické spotřební ...
Infuzní sety pro podávání cytotoxických léčiv 2022
Předmětem zakázky jsou dodávky infuzních setů pro podávání cytotoxických léčiv dle následující specifikace: Infuzní sety pro podávání cytotoxických léčiv PŘEDPOKLÁDANÝ ROČNÍ POČET KUSŮ - Sety na ředění 70 500 - Sety na aplikaci (hlavní sety) 35 709 Jako součást dodávek spotřebního materiálu požaduje zadavatel zápůjčku 166 ks infuzních pump ...
Endoskopická věž a endoskop
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks endoskopické věže a 1 ks endoskopu s dalším příslušenstvím a zajištění záručního servisu.
Totální endoprotéza kolene II
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky Totální endoprotézy kolene (TEP kolene) formou konsignačního skladu. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová konsignační smlouva na období 2 let.
Videolaryngoskop a bronchoskop intubační znovuvyhlášení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka videolaryngoskopu a intubačního bronchoskopu pro ARO Svitavské nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami.
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu s výpůjčkou izolátoru nukleových kyselin
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky laboratorních diagnostik a dalšího navazujícího materiálu pro izolaci nukleových kyselin (NK) z krve, plazmy, BAL a sputa s certifikací CE IVD po dobu 3 let včetně zápůjčky izolátoru nukleových kyselin.
Experimentální magnetická rezonance - systém 7T
Předmětem veřejné zakázky je pořízení experimentální magnetické rezonance 7T pro pracoviště radiodiagnostiky a intervenční radiologie Prohlídka místa plnění: 12. 12. 2022 v 9.30 hodin
Operační stoly
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, operačních stolů.
Svozové vozidlo na svoz nádob komunálního odpadu s vyklápěčem
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks vozidla pro svoz komunálního odpadu (podvozek + nástavba) v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Požadované parametry nabízeného vozidla“. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky s dotačních prostředků.
Kryochirurgický ablační systém včetně SZM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Kryochirurgického ablačního systému, zajištění záručního a následného pozáručního servisu a opakované dodávky kryoablačních katétrů ke kryochirurgickému ablačnímu systému/spotřebního zdravotnického materiálu pro nabízený přístroj. Spotřební zdravotnický materiál musí být kompatibilní s daným přístrojem. ...
Pražcové kotvy 2022
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Centrální laboratoře - Laboratoř klinické mikrobiologie.
Zevní drenážní systémy pro neurochirurgii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek drenážních systémů pro Nemocnici Na Homolce.
Automatický systém pro měření rozptylu světla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického systému pro měření rozptylu světla dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
REACT-EU 98 - Anesteziologický přístroj do MR prostředí včetně příslušenství pro Krajskou zdravotní
Dodání 1 ks anesteziologického přístroje do prostředí magnetické rezonance pro potřeby ARO oddělení, Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z., spolu s odpovídajícím příslušenstvím. Pozáruční servis na 96 měsíců.
Dodávka 2 kusů montážních vozidel svářečů
Dodávka dvou (2) kusů nových montážních vozidel svářečů. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Přepravní služby - velká vozidla
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb vozidly, která disponují 19 až 22 místy k sezení kromě místa řidiče a vozidla disponující 49 a více místy k sezení kromě místa k sezení řidiče.