Stany pro speciální odřady
dodání 17 kusů stanů pro speciální odřady Hasičského záchranného sboru České republiky podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek, a to v následujícím rozsahu: • 3 kusy stanů typu A, • 3 kusy stanů typu B, • 10 kusů stanů typu C, • 1 kus stanu typu D.
Sestavy nafukovacích stanů
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 ks sestav nafukovacích stanů stanových městeček včetně příslušenství a 2 ks velkorozměrových hal s nafukovací konstrukcí včetně příslušenství v souladu se zadávacími podmínkami zadavatele.
Pěnotvorné dekontaminační zařízení
Dodávka pěnotvorného dekontaminačního zařízení v objemu 77 ks.
Nafukovací stany
Předmětem zadávacího řízení je pořízení 16 ks nafukovacích stanů za účelem poskytování humanitární pomoci.
Rámcová dohoda na dodávky termovizních binokulárů
Jedná se o 35 ks termovizních binokulárů.
Výstroj – Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky
Vesta nepriestrelná pre zásahové jednotky do 179 kusov (zavisí od ceny tovaru a vyčlenených prostriedkov), Vesta nepriestrelná pre skryté nosenie 4 kusy. Ochranná balistická vesta zabezpečuje kruhovú ochranu trupu voči strelám zo strelných zbraní.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických vnějších
Jedná se o 145 souprav vest balistických vnějších.
Víceúčelové samonosné nafukovací stany
4 ks víceúčelových samonosných nafukovacích stanů (TYP B) a 8 ks víceúčelových samonosných nafukovacích stanů (TYP A), které jsou součástí výbavy kontejnerů nouzového ubytování osob postižených mimořádnými událostmi velkého rozsahu, případně pro vytvoření logistického zázemí jednotkám HZS.
Komplex logistickej podpory – stan univerzálny + spojovací stan + príslušenstvo
Komplex logistickej podpory stan univerzálny + spojovací stan + príslušenstvo
Víceúčelový nafukovací stan - 7 ks
Předmětem VZ je pořízení 7 kusů nových víceúčelových nafukovacích stanů (dále také „stany“). Stany jsou určeny pro použití za mimořádných událostí nebo krizových situací pro vytvoření týlového zázemí jednotek PO při provádění záchranných a likvidačních prací, nebo pro vytvoření nouzového přístřeší pro evakuované obyvatelstvo.
Komunikační prostředky
Předmětem VZ je pořízení komunikačních prostředků pro zabezpečení komunikace a interoperability pro protiletadlový komplet v rámci jednotek protivzdušné obrany (protiletadlové baterie).
Proti črepinová prikrývka
Časť 1 - Proti črepinová prikrývka (Bom deka) Časť 2 - Súprava odstupnej manipulácie s predmetmi a pyrotechnické náradie a vybavenie Časť 3 - Endoskop Časť 4 - Röntgenový prístroj
Ručné prístroje nočného videnia
Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky prístrojov nočného videnia a termokamier, ktorá bude zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Modernizáciou technického vybavenia sa zabezpečí kvalitné vybavenie OHK PZ PHCP Sobrance a MZJ PZ PHCPG ...
Pořízení leteckého materiálu
Předmětem veřejné zakázky je nákup leteckého majetku (nákup brýlí NVG pro noční vidění BLP, Microdron - 3x souprava a ostatní BLP - soupravy BLP váhové kategorie 7 až 10 kg, BLP váhové kategorie do 1,2 kg, systém GPR zemní radar + nosič). Veřejná zakázka bude rozdělena na 3 vymezené části.
Pořízení výstroje pro letecký personál
Dodávka výstroje pro letecký personál.
Rámcová dohoda na dodávky noktovizorů
Jedná se o 195 souprav noktovizorů.
Brýle nočního vidění s příslušenstvím
Dodávka 16 ks brýlí nočního vidění a příslušenstvím
Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních monokulárů
Termovizní optické pozorovací systémy binokulární - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních optických binokulárních pozorovacích systémů
Padákový komplet bez zabezpečovacího přístroje na přistání do omezených prostorů
Dodávky 120 ks padákových kompletů bez zabepečovacího přístroje s přesností na přistání do omezených prostorů.
Stanoviště dekontaminace zasahujících
Pořízení 19 ks stanovišť dekontaminace pro zasahující (dále jen „SDZ“, dekontaminační sprcha s příslušenstvím).
Zařízení pro dekontaminaci velkých ploch plynným peroxidem vodíku
Pořízení 3 ks zařízení pro dekontaminaci velkých ploch valorizovaným (plynným) peroxidem vodíku s přímým monitorováním dekontaminačního procesu přímo v terénu. Zařízení je řešeno jako mobilní dekontaminační souprava.
Postřikovače pro mokrou dekontaminaci velkých ploch
Pořízení 78 ks postřikovačů pro mokrou dekontaminaci velkých ploch.
Zařízení pro plošnou dekontaminaci suchou mlhou
Dodávka zařízení pro plošnou dekontaminaci suchou mlhou (zkratka fogátorů) středně výkonných a vysoce výkonných v počtu celkem 78 kusů.
Stanoviště dekontaminace zraněných osob
Pořízení 2 ks stanovišť dekontaminace zraněných osob (dále jen „SDZRO“) zasažených nebezpečnými látkami.