Pneumatiky na hlavní druhy vojenských vozidel do 3,5t
Účelem a důvodem pořízení majetku je zabezpečení provozuschopnosti vojenských vozidel kategorie VM1, VN1 a VBV (např. LRD 90, LRD 110, LRD 130, UAZ a všechny jejich modifikace v AČR) dle Vyhlášky č. 100/2018 Sb., pořízením homologovaných pneumatik od jednoho dodavatele, jedním výběrovým řízením a do jednoho místa dodání.
Zdravotnické stany
Dodávka 3 typů stanú v souhrnném počtu 31 kusů.
Padákový materiál 2020
Padákový materiál je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Požaduje sa, aby padákový materiál bol certifikovaný, mal oprávnenie na použitie od Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňal minimálne normy TSO 023d (ETSO C23d-Personnel Paraschute Assemblies, SAE AS 8015B). Dodaný padákový materiál, uvedený v súťažných podkladoch, musí ...
Stanový systém
Dodávka stanového systému.
Náhradní díly pro techniku na podvozku T-815-7
Předmětem této veřejné zakázky je nákup nových originálních náhradních dílů pro techniku na podvozku Tatra 815-7, dále specifikovaný v příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“). Dodávka zboží bude dodavatelem realizována v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.
Taktické oblečenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie taktického oblečenia a taktického vybavenia, ktorého požiadavka vyplýva zo zmluvy o spolupráci pri fyzickej ochrane JZ a pri fyzickej ochrane prepravy rádioaktívneho materiálu ako požiadavka na zabezpečenie materiálovej obmeny a dovybavenia policajtov Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície KR PZ ...
Ťažký pyrotechnický ochranný oblek
Časť 1 - Ťažký pyrotechnický ochranný oblek Časť 2 - Pyrotechnický odstupný manipulátor Časť 3 - Súprava úchytov, hákov, kladiek a lán
Špeciálne okuliare a taktické tienidlá
Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku a taktické tienidlá s balistickou ochranou zraku.
Souprava skrytého fotografování
Pořízení univerzálních, víceúčelových souprav k pořizování foto a video záběrů na krátké a střední vzdálenosti pro operátory speciálních sil
Přístrojové vybavení veterinárních zásahových týmů - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro veterinární zásahové týmy Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi samostatných částí.
VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení s transportním obalem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
Technika na dočasné premostenie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážok prostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladného mostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok zabezpečuje dovezenie, manipuláciu s mostovkami, ich ...
Měřič rychlosti vozidel - ruční
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav ručních měřičů rychlosti vozidel pro Vojenskou policii. Cílem je zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů a agregátů konstrukce trupu
Dodávky náhradních dílů a agregátů na základě výzvy k podání nabídek
Dalekohledy a brýle pro noční vidění
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Mobilní simulátory k výcviku posluchačů řidičských kurzů II
Předmětem je pořízení mobilních simulátorů nárazu a převrácení vozidla za účelem výcviku posluchačů řidičských kurzů
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
GŘ OL – Pancéřová vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pancéřových vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie N2. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem.Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Malý dopravní letoun - nákup
Dodávka 1 ks nového nebo používaného provozuschopného malého dopravního letounu s maximální vzletovou hmotností do 42 500 kg pro 14 - 19 cestujících, včetně pozemního vybavení, školení a sad HW a SW, a dále je předmětem veřejné zakázky zajištění trvalé provozuschopnosti, servisu a služeb spojených s provozem letounu po dobu 2 let od převzetí ...
Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Technika na dočasné premostenie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážok prostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladného mostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie, manipuláciu s ...
Uvoľňovací tank
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jeho hlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovou situáciou a mimoriadnou udalosťou.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...