Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
Predmetom zákazky je dodanie 280 ks (predpokladané množstvo) pohotovostných súprav na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií s dôrazom na situácie týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni na ochranu verejného záujmu. Pohotovostnú súpravu tvorí technické, ochranné a bezpečnostné vybavenie ...
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2019, 2020 a 2021 do uvedené vojenské techniky AČR „T – 815, T- 810, P-V3S, Land Rover, UAZ, Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP“, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. ...
Zdravotnické stany
Předmětem VZ jsou dodávky 27 kusů stanů (z toho 26 ks varianta A a 1 ks varianta B) s technologickou výbavou, klimatizací a topením a s příslušenstvím pro odborná pracoviště polní nemocnice plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí.
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Materiální vybavení veterinárních zařízení - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení do veterinárních zařízení Agentury vojenského zdravotnictví.
Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup
Předmětem VZ je nákup 5 kusů různého přístrojového vybavení pro Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.
Stanoviště dekontaminace osob SDO-4
Předmětem VZ je pořízení šesti souprav stanovišť pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí hasičskými záchrannými sbory dle technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 (Návrh smlouvy), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí je ...
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO
Modernizace učebně vzdělávací základny UO
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebně vzdělávací základny Univerzity obrany. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální a které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu dodavatele.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA na období 2018 – 2021
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) - 10.233 souprav a souprava 2 ks doplňkových povlaků (v bílé a tělové barvě) k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) - 3.000 souprav v období 2018-2021.
Speciální monitorovací vozidlo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního monitorovacího vozidla (termovize)
Stany s pneumatickou konštrukciou, stany s pevnou konštrukciou
Stany s pneumatickou konštrukciou, stany s pevnou konštrukciou
Nákup balistických vest pro CS ČR 2017
Předmětem veřejné zakázky je nákup 200 ks balistických vest pro útvary pátrání zadavatele a 1103 ks balistických vest pro útvary dohledu zadavatele.
GŘ OL – Eskortní pancéřové vozidlo - 2017
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu speciálního eskortní pancéřového vozidla
Modulární maskovací souprava M-BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze
Předmětem zakázky je dodávka nových a nepoužitých modulárních maskovacích souprav —BF-KOVŠ+KOVS letní a zimní verze na podvozkové platformě PANDUR. Podrobněji je předmět zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Lopatka poľná skladacia
Trojdielna skladacia poľná lopatka so závesníkom.
Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2018-2021
Jedná se o 5.899 sad panelů balistických TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2018 - 2021.
Lůžko závěsné
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky lůžek závěsných.
Rámcová dohoda na dodávky nosičů balistických panelů na období 2017 - 2020
Jedná se o 4000 souprav nosičů balistických panelů v období 2017-2020.
Opravy a údržba - odmrazovací zařízení TEMPEST
Provedení střední opravy s prodloužením životnosti techniky o 5 let u 1 ks odmrazovacího zařízení TEMPEST
Veľkokapacitné stany
Predmetom zákazky je dodanie Veľkokapacitných stanov, ktoré majú slúžiť na účely civilnej ochrany obyvateľstva, respektíve ako zásoby pre prípadné poskytnutie medzinárodnej humanitárnej pomoci do zahraničia.