Stanový systém
Dodávka stanového systému.
Náhradní díly pro techniku na podvozku T-815-7
Předmětem této veřejné zakázky je nákup nových originálních náhradních dílů pro techniku na podvozku Tatra 815-7, dále specifikovaný v příloze č. 1 ZD (dále jen „zboží“). Dodávka zboží bude dodavatelem realizována v souladu s podmínkami stanovenými v návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této ZD.
Taktické oblečenie a príslušenstvo
Predmetom zákazky je dodanie taktického oblečenia a taktického vybavenia, ktorého požiadavka vyplýva zo zmluvy o spolupráci pri fyzickej ochrane JZ a pri fyzickej ochrane prepravy rádioaktívneho materiálu ako požiadavka na zabezpečenie materiálovej obmeny a dovybavenia policajtov Pohotovostného policajného útvaru Odboru poriadkovej polície KR PZ ...
Ťažký pyrotechnický ochranný oblek
Časť 1 - Ťažký pyrotechnický ochranný oblek Časť 2 - Pyrotechnický odstupný manipulátor Časť 3 - Súprava úchytov, hákov, kladiek a lán
Špeciálne okuliare a taktické tienidlá
Špeciálne okuliare s balistickou ochranou zraku a taktické tienidlá s balistickou ochranou zraku.
Souprava skrytého fotografování
Pořízení univerzálních, víceúčelových souprav k pořizování foto a video záběrů na krátké a střední vzdálenosti pro operátory speciálních sil
Přístrojové vybavení veterinárních zásahových týmů - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojového vybavení pro veterinární zásahové týmy Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena do sedmi samostatných částí.
VZ 91119 - Dodávky balistických vest pro skryté nošení pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky balistických vest pro skryté nošení s transportním obalem pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky, a to včetně dopravy na místo plnění.
Technika na dočasné premostenie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážok prostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladného mostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok zabezpečuje dovezenie, manipuláciu s mostovkami, ich ...
Měřič rychlosti vozidel - ruční
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav ručních měřičů rychlosti vozidel pro Vojenskou policii. Cílem je zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů a agregátů konstrukce trupu
Dodávky náhradních dílů a agregátů na základě výzvy k podání nabídek
Dalekohledy a brýle pro noční vidění
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Mobilní simulátory k výcviku posluchačů řidičských kurzů II
Předmětem je pořízení mobilních simulátorů nárazu a převrácení vozidla za účelem výcviku posluchačů řidičských kurzů
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
GŘ OL – Pancéřová vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pancéřových vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie N2. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem.Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Malý dopravní letoun - nákup
Dodávka 1 ks nového nebo používaného provozuschopného malého dopravního letounu s maximální vzletovou hmotností do 42 500 kg pro 14 - 19 cestujících, včetně pozemního vybavení, školení a sad HW a SW, a dále je předmětem veřejné zakázky zajištění trvalé provozuschopnosti, servisu a služeb spojených s provozem letounu po dobu 2 let od převzetí ...
Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Technika na dočasné premostenie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážok prostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladného mostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie, manipuláciu s ...
Uvoľňovací tank
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jeho hlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovou situáciou a mimoriadnou udalosťou.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
Predmetom zákazky je dodanie 280 ks (predpokladané množstvo) pohotovostných súprav na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií s dôrazom na situácie týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni na ochranu verejného záujmu. Pohotovostnú súpravu tvorí technické, ochranné a bezpečnostné vybavenie ...
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2019, 2020 a 2021 do uvedené vojenské techniky AČR „T – 815, T- 810, P-V3S, Land Rover, UAZ, Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP“, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. ...