Stanoviště dekontaminace osob SDO-4
Předmětem VZ je pořízení 12 (slovy: dvanácti) kusů nových souprav stanoviště dekontaminace osob (dále také „SDO-4“), které jsou určeny pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí hasičskými záchrannými sbory. Součástí dodávky je také následné zaškolení ...
Rámcová dohoda - Vesta balistická skrytá TBO2CZ/TON II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II v počtu 5 000 souprav.
GŘ OL - Balistické přilby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ochranných přileb včetně ochranného hledí.
Technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického
Předmětem VZ je technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu (dále také „TACHP“), které plní úkoly v oblasti krizových situací v radiačním terénu pro Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále také „SÚJCHBO“) a je určen především pro provádění zásahů, záchranných ...
Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks materiální základny humanitární pomoci, která je určena pro nouzové přežití až 150 osob za mimořádných nebo krizových situací v rámci realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady těchto situací na životy a zdraví obyvatel. Součástí dodávky je také ...
Systém detekce dronu - nákup
Předmětem VZ je nákup jednoho kusu multispektrálního mobilního technického prostředku, který bude čelit současným a budoucím bezpečnostním hrozbám, spočívajících ve zneužití bezpilotních prostředků („dronů“) proti zájmům chráněných Vojenskou policií.
Padákový komplet bez zabepečovacího přístroje na přistání do omezených prostorů
Dodávky 120 padákových kompletů bez zabepečovacího přístroje s přesností na přistání do omezených prostorů.
Nálezové opravy podvalníků P-50N II
Předmětem VZ je pořízení služby, jejímž účelem je zabezpečení plné funkčnosti, provozuschopnosti a provozní spolehlivosti předmětu VZ. Součástí této služby je provedení kontrolní prohlídky s cílem detekovat rozsah závad, stav soupravy nářadí, záložních náhradních dílů a příslušenství, stav pneumatik a určit předpokládanou cenu daného plnění s ...
Nákup náhradných dielov a materiálu nevojenského charakteru
Nákup náhradných dielov a materiálu nevojenského charakteru, pre zabezpečenie prevádzky techniky LPIS. Súčasťou obstarávaného materiálu musí byť platná sprievodná dokumentácia potvrdená výrobcom a stanovený technický život.
Okuliare na nočné videnie
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky okuliarov na nočné videnie (binokulárnych prístrojov na nočné videnie).
Mobilní pyrotechnické pracoviště
Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka 2 souprav mobilního pyrotechnického pracoviště
Nosný modulárny systém
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody na zadávanie zákaziek na dodanie nosného modulárneho systému ako systému vesty, batohov, opaskov, rôznych sumiek a iných súčiastok k noseniu osobnej výstroje a výzbroje vojaka v poľných podmienkach umožňujúci efektívne rozloženie osobného výstroja a výzbroje po jeho tele s digitalizovanou potlačou LES ...
Rámcová dohoda na nákup vest balistických vnějších NIJ IIIA
Jedná se o nákup 2 000 souprav vest balistických vnějších NIJ IIIA (PP).
RD - Vesta balistická vnější NIJ IIIA/IV na období 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku 500 souprav vest balistických vnějších NIJ IIIA/IV (PP).
Technické a provozní vybavení pro specialisty ZVSI
Dodávky kompletního vybavení specialistů ZVSl.
Startovací elektrické akumulátorové baterie pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2022, 2023 a 2024 do uvedené vojenské techniky AČR T 815, T 810, P V3S, Toyota panc. EC a LRD (různé typy a modifikace), Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní ...
Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky AKTIS
Predmetom zákazky je uzavretie rámcovej dohody/rámcových dohôd na zadávanie zákaziek na dodanie náhradných dielov do nákladných motorových vozidiel továrenskej značky AKTIS (AKTIS 08, AKTIS EURO 2,3) Tatra (T-815 790R99, T-815 AV-15, T-815- ARMAX), PV3S, do podvalníkov 50 N a prívesov určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov a ...
RD - Vesta balistická skrytá TBO2CZ/TON II 2021-2024
Vesta balistická skrytá TBO 2CZ/TON II v počtu 5 000 souprav (součástí každé balistické vesty skryté je transportní taška v černé barvě, návod na používání, skladování a údržbu v českém jazyce a záruční list).
Chrániče kolen a loktů
Dodávka chráničů kolen a loktů pro AČR.
20-040 Analytický dekontaminačního modul ADM 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového Analytického dekontaminačního modulu ADM 2 (dále jen „ADM 2“), který je určen pro bezpečnou manipulaci a likvidaci nálezů neznámých látek a předmětů včetně bojových otravných a biologických látek a toxinů, přičemž je schopen zajistit nejvyšší stupeň identifikace a verifikace těchto nebezpečných ...
Rámcová dohoda na dodávky panelů balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2021-2024
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávku: Panel balistický TBO 5 CZ (sada 2ks) - 5.000 sad v období 2021-2024.
Dodání univerzálního nosiče panelů balistických a příslušenství univerzálního nosiče výstroje
Dodání univerzálního nosiče panelů balistických a příslušenství univerzálního nosiče výstroje a výzbroje PČR. Dále viz Zadávací podmínky a přílohy č.1. až č.4.
Stranový překladač
Dodávka 1 kusu stranového překladače, který se skládá z tažného vozidla a návěsu nákladního vozidla.