Měřič rychlosti vozidel - ruční
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 15 ks souprav ručních měřičů rychlosti vozidel pro Vojenskou policii. Cílem je zajištění plnění úkolů Vojenské policie na úseku dohledu nad bezpečností provozu a zvýšení efektivity tohoto dohledu
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů a agregátů konstrukce trupu
Dodávky náhradních dílů a agregátů na základě výzvy k podání nabídek
Dalekohledy a brýle pro noční vidění
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Mobilní simulátory k výcviku posluchačů řidičských kurzů II
Předmětem je pořízení mobilních simulátorů nárazu a převrácení vozidla za účelem výcviku posluchačů řidičských kurzů
Padákový materiál s príslušenstvom
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákového materiálu a vecného príslušenstva. Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúry pre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO ...
GŘ OL – Pancéřová vozidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pancéřových vozidel, (dále jen „vozidla“) kategorie N2. Vozidla a veškeré ostatní komponenty musí odpovídat technické specifikaci stanovené zadavatelem.Za tímto účelem zadavatel uzavře rámcovou dohodu s jedním vybraným dodavatelem na dobu 4 let.
Malý dopravní letoun - nákup
Dodávka 1 ks nového nebo používaného provozuschopného malého dopravního letounu s maximální vzletovou hmotností do 42 500 kg pro 14 - 19 cestujících, včetně pozemního vybavení, školení a sad HW a SW, a dále je předmětem veřejné zakázky zajištění trvalé provozuschopnosti, servisu a služeb spojených s provozem letounu po dobu 2 let od převzetí ...
Technické vybavení a trenažery pro VHJ - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů cvičných kontejnerů ISO 1CC - trenažerů s vybavením pro výcvik VHJ a zaškolení obsluh.
Karimatka 2008
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky karimatek 2008.
Technika na dočasné premostenie
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážok prostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladného mostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok bude zabezpečovať dovezenie, manipuláciu s ...
Uvoľňovací tank
Predmetom zákazky je nákup a dodanie špeciálneho pásového vozidla postaveného na podvozku stredného tanku. Jeho hlavnou úlohou je uvoľňovanie uviaznutej techniky a nadmerne ťažkých prekážok v oblasti postihnutej krízovou situáciou a mimoriadnou udalosťou.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií
Predmetom zákazky je dodanie 280 ks (predpokladané množstvo) pohotovostných súprav na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií s dôrazom na situácie týkajúce sa odstránenia stavu počas povodne a po povodni na ochranu verejného záujmu. Pohotovostnú súpravu tvorí technické, ochranné a bezpečnostné vybavenie ...
Stany polní nafukovací
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky stanů polních nafukovacích s příslušenstvím.
Startovací elektrické akumulátory pro hlavní druhy vojenských vozidel AČR
Dodávky startovacích elektrických akumulátorových baterií v letech 2019, 2020 a 2021 do uvedené vojenské techniky AČR „T – 815, T- 810, P-V3S, Land Rover, UAZ, Pandur, Dingo, Iveco a podvozky tank T-72, BVP“, a to dle požadavků technické dokumentace výrobců vojenské techniky, které upravují záruční a pozáruční provozní podmínky této techniky. ...
Zdravotnické stany
Předmětem VZ jsou dodávky 27 kusů stanů (z toho 26 ks varianta A a 1 ks varianta B) s technologickou výbavou, klimatizací a topením a s příslušenstvím pro odborná pracoviště polní nemocnice plnící úkoly v polních podmínkách zahraničních misí.
Technické zhodnocení stanoviště dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner
Předmětem VZ je technické zhodnocení 4 kusů stanovišť dekontaminace osob SDO-3 v provedení kontejner (dále také „SDO“). Stanoviště jsou určena pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí. Technické zhodnocení se týká přestavby, oprav, technologických úprav ...
Materiální vybavení veterinárních zařízení - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálního vybavení do veterinárních zařízení Agentury vojenského zdravotnictví.
Materiální vybavení CLZS pro vzdušné odsuny - nákup
Předmětem VZ je nákup 5 kusů různého přístrojového vybavení pro Odbor letecké záchranné služby a urgentní medicíny Agentury vojenského zdravotnictví Armády České republiky.
Stanoviště dekontaminace osob SDO-4
Předmětem VZ je pořízení šesti souprav stanovišť pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí hasičskými záchrannými sbory dle technických podmínek uvedených v Příloze č. 1 (Návrh smlouvy), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí je ...
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO
Neplánované opravy a ošetrenia, Súprava COLPRO
Modernizace učebně vzdělávací základny UO
Předmětem veřejné zakázky je modernizace učebně vzdělávací základny Univerzity obrany. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm částí. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální a které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu dodavatele.
Rámcová dohoda na dodávky vest balistických skrytých NIJ IIIA na období 2018 – 2021
Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) - 10.233 souprav a souprava 2 ks doplňkových povlaků (v bílé a tělové barvě) k vestě balistické skryté NIJ IIIA (PP) - 3.000 souprav v období 2018-2021.