Komunikační prostředky
Předmětem VZ je pořízení komunikačních prostředků pro zabezpečení komunikace a interoperability pro protiletadlový komplet v rámci jednotek protivzdušné obrany (protiletadlové baterie).
Proti črepinová prikrývka
Časť 1 - Proti črepinová prikrývka (Bom deka) Časť 2 - Súprava odstupnej manipulácie s predmetmi a pyrotechnické náradie a vybavenie Časť 3 - Endoskop Časť 4 - Röntgenový prístroj
Ručné prístroje nočného videnia
Predmetom zákazky je doplnenie a obmena v súčasnosti už nevyhovujúcej a opotrebovanej špeciálnej techniky prístrojov nočného videnia a termokamier, ktorá bude zabezpečená v rámci realizácie národného projektu Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Modernizáciou technického vybavenia sa zabezpečí kvalitné vybavenie OHK PZ PHCP Sobrance a MZJ PZ PHCPG ...
Pořízení leteckého materiálu
Předmětem veřejné zakázky je nákup leteckého majetku (nákup brýlí NVG pro noční vidění BLP, Microdron - 3x souprava a ostatní BLP - soupravy BLP váhové kategorie 7 až 10 kg, BLP váhové kategorie do 1,2 kg, systém GPR zemní radar + nosič). Veřejná zakázka bude rozdělena na 3 vymezené části.
Pořízení výstroje pro letecký personál
Dodávka výstroje pro letecký personál.
Rámcová dohoda na dodávky noktovizorů
Jedná se o 195 souprav noktovizorů.
Brýle nočního vidění s příslušenstvím
Dodávka 16 ks brýlí nočního vidění a příslušenstvím
Termovizní monokuláry - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních monokulárů
Termovizní optické pozorovací systémy binokulární - Rámcová dohoda
Dodávka 20 ks termovizních optických binokulárních pozorovacích systémů
Padákový komplet bez zabezpečovacího přístroje na přistání do omezených prostorů
Dodávky 120 ks padákových kompletů bez zabepečovacího přístroje s přesností na přistání do omezených prostorů.
Stanoviště dekontaminace zasahujících
Pořízení 19 ks stanovišť dekontaminace pro zasahující (dále jen „SDZ“, dekontaminační sprcha s příslušenstvím).
Zařízení pro dekontaminaci velkých ploch plynným peroxidem vodíku
Pořízení 3 ks zařízení pro dekontaminaci velkých ploch valorizovaným (plynným) peroxidem vodíku s přímým monitorováním dekontaminačního procesu přímo v terénu. Zařízení je řešeno jako mobilní dekontaminační souprava.
Postřikovače pro mokrou dekontaminaci velkých ploch
Pořízení 78 ks postřikovačů pro mokrou dekontaminaci velkých ploch.
Zařízení pro plošnou dekontaminaci suchou mlhou
Dodávka zařízení pro plošnou dekontaminaci suchou mlhou (zkratka fogátorů) středně výkonných a vysoce výkonných v počtu celkem 78 kusů.
Stanoviště dekontaminace zraněných osob
Pořízení 2 ks stanovišť dekontaminace zraněných osob (dále jen „SDZRO“) zasažených nebezpečnými látkami.
Stanoviště dekontaminace osob SDO-4
Předmětem VZ je pořízení 12 (slovy: dvanácti) kusů nových souprav stanoviště dekontaminace osob (dále také „SDO-4“), které jsou určeny pro dekontaminaci osob, včetně osob raněných při provádění záchranných a likvidačních prací za krizových situací a mimořádných událostí hasičskými záchrannými sbory. Součástí dodávky je také následné zaškolení ...
Rámcová dohoda - Vesta balistická skrytá TBO2CZ/TON II
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky vest balistických skrytých TBO 2CZ/TON II v počtu 5 000 souprav.
GŘ OL - Balistické přilby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ochranných přileb včetně ochranného hledí.
Technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického
Předmětem VZ je technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu (dále také „TACHP“), které plní úkoly v oblasti krizových situací v radiačním terénu pro Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále také „SÚJCHBO“) a je určen především pro provádění zásahů, záchranných ...
Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks materiální základny humanitární pomoci, která je určena pro nouzové přežití až 150 osob za mimořádných nebo krizových situací v rámci realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady těchto situací na životy a zdraví obyvatel. Součástí dodávky je také ...
Systém detekce dronu - nákup
Předmětem VZ je nákup jednoho kusu multispektrálního mobilního technického prostředku, který bude čelit současným a budoucím bezpečnostním hrozbám, spočívajících ve zneužití bezpilotních prostředků („dronů“) proti zájmům chráněných Vojenskou policií.
Padákový komplet bez zabepečovacího přístroje na přistání do omezených prostorů
Dodávky 120 padákových kompletů bez zabepečovacího přístroje s přesností na přistání do omezených prostorů.
Nálezové opravy podvalníků P-50N II
Předmětem VZ je pořízení služby, jejímž účelem je zabezpečení plné funkčnosti, provozuschopnosti a provozní spolehlivosti předmětu VZ. Součástí této služby je provedení kontrolní prohlídky s cílem detekovat rozsah závad, stav soupravy nářadí, záložních náhradních dílů a příslušenství, stav pneumatik a určit předpokládanou cenu daného plnění s ...
Nákup náhradných dielov a materiálu nevojenského charakteru
Nákup náhradných dielov a materiálu nevojenského charakteru, pre zabezpečenie prevádzky techniky LPIS. Súčasťou obstarávaného materiálu musí byť platná sprievodná dokumentácia potvrdená výrobcom a stanovený technický život.