Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky 2018 -2020

Dynamický nákupní systém na dodávky audiovizuální techniky, fotografické techniky a instalace a montáž příslušné techniky. Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v dynamickém nákupním systému v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele. Rovněž objemy jednotlivých ...

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

094_Ve_NB_Termografická kamera_FT-014

1 ks Přenosná ruční termografická kamera

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

LFHK – Pořízení AV techniky a zobrazovací techniky vč. softwaru na úpravu digitálních materiálů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální a zobrazovací techniky. Konkrétně jde mj. o dataprojektory, interaktivní displej, digitální fototechniku vč. příslušenství a videotechniku s příslušenstvím.

PdF - Dodávka AV zařízení II - včetně příslušenství

PdF - Dodávka AV zařízení II - včetně příslušenství

Předmětem veřejné zakázky je dodávka akčních kamer, digitálních fotoaparátů včetně příslušenství (objektivy, blesky, akumulátory aj.). Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je ...

Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě

Dodávka audiovizuální techniky pro Slezskou univerzitu v Opavě

Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky audiovizuální techniky. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 dílčí části, a to: Dílčí část 1: Audiovizuální technika pro OPF Karviná Dílčí část 2: Audiovizuální technika – Opava Dílčí část 3: 4K kamery pro multimediální tvorbu a ...

Geodetické a fotografické prístrojové vybavenie pre potreby projektov

Geodetické a fotografické prístrojové vybavenie pre potreby projektov

Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaných projektov: Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa, Monitoring zosuvných deformácií, financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ...

Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci

Termovizní kamera pro FF UP v Olomouci

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu termovizní kamery s příslušenstvím a v konfiguraci dle zadávací dokumentace pro potřeby projektu „Rozvoj výzkumné a vzdělávací infrastruktury pro psychologii práce a organizace“, reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002425, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

PřF - Vysokorychlostní citlivá laboratorní kamera s nízkým šumem

PřF - Vysokorychlostní citlivá laboratorní kamera s nízkým šumem

Předmětem veřejné zakázky jsou 2 kusů rychlé kamery s vysokou citlivostí a nízkým šumem, které umožní detekci jednotlivých fotonů s dostatečným prostorovým rozlišením. Přístrojový systém je určený k výzkumu ve fyzice, zejména pro tomografické experimenty s nízkou intenzitou detekovaného signálu a pro experimenty s detekcí na limitě dané kvantovou ...

Štúdiové kamery

Štúdiové kamery

Predmetom zákazky je dodávka štúdiových kamerových reťazcov pre televízne štúdiá RTVS STV štúdio Banská Bystrica a STV štúdio Košice v rámci investičnej akcie Televízna a rozhlasová štúdiová technika. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je bližšie špecifikované v Kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.

LF – Termovizní kamera

LF – Termovizní kamera

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu termovizní kamery. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.

Fotopasce a prislúchajúce vybavenie

Fotopasce a prislúchajúce vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka fotopascí a prislúchajúceho vybavenia pre potreby monitoringu.

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

106_KV_Akustická kamera s analyzátorem

Veřejná zakázka na dodávku 1 ks akustické kamery s analyzátorem.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Nákup foto a video techniky pro CS ČR II.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Vysokorychlostní kamera

Vysokorychlostní kamera

Předmětem zakázky je dodávka vysokorychlostní kamery s maximální rychlostí záznamu minimálně 1 000 000 snímků za sekundu včetně příslušenství, kterým je software pro plné ovládání kamery a vyhodnocení naměřených dat, sada vyměnitelných čoček s různou ohniskovou vzdáleností, stativ a další. Kamera bude dodána v základní nebo rozšířené konfiguraci. ...

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Nákup foto a video techniky pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka foto a video techniky včetně příslušenství. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ: 38651600-9 - Digitální fotografické přístroje 38651100-4 - Objektivy 32333200-8 - Videokamery 30237000-9 – Součásti, příslušenství a doplňky pro počítače

Studiová HD technologie

Studiová HD technologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks kamerových řetězců včetně ovládacích panelů a 1 ks digitální obrazové režie včetně ovládacího panelu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ve vzoru Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

3D skener

3D skener

Predmetom zákazky je dodávka 3D skenera, 3D tlačiarene a Fotoaparátu, a to v rámci projektu s názvom Inováciou služieb a produktov spoločnosti EUROPALT plus, spol. s r.o. k mobilizácii kreatívneho potenciálu v regióne. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1. 3D skener časť 2. 3D tlačiareň časť 3. Fotoaparát Uchádzač môže predložiť ...

Filmová kamera s príslušenstvom

Filmová kamera s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodávka, montáž a sfunkčnenie filmovej kamery s príslušenstvom. Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom

Názov predmetu zákazky: Kreatívna produkcia krátkych filmov Krásy Slovenska. Logický celok č. 1 - Profesionálna kamera so záznamom 4K s príslušenstvom a kamera -fotoaparát s príslušenstvom. Logický celok č. 2 - "Profesionálna osvetľovacia technika s príslušenstvom". Verejný obstarávateľ vyhlásil verejné obstarávanie na dodanie tovaru: ...

Kamery s príslušenstvom

Kamery s príslušenstvom

Predmetom zákazky v rámci projektu: Štúdio audiovizuálnej tvorby je dodávka, montáž a sfunkčnenie: Časť č. 1: Kamier s príslušenstvom Časť č. 2: Stabilizátorov Podrobné technické parametre a požiadavky k požadovaným zariadeniam sú uvedené v súťažných podkladoch.

Náhradní díly do speciálních výjezdových vozidel pro skupniny kriminalistických techniků

Náhradní díly do speciálních výjezdových vozidel pro skupniny kriminalistických techniků

vymezená část č. 1: fotografická brašna - 76 ks vymezená část č. 2: svářečka fólií a sterilizační role - 76 ks + příslušenství vymezená část č. 3: media set do tiskárny - 228 ks

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov

Systém na generovanie 3D modelov je určený na výrobu digitálnych 3D modelov ľudí vo vysokej tvarovej presnosti a grafickej podrobnosti, schopný zachytiť (v pohybe i nehybnosti), spracovať a pripraviť 3D model človeka a iných bytostí (objektov), podrobnosti náročných povrchových štruktúr odevov a doplnkov a iných predmetov, prináležiacich objektu, ...

Vybavenie foto a kamerového štúdia

Vybavenie foto a kamerového štúdia

Predmetom zákazky je dodávka techniky, ktorou bude vybavené foto a kamerové štúdio. Podrobné vymedzenie zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Obstaranie technologickej infraštruktúry spoločnosti FL, s. r. o.

Predmet zákazky pozostáva zo štyroch logických celkov: Logický celok č.1 : Vybavenie fotoateliéru 1 kpl Logický celok č.2 : Vybavenie dielne 1 kpl Logický celok č.3 : IT vybavenie 1 kpl Logický celok č.4 : Práčovňa 1 kpl

(záznamy 1/25 z 189)  strana 1 / 8