Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy
Predmet zákazky je definovaný v zmysle Projektu stavby "Horné Srnie, Revitalizácia budovy starej školy", ktorý vyhotovila PROJART, spol. s r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica v júni 2021, zák. č. 2018/21. Jedná sa o revitalizáciu budovy formou zateplenia obvodového plášťa a stropu nad 2 NP vekovo najstaršej budovy Základnej školy v ...
Dobíjacia stanica na bicykle
Ide o nákup, dodanie, inštaláciu a sfunkčnenie nabíjacej stanice na bicykle a jej súčastí nasledovnej technickej špecifikácie: Spotová solárna nabíjacia stanica, vrátane osvetlenia, kompresoru na dofukovanie, bezpečnostnej kamery, bezpečnostného alarmu zvukový s pripojením GSM, 24V DC, vyhrievanie, AED defibrilátor (AED BOX), AED elektródy pre ...
Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny na PF UJS a ŠD Čajka
Predmetom zákazky ,,Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny na PF UJS a ŠD Čajka je u je dodávka a montáž fotovoltaických panelov v sídle verejného obstarávateľa Univerzita J.Selyeho, Bratislavská cesta 3322, Komárno v súlade s požiadavkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a prílohách a zmluvnými podmienkami. ...
Poptávám stroj na výrobu pelet
Poptávám stroj na výrobu pelet pro domácnost. Děkuju.
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
Poptávám malý peletovací lis
Mám zájem o malý peletovací stroj. Prosím o bližší informace včetně ceny. Díky.
Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Polikliniky Družba a na budovu Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave v zmysle súťažných podkladov. Súčasťou plnenia bude aj spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude realizovaná montáž zariadení, a taktiež projekt ...
Fotovoltaický systém pro Žaluzie Poborský
Jedná se o dodání fotovoltaických modulů s celkovým výkonem 19,125 kWp, které budou umístěny na střechách objektů (podrobněji viz PD). Na pozemku investora bude dále instalován bateriový akumulační systém s jmenovitou kapacitou min. 92,16 kWh max. 96,625 kWh.
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 5 ks lisovacích kontejnerů.
Poptávám náhradní vakuovou trubici
Náhradní vakuová trubice (bez HEATPIPE) pouze sklo. Rozměr 1800/58 mm.
FVE CSS Hrabyně - 140,0 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Tepelná čerpadla, fotovoltaika, Německo
Dobrý den, potřebuji nový systém vytápění pro 3 nemovitosti. Jedná se o 2 bytové domy a velkou restauraci. Zajímavá jsou témata tepelných čerpadel v souvislosti s fotovoltaikou. Nemovitosti jsou v Mönchengladbach. Prosím, dejte mi vědět, jestli vás to zajímá.
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
FVE Fyzikální ústav AV ČR - 312,8 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY II
Plnění této zakázky je součástí realizační fáze projektu „Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotovoltaické ...
Poptávám peletovací lis pro domácnost
Dobrý den Mám zájem o peletovací lis pro domácnost. Děkuji Grufík
FVE Farma Diviš Chrášťovice - 117,8 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Dodávka a instalace FVE SIGMA Lutín 263,70 kWp
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo - dodávka, instalace a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy fotovoltaického systému na výrobu elektrické energie - elektrárny o instalovaném výkonu 263,7 kWp (dále jen „FVE“) na volné ploše na pozemku parc. č. 231/1, k.ú. Lutín v areálu Zadavatele na hliníkových konstrukcích v 7 řadách s orientací na ...
FVE Aktiva Management s.r.o. - 285,3 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Dynamický nákupní systém na dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů
Předmětem Veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů, střídačů, rozvodů, jističů vč. zajištění doprovodných služeb s tímto spojených, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií: 1. Kategorie fotovoltaické panely 2. Kategorie montážní systémy 3. Kategorie střídače a optimizéry 4. Kategorie ...
Instalace FVE vč. akumulace energie v provozovně firmy Heleny Bagoňové
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 67 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím ...
Poptávám dodání a montáž fotovoltaické elektrárny
Poptávám dodání a montáž fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinný dům. Výkon FVE 7,65 kWp - 8,1 kWp, dle parametrů panelů, preferuji panely s výkonem 450 Wp, tedy cca 18 panelů b) Bateriové úložištěm kapacity cca 11,6 kWh například ( SolaX Triple power master 5,8 kWh + SolaX Triple power slave 5,8 kWh), minimum 10,65 kWh c) Měnič, ...
Poptávám montáž fotovoltaických panelů
Poptávám montáž fotovoltaických panelů. Přeji krásný den, na zděnou budovu s plochou střechou potřebuji instalovat fotovoltaické panely hmotnosti 2t. Potřebuji zprávu statika, že je tato budova 13x3 metry schopna unést 2t. Sídlíme ve Volduchách okres Rokycany.
Recyklace Ždánice
Dodání výrobní linky. Technologický celek pro recyklaci pryžového odpadu, bližší specifikace v příloze číslo 01. Technologie bude dodána jako celek.