FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp - 2. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Instalace FVE pro společnost WLC Park s.r.o. na ulici Na Brně
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 500 kWp, který je rozdělen na 2 části - FVE o výkonu 412 kWp a FVE o výkonu 88 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie - bateriového úložiště s kapacitou 1000 kWh, a to včetně funkčního ...
Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně
Předmětem veřejné zakázky je umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Družba v Hulíně.
Výroba elektřiny s úložištěm pro A.IMPORT.CZ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaického systému o celkovém výkonu 37,720 kWp součástí systému je bateriové uložiště o celkové kapacitě 169,2 kWh. Fotovoltaický systém bude instalován na střeše ocelové montované haly v areálu firmy A.IMPORT.CZ spol. s r.o. v obci Tábor. Dodávka tak bude zahrnovat ...
VECTOR INVEST s.r.o. – stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti
Cieľom navarovaných stavebných úprav a opatrení je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie pre daný výrobný podnik, ktoré spočívajú v osadení fotovoltaických panelov na plochu strešného plášťa, úpravou osvetlenia vnútorných priestorov a s tým spojená rekonštrukcia svetelných rozvodov a návrh vonkajšie ...
Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Predmetom zákazky je zrušenie centrálnej kotolne a návrh novej kotolne pre každý objekt zvlášť v areáli Základnej školy v Zemianskej Olči a modernizácia zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie tepelným čerpadlom vzduch-voda.
Fotovoltaika
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltaickej technológie. Vrátane dopravy a montáže zariadení. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Fotovoltaika
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využitia OZE. Bližšia špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poptávám fotovoltaický systém
Poptávám fotovoltaický systém. Dobrý den, poptavam u vasi spolecnosti nejaky nejvyhodnejsi system na fotovoltaiku. Jedna se o prizemni rodinny dum ( drevostavba, 4 roky stary ), ktery je vytapen podlahovym elektrickym topenim. Spotreba za minuly rok byla cca 14 MWh, coz neni malo. Rad bych tedy spotebu energie srazil co nejvice, abych byl co ...
Inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie
Predmetom zákazky je inštalácia fotovoltického zdroja elektrickej energie. Bližší popis je súčasťou prílohy č. 2 súťažných podkladov.
Instalace fotovoltaiky s akumulací ve firmě ARBYD CZ s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky, v souladu s cíli zadavatele, je instalace fotovoltaické elektrárny na rovné střeše haly zadavatele se sklonem 1° a dodání a instalace bateriového systému podle vypracované projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávacích podmínek, jako její nedílnou součást.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro  změnu ÚP SÚ hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro změnu Z 3403/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy pořizovanou zkráceným způsobem dle § 55 b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.
Fotovoltaický systém pro Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fotovoltaických panelů a následná instance fotovoltaických elektráren, jež budou vybudoványna střechách budov v areálu společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., a to ve třech lokalitách - Břeclav, Mikulov a Zaječí. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci a slepých ...
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Levier s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení fotovoltaického systému (FVE) - 60kWp s bateriovým systémem 200 kWp na střeše stávající haly v areálu Levier s.r.o.Předmětem plnění je také před zahájení stavebních úprav vypracování realizačního projekt, který bude vycházet z Projektové dokumentace a zajištění kolaudace stavby a ...
FVE BOCOMP spol. s r.o. - Štoky - 298 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Javorník, Fučíkova 260 - pořízení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, preditivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů ...
Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Levier s.r.o.
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení fotovoltaického systému (FVE) - 60kWp s bateriovým systémem 200 kWp na střeše stávající haly v areálu Levier s.r.o.Předmětem plnění je také před zahájení stavebních úprav vypracování realizačního projekt, který bude vycházet z Projektové dokumentace a zajištění kolaudace stavby a ...
Fotovoltaický systém s akumulací pro vlastní spotřebu Břežany II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, odborná montáž, zprovoznění a další související činnosti při osazení nové fotovoltaické elektrárny a bateriového systému. Veřejná zakázka není rozdělena na části, neboť se jedná o plnění, které spolu natolik věcně a technicky souvisí, že by jejím rozdělením vznikaly zadavateli další nedůvodné náklady ...
Výroba elektřiny s úložištěm pro Výrobní družstvo D - pleta Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu fotovoltaického systému o celkovém výkonu 71,94 kWp součástí systému je bateriové uložiště o celkové kapacitě 338,4 kWh pro vlastní spotřebu elektřiny společnosti Výrobní družstvo D - pleta Hradec Králové. Fotovoltaický systém bude instalován na střeše výrobní haly v Hradci Králové, ...
FVe Nový Dvůr
Na střechu haly bude instalován fotovoltaický systém o celkovém min. výkonu 264,33 kWp. Účelem stavby fotovoltaické elektrárny je výroba elektrické energie pro potřeby snížení energetické náročnosti v lokalitě parc. č.: 1021/10 k.ú. Červenka [621030]. Dále pak bateriové uložiště. Vše viz Zadávací dokumentace.
FVE Nákupní centrum Jihlava, Jihlava - 650,16 kWp - nové vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů, napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Rekonstrukce mateřské školy Neumannova 2560/41, Aš
Rekonstrukce objektu mateřské školy (sociálních zařízení pro děti, povrchy podlah, stěn, nové dispoziční řešení,nový zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, instalace fotovoltaického systému na střechu objektu, nové rozvody VZT s rekuperací pro kuchyni a pro prostory s pobytem dětí, zařízení pro akumulaci dešťových vod, jejich využívání ...
Dodávka nabíjecích stanic
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu registrační číslo CZ.04.2.40/0.0/0.0/18_067/0000375 s názvem Olife Energy Net. Konkrétně se jedná o dodávku 102 ks AC nabíjecích stanic. Podrobnosti viz zadávací dokumetnace.
Miroslav Chuděj, s.r.o. - instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie
Předmětem veřejné zakázky je vypracování realizační projektové dokumentace (DPS) a dále dodávka a instalace komplexního systému fotovoltaické elektrárny FVE o výkonu 98,67 kWp a bateriového úložiště o kapacitě 100,6 kWh. FVE bude umístěna na střeše budovy na pozemku s parcelním číslem st. 869 v k. ú. Hutisko, vyrobená el. energie bude primárně ...