Dodávky zařízení pro Chebský Kovošrot, spol. s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávky dvou strojů, univerzálního granulátoru a univerzálního nožového mlýnu, včetně periférií příslušných pro oba stroje. Stroje jsou určeny pro kabely, koncovky kabelů (200V a 400V), jističe, kabelové spoje apod. Univerzální granulátor Jedná se o jedno rotorový drtič s elektrickým pohonem pomocí klínových řemenů a ...
Zmena zdroja vykurovania na ZŠ Slovenská Kajňa s využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy v Slovenskej Kajni. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia základnej a materskej školy v obci Banská Belá s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Využitie geotermálnej energie v objektoch Slovenských liečebných kúpeľov Turčianske Teplice, a.s.
Predmetom zákazky je výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelných čerpadiel v objektoch verejného obstarávateľa: Veľká Fatra II.; SPA (kúpele) a Atrakčný bazén. V objekte Veľká Fatra II. (kúpeľný hotel) budú tepelné čerpadlá typu VODA-VODA predhrievať ohriatu pitnú vodu (z teploty 10°C na 35°C) a ohrievať spiatočku ...
Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1.stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OÚ a KD je navrhovaná zostava 3 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Pre vykurovanie budovy ZŠ 1. stupňa je navrhovaná zostava 2 plynových ...
Vykurovanie objektu ZŠ Malcov pomocou OZE
Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody je navrhovaná zostava 8 plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostava je určená pre inštaláciu v exteriéry. TČ dodávajú teplo do akumulačnej nádoby. Odtiaľ je teplo dodávané do rozdeľovača a jednotlivých vetiev pre pavilóny ZŠ. Navrhovanou výstavbou sa ...
Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-SILIKE C.S s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Podrobné vymezení ...
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Dodávka fotovoltaických systémů pro společnost STARTECH spol. s r.o.
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Dodávka 2x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 2 x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE a rychlonabíjecí stanicí na 2 místech realizace ve Středočeském kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Stroje
Predmetom zákazky je dodávka novej techniky pre zberný dvor v obci Brestovany pozostávajúca z 3. častí: 1.časť Stroje, 2.časť Príves za traktor malý, 3.časť Bio sekací a rezací voz.
Zníženie energetickej náročnosti v budove Pivovar KARPAT - Fotovoltaika
Predmetom kúpy je fotovoltaické zariadenie (FVZ) pre vlastnú spotrebu s reguláciou prebytkov do vlastnej spotreby s celkovým výkonom 99,96kWp. Súčasťou zariadenia je diagnostický software pre vzdialenú správu. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Mobilná drvička stavebnej sutiny
Predmetom zákazky je dodanie mobilnej drvičky stavebnej sutiny, ktorá je bližšie špecifikovaná v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro recyklaci a regeneraci regulovaných látek dle technické specifikace.
Vyšný Žipov – zberný dvor – stavebná časť
Predmetom zákazky je vybudovanie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu a to vybudovaním stojísk na umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad, vybudovaním zberného dvora na umiestnenie zberných nádob za účelom zvýšenia kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu. Navrhovaný zberný dvor bude tvorený spevnenou plochou s osadeným ...
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - realizace stavby
Předmětem zakázky je zhotovení stavby spočívající v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy a úpravu otopného systému. Součástí předmětu zakázky je rovněž demontáž a likvidace panelů obsahujících azbest. Dále je ...
Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím.
Dodávka fotovoltaického systému 20 kWp s akumulací
Dodávka a instalace fotovoltaického systému včetně akumulace energie o výkonu 20 kWp. Instalace je projektována na střechu hlavní provozní haly.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Zpracování odpadního tepla z mrazících boxů
Předmětem výběrového řízení je: generální dodavatel technického řešení pro zpracování tepla z mrazících boxů umístěných v pekárenském provozu.
Poptávám opravu solárního systému
Poptávám opravu solárního systému (výměna vadných ventylů na střeše), Otrokovice.
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů