Dodanie a montáž fotovoltiky na vybraných budovách v meste Trnava II.
Predmetom zákazky je dodávka fotovoltickej technológie vrátane dopravy a montáže zariadení na budovu Polikliniky Družba a na budovu Strediska Sociálnej starostlivosti v Trnave v zmysle súťažných podkladov. Súčasťou plnenia bude aj spracovanie jednoduchej projektovej dokumentácie, podľa ktorej bude realizovaná montáž zariadení, a taktiež projekt ...
Fotovoltaický systém pro Žaluzie Poborský
Jedná se o dodání fotovoltaických modulů s celkovým výkonem 19,125 kWp, které budou umístěny na střechách objektů (podrobněji viz PD). Na pozemku investora bude dále instalován bateriový akumulační systém s jmenovitou kapacitou min. 92,16 kWh max. 96,625 kWh.
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 5 ks lisovacích kontejnerů.
Poptávám náhradní vakuovou trubici
Náhradní vakuová trubice (bez HEATPIPE) pouze sklo. Rozměr 1800/58 mm.
FVE CSS Hrabyně - 140,0 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Tepelná čerpadla, fotovoltaika, Německo
Dobrý den, potřebuji nový systém vytápění pro 3 nemovitosti. Jedná se o 2 bytové domy a velkou restauraci. Zajímavá jsou témata tepelných čerpadel v souvislosti s fotovoltaikou. Nemovitosti jsou v Mönchengladbach. Prosím, dejte mi vědět, jestli vás to zajímá.
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním
Poptávám solární ohřev vody s přitápěním ( ne FVE , ale kapalinové nebo vakuové panely ) . Nejlépe místní firma. Instalace Opava.
FVE Fyzikální ústav AV ČR - 312,8 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a napojení na elektrickou síť NN v objektu ...
Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY II
Plnění této zakázky je součástí realizační fáze projektu „Zavedení fotovoltaického systému s akumulací ve společnosti ŽÁROHMOTY“, registrační číslo projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023408, který je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka fotovoltaické ...
Poptávám peletovací lis pro domácnost
Dobrý den Mám zájem o peletovací lis pro domácnost. Děkuji Grufík
FVE Farma Diviš Chrášťovice - 117,8 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Dodávka a instalace FVE SIGMA Lutín 263,70 kWp
Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo - dodávka, instalace a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy fotovoltaického systému na výrobu elektrické energie - elektrárny o instalovaném výkonu 263,7 kWp (dále jen „FVE“) na volné ploše na pozemku parc. č. 231/1, k.ú. Lutín v areálu Zadavatele na hliníkových konstrukcích v 7 řadách s orientací na ...
FVE Aktiva Management s.r.o. - 285,3 kWp
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Dynamický nákupní systém na dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů
Předmětem Veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky fotovoltaických panelů, montážních systémů, střídačů, rozvodů, jističů vč. zajištění doprovodných služeb s tímto spojených, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií: 1. Kategorie fotovoltaické panely 2. Kategorie montážní systémy 3. Kategorie střídače a optimizéry 4. Kategorie ...
Instalace FVE vč. akumulace energie v provozovně firmy Heleny Bagoňové
Předmětem této veřejné zakázky je výběr dodavatele, který zajistí řádné a včasné plnění předmětu této veřejné zakázky spočívajících v dodávce a instalaci obnovitelného zdroje elektřiny_fotovoltaické elektrárny (FVE) o celkovém výkonu FV panelů min. 67 kWp v kombinaci se zavedením technologie akumulace elektrické energie (baterie) s řídicím ...
Poptávám dodání a montáž fotovoltaické elektrárny
Poptávám dodání a montáž fotovoltaické elektrárny (FVE) na rodinný dům. Výkon FVE 7,65 kWp - 8,1 kWp, dle parametrů panelů, preferuji panely s výkonem 450 Wp, tedy cca 18 panelů b) Bateriové úložištěm kapacity cca 11,6 kWh například ( SolaX Triple power master 5,8 kWh + SolaX Triple power slave 5,8 kWh), minimum 10,65 kWh c) Měnič, ...
Poptávám montáž fotovoltaických panelů
Poptávám montáž fotovoltaických panelů. Přeji krásný den, na zděnou budovu s plochou střechou potřebuji instalovat fotovoltaické panely hmotnosti 2t. Potřebuji zprávu statika, že je tato budova 13x3 metry schopna unést 2t. Sídlíme ve Volduchách okres Rokycany.
Recyklace Ždánice
Dodání výrobní linky. Technologický celek pro recyklaci pryžového odpadu, bližší specifikace v příloze číslo 01. Technologie bude dodána jako celek.
Predchádzanie vzniku a zhodnocovanie BRKO v obci Dolná Mariková - stroje
Dodanie kompostérov na recyklovanie biologického odpadu, ktorý vzniká na záhradách a domácnostiach žijúcich v rodinných domoch v počte 600 ks, dodanie mulčovača za traktor, ktorý rozdrobí pozberové zbytky späť do pôdy a dodanie drviča drevnej hmoty, ktorý ma slúžiť na úpravu veľkosti materiálu, ktorý je určený na kompostovanie pre obec Dolná ...
Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného tovaru v rámci akcie "Nákup techniky pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Kočovce": Kompostér 1 - 32 kusov, Kompostér 2 - 685 kusov, Drvič drevnej hmoty - 1 kus. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia CHÚV na DÚV
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chemickej úpravy vody na deionizovanú úžitkovú vodu (DÚV) na základe vypracovaného realizačného projektu, a v rámci nej dodávka a montáž nového technologického zariadenia na DÚV, realizácia súvisiacich stavebných úprav a vypracovanie a dodanie súvisiacej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných ...
Poptávám solární panely
Poptávám solární panely s výkonem min.500kWp.
CYKLOMAX - dodávka FVS s akumulací
Předmětem plnění zakázky je dodávka a instalace fotovoltaického systému včetně akumulace pro vlastní spotřebu zadavatele, tj. dodávka a instalace fotovoltaických panelů na střechu objektu provozovny společnosti CYKLOMAX, spol. s r.o., na adrese Pardubická 504, 533 52 Srch. Součástí instalace bude i systém pro akumulaci vyrobené elektrické energie ...
FVE KOVOT Služín - 87,78 kWp - 2. vyhlášení
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a zařízení pro akumulaci ...
Instalace FVE pro společnost WLC Park s.r.o. na ulici Na Brně
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení systému fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 500 kWp, který je rozdělen na 2 části - FVE o výkonu 412 kWp a FVE o výkonu 88 kWp (tj. dodávka, montáž a instalace fotovoltaických panelů) vč. systému pro akumulaci elektrické energie - bateriového úložiště s kapacitou 1000 kWh, a to včetně funkčního ...