Dodávka trhačky 150 kN 2
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka univerzálního elektromechanického trhacího zkušebního stroje pro jednoosé zkoušky kovových materiálů.
Materiálno technické vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka precvičovacích simulátorov strojov a zariadení pre potreby vyučovacieho procesu.
Zariadenia do výrobnej prevádzky
Predmetom zákazky je nákup priemyselných strojov do prevádzky podniku MLAĎ - PLASTY, s.r.o. s cieľom zefektívniť produkciu výrobkov z gumy a plastu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Odpadové centrum Olomouc
Předmětem veřejné zakázky je modernizace areálu odpadového centra Olomouc situovaného v areálu Chválkovice I ve správě Technických služeb města Olomouc (dále jen „TSmO“), vč. související technické infrastruktury inženýrských sítí vč. technologických zařízení, dopravní infrastruktury, nového oplocení a nezbytných navazujících připojení na řady. V ...
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO
Předmětem plnění je dodávka a instalace automatického lisovacího zařízení sestávající z plně automatického horizontálního lisu a pásového dopravníku propojeného s lisem. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce mixéru 3 na zvlhčenou směs popelovin
Rekonstrukce stávající technologie pro výrobu optimálně vlhčeného stabilizátu v prostoru míchacího centra Elektrárny Poříčí, a to výměnou stávajícího dožitého mixéru č. 3, typu FP 30 za nový mixér.
Technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky, kolového nakladače
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
UTB - Řízený oscilační stolek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka řízeného oscilačního stolku pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodanie dezinfekčných prístrojov a zariadení
Predmetom zákazky je dodanie: dezinfekčnej brány, zariadenia na výrobu a prevádzku suchej hmly, ktoré musí byť vybavené technológiou a aj samotnou dezinfekciou a germicídnej jednotky sterilizácie, t. j. modul sterilizície vzduchu UV-C žiarením určeným na sterilizáciu vzduchu nasávaného do vozidla. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch Oddiel B.1 ...
Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování neshodného odpadu.
Materiálové využití odpadů a Technologie pro materiálové využití odpadů - BARSINI, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro zpracovávání relevantních druhů odpadů, konkrétně mobilního drtiče s magnetickým separátorem a mobilní třídící jednotky.pro společnost BARSINI, s.r.o. dle Přílohy č. 1 Technická specifikace.
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů WYNN
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů WYNN“ registrační číslo projektu:CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013658. Jedná se o dekontaminační zařízení pro nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1. zadávací dokumentace. Tato kapitola popisuje nejmenší nedělitelnou ...
Zariadenie pre dekorovanie profilov, plechov, panelov a 3D predmetov
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia pre dekorovanie kovových profilov, plechov a 3D predmetov na vopred nalakované predmety základnou práškovou farbou so sublimačnými vlastnosťami, dekorovanie prostredníctvom sublimačného prenosu atramentu z transparentnej fólie s výsledným dekorom dreva, žuly, mramoru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je ...
Dodávka zařízení pro studenou kinetizaci
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro studenou kinetizaci v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Vstřikovací lis na pryž
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vertikálního vstřikovacího lisu na pryž podle technické specifikace uvedené v příloze č.1 Zadávací dokumentace.
I N V E N T A , spol. s r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilního drtiče
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního drtiče s magnetickým separátorem. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka třídiče frakcí - mobilního hřebenového síta včetně potřebných dopravníků a násypek.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky technológie na recykláciu gumeného odpadu a výrobu gumenej dlažby.
3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů“ dále jen „zařízení“. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro ...
Technológie na výrobu a opracovanie prívesov a návesov
Predmetom zákazky je nákup technológie na výrobu a opracovanie prívesov a návesov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Zariadenia do výrobnej prevádzky
Predmetom zákazky je nákup priemyselných strojov do prevádzky podniku MLAĎ - PLASTY, s.r.o. s cieľom zefektívniť produkciu výrobkov z gumy a plastu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Materiálové využití odpadů - LUFRAMA Zemní práce s.r.o. - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky s magnetickým separátorem a kolového nakladače. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Materiální využití odpadu
technologie na výrobu BPC, bližší specifikace v příloze Zadávací dokumentace.