Poptávám opravu štípače na dřevo
Dobrý den, poptávám opravu štípače špalků PLS 250 v Ostravě. Děkuji za nabídky.
Rekonštrukcia drviča nadrozmerného odpadu 2. etapa
Predmetom zákazky je zabezpečenie opravy drviča nadrozmerného odpadu Husmann HL 1622 v.č. 11 223 a dodanie príslušných náhradných dielov potrebných pre opravu .
Dodávka a montáž technológie
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie. Bližšie uvedené v technickej špecifikácii.
Drvič biologického odpadu
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového drviča biologického odpadu.
Komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody
Predmetom zákazky je komplexné chemické ošetrenie chladiacej vody, dodávka dávkovacieho systému na ošetrenie vody, dodávka chemikálií a analyzátora, analýza kvality vody, nastavenie dávkovania chemických prípravkov podľa výsledkov pravidelných analýz, servis a údržba dávkovacieho zariadenia. V rámci predmetu zákazky je potrebné vykonať : - ...
Dielenské vybavenia
Predmetom zákazky je nákup materiálno technického vybavenia učební a dielní praktického vyučovania pre Spojenú školu v Detve v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania v zmysle príloh týchto SP pre jednotlivé časti predmetu zákazky a všetky s tým súvisiace práce k nižšie spomínanému projektu. Predmet zákazky bude ...
Robotické zařízení pro pracoviště broušení kluzáků a příslušenství
Předmětem VŘ je zařízení a s ním spojené služby určené pro robotické pracoviště broušení kluzáků realizované v rámci projektu FW03010525. Požadované určení a technické parametry plnění jsou definovány samostatnou přílohou č. 3 Zadávací dokumentace. Dílčí plnění není umožněno.
Zariadenia na testovanie stability vzoriek
Predmetom zákazky je dodávka poloprevádzkových zariadení - zariadení na testovanie stability vzoriek, zariadení pre poloprevádzkové overenie vrátane dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: 1.Časť predmetu zákazky s ...
Snížení energetické náročnosti firmy Pastor & syn, s.r.o. - výrobní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 ks vstřikovacích lisů a 5 ks příslušenství lisů - odebíračů vtoků v podobě tříosých robotů.
Tomáš Chrbolka s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
UTB - CO2 lasery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, pořizovaného pro potřeby ateliéru Produktový designu a CO2 laseru a balíčku materiálů, pořizovaného pro účely realizace projektu č.: FSR-ST-2022/001 “Talent, ideje a robota...” Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Skúšobná stolica pre vstrekovacie čerpadlá
Predmetom tejto zákazky je nákup skúšobných stolíc. Jedná sa o tovar ktorým je skúšobná stolica vstrekovacích čerpadiel v počte jedna súprava a skúšobná stolica hydraulických priamočiarych motorov v počte tri súpravy (ďalej len predmet zákazky). Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Laserový čistiaci systém
Laserový čistiaci systém - nám umožní pripraviť vybrané povrchy na nátery a aplikáciu špeciálnych fotokalatytyckých vrstiev, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie reaktora antimikrobiálneho zariadenia.
Dodávka komponent pro projekt: Výzkum a vývoj robotického měřícího systému
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent pro projekt „Výzkum a vývoj robotického měřícího systému“, který bude složen z odlehčených konstrukčních prvků a systémem odměřování včetně implementovaných snímačů teploty. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohami č. 2 a č. 3 Zadávací dokumentace.
SKL RECYKLOSTAV s.r.o. 2 - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného ...
Úspora vody ve SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
dodávka technologie pro oddělené jímání a recyklaci betonových kalů v závodě s výrobou stavebních hmot investora SLOUPÁRNA Majdalena s.r.o.
Výbuchové komory
Výbuchové komory 2 ks.
BUILD LINE s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící, třídící a mísící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného personálu.
Snížení energetické náročnosti firmy I.C.J. s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání vstřikovacích lisů dle technické specifikace. Veřejná zakázka je rozdělena na následující dvě části: Část 1: Horizontální elektrický lis s uzavírací silou min. 50 t Předmětem této části je dodávka horizontálního elektrického lisu s uzavírací silou min. 50 t podle technické ...
UTB - Zařízení pro pečení, vaření, pasterizaci a uzení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro pečení, vaření, pasterizaci a uzení pořizovaná pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zařízení je pořizováno v rámci projektu ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně, reg. č. ...
UTB - Zařízení pro zpracování hluboko zmražených potravin
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování hluboko zmražených potravin pořizovaná pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Zařízení je pořizováno v rámci projektu ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně, reg. č. ...
Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania v zmysle príloh týchto SP pre jednotlivé časti predmetu zákazky a všetky s tým súvisiace práce k nižšie spomínanému projektu. Projekt bude financovaný z ...
Vybavenie SOŠ Kežmarok - Softvérové vybavenie pre plastovú výrobu, zariadenia pre spracovanie plastov
Obstaranie vybavenia strednej odbornej školy a to softvérovým vybavením pre plastovú výrobu a zariadenia pre spracovanie plastov do odborných učební a laboratórií. Bližšia špecifikácia uvedená v Prílohe č.2 Výzvy. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných častí: Časť 1: Vybavenie SOŠ Kežmarok Softvérové vybavenie pre plastovú ...
Nákup třídiče AM
Předmětem veřejné zakázky je pořízení třídiče s dvoububnových sítem dle technické specifikace.