20-042 Technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1 (dále jen „ADM 1“), který je určen pro bezpečnou manipulaci a likvidaci nálezů neznámých látek a předmětů včetně bojových otravných a biologických látek a toxinů, přičemž je schopen zajistit nejvyšší stupeň identifikace a verifikace těchto nebezpečných ...
UTB - Horkovzdušný sterilizátor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka horkovzdušného sterilizátoru pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Technologie pro třídění a zpracování odpadu
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části, a to následovně: Část A veřejné zakázky: Předmětem plnění v části A veřejné zakázky je dodávka třídicí linky, včetně přepravních pásů, drtiče odpadů, magnetu a automatizovaného lisu, a to včetně instalace a proškolení personálu. Část B veřejné zakázky: Předmětem plnění v části B ...
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
SAKO Brno, a.s. - Dotřiďovací linka - dodavatel technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie pro dotřiďovací linku. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technická specifikace.
Pračka procesního plynu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu.
KENVI CZ s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Průmyslová 3D tiskárna
Předmětem veřejné zakázky je dodávka průmyslové 3D tiskárny a SW pro rychlé prototypování a produkci dílů z termoplastických materiálů s vysokou opakovatelnou přesností výroby včetně nutného příslušenství a SW licencí, s parametry podrobně specifikovanými ve Formuláři technické specifikace dodávek, který je přílohou č. 4 zadávacích podmínek k ...
Hydraulická zkušební stanice
Předmětem zakázky je návrh, výroba a montáž hydraulické zkušební stanice s vlastní chladicí technologií včetně instalace řídící, regulační a měřící technologie. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „3D Direct Printing zařízení pro přímý tisk z polymerů“ dále jen „zařízení“. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro ...
Trhací stroj (zkušební stroj)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka univerzálního zkušebního stroje pro materiálové testy kompozitních vzorků včetně teplotní komory a jednoosého extenzometru v níže uvedených parametrech, které budou vzájemně kompatibilní se zkušebním strojem (dále jen „zkušební stroj“). Zadavatel požaduje dodání zkušebního stroje dle jeho požadavků, které jsou ...
Navýšení kapacity dotřiďovací linky Přerov
Předmětem veřejné zakázky je navýšení kapacity dotřiďovací linky na separovaný odpad ve Statutárním městě Přerov, okres Přerov, Olomoucký kraj. Technologie dotřiďovací linky umožní roztřídění přijatých odpadů na odpady vhodné k materiálovému využití a na odpady určené k energetickému využití. Cílem je zajištění maximalizace automatického třídění, ...
UTB - Klimatické komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka klimatických komor pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Zařízení pro creepové testy a nízkocyklovou únavu
1. Zátěžový stroj 2. Teplotní komora 3. Příslušenství
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice Havířov“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013695. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. Tato ...
Dodávka přijímačů
Předmětem zakázky je dodávka jedné sady přijímačů sestávající se ze 6 kusů přijímačů typu IZ225 se softwarově definovanou rádiovou architekturou, která poskytuje dva režimy přijímač a skener. V režimu přijímače se používá pro analýzu signálu měření a průzkum ve spektru, demodulace, zachytávání signálu a streamování. V režimu skeneru nepřetržitě ...
Modernizace stávajícího dvouválcového drtiče strusky
Předmětem díla je modernizace stávající technologie drcení strusky na kotelně bloku č. 6 v Elektrárně Ledvice, a to výměnou stávajícího sekundárního dvouválcového drtiče FAM za nový dvouválcový drtič s umístěním přímo pod stávající primární jednoválcový drtič FAM na pozici primárního třídícího síta. Dílo bude provedeno formou dodávky na „klíč“
Lis s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie lisu s príslušenstvom. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pro projekt „Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů Nemocnice ve Frýdku-Místku“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_134/0013713. Předmětem veřejné zakázky je dodávka dekontaminační jednotky na nemocniční odpady. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 Zadávací dokumentace. ...
Služby datových modelů, statických testů, zkoušek pro 3D tisk z betonu
Předmětem zakázky jsou 3 oblasti nabízených služeb pro 3D tisk z betonu.
Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin
Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin ...…… 1 kus FM_027 Plovák na vzdušném proudu ..…..…………….. 2 kusy
MB ČOV II, sušení kalů
Předmětem této sektorové veřejné zakázky je dodávka technologie pro nízkoteplotní sušení kalu pro připravované regionální centrum likvidace kalů při čistírně odpadních vod Mladá Boleslav II.
Dodávka přístroje ke skenování vrtných jader
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Skeneru na vrtná jádra s příslušným softwarem a laptopem / počítačem.
Dodávka strojní technologie hlediště a jeviště
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v dodáv ce a instalaci strojní technologie jeviště v objektu Kulturního domu Milovice. Podrobnosti stanoví zadávací dokumentace.
PřF - Vakuové komponenty pro iontovou past
Předmětem veřejné zakázky jsou vakuové komponenty, které budou nové aparatury lineární kvadrupólové iontové pasti. Aparatura je určena k produkci iontů vápníku či barya a k jejich následovnému udržování v pasti a laserovému chlazení.