Rekonštrukcia  vstrekovacieho odorizačného zariadenia pre výstup – RS 1200
Rekonštrukcia vstrekovacieho odorizačného zariadenia pre výstup RS 1200 (dvojradová dvojstupňová RSP) spolu s opravou príslušenstva vrátane opravy časti druhého regulačného stupňa. Podrobne popísané v zadaní zákazky/výzve na predkladanie ponúk.
Dodávka a montáž miešacieho zariadenia na výrobu a skladovanie soľných roztokov
Predmetom zákazky je dodanie a montáž miešacieho zariadenia na výrobu a skladovanie soľných roztokov podľa Opisu predmetu zákazky v prílohe č. 2 výzvy na predloženie ponuky.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) jednoho nového vstřikovacího lisu.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) jednoho nového vstřikovacího lisu.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) dvou nových vstřikovacích lisů a jednoho nového vstřikovacího lisu s manipulátorem.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - V
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) jednoho nového vstřikovacího lisu s manipulátorem.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - VI
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) jednoho nového vstřikovacího lisu s manipulátorem.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - VII
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) jednoho nového vstřikovacího lisu.
Dodávka vstřikovacích lisů pro společnost Dřevoplast Ludvík s.r.o. - I
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zboží (koupě) dvou nových vstřikovacích lisů a dvou nových vstřikovacích lisů s manipulátorem.
Dodávka bodovacího zařízení
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 2 ks bodovacího zařízení, dále s možností odebrat další 1 ks zařízení do dalších 5 let, a to v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“). Předmět této veřejné zakázky zahrnuje i zajištění mimozáručního a pozáručního servisu, také v ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky, lakovna
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení do lakovny pro učební obory Střední školy stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a návodů. Škola sídlí v ulici Skupova v Teplicích, přičemž dotčené dílny jsou umístěny ve druhém nadzemním podlaží. K ...
Pravidelná preventivní údržba a opravy strojů pro zpracování mincí LCC-20 III
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby, pozáručních oprav a stěhování strojů na zpracování mincí LCC-20, které jsou umístěny v peněžních úsecích České národní banky v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Zařízení na odvodnění kalu - ČOV Krnov
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku a montáž zařízení na odvodnění kalu - ČOV Krnov, a to dle zadávacích podmínek a všech příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.
Jiří Sixta - využití inovativní technologie - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Mycí zařízení - odmašťovací linka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení, instalace a zapojení mycího zařízení (odmašťovací linky). Technologie je součástí Projektu Úspory vody ve společnosti Meopta-optika, s.r.o. se zaměřením na povrchové úpravy kovů, NS Lancy a NS odstavná. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění je uvedena v Kupní smlouvě, Technické specifikaci, které jsou ...
Nákup technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu
Předmětem zakázky je pořízení drtící a třídící technologie pro drcení a třídění stavebního a demoličního odpadu. Konkrétně bude pořízen: 1. mobilní drtič stavebního a demoličního odpadu 2. univerzální mobilní třídič na třídění zemin, stavebních a demoličních odpadů na tři frakce nebo pro třídění za drtičem Dodané stroje musí být ...
1. časť zákazky - FABLAB
Predmetom zákazky Vybavenie technických laboratórií FABLAB a HACKERSPACE je dodanie tovarov a to v zmysle výkazov výmer, ktoré tvoria prílohu týchto súťažných podkladov. Výkazy výmer pozostávajú z vybavenia technických laboratórií FABLAB a HACKERSPACE (vybavenie otvorených dielní). Zameranie FABLAB-u je primárne na rozvoj vedomostí a zručností ...
Luděk Babický - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Výběr dodavatele na dodávku - Zboží - materiálu projektu Attl a spol. s.r.o. aplikace
Strojní příslušenství prototypu linky - Zboží - materiál
Zařízení pro čištění vody pro zpracování skla
Předmětem této zakázky je dodávka zařízení pro čištění vody pro zpracování skla včetně příslušenství podle technické specifikace dle přílohy č. 5 této zadávací dokumentace a za podmínek daných Kupní smlouvou, jejíž návrh je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Jedná se o technologii, která zajistí centralizaci čištění vod z obrusu tak, aby ...
Dodávka zařízení a zavedení nové technologie zaslepování prostřednictvím mechanických zátek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka manipulátoru pro mechanické zaslepování teplosměnných trubek parogenerátoru včetně náhradních dílů, záslepek a seznámení zaměstnanců Zadavatele s funkcemi zařízení pro jadernou elektrárnu Dukovany.
Jiří Sixta - využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka zařízení pro čištění spalin pro společnost TECHKON-SERVIS s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zařízení pro čištění spalin. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky komponent vyprošťovacích sad - 1. část
Uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky komponent vyprošťovacích sad pro HZS ČR. Celkový předpokládaný objem předmětu plnění je 980 komponent vyprošťovacích sad v průběhu dvou let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
Výbušniny - PVP Bukov - 3. dodávka - 1. část
Předmětem veřejné zakázky je 2. dodávka Elektrických rozbušek pro část stavby PVP Bukov - Rozšíření PVP Bukov II. Etapa (ražba) včetně dopravy.