Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o. vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Technologické zariadenia na výrobu  vriec so spodným zvarom
Predmetom zákazky je dodávka a montáž automatizovanýché sáčkovacích liniek na výrobu sáčkov resp. vriec. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Hydraulický vstřikovací lis na plasty
Předmětem VZ je dodávka hydraulického stroje na vstřikování plastů podle parametrů v technické specifikaci uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody a související software
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Laser-MBE UHV deposition system
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka (pořízení) UHV depozičního zařízení pro pulzní laserové nanášení kovových a oxidových vrstev. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Sada 3D tiskáren pro tisk kovů s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka sady speciálních 3D tiskáren pro tisk kovových slitin (např. nerezové a nástrojové oceli) s příslušenstvím (zařízením) nutným pro dokončení vytisknutého modelu (např. sintrování) mimo finální povrchové úpravy. Jedná se o 3 ks 3D tiskárny. Tiskárny a příslušenství musí být možné umístit do běžného (kancelářského) ...
Zařízení pro LED/UV Triple skenování výrobků z plastů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Zařízení pro rotační nanášení tenkých vrstev extruzí na povrchy výrobků z plastů“. Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů ...
Automatická navíjačka s koníkom
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia, ktorého výsledkom bude modernizácia a zefektívnenie výroby elektromotorov pre ponorné čerpadlá vyrábaných vo firme PUMPEG s.r.o. Predmetom zákazky bude obstaranie: Automatická navíjačka s koníkom - 1 ks Vťahovačka cievok do statora pre vodiče s PVC izoláciou, vrátane vťahovacieho prípravku ...
Obrábacie centrum na opracovanie grafitových elektród
Predmetom zákazky je technológia potrebná k zabezpečeniu cieľa projektu t.j k zvýšeniu technickej úrovne žiadateľa a k zavedeniu výroby nových produktov z inovatívneho, nového materiálu. Predmet zákazky je rozdelený do štyroch logických celkov: 1. LC: Obrábacie centrum na opracovanie grafitových elektród; 2. LC: Automatický optický systém pre ...
Plně automatizovaný systém pro výrobu autologního fibrinového lepidla s možností přidání léčiv
Plně automatizovaný systém pro výrobu autologního fibrinového lepidla s možností přidání léčiv
Systém řízení polohy - dvoučlánkové kyvadlo
Systém řízení polohy - dvoučlánkové kyvadlo …… 1 ks
Dodávka vstřikovacích lisů Personna International CZ s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vstřikovacích lisů.
152_Ve_ERDF_FM 036_ Systém s řízením teploty a dopravním zpožděním-Heat flow experiment
Systém s řízením teploty …… 1 ks Heat flow experiment …… 1 pc
Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým seprátorom
Obstaranie strojového vybavenia pre zriadenie mobilného recyklačného zariadenia stavebného odpadu: Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým separátorom - 1 ks, Podvalníkový trojnápravový náves - 1 ks, Pásové rýpadlo - 1 ks, Demolačné kliešte - 1 ks. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 3 časti.
Plynové hospodářství II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k úpravě a skladování plynné fáze, která opouští kondenzační chladič a je tvořena vodíkem (H2), oxidem ...
Dodávka materiálu pro pyrolýzní retortu a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku materiálu pro pyrolýzní retortu a její příslušenství.
Dodání laminačního lisu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Zadavatel si dále ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy - referenční standard ...
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM – TRADE s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. týchto súťažných podkladov (ďalej aj akoSP).
Automatická rezačka pások
Technológia na výrobu podkladových profilov
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Afp s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Afp s.r.o.: Vstrekovací lis na výrobu plastových výliskov za pomoci vstrekovacej formy (1 celok) Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s.: Etapa 2: Formovací linka, Etapa 3: Tavírna
Předmětem plnění veřejné zakázky je ekologizace slévárny společnosti TATRA METALURGIE a.s. náhradou stávající indukční tavírny a zastaralých linek se souvisejícími obslužnými provozy, zatěžujícími životní a pracovní prostředí, za nové, moderní, splňující současné ekologické a technické požadavky.
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 2x500t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 3 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány: Vstřikolis 500t-A včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, robota pro vstřikolis 500t-A, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-A, 3ks sušícího zařízení + 3ks nasávacího ...