Inovace bioplynové stanice Zemědělského družstva chovatelů a pěstitelů Litomyšl
Úprava bioplynu na kvalitu zemního plynu a jeho vtláčení distribučním plynovodem do VTL plynovodu. Plnící stanice CNG. Součástí zakázky je dodávka technologie úpravy bioplynu, dodávka technologie vtláčení biometanu do VTL plynovodu a, výstavba plynovodního připojení výrobny plynu do VTL plynovodu, plnící stanice CNG.
Přístroj pro elektrostatické zvlákňování_FZS 011
Přístroj pro výrobu nanovlákenných materiálů pomocí elektrostatického zvlákňování, 1 ks.
Poptávám peletovací lis
Sháním peletovací lis pro domácí výrobu pelet. Sdělte prosím výkon a cenu. M.Tůma - Ralsko
Dodávka lisu
Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Pořízení lisu k třídící lince, registrační číslo CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012206 uvedeného níže - lis včetně dopravníku a souvisejících technologií, a to za podmínek uvedených dále. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Technika bez hranic
Předmětem veřejné zakázky „Technika bez hranic“ je pořízení níže uvedených dodávek a služeb, které jsou podrobně specifikovány v Příloze č. 1 - Specifikace předmětu plnění (závazný dokument). Předmětem veřejné zakázky je pouze nové, nepoužité vybavení. Veřejná zakázka řeší nedostatečnou připravenost absolventů na reálné pracovní prostředí a ...
Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí
Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen "VZ") je dodávka a servis technologií pro zpracování mincí, které zahrnují zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí a kontejnerů EBKV pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí do pracovišť České národní banky. Celkový počet ...
UTB - Stroj na vakuové tváření plastů III
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stroje pro vakuové tváření plastů pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rekonstrukce míchacího centra
Předmětem plnění ZAKÁZKY je DÍLO spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s rekonstrukcí zařízení míchacího centra. ZAKÁZKA bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B ZADÁVACÍ ...
Technologie pro materiálové využití odpadů Pila Brniště s.r.o
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro zajištění materiálového využití odpadů
3D souřadnicové testovací zařízení pro technologii injekčního vstřikování výrobků
Součástí dodávky je kompletní příslušenství potřebné k tomu, aby zařízení bylo funkční. Součástí dodávky je i předání veškerých dokladů, návod k použití a školící materiály včetně zaškolení, technická dokumentace včetně pokynů pro údržbu.
Střihací zařízení na oddělování ozářených materiálových vzorků nové generace
Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Dílčí část 1: Výzkum a vývoj experimentálního prototypu pro ověření klíčových vlastností střihacího zařízení nové generace Etapa 1: Příprava dokumentace pro výrobu experimentálního stendu k ověření klíčových vlastností střihacího zařízení nové generace Etapa 2: Výroba experimentálního ...
Technológia plnenia cartridge
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti GTP consulting s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: plniaci systém pre atramentové cartridge s ...
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
Ekologizace slévárny Promet Foundry ve Vsetíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající slévárny šedé a tvárné litiny pro zlepšení ekologických parametrů provozu odpovídajících současným standardům. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stavebního objektu slévárny a instalaci nového technologického zařízení včetně VZT, energetických rozvodů a vyvolaných stavebních úprav.
Automatizácia prototypového osádzania elektronických komponentov
Predmetom zákazky je obstaranie online osadzovacieho automatu na osádzanie THT komponentov schopný osádzať axiálne a radiálne THT komponenty, voľne sypané komponenty, komponenty v páskach, tubách a platách. Predmet zákazky sa skladá z dvoch logických celkov: 1.Osadzovací automat na osádzanie THT komponentov 2.Zariadenie pre selektívne ...
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Gerath Agentur s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia a to konkrétne: plniaci stroj na atramentové catridge s hubkou bez tlačovej hlavy, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce sáčok, plniaci stroj na atramentové catridge obsahujúce nepohyblivý sáčok, Plniaci stroj na atramentové cartridge (3 typy), Čistiaci stroj na atramentové ...
Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti Printmania s.r.o. vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Podrobná technická špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
Didaktická technika pre R-STU, FCHPT, SvF
Predmetom zákazky je dodanie didaktickej techniky pre oblasť progresívnych materiálov pre výskum a infraštruktúru na Slovenskej technickej univerzity v Bratislave- rektorát, Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, Stavebnej fakulte STU, Fakulte informatiky a informačných technológií STU a Strojníckej fakulte STU
Dodávka a instalace 3 zařízení na výrobu pevných lékových forem
Předmětem zakázky je dodávka a instalace 3 zařízení na výrobu pevných lékových forem (rotační tabletovací lis, zařízení na plnění kapslí, potahovací zařízení tablet) včetně veškerého příslušenství.
Rozšíření třídicí linky
Předmětem veřejné zakázky je modernizace třídící linky. Jedná se o pořízení výkonnějšího dopravníku a výkonnějšího lisu. Pro manipulaci s vytříděnými surovinami bude dále pořízen vysokozdvižný vozík.
Zařízení pro navýšení materiálového  zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Dodávka třídiče - KONTEJNERY s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka třídiče. Bližší popis je uveden v technické příloze zadávací dokumentace.
Dodávka zařízení pro filtraci pitné vody a související software
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 120 kusů zařízení (technologie) na prodej chlazené filtrované perlivé či neperlivé vody s tím, že 28 přístrojů bude umístěno na území Hlavního města Prahy a 92 Přístrojů bude umístěno mimo území Hlavního města Prahy. Kromě samotného zařízení ...
Technológia na práškové lakovanie
Dodávka technológie na práškové lakovanie.
KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o - Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti obstaraním inovatívnej technologie
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa