Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na motorgenerátorech Datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí
Předmětem veřejné zakázky jsou konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí v rámci projektu Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou.
MVE Libčice - oprava TG
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava dvou horizontálních Kaplanových turbín v provedení PIT o průměru oběžného kola 3350 mm instalovaných v MVE Libčice. Rozvaděč a oběžné kolo turbíny budou odvezeny k opravě do dílen. Práce budou probíhat po jednotlivých soustrojích, přičemž druhé neopravované soustrojí bude po dobu prací v provozu
Pořízení dieselagregátu II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.
Přestavba kogeneračních jednotek a nouzových chladičů
Předmětem zakázky je přestavba kogeneračních jednotek (dále jen KJ) spočívající ve výměně stávajících motorů se zápalným paprskem za plynové zážehové motory (s Ottovým cyklem) o stejném elektrickém výkonu, s vyšším tepelným výkonem, a to s maximálním využitím stávajících komponentů stávajících KJ. Dále pak výměna nouzových chladičů kogeneračních ...
Individuální pohon dvojkolí - opakování 2
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov  LM2500DLE a LM2500+DLE
Predmetom zákazky je uzavretie rámcových zmlúv na 2 hlavné opravy plynových generátorov LM2500+DLE a 1 strednú opravu LM2500DLE, ktoré sa plánujú realizovať v horizonte najbližších piatich rokov.
Prodloužení životnosti turbínových lopatek spalovací turbíny PČM
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technické úpravy originálních turbínových lopatek stupně 1. a 2., které jsou součástí spalovací turbíny Siemens SGT-1000 (původní typ je označení V64.3A, rok výroby 1997, v. č. 800365), tj. stávajícího zařízení zadavatele. Úprava bude v konečném provedení zadavateli umožňovat provoz turbíny s ...
Řídicí systémy automobilu: model ABS
Model servomechanismu ABS 2ks
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471
Předmětem Veřejné zakázky je: Provedení periodické vyvazovací opravy sad hnacích podvozků elektrických jednotek řada 471 železničních kolejových vozidel. Provedení změn Podvozků schválených ČD a předem nepředvídatelných opravárenských prací, včetně případného odstranění násilného poškození Podvozku. Skutečný rozsah bude určen na základě ...
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů - dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Individuální pohon dvojkolí - opakování
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Kogenerační zdroj tepla Spořilov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
Pořízení dieselagregátu
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické ...
Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Plynová turbína
Plynová turbína 1 ks
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí - 4 ks
Předmětem VZ je Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí - 4 ks (dále také „KEC“), která je určena pro činnost dieselgenerátoru a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky KEC je také následné proškolení ...
Dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty
Předmětem veřejné zakázky je dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 91 000 EUR.
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s, znovuvyhlášení část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks Elektrokoagulace Litomyšl COS. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude ...
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je úprava záložního napájení elektrickou energií - instalace záložního zdroje a posílení propojení záložního napájení mezi energocentry v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jedná se o kompletní dodávku nového nepoužitého dieselagregátu o výkonu 710kVA (570 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Opravy motorov Cursor 8, Cursor 9, Tector
Predmetom zákazky je generálna oprava motorov CURSOR 8, CURSOR 9 a TECTOR v zmysle technickej špecifikácie uvedenej bližšie v súťažných podkladoch.
Individuální pohon dvojkolí
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...