Poptávám převinutí motoru potrubního ventilátoru
Poptávám převinutí motoru potrubního ventilátoru Vents TT silent-M 200. Děkuji moc za odpověď
Pohonný systém vozidel - elektrický generátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrického generátoru s kapalinou chlazeným PEM vodíkovým palivovým článkem a bateriovým úložištěm pro start a vykrytí výkonových špiček a zátěžových přechodů (dále jen „generátor“). Požadavky Zadavatele na generátor jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace ...
Části motoru, Finsko
Potřebuji trochu pomoci, mám nějaký převodový motor Hadek a tomu motoru chybí některé díly. Největší problém, že nemá typový štítek a nemám ponětí, jaký typ to je. Chybí některé části jako brzda, cívka, chybí kryt kabeláže. Přikládám nějaký obrázek, pokud máte nápad. Možná vám to mohu poslat, pokud to pomůže, a v případě potřeby mohu poslat další ...
Pronájem náhradního zdroje
Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o pronájmu a dalších služeb s tím spojených v rozsahu a za podmínek specifikovaných dále ve Smlouvě a její Příloze č. 1-Technická specifikace a v Příloze č. 2 Nájemné- kalkulace nabízeného plnění, které jsou její nedílnou součástí.
Dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájanie serverovní
predmetom zákazky je dodanie diesel generátora a UPS pre zabezpečenie trvalého a neprerušovaného napájania serverovní
Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney
Dodávky a opravy leteckých motorů PT6T firmy Pratt and Whitney (dále jen „letecké motory PT6T firmy Pratt and Whitney“). Dodávky náhradních dílů, přípravků a speciálního nářadí na motory PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 firmy Pratt & Whitney Canada jejich oprav včetně generálních oprav a modifikací leteckých motorů PT6T-3BE, PT6T-3D, PT6T-9 a s tím ...
IT_90_06_01447 EPO TG1 převinutí statoru generátoru
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace vinutí statoru turboalternátoru TG1, typ 5H 6382/2, která zahrnuje dodávku nového vinutí a dalšího potřebného materiálu, provedení demontáže stávajícího vinutí, zpětnou montáž vinutí, provedení požadovaných zkoušek, uvedení generátoru do provozu a prokázání garantovaných parametrů.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem VZ je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické energie pro rodinné domy či ...
Elektrocentrála 200 kW PRIME - kontejner
Předmětem veřejné zakázky je dodání 6 (slovy šesti) kusů nových kontejnerových elektrocentrál 200 kW PRIME (dále jen „KEC“). KEC jsou určeny pro činnost dieselagregátu a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie.
Rotační převodníky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks axiálních pístových hydromotorů, 2 ks zubových hydromotorů a 1 ks axiální pístového hydrogenerátoru.
Poptáváme vybavení PJO
Poptáváme vybavení PJO a to elektrocentrála, minimální výkon 5kw, 1x zásuvka 3x380V, 2x zásuvka 220V a jedenkrát zásuvka 24V, regulátor napětí, voltmetr výhoda se startérem – není podmínkou. Plovoucí čerpadlo se spalovacím motorem – výtlak min 35m, průtok min 1145 l/min. Výtlačné hrdlo B75. Elektrické ponorné kalové čerpadlo 380V, výtlak ...
CSS Tloskov - náhradní zdroj elektrické energie
Předmětem veřejné zakázky je instalace záložního zdroje elektrické energie, elektroinstalační práce a stavební práce v areálu CSS Tloskov.
Obnova základního energocentra na ZTC1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace díla, kterou je provedení stavebně technických opatření pro obnovení funkce energocentra v základním technickém centru č. 1 (ZTC1) ochranného systému pražského metra, tj. obnovení záložních zdrojů za účelem zajištění napájení pražského metra elektrickou energií v případě black outu a ochranného ...
Poptávám řídící desku k pohonu vrat
Poptávám řídící desku k pohonu vrat -BOSCH 8 788 300 431.
Opravy trakčných motorov, dynám a alternátorov
Opravy elektrických trakčných motorov (jednosmerných a asynchrónnych). opravy alternátorov a dynám používaných v železničných hnacích vozidlách v zmysle platných predpisov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL
Zajištění služeb spojených s opravou dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL.
Výkonový transformátor VVN/VN s výkonom 25 MVA
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 548/2014. Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.
Náhradní zdroj energie - dodávka a servis
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového záložního zdroje o COP výkonu 1 250 kVA/1000kW - moderního jednoosého elektrického stroje s elektromagnetickým kinetickým akumulátorem energie a synchronním alternátorem s provozní životností min. 25 let. Součástí zakázky je i požadavek zadavatele na dvouletý bezplatný záruční servis obsahující ...
Dodanie elektromerov do hnacích koľajových vozidiel (HKV), vrátane zabezpečenia servisných úkonov
Predmetom zákazky je dodanie 154 kusov jednofázových statických elektromerov za účelom merania spotreby trakčnej elektriny na elektrických hnacích koľajových vozidlách a elektrických jednotkách vo vlastníctve Obstarávateľa, poskytnutie záručného a pozáručného servisu a technickej podpory.
Montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách parních turbín v EOP
Jedná se o montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách parních turbín v EOP, zejména VT a NT rotorů, rozváděcích kol a jejich nosičů, olejových a parních ucpávek, rychlozávěrných zpětných ventilů, regulačních ventilů, ložisek a spojek, zpětných klapek odběrů páry, ložiskového stojanu, natáčecího zařízení aj.
Poptávám repasování pístu
Poptávám repasování pístu firmy Festo.
Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ
Pr?edme?tem veřejné zakázky je dodávka lineárních přímých pohonů pro sestavu polohovacích os XYZ uspořádaných do GANTRY systému, podrobnosti viz zadávací dokumentace. Součástí je dodávka zboží a technická instalace v průběhu instalace zboží.
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem VZ je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické energie pro rodinné domy či ...