Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - pohony
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (pohonů - motorů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Elektrocentrála 88 kVA – kontejner
Předmětem VZ je dodávka 7 (slovy sedm) kusů nových elektrocentrál 88 kVA, které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v místech plnění v délce trvání 4 hodin pro minimálně 3 osoby.
Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 18 ks elektrických pohonných jednotek pro modulární manipulátory včetně řídicích jednotek. Budou dodány 3 výkonové úrovně pohonných jednotek, vždy po 6ti kusech. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA – 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (slovy jednoho) kusu nové kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také „KEC“), která je určena pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy KEC v místech plnění ...
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbín
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu Smipack, Type VF44P1P71 B14 Code: W2004800982034 BIT 10/2009 Mount Pos. V5 14.
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty
Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Pohony FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pohonů (motorů) pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 o elektrickém výkonu 30 MW vč. všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbíny
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro Malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí – 4 ks
Předmětem VZ je dodávka kontejnerové elektrocentrály 400 kVA / generátorového soustrojí - 4 ks (dále také „KEC“), která je určena pro činnost dieselgenerátoru a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení ...
Inovatívny Panel Slovtech
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon vřeteníků
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Pohony
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pohonů (motorů) pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Výměna parní turbíny TG5
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou parní turbíny TG5. Veřejná zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které jsou podrobně obsaženy v knize B Zadávací ...
Motor, turbohřídelový
Předmětem této veřejné zakázky je dodání turbohřídelového motoru vycházejícího z pomocné energetické jednotky (APU) pro potřeby výuky, včetně instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Turbohřídelový motor musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací ...
Kontejnerová elektrocentrála 200 kW PRIME
Předmětem je pořízení 4 kusů nových kontejnerových elektrocentrál 200 kW PRIME pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech, zejména při výpadku elektrické energie. Kontejnery musí být nové a nesmí být přestavěné a vyrobené pro jiný účel než je výše uvedeno.
Servohydraulické zatěžovací válce 3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 2MN. Servohydraulické zatěžovací válce musí být dodány buďto v sestavě s diferenciálními snímači tlaku nebo tenzometrickými snímači síly s rozsahem 2MN, pro měření aplikované síly.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Pohony
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (pohonů - motorů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Generální oprava parní turbíny TG2
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je provedení generální opravy SOUSTROJÍ parní turbíny TG2 za účelem jejího dalšího provozování 30000 provozních hodin zahrnující zejména: • Demontáž, kontrola a diagnostika, montáž, dodávka nových dílů, oprava stávajících dílů parní turbíny • Demontáž, kontrola a diagnostika, oprava, zpětná montáž ...