Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič
Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 400 Vdc Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 100 Vdc Sada pohonu bez kapalinového chlazení se systémovým napětím 100 Vdc DC-DC výkonový měnič
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oproti súčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva.
Zkušební stav s proudovým motorem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka zkušebního stavu s proudovým motorem pro potřeby výuky (dále jen „Zkušební stav“). Zkušební stav musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Mobilní agregáty II
Předmětem plnění je dodávka mobilního agregátu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva. Do linky přípravy paliva budou vstupovat dílčí suroviny, které se po fyzikální úpravě stanou palivem. Bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - pohony
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (pohonů - motorů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Elektrocentrála 88 kVA – kontejner
Předmětem VZ je dodávka 7 (slovy sedm) kusů nových elektrocentrál 88 kVA, které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v místech plnění v délce trvání 4 hodin pro minimálně 3 osoby.
Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 18 ks elektrických pohonných jednotek pro modulární manipulátory včetně řídicích jednotek. Budou dodány 3 výkonové úrovně pohonných jednotek, vždy po 6ti kusech. Blíže viz zadávací dokumentace.
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA – 1 ks
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 (slovy jednoho) kusu nové kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také „KEC“), která je určena pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy KEC v místech plnění ...
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu: PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe. Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) ...
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbín
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu Smipack, Type VF44P1P71 B14 Code: W2004800982034 BIT 10/2009 Mount Pos. V5 14.
Rekonstrukce vysokoúčinných KGJ ve stávající bioplynové stanici Kouty
Předmětem zakázky je přestavba 3 ks kogeneračních jednotek spočívající ve výměně stávajících motorů za nové plynové dle technických parametrů s maximálním využití stávajících komponentů KJ, doplněním nezbytného příslušenství, dopojením technologických komponentů a s elektro instalací vč. úpravy řídicího systému.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Pohony FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pohonů (motorů) pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Turbogenerátor TG 17
Projektování, výroba, dodávka, montáž a zprovoznění nové protitlaké parní turbíny TG17 o elektrickém výkonu 30 MW vč. všech příslušných technologických zařízení (ohřívák topné vody, systém kondenzátních čerpadel, systém chladících čerpadel, systém ochran a řízení technologie, generátor, vyvedení výkonu do R-110 kV, napájení technologie el. energií ...
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbíny
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro Malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí – 4 ks
Předmětem VZ je dodávka kontejnerové elektrocentrály 400 kVA / generátorového soustrojí - 4 ks (dále také „KEC“), která je určena pro činnost dieselgenerátoru a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení ...
Inovatívny Panel Slovtech
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon vřeteníků
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.