Lineární motory a řídicí prvky pro dynamické zatěžovací zařízení
Předmětem zakázky je dodávka dílčí části Sestavy pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení, konkrétně se jedná o dodávku lineárních motorů a řídicích prvků pro dynamické zatěžovací zařízení.
MVE Slezská Harta - Technologická část - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta. MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši ...
Servis a revize Dieselagregátů
• Předmětem plnění veřejné zakázky je servis (včetně pohotovostní služby), údržba, pravidelné kontroly a revize dieselagregátů v areálech a budovách VFN v Praze viz příloha těchto zadávacích podmínek. • Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
EOR - Modernizace TG1 - TG4
Předmětem veřejné zakázky je kompletní návrh, dodávka, demontáž, montáž strojní turbínové a generátorové části soustrojí včetně pomocných provozů, technologických zařízení na vtoku a výtoku, dodávky elektro části, SKŘ a el. ochran včetně provedení zkoušek, ověření garantovaných a požadovaných hodnot a uvedení do provozu soustrojí TG1-TG4 na ...
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina
Predmet zákazky spočíva v kúpe a následnej inštalácii 2 ks nových dieselgenerátorov spolu s demontážou predošlých. Na plavidle BD Krupina dochádza k častým a náhlym poruchám v dodávkach elektrickej energie pri dôležitých manévroch počas plavby. Pôvodné motory sú vzhľadom na ich vek značne opotrebené, dochádza k ich častým výpadkom z dôvodu ich ...
Úloha řízení otáček, modulární servopohon (FM_031)
Úloha řízení otáček, modulární servopohon.
Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks pohonů hydraulického systému včetně příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna.Výška zdvihu 1300-1500 mm , váha křídla 130kg .Můžete něco nabídnout.Děkuji
Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8091 - Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a ...
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina
Predmet zákazky spočíva v kúpe a následnej inštalácii 2 ks nových dieselgenerátorov spolu s demontážou predošlých. Na plavidle BD Krupina dochádza k častým a náhlym poruchám v dodávkach elektrickej energie pri dôležitých manévroch počas plavby. Pôvodné motory sú vzhľadom na ich vek značne opotrebené, dochádza k ich častým výpadkom z dôvodu ich ...
Převinutí statoru generátoru
Předmětem veřejné zakázky je převinutí statoru generátoru, které zahrnuje dodávku nového vinutí a dalšího potřebného materiálu, provedení demontáže stávajícího vinutí, zpětnou montáž vinutí, provedení požadovaných zkoušek, uvedení generátoru do provozu a prokázání garantovaných parametrů.
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na motorgenerátorech Datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí
Předmětem veřejné zakázky jsou konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí v rámci projektu Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou.
MVE Libčice - oprava TG
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava dvou horizontálních Kaplanových turbín v provedení PIT o průměru oběžného kola 3350 mm instalovaných v MVE Libčice. Rozvaděč a oběžné kolo turbíny budou odvezeny k opravě do dílen. Práce budou probíhat po jednotlivých soustrojích, přičemž druhé neopravované soustrojí bude po dobu prací v provozu
Pořízení dieselagregátu II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.
Přestavba kogeneračních jednotek a nouzových chladičů
Předmětem zakázky je přestavba kogeneračních jednotek (dále jen KJ) spočívající ve výměně stávajících motorů se zápalným paprskem za plynové zážehové motory (s Ottovým cyklem) o stejném elektrickém výkonu, s vyšším tepelným výkonem, a to s maximálním využitím stávajících komponentů stávajících KJ. Dále pak výměna nouzových chladičů kogeneračních ...
Individuální pohon dvojkolí - opakování 2
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Rámcové zmluvy na generálne opravy plynových generátorov  LM2500DLE a LM2500+DLE
Predmetom zákazky je uzavretie rámcových zmlúv na 2 hlavné opravy plynových generátorov LM2500+DLE a 1 strednú opravu LM2500DLE, ktoré sa plánujú realizovať v horizonte najbližších piatich rokov.
Prodloužení životnosti turbínových lopatek spalovací turbíny PČM
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění technické úpravy originálních turbínových lopatek stupně 1. a 2., které jsou součástí spalovací turbíny Siemens SGT-1000 (původní typ je označení V64.3A, rok výroby 1997, v. č. 800365), tj. stávajícího zařízení zadavatele. Úprava bude v konečném provedení zadavateli umožňovat provoz turbíny s ...
Řídicí systémy automobilu: model ABS
Model servomechanismu ABS 2ks
Opravy hnacích podvozků železničních kolejových vozidel řady 471
Předmětem Veřejné zakázky je: Provedení periodické vyvazovací opravy sad hnacích podvozků elektrických jednotek řada 471 železničních kolejových vozidel. Provedení změn Podvozků schválených ČD a předem nepředvídatelných opravárenských prací, včetně případného odstranění násilného poškození Podvozku. Skutečný rozsah bude určen na základě ...
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů - dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Individuální pohon dvojkolí - opakování
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...