Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL
Zajištění služeb spojených s opravou dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL.
Výkonový transformátor VVN/VN s výkonom 25 MVA
Transformátory VVN/VN musia spĺňať požiadavky noriem STN EN 60076 a Nariadenia Komisie (EÚ) č. 548/2014. Trojfázové olejové výkonové transformátory VVN/VN sú určené pre inštaláciu do vonkajšieho prostredia rozvodne za účelom transformácie napätia.
Náhradní zdroj energie - dodávka a servis
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového záložního zdroje o COP výkonu 1 250 kVA/1000kW - moderního jednoosého elektrického stroje s elektromagnetickým kinetickým akumulátorem energie a synchronním alternátorem s provozní životností min. 25 let. Součástí zakázky je i požadavek zadavatele na dvouletý bezplatný záruční servis obsahující ...
Dodanie elektromerov do hnacích koľajových vozidiel (HKV), vrátane zabezpečenia servisných úkonov
Predmetom zákazky je dodanie 154 kusov jednofázových statických elektromerov za účelom merania spotreby trakčnej elektriny na elektrických hnacích koľajových vozidlách a elektrických jednotkách vo vlastníctve Obstarávateľa, poskytnutie záručného a pozáručného servisu a technickej podpory.
Montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách parních turbín v EOP
Jedná se o montážní práce při nahodilé údržbě, revizích, běžných a generálních opravách parních turbín v EOP, zejména VT a NT rotorů, rozváděcích kol a jejich nosičů, olejových a parních ucpávek, rychlozávěrných zpětných ventilů, regulačních ventilů, ložisek a spojek, zpětných klapek odběrů páry, ložiskového stojanu, natáčecího zařízení aj.
Poptávám repasování pístu
Poptávám repasování pístu firmy Festo.
Dodávka pohonů pro GANTRY sestavu XYZ
Pr?edme?tem veřejné zakázky je dodávka lineárních přímých pohonů pro sestavu polohovacích os XYZ uspořádaných do GANTRY systému, podrobnosti viz zadávací dokumentace. Součástí je dodávka zboží a technická instalace v průběhu instalace zboží.
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem VZ je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické energie pro rodinné domy či ...
Lineární motory a řídicí prvky pro dynamické zatěžovací zařízení
Předmětem zakázky je dodávka dílčí části Sestavy pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení, konkrétně se jedná o dodávku lineárních motorů a řídicích prvků pro dynamické zatěžovací zařízení.
MVE Slezská Harta - Technologická část - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta. MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši ...
Servis a revize Dieselagregátů
• Předmětem plnění veřejné zakázky je servis (včetně pohotovostní služby), údržba, pravidelné kontroly a revize dieselagregátů v areálech a budovách VFN v Praze viz příloha těchto zadávacích podmínek. • Předmět plnění veřejné zakázky (VZ) je i vymezen závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
EOR - Modernizace TG1 - TG4
Předmětem veřejné zakázky je kompletní návrh, dodávka, demontáž, montáž strojní turbínové a generátorové části soustrojí včetně pomocných provozů, technologických zařízení na vtoku a výtoku, dodávky elektro části, SKŘ a el. ochran včetně provedení zkoušek, ověření garantovaných a požadovaných hodnot a uvedení do provozu soustrojí TG1-TG4 na ...
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina
Predmet zákazky spočíva v kúpe a následnej inštalácii 2 ks nových dieselgenerátorov spolu s demontážou predošlých. Na plavidle BD Krupina dochádza k častým a náhlym poruchám v dodávkach elektrickej energie pri dôležitých manévroch počas plavby. Pôvodné motory sú vzhľadom na ich vek značne opotrebené, dochádza k ich častým výpadkom z dôvodu ich ...
Úloha řízení otáček, modulární servopohon (FM_031)
Úloha řízení otáček, modulární servopohon.
Pohony pro optimalizovaný kompaktní hydraulický systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks pohonů hydraulického systému včetně příslušenství. Blíže viz zadávací dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna
Hledáme dodavatele pohonu pro výsuvná okna.Výška zdvihu 1300-1500 mm , váha křídla 130kg .Můžete něco nabídnout.Děkuji
Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a následná realizace díla s názvem „8091 - Výměna místní kabeláže na výkonových olejových transformátorech EDU“ v JE Dukovany formou vyšší kompletované dodávky souboru strojů a zařízení a provedení všech nutně vyvolaných a požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a ...
Výmena 2 ks diesel generátorov na plavidle BD Krupina
Predmet zákazky spočíva v kúpe a následnej inštalácii 2 ks nových dieselgenerátorov spolu s demontážou predošlých. Na plavidle BD Krupina dochádza k častým a náhlym poruchám v dodávkach elektrickej energie pri dôležitých manévroch počas plavby. Pôvodné motory sú vzhľadom na ich vek značne opotrebené, dochádza k ich častým výpadkom z dôvodu ich ...
Převinutí statoru generátoru
Předmětem veřejné zakázky je převinutí statoru generátoru, které zahrnuje dodávku nového vinutí a dalšího potřebného materiálu, provedení demontáže stávajícího vinutí, zpětnou montáž vinutí, provedení požadovaných zkoušek, uvedení generátoru do provozu a prokázání garantovaných parametrů.
Servisní podpora technologií motorgenerátorů Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na motorgenerátorech Datového centra Zadavatele (dále jen „DC“) Zadavatele.
Konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí
Předmětem veřejné zakázky jsou konzultační služby při návrhu pohonného ústrojí v rámci projektu Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou.
MVE Libčice - oprava TG
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava dvou horizontálních Kaplanových turbín v provedení PIT o průměru oběžného kola 3350 mm instalovaných v MVE Libčice. Rozvaděč a oběžné kolo turbíny budou odvezeny k opravě do dílen. Práce budou probíhat po jednotlivých soustrojích, přičemž druhé neopravované soustrojí bude po dobu prací v provozu
Pořízení dieselagregátu II
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.