Hydraulický motor, Rusko

Hydraulický motor, Rusko

Prosím o zaslání nabídky na následující: I. 1 x hydraulický motor FM40.133 / 40/73. Nabídněte prosím i balení a náklady na dopravu (DAP Irkutsk). Doručovací adresa: Russian Federation Ltd. «Technical Systems» Danilov Dmitry 664081 Irkutsk Krilatiy street, building 24/3, apart. 1. Prosím, dejte vědět, zda je možné komunikovat v ...

Poptávám převinutí motoru

Poptávám převinutí motoru

Poptávám cenovou nabídku na převinutí motoru 1,5 kW, 1 400 ot/min.

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

17-108 Kontejnerová elektrocentrála 30 kVA

Pořízení 4 kusů nových generátorových soustrojí – elektrocentrál v kontejnerovém provedení o jmenovitém výkonu 30 kVA.

Poptávám rotor k motoru značky Siemens

Poptávám rotor k motoru značky Siemens

Poptávám rotor k motoru Siemens z důvodu ulomeni hřídele. Označeni motoru 1LA7113-4AA60.

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti: 1. Repase rozváděčových skříní 2. Výměna ovládacích pultů 3. Instalace nového ...

Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice

Dodávka a pripojenie dieselagregátov pre Medipark, Tr. SNP 1, Košice

Predmetom zákazky je dodávka dvoch dieselagregátov a ich elektroinštalačné pripojenie. Konkrétne sa jedná o dva dieselagregáty, ktoré budú osadené na pripravené základové konštrukcie vo vonkajšom prostredí. Predmetné základové konštrukcie pre osadenie dieselagregátov sú situované v mieste jestvujúcej spevnenej plochy na severnej strane objektu ...

Servohydraulické zatěžovací válce

Servohydraulické zatěžovací válce

Předmětem plnění veřejné zakázky má být dodávka 6ks přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 1,7MN a 2ks přímočarých hydromotorů s požadavkem dosažení síly v tahu 1,2MN.

17-131 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA /generátorové soustrojí  - 4 ks

17-131 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA /generátorové soustrojí - 4 ks

Předmětem VZ je dodávka kontejnerové elektrocentrály 400 kVA / generátorového soustrojí - 4 ks, která je určena pro činnost dieselgenerátoru a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie.

Poptávám elektrocentrálu

Poptávám elektrocentrálu

Hledám menší, levnější elektrocentrálu cca 1 - 1,5 kW.

Poptávám opravu motoru značky Lister Petter

Poptávám opravu motoru značky Lister Petter

Poptávám opravu motoru značky Lister Petter, kterým máme osazen dieselagregát SPARK.

Dodávka záložních zdrojů pro serverovny

Dodávka záložních zdrojů pro serverovny

Předmět VZ se skládá zejména z následujících položek: - záložní zdroj UPS pro servery (2 ks) - battery module „A“ (24 ks) - battery module „B“ (18 ks) - PDU pro servery (6 ks) - systém pro centrální správu non-IT infrastruktury (1 ks) - dohledové kamery (2 ks) - sada elektronického řízení přístupu do stojanu (2 ks) - záložní zdroj UPS pro ...

Obměna lokálních UPS

Obměna lokálních UPS

Předmětem veřejné zakázky jsou plnění z rámcové dohody na dodávku a instalaci nepřerušitelných zdrojů energie (UPS) pro obměnu zařízení v lokalitách správ a SSÚD Zadavatele, včetně pravidelných profylaktických prohlídek po dobu záruky.

Poptávám naprogramování posuvných vrat u nového pohonu

Poptávám naprogramování posuvných vrat u nového pohonu

Poptávám naprogramování posuvných vrat s pohonem Nice Road 400.

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče

Poptávám pomaloběžné hydromotory a elektrohydraulické rozvaděče v celé ČR.

Dodávka UPS

Dodávka UPS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka UPS. Rozdělení zakázky na jednotlivé části, předpokládaná cena jednotlivých částí, doba trvání smlouvy, množství a přesná specifikace je uvedeno v zadávacích podmínkách.

Servisní služby pro Energocentrum NZ2

Servisní služby pro Energocentrum NZ2

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v údržbě a odstraňování závad náhradních zdrojů Energocentrum NZ2 (CAT GEP 1650kVA a CAT UPS 1000 kVA).

Generální oprava turbogenerátoru TG2

Generální oprava turbogenerátoru TG2

Předmětem zakázky je provedení generální opravy turbogenerátoru TG2 po 6-ti letém provozu Kompletní dílo, tj. dodávka „na klíč“ zahrnujíce inženýring, kompletační činnost, výrobu, obstarání, dopravu, demontáž, montáž, izolace, nátěry, účast na koordinační činnosti objednatele, dokumentaci, uvádění do provozu včetně potřebných zkoušek, revizí a ...

Test engine vehicles

Test engine vehicles

Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 7 leteckých motorů pro účely výzkumu, vývoje a testování.

Dieselové záložní zdroje pro SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice

Dieselové záložní zdroje pro SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice

Zařízení budou sloužit v areálu SSÚD Rudná a SSÚD Mankovice pro případ nenadálého výpadku proudu. Zařízení je schopno zajistit energii pro provoz datového centra.

Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Vodní brzda pro experimentální parní turbínu T10MW

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je dodávka vodní brzdy pro maření energie na rotoru parní turbíny T10MW, řídicího panelu, rychloběžné spojky mezi vodní brzdou a rotorem turbíny a potřebného měřícího zařízení pro bezpečný chod vodní ...

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK

Rekonstrukce dílen pro řemeslné obory a pořízení vybavení pro diesel motory – SOŠ a SOU Vocelova HK

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro diesel motory pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338, se sídlem Vocelova 1388, 500 02 Hradec Králové, IČ 00175790 dle technické specifikace v příloze č. 2 zadávacích podmínek a poskytnutí souvisejících služeb.

Generální oprava dvou motorů PW545A

Generální oprava dvou motorů PW545A

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava dvou motorů PW545 A (DB 0373 and DB 0416) včetně pronájmu motorů po dobu opravy.

Elektrický dynamometr pro experimentální parní turbínu T10MW

Elektrický dynamometr pro experimentální parní turbínu T10MW

Nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění zakázky je dodávka dynamometru pro maření energie na rotoru parní turbíny T10MW (generátorový režim) nebo pro pohon rotoru turbíny (motorový režim), řídicího systému, frekvenčního měniče, rychloběžné spojky mezi ...

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy trakčních motorů AL 4542 Fir v předpokládaném počtu 120 oprav

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Oprava rotorov trakčných motorov TM 023 a pomocných motorov električiek

Predmetom zákazky je výmena nefunkčného vinutia: robotov trakčných motorov TM 023; rotorov dvojventilátorov MG112L a to: a) bez výmeny komutátora; b) s výmenou komutátora v súlade s výrobnou dokumentáciou, vrátane dopravy do a z opravy.

(záznamy 1/25 z 699)  strana 1 / 28