Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů - dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
Servisní podpora provozu NON-IT technologií datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních NON-IT datového centra Zadavatele.
Individuální pohon dvojkolí - opakování
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Kogenerační zdroj tepla Spořilov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění kogenerační jednotky pro teplárenský provoz (tj. soustrojí jednoho spalovacího pístového motoru, používajícího jako palivo zemní plyn včetně plynové řady, jednoho generátoru a tepelného modulu obsahujícího minimálně spalinový výměník, deskový výměník a potřebná čerpadla) v Benešově o ...
Pořízení dieselagregátu
Veřejná zakázka spočívá v dodávce dieselagregátu.
Elektrocentrála 14,5 kVA - 15 ks a elektrocentrála 22 kVA - 20 ks
Předmětem veřejné zakázky (dále také „VZ“) je dodávka 15 kusů nových elektrocentrál 14,5 kVA a 20 kusů nových elektrocentrál 22 kVA (dále také „EC“), které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie a napájení elektromotorů, elektrického nářadí, elektrických topidel, osvětlení interiérů a exteriérů, nebo jako záložní zdroj elektrické ...
Servis a podpora UPS
poskytování služeb spočívajících v zabezpečení funkčnosti záložních zdrojů napájení (dále „UPS“) v IKEM, které zahrnuje provádění servisu UPS, tj. profylaxí a oprav jakýchkoli vad, kdy za opravu se bude považovat i výměna vadných baterií nebo baterií s prošlou životností za nové, či odstranění odchylek od technických parametrů zjištěných při ...
Plynová turbína
Plynová turbína 1 ks
Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí - 4 ks
Předmětem VZ je Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA / generátorové soustrojí - 4 ks (dále také „KEC“), která je určena pro činnost dieselgenerátoru a pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky KEC je také následné proškolení ...
Dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty
Předmětem veřejné zakázky je dodání servomotorů a výpočetních jednotek pro vícenohé chodící roboty. Celková předpokládaná hodnota zakázky je 91 000 EUR.
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s, znovuvyhlášení část 2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks Elektrokoagulace Litomyšl COS. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude ...
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů – dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
Úprava elektrického napájení a zálohování elektrickou energií Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je úprava záložního napájení elektrickou energií - instalace záložního zdroje a posílení propojení záložního napájení mezi energocentry v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Jedná se o kompletní dodávku nového nepoužitého dieselagregátu o výkonu 710kVA (570 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Opravy motorov Cursor 8, Cursor 9, Tector
Predmetom zákazky je generálna oprava motorov CURSOR 8, CURSOR 9 a TECTOR v zmysle technickej špecifikácie uvedenej bližšie v súťažných podkladoch.
Individuální pohon dvojkolí
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Sady pohonů a DC-DC výkonový měřič
Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 400 Vdc Sada pohonu s kapalinovým chlazením se systémovým napětím 100 Vdc Sada pohonu bez kapalinového chlazení se systémovým napětím 100 Vdc DC-DC výkonový měnič
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oproti súčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva.
Zkušební stav s proudovým motorem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka zkušebního stavu s proudovým motorem pro potřeby výuky (dále jen „Zkušební stav“). Zkušební stav musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Mobilní agregáty II
Předmětem plnění je dodávka mobilního agregátu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Dodávka materiálu pro linku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci linky pro přípravu paliva. Do linky přípravy paliva budou vstupovat dílčí suroviny, které se po fyzikální úpravě stanou palivem. Bude se jednat o směsi zejména biologicky aktivních látek, živočišných tuků v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - pohony
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (pohonů - motorů) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Elektrocentrála 88 kVA – kontejner
Předmětem VZ je dodávka 7 (slovy sedm) kusů nových elektrocentrál 88 kVA, které jsou určeny pro zabezpečení dodávky elektrické energie do objektů a budov při mimořádných událostech a krizových stavech, zejména při výpadku elektrické energie. Součástí dodávky je i proškolení obsluhy v místech plnění v délce trvání 4 hodin pro minimálně 3 osoby.