Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Celková oprava nástavby AZ 30 METZ
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení služby - celková oprava nástavby automobilového žebříku AZ 30 METZ DLK23-12 PLC, podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
FZŠ - Jablůnka – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciální redukované ...
Pořízení CAS pro JSDH Senohraby
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky CAS 20 vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1,kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen CAS). CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...
Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou
Předmětem veřejné zakázky je přestavba vozidla CAS T 815, které využívá jednotka SDH Kostomlaty pod Milešovkou. Vzhledem k tomu, že vozidlo má nový motor, byla provedena generální oprava převodovky a podvozku, avšak nástavba vozidla neodpovídá potřebám SDH, bylo rozhodnuto o pořízení nástavby nové. Nová nástavba představuje montáž nové ...
Velitelský automobil se speciální výbavou
Dodávka 1 ks velitelského automobilu se speciální výbavou v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 zadávacích podmínek.
Generální oprava automobilového žebříku – Magirus AZ 30
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na generální opravu automobilového žebříku Magirus AZ 30 podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Servis STO a EPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ...
Dodávka a instalace systému EPS a SHZ
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v zajištění montáže technologických celků - elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) a stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) včetně zajištění dodávek v tunelech T1 až T10, P1 a P3 v účelové organizační jednotce zadavatele.
Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou
Předmětem veřejné zakázky je přestavba vozidla CAS T 815, které využívá jednotka SDH Kostomlaty pod Milešovkou. Vzhledem k tomu, že vozidlo má nový motor, byla provedena generální oprava převodovky a podvozku, avšak nástavba vozidla neodpovídá potřebám SDH, bylo rozhodnuto o pořízení nástavby nové. Nová nástavba představuje montáž nové ...
Prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
Na základe zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a v zmysle vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách je eustream, a.s. zriaďovateľom Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v lokalite Kompresorovej stanice Veľké Kapušany (KS01) v rozsahu najmä, ale nie výlučne: a)Výkon nepretržitej služby ZHÚ; b)Vykonávanie záchrany ...
Nákup 2 ks tahačů s návěsem
Nákup 2 ks nových tahačů a návěsových podvalníků pro přepravu vyprošťovacího tanku VT-72B pro technické zásahy na železnici. Podrobná specifikace je přílohou číslo 1 zadávací dokumentace.
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "VH" (speciálním pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...
Revízie protipožiarneho zariadenia ŽKV
Predmetom zákazky je vykonávanie revízií a odstraňovanie porúch protipožiarnych zariadení železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Miroslav - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) včetně veškerého požadovaného a povinného vybavení.
Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopného ...
Městská část Praha 19 – Nákup požární cisterny JSDH Kbely
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na dodávku je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky CAS20-4000/240-S2T s jednoprostorovou nedělenou kabinou pro šest (6) osob včetně řidiče, se všemi součástmi a příslušenstvím (dále jen „Předmět dodávky"), a předání veškerých dokladů a dokumentů vztahujících se k Předmětu dodávky, a provedení ...
Nákup modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 kusů modulárních víceúčelových zařízení pro komplexní údržbu a zkoušení požárních hadic. Toto zařízení plní funkci pračky požárních hadic s následným sušením a tlakováním čištěných hadic za účelem dosažení předepsané tlakové kontroly používaných požárních hadic. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, ...
Hasičská automobilová plošina
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopného ...
GŘ Automobily víceúčelové – 1.část
Dodávka 1 ks automobilu víceúčelového podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
GŘ Automobily víceúčelové – 2. část
Dodávka dvou kusů automobilů víceúčelových podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
Poptáváme provedení revize hasicích přístrojů a hydrantů
Potřebujeme v našem zařízení provést roční revize HP a hydrantů. Počet HP - 50 ks, hydrantů - 18 ks. Prosím o Vaše stanovisko, zda by jste byli ochotni tuto činnost u nás provádět a popř. jaké by byly finanční požadavky. Děkuji a jsem s pozdravem Petr Boháč
Pořízení CAS pro obec Svratouch
Předmětem zakázky je pořízení nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (CAS).
6683 – Náhrada stabilního hasícího halonového zařízení
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentační části a následná realizace díla nazvaného „6683 – Náhrada stabilního hasícího halonového zařízení“ v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Přesné vymezení Předmětu veřejné ...
Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Dub nad Moravou – Cisternová automobilová stříkačka“ pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním ...