Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Požárně bezpečnostní opatření kotelny K5
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín, Požárně bezpečnostní opatření kotelny K5“, které zahrnuje dodávku a montáž požárně bezpečnostních potření kotelny K5.
Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších ...
Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks materiální základny humanitární pomoci, která je určena pro nouzové přežití až 150 osob za mimořádných nebo krizových situací v rámci realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady těchto situací na životy a zdraví obyvatel. Součástí dodávky je také ...
Komplexní implementace systémů technické ochrany a systémů elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních implementací STO a EPS v objektech ve vlastnictví či užívání zadavatele a zajištění výkonu činností projektového manažera, činností BOZP, PO a OŽP, případně činností stavbyvedoucího dle požadavku a jménem zadavatele
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - městys Měřín
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Podrobná ...
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro MČ Praha - Klánovice
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (pro velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Magirus Multistar Iveco Eurocargo – 10 ročná servisná prehliadka a súvisiace opravy
Predmetom zákazky je vykonanie 10 ročnej servisnej prehliadky na špeciálnej nadstavbe Magirus a s tým súvisiace prípadné opravy, vyplývajúce z aktuálneho technického stavu nadstavby.
Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol“ je zejména dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech ...
Hasičské ochranné kukly
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
Cisternové automobilové stříkačky-technické, městské
Dodání 2 kusů cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem pro použití převážně na zpevněných komunikacích především v podmínkách městské zástavby.
FZŠ - Tři Sekery - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
FZŠ - Hostomice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky, dle specifikace zadavatele v příloze zadávací dokumentace
Dodávky aktivních automatických hasicích systémů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky aktivního automatického elektrotechnického hasicího systému pro čtyři (4) oblasti distribuční soustavy (dále také "AAHS"). Aktivní automatický elektrotechnický ochlazovací a hasicí systém, který umožňuje konektivitu pro napojení na řídicí systém stanic a centrální dohled a konektivitu se zařízením pro ...
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se ...
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče
Dodávka 250 ks dvoudílných třívrstvých zásahových oděvů v letech 2021-2022
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Malé Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Horní Planá - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedené v příloze č. 1 Kupní smlouvy a které jsou součástí zadávací dokumentace.
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Dodávka požárního vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s.
Předmět plnění je dodávka jednoho vozidla CAS 20/4000/240 S2R do konce roku 2021.