Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na dodávky včetně služeb „Cisternová automobilová stříkačka pro městskou část Praha - Suchdol“ je zejména dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech ...
Hasičské ochranné kukly
Predmetom nákupu sú hasičské ochranné kukly, ktoré sú bezpečnostným prvkom a odevnou súčasťou zabezpečujúcou bezpečnú ochranu hlavy, krku a oblastí, ktoré nie sú prekryté ochranným odevom, dýchacím prístrojom a prilbou, proti sálavému teplu, úrazu elektrickým prúdom a iným vonkajším vplyvom.
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
Cisternové automobilové stříkačky-technické, městské
Dodání 2 kusů cisternových automobilových stříkaček s požárním čerpadlem o výkonu nejméně 2000 l/min., v technickém provedení, s podvozkem pro použití převážně na zpevněných komunikacích především v podmínkách městské zástavby.
FZŠ - Tři Sekery - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
FZŠ - Hostomice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky, dle specifikace zadavatele v příloze zadávací dokumentace
Dodávky aktivních automatických hasicích systémů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky aktivního automatického elektrotechnického hasicího systému pro čtyři (4) oblasti distribuční soustavy (dále také "AAHS"). Aktivní automatický elektrotechnický ochlazovací a hasicí systém, který umožňuje konektivitu pro napojení na řídicí systém stanic a centrální dohled a konektivitu se zařízením pro ...
JSDH Meziměstí -  Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
21-150 Servis a revize PZTS, CCTV, EPS
Předmětem VZ je zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav, údržby a kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektrické požární signalizace a elektronického identifikačního systému ACS-linea a EPS.
Výměna ústředen EPS v budovách ČNB České Budějovice, Plzeň a Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je provedení výměny stávajících ústředen elektrické požární signalizace (dále jen "EPS") v objektech zadavatele na adresách: Lannova třída 1, České Budějovice, Husova 10, Plzeň a Hořická ulice 1652, Hradec Králové za novou ústřednu EPS a další zadavatelem požadované komponenty. Nová zařízení EPS musí být kompatibilní se ...
Dodávka třívrstvých zásahových oděvů pro hasiče
Dodávka 250 ks dvoudílných třívrstvých zásahových oděvů v letech 2021-2022
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Malé Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Horní Planá - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky. Bude se jednat výhradně o nové a nepoužité zařízení odpovídající technickým podmínkám, které jsou uvedené v příloze č. 1 Kupní smlouvy a které jsou součástí zadávací dokumentace.
Kontejner k SDO4 - ochranné prostředky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru nouzového přežití v konfiguraci - rozšiřující modul. Předmět plnění je koncipován jako rozšiřující modul pro tři typy techniky, kterými již HZS hl. m. Prahy disponuje. Jedná se o nadstavbu pro kontejner nouzového přežití - základní modul, pro stanoviště dekontaminace osob 4. generace a také pro ...
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro Město Vítkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení nové velkokapacitní cisterny na dopravu vody.
Dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Dodávka požárního vozidla CAS 20/4000/240 S2R pro JPO ČEPRO, a.s.
Předmět plnění je dodávka jednoho vozidla CAS 20/4000/240 S2R do konce roku 2021.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Ždírec nad Doubravou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky v technické specifikaci dle technických podmínek pro cisternovou automobilovou stříkačku.
FZŠ - Dobratice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 30, vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min- 1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, a to v rozsahu uvedeném v kupní ...
FZŠ - Doubravník - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodání 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3 000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S, splňující všechny požadavky a technické parametry blíže specifikovány v ...
Termovízna kamera nižšej triedy
Termovízna kamera pre Hasičský a záchranný zbor na detekciu tepelného žiarenia, vyhľadávanie ohniska požiaru a vyhľadávanie osôb v zadymenom prostredí.
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol a opráv požiarnych vodovodov, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov v zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), podľa bodu 6. Tejto časti, v rozsahu a ...
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...