Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce řídícího systému SHZ (stabilní hasící zařízení) na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých podstanic řídícího systému, vytvoření nadstavbového řídícího a monitorovacího systému na dispečinku CTR Nelahozeves a záložním velíně Uhy, včetně instalace, oživení a demontáže ...
Požární zásahová technika - ANK M2 Dvoucestný
Předmět plnění veřejné zakázky je nákup 2 kusů požárního zásahového automobilu ANK M2 dvoucestných - automobilového nosiče kontejnerů s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích, částečně i mimo komunikace a jízdou po kolejích, hmotnostní třída M, dovybaveného pro technické zásahy na železnici nakolejovacím mechanismem a ...
Evakuačný vertikálny špirálový rukáv
Predmetom zákazky je obstaranie 7 kusov evakuačných záchranných rukávov pre výškové zariadenie Bronto Skylift. Súčasťou dodávky sú aj transportné tašky a inštalačné rámy.
Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Predmetom zákazky je kúpa jedného nového hasičského vozidla - letiskového špeciálu.
FZŠ 2020 - Kontejner chemický
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen ...
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických systému Stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) v objektu datového centra (dále jen „DC“) Zadavatele.
Ochranná hasičská zásahová prilba
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných hasičských zásahových prílb pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Ochranná hasičská zásahová prilba je osobný ochranný pracovný prostriedok na zvýšenie bezpečnosti zasahujúcich hasičov.
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky (tj. části 2) je zajišťování ...
Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších ...
Nákup hasičského vozu pro JPO Hronov
Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JPO Hronov.
Oprava a údržba zariadení SHZ
Predmetom zákazky je: 1. časť: preventívna údržba (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. 2. časť: preventívna údržba (mesačné, ...
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zad. řízeních. Předmětem této části VZ, tj. části 1, je zajišťování veškeré činnosti ...
FZŠ 2020 - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru hasícího kombinovaného (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby požiarnych uzáverov pozostávajúcej : - z ročnej preventívnej údržby PUZ (v KP a mimo KP), - z ročnej prehliadky PUZ (v KP a mimo KP), - z opravy PUZ a prehliadky po oprave (v KP a mimo KP), - dodávky náhradných dielov k opravám a závadám (špecifikované + nešpecifikované), - ročná preventívna údržba PUZ ...
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 7ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30
Nákup pěnidla
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pěnotvorného hasebního prostředku (dále a výše jen „pěnidla“) pro doplnění a obměnu stávajících zásob dle potřeby zadavatele na jejich skladech pro rok 2020 v uvedeném množství a technické specifikaci.
MČ Praha-Satalice - dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „VH“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro MČ Prahu-Satalice .
Kontejner kombinovaný hasicí
Pořízení 1 ks požárního kontejneru kombinovaného hasicího s nasazením speciálních hasicích látek (pěnidla, hasicího prášku, oxidu uhličitého) a se systémem speciální hasební technologie vzduchomechanické pěny (OneSeven) pro okamžitý zásah.
Vnorovy - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Poptáváme kontrolu PHP, PV, PU, PBZ
Poptáváme tyto služby: - Kontrola hasícího přístroje - Tlaková zkouška práškových PHP - Tlaková zkouška vodních PHP - Tlaková zkouška sněhových PHP - Plnění PHP-P6,V9 - Plnění PHP-SS - Kontrola požárního vodovodu - Kontrola požárního žebříku - Kontrola požárních dveří - Kontrola požárního postupu - Cestovní náklady (cena za 1 km) - ...
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS a (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych ...
Dubá - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "T" (speciálním technickém pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Křenovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Křenovice. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny níže, v obchodních podmínkách a v technické specifikaci.