MČ Praha-Satalice - dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „VH“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro MČ Prahu-Satalice .
Kontejner kombinovaný hasicí
Pořízení 1 ks požárního kontejneru kombinovaného hasicího s nasazením speciálních hasicích látek (pěnidla, hasicího prášku, oxidu uhličitého) a se systémem speciální hasební technologie vzduchomechanické pěny (OneSeven) pro okamžitý zásah.
Vnorovy - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Poptáváme kontrolu PHP, PV, PU, PBZ
Poptáváme tyto služby: - Kontrola hasícího přístroje - Tlaková zkouška práškových PHP - Tlaková zkouška vodních PHP - Tlaková zkouška sněhových PHP - Plnění PHP-P6,V9 - Plnění PHP-SS - Kontrola požárního vodovodu - Kontrola požárního žebříku - Kontrola požárních dveří - Kontrola požárního postupu - Cestovní náklady (cena za 1 km) - ...
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS a (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych ...
Dubá - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "T" (speciálním technickém pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Křenovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Křenovice. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny níže, v obchodních podmínkách a v technické specifikaci.
Nákup CAS pro JSDH Písek
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (dále také jen jako „CAS“) vybavené požárním čerpadlem.
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem
Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám
Předmětem veřejné zakázky je vybudování automatického zhášecího systému na bázi inertního hasicího plynu pro 2 serverovny zadavatele. Součástí plnění jsou také návrh technologického řešení dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace a pravidelné bezpečnostně technické kontroly (revize) systému po dobu 60 měsíců. ...
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech ŘS
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech ŘSD ČR, vyjma tunelů.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Křivoklát
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Křivoklát. Předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S ...
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části VZ je zajišťování ...
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami
Obec Šlapanov - pořízení CAS
Předmětem plnění je dodávka nové cisterny automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 I.min- 1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „ R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotností třídy S včetně příslušenství pro jednot-ku sboru dobrovolných hasičů. Předmět zakázky musí ...
Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky, tj. části 1, je ...
FZŠ - Nýrsko - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS a (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych ...
Rekonštrukcia a modernizácia časti poschodia ŠNOP Bratislava n.o.
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné a modernizačné stavebné práce časti 2. poschodia ŠNOP n.o. Práce pozostávajú z realizácie stavebných prác, sanitárnych prác, vzduchotechniky, elektrickej požiarnej signalizácie a hlasovej signalizácie požiaru.
Obnova vozového parku - Hasičský záchranný sbor SŽ - speciální vozidla - II. etapa
Obnova vozového parku (viz příslušné části): 1. Část - Nákup 3 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 20 a 4 kusů hasičského zásahového vozidla CAS 30 2. Část - Nákup 4 kusů hasičského zásahového vozidla VYA 8x8 3. Část - Nákup 5 ks požárního zásahového automobilu AJ -35 4. Část - Nákup 9 ks požárního zásahového automobilu PKN - M2, s ...
FZŠ - Černovice - Cisternová automobilová stříkačka
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
FZŠ - Technický automobil hm. k. M
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu hm. k. M (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
FZŠ - Stráž nad Nežárkou - Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stráž nad Nežárkou, která bude využívána při plnění úkolů požární ...
FZŠ, Týnec nad Sázavou, Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S včetně požárního ...
FZŠ - Mšeno - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky. Podrobná specifikace dodávky včetně technické specifikace dodávaného zboží je uvedena v obchodních podmínkách (v kupní smlouvě) a její příloze, která tvoří přílohu zadávací dokumentace.