Termovízna kamera nižšej triedy
Termovízna kamera pre Hasičský a záchranný zbor na detekciu tepelného žiarenia, vyhľadávanie ohniska požiaru a vyhľadávanie osôb v zadymenom prostredí.
Kontroly, opravy a skúšky zariadení požiarnej ochrany
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov, výkon kontrol a opráv požiarnych vodovodov, tlakových skúšok hydrantových hadíc a výkon preventívnej údržby a prehliadky požiarnych uzáverov v zdravotníckych zariadeniach Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), podľa bodu 6. Tejto časti, v rozsahu a ...
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
FZŠ - Poběžovice - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Minimální požadavky na předmět plnění jsou ...
GŘ OL - Hasičská výbava
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky hasičského vybavení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Vybavení bude sloužit zasahujícím zaměstnancům zadavatele v případě požárů v organizačních jednotkách. Předmětem plnění veřejné zakázky pro I. část - dýchací přístroje je také závazek vybraného dodavatele k zajištění ...
Hvožďany - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky (CAS 20/4000/240 - S 2 R) pro potřeby JPO III/1 - Hvožďany.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - Domašov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky pro obec Domašov vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
FZŠ - Vlachovo Březí - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks (slovy: jeden kus) požární cisternové automobilové stříkačky.
Výběr dodavatele služeb v oblasti BOZP a výkonu požární ochrany
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a provádění výkonu požární ochrany (dále jen „PO“), a to v následujícím rozsahu: a) Činnost technika BOZP b) Činnost osoby OZO v oboru PO c) Provádění odborných školení a revizí objektů a zařízení d) Zadavatel dále požaduje ...
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městys Plaňany
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S.
Pořízení velkokapacitní cisterny v základním provedení pro město Žatec
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ČSN EN 1028-, kategorie podvozku 2 smíšená, v provedení „Z“ (základním) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Bližší vymezení předmětu plnění veřejné zakázky je ...
CAS pro JSDH Radslavice
Předmětem plnění je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S do vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Radslavice. Zadavatel vylučuje dodávku ...
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro město Březnice
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S.
Nákup automobilové stříkačky Brniště
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S.
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky Maleč
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks nové cisternové automobilové stříkačky (dále také CAS), která bude využívána Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Maleč v technické specifikaci dle Přílohy č. 3 Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku.
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Středokluky
Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) s maximální výškou 3100 mm v nezatíženém stavu, která ...
ŠVZ - CAS 20 s manuální převodovkou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (CAS 20/4000/240 - S 2 T)
Rámcová dohoda - servis technologických, bezpečnostních a měřících systémů na ČS
Předmětem je zajištění operativního servisu (servisní údržby), profylaktické (technologické) kontroly, oprav, instalací, elektrorevizí, prohlídek požárně bezpečnostních zařízení, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace a odstranění zjištěných závad pro Čerpací stanice EuroOIl, které se nachází na celém území České republiky.
Rekonstrukce řídícího systému SHZ na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce řídícího systému SHZ (stabilní hasící zařízení) na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých podstanic řídícího systému, vytvoření nadstavbového řídícího a monitorovacího systému na dispečinku CTR Nelahozeves a záložním velíně Uhy, včetně instalace, oživení a demontáže ...
Požární zásahová technika - ANK M2 Dvoucestný
Předmět plnění veřejné zakázky je nákup 2 kusů požárního zásahového automobilu ANK M2 dvoucestných - automobilového nosiče kontejnerů s podvozkem kategorie 2, schopným provozu na všech komunikacích, částečně i mimo komunikace a jízdou po kolejích, hmotnostní třída M, dovybaveného pro technické zásahy na železnici nakolejovacím mechanismem a ...
Evakuačný vertikálny špirálový rukáv
Predmetom zákazky je obstaranie 7 kusov evakuačných záchranných rukávov pre výškové zariadenie Bronto Skylift. Súčasťou dodávky sú aj transportné tašky a inštalačné rámy.
Nové záchranné hasičské vozidlo - letiskový hasičský špeciál
Predmetom zákazky je kúpa jedného nového hasičského vozidla - letiskového špeciálu.
FZŠ 2020 - Kontejner chemický
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru chemického (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1 , kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen ...
Servisní podpora technologického systému Stabilního hasicího zařízení Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických systému Stabilního hasicího zařízení (dále jen „SHZ“) v objektu datového centra (dále jen „DC“) Zadavatele.