Ochranná hasičská zásahová prilba
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných hasičských zásahových prílb pre potreby Hasičského a záchranného zboru. Ochranná hasičská zásahová prilba je osobný ochranný pracovný prostriedok na zvýšenie bezpečnosti zasahujúcich hasičov.
Část 2 - Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky (tj. části 2) je zajišťování ...
Provádění servisu a kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je zajištění pravidelných kontrol hasicích přístrojů a požárních vodovodů, níže specifikovaných, včetně příslušenství, údržby a oprav dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších ...
Nákup hasičského vozu pro JPO Hronov
Předmětem této zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro JPO Hronov.
Oprava a údržba zariadení SHZ
Predmetom zákazky je: 1. časť: preventívna údržba (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok. 2. časť: preventívna údržba (mesačné, ...
Část 1 - Zajišťování komplexních činností na úseku požární ochrany pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zad. řízeních. Předmětem této části VZ, tj. části 1, je zajišťování veškeré činnosti ...
FZŠ 2020 - Kontejner hasící kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru hasícího kombinovaného (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky - obec Velké Březno
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob), hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby požiarnych uzáverov pozostávajúcej : - z ročnej preventívnej údržby PUZ (v KP a mimo KP), - z ročnej prehliadky PUZ (v KP a mimo KP), - z opravy PUZ a prehliadky po oprave (v KP a mimo KP), - dodávky náhradných dielov k opravám a závadám (špecifikované + nešpecifikované), - ročná preventívna údržba PUZ ...
Cisternové automobilové stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - 2020
Dodávka 7ks velkoobjemových cisternových automobilových stříkaček CAS 30
Nákup pěnidla
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka pěnotvorného hasebního prostředku (dále a výše jen „pěnidla“) pro doplnění a obměnu stávajících zásob dle potřeby zadavatele na jejich skladech pro rok 2020 v uvedeném množství a technické specifikaci.
MČ Praha-Satalice - dodávka cisternové automobilové stříkačky
Předmětem zadávacího řízení je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená v provedení „VH“ a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro MČ Prahu-Satalice .
Kontejner kombinovaný hasicí
Pořízení 1 ks požárního kontejneru kombinovaného hasicího s nasazením speciálních hasicích látek (pěnidla, hasicího prášku, oxidu uhličitého) a se systémem speciální hasební technologie vzduchomechanické pěny (OneSeven) pro okamžitý zásah.
Vnorovy - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky.
Poptáváme kontrolu PHP, PV, PU, PBZ
Poptáváme tyto služby: - Kontrola hasícího přístroje - Tlaková zkouška práškových PHP - Tlaková zkouška vodních PHP - Tlaková zkouška sněhových PHP - Plnění PHP-P6,V9 - Plnění PHP-SS - Kontrola požárního vodovodu - Kontrola požárního žebříku - Kontrola požárních dveří - Kontrola požárního postupu - Cestovní náklady (cena za 1 km) - ...
Oprava a údržba zariadení EPS a SHZ
Predmetom zákazky je preventívna údržba (mesačné, štvrťročné a ročné kontroly) zariadení EPS a (mesačné, štvrťročné, polročné a ročné kontroly) zariadení SHZ v zmysle § 15 Vyhl. 726/2002 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 13 Vyhl. 169/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a neplánované opravy, zabezpečenie špeciálnych ...
Dubá - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "T" (speciálním technickém pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Křenovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Obec Křenovice. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny níže, v obchodních podmínkách a v technické specifikaci.
Nákup CAS pro JSDH Písek
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (dále také jen jako „CAS“) vybavené požárním čerpadlem.
Nákup cisternové automobilové stříkačky pro SDH Pozorka
Předmětem zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem
Komplexní ochrana celonemocničního informačního systému FN Plzeň vůči kybernetickým hrozbám
Předmětem veřejné zakázky je vybudování automatického zhášecího systému na bázi inertního hasicího plynu pro 2 serverovny zadavatele. Součástí plnění jsou také návrh technologického řešení dle požadavků zadavatele uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace a pravidelné bezpečnostně technické kontroly (revize) systému po dobu 60 měsíců. ...
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech ŘS
Zajištění služeb požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve všech objektech ŘSD ČR, vyjma tunelů.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky Křivoklát
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Křivoklát. Předmětem je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S ...
Zajišťování komplexních činností na úseku BOZP pro Úřad vlády ČR
Předmětem celé VZ je zajišťování veškerých činností v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) pro zadavatele v souladu se závaznými právními předpisy a technickými normami. VZ je rozdělena na 2 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části VZ je zajišťování ...
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro městys Větrný Jeníkov v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami