Kontroly požárně bezpečnostního zařízení - opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Nákup chemických a protiplynových automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilů pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 2 části: 1. část – Chemické automobily – předmětem této části veřejné zakázky je dodávka 3 ks chemických automobilů určených pro zásahy spojené s únikem nebezpečných látek. 2. část – ...
Nákup 2 ks požárního automobilu CAS 20 s příslušenstvím
Účelem této veřejné zakázky je dodávka: A) 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 1 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace, B) 1 ks nového požárního automobilu CAS 20/3500/240 – S 2 T s příslušenstvím podle požadavků zadavatele a technických podmínek uvedených ...
ŠVZ – Přenosné stříkačky
Dodávka 15 ks přenosných stříkaček
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: ...
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Vykonávanie činností zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia
Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti zameranej na zabezpečenie ochrany pred požiarmi (ďalej OPP), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej BOZP) a civilnej ochrany (ďalej CO) v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivé pracoviská Všeobecnej zdravotnej poisťovne (ďalej VšZP) na území Slovenskej republiky. Súčasťou predmetu zákazky je ...
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více ...
Kamenice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS), včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i ...
FZŠ - Bohuslavice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ĆSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Kontejner hasicí kombinovaný
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kontejneru kombinovaného hašení (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 těchto zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické ...
Dodávka technických automobilů pro HZS Praha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 4 ks automobilů z toho: 1 ks - Technický automobil detekční pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil speciální pro chemickou službu, 1 ks - Technický automobil pro zásahy na vodní hladině, 1 ks - Velitelský automobil pro velícího důstojníka (dle technické specifikace).
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění ...
Častolovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Chotiněves – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Pořízení dopravního automobilu s hasičským přívěsem pro účely SDH
Pořízení cisternové automobilové stříkačky, Dubí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími ...
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Celková oprava nástavby AZ 30 METZ
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení služby - celková oprava nástavby automobilového žebříku AZ 30 METZ DLK23-12 PLC, podle technických podmínek, které jsou přílohou č. 1 zadávacích podmínek.
FZŠ - Jablůnka – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody, cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciální redukované ...
Pořízení CAS pro JSDH Senohraby
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové velkokapacitní cisternové automobilové stříkačky CAS 20 vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1,kategorie podvozku 3 „terénní“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro čtyři osoby) a hmotnostní třídy S (dále jen CAS). CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ve znění ...
Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou
Předmětem veřejné zakázky je přestavba vozidla CAS T 815, které využívá jednotka SDH Kostomlaty pod Milešovkou. Vzhledem k tomu, že vozidlo má nový motor, byla provedena generální oprava převodovky a podvozku, avšak nástavba vozidla neodpovídá potřebám SDH, bylo rozhodnuto o pořízení nástavby nové. Nová nástavba představuje montáž nové ...
Velitelský automobil se speciální výbavou
Dodávka 1 ks velitelského automobilu se speciální výbavou v technickém provedení stanoveném přílohou č.1 zadávacích podmínek.