Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronických součástek určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady 471, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace. Rámcová smlouva kupní se uzavírá na ...
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů ...
Rámcová dohoda na dodávky uhlíkových lišt
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku uhlíkových lišt pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Hydraulické hadice
Predmetom zákazky je dodávka hydraulických komponentov - hydraulické hadice, koncovky, hrdlá, spojky, hydrogenerátory a ostatné hydraulické komponenty pre nákladné vozidlá, hydraulické ruky a lesnú techniku. Predmetom zákazky je tiež dodávka hydrogenerátorov a ostatných častí hydraulických pohonov nákladných vozidiel, hydraulických rúk a lesnej ...
Poptávám PS na  minibagr Yanmar
Poptávám ps na minibagr Yanmar, na pasu číslo 180x72x37. S pozdravem Herejk
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích a frézovacích strojů H180 a WPT130
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypu stroje v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Speciální strojní komponenty (dále jen „Část 1“); 2. Elektromateriál (dále jen „Část 2“); 3. Lineární vedení (dále jen „Část 3“); 4. Převodovky ke stroji ...
DNS - Dodávky trakčního materiálu včetně náhradních komponentů
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému. Cílem zadavatele je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na jeho aktuální potřeby plnit předmět dílčích veřejných zakázek, a to v průběhu doby trvání DNS. Předmětem plnění je zajištění dodávek trakčního materiálů a náhradních komponentů pro potřeby ...
Zubové systémy pro těžbu a úpravu nerostných surovin
Předmětem zakázky jsou dodávky odlitků zubových systémů pro těžbu a úpravu nerostných surovin (17 typů dílů), a jejich řádné a včasné dodání do skladů v Dolech Bílina a Dolu Nástup Tušimice, přičemž se jedná o odlitky z otěruvzdorných ocelí. Odlitky budou použity jako součást dobývacího orgánu pro těžbu uhlí nebo skrývky a dále jako součást ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích a frézovacích strojů H180 a WPT130
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Opracované odlitky a svařence (dále jen „Část I“); 2. Řídící systém ke strojům (dále jen „Část II“).
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálního obráběcího stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypu stroje v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Speciální strojní komponenty (dále jen „Část 1“); 2. Elektromateriál (dále jen „Část 2“); 3. Lineární vedení (dále jen „Část 3“); 4. Teleskopické kryty ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálního obráběcího stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin v rámci výroby prototypu stroje v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: 1. Opracované odlitky (dále jen „Část I“); 2. Řídící systém ke stroji (dále jen „Část II“).
Strojírenské díly, VB
Jsme britská společnost zabývající se opravami a dodávkami mechanických těsnění / náhradních dílů. Hledáme kontaktní údaje dílen přesných strojírenských strojů pro dodávku malých množství hotových kovových dílů, jako je hřídel čerpadla, pouzdro hřídele, díly mechanického těsnění jako těsnicí klec, příruba, pouzdro těsnění atd. Jakmile budou ...
Poptáváme sběrač vzduchu
Poptáváme sběrač vzduchu (vzduchojem) 150 m3 - 6 ks. (podrobný popis v příloze)
Poptávám převodku pohonu výsevní jednotky na secí stroj
Poptávám převodku pohonu výsevní jednotky na secí stroj Kuhn Venta LC 402. Výrobce Walterscheid GT 10LB--21, popřípadě jen hliníkový obal.
Dodanie náhradných dielov a servis  pre procesorové hlavice WOODY 60
Predmetom zákazky je dodávka nových náhradných dielov pre manipulačné linky WOODY 60 na adresu organizačných zložiek a ich stredísk verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a iných súvisiacich služieb spojených s dodaním predmetu plnenia, vrátane servisných služieb, záručného a pozáručného servisu podľa špecifikácie uvedenej v súťažných ...
Dodávky tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City - II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 320 tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City.
Poptávám náhradní díl k myčce nádobí
Poptávám náhradní díl k myčce nádobí. Těsnění dveří - spodní- myčky LG, MOD - D1453CF, S.N. - 509KWJU5N132 Prosím info o dostupnosti ND a ceny - děkuji
Poptávám zuby na lopatu pro čelní nakladač
Poptávám zuby na čelní nakladač, 18 tun.
Dodávka náhradných dielov na stroje a prívesy
Predmetom zákazky je dodávka nových náhradných dielov na prívesy, návesy kategórie O4 (KOP, WILD , PANAV, DAV, PP 180,SVAN už zaradené do prevádzky a novo vyrábané prívesy výrobcu Odštepného závodu lesnej techniky - typ PP180), príslušenstvo k prívesom značky SAF, BPV, WABCO a lesných kolesových traktorov LKT a UKT a pracovných strojov značky ...
Dodávky specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům (dále též jen „náhradní díly“) odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C této zadávací dokumentace (dále souhrnně jen „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Rámcových ...
Dodanie brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - dodávky brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - dodávky brzdových klátikov kovo keramických typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných., Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávka učebních pomůcek - opakování
Předmět plnění je dodávka učebních pomůcek. Tato veřejná zakázka je dělena na 2 částí: váhy a komponenty kloubových hřídelů.
Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre autobusy. Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie ...
Dodávky sekundárního vypružení podvozků tramvajových vozů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka sekundárního vypružení podvozků tramvajových vozů v provedení, v rozsahu a za podmínek odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „vypružení podvozků“ a „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří ...