Dodávky náhradních dílů pro tramvaje - převodové skříně stěračů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů k převodovým skříním stěračů tramvají za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Závazný návrh rámcové dohody“), odpovídající ceníku - seznamu náhradních dílů s uvedením ceny, který je ...
Poptávám řemeny na stavební stroj
Sháním řemeny na DH 113.
Rámcová dohoda na dodávky alkalických akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě, zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky alkalických akumulátorů nebo článků pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky, do odběrného místa ...
Stopkové hřídele, Německo
Potřebuji pro žací stroj, sekačku "Gardenstar 4316" popř. Eurocraft MT8-110.26 M1. Stopkový hřídel pro nože. Takže hřídel nože vpravo a vlevo. Objednací čísla: Hřídel R 61247003500 Hřídel L 61247003505 Již před čtyřmi lety jsem od prodejce náhradních dílů v Německu získal hřídel, kterou jste pravděpodobně vyrobili vy v České ...
Náhradní díly - kartáčové lišty pro letištní zametače
Dodávky sad "Lišty kartáčové RSC 250 ke kompaktnímu letištnímu motorovému zametači Overaasen RSC 250" prostřednictvím rámcové dohody.
Pračka procesního plynu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel
Nákup nových náhradných dielov toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Nákup tlmičov
Nákup nových tlmičov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ako ŽKV), v počte, v prevedení a rozsahu, vrátane sprievodnej dokumentácie, bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021," zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre električky. Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie ...
Plynové hospodářství III
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu.
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Poptávám náhradní díl na vysavač PROTOOL VCP 300 E-L
Sháním vypínač s regulací pro vysavač PROTOOL VCP 300 E-L. Je toto možné u Vás objednat? Děkuji za odpověď Hrubý
Poptávám náhradní díl k lednici Fagor
Poptávám elektronický modul lednice Fagor 1FFC 47 M katalog číslo 140040100B.
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou „Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy SVENBORG“ a zahrnuje dodávky nových systémů a provádění preventivních a havarijních servisních činností, diagnostiky a oprav včetně zajištění dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy Svendborg Brakes ...
Válečky pro pásové dopravníky na DB a DNT
Předmětem VZ jsou dodávky vybraných typů válečků a girland pro pásové dopravníky na Dolech Bílina a Dolech Nástup Tušimice.
Rámcová dohoda na dodávku elektrických součástek pro železniční kolejová vozidla řady 471
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronických součástek určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady 471, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. dále související dodávky a služby, u kterých vyplývá povinnost je dodat či poskytnout dle zadávací dokumentace. Rámcová smlouva kupní se uzavírá na ...
Dodávky náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro tramvajové vozy typu KT8 dle bližší specifikace uvedené v přílohách této zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž předmět dodávky dílčích částí je tento: Část 1: Dodávky nerezových schodů a skříní v Příloze č. 1 ZD; Část 2: Dodávky sad dílů ...
Rámcová dohoda na dodávky uhlíkových lišt
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku uhlíkových lišt pro sběrače proudu železničních kolejových vozidel zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa ...
Rámcová dohoda na dodávky brzdových kotoučů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdových kotoučů pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Hydraulické hadice
Predmetom zákazky je dodávka hydraulických komponentov - hydraulické hadice, koncovky, hrdlá, spojky, hydrogenerátory a ostatné hydraulické komponenty pre nákladné vozidlá, hydraulické ruky a lesnú techniku. Predmetom zákazky je tiež dodávka hydrogenerátorov a ostatných častí hydraulických pohonov nákladných vozidiel, hydraulických rúk a lesnej ...
Poptávám PS na  minibagr Yanmar
Poptávám ps na minibagr Yanmar, na pasu číslo 180x72x37. S pozdravem Herejk