Dodávky náhradních dílů pro výtahy ve správě JDZ
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro nákladní výtahy jednotky Dopravní zařízení. Přehled druhu a odhadovaný počet kusů náhradních dílů, které bude Zadavatel od vybraného objednatele objednávat, tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Poptávám pogumované válce
Dobrý deň chcem sa spýtať na pogumovane valce o priemere cca 89x320 z pevným hriadelom a voľným hriadelom aká by bola cenová ponuka ďakujem.
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2023
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2023," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD - Technická specifikace, jejichž ...
Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového stroja na nakladanie sypkého materiálu t.j. teleskopického nakladača vrátane dopravy na miesto určenia.
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Modernizácia  praktického vyučovania - modernizácia strojov
Predmetom zákazky je modernizácia strojov (dodávka a montáž digitálneho odmeriavania a chladiaceho zariadenia, nástrojového vybavenia a prac. rohože) pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení (dále také jen „BO“) pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových ...
Ramena výložníku včetně nosné konzole a ochrany podvozku
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových ramen výložníků včetně nosných konzolí a ochrany podvozku určených pro montáž na kolové traktory zadavatele a to včetně jejich montáže. Blíže viz zadávací dokumentace.
Električkové obruče kolies a príslušenstvo
Predmetom zákazky je obstaranie električkových obručí kolies a príslušenstva.Bližšia špecifikácia v SP.
Nákup brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - nákup brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - nákup brzdových klátikov kovo keramických: - typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných v počte 3 680 ks, 3. časť - nákup brzdových klátikov kompozitových: - typ JURID 796 - typ J 857 alebo ...
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro lis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tvářecích nástrojů a materiálů k jejich výrobě pro stávající lis ve spol. COMTES FHT, a.s. Podrobně jsou specifikovány v technické specifikaci vč. výkresů.
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje s pružnými segmenty
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka repasovaných kol BTG1 s pružnými segmenty. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky repasovaných kol pro periodickou údržbu vozů. Blíže viz ZD.
DNS - Dodávky náhradních dílů pro automobily, nástavby, traktory a jiné mechanismy SSOK
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve Výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona.
Poptávám mrazové pojistky do hlav motoru Zetor
Poptávám mrazové pojistky do hlav motoru Zetor 3011, 6 ks. Děkuji za odpověď
Dodávka ND na mechanizmy Schmidt, Faun, Unimog včetně případného servisu - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů na mechanizmy: sypací nástavby Schmidt Stratos ve všech variantách provedení, zametací nástavby Faun Viajet ve všech variantách provedení, vozidla Unimog včetně doplňkových mechanizmů např. myčky tunelů, sekaček, štěpkovače (Schmidt, Ducker, Mulag) a případný servis těchto ...
Strojní náhradní díly, Bělorusko
Prosím připravit a zaslat nám seznam náhradních dílů a výkres náhradních dílů pro typ stroje "DESUVA UV-N 1 x 1,5" č. 2/2004 od "IRMANN spol"
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T, jak jsou specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
Poptávám olejový filtr
Poptávám SP 4384, Olejový filtr 1ks.
Rámcová dohoda na dodávky nových hydraulických tlumičů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu následujících 36 měsíců od uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávky hydraulických tlumičů pro ŽKV zadavatele. Dodávky budou poskytovány postupně na základě objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele.
Náhradné diely pre zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka náhradných dielov pre zariadenia v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 5 částí: Část 1 Veřejné ...
Sada HVAC
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu (Sada HVAC včetně regulace RG14002-1/T-41-71-0068) pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.