Rámcová dohoda na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee v předpokládaném počtu 34 vozů.
Poptávám chladič na manipulátor Manitou
Poptáváme chladič na Manitou MLT 730 120 LN č.156391.
Opravy a odborné prehliadky výškových plošín BRONTO
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie opráv, ročných odborných prehliadok, desať a dvadsať ročných odborných prehliadok výškových plošín továrenskej značky Bronto
Nákup náhradných dielov pre nakladače JCB
Predmetom zákazky v časti A je nákup náhradných dielov na 30 čelných nakladačov značky JCB spĺňajúcich požiadavky slovenských a európskych noriem vrátane dopravy do miesta plnenia a ostatných služieb spojených s dodávkou. Súčasťou predmetu tejto časti zákazky je aj dodanie 2 ks diagnostického zariadenia vrátane hardvéru pre servis strojov JCB a ...
8948 Úprava RK HCČ
Předmětem veřejné zakázky je za účelem zajištění dostatečné zásoby provozuschopných rozváděcích kol hlavního cirkulačního čerpadla (dále i „RK HCČ“) pro případ zjištění indikací na RK HCČ (během odstávky), provedení úpravy 8 kusů stávajících nevyhovujících RK HCČ tak, aby byly tyto uvedeny do provozuschopného stavu. RK budou uloženy jako náhradní ...
Náhradné diely pre laboratórne prístroje a zariadenia projektu LISPER
Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov pre laboratórne prístroje a zariadenia potrebných na realizáciu výskumu definovaného v projekte Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života, akronym LISPER, kód ITMS2014+: 313011V446, Zmluva o poskytnutí NFP č. ...
Náhradní díly k výhybkám a výhybkovým konstrukcím 2022
Dodávky náhradních dílů k výhybkám a výhybkovým konstrukcím
Poptávám nová kolečka na paletový vozík
Poptávám nová kolečka na paletový vozík typ: FGR-16 BELET OPP VEJPRTY, jsou to přední kolečka 2ks.
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody Kone, OTIS, Thyssen
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů pro pohyblivé schody výrobců pohyblivých schodů Kone, OTIS a Thyssen z důvodu nutnosti oprav a údržby pohyblivých schodů v prostorech zadavatele, v rozsahu ceníků pro příslušné části Veřejné zakázky dále stanovené v zadávací dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 2 Rámcové smlouvy pro ...
Dodávky náhradních dílů pro výtahy ve správě JDZ
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro nákladní výtahy jednotky Dopravní zařízení. Přehled druhu a odhadovaný počet kusů náhradních dílů, které bude Zadavatel od vybraného objednatele objednávat, tvoří Přílohu č. 1 této Zadávací dokumentace.
Poptávám pogumované válce
Dobrý deň chcem sa spýtať na pogumovane valce o priemere cca 89x320 z pevným hriadelom a voľným hriadelom aká by bola cenová ponuka ďakujem.
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2023
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2023," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD - Technická specifikace, jejichž ...
Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového stroja na nakladanie sypkého materiálu t.j. teleskopického nakladača vrátane dopravy na miesto určenia.
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Modernizácia  praktického vyučovania - modernizácia strojov
Predmetom zákazky je modernizácia strojov (dodávka a montáž digitálneho odmeriavania a chladiaceho zariadenia, nástrojového vybavenia a prac. rohože) pre SPŠ Nové Mesto nad Váhom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávky brzdového obložení a špalíků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku brzdového obložení (dále také jen „BO“) pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou a brzdových ...
Ramena výložníku včetně nosné konzole a ochrany podvozku
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks nových ramen výložníků včetně nosných konzolí a ochrany podvozku určených pro montáž na kolové traktory zadavatele a to včetně jejich montáže. Blíže viz zadávací dokumentace.
Električkové obruče kolies a príslušenstvo
Predmetom zákazky je obstaranie električkových obručí kolies a príslušenstva.Bližšia špecifikácia v SP.
Nákup brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - nákup brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - nákup brzdových klátikov kovo keramických: - typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných v počte 3 680 ks, 3. časť - nákup brzdových klátikov kompozitových: - typ JURID 796 - typ J 857 alebo ...
Dodávka tvářecích nástrojů a materiálu k jejich výrobě pro lis
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tvářecích nástrojů a materiálů k jejich výrobě pro stávající lis ve spol. COMTES FHT, a.s. Podrobně jsou specifikovány v technické specifikaci vč. výkresů.
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje s pružnými segmenty
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka repasovaných kol BTG1 s pružnými segmenty. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky repasovaných kol pro periodickou údržbu vozů. Blíže viz ZD.
DNS - Dodávky náhradních dílů pro automobily, nástavby, traktory a jiné mechanismy SSOK
Zadavatel provede zavedení dynamického nákupního systému (dále jen DNS). Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky náhradních dílů. Předmět, technické podmínky, hodnotící kritéria, termín a místo plnění, obchodní a platební podmínky jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy specifikován ve Výzvě k podání nabídek dle § 141 zákona.
Poptávám mrazové pojistky do hlav motoru Zetor
Poptávám mrazové pojistky do hlav motoru Zetor 3011, 6 ks. Děkuji za odpověď
Dodávka ND na mechanizmy Schmidt, Faun, Unimog včetně případného servisu - rámcová dohoda
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů na mechanizmy: sypací nástavby Schmidt Stratos ve všech variantách provedení, zametací nástavby Faun Viajet ve všech variantách provedení, vozidla Unimog včetně doplňkových mechanizmů např. myčky tunelů, sekaček, štěpkovače (Schmidt, Ducker, Mulag) a případný servis těchto ...