Strojní náhradní díly, Bělorusko
Prosím připravit a zaslat nám seznam náhradních dílů a výkres náhradních dílů pro typ stroje "DESUVA UV-N 1 x 1,5" č. 2/2004 od "IRMANN spol"
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T, jak jsou specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
Poptávám olejový filtr
Poptávám SP 4384, Olejový filtr 1ks.
Rámcová dohoda na dodávky nových hydraulických tlumičů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dobu následujících 36 měsíců od uzavření rámcové dohody, na jejímž základě bude jedinému vybranému dodavateli zadána veřejná zakázka na dodávky hydraulických tlumičů pro ŽKV zadavatele. Dodávky budou poskytovány postupně na základě objednávek dle aktuálních potřeb zadavatele.
Náhradné diely pre zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka náhradných dielov pre zariadenia v rozsahu podľa technickej špecifikácie definovanej v Prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou. Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky
Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 5 částí: Část 1 Veřejné ...
Sada HVAC
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu (Sada HVAC včetně regulace RG14002-1/T-41-71-0068) pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu
Predmetom verejného obstarávania je dodávka hydraulického systému riadenia vrátane točnice riadeného návesu.
Dodávky náhradních dílů pro tramvaje - převodové skříně stěračů
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka náhradních dílů k převodovým skříním stěračů tramvají za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Závazný návrh rámcové dohody“), odpovídající ceníku - seznamu náhradních dílů s uvedením ceny, který je ...
Poptávám řemeny na stavební stroj
Sháním řemeny na DH 113.
Rámcová dohoda na dodávky alkalických akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě, zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky alkalických akumulátorů nebo článků pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky, do odběrného místa ...
Stopkové hřídele, Německo
Potřebuji pro žací stroj, sekačku "Gardenstar 4316" popř. Eurocraft MT8-110.26 M1. Stopkový hřídel pro nože. Takže hřídel nože vpravo a vlevo. Objednací čísla: Hřídel R 61247003500 Hřídel L 61247003505 Již před čtyřmi lety jsem od prodejce náhradních dílů v Německu získal hřídel, kterou jste pravděpodobně vyrobili vy v České ...
Náhradní díly - kartáčové lišty pro letištní zametače
Dodávky sad "Lišty kartáčové RSC 250 ke kompaktnímu letištnímu motorovému zametači Overaasen RSC 250" prostřednictvím rámcové dohody.
Pračka procesního plynu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu.
Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části postupem vymezeným v rámcové dohodě zadány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých pro železniční kolejová vozidla zadavatele, podle jednotlivých částí veřejné zakázky do odběrného místa zadavatele ZC Česká ...
Náhradné diely toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel
Nákup nových náhradných dielov toaliet a vodného hospodárstva železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Náhradní díly a spotřební materiál pro mobilní analizátor
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky spotřebního materiálu a náhradních dílů pro zabezpečení funkčnosti a provozu přenosného a ručního detekčního zařízení určeného ...
Nákup tlmičov
Nákup nových tlmičov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ako ŽKV), v počte, v prevedení a rozsahu, vrátane sprievodnej dokumentácie, bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021," zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Konsignačný sklad – Náhradné diely električiek typu 29T, 30T
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru náhradných dielov pre električky. Predmetom zákazky je uzatvorenie Rámcovej dohody na dodanie ...
Plynové hospodářství III
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu.
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Poptávám náhradní díl na vysavač PROTOOL VCP 300 E-L
Sháním vypínač s regulací pro vysavač PROTOOL VCP 300 E-L. Je toto možné u Vás objednat? Děkuji za odpověď Hrubý