Dynamický nákupní systém - Manipulace se substráty a zeminami
Může se jednat o tyto manipulace: • nakládka na silniční vozidla, • uložení substrátu (figurace a hrnutí), • kolová doprava pro převozy sypkých substrátů dle požadavků objednatele, • recyklace stavebních sutin a úprava zrnitosti, • čištění veřejných komunikací, • stavební mechanismy.
Zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku tovarov, zberové vozidlo pre zber BIO, BRO a gastro odpadu a kontajnery 4m3 so sklopnými bočnicami. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.
Technológia - Zberný dvor v obci Semerovo
Predmetom zákazky je dodávka techniky pre separovaný zber odpadu v obci Semerovo. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a technická špecifikácia je predmetom opisu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Súbor techniky pozostáva z poľnohospodárskych stroja, zariadení a mechanizmov určených pre zber a spracovanie separovaného odpadu.
Snížení prašnosti v areálu společnosti - LB MINERALS, s.r.o.
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy na dodávku zametacího stroje.
Lis na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením, vč. lisovacích kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění stacionárního lisu na komunální a separovaný odpad s posouvacím zařízením na 3 ks lisovacích kontejnerů, vč. dodávky 4 ks lisovacích kontejnerů.
ESKO-T s.r.o. - vozidlo na svoz odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s lineárním stlačováním včetně vyklápěče nádob a vážícího a identifikačního systému, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu. Vozidlo musí být nové, nepoužité a plně funkční.
Běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6, D7 v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Louny, Chomutov
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy a dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji v okresech Louny a Chomutov, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění.
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Ústí n. L., Děčín, Litoměřice
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Ústí n. L., Děčín, Litoměřice , v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem.
Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2022 - 2026 - oblast Most, Teplice
Předmětem plnění veřejné zakázky je běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji v okresech Most a Teplice, v souladu s podmínkami Rámcové dohody a jejími přílohami, především Přílohy č.1 Specifikace plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena Rámcová dohoda s jedním účastníkem.
Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zberového vozidla s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Technika na údržbu komunikácií
Predmetom verejného obstarávania je nákup techniky. Zákazka je rozdelená na tri časti podľa účelu použitia jednotlivých typov techniky: 1. časť: Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií, 2. časť: Nákup techniky - Stavebná a kosiaca technika a 3. časť: Nákup techniky - Prepravná technika. Technická špecifikácia a parametre predmetu kúpy ...
PRŮMSTAV ŠTĚTÍ a.s. - Pořízení technologie pro snížení prašnosti - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Univerzální nosiče výměnných nástaveb - příslušenství
Dodávka Univerzálních nosičů výměnných nástaveb a příslušenství, v celkovém počtu 6 kusů strojů, dále předepsané servisní služby podvozku 4x4 po dobu 5 let, předepsané servisní služby nástaveb po dobu 2 let, zaškolení zaměstnanců zadavatele a zaškolení zaměstnanců zadavatele v posledním roce daných záruk a to v rozsahu nutném pro běžnou pozáruční ...
Nosiče výměnných nástaveb 4x4 a 6x6 + nástavby
Dodávka nosiče výměnných nástaveb 4x4 a 6x6 + nástavby, v celkovém počtu 8 kusů strojů, dále předepsané servisní služby podvozku 4x4 a 6x6 po dobu 5 let, předepsané servisní služby nástaveb po dobu 2 let, zaškolení zaměstnanců zadavatele a zaškolení zaměstnanců zadavatele v posledním roce daných záruk a to v rozsahu nutném pro běžnou pozáruční ...
Poskytování služeb údržby a opravy komunikací pro Město Mnichovo Hradiště II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění čištění, zimní údržby, letní údržby a oprav komunikací, chodníků a ostatních venkovních zpevněných ploch, sběr odpadu z odpadkových košů, úklid autobusových čekáren ve městě Mnichovo Hradiště a v místních částech na dobu neurčitou.
Nákup 8 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks traktorových nosičů výměnných nástaveb včetně přídavných zařízení k pokosu travních porostů pro potřeby SÚS JMK.
Zimná údržba komunikácií 2022
Organizačná a technická príprava zimnej údržby a jej samotný výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a technických podmienok TP 08/2013 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií a) pluhovanie plôch ...
Zberné vozidlo (Logický celok č. 1)
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v meste Nová Baňa. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Mulčovač na ramenu
Jedná se o dodávku 1 ks nového mulčovače na ramenu, určeného pro výsek krajnic a ochranu lesních kultur před buření.
FCC BEC, s.r.o. - Eliminace prašnosti v areálu FCC BEC, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním
Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Zberové vozidlo s rotačným lisovaním, Odsáčkovač k linke na spracovanie kuchynského a zeleného BRKO. Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky ...
Malý špeciálny nákladný automobil s nadstavbami
Predmetom zákazky je obstaranie pracovného stroja: a)Malý špeciálny nákladný automobil (Multicar M31 alebo ekvivalent) s nadstavbami a b)Nosiča náradia nakladač (Avant alebo ekvivalent) s prídavným zariadením, pre oddelenie komunálneho podniku podľa špecifikácie uvedenej v prílohách, vrátane dopravy na Bazovú 8, Bratislava. Súčasťou ...
Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické ...
Dodávka kompaktoru komunálního odpadu pro PMH Hluboká nad Vltavou
Předmětem plnění je dodávka nového a nepoužitého kompaktoru komunálního odpadu pro PMH Hluboká nad Vltavou dle technické specifikace.
Vyvážecí traktor - vyvážeč - malý
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových samochodných vyvážecích souprav, schválených pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, s technickými parametry a výbavou dle požadavků zadavatele, a dále zajištění servisních (garančních) služeb k těmto strojům. Blíže viz zadávací dokumentace.