Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Údržba ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka

Předmětem plnění je provádění údržby ploch a prvků veřejných pohřebišť na území města Šumperka, zejména se jedná o veřejnou zeleň a komunikace. Jedná se zejména o zajišťování těchto prací: a) provádění údržby včetně čištění a úklidu ploch a prvků veřejných pohřebišť (zeleň, komunikace); b) provádění svozu odpadkových košů do přistavených ...

Dodávka inertního a univerzálního sypače vč. nástaveb

Dodávka inertního a univerzálního sypače vč. nástaveb

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových, dosud nepoužívaných, 2 ks sypačů (vozidel) včetně podvozků, výměnné posypové nástavby inertní a univerzální, 2 ks sněhových radlic, 2 ks třístranné sklápěcí korby a zajištění záručního servisu. Vozidla budou používána pro celoroční silniční údržbu komunikací. Minimální emisní limity EURO ...

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje (nosiče) s nástavbou na nechemickou likvidaci plevelů horkou vodou na území města Plzně.

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor zavar Traktor a nakladač

Zabezpečenie technického vybavenia pre zberný dvor zavar Traktor a nakladač

Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. V cene ...

Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor

Rámcová dohoda – Úklid komunikací ve správě města Nový Bor

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činností spojených se zimním a letním úklidem komunikací, chodníků a veřejných prostranství na území města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let a tří měsíců s předpokládanou dobou plnění od 1. 1. 2019 do 31. 3. 2023. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním účastníkem zadávacího řízení. ...

Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun

Pořízení 2 kusů vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti do 18 tun a do 7 tun

Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodání 2 kusů nových vozidel na svoz odpadu o celkové hmotnosti u 1 ks do 18-ti tun a 1 ks do 7 tun, dle uvedených technických požadavků a specifikací níže.

Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné

Dodávka techniky pre zberný dvor Vinné

Strojné vybavenie na zabezpečenie prevádzky zberného dvora obce v počte 1 ks z každého zariadenia, podľa technickej špecifikácie v súťažných podkladoch.

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks

Dodávka továrně nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 3 ks a továrně nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek. Bližší informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Dálkově ovládané sekačky - 4 ks

Dálkově ovládané sekačky - 4 ks

Dodávka 4 nových radiově řízených svahových sekaček určených pro těžko přístupný terén k sečení travního porostu a náletových dřevin do pr. kmene min. 4 cm. Součástí veřejné zakázky je dodání do místa určení a bezplatný servis po dobu záruky. Nástroje musí splňovat technické parametry a výbavu v souladu s minimálními požadavky zadavatele a ...

Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom

Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív

Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív

ČASŤ 1. MOBILNÉ RECYKLAČNÉ ZARIADENIE ČASŤ 2. TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR ČASŤ 3. DODÁVKOVÉ SERVISNÉ VOZIDLO POJAZADNÁ DIELŇA

Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom

Technológia zberného dvora - Zberný dvor, TSM Dubnica nad Váhom

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Samosběrný zametač střední - nákup

Samosběrný zametač střední - nákup

Předmětem VZ je dodávka 4 ks samosběrných zametačů středních s příslušenstvím určených k zajištění čistoty zpevněných letištních pohybových ploch, zejména jejich odbavovacích a odstavných ploch, sběrem kovových částic nebo odhrnováním sněhu, velkoplošným zametáním se sběrem smetků a odsáváním kapalin smíchaných i se zbytky rozmrazovacích kapalin ...

Fekální vůz N3G

Fekální vůz N3G

Dodávka 1 ks nového fekálního vozu kategorie N3G, rok výroby 2018

Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník

Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník

Predmetom zákazky je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvora obce Prašník. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

Letní a zimní údržba pozemních komunikací na území hl. m. Prahy

Předmětem této veřejné zakázky je: a) letní a zimní údržba pozemních komunikací a obsluha odpadkových košů, včetně zajištění posypu chemickým a inertním materiálem, b) havarijní úklid pozemních komunikací, c) čištění odvodnění pozemních komunikací (kanalizační stavby a povrchová odvodnění), d) čištění objektů a zařízení (podchody, podjezdy, ...

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Dodávka 10 ks nákladních automobilů včetně sypacích nástaveb a sněhových radlic

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks nákladních automobilů jako nosičů výměnných nástaveb pro údržbu komunikací včetně 10 ks sypacích nástaveb, 10 ks sněhových radlic a 4 ks sklápěcích nástaveb - koreb, vše ve stavu továrně nových, dle požadované základní technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks kolových nakladačů dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany

Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany

Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvora pre obec Dolné Orešany.

Technológie na dotrieďovanie odpadov - linka

Technológie na dotrieďovanie odpadov - linka

Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1. Optická separačná linka 2. Čelný kolesový nakladač 3. Vysokozdvižný vozík 4. Kontajnery: - Kontajner 10 m3 (4 ks) - Kontajner 15 m3 (2 ks) - Kontajner 35 m3 (6ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Běžná údržba silnic I. třídy a D55 ve Zlínském kraji

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v zajištění běžné údržby a kosení trávních porostů (v extravilánu a částečně i intravilánu) u silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji.

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany technické vybavenie

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany technické vybavenie

Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Malé Ripňany - technické vybavenie. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v rozpočte, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach

Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach

Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Kátlovce, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

Technológia pre zberný dvor v Dechticiach

Technológia pre zberný dvor v Dechticiach

Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Dechtice, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks

Traktory so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 7 ks nových traktorov so zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy na miesta plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), ...

(záznamy 1/25 z 1545)  strana 1 / 62