Kompaktor tuhého komunálního odpadu II
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového kompaktoru tuhého komunálního odpadu. Bližší specifikace je uvedena v bodě 6 této zadávací dokumentace.
Dodávka svozových vozidel na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem
Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 Zákona takto: 1. část veřejné zakázky: Svozové vozidlo press do 5,5t celkové váhy 2. část veřejné zakázky: Svozové vozidlo press do 27t celkové váhy
Letná údržba miestnych komunikácii na území mesta Dunajská Streda
Verejný obstarávateľ požaduje, aby na zabezpečenie údržby miestnych komunikácií, boli použité certifikované materiály, príslušné doklady o tejto skutočnosti predloží uchádzač pri realizácii predmetnej zákazky. Skládkovanie vybúraných materiálov v krajniciach ciest a na chodníkoch je neprípustné. Náklady na zvláštne užívanie verejných ...
Samosběrná zametací nástavba plnící normu PM10
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nové samosběrné zametací nástavby plnící normu PM10 na vhodný podvozek a podvozku v komunálním provedení s celkovou hmotností do 15 tun. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy včetně seznámení s údržbou. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Kolesový traktor s príslušenstvom, dvojnápravový kontajnerový náves a Multicar
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Bžany, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia ...
Dodanie strojov
Predmetom zákazky je nákup nového technologického vybavenia pre zberný dvor, ktorý plánuje obec zrealizovať pomocou financovania z projektu EÚ. Predkladaný projekt je zameraný na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov, a to primárne odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu, cca 20-24 m3, adresa: Řež u Prahy - prosím o přibližnou cenu a kolik dnů předem je nutné objednat.
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
predmetom zákazky je dodanie tovaru (špeciálne vozidlo ako jeden celok), ktoré je bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Dodávka kombinované sypací nástavby pro nosič Tatra 815 6x6
Dodávka 1 ks sypací nástavby s dělenou korbou pro posyp chemickým a inertním materiálem pro cestmistrovství Pacov.
Nákup 5 ks speciálního nákladního automobilu s podvozkem 4x4 , max. hmotností 18-21 t
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 5 ks speciálního nákladního automobilu s podvozkem 4x4 , max. hmotností 18-21 t včetně výměnných nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací, konkrétně 2 ks nástavby na výspravy tryskovou metodou, 2 ks nástaveb kombinovaného sypače, 5 ks segmentové ocelové radlice a 3 ks automatického sypače. Požadavky ...
Zimní a letní údržba komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních ploch
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb čistění města a zimní údržby místních komunikací a ostatních ploch v majetku města Votice vč. jeho místních částí. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace (Specifikace a rozsah zimní údržby).
Pořízení technologie pro snížení prašnosti pro společnost RECYKLÁČ
Předmětem zakázky je dodávka technologie samosběrného zametacího stroje na podvozku nákladního automobilu. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Stroj musí být nový, nepoužitý.
Dodanie technického vybavenia v rámci realizácie projektu - Triedený zber komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie hlavného cieľa projektu s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy č. 72 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej ...
Komunálne vozidlo s príslušenstvom
Modernizácia zberného dvora Ilava - komunálne vozidlo s príslušenstvom rozdelené do 3 celkov podľa spôsobu ich určenia, a to: Komunálne vozidlo s príslušenstvom Teleskopický manipulátor s príslušenstvom Zariadenie na meranie evidenciu odpadov
Zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je zimní údržba a blokové čištění pozemních komunikací v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - běžná údržba 2022
V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji, oblast jihozápad po dobu 48 měsíců.
STC kraj - oblast SEVEROVÝCHOD - běžná údržba 2022
V rámci zakázky bude prováděna běžná údržba komunikací I. třídy a dálnic II. třídy ve Středočeském kraji v oblasti severovýchod po dobu 48 měsíců.
Zberové vozidlo s rotačným lisovaním
Predmetom zákazky je dodávka techniky a to: Zberové vozidlo s rotačným lisovaním, Odsáčkovač k linke na spracovanie kuchynského a zeleného BRKO, Traktor s čelným nakladačom a lopatou s pridržiavačom. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. ...
Komunální služby na území MČ Praha 8 - úklid psích exkrementů
Předmětem plnění veřejné zakázky je úklid psích exkrementů prováděný mobilním vysavačem ve vybraných lokalitách, ulicích a na plochách veřejné zeleně na území MČ Praha 8, a to včetně likvidace odpadu (zejména psích exkrementů).
Samosběrný zametací stroj pro čištění komunikací a chodníků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nepoužitého samosběrného zametacího stroje pro čištění komunikací a chodníků. Součástí předmětu plnění je i zaškolení obsluhy a poskytování servisních prací. Předmět zakázky je blíže vymezen v přiloženém návrhu textu kupní smlouvy, technické specifikaci a smlouvy o poskytování servisních služeb.
Nákup 2 ks víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou radlicí
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 2 ks víceúčelových vozidel 4x4 s max. hmotností 16-18 t se sypací nástavbou, sněhovou radlicí a dvouramennou sekačkou pro každé z vozidel. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace uveřejněné na profilu zadavatele.
Zberové vozidlo na kuchynský a komunálny odpad o objeme 7 m3
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kosenie a polievanie trávnatých plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia
Predmetom zákazky je kosenie a polievanie trávnatých plôch, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.
Zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje
Předmětem veřejné zakázky je zajištění zimní údržby silnic II. a III. třídy cestmistrovství Tasovice - pracovní okruh č. 135-I-D, cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 145-CH-D, cestmistrovství Tišnov - pracovní okruh č. 146-I-D, cestmistrovství Hodonín - pracovní okruh č. 413-CH-D,cestmistrovství Hodonín - pracovní okruh č. 414-CH-D, ...
Nákup 3 ks kolového traktoru pro zimní a letní údržbu s mezinápravovým univerzálním žacím ramenem
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup 3 ks kolového traktoru pro zimní a letní údržbu s mezinápravovým univerzálním žacím ramenem. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace na profilu zadavatele. Zadavatel upozorňuje, že se musí jednat o podvozek tovární výroby.