Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho zberového vozidla s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Odprášení areálu TROJEK a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Náhradné diely na  vozidlá PO079EC,Kosačka FIEDLER  FSMK 1250R pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Náhradné diely na vozidlá PO079EC,Kosačka FIEDLER FSMK 1250R pre SÚC PSK,oblasť Prešov
Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadu I
Předmětem zakázky je dodání 1 kusu vozidla pro sběr a svoz odpadů dle specifikací uvedených v příloze č.1 kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických parametrů je uvedeno v příloze č. 1 kupní smlouvě a příloze č. 1 k této kupní smlouvě.
Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů jednotlivých automobilů uvedených v příloze č. 3 ZD a dle dále uvedené specifikace včetně souvisejících dokladů.
Náhradné diely MB s dopravou
ND v opise - typ vozidla : MB, typ nadstavby : Zametacia FAUN, rok výroby 2011 vin: WDB9320721L565883
Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS: Zberové vozidlo
Predmetom zákazky je Zberové vozidlo 14 m3 s umývačkou nádob. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Triedený zber KO v obci Spišské Bystré
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu v rámci projektu Triedený zber KO v obci Spišské Bystré.
ABEX Substráty a.s. pořízení technologie pro snížení prašnosti
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
VAK Trutnov - Nákup vozu pro čištění kanalizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka speciálního vozidla na čištění kanalizace s kombinovanou nástavbou.
Skanska Transbeton, s.r.o. - pořízení technologie pro snížení prašnosti v areálu betonárny Třinec
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Speciální vozidla silniční údržby Br, Ka a Op
Předmětem dodávky jsou 4 ks speciálních vozidel silniční údržby dle specifikací uvedených v příloze této zadávací dokumentace.
Mobilní zametací a vysávací stroj zpevněných ploch
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Bude se jednat o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Bližší vymezení předmětu Veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v Technické ...
AGROSUMAK a.s. - Snížení prašnosti v areálu Suchdol nad Odrou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
WEKUS spol. s .r.o.- Snížení prašnosti v areálu Málkov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Pořízení svozového vozidla - DOKAS Dobříš, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks svozového vozidla. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 závazného návrhu smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace (dále též jen „Smlouva“).
AGRO Hoštka a.s.  - Snížení prašnosti - Dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v příloze č. 4 - technická specifikace.
Verejnoprospešné služby pre mesto Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služby súvisiacej so zabezpečením verejnoprospešných služieb pre územie mesta Spišská Nová Ves, tak v zimnom ako i letnom období. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Zimní a letní údržba určených zpevněných a nezpevněných ploch letiště Praha/Ruzyně
Předmětem Veřejné zakázky je závazek vybraného dodavatele zajistit služby spočívající v celoročním provádění údržby na určených zpevněných i nezpevněných venkovních plochách letiště Praha/Ruzyně. Celoroční údržba ploch zahrnuje: a) zimní údržbu komunikací a ploch, b) pravidelné agrotechnické činnosti, c) úklidové a pomocné práce vně a uvnitř ...
Univerzální nosiče výměnných nástaveb - příslušenství
Dodávka Univerzálních nosičů výměnných nástaveb a příslušenství, v celkovém počtu 6 kusů strojů, dále předepsané servisní služby podvozku 4x4 po dobu 5 let, předepsané servisní služby nástaveb po dobu 2 let, zaškolení zaměstnanců zadavatele a zaškolení zaměstnanců zadavatele v posledním roce daných záruk a to v rozsahu nutném pro běžnou pozáruční ...
Brity
Predmetom zákazky je dodávka nových, nepoužitých britov na snehové radlice .
Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií
Predmetom obstarávania je Komunálne vozidlo na umývanie plôch a komunikácií pre projekt Nákup komunálneho vozidla na čistenie a umývanie. Predmet zmluvy (tovar) bude spolufinancovaný z prostriedkov Environmentálneho fondu. Podrobná špecifikácia a rozsah je uvedený v súťažných podkladoch.
Dodávka multifunkčního svozového vozidla pro podzemní kontejnery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka svozového vozidla tj. podvozku a nástavby s vyklápěčem nádob a hydraulickým nakládacím jeřábem. Jedná se o multifunkční zařízení, které bude sloužit pro svoz komunálního odpadu.
Eliminace prašnosti v areálu Waste solutions s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je mobilní skrápěcí, odprašovací a samosběrný stroj, vybavený soustavou kartáčů se skrápěním a odsáváním. Jedná se o kolový nosič s celoročně použitelným zametacím strojem se skrápěním a odsáváním. Technické parametry dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 6, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. CPV ...
Dodávka kolového nakladače s rychloupínacím závěsem  a zametací technologie
Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladače s rychloupínacím závěsem a zametací technologie. Předmět zakázky je přesně vymezen a popsán v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.