Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění odpadového hospodářství a údržby a úpravy místních komunikací a chodníků v Boskovicích a sloučených obcích Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov podle technické specifikace.
Letní a zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2022 - 2026
Předmětem plnění je celoroční provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve vlastnictví Zlínského kraje.
Dodanie samohybného zametacieho stroja
Predmetom zákazky je dodanie vozidla na celoročnú údržbu a čistenie ciest a chodníkov kategórie PS pracovný stroj samohybný s technickými parametrami uvedenými v súťažných podkladoch k zákazke.
Zhodnocovanie BRKO v Medzilaborciach - nákup technologického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO vrátane dopravy predmetu zakazky na určené miesto dodania, jeho uvedenia do prevádzky, dodania všetkých dokladov a povolení v súvislosti s prevádzkou tovaru a zaškolenia obsluhujúcich zamestnancov. Tovar musí byť nový, nerepasovaný, výhradne z nových dielov.
Finanční leasing nákladních automobilů pro svoz odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří automobilů (označené jako automobil lit. A, B a C) pro univerzální rozsah použití pro svoz bioodpadu, separovaného odpadu i komunálního odpadu dle níže uvedené specifikace, (dále jen „automobil A“, „automobil B“, „automobil C“ nebo společně „zařízení“ nebo „automobil A, B a C“), pro svoz odpadu, a to včetně ...
Aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. BIODOM - aeróbna technológia hygienizácie zmesi zeleného a kuchynského BRO 2. Linka na spracovanie kuchynského BRO 3. Nakladač 4. Preosievač 5. Zberové vozidlo 14 m3 s umývačkou nádob Predmet zákazky je rozdelený do piatich samostatných častí, pričom záujemca/uchádzač môže predložiť ...
Pořízení 2ks vozidel s hákovým nosičem kontejnerů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 nových vozidel s hákovým nosičem kontejnerů pro Technické služby Karviná, a.s., v emisní třídě EURO 6. Technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace, která je uveřejněna a volně ke stažení na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html
Pořízení samojízdného stroje - zametače
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks samojízdného pracovního stroje - zametače pro Technické služby Karviná, a.s. Technická specifikace je obsahem zadávací dokumentace, která je uveřejněna a volně ke stažení na profilu zadavatele: https://ezak.karvina.cz/profile_display_60.html
Nákladní vozidla včetně nástaveb pro údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky 8 ks nových, nepoužitých automobilových podvozků včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu komunikací.
Pořízení 3 ks vozidel pro svoz odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových vozidel s nástavbami na svoz odpadu s lineárním stlačováním odpadu, včetně poskytování záručního a pozáručního servisu. Jedná se o dodávku: - 2 ks Vozidel s třínápravovým podvozkem a pohonem 6x2, komunální provedení, s nástavbou o objemu min. 19 m3 a celkovou hmotností min. 26.000 Kg, - 1 ...
Zberný dvor Tornaľa - technologická časť
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre zberný dvor v meste Tornaľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Vozidlo na zber a prepravu komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodávka vozidla na zber a prepravu komunálneho odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
RD - Očištění přídlažeb od nežádoucí vegetace na sil. I. tř. ZK
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají v odstranění nežádoucí vegetace v průjezdních úsecích silnic I. třídy Zlínského kraje.
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad
Predmetom zákazky je dodávka zberového vozidla na komunálny a triedený odpad. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO
Predmetom zákazky sú tovary dodanie techniky pre kompostáreň v rámci projektu s názvom: Kompostáreň Kremnica. Zákazka sa delí na samostatné časti porobnejšie definované v súťažných podkladoch: 1. Auto na manipuláciu s kuchynským BRKO, 2. Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu, 3. Kontajnery, zberné nádoby a príslušenstvo, 4. Drobné ...
Poptávám dovoz vody
Poptávám CN na dovoz vody dne 26.11 2021 čas 8.00. Realizace Chýně Praha západ. Cca 6 kubíků vody Děkuji za odpověď S pozdravem Radoslav Králik
Eliminace prašnosti v areálu TONDAU s.r.o. - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
TONDAU s.r.o. - Technologie pro snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Víceúčelový zametací stroj s nástavbou pro zimní údržbu
dodávka víceúčelového zametacího stroje s nástavbou pro zimní údržbu
Multifunkčný stroj - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka 1 ks multifunkčného stroja s prídavnými zaradeniami. Stroj s multifunkčným využitím pri výkone údržby ciest v zimnom období (snehová radlica a posyp) alebo letnom období (kefový nadstavec) vrátane poskytnutia servisnej služby počas obdobia 24 mesiacov a dopravy na miesto dodania.
Odprášení areálu společnosti TONDAU s.r.o. - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Servis nadstavieb nákladných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je zabezpečenie servisných prác, opráv a údržby špeciálnych nadstavieb nákladných motorových vozidiel vo vlastníctve verejného obstarávateľa vrátane dodania náhradných dielov a vykonania odbornej skúšky a odbornej prehliadky s vyhotovením príslušných dokladov v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...
TONDAU s.r.o. - Snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Technológia pre nakladanie s BRKO -  Združenie obcí Holeška
Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení pre združenie obcí Holeška.
Kompostáreň Komárno - strojové vybavenie
Predmetom zákazky je obstaranie strojového vybavenia Kompostárne Komárno v nasledovnom rozsahu: Kolesový traktor, Príves za traktor, Čelný nakladač s mechanickým paralelogramom, Nesený prekopávač, Štiepkovač drevnej hmoty, Rezací a miešací voz na biologické odpady, Triediace sito