GŘ OL - fekální vozidlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového fekálního vozidla kategorie N3 (dále jen „vozidlo“) na základě Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené s vybraným dodavatelem. Bližší vymezení předmětů zakázky je uvedeno v technické specifikaci, která je přílohou této zadávací dokumentace. Požadavky na vozidlo je nastaveno v souladu s nařízením ...
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Zberové vozidlo na zber odpadov
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v meste Brezno. Predmet zákazky je rozdelený do 7 samostatných častí: Časť 1: Traktor s príslušenstvom -Traktor s čelným nakladačom -Pokrývač zakládok -Prekopávač kompostu -Cisterna Časť 2: Kĺbový čelný nakladač Časť 3: Bubnové sito Časť 4: Drvič ...
Poskytovanie verejnoprospešných služieb na úseku miestnych komunikácií
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie služieb na úseku údržby miestnych komunikácií, údržby dopravného značenia, zimnej údržby, čistenia miestnych komunikácií, čistenia chodníkov, parkovísk a verejných priestranstiev v meste Levice a jeho mestských častiach: Čankov, Kalinčiakovo, Malý Kiar a Horša.
20-019 Autocisterna na pitnou vodu
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nové autocisterny na pitnou vodu s nerez zateplenou nástavbou 8 m3, s pohonem 4 × 2 (dále jen „autocisterna“), pro potřeby zadavatele a k zajištění nezbytné dodávky „nouzového zásobování pitnou vodou“ v rámci území České republiky.
Stroj na hutnenie odpadu
Predmetom zákazky je dodanie stroja na hutnenie odpadu. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého asfaltu 2020 - 2022
Strojní čištění komunikace za účelem zachování vlastností obrusné vrstvy se sníženou hlučností v úseku D0 km 58,90 až 62,65 P a LS vč. odbočovacích a napojovacích pruhů.
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 pro silniční údržbu vozovek
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 pro silniční údržbu vozovek v rozsahu specifikovaném částí ZD "Vymezení základních technických podmínek" (Příloha č. 2 ZD)
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
zabezpečení letní a zimní údržby na území města Uherský Brod.
Nákup 8 ks automobilových podvozků včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 8 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací.
Zajištění provozu hřbitovů na území Statutárního města Kladna
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu hřbitovů ve vlastnictví Statutárního města Kladna. Zajištění provozu hřbitovů zahrnuje činnosti: údržba zeleně, zálivka, údržba cestní sítě, úklid a nakládání s odpadem, údržba kolumbárií a rozptylové loučky, zajištění hudby na rozptylové loučce, zajištění provozu a úklid WC údržba památníků a ...
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dodávku vody do bazénu (3,05x0.75) na adresu Vranov u Stříbra E-210.
D1, D52 sečení strojně a ručně
Sečení strojně i ručně přilehlých ploch u dálnice D1 a D52 ve svazích, sečení ve SDP dálnice.
Údržba veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka
Stručný popis předmětu: Údržba veřejných komunikací a chodníků - čistota komunikací a chodníků - oprava a údržba komunikací a chodníků - zimní údržba komunikací a chodníků - svoz odpadkových košů - čištění cyklopruhů
Provádění zimní údržby místních komunikací na území MO Plzeň 1 (2020-2023)
Předmětem zakázky je činnost spočívající v zimní údržbě místních komunikací - odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na území MO Plzeň 1.
Zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t
Predmetom zákazky pre časť 1 je dodanie 2 ks nových, nepoužívaných špeciálnych zberových vozidiel s lineárnym lisovaním určených na odvoz komunálneho odpadu s celkovou hmotnosťou do 9 t (ďalej aj ako "zberové vozidlá s lineárnym lisovaním - 9t"), a to vrátane poskytovania záručného servisu pre spoločnosť OLO a.s., podľa podmienok uvedených v ...
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Predmetom zákazky sú nasledovné tovary: Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (1 ks) Smetná nádoba na zber BRKO (300 ks) Košík do domácnosti na zber kuchynských odpadov (8 000 ks) Nádoba na zber kuchynských odpadov pre IBV (2 000 ks) Drvič kuchynského odpadu (1 ks) Hygienizačný kontajner (2 ks) Nakladač (1 ks)
Strojno-technologické vybavenie kompostárne v obci Vinica
Časť 1. Logický celok č.1.: Kolesový traktor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť 2. Logický celok č.2.: Prekopávač kompostu 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť 3. Logický celok č.3.: Drvič 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Odprášení areálu společnosti KREICZIRSKY s.r.o. - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Multifunkčný nosič nadstavieb s prípravou s celkovou max hmotnosťou 6000 kg – 2 ks
Predmet zákazky: obstaranie dvoch multifunkčných nosičov nadstavieb s prípravou na ďalšie využitie pre zimnú i letnú údržbu komunikácií schválených pre prevádzku na pozemných komunikáciách s celkovou maximálnou hmotnosťou 6000 kg s nadstavbami (2 ks samozberná zametacia nadstavba, 2 ks posýpacia nadstavba, 2 ks čelná snehová radlica).
Zajištění letní a zimní údržby na silnicích v oblasti Bílovec na rok 2020-2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění letní a zimní údržby v oblasti Bílovecka, vč. dodávky materiálu a zajištění bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.
Petrokámen s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.