Rámcová dohoda na údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se stavební práce údržby místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor zadávaných na základě rámcové dohody na dobu 4 let.
Úklid a údržba veřejných prostranství Města Holešova
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexního úklidu a údržby veřejného prostranství Města Holešova (dále jen „město“). Cílem a smyslem komplexního úklidu a údržby je zajištění čistoty a pořádku veřejných ploch, chodníků, komunikací a veřejné zeleně na území Města Holešov.
Správa a údržba cyklotrás NSK
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás: 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km.
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zakazky je dodávka techniky na kompostarni v Bosaci. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zberové vozidlo s nadstavbou a výsypom
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia kompostárne pre projekt Výstavba kompostárne v meste Zlaté Moravce - stroje, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky, v rozsahu podľa technickej špecifikácie ...
Triediaca linka na kľúč
Predmetom tejto zákazky je dodanie a inštalácia triediacej linky na odpady na kľúč - teda uceleného mechanizmu na dotrieďovanie separovaného odpadu, ktorého súčasťou je najmä dopravník s násypkou, triediaca kabína, hydraulický lis a mostová váha. Podrobný a kompletný opis nakupovaného zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch, ktoré sú odo dňa ...
Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerom
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina. Predmet zákazky je rozdelený do 10 samostatných častí: Časť 1:Zberové vozidlo s rukou a nosičom kontajnerov (1ks) Časť 2:Teleskopický nakladač(1ks) Časť 3:Kompostovací hygienizačný kontajner(2 ks) Časť ...
Rámcová dohoda na celoroční údržbu komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch
Předmětem plnění je: provádění celoroční údržby komunikací, chodníků, veřejných prostranství a zelených ploch, provoz odpadkových košů (včetně košů na psí exkrementy) na území městské části Brno-Líšeň.
Materiálové využití kalů z ČOV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Materiálové využití kalů z ČOV“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0010078. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1., 4.2. Tyto kapitoly specifikují nejmenší nedělitelné části veřejné zakázky. Technologie pro řízené provzdušňování kalů z ČOV pro výrobu ...
Materiálové využití odpadů Želivec
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Materiálové využití odpadů Želivec“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0010079. Předmětem je dodávka kolového nakladače a provzdušňovacího zařízení pro zpracování kalů z ČOV na hnojivo. Tyto dodávky v rámci jedné veřejné zakázky se soutěží zvlášť.
Aeróbny fermentor
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania BRKO v Liptovskom Mikuláši. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí: Časť 1: Aeróbny fermentor (1ks) Časť 2: Čelný nakladač (1ks) Časť 3: Miešací voz (1ks) Časť 4: Preosievač (1ks) Časť 5: 240 l plastová nádoba na zber biologického ...
Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi.
Gellner Kamil – snížení prašnosti – dodávka strojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního zametacího a vysávacího stroje zpevněných ploch. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. montáže • předání kompletního manuálu v českém jazyce
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Ratkovské Bystré. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Gemerská Poloma
Strojové vybavenie pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Gemerská Poloma. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020
Predmetom zákazky je poskytnutie služby: zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku 2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období je predmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Nákup nových vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup nového vozidla na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom (podvozok nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby, pevne namontovaná nadstavba na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu) v počte 5 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu ...
Chodníkový zametací stroj
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Univerzální nosiče s příslušenstvím 2019
Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 6 kusů univerzálního nosiče a 12 druhů zimních a letních nástaveb na tyto univerzální nosiče. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí udržovat sjízdnost a údržbu na komunikaci. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným ...
Veľká technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Veľká technika na údržbu komunikácií 1.Podvozok nákladného automobilu 4x4 2 ks 2.Čelná snehová radlica 2 ks 3.Nadstavba sypača k podvozku 4x4 2 ks 4.Sklápacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks 5.Zametacia nadstavba k podvozku 4x4 1 ks Časť II. Stredná technika na údržbu ...
Nákup špeciálneho vozidla na čistenie a údržbu chodníkov, ciest a verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je nákup nového špeciálneho vozidla.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...