Svozové vozidlo - Technické služby města Poděbrad s.r.o.
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního svozového vozidla s hydraulickým jeřábem. Svozové vozidlo musí splňovat podmínky uvedené v zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých ...
Pořízení elektromobilů pro PKÚ, s. p. - víceúčelový užitkový elektromobil včetně wallboxu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 2 kusů víceúčelových elektromobilů N1, dále jen elektromobily včetně wallboxů a dokladů nezbytných k řádnému užívání a k provozu elektromobilů, Osvědčení o registraci vozidla, část II. Technický průkaz apod. Elektromobily budou využívány zejména v okolí jezer Milada a Most.
Nákup automobilových podvozků včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 16 ks továrně nových automobilových podvozků včetně výměnných nástaveb pro zajištění zimní a letní údržby komunikací a továrně nových sněhových radlic pro zajištění zimní údržby komunikací.
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu a obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu.
Poptávám sečení venkovních zelených ploch
Ráda bych se zeptala na možnost domluvení sečení venkovních zelených ploch o velikosti cca 1500m2 na Praze 9 (Vozovna Hloubětín).
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu
Poptáváme napuštění bazénu pitnou vodu v Praze 5 - Slivenci , ul. Ke Smíchovu 92/108. Jedná se o 32 m3. Momentálně se v ulici opravuje komunikace, tak bude potřeba natáhnout hadici v délce 30 - 40 m. Termín napuštění bazénu prosíme 9. 8. 2021 kolem poledne. Děkuji za zaslání či zavolání cenové nabídky. Děkuji.
Nákup multifunkčního vozidla na svoz komunálního odpadu s lisovací nástavbou, vyklápěčem
dodávka 1 automobilu určeného ke svozu směsného domácnostního odpadu z podzemních i stacionárních kontejnerů dle požadované technické specifikace, včetně předvedení a zprovoznění v místě plnění
Multifunkční nosič nářadí - 3 ks
Koupě 3 ks nových, nepoužitých, kvalitních a úplných multifunkčních nosičů nářadí dle požadavků kupujícího, stanovených technickou specifikací předmětu koupě, doprava předmětu koupě na místo předání a záruční servis. Bližší specifikace viz Zadávací podmínky.
Víceúčelové vozidlo s pohonem 4x4 pro zajištění letní a zimní údržby na komunikacích města Varnsdorf
6.1. Předmětem veřejné zakázky je dodání víceúčelového vozidla určeného pro zajištění silniční údržby v zimním a letním období na komunikacích ve správě zadavatele (TS města Varnsdorf s.r.o.) a pro zajištění dalších přepravních služeb, kterými jsou: 6.1.1. Možnost provozu na silniční síti města Varnsdorf a silnicích ČR vč. ...
Náhradní díly - kartáčové lišty pro letištní zametače
Dodávky sad "Lišty kartáčové RSC 250 ke kompaktnímu letištnímu motorovému zametači Overaasen RSC 250" prostřednictvím rámcové dohody.
Obstaranie komunálnej techniky
Predmetom zákazky je obstaranie novej komunálnej techniky pre Obec Bajtava vrátane dopravy na miesto plnenia. Jedná sa o obstaranie nového vozidla na zber zvoz a prepravu odpadu. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa vyčlenených na tento účel.
Pásový multifunkční svahový nosič nástrojů s dálkovým ovládáním
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového multifunkčního svahového nosiči nástrojů s dálkovým ovládáním (dále také „stroj“), včetně dokladů a listin nezbytných k řádnému užívání a provozu stroje, tj. zejména návod k obsluze a údržbě stroje, servisní sešit apod. Stroj bude využíván pro práce vykonávané Zadavatelem při správě, úklidu ...
Provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je provádění vybraných činností zimní údržby v Liberci a v jeho městských částech, v souladu s podmínkami a požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci, tj zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých zimními povětrnostními podmínkami na vozovkách III. tříd města Liberec, a to pluhování nebo ...
Multifunkční vozidlo pro svoz odpadu
Předmětem zakázky je dodávka nových 1ks podvozku, 1ks nástavby s lineárním lisováním se zadní odklopnou násypkou, dělený vyklápěč nádob a hydraulický nakládací jeřáb pro svoz komunálního i separovaného odpadu, včetně poskytování kompletního záručního servisu.
Poptávám odvoz a dovoz nové vody do bazénu
Poptávám odvoz vody z vnitřního bazénu,cca 16m3,délka hadice do 15m. Naplnění bazénu novou vodou. Prosím o cenovou nabídku u každé položky zvlášť a nutný čas na objednání služby. Bazén Višňová,Praha 4,Krč.
Vozidlo na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky vozidla na vývoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám vodu do bazénu cca.20 kubíků. Lokalita Žehušice - Bojmany okr.Kutná Hora
Údržba komunikací - zimní
Zimní údržba komunikací 1.11.2021-31.3.2022
Poptávám dovoz pitné vody do bazénu
Poptávám dovoz pitné vody do bazénu, Přerov.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám vodu do bazénu...9m3, Český Brod, Liblice...
Poptávám dovoz vody
Poptávám dovoz vody do zahradní vířivky, 700 litrů.
Vozidla pro silniční údržbu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zboží, vozidel pro silniční údržbu: Kategorie A 1 ks jednoúčelový oboustranný zametací stroj
Nákup 1 ks nosiče výměnných nástaveb o celkové hmotnosti 18-21 t s pohonem 4x4, včetně sněhové radlice
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup jednoho nosiče výměnných nástaveb o celkové hmotnosti 18-21 t s pohonem 4x4, včetně sněhové radlice a nástavby na výspravy vozovek tryskovou metodou s možností použití v zimní období jako sypač. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická ...
Nákup 1 ks víceúčelového vozidla o celkové hmotnosti 16-18 t s pohonem 4x4, vč. sněhové radlice
Předmětem plnění této veřejné zakázky nákup jednoho víceúčelového vozidla pro silniční údržbu vč. Sněhové radlice, podvozek s pohonem 4x4 s komunální výbavou, motor s výkonem min. 210KW, celková hmotnost vozidla 16-18 t. Požadavky zadavatele jsou podrobně vymezeny v Příloze č. 1 zadávací dokumentace - Technická specifikace na profilu ...
Nákup 1 ks nového vozidla, komunální vozidlo N2
Dodávka jednoho (1) ks nového vozidla, komunální vozidlo N2. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.