Nákup nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Dodávka (koupě) nového nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) : 34144510-6 Vozidla na odpadky 34114000-9 Specializovaná vozidla 34144510-6 Vozidla na odpadky 34144511-3 Vozidla pro sběr odpadků
Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Letní údržba: zabezpečení letní údržby komunikací a chodníků na území města a určených kanalizačních vpustí, spočívající v čištění vozovek a chodníků, mytí vozovek tlakovou vodou, odstranění plevele z krajnic vozovek a z chodníků, v ošetření zaplevelených krajnic a chodníků, čištěním parkovišť a mytí povrchů určených zpevněných ploch, odstraňování ...
Úklid a údržba komunikací v majetku města Týn nad Vltavou
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění úklidu a údržby zejména místních komunikací v majetku města Týn nad Vltavou, jedná se o jarní úklid komunikací po zimě, průběžný úklid města, zimní údržbu místních komunikací a s tím spojenou službu zimní pohotovosti. Celková délka místních komunikací a účelových komunikací v majetku města je ...
Dodávka nástaveb na zimní údržbu komunikací
Dodávka 1 kusu nástavby pro posyp silnic chemickými materiály, 1 kusu nástavby pro posyp silnic inertními materiály, 1 kusu kombinované nástavby pro posyp silnic inertními i chemickými materiály a 2 kusů sněhových radlic ve tvaru křídla, a dále poskytnutí záruky na dodané nástavby, včetně zaškolení 10 pracovníků zadavatele.
Špicar Silvan - pořízení technologie ke snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů a 1 ks vozidla s nosičem kontejneru a přívěsem pro převoz kontejnerů, a jejich financování formou leasingu.
ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti - dodávka stroje - opětovné vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka technologických vozidel nad 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina
Dodávka pěti technologických vozidel kategorie N2 s pohonem kol 4x2 a zážehovým přeplňovaným motorem pro metanová paliva, v provedení 4 ks sklápěcí nástavba a 1 ks skříňová nástavba. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava souboru vozidel na místo plnění, jejich uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy ...
Dodávka nástavbových vysprávkových souprav
Dodávka 1 kusu vysprávkové soupravy pro nosič výměnných nástaveb Tatra 815 4x4 a 1 kusu vysprávkové soupravy pro nosič výměnných nástaveb Mercedes-Benz Arocs 4x4, a dále poskytnutí záruky na dodané nástavby, včetně zaškolení 4 pracovníků zadavatele.
Údržba chodníků v Městské části Brno-Bohunice
Předmětem této zakázky je poskytování služby letní údržby (čištění, mimořádného čištění) chodníků a služby zimní údržby chodníků v Městské části Brno-Bohunice (tj. zabezpečení schůdnosti včetně odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků a čištění chodníků v zimním období). Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat realizaci předmětných ...
Sekání trávy na pozemcích ve vlastnictví města Čelákovice 2021-2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb-sekání zelených ploch (včetně odstranění výmladků, úklid vyřezaných výmladků a trávy a odvoz a odstranění vzniklé biologické hmoty) ve vlastnictví města Čelákovic.
UNIONSTEEL s.r.o. - pořízení technologie ke snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Nálezové opravy a servis 5 ks letiskových vlečných zametačov Overaasen RS 200 PL
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Dodávka svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks vozidla pro svoz komunálního odpadu (podvozek + nástavba) v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Požadované parametry nabízeného vozidla“.
Zberové vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych vozidiel a to nasledovne: Zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou, Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou, Ramenový nosič kontajnerov 18 t, Ramenový nosič kontajnerov 8 t, Nakladač s teleskopickým ramenom. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku ...
Údržba travnatých ploch v městském obvodě Poruba pro rok 2021
Jedná se o služby spočívající v údržbě travnatých ploch v městském obvodě Poruba zahrnující: a)kosení travnatých ploch a jarní a podzimní vyhrabávání listí, b) celoroční čištění travnatých ploch od polétavého komunálního odpadu, c) sběr a svoz spadlých větví, včetně svozu biohmoty po ořezech prováděných občany. Specifikace předmětu plnění je ...
Provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Prahy 6
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na základě níž bude zadavatelem zajišťováno provádění údržby veřejné zeleně a úklidových prací na území Městské části Praha 6, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací a návrhem rámcové dohody, který tvoří část 3_této zadávací dokumentace. Předmětem rámcové ...
Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová
Predmetom zákazky s názvom Zhodnocovanie BRKO v meste Handlová rozdelenej na 4 časti je nákup a dodanie tovarov na miesto určenia: (i) 1 ks zberového vozidla na zber kuchynského odpadu; (ii) 400 ks smetných nádob na zber BRKO, 1500 ks nádob na zber kuchynských odpadov pre IBV, 4600 ks košíkov do domácnosti na zber kuchynských odpadov; (iii) ...
Modernizace svozu odpadů v Přerově v rámci ITI
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 ks svozových vozidel určených pro modernizovaný systém sběru tříděného odpadu v Přerově. Vozidla musí být nová, nepoužitá a plně funkční. Součástí předmětu veřejné zakázky je i vyzkoušení a uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy a doprava na místo určení, tj. místo realizace uvedené výše.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb: 1) Nakladanie s komunálnymi odpadmi v meste Myjava 2) Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a verejných priestranstiev 3) Správa a údržba verejnej zelene vrátane cintorínov v meste Myjava Predmet zákazky sa delí na 3 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu, kombináciu akýchkoľvek častí alebo na ...
Zimní a letní údržba komunikací v Uherském Brodě
Zabezpečení letní a zimní údržby na území města Uherský Brod.
ATM CZ a.s. - snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního skrápěcího a odprašovacího stroje. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
ATLANT spol. s r.o. - snížení prašnosti - dodávka stroje - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů a 1 ks vozidla s nosičem kontejneru a přívěsem pro převoz kontejnerů, a jejich financování formou leasingu.
Dodávka vozidel pro sběr a svoz odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů a 1 ks vozidla s nosičem kontejneru a přívěsem pro převoz kontejnerů, a jejich financování formou leasingu.