Nákup 2 ks zberových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie 2 (dvoch) kusov nových zberový vozidiel v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 súťažných podkladov, vrátane dodania na určené miesto a zaškolenia obsluhy Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Komunálna technika 2023
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla: Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou, Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou, Zberové vozidlo na zber odpadov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nákup elektrických vozidiel – Zelené vozidlá pre čistú Vrakuňu
Predmetom zákazky je nákup 2 kusov elektrických vozidiel pre účely nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len vozidlá), ktoré vznikajú pri vyhrabávaní lístia a vyzbieraní rozptýleného odpadu z trávnikov, kosenia, orezov a výrubov drevín, čistení chodníkov od buriny a ...
Zimná údržba komunikácií a čistenie vpustov
Názov predmetu zákazky: Zimná údržba komunikácií, čistenie vpustov a údržba trávnatých plôch a krov Logický celok č. 1: Zimná údržba komunikácií a čistenie vpustov Logický celok č. 2: Údržba trávnatých plôch a krov
Technické vybavenie pre projekt: Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania.
Servis kosačiek, traktorov a zametačiek
Predmetom zákazky je vykonávanie služby pravidelných a nepravidelných pozáručných servisných prehliadok, údržby a opráv kosačiek a traktorov KUBOTA a zametačiek FORT v správe alebo v majetku verejného obstarávateľa a dodávka náhradných dielov a príslušenstva k nim.
Poptávám vodu pro doplnění nádrže
Sháním vodu pro eventuelní doplnění nádrže s dešťovou vodou pro zahradní zálivku. Nepotřebuji tedy vodu vyloženě "bazénové" kvality. Kolik by prosím stála 1 cisterna pro lokalitu Praha 5 Slivenec? S pozdravem Černík
Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby - nákup motorových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Dodávkový automobil s predĺženou kabínou a valníkovou nadstavbou kategórie N1 - 6 ks. Bližšia špecifikácia sa nachádza v prílohách výzvy na predkladanie ponúk.
Zametací kartáč ZETOR  SK 808 YC s dopravou
TYP STROJA ZETOR , ROK VÝROBY :2019, TYP NADSTAVBY : TRAKTOROVA METLA, VIN:TKBFCW5GJ84WD0121
Zametací kartáč na Padagas - cestm. Levoča
zametacia metla L2100x520 Dr+P repas, Padagas
Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu
Predmetom zákazky je dodanie jedného zberového vozidla na zber kuchynského odpadu. Podrobne v súťažnych podkladoch.
Komunálny stroj do 3,5 t univerzálny nosič 3 ks
Nákup pracovných strojov pre Komunálny podnik Bratislavy. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch a v jednotlivých technických špecifikáciách
Mulčovač za UKT
Predmetom zákazky je dodanie profesionálneho priekopového bočného mulčovača za UKT -Zetor 7245 (46kW), s pracovnou šírkou od 155 do 165cm, s robustnou a odolnou konštrukciou pre ťažké použitie, ktorý zvládne mulčovanie vegetácie a krovia hrúbky min 5 cm. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v samostatnej prílohe pod názvom Technická ...
Obstaranie strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce
Predmetom obstarávania je dodávka strojno-technologického vybavenia Zberného dvora v obci Mojmírovce. Predmetom obstarávania sú nasledovné časti: Časť 1 Zberové vozidlo Časť 2 Štiepkovač Časť 3 Kontajnery
Zberové vozidlo na smeti
Predmetom zákazky je nákup zberového vozidla na smeti v počte 1 Ks financovaného prostredníctvom finančného lízingu. Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č.1. Podmienky vykonania zákazky su uvedené v Prílohe_č3_Podmienky vykonania zákazky
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz vody do bazénu, cca 5m3.
Chodníkové zametacie vozidlo
Predmetom zákazky je nákup a dodávka chodníkového zametacieho vozidla pre MSMT. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Vozidlo musí byť plne funkčné, prevádzky schopné a musí spĺňať účel použitia a musí mať parametre ako je požadované alebo musí byť v kvalitatívne vyššej úrovni.
Technické zabezpečenie zimnej a letnej údržby - Traktor malý
Predmetom zákazky je dodanie záhradnej techniky v zmysle technickej špecifikácie.
Nákup techniky do zberného dvora
Predmetom verejného obstarávania je dodanie techniky a zariadení pre obec Zemianske Sady na triedenie odpadu do zberného dvora. Zákazka je rozdelená na 3 časti: časť 1 Vozidlo na drobný stavebný a biologicky rozložiteľný odpad, časť 2 Teleskopický manipulátor, časť 3 Kontajnery. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k ...
Komunálny malotraktor a traktorová kosačka
Predmetom tejto zákazky je kúpa komunálneho malotraktor s príslušenstvom a kúpa traktorovej kosačky pre stredisko AZ Zlaté piesky. Súčasťou predmetu zákazky je aj obstaranie servisných úkonov zakúpenej techniky počas záručnej doby. Cieľom verejného obstarávateľa je vysúťažiť dodanie techniky s predĺženou zárukou.
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Šávoľ
Dodávka technológie na zabezpečenie zberu BRO v obci Šávoľ v nasledovnom zložení: Kolesový traktor 1ks Nosič kontajnerov 1ks Veľkokapacitný kontajner 1ks Štiepkovač 1ks Čelný nakladač vrátane lopaty 1ks
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad s pohonom 6 x 2 - leasing
Predmetom zákazky je nákup zberového vozidla na komunálny a triedený odpad s pohonom 6 x 2 financovaného prostredníctvom finančného lízingu. Požiadavky na finančný lízing: Akontácia 0%, 60 rovnomerných mesačných splátok (5 rokov), povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v rozsahu poistných rizík havária, živel, odcudzenie, vandalizmus, ...
Zberové vozidlo na komunálny a triedený odpad s pohonom  4 x 2  -  leasing
Predmetom zákazky je nákup zberového vozidla na komunálny a triedený odpad s pohonom 4 x 2 financovaného prostredníctvom finančného lízingu. Požiadavky na finančný lízing: Akontácia 0%, 60 rovnomerných mesačných splátok (5 rokov), povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie v rozsahu poistných rizík havária, živel, odcudzenie, vandalizmus, ...
Posypová nadstavba na posypové vozidlo (2ks)
Predmetom zákazky je nákup posypových nadstavieb na zimnú údržbu ciest v celkovom počte 2 ks na konkrétne zadané podvozky, ktoré slúžia ako výmenné nosiče nadstavieb. Podrobné informácie o predmete zákazky sú uvedené taktiež v prílohe č. 1 výzvy - Opis predmetu zákazky.
Vozidlo na zber a prepravu odpadov
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla: Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.