Komunálna technika
Predmetom zákazky je dodávka zberového vozidla s lisovacou nadstavbou. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Dodanie vozidla na zber BRKO
Predmetom obstarávania je zberové vozidlo pre zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vrátane zariadenia na umývanie nádob.
Pořízení 2 ks specializovaných vozidel s nástavbou
Předmětem zakázky je dodávka nových 2ks podvozků, 2ks nástavby na zimní údržbu a 1ks nástavby pro převoz a řízený výdej teplé obalované živičné směsi včetně poskytování záručního servisu.
Snížení prašnosti areálu GRANITA s.r.o. Litická - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Nákup 3 ks malých nákladních vozidel s nástavbami pro zimní údržbu + cisterna
Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks nových identických vozidel v provedení třístranný sklápěč-nosič výměnných nástaveb s nástavbami dle specifikace (technických parametrů a minimální výbavy) uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace - „specifikace automobilů“, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Zadavatel současně požaduje v ...
Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů, a jeho financování formou leasingu. Podrobná specifikace vozidla je uvedena v příloze č. 1 obchodních podmínek (v kupní smlouvě), které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych vozidiel a to nasledovne: Špeciálne vozidlo na zber odpadu s hydraulickou rukou na streche nadstavby ( 1 ks); Zberové vozidlo na zber kuchynského odpadu (1 ks). Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu ...
Dodávka vozidla pro sběr a svoz odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vozidla pro sběr a svoz odpadů, a jeho financování formou leasingu. Podrobná specifikace vozidla je uvedena v příloze č. 1 obchodních podmínek (v kupní smlouvě), které tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.
Zimní údržba a přečišťování komunikací na území SMO-MOb Poruba
Zimní údržba a přečišťování místních komunikací III. třídy, parkovišť, komunikací IV. třídy, chodníků a účelových komunikací na území SMO MOb Poruba v následujícím rozsahu zahrnuje následující činnosti: přečišťování místních komunikací III. a IV. třídy a účelových komunikací v září a říjnu zajištění sjízdnosti místních komunikací III. ...
Zberové vozidlo na zvoz komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru: Zberové vozidlo na zvoz komunálneho odpadu, 1 kus. Vozidlo nepoužívané, rok výroby vozidla s nadstavbou max. 2020, výkon motora min. 270 kW, motor spĺňajúci emisnú normu EURO 6d, celková hmotnosť max. 18 t, počet miest na sedenie: min. 3. Nová nadstavba pevne namontovaná na rám podvozku, nadstavba s lineárnym ...
Dodávka svozového vozidla na svoz nádob na komunální odpad s vyklápěčem
Předmětem plnění/dodání veřejné zakázky je pořízení 1 ks vozidla pro svoz směsného komunálního odpadu (podvozek + nástavba) v rozsahu a podle: - SMLOUVY, - tabulky číslo 2 s názvem „Požadované parametry nabízeného vozidla“.
Svozové vozidlo 2021
Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je víceúčelové svozové vozidlo. Jedná se o dodávku nového svozového vozidla na svoz komunálního odpadu s lineárním stlačováním o celkové hmotnosti 26.000 kg s ...
Celoroční údržba cyklostezek ve Středočeském kraji
Předmětem této veřejné zakázky bude realizace udržovacích prací a dalších činností za účelem provádění údržby cyklostezek ve správě Zadavatele, a to zejména realizace stavebních prací spočívajících v celoroční údržbě povrchu (vozovek) cyklostezek, úklid cyklostezek od odpadků, výměna zničeného či poškozeného vybavení cyklostezek (tj. mobiliáře, ...
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie do 31.03.2023 v nasledovnom rozsahu: -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového ...
ARCIMPEX s.r.o. - technologie pro snížení prašnosti - dodávka stroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pro snížení prašnosti. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.
Automobilový podvozek 6x6 s komunální hydraulikou, sypací nástavbou chemik, sněhovou radlicí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu kompletu automobilového podvozku 4x4 se sněhovou segmentovou radlicí a 1 kusu kompletu automobilového podvozku 6x6 s komunální mechanikou, sypací nástavbou chemik a sněhovou radlicí segmentovou.
Úklid a údržba venkovních ploch SÚZ ČVUT v Praze
zajištění průběžného úklidu a údržby venkovních ploch, sběru odpadků, vyprazdňování odpadkových košů, sekání trávy, prořez dřevin a jejich likvidaci, úklid sněhu a údržba zeleně v okolí kolejí, menzy a dalších objektů Správy účelových zařízení ČVUT v Praze v době trvání 48 měsíců (dále jen „služba“). Úklid a údržba venkovních ploch bude probíhat ...
Nákladní automobily - nosiče výměnných nástaveb pro SÚSPK
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů kompletů nákladních automobilů kategorie NA N3G s nástavbami pro letní a zimní údržbu komunikací se sněhovými radlicemi.
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
Dodávka 2 ks nákladních automobilů N3, 2 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb pro údržbu a opravu silnic a komunikací.
Zemědělské obchodní družstvo Kolný - Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka homogenizátoru. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Pokos travnatých ploch - Brno-Komín 2021
Na základě této veřejné zakázky bude pro každou z částí VZ dle čl. 2.2 ZD uzavřena smlouva, na základě které bude vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady provádět na ve smlouvě (dle jednotlivých částí VZ) specifikovaných lokalitách zejména na území městské části Brno - Komín pokos travnatých ploch, výhrab listí a související péči o zeleň, ...
D0 Úklid, čištění vozovek - čištění tichého asfaltu 2021 - 2022
Strojní čištění komunikace za účelem zachování vlastností obrusné vrstvy se sníženou hlučností v úseku D0 km 58,90 až 62,65 P a LS vč. odbočovacích a napojovacích pruhů.
Zajištění generální opravy 6 ks sypacích nástaveb
Předmětem veřejné zakázky je provedení generální opravy 6 ks chemických sypacích nástaveb.
Dodávka technologického vybavenia pre zberný dvor obce Štiavnik
Technické vybavenie na manipuláciu, triedenie a ukladanie komunálneho odpadu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0
Letní a zimní údržba komunikací a chodníků
Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je v zadávací dokumentaci a přílohách zadávací dokumentace.