Skupina zariadení A
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné ...
Dodávka manipulačního vozíku
Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP v rozsahu : I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 : kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľa predpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, ...
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. - snížení energetické náročnosti
Dodávka nového stroje - technologie na snížení energetické náročnosti - teleskopický manipulátor (a nakladač).
Vysokozdvižné vozíky pro CZM
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vysokozdvižných vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vysokozdvižného vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol pro Centrum zabezpečení munice ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávky dieselových a elektrických vysokzdvižných vozíků
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dieselových a elektrických vysokozdvižných vozíků (dále jen „VZV“) včetně poskytování servisních služeb (full servis) a služeb monitoringu VZV. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Dopravník třísek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávky madel pro pohyblivé schody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky madel pro pohyblivé schody dle bližší technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky madel pro pohyblivé schody s jedním vybraným dodavatelem.
Poptáváme dodávku poháněných válečkových dopravníků
Válečková dráha Předmětem poptávky je dodávka dvou kusů poháněných válečkových dopravníků (VD) pro úpravu válečkové dráhy plnící linky sloužící pro přepravu prázdných a plných IBC kontejnerů a palet se sudy případně jinými obaly. Podkladem pro vypracování nabídky jsou fotografie stávající válečkové dráhy. Rozsah dodávky: - strojní část – ...
Hydraulické ruky
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym ...
Projekt racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM
Predmetom zákazky je dodanie automatických a poloautomatických zariadení vrátane softvérového vybavenia a príslušenstva v rámci projektu racionalizácie a optimalizácie skladovania, sledovania stavu a pohybu liekov a ŠZM na centrálnom sklade nemocníc a jednotlivých oddeleniach, vrátane nevyhnutných stavebných úprav spojených s dodaním zariadení a ...
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7
Predmetom zákazky je : 1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A, v zmysle vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného ...
Dodávka dopravních pásů 5-12/2019
Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 5-12/2019" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží. Zbožím jsou dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 7 částí: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1? Část 2 Veřejné zakázky nazvaná ...
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM.
Nákup a dodávka zdvíhacích zariadení terčov
Jedná sa o dodávku zdvíhacích zariadení terčov VTZ_TI, ZDV_TI_BAT_ROT a prenosné ovládanie pre sadu malých zdvíhacích zariadení terčov + bezdrôtový gateway k prenosnému ovládaniu. Sú určené pre výcvik jednotiek v ostrej streľbe. Tieto zariadenia zlepšujú a zrýchľujú prevádzku na strelniciach a cvičiskách, zvyšujú bezpečnosť prevádzky, urýchľujú ...
Hydraulické ruky
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym ...
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov: -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový ...
Vybavenie zberného dvora Obec Kráľová nad Váhom – Balíkovací lis a kontajnery
Predmet zákazky: 1.Vertikálny balíkovací lis - 1 ks 2.Nerezový pracovný stôl - 4 ks 3.Ručný paletový vozík - 1 ks 4.Kontajner štandard 15m3 - 1 ks 5.Ramenový kontajner - 6 ks 6.Skladový oceľ. kontajner - 1 ks 7.Záchytná vaňa - 1 ks 8.Záchytná oceľová vaňa - 1 ks 9.Plastový kontajner 1000 l- 4 ks 10.Zinkovaný kontajner 750 l- 5 ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Dopravník třísek
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka dopravníku třísek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Přibližovací vozík, Německo
Vážené dámy a pánové, chtěl bych přiložit přibližovací vozík zhruba na 5 t. Můžete mi poslat nabídku? S přátelským pozdravem Scheffmann
Dodávky nových tažných řetězů a provádění repase tažných řetězů pro pohyblivé schody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových tažných řetězů pohyblivých schodů jako náhradních dílů a provádění repase tažných řetězů pro pohyblivé schody typu: ET-3 a ET-4P. Pokud zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí zkratku TŘ, je tím rozuměno tažný řetěz nebo tažné řetězy. V souladu s ustanovením § 35 ZZVZ je veřejná zakázka rozdělena ...
Rekonštrukcia lanovej dráhy Dedinky – Geravy
Lanová dráha je v súčasnosti rozhodnutím Úradu pre reguláciu železničnej dopravy dňom 29.02.2012 vyradená z prevádzky. Dôvodom vyradenie je to, že nespĺňa požiadavky na bezpečnosť a nie je spôsobilá na bezpečnú prevádzku. Obec Dedinky je v súčasnosti vlastníkom lanovej dráhy a má záujem toto jedinečné technické zariadenie uviesť znovu do ...