Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Dodávka prototypových dílů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prototypových dílů v rámci projektu Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou.
Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD - Technická specifikace, jejichž ...
Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového teleskopického manipulátoru včetně příslušenství. Podrobné vymezení předmětu zakázky včetně technických, jakostních a funkčních požadavků zadavatele je uvedeno v příloze č.7 Záruka na celý stroj minimálně 12 měsíců. Dodávka nového teleskopického manipulátoru musí obsahovat všechny požadované ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Flexibilní poháněné válečkové dopravníky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky flexibilních válečkových poháněných dopravníků pro logistická centra zadavatele včetně doplňkového zboží, náhradních a spotřebních dílů ke zboží a poskytování záručního a mimozáručního servisu.
Pavel Plíštil - Technologie pro třídění odpadů - dodávka kolového rypadla, mobilní třídící linky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, mobilní třídící linky a vysokozdvižného vozíku. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení vlečky EME
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a elektrických rozvodů (napájení stavědlové ústředny) v obvodu vlečky, která spočívá v provedení demontáži nepotřebného zařízení a kabeláže, zajištění potřebných dodávek zařízení, stavebních konstrukcí, elektronického stavědla, jednotného obslužného pracoviště vlečky a ...
Jevištní technologie Reduta - 2. etapa - rekonstrukce sféry jeviště v Redutě
Předmětem plnění veřejné zakázky je 2. etapa rekonstrukce jevištní technologie v divadle Reduta v Brně. Podrobný rozsah předmětu plnění je uveden v dokumentu „Technická zpráva pro zadávací dokumentaci pro 2. etapu rekonstrukce jevištní techniky Divadla Reduta“, která je součástí zadávací dokumentace.
Zberové nádoby 660l
Predmetom zákazky je dodávka prepravných zariadení, manipulačných zariadení, čistiacich strojov, strojov na preosievanie, zberových nádob, kompostovacích košov na bioodpad, kontajnerov, nakladača odpadu, drviča kuchynského odpadu v rámci projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania komunálnych odpadov so zameraním na biologicky rozložiteľný kuchynský ...
Dodávky přepravních klecí včetně náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení a dodávky 2 typů přepravních klecí, konkrétně Klec přepravní vnitroobjektová pevná - bílá a Klec přepravní meziobjektová skládací - žlutá a dále dodávky náhradních dílů pro přepravní klece. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.
Ekologizace TFM - Logistika paliva pro kotel K1
Dodání nové technologie třídění paliva (násypka, třídič nadrozměru, magnet, havarijní násypka) Výměna kapotáže všech přesypů v trase T3-T9 Dodávka a montáž průmyslového vysavače s filtračním zařízením s pokrytím pásu T3-T9 (mimo T6) Dodávka nové pásové váhy na T8 Úprava stávajícího vzorkovače paliva na T8 Dodávka a montáž elektrické požární ...
Dodávky nových stupňů pro různé typy pohyblivých schodů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka originálních stupňů pro pohyblivé schody Schindler, Otis, Thyssen, Kone, ET-3 a ET-4 (dále „předmět plnění“). Předmět plnění musí splňovat veškeré rozměrové a kvalitativní vlastnosti v souladu s Rámcovou dohodou a Normou ČSN EN 115-1 (tato norma stanovuje bezpečnostní zásady pro konstrukci a instalaci ...
Nákup 2 kusů anténního azimutálního rotátoru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů anténních azimutálních rotátorů
Recyklace Ždánice
Zakázka „A“ ….. dodání vysokozdvižného vozíku… bližší specifikace v příloze číslo 01a. Zakázka bude dodána jako celek Zakázka „B“ ….. dodání výrobní linky. Technologický celek pro recyklaci pryžového odpadu, bližší specifikace v příloze číslo 01b. Zakázka bude dodána jako celek.
Lanová dráha na Petřín
Zadavatel jako sektorový zadavatel zadává designérskou soutěž jako soutěž s dialogem. Předmětem Soutěže je návrh designu dvou obdobných vozů lanové dráhy s kapacitou až 120 cestujících v každém z nich. Konkrétně se jedná o návrh karoserie (skříně) a interiéru vozu za současného umožnění použití typových prvků vně i uvnitř. Zadavatel nepředpokládá ...
Poptáváme schodišťovou plošinu
Poptávám cenovou nabídku pro schodišťovou plošinu přímou. Realizace v naší firmě ve Velkých Losinách. Délka vodících tyčí by byla ca 5m s uchycením do stěny. Nosnost 200-300 kg (pokud máte i jiné varianty, prosím uveďte možnosti). Účel plošiny : na plošinu by denně najížděl plošinový vozík o rozměru ca 100x70cm. Přepravovala by várnice s obědy do ...
FN Motol -  Servis a opravy výtahů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu, údržby a oprav výtahů a dodávky souvisejících náhradních dílů.
Projekt materiálového využití odpadů - INVENTYS s.r.o. - dodávka nakladače s třídícím zařízením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nakladače s třídícím zařízením. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO
Předmětem plnění je dodávka a instalace automatického lisovacího zařízení sestávající z plně automatického horizontálního lisu a pásového dopravníku propojeného s lisem. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2021," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vysokozdvižných vozíkov v predpokladanom rozsahu 35 kusov.