Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2021," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO
Předmětem plnění je dodávka a instalace automatického lisovacího zařízení sestávající z plně automatického horizontálního lisu a pásového dopravníku propojeného s lisem. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2021," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky vysokozdvižných vozíkov v predpokladanom rozsahu 35 kusov.
NAPOS, a.s. - Technologie pro třídění odpadů - dodávka vynášecího řetězového dopravníku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlavního řetězopásového dopravníku do lisu, řetězopásového dopravníku třídící linky, kolového čelního nakladače, vysokozdvižného vozíku a 6 ks velkoobjemových kontejnerů. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka třídiče frakcí - mobilního hřebenového síta včetně potřebných dopravníků a násypek.
Ekologizace Teplárny Přerov - Manipulace a skladování paliva
Výstavba skladovací haly pro skladování tuhého alternativního paliva, příjmového místa paliva a haly pro doúpravu paliva, příjezdových a obslužných komunikací vč. technologie doúpravy paliva a dopravy paliva do provozních zásobníků paliva multipalivového kotle K6.
Výrobky z odpadu
Jedná se o VŘ s dílčím plněním: Zakázka „A“ ….. dodání vysokozdvižného vozíku Zakázka „B“ ….. dodání regranulační linky
Modernizace třídící linky pro separaci KO a odpadů podobných KO
Předmětem plnění je dodávka a instalace automatického lisovacího zařízení sestávající z plně automatického horizontálního lisu a pásového dopravníku propojeného s lisem. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění - technické podmínky a v příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Dodávky vybavení pro ZŠ Varnsdorf
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky IT vybavení a zajištění konektivity a dodávky nábytkového vybavení a schodolezu, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Poptávám kolejnice A65
Dobry den, Mam zaujem o zeriavove kolajnice A65 v dlzke 96m. Vopred Vam dakujem za vasu ponuku. S pozdravom, Marian Bednar
Manipulační technika provozní - vozíky ruční standard
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ručních manipulačních vozíků standardního provedení, náhradních dílů na tyto vozíky a poskytování záručního servisu. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 60 měsíců.
Dodávka třídící technologie kolového překládkového manipulátoru pro společnost METALLPLAST - RECYKLING
Předmětem zakázky je dodávka kolového překládkového manipulátoru, určeného pro třídění kovového odpadu v rámci procesu jeho recyklace. Podrobná specifikace a požadované technické parametry a další požadavky jsou uvedeny v technické specifikaci poptávané technologie, která tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Technologie pro materiálové využití odpadů
Předmětem zakázky je dodávka mobilního drtiče dřevěné hmoty včetně potřebných dopravníků a násypek
Technologie pro třídění a zpracování odpadu
Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona rozdělena na části, a to následovně: Část A veřejné zakázky: Předmětem plnění v části A veřejné zakázky je dodávka třídicí linky, včetně přepravních pásů, drtiče odpadů, magnetu a automatizovaného lisu, a to včetně instalace a proškolení personálu. Část B veřejné zakázky: Předmětem plnění v části B ...
Finanční leasing na letištní kontejnerový/paletový nakladač
Předmětem veřejné zakázky bude dodávka letištního kontejnerového/paletového nakladače (highloader), dále jen „zařízení“, pro Letiště Ostrava, a.s. a to včetně zajištění financování nákupu zařízení formou leasingu s opcí na koupi předmětu leasingu (finanční leasing). Podrobně viz ZD.
ARBOR Mělník, s.r.o. - Pořízení technologie pro materiálové využití odpadů - dodávka mobilní třídící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilní třídící jednotky včetně pásového dopravníku. Podrobná specifikace předmětu plnění je v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, tj. výroba, montáž a instalace strojní jevištní technologie, 10 ks tichých čtyřlanových prospektových tahů včetně příslušenství, které budou umístěny do stávajícího tahového systému provaziště hudební scény Městského divadla Brno.
Jevištní technologie - Reduta - 1. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna bodových tahů a souvisejícího řízení jevištních mechanismů (dále též „zařízení“) v rozsahu - Demontáž stávajících bodových tahů a elektroinstalace pro bodové tahy - Výroba a montáž nových bodových tahů, nových rozváděčů bodových tahů, ovládacího pultu a elektroinstalace - Uvedení do provozu nových ...
Zajištění komplexního servisu výtahů 2021 - 2023 II
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisní služby, kterou se rozumí zajištění komplexního servisu výtahů u provozních středisek (seznam uveden níže v textu) v souladu s ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007 a souvisejícími předpisy, včetně provádění havarijních oprav výtahů. Vzhledem k úmyslu zadavatele zadat veřejnou zakázku sociálně odpovědně. ...
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2021," zadávané formou Otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 4 části: Část 1 Veřejné ...
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu.
Zariadenia na prekonávanie bariér  - schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ ...