Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Nákup nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov

Predmetom zákazky je dodanie nových zabezpečovacích signalizačných 1-nápravových prívesov (ďalej len ZPS) v počte 135 ks (ZSP výstražný so svetelnou šípkou 70 ks, ZSP pre zobrazenie zmien v dopravných situáciách s prestaviteľnými panelmi 15 ks, ZSP pre zobrazovanie výstrahy a zmien v dopravných situáciách na fixnom zobrazovacom LED paneli - 50 ks).

Mostní prohlížecí lávka

Mostní prohlížecí lávka

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka speciálního vozidla s nástavbou určenou pro prohlížení mostních konstrukcí. Zadavatel zamýšlí zakoupit celkem 1 kus tohoto zařízení. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu majetkové správy ve vztahu ke svěřeným úsekům dálnice. Předpokládaný termín ...

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Mobilní FabLab: Návěs pro pojízdnou digitální laboratoř

Dodávka návěsu pro zřízení mobilní digitální laboratoře s cílem šířit osvětu a vzdělávání v digitálních výrobních technologiích a propagovat JIC. Návěs bude sloužit k přesunu a provozu mobilní laboratoře, která bude zpravidla v rozsahu 2 – 3 dnů parkovat na jednom místě a bude sloužit jako mobilní učebna pro studenty (cca 15 – 20-ti členné ...

Dodávka komponent ke klasifikaci surovin

Dodávka komponent ke klasifikaci surovin

Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...

Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia je konkurencieschopnosti

Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia je konkurencieschopnosti

Dodávka technológie a technologického. zariadenia pre zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii do výrobného procesu MAJA s.r.o.: Stohovací stroj pre upečené výrobky 1 kus, Manipulačný dopravník 1 kus, Automatický plniaci stroj na plnenie pečiva s vibrátorom - 1 kus, Automatický baliaci stroj na výrobky 1 kus, Stohovací stroj pre zabalené ...

Zakázka č. 1/2018 - Klíč group s.r.o.

Zakázka č. 1/2018 - Klíč group s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka kolového nakladaeč s teleskopickým ramenem, přívěsů s nosičem kontejnerů a velkoobjemových kontejnerů.

Prepravná plošina FLATRACK

Prepravná plošina FLATRACK

Prostriedok určený na prepravu bojaschopnej, prevádzkyschopnej, prípadne poškodenej kolesovej a pásovej techniky. Na plošine je možné prepravovať tiež kontajnery typu ISO 1C, 1CC, 1D, palety a voľne položený materiál. Plošina musí byť manipulovateľná hákovými nakladačmi a žeriavovými prostriedkami. Plošina musí svojím konštrukčným prevedením ...

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Rámcová dohoda na dodávky vysokozdvižných vozíků a vysokozdvižných vozíků s pohonem 4x4

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 ZZVZ mezi výše uvedeným zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem (na každou jednotlivou část veřejné zakázky zvlášť), a to na dobu 24 měsíců od uzavření rámcové dohody nebo do doby dodání celkového plnění (maximálního množství) dle rámcové dohody pro každou část veřejné zakázky ...

Rámcová dohoda na dodávky plošinových aku vozíků

Rámcová dohoda na dodávky plošinových aku vozíků

Předmětem Rámcové dohody je sjednání podmínek pro dodávky plošinových aku vozíků používaných v provozních jednotkách zadavatele pro dopravu materiálu

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Bezbariéry – Holešov, Novosady 1642

Předmětem zakázky je vybudování nového osobního výtahu v bytovém domě (Novosady 1642, Holešov) a vybudování bezbariérového přístupu do domu směrem od parkoviště (zvětšení otvoru a nové dveře). Nový osobní trakční bezpřevodový výtah s nosností 400 kg bude umístěn v nové výtahové šachtě, která bude vybudována v trojúhelníkovém schodišťovém zrcadle. ...

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Dodávka 6 ks kolových nakladačů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks kolových nakladačů dle technické specifikace v zadávací dokumentaci.

Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom

Zariadenia na recykláciu káblov - Drviace zariadenie s granulátorom

Predmetom zákazky je dodávka technologickej linky na spracovanie silových, elektrických a dátových káblov. Súčasťou linky je predrvič s násypkou, dopravník s bubnovým magnetom medzi preddrvičom a granulátom, granulátor s turbomlynom a suchým separátorom, odsávanie medeného prachu, systém odsávania prachu. Bližšia špecifikácia špecifikácia je ...

Prekladač materiálov

Prekladač materiálov

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 1 ks nového prekladača materiálov určeného na vagónovanie drevnej hmoty v dĺžkach od 2 do 6 m do plno stenných železničných vagónov, nakladanie drevnej hmoty na kamióny a prekladanie drevnej hmoty v rámci manipulačno-expedičného skladu vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, ...

Poptávám ruční dvoukolový vozík

Poptávám ruční dvoukolový vozík

Měl bych zájem o koupi ručního dvoukolového vozíku. Primárně by sloužil k vyvážení posekané trávy, na menší přesuny materiálu po zahradě, apod. Prosím o event. zaslání konkrétní nabídky nebo katalogu. Předem děkuji.

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Dopravníkový systém s kompletizačnými stanoviskami

Automatizovaný systém riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít

Automatizovaný systém riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít

Predmet zákazky spočíva v nákupe automatizovaného systému riadenia skladových, logistických a výrobných kapacít v spoločnosti v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Súčasťou predmetu obstarávania je aj jeho dovoz, inštalácia a uvedenia do prevádzky, vrátane zaškolenia obslužného personálu, dodanie technickej ...

SZĽH infra - dodanie strojov na úpravu ľadu

SZĽH infra - dodanie strojov na úpravu ľadu

Predmetom zákazky je dodanie strojov na úpravu ľadu na miesto určenia vrátane zaškolenia obsluhy podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch.

Kolový manipulátor

Kolový manipulátor

Kolový manipulátor pro manipulaci s odpady v areálu zadavatele.

Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu

Predmetom zákazky sú materiály/zariadenia na výrobu bioetanolu. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Dodávka lineárních vedení, vozíků a kuličkových šroubů

Dodávka lineárních vedení, vozíků a kuličkových šroubů

Předmětem zakázky je dodávka 20 kusů lineárního válečkového vedení, 40 kusů válečkových vozíků, 10 kusů kuličkových šroubů.

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže

Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1: Príslušenstvo ku kolesovému traktoru Logický celok 2: Drvenie drobného stavebného odpadu Logický celok 3: Váženie a presun triedeného odpadu Logický celok 4: Pásový dopravník Logický celok 5: Kontajnery

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Technologické zariadenie na výrobu betónu

Predmet zákazky je dodanie technologických zariadení na výrobu betónu. Pozostávajú z logických celkov: 1. Zásobník kameniva 2. Vážiaci pás kameniva 3. Zásobníky cementu 4. Šnekové dopravníky cementu 5. Váha vody 6. Miešacie jadro 7. Kompresor na distribúciu stlačeného vzduchu 8. Dávkovanie prísad betónu 9. Velín

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 1 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem zakázky je dodávka, odstředivky, vysokozdvižného vozíku, nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů (7ks) a platových beden (10 ks). Zakázka je rozdělená na tři části.

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku

Poptáváme výrobu nůžkového dopravníku. V současné době hledáme někoho, kdo by nám vyrobil hnaný nůžkový dopravník na míru případně v budoucnu pomohl s řešením přepravy zboží v rámci skladu pomocí dopravníků. Pokud vás tato poptávka zaujala, kontaktujte mě prosím na níže uvedené e-mailové adrese nebo na telefonním čísle. Děkuji

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

Technologia zberného dvora - Separovaný zberný dvor Trávnica

zabezpečenie vhodného technologického vybavenia zberného dvora Trávnica - 1.časť: Traktorový náves, nosič vaňových kontajnerov, 2.časť: Veľkoobjemové kontajnery otvorené, kontajner na staré šatstvo, plastový kontajner, 3. časť: vaničkový regál, váha s nájazdovou rampou, paletovací vozík, plastová paleta, stohovací vozík,

(záznamy 1/25 z 1562)  strana 1 / 63