Stropný zdvíhací systém 2 ks
Stropný zdvíhací systém 2 ks Umiestnenie: trojposteľové bunky (veľká izba, malá izba, predsieň, WC+sprcha) - viď. PRÍLOHA 3 (nákres). Počet trojposteľových buniek: 7 (bunky sú identické) Nabíjacie napätie: 100-250V, AC 50-60 Hz Pohon: Elektrický Nosnosť: minimálne 200 kg Prevádzkové napätie: 24V / pohon na integrované batérie Požadujeme ...
Odstránenie bariér dostupnosti vzdelávania v interiéri Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove
Cieľom debarierizácie Gymnázia Antona Bernoláka, je umožniť prístup k vzdelávaniu žiakom so zdravotným znevýhodnením. Existujúca architektonická dostupnost' je nepostačujúca, resp. zastaralá nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnost' žiakov k učebným priestorom a učebniam so špecializovaným ...
Technické vybavenie pre projekt Zberný dvor v obci Chrenovec-Brusno
Predmetom je výber dodávateľa na dodávku tovarov v zmysle jednotlivých položiek zadania. Požaduje sa dodanie tovarov vrátane dopravy, zaškolenia, všetkých potrebných dokumentov na riadne užívanie zariadenia (ak relevantné).
Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov
Predmetom zákazky s názvom "Technológia prekládky poľnohospodárskych produktov" je: 1. Dielo, skladajúce sa z nasledovných častí: 1.1 Časť výstavba prekládky poľnohospodárskych produktov, 1.2 Časť dodávka a montáž prekladacej technológie na prekládku sypkých obilnín a uskladnenie sypkých obilnín, 1.3 Časť dodávka strategických náhradných ...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup skupiny tovarov - dopravné prostriedky v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota Atraktívne prostredie pre odborné vzdelávanie a ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: • Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; • Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); • Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; • ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro výrobu vazníků; - Automatizace a propojení na ...
Digitální transformace společnosti STREKON A-Z, s.r.o.
Předmětem zakázky je pořízení následujících technologií: - Hydraulický lis pro výrobu dřevěných vazníků vč. příslušenství pracovních stolů a dopravníků; - Vyvážecí dopravník vč. ejektorů (vyhazovačů vazníků) pro podélné vyvážení a JIGG (zařízení pro nastavení tvaru vazníků); - Laserová projekce pro vykreslení tvaru vazníku při výrobě; - ...
Nákup třídiče AM
Předmětem veřejné zakázky je pořízení třídiče s dvoububnových sítem dle technické specifikace.
Dodávka vysokozdvižných, tažných a paletových vozíků
Předmětem veřejné zakázky je dodání vysokozdvižných vozíků, tažných vozíků a ručních paletových vozíků.
Dodávka a montáž zvislej schodiskovej plošiny
Zvislá schodisková plošina: -Max. nosnosť : 300 kg -Menovitá rýchlosť : 0,11 ms-1 -Pohon : elektromechanický reťazový -Zdvih : cca 3 700 mm -Počet zastávok : 2 -Prevedenie plošiny : nepriechodná -Rozmery plošiny : 1400 x 1000 mm -Dolný dojazd : 70 mm -Príkon : 1,5 kV -Povrchová úprava : šopovanie + komaxit odtieň RAL 9035 -Napájanie : ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2023
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zboží, resp. dopravních pásů pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 Zadávací dokumentace, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem „Specifikace Zboží, ceny Zboží a záruky za jakost Zboží″ pro příslušnou Část Veřejné zakázky, který je uveden v části 5 Zadávací dokumentace - ...
Pořízení drapákového překladače
Předmětem veřejné zakázky drapákový kolový překladač pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy k ...
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota – Atraktívne prostredie
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup skupiny tovarov dopravné prostriedky a príslušenstvo v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Rimavská Sobota Atraktívne prostredie pre odborné ...
Dodávky válečkových tratí
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky válečkových tratí a dále poskytování záručního a mimozáručního servisu k dodanému zboží.
Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2023
Předmětem veřejné zakázky ,,Dodávka dopravních pásů 2. čtvrtletí 2023," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD, jejichž výčet je uveden v dokumentu s názvem ...
Generální oprava žlabů hřeblového dopravníku RYBNIK 850
Generální oprava žlabů hřeblového dopravníku RYBNIK 850
Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž posklizňové linky včetně technologie pro čištění obilovin: Čistička zrnin - 1 ks Dopravní a transportní cesty - kpl Elektroinstalace - kpl Ocelové konstrukce - kpl Specifikace dle CPV kódů: 16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené ...
Dodávka pásu trubkového dopravníku KOCH PC 350
Předmětem zakázky je dodávka pryžového dopravního pásu s textilní kostrou pro dopravník KOCH PC 350 včetně spojovacího materiálu pásu vulkanizací za tepla. Podrobnosti jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Oprava sil a míchačů VEP
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy následujících technologických částí: dopravy popílku ze sila č.1, dopravy Endproduktu, dopravy popílku ze sila č. 2, dávkování vstupních komponent vedlejších energetických produktů, lopatkových mísičů, systémů provzdušňování a odprášení, rozvodů vč. dávkování záměsové vody a stlačeného vzduchu. Předmět díla ...
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení. 2. Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.
Pořízení drapákového překladače
Předmětem veřejné zakázky drapákový kolový překladač pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy k ...
Dodávka automatického skladového systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nového samostatného automatického vertikálního skladového systému na principu výtah, vč. servisního zabezpečení, dodávky polic, mimozáručního servisu a zaškolení obsluhy.
Poptávám nová kolečka na paletový vozík
Poptávám nová kolečka na paletový vozík typ: FGR-16 BELET OPP VEJPRTY, jsou to přední kolečka 2ks.
Roční prohlídka strojní a elektrické části TS 2/6 a HDZ Lazy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení roční podrobné prohlídky strojní a elektrické části včetně drobných oprav těžního stroje 2/6 (TS) a strojní části havarijního dopravního zařízení (HDZ) na lokalitě Lazy v členění a v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3.1 této zadávací dokumentace (Rozsah roční prohlídky TS 2/6 a HDZ Lazy) a dle ...