Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii II
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1. Výroba, dodávka a montáž nábytku a vybavení. 2. Výroba, dodávka a montáž úložných systémů a manipulační techniky.
Pořízení drapákového překladače
Předmětem veřejné zakázky drapákový kolový překladač pro manipulaci s AL šrotem. Zařízení bude pracovat v klimatických podmínkách -20 °C až 40 °C a bude se pohybovat jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze Technická specifikace, která tvoří přílohu č.2 výzvy k ...
Dodávka automatického skladového systému
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů nového samostatného automatického vertikálního skladového systému na principu výtah, vč. servisního zabezpečení, dodávky polic, mimozáručního servisu a zaškolení obsluhy.
Poptávám nová kolečka na paletový vozík
Poptávám nová kolečka na paletový vozík typ: FGR-16 BELET OPP VEJPRTY, jsou to přední kolečka 2ks.
Roční prohlídka strojní a elektrické části TS 2/6 a HDZ Lazy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení roční podrobné prohlídky strojní a elektrické části včetně drobných oprav těžního stroje 2/6 (TS) a strojní části havarijního dopravního zařízení (HDZ) na lokalitě Lazy v členění a v rozsahu specifikovaném v příloze č. 3.1 této zadávací dokumentace (Rozsah roční prohlídky TS 2/6 a HDZ Lazy) a dle ...
Zabezpečenie technického vybavenia pre Zberný dvor
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor v obci Likavka Celkové množstvo alebo rozsah: 1.Teleskopický manipulátor 1 ks 2.Vyklápací náves 1 ks 3.Traktorový príves s ramenovým nosičom 1 ks 4.Kontajner na veľkoobjemný odpad uzatvárateľný v objeme 22m3 1 ks 5.Kontajner na biologický rozložiteľný odpad uzatvárateľný v objeme ...
Manipulátor teleskopický - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 6 kusů manipulátorů/nakladačů ve dvou provedeních - 4 kusy „teleskopický manipulátor“ a 2 kusy „teleskopický manipulátor rotační“ s příslušenstvím pro zabezpečení manipulace s nákladem, břemeny a sypkým materiálem v pracovní výšce 4 až 15 metrů.
Dodávka vnitřního vybavení pro krajskou galerii
Předmětem veřejné zakázky je výroba, dodávka a montáž nábytku, vybavení, úložných systémů a manipulační techniky do objektu budoucí Gočárovy galerie.
Požární automobilový nosič kontejnerů S3 s hydraulickým nakládacím jeřábem a ADR
Předmětem VZ je pořízení 1 ks nového požárního automobilového nosiče kontejnerů S3 s hydraulickým jeřábem a ADR (dále jen „nosič“), který je určen k zajištění nezbytné dodávky v oblasti „prostředků pro odstraňování následků povodní“ při řešení krizových stavů a mimořádných událostí.
Rozšírenie a modernizácia prevádzky ZZPOBO, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup novej, nepoužívanej techniky na rozšírenie činnosti súvisiacich so zberom a triedením iného ako nebezpečného odpadu a upratovacími a čistiacimi prácami v rámci údržby lokálnych cestných komunikácií. Jedná sa o nákup vysokozdvižného vozíka a nadstavby zverové čeluste. Čelný dieselový vysokozdvižný vozík so zverovými ...
Vozíky
Predmetom zákazky je dodávka vozíkov a rudiel pre krajské centrá podpory a útvary Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Čelní nakladač malý na traktor Kubota M8560
Čelní nakladač bude využíván ke skládání a převážení materiálu na polesí, školek a střelnice. Současně s nakladačem bude pořízeny paletizační vidle a čelní lopata na sypký materiál. Pořízením vlastního nakladače dojde k urychlení a ušetření práce a odpadnou náklady na přejezdy.
Třídicí zařízení pro zásilky nestandardních rozměrů / Sorting equipment for atypical consignments
Předmětem veřejné zakázky je dodání třídícího zařízení pro zásilky nestandardních rozměrů, dále dodání návodů pro obsluhu a údržbu v českém jazyce, provedení montáže a instalace, uvedení do provozu, seznámení pracovníků obsluhy a údržby s provozem, návodem k obsluze, bezpečnostními předpisy a údržbou zařízení v českém jazyce, dodání náhradních a ...
KII IT-90-21-00454 Suchý odběr strusky z kotlů K5 a K6
Předmětem veřejné zakázky je realizace nových a modernizace stávajících dopravníkových tras pro odvod tuhých zbytků z uhelných kotlů v rámci provozu Teplárny Trmice. Jedná se o sjednocení systémů dopravy odškvárování a dopravy odstruskování do jednoho celku, vytvořením nové trasy pro odstruskování kotlů K5 a K6 a napojení této trasy na stávající ...
Nakladače a manipulátory 2021
Dodávka 4 ks kolových nakladačů a 4 ks manipulátorů pro manipulaci s posypovou solí.
FZŠ - kontejnerový nosič hm. k. S
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks automobilového nosiče kontejnerů (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Digitální transformace výroby dřevěných pelet
Předmětem Zakázky je pořízení sofistikovaných výrobních a nevýrobních technologií, které budou propojeny autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu společnosti. Výstupem projektu v rámci digitální transformace podniku žadatele bude integrovaný systém, který čerpá data z ERP systému a zabezpečuje obousměrnou autonomní komunikaci s ...
Dodávka prototypových dílů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka prototypových dílů v rámci projektu Nová generace šikmé schodišťové sedačky se zakřivenou dráhou.
Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 4. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele, dle technické specifikace uvedené v části 4 ZD - Technická specifikace, jejichž ...
Teleskopický manipulátor s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového teleskopického manipulátoru včetně příslušenství. Podrobné vymezení předmětu zakázky včetně technických, jakostních a funkčních požadavků zadavatele je uvedeno v příloze č.7 Záruka na celý stroj minimálně 12 měsíců. Dodávka nového teleskopického manipulátoru musí obsahovat všechny požadované ...
Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2022
Předmětem veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 3. čtvrtletí 2022," zadávané formou otevřeného řízení dle § 56 ZZVZ, je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného dodavatele dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné ...
Flexibilní poháněné válečkové dopravníky
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky flexibilních válečkových poháněných dopravníků pro logistická centra zadavatele včetně doplňkového zboží, náhradních a spotřebních dílů ke zboží a poskytování záručního a mimozáručního servisu.
Pavel Plíštil - Technologie pro třídění odpadů - dodávka kolového rypadla, mobilní třídící linky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, mobilní třídící linky a vysokozdvižného vozíku. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení vlečky EME
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce zabezpečovacího zařízení a elektrických rozvodů (napájení stavědlové ústředny) v obvodu vlečky, která spočívá v provedení demontáži nepotřebného zařízení a kabeláže, zajištění potřebných dodávek zařízení, stavebních konstrukcí, elektronického stavědla, jednotného obslužného pracoviště vlečky a ...