I/23, I/38, I/50, I/55 - Výstavba silničních meteorologických stanic
Předmětem plnění je vybudování nově naprojektovaných meteostanic, které budou sledovat podmínky bezprostředně ovlivňující dopravu na komunikaci.
Výběr zhotovitele stavby CZT Boskovice střed
Předmětem veřejné zakázky je realizace zdroje KVET (kombinovaná výroba el. energie a tepla) ve stávající kotelně ZŠ Sušilova a soustavy CZT, která bude zásobovat teplem objekty ZŠ 9. května, MÚ 9. května, městské lázně a saunu. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž vybudování rozvodu nízkého napětí (NN), který bude napájet objektové ...
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv, prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnou políciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných ...
PřF/UPOL – Elektromagnetický měřič vodivosti půdy pro bezkontaktní měření
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického měřiče vodivosti půdy pro bezkontaktní měření na více profilech najednou. Přístroj bude využit při výuce fyzickogegrafických a geologických praktických předmětů zaměřených na mapování a monitorování půdních nebo geologických poměrů na různých stanovištích. Tato veřejná zakázka souvisí s ...
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a rekonštrukcii a modernizácii VZT a MaR v objekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. č. 2A v Bratislave v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. Melindou Neumannovou (výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj ...
Sada pro akustickou charakterizaci materiálů
Předmětem zakázky je dodávka sady pro akustickou charakterizaci materiálů, obsahující sadu akustických impedančních trubic, které slouží k měření akustických vlastností malých zkušebních vzorků, včetně kompozitních materiálů (například stropních obkladů) a nepravidelných materiálů (například pórovitých akustických obkladů). Podrobně je předmět ...
ED-XRF spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového ED-XRF (Energy Disperzive X-Ray Fluorescence) laboratorního spektrometru včetně výpočetního systému s obslužným analytickým softwarem včetně příslušenství a sady kyvet pro stanovení obsahu síry v leteckých palivech typu JET A-1, F-18, F-34, F-35, F-40, F-44 a v motorové naftě typu F-54 dle ASTM ...
Dodávky zkoušeček, zkratovacích souprav NN, VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek zkoušeček a zkratovacích souprav NN, VN
Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu
Předmětem zakázky je dodávka modulárního analyzátoru pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu, který bude sloužit jako nezbytný nástroj pro sběr, analýzy a vyhodnocení dat v široké škále a napříč měřenými veličinami v technické diagnostice od celého spektra vibrací, akustickou oblast při současném monitorování otáček. Podrobně je předmět ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově – ulice Komenského a Palackého - část PS a NZ
Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. dodávka, montáž a uvedení do provozu nové předávací stanice jak po stránce strojní, elektro, tak i MaR a ASŘP vč. fakturačního stanoveného měření studené vody, dopouštění a elektrické energie a zapojení do systému přenosu dat vč. vizualizace stanice a měření.
Viacúčelové meteorologické stanice
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia viacúčelových meteorologických staníc so snímačmi uvedenými v opise predmetu zákazky spolu s dodávkou softvéru na vizualizáciu údajov, formou softvérových licencii.
Didaktické pracoviště - pracoviště průtoku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktického experimentálního pracoviště pro měření průtoku a kalibraci průtokoměrů ve vodních tratí (dále jen „experimentální pracoviště průtoku“). Zadavatel požaduje dodání experimentální pracoviště průtoku dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 ...
PřF/UPOL – Georadar s anténami
Předmětem veřejné zakázky je dodávka setu georadaru s vybranými anténami a příslušenstvím pro sběr dat v terénních podmínkách. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...
Duální kapalinový chromatograf, hmotnostní spektrometr a vyhodnocovací PC
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka duálního kapalinového chromatografu, hmotnostního spektrometru a vyhodnocovacího PC dle technické specifikace.
Detektory k vysokorozlišovacímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou detektory k vysokorozlišovacímu rastrovacímu elektronovému mikroskopu, tj. dodávka nejmodernější kombinace detektorů pro měření chemického složení a krystalografických parametrů pro stávající rastrovací elektronový mikroskop: SSD EDS detektor s rozlišením MnK-alfa 127 eV s velikostí snímače 100 mm2 a EBSD ...
Rekonstrukce chlazení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 2 ks stávajících kompresorových soustrojí typ 4VN 150 A a instalace 2 ks nových kompresorových soustrojí a instalace nového systému řízení (MaR), včetně detekce úniku NH3. Předmětem zakázky je dále výměna expanzní nádrže a dodávka sběrače kapaliny.
Dodávka vodoměrů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace v článku 4. Zadávací řízení se týká uzavření rámcové dohody na každou dílčí část veřejné zakázky dle ustanovení § 131 ZZVZ. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 (čtyři) části, a to: Část č. 1 - Dodávka magneticko-indukčních měřidel ...
Dodávka meteorologického radaru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka meteorologického radaru včetně jeho instalace a souvisejících služeb.
Dodávka systému pro nanoindentační měření
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro nanoindentační měření vybaveného dynamickou mechanickou analýzou a teplotní celou, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka učebních pomůcek - opakování
Předmět plnění je dodávka učebních pomůcek. Tato veřejná zakázka je dělena na 2 částí: váhy a komponenty kloubových hřídelů.
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Průtokový cytometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Průtokového cytometru pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Etalony a měřící zařízení pro metrologické laboratoře AČR - nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení přístrojů a etalonů v metrologických laboratořích AČR. Veřejná zakázka je rozdělena na 10 částí: část veřejné zakázky č. 1 - Multifunkční kalibrátor elektrických veličin část veřejné zakázky č. 2 - Kalibrátor vysokých tlaků část veřejné zakázky č. 3 - Souprava simulátorů pro kalibraci ...
Energetický audit budov v správe majetku zdravotníckych zariadení ŽSK a v Oravskej poliklinike
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhodnotenie vhodnosti realizácie opatrení formou Garantovanej energetickej služby. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieĺom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobnosti ...
Energetický audit vybraných budov Žilinského samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie účelových energetických auditov budov v zmysle zákona 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a vyhodnotenie vhodnosti realizácie opatrení formou Garantovanej energetickej služby