Oprava meracích prístrojov PHM
Komplexný servis koľajovej váhy TRAPERS DRS 120t pri úradnom overení váhy. Viac v súťažných podkladoch.
Prístroj na meranie častíc s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup prístroja na meranie veľkosti a tvaru pevných častíc suchou aj mokrou cestou, využívajúci metódu dynamickej obrazovej analýzy. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 súťažných podkladov Technická špecifikácia predmetu zákazky.
Kombinovaný pH meter/ konduktometer na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách III
Predmetom zákazky je dodanie kombinovaných pH metrov/ konduktometrov na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách v celkovom počte 5 ks (2 ks stolový pH meter a 3 ks prenosný pH meter).
Dohľadomery vhodné pre systémy AWOS pre letisko Košice
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a záručný servis dohľadomerov - disdrometrov a dohľadomerov - transmissometrov certifikovaných pre letecké meteorologické systémy (ďalej len AWOS), ktoré sú v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ (ďalej len LMS) lokalizované na letisku v Košiciach počas záručnej doby. Podrobný opis predmetu ...
Výmena budenia TG31, TG32, TG 41 A TG42 - EBO
Predmetom zákazky je dodávka nových regulátorov budenia TG vrátane rozvádzačov, kabeláže, meracích a ovládacích prístrojov (spolu 4 kusy) v JE SE-EBO a súvisiace služby výkonu prác a inžinierskej činnosti.
Kalibrácia meradiel na meranie elektrických veličín
Vykonanie kalibrácie zariadenia FLUKE 5500 A v predpísaných intervaloch. Vystavenie kalibračného certifikátu.
Kalibrácie na meranie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálu - ADR FM
Vykonanie akreditovanej kalibrácie zariadenia ADR FM 10
Nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato
Predmetom zákazky je nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu v maximálnom počte 200 kusov. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie kompatibility prenosu dát z priemerky do informačného systému Podrobné sledovanie pohybov dreva (ďalej len "PSPD"), ktorý v ...
Poptáváme montáž vodoměrů v bytovém domě
Instalace vodoměrů k bytům v SYvJ - 9 bytových jednotek.
Vypracovanie meraní hluku z dopravy na sprevádzkovaných úsekoch diaľnic
Predmetom zákazky je realizácia objektivizácií (meraní) hluku z dopravy na sprevádzkovaných úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, ktoré sú v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám senzory tlaku
Poptávám senzory tlaku. Dobrý den, máme u nás ve firmě senzory tlaku trafag DCS16.0AR-typ 8864.79.2315 0-16 bar a poprosil bych o CN na stejný typ senzoru, ale na tlak 0-25 bar, pokud máte. Předem děkuji. Górecki
Vybavenie SOŠE poprad- 3D Skenery, 3D Simulátor
Predmetom zákazky je vybavenie pre potreby odborného vyučovania Strednej odbornej školy elektrotechnickej. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1: Vybavenie SOŠE Poprad - 3D Simulátor elektrických inštalácií s meracími zariadeniami Časť 2: Vybavenie SOŠE Poprad - 3D Skenery Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, v ...
D3 Čadca, Bukov  Svrčinovec  Skalité
Predmetom zákazky je vykonanie geotechnického monitoringu (ďalej len "GTM") na úsekoch diaľnic a rýchlostných ciest v správe NDS. Cieľom monitoringu je dlhodobo sledovať a vyhodnocovať možné geotechnické riziká v pravidelných intervaloch, najmä v súvislosti s potenciálnymi problémami násypov a zárezov na vybudovanej trase. GTM zahŕňa vykonávanie ...
Poptáváme opravu průtokoměru Micronics Portaflow 220
Poptáváme opravu průtokoměru. Dobrý den, používáme ultrazvukový průtokoměr Micronics Portaflow 220. Při posledních měření nám ale hlásí chybu, že nemá signál. Umíte opravit tento přístroj?
Prenosný multidetektor plynov s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom
Predmetom zákazky je dodávka viackanálového multidetektora plynov, ktorý umožní meranie minimálne štyroch rôznych plynov, respektíve pár s automatizovaným testovacím a kalibračným systémom.
Premiestnenie obchodného merania plynu v areáli RSLT Vranov nad Topľou, pracovisko Margecany
Predmetom zákazky je preloženie obchodného merania plynu z priestorov odpredanej budovy bývalej kotolne, do areálu RSLT a osadenie zostavy meradla zemného plynu podľa požiadaviek stavebníka a projektovej dokumentácie.
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky v mestskej časti Bratislava - Nové mesto. Pôjde o odstránenie porúch a oprava konštrukcií strojovne a skladov, zlepšenie architektonického vzhľadu strojovne, príprava pre montáž novej bazénovej technológie, modernizácia filtrácie v 50 m a 25 m bazéne a výmena ...
Dodanie a osadenie sčítačov cyklistov na území TTSK
Predmetom zákazky je dodanie automatických sčítačov cyklistov/sčítacích zariadení cyklistov, obslužného softvéru, doprava na miesto určenia, inštalácia, montáž vrátane zaliatia drážok, inicializácia a zaškolenie zodpovednej osoby na obsluhu zariadenia a ovládanie softvérového vybavenia v počte 7 ks na bližšie určených miestach Trnavského ...
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby
Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich ...
Meranie napätosti predpínacej výstuže mostov v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Na vybraných mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s, na ktorých boli v minulosti nainštalované snímače starších generácií na meranie napätia/sily v predpínacej výstuži sa vykoná kontrola ich existencie/neexistencie, kontrola ich stavu, funkčnosti a možnosti merania meracími aparatúrami novších generácií, meranie a vyhodnotenie ...
Vybavenie SŠ Prešov - Vybavenie učebne pre metroógiu
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učebne pre metrológiu do učebných priestorov Spojenej školy, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nálezové opravy a profylaktika prenosných meteorologických staníc TACMET MAWS201M 2023
Predmetom zákazky je vykonanie nálezových opráv, profylaktiky, kalibrácie a aktualizácie obslužného hardvéru a softvéru prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2023 - 2025.
Zberný dvor v obci Breznica – Technické vybavenie
Predmetom je výber dodávateľa tovarov na projekt: Zberný dvor v obci Breznica Časť 1: Traktor s príslušenstvom Traktor 1 ks Čelný nakladač na traktor 1 ks Paletizačné vidly 1 ks Lopata s drapákom 1 ks Drvič za traktor 1 ks Časť 2: Traktorový príves Traktorový príves 1 ks Časť 3: Mostová váha Mostová váha 1 ks Časť 4: Kontajnery ...
Termokamery
Predmetom zákazky je dodávka termokamier na meranie telesnej teploty na základe termometrie v reálnom čase.