LF/UPOL - Sériové zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sériového zařízení pro detekci UV-VIS neaktivních analytů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg.č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Modulátory s řídícími jednotkami a jednofotonový detektor_FM _153_154_156
Photo-elestický modulátor + řídící elektronika, Akusto-optický modulátor + řídící elektronika, Jednofotonový detektor.
Merací prijímač
Predmetom zákazky sú informačno-komunikačné technológie pre špecializované laboratórium. Zákazka pozostáva zo 4 častí: Merací prijímač , Sada simulátorov impulzných porúch a porúch napájania pre EMC automobilovej techniky, Sada zosiľňovačov pre skúšky odolnosti voči spojitému rušeniu pre zariadenia automobilovej techniky , Injekčná umelá sonda a ...
Jednofotonový detektor_FM 156
Jednofotonový detektor.
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem ICP MS s kolizně reakční celou, měřením distribuce velikosti nanočástic SP ICP MS, a pro speciační analýzu ve spojení s kapalinovou chromatografií HPLC ICP MS. Spektrometr ICP MS s iontovou částí na bázi kvadrupólu pro stanovení nízkých ...
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poptávám váhu do skladu
Poptávám váhu do skladu na počítání dílů, nejlépe od ( 0g-0,5g) a do hmotnosti 30kg . Předem moc děkuji s pozdravem Radek Čutrik Giessmann
Sestava pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení
Předmětem zakázky je dodávka Sestavy pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení.
Rekonstrukce výměníkové stanice VS3 ve FN Plzeň BVN
Předmětem zakázky je dodávka a montáž technologie a potrubních rozvodů včetně řídicího systému výměníkové stanice VS3 FN Plzeň v areálu bývalé Vojenské nemocnice. Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale ...
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Dodání souboru IRMS ve spojení s elementárním analyzátorem a automatickým podavačem
Předmětem veřejné zakázky je dodání souboru IRMS ve spojení s elementárním analyzátorem, automatickým podavačem kapalných a pevných vzorků, univerzální interface k elementárnímu analyzátoru, ovládací datastanice, ovládací a vyhodnocovací SW.
Sada malých průmyslových a kolaborativních manipulátorů
Předmětem zakázky je dodávka sady malých šestiosých a sedmiosých kolaborativních a nekolaborativních manipulátorů. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálková ovládání (teach pendanty). Je předpoklad, že spolu bude spolupracovat několik kolaborativních a nekolaborativních strojů různých výrobců, řízených jedním řídicím ...
7240 - Náhrada snímačů ruské výroby v HZ 1. až 4. bloku
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících snímačů, které zajišťují funkci měření průtoku, hladiny, tlaku a tlakové diference a kabeláže (zrušení stávajícího napájení 220V AC, kabeláž mezi snímačem a sdružovací krabicí) a dále výměna ventilů na proplachovém a připojovacím uzlu (instalace nových ventilů místo ventilů C23 na proplachovém a ...
Spektrometr pro měření dynamického rozptylu světla pro LF UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu spektrometru pro měření dynamického rozptylu světla, pro potřeby projektu „Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí“, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.
Kapalinový chromatograf s hmotnostním spektrometrem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapalinového chromatografu s hmotnostním spektrometrem.
HTS mass spectrometr
Výběrové řízení požaduje dodání a instalaci nového hmotnostního spektrometru HTS. Přístroj bude integrován do robotických screeningových systémů. Předmět plnění zahrnuje také bezplatné školení zaměstnanců kupujícího k obsluze dodaného zařízení. Předmět veřejné zakázky je podrobně uveden v příloze č. 1 Technické specifikace (Specifikační dokument ...
Monitorovací stanice GSM - nákup
Pořízení 1 ks přenosné monitorovací stanice pro měření dávkového příkonu GSM (GPRS) přenosem dat a softwarem RAMON
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných učební a laboratórií
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Vysokotlaký pístový tlakoměr do 1 GPa
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku kapalinového pístového tlakoměru s rozsahem měření přetlaku 20 až 1000 MPa, nejistotou měření +/- 0,05 % odečtu a citlivostí 80 ppm nebo lepší (dále jen „zařízení“). Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci v kapitole 3 Technické podmínky. Součástí předmětu ...
Převozný dozimetrický přístroj - nákup
Pořízení 1 ks převozného dozimetrického přístroje pro měření radioaktivní kontaminace terénu s možností spektrometrie a výstupem do mapového podkladu IRIS 2x2L
Přenosný přístroj pro zjišťování radioaktivní kontamoinace terénu (větších ploch) a autonomního měření
Pořízení 2 ks přenosných přístrojů pro zjištování radioaktivní kontaminace terénu (větších ploch) a autonomního měřění s možností výstupu do mapových podkladů.
Ruční detektor kontaminace - nákup
Pořízení 37 ks ručních přístrojů pro rychlou detekci směsné plošné kontaminace a dávkového příkonu
Automatizace Smart Home Care 1 a Smart Home Care 2 - II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologií pro monitorování automatizace dvou bytů 2+kk v tzv. konceptu Smart Home Care (SHC1 a SHC2) v objektu CPIT TL3. Předmětem plnění je zajištění realizace senzorické sítě (monitoring spotřeby el. energie (provozní, referenční), monitorování spotřeby vody, monitorování životních aktivit obyvatel v ...
Centrum hydraulického výzkumu - PS 02 elektro, PS 03 ASŘTP, měření a regulace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a generální montáž provozních souborů PS02 ELEKTRO a PS03 ASŘTP a MĚŘENÍ A REGULACE, jako součásti komplexního projektu vybudování „Horké zkušebny“. Podrobný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky je rozpracován v zadávací dokumentaci.
FF/UPOL - FT-IR spektrometr pro far a mid oblast
Předmětem veřejné zakázky je dodávka FT-IR spektrometru pro far a mid oblast. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.