Rámcová dohoda na dosazení měření el. energie na lokomotivy řady 380
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dosazení měření spotřeby el. energie na lokomotivy ř. 380 v předpokládaném počtu 20 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Rekonstrukce a dodávka zařízení pro laboratoř průtoku kapalin 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluv na rekonstrukci etalonu průtoku vody a dodávku zařízení na zkoušku tlakem pro vodoměry a měřiče tepla - blíže viz popis předmětu jednotlivých částí zakázky.
Ručný Ramanov spektrometer na detekciu výbušnín
Časť 1 Ručný Ramanov spektrometer na detekciu výbušnín Časť 2 Ručný FTIR spektrometer na detekciu výbušnín
Poptávám  5 ks snímačů teploty
Poptáváme dodávku 5 ks snímačů teploty odporových ZPA 112 675 825, Pt 100 s kabelem 6,3 m. Děkuji Stanislav Mrhač
Nákup materiálů v rámci projektů Automatizace ručního prosycování kompozitů
Předmětem veřejné zakázky je dod0ávka materiálů pro realizaci 4 samostatných projektů popsaných níže. a) „Automatizace ručního prosycování kompozitů“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: ...
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací
Předmětem plnění této veřejné zakázky „Diagnostický systém pro pořízení fotopasportu komunikací“ je dodávka (koupě) systému pro dokumentaci povrchu komunikace a jejího okolí s využitím skenovací a zobrazovací techniky včetně nástrojů pro následné zpracování pořízených dat do formy videopasportu s možností provádění měření základních neproměnných ...
Nákup 10 kusů analyzátorů kvalitativních parametrů v mobilních sítích
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů analyzátorů kvalitativních parametrů v mobilních sítích
Nákup 10 kusů přenosných měřicích přístrojů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 kusů real-time monitorovacích přijímačů/ spektrálních analyzátorů pro měření, analýzu a lokalizaci analogových a moderních digitálních signálů a 10 kusů ručních směrových antén pro zaměřování rádiových signálů.
CATRIN/RCPTM - RTG-fotoelektronový spektrometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysoce automatického a zároveň prostorově kompaktního RTG-fotoelektronového spektrometru (dále jako “zařízení”), pro detailní chemickou analýzu povrchů dle uvedené specifikace.
Nákup 9 kusů kompaktních real-time spektrálních analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9 kusů kompaktních real-time spektrálních analyzátorů.
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF AIR
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Služby pro zajištění monitoringu ovzduší a jeho interpretace NF TENT
Poskytnutí služeb pro plnění předmětu projektu, vytvoření akčních plánů na základě monitoringu kvality ovzduší ve vybraných oblastech. Plnění se skládá ze zajištění měřící techniky, hardware a software a odborné obsluhy na monitoring kvality ovzduší
Metrologické služby
Předmětem plnění veřejné zakázky je: 1) zajištění dodávek měřičů tepla a měřičů průtoku 2) zajištění metrologických služeb
Digitální transformace elektrotechnického výrobního procesu NAM system, a.s.
Předmětem zakázky je dodání 2ks univerzálních testerů pro výrobu elektrotechnických zařízení, dodání 4ks adaptérů a 4ks měřících přístrojů dle Zadávací dokumentace.
KII_IT-90-12-00543 Instalace pásových vah na podavačích paliva kotle K6
Předmětem díla je dodávka a montáž 8 ks pásových vah na podavače uhlí na kotli č. 6 v ČEZ, a. s., Elektrárně Ledvice. Dílo bude provedeno formou dodávky na „klíč“ tzn. včetně zpracování realizační projektové dokumentace; zajištění dodávek veškerého potřebného zařízení, provedení montáží a demontáží; zprovoznění a nastavení dodané technologie; ...
Dodávka a instalace váhových systémů s recepturovacím softwarem
Předmětem zakázky je dodávka dvou totožných váhových systémů (vybavení dvou samostatných navažovacích místností). Váhový systém v každé navažovací místnosti bude vybaven jedním řídícím váhovým terminálem a třemi váhovými platformami. Všechny váhy budou metrologicky ověřená stanovená měřidla. Je třeba pokrýt rozsah navážek od 0,08 g do 150,00 ...
Integrovaný systém pro monitorování mikroklimatu v lesním prostředí
Předmětem dodávky je 60 integrovaných systémů pro monitorování povětrnostních podmínek v lesním prostředí a online přenos dat do cloudového prostředí, přičemž každý systém se skládá z: 1. 3 ks senzorů pro měření vlhkosti svrchní vrstvy půdy metodou TDR 2. 1 ks kombinovaného senzoru pro měření sytostního doplňku měřením teploty a vlhkosti vzduchu ...
Nákup experimentálních přístrojů a měřidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka experimentálních přístrojů a měřidel včetně příslušenství.
Metrologická laboratoř
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové odborné učebny - metrologické laboratoře pro celoživotní vzdělávání v budově VOŠ, SPŠ automobilní a technické na adrese Senovážné náměstí 4 v Českých Budějovicích. Učebna bude sloužit pro výuku strojního měření, zjišťování technologických vlastností kovů (optická měření, 3D technologie pro ...
Zařízení pro Pyrotechnickou službu - opakované vyhlášení část D,E
Nákup zařízení pro Pyrotechnickou službu PČR
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov – VF, RACOM a TESLA
Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO a IRAO a ZRAM v rozsahu podľa špecifikácie zákazky. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Instalace měření kvality uhlí - popeloměry
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření stávajících měřících míst kotle K6 celkem o 8 ks nových snímačů kvality uhlí (popeloměrů), které budou instalované na pasové podavače uhlí typu MGF v CEZ, a. s., Elektrárně Ledvice. Dílo bude provedeno formou dodávky na „klíč“ tzn. včetně zpracování realizační projektové dokumentace; zajištění dodávek ...
UTB - Hmotnostní detektor pro HPLC systém
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka hmotnostního detektoru pro HPLC systém pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Sada přesných a analytických vah
Předmětem zakázky je dodávka sady vah, která se skládá z analytické a přesné váhy pokrývající rozsah vážení od velmi malých vzorků o hmotnosti jednotek gramů až po předměty o celkové hmotnosti min. 10 kg. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací ...