Servis analyzátorov dychu Dräger - opakované
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisu a opráv určených meradiel - analyzátorov dychu značky Dräger.
NIS inventarizace GHG
Předmětem plnění této veřejné zakázky je: - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na stacionární zdroje. - vypracování inventarizace emisí skleníkových plynů v rámci Národního inventarizačního systému (NIS) pro oblast „Energetika“ se zaměřením na ...
LF/UPOL/ÚMTM - Obnova zařízení zvěřince
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy přístrojů, zařízení a vybavení pro obnovu zařízení zvěřince Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, uvedení do provozu, validace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným ...
Měření, dodávka dat a zpracování výstupů proměnných parametrů vozovek dálnic a silnic I. třídy
Zakázka navazuje na předchozí a zajišťuje kontinuitu v dodávce dat pro SHV na období 4 let. Každý rok budou změřeny veškeré dálnice a 1/2 silnic I. třídy. Jedná se o parametry: podélná nerovnost IRI, hloubka vyjeté koleje, hloubka vody ve vyjeté koleji, příčný sklon vozovky, makrotextura MPD, poruchy vozovek, fotodokumentace.
Etalony a měřící zařízení pro metrologické laboratoře AČR - nákup 2023
Předmětem veřejné zakázky je nákup etalonů, přístrojů a měřících zařízení pro metrologické laboratoře: Zařízení pro kalibraci malého momentu síly - 1 ks, Souprava etalonů tlaku 10 bar až 500 bar - 3 ks, Souprava etalonů momentu síly 0,1 Nm až 10 Nm, 100 Nm, 500 Nm - 1 ks, Kalibrátor zesilovačů - 1 ks, Hygrometr etalonový - 1 ks.
Měřidla s bezdrátovým přenosem dat - rozšíření
Předmětem tohoto zadávacího řízení je komplexní dodávka Měřidel s bezdrátovým přenosem dat - rozšíření podle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Eddy covariance, Gazometer/fluorometer, Pôdne skleníkové plyny
Predmetom verejného obstarávania sú prístroje na meranie uhlíka: 1. časť: Eddy covariance - predmetom verejného obstarávania je prístroj na duálne meranie výmeny plynov (CO2, H2O) na vegetácii (fotosyntéza, respirácia, gazometer) a súčasne fluorescenciu chlorofylu (fluorometer). Prístroj umožňuje meranie množstva CO2, a H2O na vegetácii v ...
Modernizace transmisometrů na letištích Karlovy Vary, Brno/Tuřany, Ostrava/Mošnov a Praha/Ruzyně
Předmětem plnění VZ je modernizace transmisometrů (optických hlav) na letišti Karlovy Vary, Praha Ruzyně, Ostrava Mošnov a Brno Tuřany. Jedná se o výměnu optických hlav přijímačů a vysílačů a přenosových modemů.
8402 - Výměna RCH odběrových boxů vzorků z I.O. a přesunutí systému MPC1, 2, 3 a 4
Předmětemveřejné zakázky je dokumentační část a realizace díla nazvaného „8402 - Výměna RCH odběrových boxů vzorků z I.O. a přesunutí systému MPC1, 2, 3 a 4“ formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav a dalších požadovaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací ...
Internal Inspections 2023-2028
Předmětem VZ je uzavření rámcové smlouvy se 3 dodavateli na roky 2023-2028, jejíž předmětem jsou vnitřní inspekce plynovodů o DN200 - DN1400. Další informace o předmětu plnění VZ jsou uvedeny v čl. 1.2 ZD a návrhu smlouvy. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, budou vyzývání k předložení nabídek v dílčím zadávacím ...
Radary pro měření rychlosti v obci Světice
Předmětem veřejné zakázky je nákup zařízení pro měření rychlosti, pronájem zařízení pro měření rychlosti, nákup maket technologie pro měření rychlosti, zabezpečení provozu zařízení pro měření rychlosti.
G590 - Rekonstrukce heterogenních svarových spojů s nátrubky pro hladinoměry na plášti
Komplexní provedení investiční akce „G590 - Rekonstrukce heterogenních svarových spojů s nátrubky pro hladinoměry na plášti a studeném dně PG“ včetně vyhotovení a předání potřebné dokumentace, zařízení a materiálu. Dílo spočívá v provedení rekonstrukce stávajících heterogenních svarových spojů vložením dílensky provedeného HSS s dodatečně ...
Opravy a overenia vodomerov
Oprava a overenie určených meradiel uvedených v prílohe (harmonogram opráv).
Senzorický systém pro mobilní roboty - radiační detektory
Předmětem zakázky je dodávka sady detekčních systémů pro měření ionizujícího záření, každý systém bude složen ze samotného detektoru a multikanálového analyzátoru. Požadované systémy budou mít vysokou variabilitu použitých technologií a možných případů využití: jsou zahrnuty detektory s fotonásobičem na bázi křemíkových fotodiod (SiPM) i klasickým ...
Dálkové odečty tepla a vody v bytových domech města Benešov
Dálkové odečty tepla a vody v bytových domech a domech s pečovatelskou službou města Benešov, dle podrobného seznamu nemovitostí. Součástí veřejné zakázky je dále zajištění servisu a oprav měřidel, možnost pravidelných informativních (půlroční, měsíční) odečtů s pomocí software a hardware zhotovitele s výstupem pro nájemníky, provedení konečných ...
Servis analyzátorov a prístrojovej techniky
3.1Predmetom zákazky je zabezpečenie servisu a analyzátorov a prístrojovej techniky, pre potreby verejného obstarávateľa podľa nižšie uvedeného rozsahu. 3.2Rozsah - 1 JV servis analyzátorov a prístrojovej techniky 3.3Miesto dodania: Slovenská inšpekcia životného prostredia , PTČ KE - Rumanova 14 , 040 53 Košice Slovenská inšpekcia životného ...
Obstaravanie technického vybavenia odborných učební
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií uvedených v bode 36 Súťažných podkladov.
Stanovenie koncentrácie dioxínov a ťažkých kovov v spalinách spaľovní RAO PS06 (obj. 808) a PS45
Predmetom zákazky je stanovenie koncentrácie dioxínov a ťažkých kovov v spalinách spaľovní RAO PS06 (obj. 808) a PS45 (obj. 809) jednorazovým akreditovaným meraním v rokoch 2023 až 2026.
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Tachograf Kienzle typ 1318.27  09
Predmetom zákazky je dodanie nového tachografu Kienzle TYP: 1318.27 09 viď foto, PP 479AX, Praga alfa
Kombinovaný pH meter/ konduktometer na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách II
Predmetom zákazky je dodanie kombinovaných pH metrov/ konduktometrov na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách v celkovom počte 5 ks (2 ks stolový pH meter a 3 ks prenosný pH meter).
I/9, I/18 Líbeznice a Sedlčany - výstavba meteostanic
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž meteostanic pro včasná varování v zimním období před nebezpečnými jevy na vozovce a v blízkém okolí jako jsou např. námraza, led, mlha, silný vítr a mokrý nebo sněhem pokrytý povrch.
Poptáváme váhu na nákladní vozidla
Poptáváme váhu na nákladní vozidla. Dobrý den, pro nově vznikající biotechnologickou společnost, bychom do budoucna potřebovaly váhu na nákladní vozidla. Jaká je prosím cena takového zařízení? Děkuji za odpověď.
Spojená škola Školská 447/2 OR Horné Rakovce 1440/29 – výmena termostatických ventilov, meranie
V jednotlivých pavilónoch Spojenej školy Školská 447/2_organizačná zložka pavilónov - Horné Rakovce 1440/29 zrealizovať výmenu termostatických ventilov a kompletnú reguláciu. Celkový rozsah v zmysle kompletnej projektovej dokumentácie.
Kombinovaný pH meter/ konduktometer na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách
Predmetom zákazky je dodanie kombinovaných pH metrov/ konduktometrov na stanovenie pH a vodivosti v zrážkových vodách v celkovom počte 5 ks (2 ks stolový pH meter a 3 ks prenosný pH meter).