Podpora podnikania a duálneho vzdelávania v spoločnosti AMM Prešov, s.r.o.
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie nového technického vybavenia autoservisnej dielne: - zdviháky - prístroj na nastavenie svetiel vozidla - prístroj na nastavenie a meranie geometrie náprav - zváračky
Linka typu C
Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom, Celok na emisné kontroly a kamerový systém
Technologické vybavení dílen - nákup - 1.  část
Dílenské vybavení pro opravy vozidel PANDUR
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru karosář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, návodů a likvidace obalů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a ...
Dodávka soustav zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“) s názvem „Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků“ je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem (dále jen „Kupní smlouva“).
Vybavenie odbornej dielne autooopravár
Predmetom zákazky je obstaranie Vybavenia odbornej dielne autooopravár. Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem. Předmětem plnění VZ je dodávka zvedáků v dělení uvedeném v ZD.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavení autodílen, Rakousko
Dobrý den, hledám dodavatele, výrobce v České republice, který vyrábí spotřební zboží pro automobilové dílny, jako například držák poznávací značky v rakouském formátu a mnoho předmětů pro dílny. Moje výrobky můžete vidět na mé domovské stránce www.wittmann-kennzeichen.at. Jako dodavatel hledám přesně tyto v České republice.
Vybavenie dielne - autoopravár
Náradie, prístroje a zariadenie dielne, ktorá bude slúžiť na výuku žiakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky
Dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly. Viď. bližší opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Vybavenie dielní a odborných učební TV SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo
Predmetom zákazky je nákup strojov a zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Materiálnotechnické vybavenia pre autoelektroniku
Dodávka materiálno-technického vybavenia dielni pre učebný odbor automechanika: Výučbový panel systému - BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Motor s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením Výučbový panel systému - Airbag s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - ...
Učebné pomôcky  mechatronika, výučbové panely
Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Mobilní přístroj pro měření emisí pevných částic vozidlových spalovacích motorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního přístroje pro měření emisí pevných částic (PEMS) vozidlových spalovacích motorů.
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro autolakovnu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro provoz autolakovny dle požadované technické specifikace Zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy na období 48 měsíců.
Zariadenia pre stolársku a autodielňu
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov ...
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky
Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a pre autobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkach poskytovania predmetu zákazky.
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel.
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení ručních dílen, dílenského vybavení pro obor automechanik, autoelektrikář a výukových panelů.
Vybavenie dielne - autoopravár
Vybavenie autodielne náradím a zariadením, ktoré bude slúžiť na výučbu profesionálnych autoopravárov