Kanálový zdvihák, kompresor, rozvod stlačeného vzduchu
Predmetom zákazky je: Kanálový zdvihák pneumaticko- hydraulický 15 t , zdvih 800 mm , nastavenie na šírku kanála 800 1100 mm 1 ks Skrutkový kompresor koaxiálny so o sušičom vzduchu 10 bar, sací výkon 1000 L /min objem nádoby 270L, výkon 7,5 kW 1 ks Rozvod stlačeného vzduchu - 78 m potrubia d= 25 mm 2 x zvod typ A, 2 x zvod typ H s ...
Nákup učebných pomôcok s názvom - Sada mechatronika
Predmetom zákazky je nákup učebných pomôcok s názvom - Sada mechatronika pre Strednú odbornú školu strojnícku a elektrotechnickú v Nitre, ktorý pozostáva z nákupu nového zariadenia, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je nákup materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote (ďalej aj ako SOŠ TaA RS) v zmysle príloh súťažných podkladov (ďalej aj ako SP) pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť predmetu zákazky č. 1: ...
Inovácia technologického vybavenia školského pracoviska pre lakovanie automobilov
Predmetom zákazky je dodanie jednotlivých položiek, ktorú sú uvedené v celkoch podľa navrhnutých skupín: 1. Striekacia technika 2. Držiaky a stojany 3. Stroje pre povrchovú úpravu 4. Ručné náradie 5. Prístroje na odsávanie prachu 6. Prístroje na miešanie farieb 7. Prostriedky na ochranu zdravia pri práci 8. Pracovné stoly a stoličky 9. ...
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik Autoopravár
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia strednej školy, posilnenie významu sekundárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj. Zlepšenie technického a materiálového vybavenia sa dosiahne nákupom tovaru a zariadení do autodielní, v ktorých sa vykonáva odborná prax študentov školy.
Vybavenie pracoviska kontroly vozidiel
Predmetom zákazky je vybavenie autodielne špecializovanými zariadeniami
Vybavenie pracoviska opravárenského lakovania
Predmetom zákazky je vybavenie autodielne špecializovanými zariadeniami
Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné a ľahké úžitkové automobily
Dodávka Valcovej skúšobňe bŕzd pre odobné a ľahké úžitkové automobily a potrebné stavebné práce
Automobilové mechatronické výučbové systémy
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a laboratórií Stredná odborná škola techniky a služieb, Cintorínska 4, Nitra 95050, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné a ľahké úžitkové automobily
Dodávka valcovej skúšobne bŕzd pre osobné a ľahké úžitkové automobily a potrebné stavebné práce
Výukové systémy pneumatiky a elektropneumatiky
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Dielenská technika
Nákup dielenských techniky a nástrojov (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, ...
Školiace autoopravárenské zariadenia
Zariadenia a vybavenie odborných učební a pracoviska odborného výcviku. Školiace autoopravárenské zariadenia,výučbové panely a učebné pomôcky do odbornej učebne, laboratórne pracoviská s vybavením, školiace obrábacie stroje s vybavením, didaktická technika.
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 14 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby) výučbu autoopravárov v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenské pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 18 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby ) výučbu autoopravárov v SOŠ Považská Bystrica. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
SŠ BB – Výukové stroje s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka Výukových strojov s príslušenstvom pre SŠ SOŠ AUTOMOBILOVÁ VLKANOVÁ A SŠ SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavenie odbornej učebne - set pneumatika
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Soupravy pro BO vozidel Tatra - modernizace
Dodávka 8 souprav pro běžné opravy vozidel TATRA.
Podpora podnikania a duálneho vzdelávania v spoločnosti AMM Prešov, s.r.o.
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie nového technického vybavenia autoservisnej dielne: - zdviháky - prístroj na nastavenie svetiel vozidla - prístroj na nastavenie a meranie geometrie náprav - zváračky
Linka typu C
Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom, Celok na emisné kontroly a kamerový systém
Technologické vybavení dílen - nákup - 1.  část
Dílenské vybavení pro opravy vozidel PANDUR
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...