Výukové systémy pneumatiky a elektropneumatiky
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia podľa špecifikácií v súťažných podkladoch.
Dielenská technika
Nákup dielenských techniky a nástrojov (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, štartovacie zdroje, kompresory, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, ...
Školiace autoopravárenské zariadenia
Zariadenia a vybavenie odborných učební a pracoviska odborného výcviku. Školiace autoopravárenské zariadenia,výučbové panely a učebné pomôcky do odbornej učebne, laboratórne pracoviská s vybavením, školiace obrábacie stroje s vybavením, didaktická technika.
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 14 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby) výučbu autoopravárov v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenské pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 18 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby ) výučbu autoopravárov v SOŠ Považská Bystrica. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
SŠ BB – Výukové stroje s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka Výukových strojov s príslušenstvom pre SŠ SOŠ AUTOMOBILOVÁ VLKANOVÁ A SŠ SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavenie odbornej učebne - set pneumatika
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Soupravy pro BO vozidel Tatra - modernizace
Dodávka 8 souprav pro běžné opravy vozidel TATRA.
Podpora podnikania a duálneho vzdelávania v spoločnosti AMM Prešov, s.r.o.
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie nového technického vybavenia autoservisnej dielne: - zdviháky - prístroj na nastavenie svetiel vozidla - prístroj na nastavenie a meranie geometrie náprav - zváračky
Linka typu C
Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom, Celok na emisné kontroly a kamerový systém
Technologické vybavení dílen - nákup - 1.  část
Dílenské vybavení pro opravy vozidel PANDUR
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru karosář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, návodů a likvidace obalů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a ...
Dodávka soustav zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“) s názvem „Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků“ je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem (dále jen „Kupní smlouva“).
Vybavenie odbornej dielne autooopravár
Predmetom zákazky je obstaranie Vybavenia odbornej dielne autooopravár. Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem. Předmětem plnění VZ je dodávka zvedáků v dělení uvedeném v ZD.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavení autodílen, Rakousko
Dobrý den, hledám dodavatele, výrobce v České republice, který vyrábí spotřební zboží pro automobilové dílny, jako například držák poznávací značky v rakouském formátu a mnoho předmětů pro dílny. Moje výrobky můžete vidět na mé domovské stránce www.wittmann-kennzeichen.at. Jako dodavatel hledám přesně tyto v České republice.
Vybavenie dielne - autoopravár
Náradie, prístroje a zariadenie dielne, ktorá bude slúžiť na výuku žiakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky
Dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly. Viď. bližší opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Vybavenie dielní a odborných učební TV SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo
Predmetom zákazky je nákup strojov a zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Materiálnotechnické vybavenia pre autoelektroniku
Dodávka materiálno-technického vybavenia dielni pre učebný odbor automechanika: Výučbový panel systému - BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Motor s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením Výučbový panel systému - Airbag s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - ...