Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 14 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby) výučbu autoopravárov v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Školiace obrábacie stroje s vybavením
Zariadenia a vybavenie pracovísk odborného výcviku pre SOŠ automobilovú Trnava vrátane inštalácie , odskúšania na mieste inštalácie; spoločne so zaškolením obsluhy. 1. časť: Školiace obrábacie stroje s vybavením 2. časť: Dielenské pracoviská s vybavením Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ Považská Bystrica - vybavenie autodielne
Predmetom zákazky je dodanie 18 ks zariadení pre vybavenie autodielne pre (vzdelávacie potreby ) výučbu autoopravárov v SOŠ Považská Bystrica. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia sa nachádza v súťažných podkladoch.
SŠ BB – Výukové stroje s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka Výukových strojov s príslušenstvom pre SŠ SOŠ AUTOMOBILOVÁ VLKANOVÁ A SŠ SOŠ ELEKTROTECHNICKÁ. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavenie odbornej učebne - set pneumatika
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 2 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Soupravy pro BO vozidel Tatra - modernizace
Dodávka 8 souprav pro běžné opravy vozidel TATRA.
Podpora podnikania a duálneho vzdelávania v spoločnosti AMM Prešov, s.r.o.
Predmetom verejného obstarávania je obstaranie nového technického vybavenia autoservisnej dielne: - zdviháky - prístroj na nastavenie svetiel vozidla - prístroj na nastavenie a meranie geometrie náprav - zváračky
Linka typu C
Diagnostické centrum pre STK s príslušenstvom, Celok na emisné kontroly a kamerový systém
Technologické vybavení dílen - nákup - 1.  část
Dílenské vybavení pro opravy vozidel PANDUR
Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru karosář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, návodů a likvidace obalů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a ...
Dodávka soustav zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“) s názvem „Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků“ je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem (dále jen „Kupní smlouva“).
Vybavenie odbornej dielne autooopravár
Predmetom zákazky je obstaranie Vybavenia odbornej dielne autooopravár. Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem. Předmětem plnění VZ je dodávka zvedáků v dělení uvedeném v ZD.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavení autodílen, Rakousko
Dobrý den, hledám dodavatele, výrobce v České republice, který vyrábí spotřební zboží pro automobilové dílny, jako například držák poznávací značky v rakouském formátu a mnoho předmětů pro dílny. Moje výrobky můžete vidět na mé domovské stránce www.wittmann-kennzeichen.at. Jako dodavatel hledám přesně tyto v České republice.
Vybavenie dielne - autoopravár
Náradie, prístroje a zariadenie dielne, ktorá bude slúžiť na výuku žiakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky
Dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly. Viď. bližší opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Vybavenie dielní a odborných učební TV SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo
Predmetom zákazky je nákup strojov a zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Materiálnotechnické vybavenia pre autoelektroniku
Dodávka materiálno-technického vybavenia dielni pre učebný odbor automechanika: Výučbový panel systému - BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Motor s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením Výučbový panel systému - Airbag s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - ...
Učebné pomôcky  mechatronika, výučbové panely
Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Mobilní přístroj pro měření emisí pevných částic vozidlových spalovacích motorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního přístroje pro měření emisí pevných částic (PEMS) vozidlových spalovacích motorů.
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...