Stĺpový zdvihák
Predmetom zákazky je zariadenie k poskytovaniu servisných služieb rozdelené do troch častí : Časť 1: Stĺpový zdvihák Časť 2: Hydraulické kanálové zdviháky pozostávajúce z: - Hydraulické kanálové zdvíhaky s mechanickým ovládaním zdvihu 5ks - Hydraulické kanálové zdviháky s pneumaticko hydraulickým ovládaním zdvihu 5 ks Časť 3: ...
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru karosář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy, návodů a likvidace obalů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a ...
Dodávka soustav zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „Veřejná zakázka“) s názvem „Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků“ je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem (dále jen „Kupní smlouva“).
Vybavenie odbornej dielne autooopravár
Predmetom zákazky je obstaranie Vybavenia odbornej dielne autooopravár. Dodávka je zameraná na vybavenie odbornej učebne školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka soustav elektrohydraulických, elektromechanických a akumulátorových zvedáků
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na zajištění dodávek s jedním dodavatelem. Předmětem plnění VZ je dodávka zvedáků v dělení uvedeném v ZD.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti. Bližší opis a špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov.
Vybavení autodílen, Rakousko
Dobrý den, hledám dodavatele, výrobce v České republice, který vyrábí spotřební zboží pro automobilové dílny, jako například držák poznávací značky v rakouském formátu a mnoho předmětů pro dílny. Moje výrobky můžete vidět na mé domovské stránce www.wittmann-kennzeichen.at. Jako dodavatel hledám přesně tyto v České republice.
Vybavenie dielne - autoopravár
Náradie, prístroje a zariadenie dielne, ktorá bude slúžiť na výuku žiakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1 Opis predmetu zákazky
Dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia stanice technickej a emisnej kontroly. Viď. bližší opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Vybavenie dielní a odborných učební TV SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo
Predmetom zákazky je nákup strojov a zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Materiálnotechnické vybavenia pre autoelektroniku
Dodávka materiálno-technického vybavenia dielni pre učebný odbor automechanika: Výučbový panel systému - BSI s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - Motor s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením Výučbový panel systému - Airbag s komunikačnou, ovládacou technikou a zaškolením, Výučbový panel systému - ...
Učebné pomôcky  mechatronika, výučbové panely
Predmetom zákazky je nákup strojov, meracích a diagnostických zariadení do dielní a odborných učební pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Mobilní přístroj pro měření emisí pevných částic vozidlových spalovacích motorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního přístroje pro měření emisí pevných částic (PEMS) vozidlových spalovacích motorů.
SOŠ lesnická a strojírenská Šternberk – Rozšíření kapacity dílen odborného výcviku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojů a pomůcek (soustruh hrotový, univerzální frézka, testr akumulátorů, pneu-hydraulické zvedáky, vyvažovačka kol, montovačka pneumatik, ruční hydraulický zvedák, regloskop, vysokotlaký čistič, měření emisí, svářecí stroj, paletový vozík, mycí stůl, dílenské skříňě, sloupová vrtačka, pracovní stoly, ...
Dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro autolakovnu
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodou ředitelných a akrylátových vrchních krycích laků a pomocného materiálu pro provoz autolakovny dle požadované technické specifikace Zboží uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy na období 48 měsíců.
Zariadenia pre stolársku a autodielňu
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov ...
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky
Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a pre autobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkach poskytovania predmetu zákazky.
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel.
Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka vybavení ručních dílen, dílenského vybavení pro obor automechanik, autoelektrikář a výukových panelů.
Vybavenie dielne - autoopravár
Vybavenie autodielne náradím a zariadením, ktoré bude slúžiť na výučbu profesionálnych autoopravárov
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku ...
Dielenské zariadenia a kalibrácia
Nákup dielenských zariadení (momentové kľúče, skrutkovače, závitníky, očká, univerzálne nastaviteľné kľúče, dvojstranné kľúče, očko ploché kľúče, sady nástrčných hlavíc, ráčne, kliešte, pneumatické uťahovačky, pneumatické ráčne, pneumatické brúsky, zdviháky, vyvažovacie zariadenia, vyzúvačky pneumatík, pojazdné garážové zdviháky, pojazdné ...
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská - dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií, výukových pomůcek a vybavení pro SOŠ a SOU, Dubská, Kladno pro následující obory: obor Obráběč kovů, obor Instalatér, obory Autoklempíř a Autoelektrikář, a pro Požární výcvikové středisko, Pracoviště robotizace a automatizace, Zkušební laboratoř strojírenských předmětů a učebnu ...