Mesto Dunajská Streda – Základná Škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dunajská Streda. Miesto stavby : Dunajská Streda, p.č.: 3464/530, 3464/881, 3464/882, 3464/531 Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne ...
Poptávám akustický kryt na tepelné čerpadlo
Poptávám akustický kryt TČ Viesmann Vitocal 100A, AWO-MAcv-101, A08. Přikládám technický list TČ, případně na vyžádání zašlu další (např. foto...). Hezký den. Děkuji Gajdziok Jan.
Vodíková plnicí stanice projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis vodíkové plnicí stanice pro plnění vozidel s pohonem na plynný vodík, jejího provozně nezbytného příslušenství, včetně nutných provozních zařízení dle specifických technických parametrů souvisejících s jejím předpokládaným účelem provozování v rámci výzkumné ...
Vysokotlaké kompresory, opakované vyhlášení
Dodávka vysokotlakého kompresoru s minimálním plnicím výkonem 250 litrů za minutu v počtu 12 kusů a vysokotlakého kompresoru s minimálním plnicím výkonem 400 litrů za minutu v počtu 10 kusů.
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Dodávka rekuperátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka rekuperátoru (tepelného výměníku) pro experimentální smyčku CO2.
Teplárna Strakonice - uzavření chladícího okruhu kondenzátoru turbíny TG2 a chladících věží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technologií a souvisejících instalací a stavebních prací k uzavření hydraulického okruhu kondenzátoru turbíny TG2 a chladících věží v Teplárně Strakonice a.s.
Dodávka technologií do Komory pro testování klimatických jevů
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do čtyř samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Pneumatické válce, ventily a příslušenství Část B: Kompresorová stanice, vzdušníky a příslušenství Část C: Frekvenční měniče k ventilátorům Část D: Elektrické pohony a ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši rekonštrukciu zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objektoch ZŠ ul. M. R. Štefánika, m. Trebišov. Návrh obsahuje zostavu desiatich jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt kultúrny dom (KD) Raslavice.
Dodávka a instalace nové kompresorové stanice a rekonstrukce kompresorových stanic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové kompresorové stanice a rekonstrukce stávajících kompresorových stanic v areálech Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNuSA). Bližší specifikace a rozsah je uveden v příloze 1 ZD Instalace a rekonstrukce kompresorové stanice KPECH a S a v příloze 2 ZD Rekonstrukce kompresorové ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Novo navrhovaným zdrojom tepla pre potreby vykurovania o ohrevu TV budú interiérové, inverterové ( s meniacim sa výkonom v závislosti na potrebe dodávky) tepelné čerpadlá zem voda, ďalej len TČ-i, pre ktoré bude ako primárny ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v Salke, Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR
Predmetom zákazky je dodanie a montáž nových tepelných čerpadiel umiestnených na streche objektu a dodanie a montáž oceľoveho nosníkového montážneho systému nad strechou budovy, na ktorej budú uchytené tepelné čerpadlá a súvisiacich stavebných prác zameraných na zníženie spotreby energie a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na ...
Nákup čerpací techniky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na nákup čerpací techniky, jako součást protipovodňové ochrany hlavního města Prahy, konkrétně 20 ks nových mobilních čerpadel pro přečerpávání odpadních vod včetně příslušenství. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ZD (a jejích přílohách, zejména v příloze č. 1: ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
Tepelná čerpadla, fotovoltaika, Německo
Dobrý den, potřebuji nový systém vytápění pro 3 nemovitosti. Jedná se o 2 bytové domy a velkou restauraci. Zajímavá jsou témata tepelných čerpadel v souvislosti s fotovoltaikou. Nemovitosti jsou v Mönchengladbach. Prosím, dejte mi vědět, jestli vás to zajímá.
Poptávám výměnu chladící nádrže
Dobrý den, potřebovali bychom vyměnit chladící nádrž asi 1000 l pro chlazení diesel agregátu. Děkuji
Rámcová dohoda - Úparva a servis technologií pro výdej, příjem a skladování PHM
provedení servisních, profylaktických prohlídek, dodávky materiálů, rozšíření technologií a vypracování projektových dokumentací s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění profylaktických prohlídek výdejních lávek (dále též jen „VL“) a technologie zlepšovače toku ...
K6 - Rekonstrukce odlučovače tuhých látek
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní realizace veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením rekonstrukce stávajícího elektroodlučovače tuhých látek za kotlem K6 v areálu Teplárna. Součástí zakázky je nejen samotné zařízení pro odloučení tuhých znečišťujících látek (dále jen „TZL“), ale i navazující ...
FAF UK-Bezolejová vakuová pumpa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje: Bezolejová vakuová pumpa
Modernizace tepelného hospodářství-Sanatorium Jablunkov a.s.
Předmětem záměru je dodání technologie kogeneračních jednotek (dále jen KGJ), plynové kotelny, technologie výroby páry, rekonstrukce budovy kotelny a výměny přívodního kabelu elektřiny do areálu s výstavbou kioskové trafostanice. Dodávka zahrnuje demontáž stávajícího strojního zařízení kotelny, kompletní návrh a projektovou dokumentaci stavby, ...
Poptávám dvojitého hydraulické čerpadlo HPL PB341 DW2E7E5BAB
Prosím o natypování ceny a termínu dodání dvojitého hydraul. čerpadla HPL PB341 DW2E7E5BAB, děkuji, Veličková.