Úschova a údržba čerpací techniky pro stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude konkretizace věcných, provozně technických a obchodních podmínek k zajištění provozuschopnosti, provozování a neprodleného nasazení čerpací techniky včetně jejího příslušenství v případě, že nastane krizová situace na čerpacích místech na území hl. m. Prahy včetně dopravy ...
Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“. Podrobněji viz Zadávací dokumentace
Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“.Více viz Zadávací dokumentace
Dodávka kogeneračných jednotiek
Predmetom zákazky je dodávka 4 ks kogeneračných jednotiek, ktoré sú určené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre. V uvedených TZ bola, resp. postupne bude zrušená prevádzka jestvujúcich plynových kotlov (PK), ...
Dodávka a servis náhradního zdroje energie
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového záložního zdroje o COP výkonu 1 250 kVA/1000kW - moderního jednoosého elektrického stroje s elektromagnetickým kinetickým akumulátorem energie a synchronním alternátorem s provozní životností min. 25 let. Součástí zakázky je i požadavek zadavatele na dvouletý bezplatný záruční servis obsahující ...
Obec Golianovo - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdrojov tepla pre objekty Materskej školy, Telocvične a Základnej školy, ktoré sú situované v intraviláne obce Golianovo. Objekt Materskej školy, je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj ...
Poptáváme dmychadlo
Poptáváme dmychadlo (přetlak na výtlačné straně - ne méně než 65 kPa.; požadovaný maximální průtok vzduchu (za standardních podmínek) je 36 000 m3 / h.; požadovaný minimální průtok vzduchu (za standardních podmínek - 20 0С, atmosférický tlak 98,1 kPa) - 26000 m3 / h. - 1 ks.
Zmena spôsobu vykurovania budov MŠ a ZŠ, Víťaz
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy MŠ a ZŠ v obci Víťaz, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené elektrickým TČ pre letný ohrev TÚV. Zostavy sú ...
Zníženie energetickej náročnosti v podniku
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobných hál a dodávka kompresora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Revitalizace bytových domů v obci Milín II. a IV. etapa - dodávky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a nového zdroje a rozvodů tepla pro dosažení energetických úspor bytových domech v obci Milín, blíže specifikovaného zadávací dokumentací a jejími přílohami.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v Základnej škole
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt základnej školy vo Valalikoch.
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplej úžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústava tepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v ZŠ Za vodou
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt základnej školy v Starej Ľubovni.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelného čerpadla v MŠ Vsetínska
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt materskej školy na ul. Vsetínskej 36 v Starej Ľubovni.
Mesto Dunajská Streda – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne mesta Dunajská Streda. Objekt Základnej školy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s ...
Obec Číčov – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt Základnej a materskej školy, ktorý je situovaný v intraviláne obce Číčov. Objekt Základnej a materskej školy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v areále objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu ...
Obec Bátorove Kosihy – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Jedálne a kotolne, Základnej školy a Domu seniorov, ktoré sú situované v intraviláne obce Bátorove Kosihy. Objekt Jedálne a kotolne je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj ...
Obec Iža – Výstavba zariadení na využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Obecného úradu a Základnej školy, ktoré sú situované v intraviláne obce Iža. Objekt Obecného úradu je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v objekte. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s ...
F930 - Záměna čerpadel 1(2)TK21(22,23)D01
Předmětem veřejné zakázky F930-Záměna čerpadel 1(2)TK21(22,23)D01 je záměna čerpadel 1(2)TK21(22,23)D01 za nová, spočívající v realizaci veškerých dodávek, prací a služeb, pro záměnu potřebných, včetně provedení vyvolaných úprav, kotvení čerpadel a potrubí, zpracování dokumentace, v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními ...
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice
Předmětem zakázky jsou kompletní stavební práce a dodávky nutné k zajištění kapacity a kvality SV Pardubice sestávající se z následujících podprojektů: a) III. část Intenzifikace ÚV Hrobice, b) II. část intenzifikace prameniště Hrobice, c) část 2.1 zkapacitnění výtlaku z ČS Čeperka, d) etapa 1.1 ČS Oplatil. Předmět zakázky je podrobněji ...
Rekonstrukce strojovny technologie bazénu TJ TESLA BRNO
Předmětem zakázky je dodávka a montáž nové technologie úpravy vody pro krytý bazén TJ TESLA BRNO a související stavební úpravy strojovny.
Vodárna Káraný – specializované práce údržby vodohospodářských zařízení 2020 - 2024
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajišťování specializovaných prací preventivní údržby a drobných oprav a odstraňování poruch na vodohospodářském majetku včetně zajištění pohotovosti a revizí podléhajících státnímu odbornému dozoru.
Pořízení strojního vybavení pro OU a PrŠ Lipová-lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
Poptávám náhradní díl ke kompresoru značky Orlík
Poptávám přepouštěcí ventil mezi kompresor a nádobu. Kompresor Orlík JSK1
Dodávka technologie, chlazení a kabin s akustickou úpravou
Předmětem plnění je dodávka kabin s akustickou úpravou, dodávka chlazení a technologie. Jedná se o dodávku technologického vybavení skládající se z těchto komponentů: 1. kabina s akustickou úpravou – 3 ks vč. montáže, 2. vzduchová komora – 2 ks vč. montáže, 3. záchytné nerezové vany – 3 ks, 4. suchý chladič – 1 ks vč. montáže a ...