Zmena spôsobu vykurovania objektov OcÚ a MŠ Rokycany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OcÚ a MŠ v obci Rokycany.ň Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OcÚ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ je ...
Fotovoltické panely
Nákup fotovoltických panelov pre výrobu elektrickej energie a tepelných čerpadiel pre výrobu teplej vody.
Modernizace čerpací stanice Lysá nad Labem
Jedná se o soubor dodávek technologie a drobných stavebních úprav v rámci modernizace čerpací stanice závlahové vody.
KGJ Štěpnice Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (KGJ), která bude zabezpečovat zásobování teplem v části města Uherské Hradiště. Do kotelny bude instalována KGJ spalující zemní plyn o elektrickém výkonu 999 kWe a tepelném výkonu 1216 kWt, dále bude instalováno tepelné čerpadlo pro zvýšení ...
Dodávka technologie plnících stanic LNG - opakování
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dodávce technologie, jejímž předmětem budou dodávky LNG plnících stanic, zásobníků, nádrží a souvisejícího zařízení (dále jen „Technologie“) až do 5 Lokalit. Technické požadavky na dodávanou Technologie jsou blíže upraveny v části 4 zadávací dokumentace. Předmět plnění bude vedle samotné dodávky ...
Rámcová dohoda - servis výdejních lávek
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace měření a regulace (dále též ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
- Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. - Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. - Dodávku, montáž, zprovoznění a vyzkoušení nového ...
Modernizace oběhových čerpadel odsíření EPR, IT-90-18-00797
Předmětem sektorové veřejné zakázky je modernizace oběhových čerpadel v rozsahu: - Demontáž kompenzátorů sání a výtlaku oběhových čerpadel C/D/E1HTF10/20/30/40BR751/752, demontáž hnacích hřídelí, odpojení proplachové vody ucpávek. - Demontáž oběhových čerpadel Warman 800 TY-GSL C/D/E1HTF10/20/30/40AP001. - Dodávka a montáž nových oběhových ...
Opravy a údržba čerpadiel HYDROSUB HS 150
Vykonávanie opráv a dodanie náhradných dielov na opravy a odborné prehliadky vysokotlakých čerpadiel Hydrosuub HS 150
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a ...
Využití tepelných čerpadel a další pokročilé technologie k vytápění a chlazení
Dílo se skládá z následujících částí: a) Dodávka a montáž soustavy tepelných čerpadel a další technologie k vytápění a chlazení objektu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1. b) Zprovoznění, odzkoušení, revize spolu s předáním realizační projektové dokumentace. c) Zajištění a předání originálů dokladů o provedení všech potřebných a ...
Zníženie energetickej náročnosti v podniku II.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobnej haly a dodávka kompresora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Jedálne Základnej školy, Malej budovy zdravotného strediska a Veľkej budovy zdravotného strediska, ktoré sú situované v intraviláne Mesta Hurbanovo. Objekt Jedálne je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v samostatnej budove situovanej v tesnej ...
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ
Predmetom zákazky sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu. 1.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný na výmenu ROČNE pre 2 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 612 , 2.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný ...
FaF UK - HPLC čerpadlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HPLC čerpadla pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Úschova a údržba čerpací techniky pro stavbu č. 0012 „Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude konkretizace věcných, provozně technických a obchodních podmínek k zajištění provozuschopnosti, provozování a neprodleného nasazení čerpací techniky včetně jejího příslušenství v případě, že nastane krizová situace na čerpacích místech na území hl. m. Prahy včetně dopravy ...
Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 800-1000Nm3h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“. Podrobněji viz Zadávací dokumentace
Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h
Předmětem veřejné zakázky je Dodávka kompresoru s výkonem 400-500Nm3/h pro projekt „Výzkum a vývoj kompresních a výdejních zařízení“.Více viz Zadávací dokumentace
Dodávka kogeneračných jednotiek
Predmetom zákazky je dodávka 4 ks kogeneračných jednotiek, ktoré sú určené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v objektoch súčasných tepelných zdrojov (TZ) - okrskových kotolniach VS1, VS4, VS8 a K1 na sídliskách Klokočina a Diely v Nitre. V uvedených TZ bola, resp. postupne bude zrušená prevádzka jestvujúcich plynových kotlov (PK), ...
Dodávka a servis náhradního zdroje energie
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nového záložního zdroje o COP výkonu 1 250 kVA/1000kW - moderního jednoosého elektrického stroje s elektromagnetickým kinetickým akumulátorem energie a synchronním alternátorem s provozní životností min. 25 let. Součástí zakázky je i požadavek zadavatele na dvouletý bezplatný záruční servis obsahující ...
Obec Golianovo - Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdrojov tepla pre objekty Materskej školy, Telocvične a Základnej školy, ktoré sú situované v intraviláne obce Golianovo. Objekt Materskej školy, je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v priestoroch objektu. V projekte predkladáme návrh doplnenia kotolne o nový zdroj ...
Poptáváme dmychadlo
Poptáváme dmychadlo (přetlak na výtlačné straně - ne méně než 65 kPa.; požadovaný maximální průtok vzduchu (za standardních podmínek) je 36 000 m3 / h.; požadovaný minimální průtok vzduchu (za standardních podmínek - 20 0С, atmosférický tlak 98,1 kPa) - 26000 m3 / h. - 1 ks.
Zmena spôsobu vykurovania budov MŠ a ZŠ, Víťaz
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy MŠ a ZŠ v obci Víťaz, ktorými sa nahradia zastaralé plynové kotolne. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom doplnené elektrickým TČ pre letný ohrev TÚV. Zostavy sú ...
Zníženie energetickej náročnosti v podniku
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobných hál a dodávka kompresora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.