Poptávám opravu či výměnu čerpadla ve vrtu
Poptávám možnou opravu čerpadla ve vrtu - či jeho výměnu ( cca 40 m hloubka )pro závlahu hřiště. V těchto dnech je oprava velice urgentní. Čerpadlo vypovědělo službu. Místo se nachází v obci Černošín - fotbalové hřiště.
LF HK – CORE FACILITIES – Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje, aspiračního systému pro odsávání zbytků nebezpečných vzorků, pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání ...
Obnova kompresorové stanice a obnova náhradního zdroje kyslíku
Předmětem plnění veřejné zakázky je pro: Položku 1 - Obnova kompresorové stanice - realizace obnovy kompresorové stanice, včetně dodávky technologie, doplnění měření a regulace a úpravy zařízení vzduchotechniky. Součástí obnovy bude demontáž stávajícího zařízení a prvků. Položku 2 - Obnova náhradního zdroje kyslíku - realizace obnovy náhradního ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Intenzifikace úpravny vody Zlatá
Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací vč. instalace a montáže technologií pro investiční akci s názvem "Intenzifikace úpravny vody Zlatá" v rozsahu investičních nákladů. Účelem této veřejné zakázky na stavební práce je soubor opatření pro intenzifikace úpravny vody v obci Zlatá. Toto opatření zahrnuje stavební ...
Zajištění údržby LC Vodní a kalové hospodářství EDĚ
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a ...
Poptávám dodávku a montáž pumpy na studnu
Sháním firmu, která prodá a nainstaluje pumpu na studnu.
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrálního generátoru dusíku s kompresorem pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v zadávací dokumentaci - příloze č. 1 – návrhu kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena v zadávací dokumentaci - příloze č. 2 – Technická ...
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60
Poptávám tlakovou nádobu MAXIVAREM LS 60 s nerezovou přírubou.
Zmena spôsobu vykurovania s využitím aerotermálnej energie ZŠ Drienov
Predmetná stavba rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom obnovy vykurovacej sústavy a zdroja tepla v objektoch Základnej školy v obci Drienov. Ako zdroj tepla je navrhovaná zostava kombinovaných jednotiek tepelných čerpadiel o celkovom výkone 363,5 kW.
Inovatívny Panel Slovtech
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...
Poptávám náhradní vak do domácí vodárny
Poptávám náhradní vak do domácí vodárny EXTOL model 414250.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiť pre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenie vybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelných čerpadiel bez ...
Změna systému chladícího zařízení na Městském zimním stadionu v Lounech vč. zpracování PD
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro realizaci díla vč. zpracování Požárně bezpečnostního řešení a dle takto zpracované dokumentace dále realizace díla, resp. stavby. Dílo bude řešit náhradu zastaralých komponentů strojovny Městského zimního stadionu za komponenty odpovídající současné technické úrovni (kompresory, ...
Poptávám zpětný tlakový ventil na kompresor značky Orlík
Poptávám zpětný tlakový ventil, typ 1 JSK 75, max. tlak 8 atm, rok výroby 1969, Orlík Česká Třebová nebo čím nahradit? Děkuji.
Inovatívny Panel Slovtech
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...
Opravy strojných zariadení v JAVYS, a.s.
Predmetom zákazky je plánovaná oprava a údržba strojných zariadení a neplánované resp. korektívne opravy a údržba na zabezpečenie prevádzkyschopnosti strojných zariadení na všetkých pracoviskách v JAVYS, a.s. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám topenářské práce
Poptávám realizaci otopné soustavy s radiátory, včetně zdroje tepla (tepelné čerpadlo) pro ubytovací zařízení. Popis: Tepelná ztráta objektu je 29,355 kW. V příloze zasílám projektovou dokumentaci na zdroj tepla + otopná soustava. Tělesa otopné soustavy budou osazeny ručními termostatickými hlavicemi s tím, aby byla příprava do budoucna ...
Údržba a opravy strojního zařízení v EOP
Předmětem plnění je provádění servisní údržby a oprav strojního zařízení ve vlastnictví EOP podle potřeb zadavatele.
Rekonštrukcia čerpacích staníc na technologickú studenú vodu - nákup ponorných čerpadiel s montážou
Predmetom verejného obstarávania je zmiešaná zákazka, ktorá bude zadávaná v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) ako zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie ...
Dostavba Teoretických ústavů LF UP v Olomouci –  technologie kompresorové stanice II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického vybavení kompresorové stanice chemické knihovny, a to v 1. PP objektu Dostavby Teoretických ústavů LF UP v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, včetně napojení na instalační rozvody, uvedení do provozu včetně kalibrace, zaškolení obsluhy ...
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu
Predmetom zákazky je dodávka a montáž bioseparátora, nádrže s drtiacim čerpadlom a hygienizačnej linky pre zabezpečenie oddelenia neorganickej zložky od organickej zložky k zhodnoteniu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu.
Úspory energie - rekonstrukce objektu ve Skalici
Dodávka a instalace tepelného čerpadla včetně strojovny zajištění teplé vody.