L2 and L4PW Compressor and Beam Injector Integrated Vacuum
Předmět veřejné zakázky zahrnuje návrh, výrobu, dodávku a instalaci kompresorů L2 a L4PW a paprskových vstřikovačů s integrovanými vakuovými, optomechanickými a elektronickými řídicími systémy na konečné provozní místo ve výzkumném centru ELI Beamlines - výzkumné centrum, jak je uvedeno v příloze č. 1 zadávací dokumentace - Kupní smlouva a v ...
Obnova kultúrneho domu s knižnicou v obci Borša
Predmetom zákazky je kompletný návrh obnovy kultúrneho domu v obci Borša. Riešený objekt sa nachádza na parcelách C KN č. 621 a 622. Budova je čiastočne dvojpodlažná a čiastočne podpivničená. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie podstrešného priestoru, výmenu výplní otvorov, klampiarskych ...
Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Výstavba zariadenia OZE v budove občianskej vybavenosti v obci Prakovce. Projekt vykurovania rieši modernizáciu zdroja tepla administratívneho objektu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii a Výkaz výmer.
Poptávám výměnu akumulační nádoby
Poptávám výměnu akumulační nádoby bez výměníku za akumulační nádobu s výměníkem k tepelnému čerpadlu Nordline 19,5 kw.
Modernizácia administratívnej budovy v ÚVTOS Dubnica nad Váhom
Projekt je zameraný na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy. Modernizácia zahŕňa zateplenie strešného plášťa, obvodového muriva, výmenu výplní vonkajších otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, výmenu oplechovania atík a ríms, odvodňovacieho systému. Modernizácia administratívnej budovy ďalej rieši rekonštrukciu zdroja ...
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER - alebo ekvivalent. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie ...
Poptáváme vybavení PJO
Poptáváme vybavení PJO a to elektrocentrála, minimální výkon 5kw, 1x zásuvka 3x380V, 2x zásuvka 220V a jedenkrát zásuvka 24V, regulátor napětí, voltmetr výhoda se startérem – není podmínkou. Plovoucí čerpadlo se spalovacím motorem – výtlak min 35m, průtok min 1145 l/min. Výtlačné hrdlo B75. Elektrické ponorné kalové čerpadlo 380V, výtlak ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla, výmenu plechových rebrových radiátorov za panelové vykurovacie telesá s termostatickými ventilmi a hlavicami a rozvodov tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v rekonštruovanom objekte MŠ v obci Letanovce, zmenou vykurovacieho systému. Ako zdroj tepla je navrhované plynové ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...
Zmena vykurovania objektu ZŠ s MŠ Malý Lipník
Projekt rieši výstavbu nového zdroja vykurovania na báze OZE pre ZŠ s MŠ v obci Malý Lipník. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie ZŠ s MŠ sú navrhované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s prídavným zdrojom a elektrického tepelného čerpadla vzduch/voda. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Rekonstrukce čerpadel oběhové vody HVS III. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce čerpadel oběhové vody HVS III. etapa““ je zpracování projektu, resp. veškeré dokumentace vztahující se k dílu, dále dodávka, stavební úpravy, demontáž původního zařízení, montáž a uvedení do provozu nového čerpadla oběhové vody primárního horkovodního okruhu s frekvenčně řízeným pohonem včetně ...
Poptávám instalaci tepelného čerpadla
Instalace - montáž tepelného čerpadla 12 kW Vzduch/Voda Invertor Carrier 38AW115H7- FREKVENČNÍ MĚNIČ 80AWH115T6 , SVT 7721 venkovní jednotka a vnitřní hydromodul dle požadavku dokumentace v budově – RD, uvedení do provozu, odzkoušení. Objekt : bez napojení na topný okruh a vodu 1x - práce, ost.materiál, doprava, konzole na zdi. Tč ...
G133 - zvýšení spolehlivosti čerpadel 2TQ12,22,32D01
Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výroba jednoho nového kompletu vyjímatelné části, včetně vyzkoušení u výrobce čerpadla a následné doplnění kapalinou mazaného ložiska a zvýšení předpětí kuličkových ložisek do všech vyjímatelných částí ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Kompresorová stanice
Předmětem zakázky „Dekarbonizace Teplárny Přerov-Kompresorová stanice“ jsou veškeré dodávky, práce a služby nutné ke zhotovení funkčního celku kompresorové stanice a souvisejících technologií, včetně propojení na stávající a nové části TPŘ. Součástí je tedy zejména dodávka, montáž a uvedení do provozu tří stejných šroubových bezmazných kompresorů ...
Poptávám tepelné čerpadlo
Poptávám instalaci a pořízení tepelného čerpadla značka De Dietrich včetně servisu. Pomoc s vyřízením dotací Zelená úsporám.
Úprava bioplynu na biometan  a jeho prodej ZD Hrotovice
Předmětem je výstavba 2 kontejnerových objektů, výdejního stojanu s přístřeškem a 2 požárně dělicích stěn, dle projektové dokumentace, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade
Predmetom projektu je návrh výstavby nového zdroja na báze OZE pre vykurovanie pre objekt OÚ v obci Čirč. Pri návrhu sa vychádza z reálnej spotreby tepla v predchádzajúcom období a zohľadňuje predpokladané spotreby tepla v zmysle podmienok budúcej prevádzky v budove OÚ.
Oprava čerpadla UPA 300 65/10a
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy vodního čerpadla typu UPA 300 65/10a (dále jen „čerpadlo“), které je Zadavatelem používáno v jámě o hloubce 300 m k čerpání agresivních důlních železitých vod., a u kterého byl diagnostikou zjištěn nevyhovující izolační stav a zkrat vinutí na kostru motoru. Základní parametry ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ s MŠ v Slanci využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy s materskou školou v obci Slanec. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii.
Energeticky efektívne využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce
Predmetom zákazky je inštalovanie tepelných čerpadiel, ktoré budú nainštalované v objekte plynovej kotolne K4 spoločnosti BYTENERG. Tepelné čerpadlá budú slúžiť ako zdroj tepla pracujúci do systému CZT najme počas letnej prevádzky.
Čerpadlá
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel a dodanie čerpadiel s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám zapůjčení zařízení na odčerpání vody z bazénu
Poptávám zapůjčení nádoby/stroje na odčerpáíi vody z bazénu a znovu tu samou vodu napustit. Zjistili jsme že se naklání na jednu stranu. A o to více když pršelo. Jsme z Prostějova. Prosím, jak by jste postupovali a jak to vyřešit? Prosím o Váš ceník služeb a jestli něco z toho jde zrealizovat. Děkuji za odpověď s pozdravem Vydrželová
Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, ktorá spočíva v zateplení fasády a strechy objektu, vo výmene všetkých výplní otvorov, v inštalácii tepelného čerpadla vzduchu voda a rekonštrukcii teplovodného vykurovacieho systému. Osadením ...
Kompresorová stanice s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kompresorové stanice a rozvodů stlačeného vzduchu