FAF UK-Bezolejová vakuová pumpa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tohoto přístroje: Bezolejová vakuová pumpa
Modernizace tepelného hospodářství-Sanatorium Jablunkov a.s.
Předmětem záměru je dodání technologie kogeneračních jednotek (dále jen KGJ), plynové kotelny, technologie výroby páry, rekonstrukce budovy kotelny a výměny přívodního kabelu elektřiny do areálu s výstavbou kioskové trafostanice. Dodávka zahrnuje demontáž stávajícího strojního zařízení kotelny, kompletní návrh a projektovou dokumentaci stavby, ...
Poptávám dvojitého hydraulické čerpadlo HPL PB341 DW2E7E5BAB
Prosím o natypování ceny a termínu dodání dvojitého hydraul. čerpadla HPL PB341 DW2E7E5BAB, děkuji, Veličková.
Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - ...
Konverze Tábor - Posílení výkonu hlavní výměníkové stanice C-Energy Planá
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla spočívajícího v úpravě a doplnění zařízení stávající horkovodní stanice na zdroji zadavatele a osazení zvyšovacího oběhového čerpadla ve výměníkové stanici VS34 pro zajištění spolehlivých dodávek tepla do celé tepelné sítě v aglomeraci - Tábor-Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí. Součástí díla budou ...
Zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení LC AV v lokalitách ELE, ETU, EPR, PPC A EGT
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, ...
Zajištění údržby, oprav a kontrol zařízení logického celku strojovna v elektrárně Tušimice
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, ...
Zajištění údržby na zařízení log. celku Strojovna, kotelna a LC odsíření
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, ...
Oběhové čerpadlo kotle K1
Předmětem zakázky je realizace investiční akce „Oběhové čerpadlo kotle K1“. Zadavatel je společností, která má ve svém předmětu podnikání mimo jiné výrobu a rozvod tepelné energie. Z tohoto titulu zadavatel provozuje a spravuje mimo jiné i parní kotle, které podléhají pravidelné údržbě a opravám. V rámci udržení provozuschopnosti jsou postupně ...
Vysokotlaké kompresory
Dodávka třístupňových kompresorů v počtu 12 kusů a čtyřstupňových kompresorů v počtu 10 kusů.
Technologická dodávka pro úpravnu pitné vody Stjepan Polje
Předmětem plnění veřejné zakázky je technologické vystrojení pro úpravnu pitné vody v obci Stjepan Polje (obec je součástí města Gračanica). Konkrétně se jedná o dodání a instalaci technologií a materiálu pro úpravnu pitné vody u vrtu (surová voda je z vrtu) s kapacitou 10 l/s s možností budoucího výhledového rozšíření kapacity až na 20 l/s - ...
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER - alebo ekvivalent spĺňajúci uvedené technické parametre/. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ ...
Nákup pásových zavlažovačů
Jedná se o dodávku 8 kusů pásových zavlažovačů. Bližší v ZD na profilu zadavatele
Čerpací stanice Kovanice 1. a 2. etapa
Jedná se o kompletní rekonstrukci ČS zahrnující instalaci čerpadel, trafostanice, elektrické sítě a instalaci veškerého potrubního vedení v rámci ČS, která umožní spojení se zdrojem vody a napojení na potrubí k místu spotřeby
Studená, intenzifikace ÚV
intenzifikace úpravny vody - bude provedena nová technologická linka pro úpravu vody, chemické hospodářství bude doplněno o chemikálie pro čištění keramických membrán, bude vybaveno novými zásobníky se snímači hladiny a novými dávkovacími čerpadly, bude provedena stavební příprava pro osazení nové stanice CO2 a dále budou provedeny další stavební ...
Znižovanie energetickej náročnosti výroby spoločnosti POLYFORM
1. Oredmetom zákazky je dodanie fotovoltaického zariadenia a kompresoru a poskytnutie s tým súvisiacich služieb a prác (ďalej len predmet zákazky). 2. Predmet zákazky je rozdelený dve samostatné časti: 2.1 Časť I: Fotovoltaické zariadenie na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu 2.2 Časť II: Kompresor na výrobu technologického vzduchu 3. ...
Čerpací stanice Kovanice 1. a 2. etapa
Předmětem zakázky je dodávka čerpací stanice včetně příslušenství
Čerpadla - Rozšíření PVP Bukov II etapa
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka čerpadel pro stavbu Rozšíření PVP Bukov II. etapa - vybudování nového čerpacího místa pro o. z. GEAM Dolní Rožínka včetně dopravy.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti Materskej školy Kukučínova Vranov n.T.
Predmetom realizácie sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2,C,D materskej školy, obsahujúce: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, ...
Stavebné investície súvisiace s využitím OZE
Predmetom zákazky bude Inštalácia tepelných čerpadiel ako nových zdrojov na prípravu TÚV v každej z 3 kotolní , ktorých dlhodobým prevádzkovateľom je ENERGO-BYTOS, s.r.o. Zákazka rieši nový / doplnkový zdroj súčasného systému ohrevu teplej vody plynovými kotlami o systém energeticky úspornejšieho ohrevu pomocou tepelných čerpadiel vzduch voda ...
Poskytování servisních služeb - Servis zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného medicinálního vzduchu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb: • komplexní servis kompresorových stanic a jednotek pro výrobu stlačeného medicinálního vzduchu • komplexní servis zdrojových stanic pro výrobu podtlaku • komplexní servis jednotek pro úpravu stlačeného medicinálního vzduchu po dobu 3 let.
Nákup odstředivého čerpadla 150-CDB400-22-8-OU-082-S
Předmětem veřejné zakázky pořízení přesně specifikovaného výrobku - čerpadla 150-CDB-400-22-8-OU-082-S. Bližší specifikace je v zadávací dokumentaci.
KII - IT-90-13-00863 redukce nadbilančních vod z provozu kotelny
Předmětem díla je výměna stávajících provozních čerpadel a jednoho rezervního čerpadla, výměna potrubní trasy, výměna elektroarmatur a připojení nových průtokoměrů, tak aby došlo k posílení průchodnosti potrubní trasy kalů z čerpací stanice u jímek 4000 na kotelnu (ETU II) v rozsahu průtočného množství 62 m3 / h na dvojblok a byla minimalizována ...
Poskytování servisních služeb - Servis zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného medicinálního vzduchu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb: • komplexní servis kompresorových stanic a jednotek pro výrobu stlačeného medicinálního vzduchu • komplexní servis zdrojových stanic pro výrobu podtlaku • komplexní servis jednotek pro úpravu stlačeného medicinálního vzduchu po dobu 3 let.
Poptávám oběhové čerpadlo Jablotron
Sháním oběhové čerpadlo Jablotron CP-201P 12v DC. Kdysi jsem zakoupil záložní zdroj Jablotron a dnes mi odešlo čerpadlo. Dalo by se u vás objednat, nebo alespoň poprosím o radu kde toto čerpadlo sehnat nebo zda je nějaká náhrada. Předem děkuji za odpověd. S pozdravem Špringer