Vodní trkače, Austrálie
HYDRAULICKÝ VODNÍ TRKAČE (NA ČERPÁNÍ VODY) (BBHWRs) OBCHODNÍ LICENČNÍ PŘÍLEŽITOST - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU Hledáme vhodného českého etablovaného výrobce přesných kovů, který by zahájil licencování a výrobu našich BBHWR (vodních trkačů) určených pro marketing v Evropě. Naše BBHWR fungují v australsko-asijském regionu asi 165 let. Vzhledem k pověsti ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Sačurov v obci Sačurov.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre základnú školu (ďalej ZŠ) Sečovská Polianka.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt kultúrny dom (KD) Raslavice.
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1 - Praha)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Novopacká 65, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2 - Plzeň)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Nepomucká 791/198, 326 00 Plzeň 8 - Černice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Obstaranie technológií pre spoločnosť SG PROFI, s.r.o.
Časť č.1 Elektrocentrála 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 Minirypadlo 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Ponorný vibrátor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť č.4 ...
Instalace tepelných čerpadel v rámci tepelného hospodářství firmy Chelys s.r.o. II
Předmětem této části veřejné zakázky je dodávka a instalace tepelných čerpadel v rámci tepelného hospodářství firmy Chelys s.r.o. tepelná čerpadla pro využití odpadního tepla z kondenzátu páry u domovních předávacích stanic (DPS) systému pára-voda. Cílem je vybrat takového dodavatele, kteří zajistí kompletní dodávku a instalaci zařízení a ...
Zmena spôsobu vykurovania objektov OcÚ a MŠ Rokycany
Projekt rieši výstavbu nových zdrojov vykurovania na báze OZE pre budovy OcÚ a MŠ v obci Rokycany.ň Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy OcÚ sú navrhované integrované zostavy plynových tepelných čerpadiel (TČ) vzduch/voda s bivalentným zdrojom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri. Ako nový zdroj tepla pre vykurovanie budovy MŠ je ...
Fotovoltické panely
Nákup fotovoltických panelov pre výrobu elektrickej energie a tepelných čerpadiel pre výrobu teplej vody.
Modernizace čerpací stanice Lysá nad Labem
Jedná se o soubor dodávek technologie a drobných stavebních úprav v rámci modernizace čerpací stanice závlahové vody.
KGJ Štěpnice Uherské Hradiště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (KGJ), která bude zabezpečovat zásobování teplem v části města Uherské Hradiště. Do kotelny bude instalována KGJ spalující zemní plyn o elektrickém výkonu 999 kWe a tepelném výkonu 1216 kWt, dále bude instalováno tepelné čerpadlo pro zvýšení ...
Dodávka technologie plnících stanic LNG - opakování
Cílem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dodávce technologie, jejímž předmětem budou dodávky LNG plnících stanic, zásobníků, nádrží a souvisejícího zařízení (dále jen „Technologie“) až do 5 Lokalit. Technické požadavky na dodávanou Technologie jsou blíže upraveny v části 4 zadávací dokumentace. Předmět plnění bude vedle samotné dodávky ...
Rámcová dohoda - servis výdejních lávek
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody o provedení servisních, profylaktických prohlídek s jedním dodavatelem, tj. stanovení rámcových smluvních podmínek pro jednotlivé dílčí zakázky, jejichž předmětem bude zajištění operativního servisu, profylaktické kontroly, zajištění náhradních dílů, dodávka a implementace měření a regulace (dále též ...
Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - ulice Čechova a Šířava
- Rekonstrukci stávajícího podzemního kanálového parovodního rozvodu tepla na nové horkovodní rozvody tepla, zhotovené formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí ve stejné trase. - Výstavbu nového horkovodního rozvodu formou bezkanálového ukládání předizolovaných potrubí v nové trase. - Dodávku, montáž, zprovoznění a vyzkoušení nového ...
Modernizace oběhových čerpadel odsíření EPR, IT-90-18-00797
Předmětem sektorové veřejné zakázky je modernizace oběhových čerpadel v rozsahu: - Demontáž kompenzátorů sání a výtlaku oběhových čerpadel C/D/E1HTF10/20/30/40BR751/752, demontáž hnacích hřídelí, odpojení proplachové vody ucpávek. - Demontáž oběhových čerpadel Warman 800 TY-GSL C/D/E1HTF10/20/30/40AP001. - Dodávka a montáž nových oběhových ...
Opravy a údržba čerpadiel HYDROSUB HS 150
Vykonávanie opráv a dodanie náhradných dielov na opravy a odborné prehliadky vysokotlakých čerpadiel Hydrosuub HS 150
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom 3 x Tv-31 kW / napr. MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L SLAVE a 1 x MIDEA 2 x TČ MC-SU30-RN 1L MASTER. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a ...
Využití tepelných čerpadel a další pokročilé technologie k vytápění a chlazení
Dílo se skládá z následujících částí: a) Dodávka a montáž soustavy tepelných čerpadel a další technologie k vytápění a chlazení objektu dle specifikace uvedené v Příloze č. 1. b) Zprovoznění, odzkoušení, revize spolu s předáním realizační projektové dokumentace. c) Zajištění a předání originálů dokladů o provedení všech potřebných a ...
Zníženie energetickej náročnosti v podniku II.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia systému osvetlenia výrobnej haly a dodávka kompresora. Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Mesto Hurbanovo – Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Účelom stavby je rekonštrukcia zdrojov tepla pre objekty Jedálne Základnej školy, Malej budovy zdravotného strediska a Veľkej budovy zdravotného strediska, ktoré sú situované v intraviláne Mesta Hurbanovo. Objekt Jedálne je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla plynovej kotolne, situovanej v samostatnej budove situovanej v tesnej ...
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ
Predmetom zákazky sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu. 1.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný na výmenu ROČNE pre 2 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 612 , 2.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný ...
FaF UK - HPLC čerpadlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka HPLC čerpadla pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.