Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola Gajary
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Gajary. Miesto stavby : k.ú. Gajary, obec Gajary parc.č.: 208, 207/1, 206/2, 206/1. ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC: -ZATEPLENIE OBJEKTU MINERÁLNA VLNA HR.160MM VVRÁTANE SOKLOVEJ ČASŤI -ZATEPLENIE STRECHY V ROVINE ...
Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...
G972 - záměna čerpadel typu ACG, tj. olejových čerpadel hr, přečerpávacích olejových čerpadel
Předmětem veřejné zakázky je náhrada stávajících čerpadel řady ACG (celých soustrojí) pro DGS za jiné nové typy s parametry uvedenými v příloze 1 návrhu Smlouvy obsažené v části 3 Zadávací dokumentace.
Modernizace čerpací stanice Uherčice
1. Rekonstrukce čerpací stanice Uherčice zahrnující následující soubory prací: a) Výměna potrubí a armatur na sací i výtlačné straně ČS b) Kompletní modernizaci elektroinstalace ČS včetně možnosti dálkového ovládání a kontroly provozu ČS. c) Zásadní modernizace 4 kusů stávajících čerpadel
Dodávka fotovoltaické elektrárny, tepelných čerpadel a MaR včetně instalací a souvisejících prací
Předmětem zakázky je realizace (dodávka a instalace) fotovoltaické elektrárny na objektu Výklopníku a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovic a souvisejícího bateriového uložiště pro akumulaci a efektivnější využití vyrobené elektrické energie pro vlastní spotřebu. Dále dojde v rámci zakázky k realizaci tepelných čerpadel a souvisejících zařízení ...
Dodávka a montáž 7ks ponorných čerpadel do tří objektů čerpacích stanic
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 7 kusů nových, nepoužitých, kvalitních a úplných čerpadel s příslušenstvím dle požadavků zadavatele, stanovených technickými požadavky a rovněž montáží v jednotlivých čerpacích stanicích, které jsou v současné době vybudovány. Bližší specifikace je uvedena v bodě č. 5 této zadávací dokumentace a dalších ...
Dodávka agregátu pro PHM 1, 2, 3, 5
Předmětem veřejné zakázky je dodávka agregátu pro PHM 1, 2, 3, 5 v rámci projektu Lineární hydraulické aktuátory pro náročné aplikace.
Instalace TČ na bioplynové stanici Smart BioEnergy
Předmětem zakázky jsou následující činnosti: a) instalace dodatečného spalinového výměníkového systému; b) instalace tepelného čerpadla voda-voda chlazení 2.stupně komprese plnící směsi kogenerační jednotky na bioplyn; c) instalace tepelného čerpadla vzduch-voda chlazení odpadního sálavého tepla bloku motoru kogenerační jednotky na bioplyn; d) ...
Mesto Dunajská Streda – Základná Škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dunajská Streda. Miesto stavby : Dunajská Streda, p.č.: 3464/530, 3464/881, 3464/882, 3464/531 Účelom dokumentácie je návrh rekonštrukcie zdroja tepla pre objekt Základnej školy, ktorý je situovaný v intraviláne ...
Poptávám akustický kryt na tepelné čerpadlo
Poptávám akustický kryt TČ Viesmann Vitocal 100A, AWO-MAcv-101, A08. Přikládám technický list TČ, případně na vyžádání zašlu další (např. foto...). Hezký den. Děkuji Gajdziok Jan.
Vodíková plnicí stanice projektu CEETe
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, odzkoušení, zprovoznění a servis vodíkové plnicí stanice pro plnění vozidel s pohonem na plynný vodík, jejího provozně nezbytného příslušenství, včetně nutných provozních zařízení dle specifických technických parametrů souvisejících s jejím předpokládaným účelem provozování v rámci výzkumné ...
Vysokotlaké kompresory, opakované vyhlášení
Dodávka vysokotlakého kompresoru s minimálním plnicím výkonem 250 litrů za minutu v počtu 12 kusů a vysokotlakého kompresoru s minimálním plnicím výkonem 400 litrů za minutu v počtu 10 kusů.
Dodávky, opravy, údržba a servis mazacích zařízení v kolejové síti DP II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových mazníků, jejich zprovoznění včetně jejich komplexního servisu, (zprovoznění, oživení, opravy, údržba včetně výměn jednotlivých komponentů, zajištění revizí a provádění průběžných oprav a servisních prací včetně doplňování maziva).
Nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy
Predmetom zákazky je nákup technického a strojového vybavenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci v rámci projektu s názvom Modernizácia odborného vzdelávania. Predmet zákazky je rozdelený na osemnásť samostatných častí: Časť predmetu zákazky č. 1 Zariadenia pre chov koní Časť predmetu zákazky č. 2 Včelárske ...
Dodávka rekuperátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka rekuperátoru (tepelného výměníku) pro experimentální smyčku CO2.
Teplárna Strakonice - uzavření chladícího okruhu kondenzátoru turbíny TG2 a chladících věží
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technologií a souvisejících instalací a stavebních prací k uzavření hydraulického okruhu kondenzátoru turbíny TG2 a chladících věží v Teplárně Strakonice a.s.
Dodávka technologií do Komory pro testování klimatických jevů
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do čtyř samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Pneumatické válce, ventily a příslušenství Část B: Kompresorová stanice, vzdušníky a příslušenství Část C: Frekvenční měniče k ventilátorům Část D: Elektrické pohony a ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ ul. M.R. Štefánika využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši rekonštrukciu zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objektoch ZŠ ul. M. R. Štefánika, m. Trebišov. Návrh obsahuje zostavu desiatich jednotiek tepelného čerpadla s integrovaným predhrievačom. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt kultúrny dom (KD) Raslavice.
Dodávka a instalace nové kompresorové stanice a rekonstrukce kompresorových stanic
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové kompresorové stanice a rekonstrukce stávajících kompresorových stanic v areálech Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen FNuSA). Bližší specifikace a rozsah je uveden v příloze 1 ZD Instalace a rekonstrukce kompresorové stanice KPECH a S a v příloze 2 ZD Rekonstrukce kompresorové ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Novo navrhovaným zdrojom tepla pre potreby vykurovania o ohrevu TV budú interiérové, inverterové ( s meniacim sa výkonom v závislosti na potrebe dodávky) tepelné čerpadlá zem voda, ďalej len TČ-i, pre ktoré bude ako primárny ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v Salke, Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...