Poptávám přečerpání vody
Dobrý den. Potřebuji přečerpat vodu ze sedimentačních nádrží o průměru 6 m a hloubky 5m (po dříve fungujícím hnojišti) co nejvýše do sadu. Výškový rozdíl? Kopec má kótu 400 m n.m., hnojiště je o asi 40m níže. Voda není úplně čistá, asi by se jednalo o motorové čerpadlo na kal. Ale k čerpadlu bez motoru mám elektrocentrálu. Můžete mi prosím poradit ...
Rekonštrukcia technologických zariadení ČSOV v SO 41
Predmetom zákazky je rekonštrukcia morálne a fyzicky opotrebovaných a zastaraných technologických zariadení ČSOV v SO 41 a uzla prečerpávania odpadných vôd v SO 809. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia kotolne ŠD 17. novembra Prešov 13
Predmetom projektovej dokumentacie je rekonstrukcia jestvujuce plynovej kotolne. Projekt riesi modernizaciu jestvujuceho spalovacieho zariadenia (vymena kotolov a plynovych horakov, vymena zariadenia na ohrev TUV, vymena poistneho zariadenia a upravy vody pre doplnanie systemu UVK, nove cerpadla a armatury na jednotlivych vykurovacich vetvach, ...
Odborná prehliadka a odborná skúška tlakových a plynových VTZ
Vypracovanie cenovej ponuky podľa Špecifikácie pre vypracovanie cenovej ponuky ... viď. Príloha č.1 a 2 Výzvy na predloženie cenovej ponuky na zákazku. Predmetom zákazky je vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky plynových a tlakových VTZ.
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Kanálový zdvihák, kompresor, rozvod stlačeného vzduchu
Predmetom zákazky je: Kanálový zdvihák pneumaticko- hydraulický 15 t , zdvih 800 mm , nastavenie na šírku kanála 800 1100 mm 1 ks Skrutkový kompresor koaxiálny so o sušičom vzduchu 10 bar, sací výkon 1000 L /min objem nádoby 270L, výkon 7,5 kW 1 ks Rozvod stlačeného vzduchu - 78 m potrubia d= 25 mm 2 x zvod typ A, 2 x zvod typ H s ...
Rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technologických zariadení na plavárni Pasienky v mestskej časti Bratislava - Nové mesto. Pôjde o odstránenie porúch a oprava konštrukcií strojovne a skladov, zlepšenie architektonického vzhľadu strojovne, príprava pre montáž novej bazénovej technológie, modernizácia filtrácie v 50 m a 25 m bazéne a výmena ...
OZE vo vybraných zariadeniach TTSK
predmetom zákazky sú stavebné práce Výmena pôvodných plynových kotlov za plynové tepelné čerpadlá (TČ) vo vybraných zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja. Nové TČ budú napojené na pôvodný rozvod zemného plynu a pôvodné rozvody vykurovacieho systému.
Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
Rekonštrukcia zdroja tepla na zimnom štadióne v Nových Zámkoch
Predmetom zákazky je zmena existujúceho zdroja tepla na 3 kotolne/technické miestnosti s kaskádami tepelných čerpadiel vzduch/voda v objekte zimného štadióna v meste Nové Zámky. V objekte je existujúci teplovodný systém radiátorového vykurovania s núteným obehom vykurovacej vody. Objekt bude rozdelený na 3 nezávislé vykurovacie zóny. Bližšie ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v obci Salka. Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Pozáručný servis a opravy čerpadiel na strediskách STARZ
Pozáručný servis a oprava čerpadiel na strediskách verejného obstarávateľa ( Krytá plaváreň Pasienky,Letné kúpalisko a sauna Delfín, Letné kúpalisko a fitness Tehelné pole, Letné kúpalisko Lamač, Športová hala Harmincova, Zimný štadión Harmincova, Letné kúpalisko a sauna Rosnička, Letné kúpalisko Krasňany, Zimný štadión Ondreja Nepelu, Areál ...
Náhradné diely na čerpadlo ASTRALPOOL typ 72560
Náhradné diely na čerpadlo ASTRALPOOL typ 72560
Poptávám výměnu čerpadla ve studni
Poptávám výměnu čerpadla ve studni. Dobrý den, potřebovali bychom vyměnit čerpadlo ve studni. Jedná se o kopanou studnu o hloubce asi 15 metrů v Přerově - Újezdci. Prosím o cenovou nabídku, děkuji.
Servis a opravy čerpadel a míchadel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného servisu a opravy čerpadel a míchadel (dále jen „čerpadla“) dle specifikace a rozsahu uvedeného v zadávací dokumentaci.
Sušič stlačeného vzduchu pre dýchacie a medicinálne použitie tlakového vzduchu
Predmetom zákazky je dodanie nových, nerepasovaných a nepoužívaných absorpčných sušičov stlačeného vzduchu pre dýchacie a medicinálne použitie tlakového vzduchu ku kompresorom ORLÍK ORL 15 BX, v počte dvoch (2) kusov (ďalej len zariadenie alebo tovar), vrátane dodania servisného materiálu a náhradných dielov potrebných na prevádzku zariadení počas ...
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na prevádzke administratívnej budovy ÚPV SR - T
Predmetom zákazky je dodanie a montáž nových tepelných čerpadiel umiestnených na streche objektu a dodanie a montáž oceľového nosníkového montážneho systému nad strechou budovy, na ktorej budú uchytené tepelné čerpadlá a súvisiacich stavebných prác zameraných na zníženie spotreby energie a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na ...
IT-90-06-01497 EPO Rekonstrukce napájecích stanic kotlů  FK 7 a FK 8
Předmětem díla je provedení rekonstrukce dvou napájecích stanic spočívající v dodávce a montáži nových napájecích čerpadel s příslušenstvím včetně provedení souvisejících demontážních a montážních prací.
Souprava pro dálkovou dopravu vody
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové soupravy pro dálkovou dopravu vody, která umožňuje čerpání vody a její dopravu na vzdálenost nejméně 1 000 m a bude využita k zajištění nezbytné dodávky vody v rámci „prostředků pro odstraňování následků povodní a ropných havárií“ při mimořádných událostech a krizových stavech (dále jen „Souprava“). ...
Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v Strekove
Predmetom zákazky je dodávka vykurovacieho systému pomocou tepelných čerpadiel vzduch/voda s tepelným výkonom min. 3 x Tv-31 kW. Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla zo vzduchu s prietokom min. 3x12 500 m3/h. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie obecného úradu a zabezpečovať prípravu teplej vody TÚV pomocou solárnych kolektorov. ...
Zvýšenie energetickej účinnosti Materská škola Gajary
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektovej dokumentácie stavby. Riešený objekt je umiestnený v obci Gajary. Miesto stavby : k.ú. Gajary, obec Gajary parc.č.: 208, 207/1, 206/2, 206/1. ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC: -ZATEPLENIE OBJEKTU MINERÁLNA VLNA HR.160MM VVRÁTANE SOKLOVEJ ČASŤI -ZATEPLENIE STRECHY V ROVINE ...
Instalace KGJ 999 kWe do areálu teplárny Mařatice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění nové kontejnerové kogenerační jednotky (dále jen „KJ“). V souvislosti s novou kontejnerovou KJ bude realizována rozvodna VN a trafostanice, podzemní STL plynovod pro KJ, podzemní rozvod NN a VN, podzemní optický komunikační kabel, kanalizace a podzemní teplovod. Kogenerační ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...