G133 - zvýšení spolehlivosti čerpadel 2TQ12,22,32D01
Předmětem veřejné zakázky je zejména zpracování Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), Výrobně technické dokumentace (VTD) a následná výroba jednoho nového kompletu vyjímatelné části, včetně vyzkoušení u výrobce čerpadla a následné doplnění kapalinou mazaného ložiska a zvýšení předpětí kuličkových ložisek do všech vyjímatelných částí ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Kompresorová stanice
Předmětem zakázky „Dekarbonizace Teplárny Přerov-Kompresorová stanice“ jsou veškeré dodávky, práce a služby nutné ke zhotovení funkčního celku kompresorové stanice a souvisejících technologií, včetně propojení na stávající a nové části TPŘ. Součástí je tedy zejména dodávka, montáž a uvedení do provozu tří stejných šroubových bezmazných kompresorů ...
Poptávám tepelné čerpadlo
Poptávám instalaci a pořízení tepelného čerpadla značka De Dietrich včetně servisu. Pomoc s vyřízením dotací Zelená úsporám.
Úprava bioplynu na biometan  a jeho prodej ZD Hrotovice
Předmětem je výstavba 2 kontejnerových objektů, výdejního stojanu s přístřeškem a 2 požárně dělicích stěn, dle projektové dokumentace, která je přílohou této zadávací dokumentace.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v Obecnom úrade
Predmetom projektu je návrh výstavby nového zdroja na báze OZE pre vykurovanie pre objekt OÚ v obci Čirč. Pri návrhu sa vychádza z reálnej spotreby tepla v predchádzajúcom období a zohľadňuje predpokladané spotreby tepla v zmysle podmienok budúcej prevádzky v budove OÚ.
Oprava čerpadla UPA 300 65/10a
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení opravy vodního čerpadla typu UPA 300 65/10a (dále jen „čerpadlo“), které je Zadavatelem používáno v jámě o hloubce 300 m k čerpání agresivních důlních železitých vod., a u kterého byl diagnostikou zjištěn nevyhovující izolační stav a zkrat vinutí na kostru motoru. Základní parametry ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ s MŠ v Slanci využitím aerotermálnej energie
Predmetom obstarávania je zmena zdroja tepla využívajúceho aerotermálnu energiu pre objekt Základnej školy s materskou školou v obci Slanec. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii.
Energeticky efektívne využívanie tepelných čerpadiel v systéme CZT mesta Medzilaborce
Predmetom zákazky je inštalovanie tepelných čerpadiel, ktoré budú nainštalované v objekte plynovej kotolne K4 spoločnosti BYTENERG. Tepelné čerpadlá budú slúžiť ako zdroj tepla pracujúci do systému CZT najme počas letnej prevádzky.
Čerpadlá
Predmetom zákazky je dodanie čerpadiel a dodanie čerpadiel s montážou. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám zapůjčení zařízení na odčerpání vody z bazénu
Poptávám zapůjčení nádoby/stroje na odčerpáíi vody z bazénu a znovu tu samou vodu napustit. Zjistili jsme že se naklání na jednu stranu. A o to více když pršelo. Jsme z Prostějova. Prosím, jak by jste postupovali a jak to vyřešit? Prosím o Váš ceník služeb a jestli něco z toho jde zrealizovat. Děkuji za odpověď s pozdravem Vydrželová
Modernizace TKV - Oběhová stanice Karviná
Funkční dílo, které zahrnuje především dodávku dvou kusů nových oběhových čerpadel s frekvenčními měniči, potrubní rozvody, uložení, izolace, elektro a MaR prvky pro bezvadný provoz Díla.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, ktorá spočíva v zateplení fasády a strechy objektu, vo výmene všetkých výplní otvorov, v inštalácii tepelného čerpadla vzduchu voda a rekonštrukcii teplovodného vykurovacieho systému. Osadením ...
Kompresorová stanice s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka a instalace kompresorové stanice a rozvodů stlačeného vzduchu
Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Kukučínova Vranov n.T.
Predmetom realizácie sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2,C,D materskej školy, obsahujúce: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena ...
WOODTECH umelecké stolárstvo - Technické vybavenie stolárskej dielne
Výber dodávateľa na: Automatická sušiareň - 1 ks Formátovacia píla - 1 ks Dlabačka - 1 ks Kartáčovací stroj - 1 ks Centrálne vnútorné odsávanie - 1 ks Hrubkovacia fréza - 1 ks Zrovnávačka - 1 ks Kotol na biomasu + násypka - 1 ks Kompresor - 1 ks
Stacionárne vysokotlakové vzduchové kompresory
Predmetom zákazky je nákup stacionárnych vysokotlakových vzduchových kompresorov vrátane voliteľného príslušenstva pre príslušníkov HaZZ SR, ktoré sa využívajú na dopĺňanie zdravotne bezchybného dýchateľného vzduchu do tlakových nádob autonómnych dýchacích prístrojov v súvislosti s ochranou dýchacích ciest v zdraviu škodlivom a nedýchateľnom ...
Poskytování servisních služeb - zařízení pro výrobu a úpravu stlačeného medicionálního vzduchu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb: • komplexní servis kompresorových stanic a jednotek pro výrobu stlačeného medicionálního vzduchu • komplexní servis zdrojových stanic pro výrobu podtlaku • komplexní servis jednotek pro úpravu stlačeného medicionálního vzduchu po dobu 3 let.
Vodní trkače, Austrálie
HYDRAULICKÝ VODNÍ TRKAČE (NA ČERPÁNÍ VODY) (BBHWRs) OBCHODNÍ LICENČNÍ PŘÍLEŽITOST - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU Hledáme vhodného českého etablovaného výrobce přesných kovů, který by zahájil licencování a výrobu našich BBHWR (vodních trkačů) určených pro marketing v Evropě. Naše BBHWR fungují v australsko-asijském regionu asi 165 let. Vzhledem k pověsti ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Sačurov využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Sačurov v obci Sačurov.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v ZŠ v obci Sečovská Polianka
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre základnú školu (ďalej ZŠ) Sečovská Polianka.
Zníženie nákladov na energie prostredníctvom inštalácie tepelných čerpadiel v budove kultúrneho domu
Predmetom projektu je modernizácia existujúceho zdroja tepla pre zabezpečenie dodávky tepla pre objekt kultúrny dom (KD) Raslavice.
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ Bernolákova využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v objekte ZŠ Bernolákova v meste Vranov nad Topľou, zmenou vykurovacieho systému. Návrh obsahuje zostavu integrovaných jednotiek plynových tepelných čerpadiel o počte 14 ks. Zostavy sú určené pre inštaláciu v exteriéri.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 1 - Praha)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Novopacká 65, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Výstavba vodíkových plnicích stanic BENZINA - 2. fáze (Projekt 2 - Plzeň)
Předmětem zakázky je dodávka tlakové vodíkové plnicí stanice v rámci ČSPH Benzina, Nepomucká 791/198, 326 00 Plzeň 8 - Černice, včetně stavební činnosti, projekční a inženýrské činnosti, servisu.
Obstaranie technológií pre spoločnosť SG PROFI, s.r.o.
Časť č.1 Elektrocentrála 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č.2 Minirypadlo 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č.3 Ponorný vibrátor 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3). Časť č.4 ...