Poptávám zapůjčení vybavení na večírek
Poptávám zapůjčení vybavení na firemní večírek. Potřebovala bych zapůjčit 2x tepelnou varnu na svařák/punč, 2x ohřívací nádobu (shafing) a popřípadě jestli máte i banketové stoly 7x. Toto všechno bych potřebovala na 8.12.2023 nejlépe k zapůjčení už od 7.12.2023 odpoledne. Akce by probíhala v Děčíne. Děkuji za odpověd. S pozdravem, Leona Prošková ...
Nerezový gastronomický nábytok pre Cypriánovú manufaktúru a výrobňu medoviny
Predmetom zákazky je dodávka nerezového gastronomického nábytku vrátane nasledovných služieb: doprava na miesto dodania, vynáška, montáž na mieste dodania a odvoz obalového materiálu.
Stravovanie v DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK,  časť 1 – profesionálna kuchyňa Kráľová
Obstaranie materiálno technického vybavenia zariadení sociálnych služieb CSS MEREMA a DSS a ZPS Rača v oblasti poskytovaných služieb zabezpečujúcich stravovanie prijímateľov. Predmetom zákazky je dodanie tovaru, doprava, inštalácia, sfunkčnenie (t.j. zapojenie do siete) diela v miestach a termínoch dodania, vrátane predvedenia funkčnosti a ...
Vybavenie kuchyne
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu technickú a agropotravinársku v Rimavskej Sobote, ktorým je nákup skupiny tovarov - Gastro vybavenie v zmysle príloh týchto SP pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatné časti: - Časť predmetu zákazky č. 1 ...
Technológia gastronomických zariadení veľkokuchyne – Dostavba ZŠ
Predmetom zákazky je dodávka techniky v rámci projektu Technológia gastronomických zariadení veľkokuchyne Dostavba ZŠ. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvončeková v Stupave
Predmetom zákazky je dodávka tovaru technického vybavenia kuchyne pre Materskú školu Zvončekovú v Stupave. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu B.1 Podrobný opis predmetu zákazky a cenová tabuľka súťažných podkladov.
Multifunkčná panvica s podstavcom a príslušenstvom
Multifunkčná panvica s podstavcom a príslušenstvom
Gastro zariadenia pre materskú školu
Predmetom zákazky je kompletná dodávka technologických zariadení pre prevádzku školskej kuchyne pre materskú školu vrátane ich prepravy, montáže a uvedenia do prevádzky.
Technické vybavenie kuchyne a práčovne v Zariadení pre seniorov DUBINA, m. r. o. v Dubnici nad Váhom
Predmetom zákazky je technické vybavenie kuchyne a práčovne v Zariadení pre seniorov DUBINA m.r.o. v Dubnici nad Váhom. Zákazka je rozdelená na tri samostatné časti: 1.časť: Kuchyňa pozostáva zo zariadení pre objekty: I.NP Kuchyňa, II.NP Výdajňa, I.PP Sklady 2.časť: Práčovňa II. A 3.časť: Práčovňa II. B Uchádzač môže predložiť svoju ponuku ...
Kuchynské zariadenie - Modernizácia Zvolenská cesta
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci, ktorým je nákup skupiny tovarov Kuchynské zariadenie v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci Modernizácia odborného vzdelávania, kód projektu: ...
Vybavenie kuchyne MŠ
Predmetom zákazky je dodávka a montáž vybavenia kuchyne v materskej škole v obci Zálesie.
Vybavenie kuchyň ŠJ pri materských školách
Predmetom zákazky je vybavenie kuchýň ŠJ pri MŠ Adámiho 11, Borská 4, Kolískova14, L. Sáru 3, Ľ. Fullu 12, Pod Rovnicami 1, Majerníkova 11. Podrobný opis nákupných položiek podľa jednotlivých ŠJ pri MŠ je špecifikovaný v prílohe č. 1 Špecifikácia tovaru na nacenenie.
Obslúžime aj anglického kráľa - gastrotechnológia 2
Predmetom zákazky je dodanie gastrotechnológie kuchynských prevádzok do školského zariadenia. Bližšie je predmet zákazky špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Konvektomat s príslušenstvom
Predmetom obstarávania je bojlerový konvektomat s príslušenstvom.
Vybavenie SOŠ Kežmarok - Kuchár
Predmetom obstarávania je nákup gastro zariadenia do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Vybavenie SOŠ Kežmarok Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvončeková v Stupave
Predmetom zákazky je dodávka tovaru technického vybavenia kuchyne pre Materskú školu Zvončekovú v Stupave. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu B.1 Podrobný opis predmetu zákazky a cenová tabuľka súťažných podkladov.
Vybavenie školskej jedálne
Predmetom zákazky dodanie vybavenia školskej jedálne, vrátane montáže.
Technológia kuchyne pre obec Šenkvice
Predmetom zákazky je dodávka technológie kuchyne pre: 1. Kuchyňu v materskej škole (MŠ) a pre 2. Výdajňu jedál pre Centrum sociálnych služieb (CSS) v Šenkviciach. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritéria.
Vybavenie SŠ Stará Ľubovňa III. etapa - IKT
Pre časť č. 1: Predmetom zákazky je dodanie IKT vybavenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 2: Predmetom zákazky je dodanie gastro zariadenia ako materiálno technického vybavenia do učebných priestorov školy. Pre časť č. 3: Predmetom zákazky je dodanie obrábacích strojov pre stolára ako materiálno ...
Interiérové vybavenie ZŠ Plickova - opakovaná
Predmetom zákazky je nákup a dodanie interiérového vybavenia pre ZŠ Plickova, podľa špecifikácie tovaru uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, vrátane dopravy, vyloženia, umiestnenia a montáže. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné častí. ČASŤ 2: Školský byt; ČASŤ 5: Šalátový a nápojový pult. Uchádzač ...
Nákup 16 ks automatizovaného dávkovaču čapovaného piva
Predmetom zákazky je nákup predpokladaného množstva 16 ks automatizovaných dávkovačov čapovaného piva
Kuchynské zariadenia
Predmetom obstarávania je vybavenie pre strednú odbornú školu na zabezpečenie odborného vzdelávania- Gastro zariadenia, ktorá je rozdelená na štyri časti: Časť 1:Kuchynské zariadenia Časť 2: Chladiace zariadenia Časť 3: Gastro zariadenia a gastro nádoby. Časť 4: Gastro nábytok Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kuchyňa a zázemie MŠ Malacky – Štúrova 139
Predmetom zákazky je dodanie technológie kuchyne ako materiálno technického vybavenia do objektu MŠ v Malackách.
Poptávám zapůjčení prosklené chladničky a ohřívače pokrmů
Poptávám k zapůjčení: 2x chladnička prosklená Ohřívače pokrmů (vana) Cca 6x Ohřívací soudky 2x Děkuji za nabídky.