Tabletovací systém stravovacího provozu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro stravovací provoz vč. příslušenství pro zadavatele Psychiatrickou nemocnici Havlíčkův Brod v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace a dle technických specifikací uvedených v přílohách zadávací dokumentace, kde jsou popsány podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.
VLRZ - gastrozařízení II - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového gastro zařízení do provozoven společnosti Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace.
CSS Hrabyně postupná modernizace stravovacího provozu II. Etapa
V souladu s plánem investic zadavatele pro období let 2020-2021 byla v roce 2020 uskutečněna I.etapa celkové postupné modernizace stravovacího provozu. V rámci plnění předmětu této veřejné zakázky bude provedena následná II.etapa modernizace stravovacího provozu provozovaného zadavatelem. Jelikož tento provoz dodává stravu nejen pro obyvatele a ...
Drvič kuchynského odpadu
Predmetom zákazky je dodanie technického vybavenia pre zvyšovanie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v meste Žilina . Predmetom zákazky je dodanie Drviča kuchynského odpadu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch .
ZŠ Všechovice - oprava kuchyně
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka gastrozařízení dle soupisu dodávek a technické specifikace a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k dodávce, a závazek kupujícího dodávku převzít a zaplatit za dodávku dále sjednanou kupní cenu. Součástí dodávky je doprava do místa plnění, montáž (včetně dodání potřebné kabeláže), instalace včetně ...
Chrudim - rekonstrukce kuchyňského bloku
Předmětem VZ je realizace rekonstrukce kuchyňského jídelního bloku, včetně dodávky gastrozařízení, a s tím související výstavba vnějších sítí elektronických komunikací v areálu kasáren kpt. Jaroše VÚ 1837 Chrudim, a to v rozsahu dle zpracované dokumentace pro provádění stavby.
Modernizace vybavení VKZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.
Nákup restauračního vybavení 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek restauračního vybavení do kuchyní, výdejen a kantýn, dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 24 měsíců.
Nákup malého kuchyňského vybavení 2021-2023
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek malého kuchyňského vybavení do kuchyní, výdejen a kantýn, dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 24 měsíců.
Multifunkční pánve a konvektomat
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů elektrických multifunkčních pánví 1ks objem 150l a 1ks objem 100l a 1 ks konvektomatu, dle technických specifikací v příloze včetně dodání do místa plnění, provedení montáže a instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu.
Poptávám stroj na ledovou tříšť
Poptávám stroj na ledovou tříšť jde to i na splátky? Děkuji Gombík
Poptávám pronájem stroje na zmrzlinu a ledovou tříšť
Poptávám pronájem stroje na zmrzlinu a ledovou tříšť.
Vybavení kuchyně ZŠ Kly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení.
Obměna konvektomatů ve stravovacím provozu Nemocnice Znojmo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení do stravovacího provozu Nemocnice Znojmo. Jedná se o 2 ks elektrického konvektomatu stacionárního na podestavbě, 5 ks elektrického konvektomatu se zavážecím vozíkem a 1 ks elektrického multifunkčního varného zařízení.
Oprava školní kuchyně včetně pořízení vybavení a VZT ZŠ Srbská
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy s jedním dodavatelem na realizaci akce kompletní opravy školní kuchyně ZŠ Srbská 2, v rozsahu nutných stavebních prací a vč. pořízení gastrovybavení (zařízení velkokuchyní) dle platných hygienických norem, v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností Made 4 BIM ...
Poptávám instalaci digestoře do restaurace
Poptávámt společnost, která nainstaluje systém digestoře pro kuchyňský prostor restaurace o ploše 95m2 ve Zlíně
Rekonstrukce a modernizace stravovacích prostor
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavební činnost včetně dodávky gastrotechnologií spojená s modernizací stravovacích prostor v objektu České televize dle projektové dokumentace a v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Dodávka gastrotechnologie II pro stravovací provoz FNB
Dodávka gastrotechnologií, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Poptáváme tabletový systém Thermoline
Poptávám cenovou nabídku tabletového systému Thermoline za 1 ks a pokud by byla větší objednávka, tak jestli by byla nějaká množstevní sleva. Rovněž do jaké doby, by jste byli schopni zboží dodat. Děkuji.
Rozšírenie kapacít ZŠ Javorová alej, novostavba telocvične
Predmetom zákazky je rozšírenie kapacít existujúcej ZŠ formou prístavieb a novostavieb. Za účelom rozšírenie kapacít návštevnosti ZŠ, t.j. zvýšenia počtu učební je navrhnutá prístavba 3 podlažnej budovy SO-01. Za účelom rozšírenia kapacít kuchyne a jedálne je navrhnutá prístavba 1 podlažnej budovy jedálne SO-02.1. Pôdorysné rozmery objektu ...
Věznice Plzeň - mycí centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení na mytí a distribuci stravy. Podrobný popis jednotlivých částí dodávky je obsažen v technické specifikaci a soupisu dodávky mycího centra a distribuce stravy velkokuchyně pro odsouzené věznice v Plzni, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Technická specifikace a ...
Dodávka gastro zařízení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného Zařízení a vybavení gastro pro novostavbu Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu zařízení a vybavení tvořícím přílohu č. 1 zadávací dokumentace v rozsahu a způsobem dle Smlouvy. Objekt nové základní školy je momentálně ve výstavbě s ...
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční a technologický celek pekárna a cukrárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
GŘ OL - Škrabky na brambory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka škrabek na brambory pro velké stravovací provozy prostřednictvím uzavřené rámcové dohody uzavřené s vítězným dodavatelem po dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
VLRZ _ VK Praha (DAP) _ gastrozařízení kuchyně _ nákup
Jedná se o úpravy koncepce gastronomického provozu kuchyně. Zahrnuje dodávku a montáž nového gastro zařízení kuchyně hotelu DAP ve VK Praha příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen „VLRZ“) včetně instalace kabeláže a dodávky systému HACCP dle podrobné specifikace (příloha č. 1) a v souladu s projektovou dokumentací ...