Dodávka gastro zařízení II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání specifikovaného Zařízení a vybavení gastro pro novostavbu Základní školy Zdiměřice, nacházející se ve městě Jesenice, specifikované v seznamu zařízení a vybavení tvořícím přílohu č. 1 zadávací dokumentace v rozsahu a způsobem dle Smlouvy. Objekt nové základní školy je momentálně ve výstavbě s ...
Vybavení pekárny a cukrárny VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení pro funkční a technologický celek pekárna a cukrárna Výukového centra zpracování zemědělských produktů, včetně jeho montáže a zprovoznění.
GŘ OL - Škrabky na brambory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka škrabek na brambory pro velké stravovací provozy prostřednictvím uzavřené rámcové dohody uzavřené s vítězným dodavatelem po dobu nejvýše 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody.
VLRZ _ VK Praha (DAP) _ gastrozařízení kuchyně _ nákup
Jedná se o úpravy koncepce gastronomického provozu kuchyně. Zahrnuje dodávku a montáž nového gastro zařízení kuchyně hotelu DAP ve VK Praha příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (dále jen „VLRZ“) včetně instalace kabeláže a dodávky systému HACCP dle podrobné specifikace (příloha č. 1) a v souladu s projektovou dokumentací ...
ZŠ Modřice - vestavba kuchyně a přístavba jídelny - vybavení gastro
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na komplexní dodávku a montáž vybavení gastro v rozsahu a podle SMLOUVY a PROJEKTU.
Varná technológia v kuchyni K1 - varný blok zavesený na konzole a konvektomat
Predmetom zákazky je dodanie tovarov - kuchynských technológií a zariadení pre Salaš u Franka. Predmet zákazky je rozdelený na 9 častí: Časť 1. VARNÁ TECHNOLÓGIA V KUCHYNI K1 - VARNÝ BLOK ZAVESENÝ NA KONZOLE A KONVEKTOMAT Časť 2. TECHNOLÓGIA VÝDAJA V KUCHYNI K1 Časť 3. TECHNOLÓGIA PRÍPRAVY V KUCHYNI K1 Časť 4. UMÝVACIE STANOVIŠTIA ČIERNEHO ...
Dodávka gastrotechnológie
Predmetom zákazky je dodávka gastrotechnológie, ktorej podrobné vymedzenie je uvedené v je v časti (B) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Marcel Polomčák, Čierny orol - rozvoj podniku v spolupráci so Strednou odbornou školou
Predmetom projektu je obstaranie gastronomického vybavenia a tiež softvérového a hardvérového vybavenia pokladní v priestoroch spoločnosti.
Nákup technologického vybavenia kuchyne hotela
Predmetom zákazky je dodávka, osadenie a zapojenie technologického vybavenia kuchyne hotela.
GŘ OL - mycí stroje kuchyňské 2020
Veřejná zakázka je zadavatelem vypsána za účelem obměny stávající technologie ve stávajících stravovacích provozech Vězeňské služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka různých druhů mycích strojů kuchyňských pro velké stravovací provozy.
Nemocnice následné péče Moravská Třebová, výstavba nového objektu - dodávka gastrotechniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž gastrotechniky a vybavení pro novou kuchyni a výdejnu v rámci akce Nemocnice následné péče Moravská Třebová - nová kuchyně a výdejna.
Modernizace kuchynskeho provozu ZS Hostivar
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce, tj. modernizace a přestavba gastronomického provozu kuchyně základní školy se zázemím tohoto provozu včetně technologického řešení a dodávka gastrozařízení.
Príprava a spracovanie
Predmetom obstarávania je technológia na prípravu a spracovanie ovocia, finalizáciu produktu, sušenie ovocia,výrobu džemu a manipulačná technika. Predmet obstarávania je rozdelený na 4 logické celky: 1. Logický celok: Príprava a spracovanie Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásovýautomatický lis; Vysokotlaký čistič; Mačkadlo ...
Nákup kuchyňského vybavení II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kuchyňského vybavení do kuchyní, výdejen a kantýn, dle technické specifikace Zboží uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 48 měsíců.
Dodávka a montáž mycí technologie do stravovacího provozu FN Plzeň Lochotín
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění mycí technologie pro mytí pacientského a provozního nádobí do stravovacího provozu Oddělení léčebné výživy a stravování Fakultní nemocnice Plzeň - areál Lochotín.
NPK, a.s. - Tabletový systém pro Pardubickou  a Chrudimskou nemocnici
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tabletového systému včetně úložných, výdejních a transportních aparátů pro stravovací provoz Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
GŘ OL - Varná technologie 2020
Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, na jejímž základě budou zadávány veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou dodávky varné technologie (kotle, pánve, sporáky, elektrická multifunkční zařízení).
Nákup vybavení pro stravovací provoz Lázně Toušeň
Účelem této veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky v každé její samostatné části, tj. nerezové gastronádoby, elektrické vybavení a nerezové stoly, regály a židle pro stravovací provoz v Nemocnici Na ...
Technologie stravovacího provozu - 2. kolo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově rekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a servisních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu, které budou ...
Rekonstrukce gastroprovozu Strakovy akademie
Předmětem této VZ jsou celkové stavební a interiérové úpravy gastroprovozu zadavatele, kantýny a jídelny, včetně personálního zázemí, výměna a doplnění technologií. Předmětem VZ je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to vše i v BIM ...
Rekonstrukce školních kuchyní ZŠ Sjednocení a ZŠ FKT (TGM)
Předmětem zakázky jsou dodávky a stavební práce. Jedná se o rekonstrukci technologie kuchyní a přidružených prostor ve dvou základních školách ve městě Studénka. Jedná se o: - ZŠ Studénka, Sjednocení 650, příspěvková organizace, 742 13 Studénka - ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace, 2. května 500, 742 13 Studénka
Obstaranie kávovarov, mlynčekov a príslušenstva
Predmetom zákazky je vybavenie inovatívnej pražiarne v regióne Horná Nitra
Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu hotových jedál
Predmetom zákazky je dodávka gastro zariadení pre penzión a reštauračnú prevádzku. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obe časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Technológie na výrobu hotových jedál Časť 2. predmetu zákazky: Balička hotových jedál Podrobné ...
Dodávky jednorázového plastového nádobí
Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky jednorázového plastového nádobí v požadované struktuře po dobu jednoho roku od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Dodávka gastrotechnologie pro Novostavbu pobytového zařízení v ul. Sokolovská v Sokolově
Předmětem veřejné zakázky je vybavení provozu kuchyně a kavárny v novém objektu pobytového zařízení pro seniory v ulici Sokolovská v Sokolově č. p. 1507. Dodávka gastrotechnologie musí být realizována v návaznosti na provedenou výstavbu pobytového zařízení. Předpokládané dokončení stavby je stanoveno na 30.04.2021. Dodávka gastrotechnologie bude ...