Poptávám zapůjčení stroje na ledovou tříšť
Poptávám zapůjčení stroje na ledovou tříšť.
Poptávám zapůjčení tříšťovače
Poptávám zapůjčení tříšťovače na tento víkend. Děkuji
Stavební úpravy kuchyně a gastro technologie v mateřské škole Dolní Měcholupy
Zakázka je rozdělena na dvě části. První část jsou stavební práce a druhá část zakázky je dodávka gastro technologie pro jídelnu MŠ Praha - Dolní Měcholupy. Součástí 2. části zakázky není příprava napojení dodávaných technologií na média (elektřina, voda, odpad atd.), protože příprava je součástí první části zakázky na stavební práce. Součástí 2. ...
Vybavenie SOŠ Kežmarok- Cukrár/Pekár/Kuchár 2022
Predmetom obstarávania je nákup gastro zariadenia do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch
Nákup gastrotechnologických zariadení pre vybavenie kuchyne na ZŠ Plickova 9
Predmetom zákazky je dodávka 159 ks gastrotechnologických zariadení pre kompletné vybavenie kuchyne na ZŠ Plicková 9, podľa schválenej projektovej dokumentácie uvedenej v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, vrátane komplexnej záruky na tovar a všetky jeho časti odo dňa podpísania dodacieho protokolu v dobe min. 36 mesiacov, dopravy na miesto ...
Dodávka technologie do stravovacího provozu
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka technologie do stravovacího provozu, a to varné technologie, mycího stroje a tabletovacího systému.
ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny - dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně
Předmětem zakázky je dodávka, provedení montáže a zprovoznění dodaného gastro zařízení do stávajícího gastro provozu základní školy. Stravovací provoz včetně kuchyně je umístěn v suterénu základní školy a slouží k přípravě jídel pro zaměstnance a děti základní školy o kapacitě minimálně 600 jídel denně. Celková koncepce kuchyně je rozdělena na ...
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy - vybavení kuchyně
Předmětem plnění je dodávka a montáž technologie a vnitřního vybavení do nově budované kuchyně na základě projektové dokumentace se soupisem a specifikací dodávek. Kuchyň bude vybavena novým nerepasovaným zařízením. Montáž zařízení kuchyně bude probíhat v koordinaci se zhotovitelem stavebních prací. Kompletní dodávka technologie ve varném bloku ...
Přístavba a rekonstrukce DSP Kralovice
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce s názvem PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DSP KRALOVICE, je přístavba a rekonstrukci DSP Kralovice, provedení celé první fáze realizace obsahující - přístavbu nového bloku D a nezbytnou část rekonstrukce bloku B, včetně úprav venkovních ploch, přeložek sítí a provedení termálních vrtů jako zdroje tepla pro ...
Akademie - výstavba stravovacího zařízení 2
Cílem je uzavření smlouvy o dílo na výstavbu nového stravovacího zařízení u Akademie VS ČR pro zajištění stravování studentů, účastníků kurzů, zaměstnanců Akademie Vězeňské služby České republiky, vybudování zpevněné plochy pro pořadová cvičení a provedení interiéru a instalace, montáž a připojení zařízení kuchyně. Součástí díla jsou všechny ...
Dynamický nákupní systém - dodávky vybavení pro stravovací provoz a oddělení úklidu
Dynamický nákupní systém na dodávky elektrického a neelektrického vybavení pro stravovací provoz a oddělení úklidu FNB včetně případné instalace, . Předmět jednotlivých zakázek zadávaný v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek bude vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek dle § 141 ZZVZ. Případný požadavek zadavatele na dodávky ...
Vybavení kuchyně ZŠ Kly
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení
Poptávám pronájem  gastro zařízení
Poptávám pronájem hotdogovače a výrobníku na ledovou tříšt. Jje to možné a jaká je cena prosím? Děkuji za informaci.
ZŠ Závodu míru - rekonstrukce kuchyně a gastro
Jedná se o provedení rekonstrukce stávající školní kuchyně vč. výměny odlučovače tuků, jídelny, skladů a zázemí pro personál a dále instalace nového gastro vybavení v přízemním (podsklepeném) křídle budovy ZŠ Závodu míru č.p. 1951 nábřeží Závodu míru v Pardubicích. Veřejná zakázka v rámci jednoho zadávacího řízení je rozdělena na dvě části: ČÁST ...
Ř VLRZ - nákup gastro zařízení 2022
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového gastro vybavení do jednotlivých zařízení zadavatele.
ZŠ Alšova - vybavení kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení kuchyně, nábytku, kancelářského vybavení, strojního a přístrojového vybavení.
Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka gastronomického zařízení a vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového gastronomického zařízení a vybavení a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele. Jedná se o gastronomické vybavení a zařízení, které bude sloužit v Domově Rudolf v Opočně jak jeho klientům, tak i jeho zaměstnancům, případně i návštěvníkům.
Výstavba nemocničnej kuchyne - Technológia
Predmetom zákazky je dodávka novej technológie a zariadení k prevádzkovaniu kuchyne v Psychiatrickej nemocnici Hronovce a ďalších služieb s tým súvisiacich pre potreby verejného obstarávateľa, vrátane dodania na miesto určenia v zložení v zmysle opisu predmetu zákazky a samostatných príloh k opisu predmetu zákazky, t. j. minimálna technická ...
FN Motol - Zajištění havarijních oprav a preventivních prohlídek gastronomické a chladící techniky
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je zajištění havarijních oprav a preventivních prohlídek zařízení gastronomické technologie, chladící techniky ve stravovacích provozech pacientské kuchyně, odd. ekonomiky a skladů, závodního stravování ve FN Motol.
Domov F. A. Skuherského, z. ú. - dodávka vybavení Domova Rudolf
Předmětem veřejné zakázky je dodání nového gastronomického zařízení a vybavení a převedení vlastnického práva k předmětu zakázky na zadavatele. Jedná se o gastronomické vybavení a zařízení, které bude sloužit v Domově Rudolf v Opočně jak jeho klientům, tak i jeho zaměstnancům, případně i návštěvníkům.
Komplexní rekonstrukce školní kuchyně v objektu školy na ul. 1. máje, Ostrava-Mariánské Hory
Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka gastrotechnologie do kuchyně zadavatele. Součástí předmětu plnění je i demontáž stávající technologie vč. ekologické likvidace.
Technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni VCZZP - II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie pro gastroprovoz a degustační kuchyni v rámci projektu Výukové centrum zpracování zemědělských produktů, včetně její montáže a zprovoznění. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména ve smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, technické specifikaci a ...
obstaranie vybavenia kuchyne
Dodávka technologického a iného vybavenia kuchyne vrátane nábytku a služieb spojených s ich dodaním a inštaláciou na mieste dodania, vrátane zaškolenia personálu verejného obstarávateľa.
Rekonstrukce kuchyně 7. ZŠ Zlín, Kvítková 4338
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a rekonstrukce kuchyně na základní škole Kvítková 4338. Projekt řeší vnitřní dispoziční změny kuchyně včetně nového gastrozařízení. Součástí prací je i rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, ústředního vytápění, zdravotních instalací, nové podlahy a obklady, výměna dveří včetně ...
Průmyslové kuchyňské vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů elektrických rychlovarných dvouplášťových varných kotlů o objemu 60l, 1ks Elektrická pánev 2GN1/1,1 ks Elektrická fritéza dvou komorová, 1ks Elektrický dvouplášťový rychlovarný varný kotel 500l včetně dodání do místa plnění, provedení montáže a instalace, zaškolení personálu, uvedení přístroje do provozu.