Poptávám zakázkovou výrobu fresh baru
Sháním firmu, která mi na klíč vyrobí daný typ frehs baru.
Dodávky velkých elektrických strojů pro gastroprovozy
Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu velkých elektrických strojů pro gastroprovozy, dle technické specifikace strojů uvedené v Příloze Smlouvy č. 1 a to na dobu 48 měsíců.
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia
Predmetom zákazky je nákup strojov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Dodávka gastro technologií pro jídelnu ZŠ Davle
Předmětem této zakázky je dodávka GASTRO technologie pro jídelnu ZŠ Davle. Součástí této zakázky není příprava napojení dodávaných technologií na média (elektřina, voda, odpad atd.), protože příprava je součástí jiné zakázky na stavební práce. Součástí zakázky je však montáž a instalace dodaných technologií s napojením na výše uvedená připravená ...
Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně pro kuchyni Slatinných lázní Třeboň s.r.o., provozovna Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, a Restauraci Adéla
ZŠ s MŠ Atómová – rekonštrukcia kuchyne II.
Rozsah zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii realizačnom projekte s názvom ZŠ s MŠ Atómová rekonštrukcia kuchyne, v zmluve o dielo a súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je realizácia diela v objekte základnej školy s materskou školou, bude pozostávať z rekonštrukcie priestorov školskej kuchyne na 1. podzemnom podlaží a 1. nadzemnom ...
Vybavenie školskej jedálne, zariadeniami hromadného stravovania
Predmetom zákazky je zariadenie školskej jedálne na Základnej škole, Rozmarínová č. 1, 945 01 Komárno v súlade s Prílohou č. 1 Návrh na plnenie kritérií, ktorá predstavuje prílohu týchto súťažných podkladov. Súčasťou ocenenej ponuky sú nasledujúce služby: a) doprava a montáž b) montáž na presne udané a prichystané profesie, príkony, ...
Poptáváme tabletový systém pro výdej stravy
Poptáváme tabletový systém pro výdej a přepravu naservírované stravy uvnitř budovy (90 ks), vč. transportních vozíků pro tablety a nádob na přepravu jídla mezi budovami (z kuchyně do výdejny).
ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro
Realizace rekonstrukce kuchyně v objektu Základní školy Npor. Eliáše v Pardubicích zahrnující úpravu dispozic provozu kuchyně, realizaci nových podlah, rekonstrukci stavebních konstrukcí a instalaci technického zařízení budov v dotčené části objektu školy, výměnu odlučovače tuků, přemístění vzduchotechnické jednotky ze stávající strojovny na ...
Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v kuchyni
Predmetom zákazky je dodanie prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení do kuchyne stravovacej prevádzky Junior komplex vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovarov, vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s dodávkou tovaru), odskúšania ...
SOŠ lesnícka a drevárska J. D. Matejovie Liptovský Hrádok - stavebné úpravy kuchyne a jedálne
Predmet zákazky je spracovaný v projektovej dokumentácií. Účelom projektovej dokumentácie (ďalej len PD) je prestavba kuchyne spočívajúca v úprave vnútornej dispozície v zmysle platných technických predpisov pre zriaďovanie prevádzok spoločného stravovania tak, aby nedochádzalo ku kríženiu pracovných a manipulačných trás polotovarov a surovín, aby ...
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro provedení díla, realizace projektu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště - stavební práce“ ve městě Rychvald a to vše v rozsahu a dle podmínek projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ zpracované projekční kanceláří
Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění zhotovitele pro provedení díla, realizace projektu „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště - stavební práce“ ve městě Rychvald a to vše v rozsahu a dle podmínek projektové dokumentace „Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny při ZŠ Sídliště“ zpracované projekční kanceláří
Gastro vybavenie odborných učební
Predmet zákazky je dodávka , montáž a uvedenie do prevádzky gastro vybavenia vrátane zaškolenia.
Velkokuchyňské zařízení různé - nákup - 6. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka velkokuchyňského zařízení.
Poptávám lednici značky NORDline
Poptávám lednici značky NORDline UR 600.
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo – interiér restaurace“ v rozsahu dle projektové dokumentace, projekt interiéru, zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr.
Opravy gastronomických zařízení
Předmětem plnění jsou opravy gastronomického zařízení blíže specifikovaného v přílohách zadávacích podmínek dle potřeby zadavatele v areálech VFN, a to na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíců. Realizace díla se uskuteční na základě dílčích výzev.
Dodávka a montáž konvektomatů do stravovacích provozů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění konvektomatů pro přípravu pokrmů v kuchyních zadavatele. Oddělení léčebné výživy a stravování FN Plzeň – Bory: Elektrický konvektomat 20x1/1 s bojlerovým vyvíjením páry – 2ks Elektrický konvektomat 20x2/1 s bojlerovým vyvíjením páry – 2ks Oddělení léčebné výživy a stravování FN Plzeň – ...
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – pivovarská technologie
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr ...
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D. Provoz kuchyně je nutné obnovit a vybavit novými stroji a nerezovým vybavením (varnými bloky, chladícími a mrazicími boxy, myčkou, ohřívacími vozíky, zařízeními pro přípravu ...
Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Technologie stravování“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s.r.o., se sídlem Nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr ...
Vybudování experimentální dietní kuchyně, Část číslo 1 a název Vybavení experimentální kuchyně
Dodávka, montáž, instalace, elektro revize, instruktáž obsluhy a uvedení do provozu experimentální kuchyně, která má zajistit materiální a technickou infrastrukturu pro výuku studijního oboru „Nutriční terapeut“ na 3. LF
Výbava cukrárskej dielne
Časť č.1 Elektrospotrebiče Časť č.2 Pekárske stroje Časť č.3 Nerezové vybavenie Časť č.4 Príslušenstvo k robotom Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1, č.2.2, č.2.3 a č.2.4).