FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
Předmětem části 1 veřejné zakázky (Rekonstrukce varny) je rekonstrukce stravovacího provozu a související vybudování dočasných prostor stravovacího provozu a provedení souvisejících dodávek a služeb. Předmětem části 2 veřejné zakázky (Dodávka a montáž gastrotechnologie) je dodání kuchyňského zařízení (gastrotechnologie) a provedení souvisejících ...
Kuchynské zariadenie-Modernizácia Zvolenská cesta
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci, ktorým je nákup skupiny tovarov Kuchynské zariadenie v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci Modernizácia odborného vzdelávania, kód projektu: ...
VARNA - přípravny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově zrekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu - Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. ...
VARNA - kotle a multifunkční zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie a vybavení do nově zrekonstruovaných prostor 1.NP a 2.NP stravovacího provozu - Varny v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. ...
Vybavení výdejního prostoru jídelny
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení do výdejního prostoru do nově zrekonstruovaných prostor 2.NP stravovacího provozu v budově č. 47 Pardubické nemocnice, včetně montážních a instalačních prací souvisejících s dodávkou. Technologie a vybavení budou dodávány souběžně s realizací stavebních úprav dotčené části objektu. ...
Kuchynské zariadenie - Modernizácia Zvolenská cesta
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického zariadenia pre Strednú odbornú školu hotelových služieb a dopravy v Lučenci, ktorým je nákup skupiny tovarov Kuchynské zariadenie v rámci realizácie projektu s názvom Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy v Lučenci Modernizácia odborného vzdelávania, kód projektu: ...
Materiálno – technické vybavenie odbornej učebne: Cukrár - Pekár
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a zaškolenie Materiálno technického vybavenia odbornej učebne: Cukrár Pekár. Dodávkou diela sa rozumie doprava, vyloženie a inštalácia tovaru v mieste a termíne dodania, a jeho uvedenie do prevádzky, spočívajúce v základnom predvedení funkčnosti (napojenia elektrických zariadení, vrátane predloženia ...
Rekonstrukce budovy a učeben ZŠ v městyse Zdislavice - GASTRO
Předmětem zakázky je pořízení (dodávka a montáž) gastro technologie pro jídelnu ZŠ Zdislavice
Vybavenie SOŠ Kežmarok - Kuchár
Predmetom obstarávania je nákup gastro zariadenia do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1: Vybavenie SOŠ Kežmarok Kuchár Časť 2: Vybavenie SOŠ Kežmarok Cukrár/Pekár Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry
Kompletní dodávka technologického vybavení kuchyně (gastronomické technologie) pro novostavbu objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry, Praha 9, úplná instalace části dodaného vybavení, které má povahu zabudovaných konstrukcí v objektu, uvedení do provozu dodaného vybavení, úplné zaškolení obsluhujícího personálu a následný záruční ...
Nákup gastro vybavení pro organizaci Domov Březiny, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je nákup kompletního vybavení pro kuchyňský provoz, včetně varny, výdejní kuchyňky atd., v rámci realizace akce „Rekonstrukce a výstavba domova Březiny". Kuchyňský provoz bude zajišťovat celodenní stravu pro uživatele Domova Březiny a rovněž obědy pro zaměstnance organizace. Předmět veřejné zakázky je podrobně vymezen v ...
Zak.č.ZD19426, Modernizace stravovacího provozu, ONTrutnov, gastrotechnologie
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu gastrotechnologie do modernizovaného stravovacího provozu oblastní nemocnice v Trutnově, konkrétně provozního úseku kuchyně ve 2NP objektu pro stravování na pozemku č.st.4892. Objekt kuchyně je samostatně stojící stavbou propojenou krčkem s objektem výdeje a konzumace ...
Vybavení stravovacího provozu
Předmětem plněné veřejné zakázky je dodávka a instalace vybavení stravovacích provozů zadavatele. Podrobnější specifikace je uvedená v zadávací dokumentaci.
Nákup gastrotechnologických zariadení pre vybavenie kuchyne na ZŠ Plickova 9
Predmetom zákazky je nákup 159 ks gastrotechnologických zariadení pre kompletné vybavenie kuchyne na ZŠ Plicková 9, podľa schválenej projektovej dokumentácie, vrátane komplexnej záruky na tovar a všetky jeho časti odo dňa podpísania Dodacieho protokolu v dobe min. 36 mesiacov, dopravy na miesto dodania, vykládky, montáže a/alebo inštalácie na ...
Nákup zariadenia a vybavenia školskej kuchyne
Predmetom zákazky je dodávka tovaru pre kompletné vybavenie školskej kuchyne na Základnej škole, Vinohradnícka 62 v Šenkviciach. Súčasťou zákazky je aj poskytnutie komplexnej záruky na tovar a všetky jeho časti, dopravy na miesto dodania, vykládky, montáže a/alebo inštalácie na mieste dodania, vykonanie skúšok a uvedenie zariadení do ...
Dodávka a instalace technologického vybavení kuchyně pro novostavbu ZŠ a MŠ U Elektry
Kompletní dodávka technologického vybavení kuchyně (gastronomické technologie) pro novostavbu objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry, Praha 9, úplná instalace části dodaného vybavení, které má povahu zabudovaných konstrukcí v objektu, uvedení do provozu dodaného vybavení, úplné zaškolení obsluhujícího personálu a následný záruční ...
Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích - Kuchyňské zařízení
Předmětem plněn této veřejné zakázky je dodávka Kuchyňského zařízení (Gastrotechnologie a Technologie Gastronomického chlazení) v souvislosti s realizací veřejné zakázky Rekonstrukce KD Slavie v Českých Budějovicích. Součástí předmětu plnění je také dodávka barů (truhlářské výrobky). Další popis je uveden v projektové a zadávací dokumentaci ...
Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265
Předmětem veřejné zakázky jsou časově a věcně související dodávky doprovázené stavebními pracemi, týkajícími se rekonstrukce školní kuchyně ZŠ Zahradní v Chomutově včetně následného nového dispozičního uspořádání kuchyňské technologie. Zakázku tvoří dvě části: ČÁST A: Dodávka gastrotechnologie, její kompletace, instalace a doprava na místo ...
Technologické vybavení kuchyně
Předmětem veřejné zakázky je technologické vybavení stravovacího provozu. Především vybavení hlavní provozní části, tj. varny a výdejny jídel.
Poptávám zapůjčení menšího výrobníku ledu
Poptávám zapůjčení menšího výrobníku ledu od 12. - 16.8.22 ? Valašské Meziříčí a okolí.
Gymnázium a SOŠ Dr. Václava Šmejkala - stavební úpravy a dostavba areálu školy - vybavení kuchyně
Předmětem plnění je dodávka a montáž technologie a vnitřního vybavení do nově budované kuchyně na základě projektové dokumentace se soupisem a specifikací dodávek. Kuchyň bude vybavena novým nerepasovaným zařízením. Montáž zařízení kuchyně bude probíhat v koordinaci se zhotovitelem stavebních prací. Kompletní dodávka technologie ve varném bloku ...
Poptávám zapůjčení stroje na ledovou tříšť
Poptávám zapůjčení stroje na ledovou tříšť.
Poptávám zapůjčení tříšťovače
Poptávám zapůjčení tříšťovače na tento víkend. Děkuji
Stavební úpravy kuchyně a gastro technologie v mateřské škole Dolní Měcholupy
Zakázka je rozdělena na dvě části. První část jsou stavební práce a druhá část zakázky je dodávka gastro technologie pro jídelnu MŠ Praha - Dolní Měcholupy. Součástí 2. části zakázky není příprava napojení dodávaných technologií na média (elektřina, voda, odpad atd.), protože příprava je součástí první části zakázky na stavební práce. Součástí 2. ...
Vybavenie SOŠ Kežmarok- Cukrár/Pekár/Kuchár 2022
Predmetom obstarávania je nákup gastro zariadenia do učebných priestorov Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Bližšie informácie uvedené v súťažných podkladoch