Technologické vybavenie na prípravu produktov
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Technologická linka na výrobu piva
Ide o dodanie logického celku č. 1: Technologická linka na výrobu piva. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technologické vybavenie na prípravu produktov
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Poptávám balící zařízení na sypké směsi
Poptávám menší zařízení na balení pytlů,sáčků ( 1-10kg ) na sypké směsi a pelety. Děkuji Fanta Ladislav
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka zariadení v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií: 1. Baliaca linka (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Technologická linka na zpracování zeleniny
Dodávka kompletní technologické linky na zpracování zeleniny a to především cibule. Jde o soustavu technologických součástí potřebných ke komplexnímu zpracování cibule, tedy o soustavu obsahující zásobník na zpracovávanou cibuli, odnaťovač, třídící stroj zajišťující třídění cibule podle velikosti, inspekční stůl, zařízení pro vážení podle ...
Rozvoj spoločnosti W4, s.r.o. rozšírením o výrobu zrnkovej a mletej praženej kávy
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobnú technológiu na výrobu praženej kávy a jej aplikáciu do rôznych typov jednorazových spotrebiteľských obalov, kapsúl. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Zariadenia pre balenie
Zariadenia pre balenie v zložení: Automatická váha Vákuový baliaci stroj
Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Kartónovací stroj, 2. Stroj na vkladanie zabalených produktov do krabičiek, 3. Linka na plnenie plastových kelímkov. Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.
Zvýšenie efektívnosti výroby hliníkových túb prostredníctvom zavedenia inteligentných inovácií
Predmetom zákazky je dodanie inšpekčného kontrolného systému, inšpekčného kamerového systému a baliaceho zariadenia pre výrobu hliníkových túb. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka automatického baliaceho zariadenia
Logický celok 1 Stacionárne automatické baliace zariadenie.: Jedná sa o automatické baliace zariadenie a ukladanie nabalených vreciek na paletu. Zariadenie bude pracovať v automatickom cykle podľa prednastavených parametrov balenia a ukladania vriec na paletu. Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha ...
Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.
Predmetom zákazky je dodávka a montáž mliekarenských technológií vrátane zaškolenia na ich obsluhovanie. Zákazka sa delí na časti, ide o tri samostatné logické celky: Logický celok 1: Linka na výrobu masla Logický celok 2: Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov Logický celok 3: Technológia na výrobu a balenie mäkkých syrov
Inovatívnosť spoločnosti Maja s.r.o. za účelom zvýšenia je konkurencieschopnosti
Dodávka technológie a technologického. zariadenia pre zavedenie inovatívnych a vyspelých technológii do výrobného procesu MAJA s.r.o.: Stohovací stroj pre upečené výrobky 1 kus, Manipulačný dopravník 1 kus, Automatický plniaci stroj na plnenie pečiva s vibrátorom - 1 kus, Automatický baliaci stroj na výrobky 1 kus, Stohovací stroj pre zabalené ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka zariadení v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti PALOMA SLOVAKIA, s.r.o. zavedením inovatívnych technológií: 1. Baliaca linka (1 ks) Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov
Predmetom zákazky je dodanie kompletnej technológie na výrobu, tepelnú úpravu (pasterizáciu) a balenie čerstvých cestovín z vaječnej melanže a pirohov, s následným chladením, alebo zmrazením (podľa druhu cestovín).
Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliace stroje
Predmetom zákazky je dodávka linky na povrchovú úpravu kovových výrobkov a baliacich strojov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: Časť 1: Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov Časť 2: Baliace stroje Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zariadenia pre balenie
Zariadenia pre balenie v zložení: Automatická váha, Kombinačná váha, Vákuovací baliaci stroj
Automatické páskovacie a baliace centrum
Predmet zákazky tvorí jeden logický celok: Logický celok č.1: Automatické páskovacie a baliace centrum 1 ks Bližší opis je uvedený v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Výroba bezlepkového mrazeného pečiva
Predmetom zákazky je nákup technológie na výrobu mrazeného bezlepkového pečiva, určeného tak pre bežných zákazníkov stravujúcich sa zdravo, ako aj pre ľudí trpiacich intoleranciou na lepok. Taktiež dané výrobky budú distribuované aj pre školské zariadenia. Uvedená technológia je inovatívna, nakoľko sa výrobky Pao de Queijo z maniokovej múky na ...
Balicí stroje, Polsko
Jsme výrobce balicích strojů. Ovíječky, přepravníky, štítkovače, lepidla, etikety Hledáme distributora. Kontakt Anna Komor 0048 661 360 223 www.inpolpolska.com
1. Automatický baliaci stroj - vákuová balička
Predmetom zákazky je dodanie strojov a inovovanie výrobného procesu v mliekárni. Podrobný opis predmetu zákazky a technická špecifikácia je v prílohe súťažných podkladov: opis predmetu zákazky - stroje a meranie a regulácia - technická špecifikácia.
Baliaca linka
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie dreva a následné balenie.
Technológia do výroby
Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnej technológie do výroby a nadstavby informačného systému pre spoločnosť RISO-R, s.r.o. Zákazka sa delí na 2 časti: časť č. 1 predmetu zákazky: technológia do výroby , ktorá sa skladá z nasledovných strojných zariadení: 1 ks Plnička džemov do plastových kelímkov s AL viečkom ; 1 ks Rezačka zeleniny; 1 ks ...
Poptávám pytlovací a paletovací stroje
Poptávám pytlovací a paletovací stroje: Pytlovací stroj - nový nebo použitý, - s kapacitou 100 - 300 kusů za hodinu, - pytlování do papírových pytlů otevřených nebo ventilových, - pytle o hmotnosti 25 kg (14 - 35 kg), - pracovní prostředí (prach, vyšší teplota). Paletovací stroj - nový nebo použitý, - s kapacitou 100 - 300 pytlů za ...
Automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR
Predmetom zákazky je automatizované pracovisko pre konzervovanie a balenie LR. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.