Technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického
Předmětem VZ je technické zhodnocení technického automobilu chemického v provedení vozidla chemického a radiačního průzkumu (dále také „TACHP“), které plní úkoly v oblasti krizových situací v radiačním terénu pro Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. (dále také „SÚJCHBO“) a je určen především pro provádění zásahů, záchranných ...
Zníženie energetickej náročnosti Študentského domova na Námestí mládeže 2, Prešov
Hlavným účelom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Študentského domova na Námestí mládeže 2 v Prešove. Projekt rieši zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, stropu nad 1.PP, stropu nad technickým podlažím na 1.PP, čiastočnú výmenu výplňových konštrukcií, bezbariérový prístup do budovy a s tým súvisiace stavebné úpravy. ...
Odpadové hospodářství a údržba místních komunikací a chodníků v Boskovicích
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění odpadového hospodářství a údržby a úpravy místních komunikací a chodníků v Boskovicích a sloučených obcích Bačov, Mladkov, Hrádkov a Vratíkov podle technické specifikace.
Obecný úrad v obci Gemerská Poloma
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Obecného úradu v obci Gemerská Poloma s požiadavkou na zabezpečenie normou požadovaných tepelno-technických vlastností konštrukcií. Miesto realizácie zákazky nachádza v intraviláne obce s prístupom zo štátnej asfaltovej komunikácie. Navrhované je zateplenie obvodových stien objektu, výmenou výplňových ...
Přístrojové vybavení oftalmologické ambulance
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky přístrojů pro vybavení oftalmologické ambulance dle minimálních technických požadavků zadavatele pro jednotlivé přístroje. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž, nastavení dle požadavků pracoviště a uvedení do provozu včetně instruktáže. V dodávce budou obsaženy nepoužité ...
Výpočetní tomografie
Předmětem veřejné zakázky „VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021, včetně záručního a pozáručního servisu.
Dialyzační přístroje
Dodávka, instalace a uvedení do provozu 8 ks dialyzačních přístrojů, zabezpečení jejich záručního a pozáručního servisu po dobu jejich předpokládané životnosti, tedy po dobu 8 let a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu k přístrojům po dobu jejich předpokládané životnosti.
Dodávka RTG přístrojů
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka RTG přístrojů“ je pořízení přístrojového vybavení s rokem výroby ne starším než 2021 definovaného v zadávací dokumentaci, včetně záručního a pozáručního servisu.
Fotodisrupční laser pro oftalmologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje - Fotodisrupčního laseru, vč. příslušenství pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s, pro oční oddělení. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci a příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě.
Přístroj pro mechanickou trombektomii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro mechanickou trombektomii vč. příslušenství pro Krajskou nemocnici T. Bati, a.s.. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v příloze č. 4 ZD - technické specifikaci a příloze č. 5 ZD - kupní smlouvě.
Poptáváme laserový plotter na řezání textilu
Poptáváme laserový plotter na řezání textilu. Popis: Vybouchl nám domluvený dodavatel, který po měsíci kličkování zjistil, že jej vůbec nemá skladem. Potřebujeme laserový plotter na řezání textilu, to není úplně výherní obor, takže musíme vybrat něco z nižších cenových hladin. Rozměry / plocha: plocha řezu alespoň 160x90cm Množství: ...
Javorník, Fučíkova 260 - pořízení bateriového systému a fotovoltaické elektrárny
kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich umístění, zařízení pro akumulaci přebytků vyrobené elektrické energie, preditivního systému řízení a všeho potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů ...
Materiální základna humanitární pomoci pro 150 osob
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks materiální základny humanitární pomoci, která je určena pro nouzové přežití až 150 osob za mimořádných nebo krizových situací v rámci realizace opatření nouzového přežití obyvatelstva, jejichž cílem je minimalizovat negativní dopady těchto situací na životy a zdraví obyvatel. Součástí dodávky je také ...
Pohonný systém vozidel - diagnostika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukové pomůcky pro demonstraci různých druhů poruch, které mohou nastat v různých systémech hnacích ústrojí vozidel i průmyslových aplikacích (dále jen „pomůcka pro diagnostiku“). Požadavky Zadavatele na pomůcku pro diagnostiku jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací ...
Pohonný systém vozidel - elektrický generátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrického generátoru s kapalinou chlazeným PEM vodíkovým palivovým článkem a bateriovým úložištěm pro start a vykrytí výkonových špiček a zátěžových přechodů (dále jen „generátor“). Požadavky Zadavatele na generátor jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace ...
Speciální zdravotnický nábytek pro Centrální sterilizaci nemocnice České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku speciálního zdravotnického nábytku pro uložení sterilního materiálu a veškerého dalšího materiálu dodávaného externími dodavateli pro Centrální operační sály, který bude uskladněn na Centrální sterilizaci v Nemocnici České Budějovice, a.s. Předmět veřejné zakázky je specifikován touto ...
Hybridní hmotnostní spektrometr s iontovou mobilitou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu hybridního hmotnostního spektrometru s iontovou mobilitou na principu iontové pasti, selekčním kvadrupólem, fragmentační celou a analyzátorem umožňujícím vysoké rozlišení v MS i MS/MS modu. Blíže viz zadávací ...
Přístroj na perfuzi ledvin II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks přístroje na perfuzi ledvin s příslušenstvím - 3 kusy adapteru pro kliniku transplantační chirurgie (KTCH) - operační sály.
Ultrazvukový přístroj s laparoskopickou sondou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ultrazvukového diagnostického systému včetně 5 (pěti) UZ sond, kompatibilního se stávajícími sondami uvedenými v příloze zadávací dokumentace, včetně zajištění servisu na dobu neurčitou (na dobu „životnosti“ přístroje).
Letní a zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2022 - 2026
Předmětem plnění je celoroční provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve vlastnictví Zlínského kraje.
Části motoru, Finsko
Potřebuji trochu pomoci, mám nějaký převodový motor Hadek a tomu motoru chybí některé díly. Největší problém, že nemá typový štítek a nemám ponětí, jaký typ to je. Chybí některé části jako brzda, cívka, chybí kryt kabeláže. Přikládám nějaký obrázek, pokud máte nápad. Možná vám to mohu poslat, pokud to pomůže, a v případě potřeby mohu poslat další ...
Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky
Predmetom tejto zákazky je dodávka Materiálno technického vybavenia školských pomôcok pre Strednú odbornú školu, na ulici Ostrovského 1 v Košiciach. Predmet zákazky je rozdelený na časti: Časť I.: Meracie prístroje Časť II.: Elektrotechnické prístroje Časť III.: Stavebnice pre elektrotechniku Časť IV.: Vybavenie dielne Podrobný opis ...
SMART - Navigační parkovací systém a dispečink ITS ve Zlíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování a zprovoznění informačního, navigačního a závorového systému parkování a dovybavení dispečinkového pracoviště, které bude obsluhovat inteligentní dopravní systémy ve Zlíně (dále jen „Systém“). V Systému budou zahrnuta parkovací místa - plochy parkovacího stání na parkovištích Městské divadlo, ...
Konzervačný lyofilizačný systém a technológia na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Dodávka konzervačného lyofilizačného systému a technológie na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu