REISSUE_3_Dipole correctors for momentum filter TP20_007/074
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, který je podrobně popsán v příloze č. 1 a v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Diagnostické pracovní stanice
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks Diagnostické pracovní stanice.
LBDS - varianta 2021
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka rozšíření stávajícího technického zařízení umožňujícího distribuci laserových svazků (LBDS) po budově HiLASE v Dolních Břežanech.
Poptávám zahradní traktůrek
Poptávám zahradní traktůrek na trávu, střední velikost, ne drahý a ne laciný. Děkuji za nabídku.
Portálové jeřáby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks portálových jeřábů, vč. ocelové záchytné vany a jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 ZD.
Opravy a kalibrácia váh EVOCAR 2000R
Vykonanie kontroly, opráv, nastavenia (justáže), kalibrácie a prípravy na metrologické overenie určeného meradla - nápravových váh EVOCAR 2000R podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kardiotokografy / fetální monitory pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu dvou kusů fetálních monitorů (s tím, že jeden z nich je včetně telemetrie) včetně příslušenství pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního ...
Myčka endoskopů automatická 2 ks
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks automatických myček endoskopů.
FN Motol - Dodávky oxygenátorů pro kardiochirurgické výkony prováděné u dospělých pacientů
Dodávky oxygenátorů pro kardiochirurgické výkony prováděné u dospělých pacientů
Nákup nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem
Dodávka (koupě) nového nosiče kontejnerů (typ abroll) s teleskopickým hákem. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV) : 34144510-6 Vozidla na odpadky 34114000-9 Specializovaná vozidla 34144510-6 Vozidla na odpadky 34144511-3 Vozidla pro sběr odpadků
Antigenní testy SARS-CoV-2
Předmětem zakázky jsou postupné dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro průkaz antigenu koronaviru SARS-CoV-2 dle potřeb zadavatele.
Upgrade angiografického přístroje Allura Xper FD20
Předmětem této veřejné zakázky je přestavba stávajícího angiografického systému Allura Xper FD20 s výrobním číslem 9 na model AlluraClarity FD20. Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu min. jednoleté záruční lhůty na dodané komponenty a také poskytování pozáručního plného servisu vč. náhradních dílů a vakuových prvků ...
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnická technologie pro IHOK - monitorovací soubor
Předmětem veřejné zakázky je nákup monitorovacího souboru pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku zadavatele včetně poskytování pozáručního servisu.
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Digitálny skiagrafický RTG prístroj
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej ...
Zariadenia na prekonávanie bariér  - schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy
Predmetom zákazky je dodávka, montáž, komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky a ďalšie súvisiace služby pre zariadenia na prekonávanie bariér-pásové schodolezy, schodiskové plošiny, stoličkové výťahy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov: Časť 1 PÁSOVÉ ...
Dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektr. systému
Predmetom je dodanie 2 ks hlasového vizuálneho elektronického informačného systému vrátane montáže a inštalácie.
Doplnění, upgrade a servis elektrofyziologických záznamových systémů
Účelem této VZ je vybrat dodavatele k uzavření kupní a servisní smlouvy k přístrojovému vybavení poskytnuté vybraným dodavatelem, k uzavření smlouvy o provedení upgrade a o poskytování servisních služeb, k uzavření servisní smlouvy na stávající systémy v majetku NNH.
Poptávám váhu do skladu
Poptávám váhu do skladu na počítání dílů, nejlépe od ( 0g-0,5g) a do hmotnosti 30kg . Předem moc děkuji s pozdravem Radek Čutrik Giessmann
Práce postřikovače s dovozem vody
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby ...
Sestava pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení
Předmětem zakázky je dodávka Sestavy pro dynamické zatěžování - polohovací a měřicí zařízení.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření NT-proBNP a dalších analytů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru na vyšetření NT-proBNP a dalších analytů a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí ...