20-042 Technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1
Předmětem veřejné zakázky je technické zhodnocení Analytického dekontaminačního modulu ADM 1 (dále jen „ADM 1“), který je určen pro bezpečnou manipulaci a likvidaci nálezů neznámých látek a předmětů včetně bojových otravných a biologických látek a toxinů, přičemž je schopen zajistit nejvyšší stupeň identifikace a verifikace těchto nebezpečných ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního měřicího systému pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře pomoci metod LIF, LII, PIV a dalších. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.
MVE Slezská Harta - Technologická část - II
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky, instalace a zprovoznění strojní a technologické části MVE Slezská Harta. MVE bude tvořena 1 klasickou vertikální kašnovou Kaplanovou turbínou, která bude spojena s asynchronním generátorem pomocí řemenového převodu. Zadavatel požaduje splnění teoretické roční předpokládané výroby elektřiny ve výši ...
Poptávám motor do minihoblovky
Poptávám motor do minihoblovky Proma HP-200.
Dodávka naftových autobusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a. s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou naftových autobusů. Zadavatel požaduje dodání nových, nerepasovaných a nepoužitých autobusů. Požadavky na minimální standard technického řešení (technické podmínky) a počet jednotlivých položek jsou detailně vymezeny a popsány v přílohách Zadávací dokumentace (dále též „ZD“), zejm. v Příloze ZD ...
Komunálna technika
Predmetom zákazky je dodávka zberového vozidla s lisovacou nadstavbou. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Dodávka 15 ks kloubových bateriových trolejbusů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 kusů kloubových bateriových trolejbusů typu Kb pro městské linky dle specifikace v platném znění Standardů kvality PID,Autobusy PID, vybavených odbavovacím a informačním systémem a systémem energetického managementu, a to dle požadavku zadavatele. Konkrétní specifikace trolejbusů je uvedena v odpovídajících ...
Dodávka nábytku a vybavení pro Pavilon CH3
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání nábytku včetně atypického nábytku a jiného vybavení vnitřních prostor do novostavby Pavilonu CH3 v Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské fakultní nemocnici Praha, a to včetně nakládky, dopravy, vykládky a kompletní montáže.
Pravidelné servisní revize, prohlídky, periodické a hlavní opravy, specializovaná údržba
Předmětem plnění je provedení pravidelných servisních revizí, revizí REV, oprav a specializované údržby P2.
Vyvolávací systémy
Předmětem veřejné zakázky jsou: • dodávky a instalace vyvolávacích systémů, • dodávky a instalace rozšiřujícího modulu k vyvolávacím systémům pro nevidomé a slabozraké klienty, • dodatečný rozvoj SW vyvolávacího systému, • rozvoj SW v mobilní aplikaci, která souvisí s vyvolávacím systémem.
Přístroje pro kompresi dolních končetin pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu šesti (6 ks) přístrojů pro kompresi dolních končetin pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. ...
Elektrické odsávačky pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky (VZ) je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu celkem 32 ks elektrických odsávaček včetně mobilních stojanů pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě ...
Zákrokový stůl pro Oblastní nemocnici Náchod
Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a kompletní uvedení do provozu jednoho (1 ks) zákrokového stolu pro nové prostory Oblastní nemocnice Náchod (ONN). Součástí předmětu veřejné zakázky je též poskytování bezplatného komplexního záručního servisu a zajištění pozáručního servisu po dobu 5 let na základě smlouvy č. 2 o poskytování ...
FAF UK - Thermomixery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Oprava 4 plavidel
Oprava 4 plavidel.
Dodanie vozidla na zber BRKO
Predmetom obstarávania je zberové vozidlo pre zber a zvoz biologicky rozložiteľného odpadu vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, vrátane zariadenia na umývanie nádob.
Poptáváme značení schodiště
Poptáváme značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť bytového domu. Přiipravujeme obnovu značení schodišť běžného bytového domu. Schodiště je obloženo linem. Uvažujeme o značení prvního a posledního schodu jednotlivých schodišť po obou stranách. To je celkem 220 ks značení. Můžete nám nabídnout dle vašich zkušeností Vaše ...
Obměna konvektomatů ve stravovacím provozu Nemocnice Znojmo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastro vybavení do stravovacího provozu Nemocnice Znojmo. Jedná se o 2 ks elektrického konvektomatu stacionárního na podestavbě, 5 ks elektrického konvektomatu se zavážecím vozíkem a 1 ks elektrického multifunkčního varného zařízení.
Kolej Jarov I. D - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Traktor
Predmetom zákazky je technické zabezpečenie prevádzky kompostárne v Pezinku, t.j. nákup, dodanie, prevedenie, zaškolenie obsluhy a záručný servis, nasledovných zariadení: 1.Traktor 2. Prekopávač kompostu 3. Bubnové sito 4. Pokrývač základok 5. Geotextília 6. Kĺbový nakladač 7. Drvič konárov 8. Drvič kuchynských BRO 9. Nádoby na BRO ...
Vodní trkače, Austrálie
HYDRAULICKÝ VODNÍ TRKAČE (NA ČERPÁNÍ VODY) (BBHWRs) OBCHODNÍ LICENČNÍ PŘÍLEŽITOST - VYJÁDŘENÍ ZÁJMU Hledáme vhodného českého etablovaného výrobce přesných kovů, který by zahájil licencování a výrobu našich BBHWR (vodních trkačů) určených pro marketing v Evropě. Naše BBHWR fungují v australsko-asijském regionu asi 165 let. Vzhledem k pověsti ...
Preference městské hromadné dopravy města Třebíč - LED označníky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodávce a instalaci LED označníků pro městskou hromadnou dopravu v Třebíči.
Rámcová dohoda na dodávku  elektronického, vizuálně akustického informačního systému
Předmětem Veřejné zakázky je: dodávka sad elektronického - vizuálně akustického informačního systému, rezervačního systému a systému pro připojení k síti internet určených pro instalaci do železničních kolejových vozidel řady Abmz346, a to dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci a dále související dodávky a služby, u kterých ...
CAD CAM sestava
Předmětem veřejné zakázky je CAD CAM sestava sestávající z ordinačního intraorálního skeneru (2 ks), laboratorního skeneru (2 ks), laboratorní frézy na precizní frézování keramiky (1 ks), laboratorní frézy na frézování všech typů protetických prací (1 ks), sintrovací pece (1 ks), notebooků s laboratorním softwarem (10 ks), která bude následně ...