Poptávám ložisko
Poptávam ložisko HQ2204LLUCM. Děkuji
Poptávám filtry pro vzduchotechniku
Dobrý den, chtěl bych Vás poprosit o nabídku dodání filtrů pro vzduchotechniku dle zadání v příloze. V případě dotazů jsem k dispozici.
Poptávám výměnu hasicích přístrojů
Dobrý den, poptávám výměnu hasicích přístrojů. Děkuji za nabídky.
Poptávám opravu štípače na dřevo
Dobrý den, poptávám opravu štípače špalků PLS 250 v Ostravě. Děkuji za nabídky.
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP
Poptávám vypínač na vysavač PROTOOL VCP 260 e-l.
Poptávám štěpkovač na podvozku s vlastním pohonem
Poptávám štěpkovač na podvozku s vlastním pohonem, poháněný spalovacím motorem, na zpracování větví do průměru max 20 cm.
Poptávám opravu agregátu Kraft&Dele
Oprava agregátu Kraft&Dele 1,5kW,
Poptáváme čipový systém otevírání dveří
Poptáváme čipový systém otevírání dveří.
Nákup zariadenia na obohacovanie vody
Predmetom zákazky je poskytnutie tovaru s nasledovnou špecifikáciou: -výroba demineralizovanej vody obohatenej o ionty vápnika, horčíka, v ktorej sa neutralizujú historické dokumenty určené ku konzervovaniu, -poloautomatické zariadenie s panelovým PC vrátane monitoru, -doba prípravy od 60 100 minút, -voliteľný objem obohatenej vody do ...
ScienceOpenLab - Centrum popularizácie fyziky pri Gymnáziu Pavla Horova Michalovce – Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie učebných pomôcok vrátane vynesenia, inštalácie a montáže do Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach.
Nemocničná posteľ s integrovanou váhou
Predmetom zákazky je dodávka nemocničného nábytku a technického vybavenia ošetrovateľskej starostlivosti pre SOLIDARITAS n.o., Zdravotno sociálne centrum Sv. Alžbety, Trstice.
Opravy a údržba IBS
Zabezpečenie technickej služby v súlade s § 7 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na bezpečnostných systémoch a nadstavbovom Integračnom bezpečnostnom systéme C4 a jeho podsystémoch a na vyhradených technických zariadeniach ...
Servis nadstavieb - Servis kosacieho ramena
Predmetom zákazky je poskytovanie servisných prác a opráv pre špeciálne nadstavby s dodaním náhradných dielov pre nadstavby, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa. Pre účely tejto zákazky sa rozumie predmetom zákazky najmä údržba, servisné úkony predpísané výrobcom, opravy a výmena bežne opotrebiteľných dielov, a iné súvisiace servisné ...
Železný kôň
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku 1 ks nového pásového stroja s ťažnou silou - železný kôň, určený na vykonávanie približovania dreva pri výchovných ťažbách, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia ...
Obstaranie techniky na triedený zber komunálnych odpadov
Predmetom zákazky je dodanie techniky na triedený zber komunálnych odpadov: Kolesový traktor s príslušenstvom - 1 ks, Nosič kontajnerov - 1 ks, Veľkokapacitný kontajner - 1 ks, Štiepkovač - 1 ks, Traktorový čelný nakladač vrátane lopaty - 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve.
Detektor netopierov
Dodanie tovaru: Ultrazvukový detektor na netopiere - 15ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené: Príloha č_1 Sumárny list CP a TP_Detektor netopierov
Opravy a údržba žeriavov a kladkostrojov
Predmetom zákazky sú plánované a neplánované opravy a údržba elektrických a ručných žeriavov a kladkostrojov v JAVYS, a.s. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup dopravných prostriedkov – automobilov upravených na prevoz služobných psov
Predmetom zákazky je nákup a dodanie 7 ks dopravných prostriedkov - motorových vozidiel so špeciálnou úpravou na prevoz služobných psov.
Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v Nemocnici s poliklinikou Považská Bystrica
Predmetom zákazky je dodávka 24 ks elektricky polohovateľných lôžok pre NsP Považská Bystrica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky, tvorí časť B Opis predmetu zákazky a časť C Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup 2 ks zberových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie 2 (dvoch) kusov nových zberový vozidiel v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 súťažných podkladov, vrátane dodania na určené miesto a zaškolenia obsluhy Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Opravy magnetickej brzdy
Úplná magnetická brzda výrobcu FAIVELEY TRANSPORT CZECH a. s., so sídlom VGP Park, Hala B, U Přivaděče 1315/3, CZ-326 00 Plzeň Bručná, Česká republika, sa skladá z týchto podskupín: 1. riadenie, 2. ovládacie valce so spojovacími tyčami, 3. permanentné magnety v súčinnosti so spínacími valcami, 4. unášač a stredenie, 5. zariadenie pre núdzové ...
Vybavenie nábytkom, nerezový
Predmetom zákazky je dodávka a montáž nábytku a zdravotníckeho zariadenia pre pracovisko nového pôrodného sálu v NsP Považská Bystrica.
Komunálna technika 2023
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho vozidla: Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou, Zberové vozidlo s lisovacou nadstavbou, Zberové vozidlo na zber odpadov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Analytická technika a zariadenia
Predmetom zákazky je nákup prístrojov a zariadení pre potreby výskumných aktivít. Špecifikácia požadovaných tovarov je uvedená v Prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
Nákup elektrických vozidiel – Zelené vozidlá pre čistú Vrakuňu
Predmetom zákazky je nákup 2 kusov elektrických vozidiel pre účely nehospodárskeho charakteru vo verejnom záujme na vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov (ďalej len vozidlá), ktoré vznikajú pri vyhrabávaní lístia a vyzbieraní rozptýleného odpadu z trávnikov, kosenia, orezov a výrubov drevín, čistení chodníkov od buriny a ...