Dodávka soupravy diagnostik pro vyšetření infekcí dolních cest dýchacích
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky souprav diagnostik pro vyšetření infekcí dolních cest dýchacích.
Chemikálie, kity, pomôcky a spotrebné plasty pre molekulovú biológiu a genomiku
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 ZVO obstaranie chemikálií, kitov, pomôcok a spotrebného materiálu pre molekulovú biológiu a genomiku, na mikroarrays, na sekvenovanie novej generácie, na spracovanie nukleových kyselín v zmysle technickej špecifikácie.
Invertovaný konfokální mikroskop pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem
Dodávka 1 invertovaného konfokálního mikroskopu pro biologický výzkum s environmentálním inkubátorem pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Hmotnostní spektrometr pro analýzu proteinů včetně robota na HDX
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hmotnostního spektrometru pro analýzu proteinů včetně robota na HDX (vodík-deuteriovou výměnu) (dále jen „hmotnostní spektrometr“), a to včetně dopravy, instalace a montáže. Technické parametry požadovaného předmětu plnění jsou definovány v rámci technické specifikace, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací ...
Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, pravidelné preventivní údržby
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění: • kompletního pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, pravidelné preventivní údržby včetně inspekčních prohlídek s ověřením funkčnosti v intervalu 1 roku i upgrade řídící jednotky u přístroje ABI3130 včetně příslušenství (dále jen „přístroj“) a • pravidelné preventivní údržby včetně ...
Spotrebný laboratórny materiál pre projekty
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu pre projekty,
Dodávka buněčného sorteru
Dodávka 1 přístroje pro průtokovou cytometrii s možností sortování buněk pro Laboratoř Biologie nádorové buňky pro Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Laboratórne zariadenie pre diagnostiku
Predmetom zákazky je dodanie nového nerepasovaného laboratórneho zariadenia pre diagnostiku pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístrojov pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných ...
Sekvenátor
Předmětem je nákup sekvenátoru vč. softwaru a pc vyhodnocovací stanice.
Nákup chromatografických systémů - opakování
2 ks kapalinových chromatografických systémů určených pro separaci proteinů. Oba chromatografické systémy budou využívat bioinertní gradientové čerpadlo k dosažení průtoku mobilní fáze alespoň 25 ml/min s možností dvoufázového gradientu.
Šokové zmrazovače II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks šokových zmrazovačů pro pracoviště Krevní banky FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže, záruka 24 měsíců. Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i zajištění a náklady na ...
Dodávka drobných laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - laboratorních, měřících a dávkovacích přístrojů včetně příslušenství. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Pozáruční servis včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek spektrometrů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek v intervalu 1 roku u níže uvedených spektrometrů, které jsou ve vlastnictví zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz těchto přístrojů po stránce funkčnosti i bezpečnosti. Blíže specifikováno v ...
Sestava ultra-rychlého Ti:Sa oscilátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ultra-rychlého oscilátoru s integrovanými aktuátory pro CEP stabilizaci - jde o samostatný laser, který generuje laditelné ultra-krátké pulsy světla (tzv. femtosekundový modelockovaný ultra-rychlý Ti:Sa oscilátor). Zařízení bude obsahovat všechny komponenty nutné ke generaci ultra-rychlých pulsů ...
LFP - Sestava nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu Q-TOF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu Q-TOF (Quadrupole-Time of Flight) s nano-elektrosprejovou ionizací, iontovou mobilitou, analytickým kvadrupólem, kolizní celou a TOF detektorem s jednou reflexí iontů pro identifikaci a kvantifikaci proteinů dle specifikace v ...
Část C - Autokláv s příslušenstvím
Nákup autoklávu s příslušenstvím pro potřeby zvěřince 2. LF UK.
Spektrometry pro PřF JU
Dodávka 4 spektrometrů pro odlišná pracoviště Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
FaF UK - Myčka laboratorního skla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka myčky laboratorního skla pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Dodávka plynového chromatografu
pořízení plynového chromatografu s plamenově ionizačním detektorem (FID), autoinjektorem pro kapalné vzorky a generátorem vodíku jako nosného plynu.
Vybavení pro akreditovanou laboratoř PHM - nákup
Předmětem veřejné zakázky je pořízení laboratorního zkušebního zařízení pro potřeby Centrální laboratoře PHM Brno zabezpečující úplné kontrolní zkoušky nejvyššího stupně laboratorní kontroly jakosti pohonných hmot a maziv v rezortu Ministerstva obrany pomocí schválených metod.
KASKLO IV - Rozšíření přístroje LEXT OLS5000
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření přístroje LEXT OLS5000.
Hemokultivace pro OKMI
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu: hemokultivačních lahviček pro Ústav laboratorní medicíny - Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Fakultní nemocnice Brno, včetně bezplatného zapůjčení modulárního automatického hemokultivačního systému se satelitním řešením s ...
Dodávky spotřebního materiálu pro testování infekčních markerů
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) jsou průběžné dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro testování infekčních markerů (HAV, parvoviru B19) molekulárně biologickými metodami v režimu mini pool of 24 a/nebo mini pool of 96 na analytickém systému Cobas 6800 (dále jen „zboží“) pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN). Předmět plnění ...
Poptávám objektiv případně celý tento mikroskop
Poptávám apochromatický imerzní objektiv 100x a objektiv 40x k mikroskopu Amplival Carl Zeiss Jena. Případně celý tento mikroskop se zmíněnými objektivy.
Přístroj pro identifikaci na bázi Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization
Předmětem zakázky je dodávka nového laboratorního přístroje pro identifikaci mikroorganismů (zejména bakterií a plísní) na bázi Matrix Assisted Laser Desorption and Ionization with Time-Of-Flight Detection hmotnostní spektrometrie.