Diagnostika OKB II. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Oddělení klinické biochemie
Přístroje pro laboratoř kvality paliv IMBiH
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupních smluv na dodávku dvou přístrojů pro laboratoř kvality paliv Metrologického Institutu Bosny a Hercegoviny (IMBiH), a to: - vysokofrekvenční zpětnovazební soupravy (HFRR z anglického High Frequency Reciprocating Rig) - plynového chromatografu pro analýzu parametrů kapalných a plynných paliv Součástí ...
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů - Třetí dodávka Chemie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 42ks sad pomůcek na chemii a 42 licencí softwaru, který je kompatibilní se sadami pomůcek, v rámci projektu s názvem: „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ Sada bude obsahovat pomůcky pro analýzu chemických látek, roztoků, pro vysvětlení chemické podstaty přírodních jevů a pro sledování průběhu ...
DMS-VZ-19-01 - Lasery pro kvantové experimenty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu tří laserů pro kvantové experimenty s chladnými atomy. Lasery budou sloužit zejména pro vysílání super stabilní optické frekvence ze stacionární sestavy laserového chlazení atomů, k sledování fluorescence neturálních atomů hliníku, k vytvoření kladně nabité částice z ...
Laboratorní pracoviště pro výuku - viskozimetr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního pracoviště – výukové sestavy pro měření viskozity kapalin rotačním viskozimetrem (dále jen „laboratorní pracoviště“). Zadavatel požaduje dodání laboratorního pracoviště dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace ...
Dodávka přístrojů - Extraktor s teplotní cyklizací,  Gelová chromatografie
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka investičního majetku. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, jejichž předmětem je: Ad a. 1 ks – Extraktor s teplotní cyklizací Ad b. 1 ks modulárního systému pro gelovou chromatografii spolu s 1 ks sběrače frakcí určeného k separativnímu HPLC.
Dodávka přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox.
Dodávka souboru přístrojů - hustoměr, spektrofotometr, sušárna, butyrometr aj.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů. Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí, jejichž předmětem je: Ad a. 1 ks mikrobiologický inkubátor s ventilátorem, Ad b. 1 ks digitální přenosný hustoměr, Ad c. 1 ks odstředivka na butyrometry, Ad d. 1 ks ruční spektrofotometr, Ad e. 1 ks sušárna stolní, Ad f. 1 ks sušárna ...
Scattering near-field optical microscope for time-resolved spectroscopy in THz spectral range (Optic
Předmětem plnení je dodávka skenovacího mikroskopu v blízkém poli (SNOM) pro terahertzovou spektroskopii v časové oblasti. Přístroj musí využívat ultrakrátkých širokopásmových terahertzových pulsů a tím umožnit provádět zobrazování a spektroskopii terahertzové vodivosti a ultrarychlé terahertzové fotovodivosti na nanometrické škále (tj., systém ...
LF HK - BBMRI - CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA) včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny ...
Diagnostika MIKRO I. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav mikrobiologie.
Analyzátor otoakustických emisí II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Cell Stretcher
Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Pořízení pálícího laserového stroje s automatizací v rámci projektu EVA 4.0
Předmětem plnění je dodávka 2D pálícího laserového stroje s automatizací vč. všech součástí, příslušenství a dokladů (záruční list, návod k obsluze v českém či anglickém jazyce - elektro, vzduch, hydraulické plány) nezbytných k řádnému provozu, zajištění jeho zprovoznění v místě plnění a zaškolení obsluhy.
Pořízení plynového chromatografu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka plynového chromatografu (nového, nepoužívaného, originálního) vč. všech součástí a příslušenství nezbytných pro řádné užívání zařízení. Přístroj bude používán ke stimulaci čichového systému hmyzu těkavými látkami rostlinného nebo hmyzího původu. Stimulace prostřednictvím plynového chromatografu (GC) ...
Experimentální sestavy pro laboratoř biomechaniky a ortoriky
Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
FN MOTOL - Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro rutinní biochemické analýzy
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou postupné dodávky souprav diagnostik, kalibrátorů a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění požadovaného spektra analytů pro rutinní biochemické analýzy. Dále je předmětem plnění veřejné zakázky na základě Smlouvy o výpůjčce i bezplatné zapůjčení a instalace tří kompatibilních ...
Laboratorní pracoviště pro výuku - opakování
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klima komory pro materiálové zkoušky při teplotách v rozsahu (-150 až 350) °C pro použití na univerzálním zkušebním stroji (Tiratest 2300) dostupném na pracovišti zadavatele (dále jen „klima komora“). Zadavatel požaduje dodání klima komory dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, ...
LF/UPOL – automatizovaný laserový skenovací mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodání a instalace stolního elektronového mikroskopu pracujícím v zobrazovacím režimu transmisní, skenovací, transmisní skenovací elektronové mikroskopie a elektronové difrakce. Tato veřejná zakázka také zahrnuje: předvedení funkčního vybavení přístroje, ověření funkčnosti přístroje, zaškolení obsluhy v ...
Dodávka mikrodisektoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks mikrodisektoru, tj. vědeckého mikroskopu s vybavením pro provádění laserové mikrodisekce, pro pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Biocev.
Dodávka fluorescenčního mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks fluorescenčního mikroskopu pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Jedná se o vědecký fluorescenční mikroskop pro biologické aplikace se vzpřímenou konfigurací (upright), plně motorizovaný pro skenování vzorků a možnou následnou softwarovou pokročilou analýzu – konkrétně se ...
Modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici
Predmetom zákazky je zlepšenie technického a materiálového vybavenia základnej školy, posilnenie významu primárneho vzdelávania a zabezpečenia primeraných podmienok pre jej rozvoj.
Badatelka Blanka - ZŠ Kotlářská 4, vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení do nově budovaných odborných učeben fyziky a chemie v budově základní školy.
PřF/ITI – Dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolon a souvisejícího laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i ...
Environmental Scanning Electron Microscope
Předmětem veřejné zakázky je dodávka environmentálního rastrovacího (snímacího) elektronového mikroskopu včetně služeb údržby a podpory. Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci a v požadavcích na údržbu a podporu tvořících přílohu zadávací dokumentace.