Systém pro optickou diagnostiku proudění a spalovacích procesů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního měřicího systému pro měření a zobrazování laminárních i turbulentních plamenů a spalovacích procesů ve spalovací komoře pomoci metod LIF, LII, PIV a dalších. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Zadávací dokumentaci.
FAF UK - Thermomixery
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů thermomixeru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Rámcová dohoda na dodávky materiálu pro sekvenování lidského genomu
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody. Rámcovou dohodu uzavře zadavatel s jedním dodavatelem. Dílčí zakázky budou zadávány bez obnovení soutěže. Předmět veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody je sekvenační chemie, kity pro přípravu celogenomových knihoven a kity pro genomové analýzy pomocí technologie ...
Základná laboratórna chémia
Predmetom zákazky je dodávka spotrebného laboratórneho materiálu v nasledovných častiach: 1) Základná laboratórna chémia 2) Laboratórny plastový spotrebný materiál 3) Laboratórne komerčné súpravy na špeciálne biomedicínske aplikácie Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Přístroje pro veterinární mikrobiologické laboratoře - nákup - 1.část
Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro specializovaná pracoviště zdravotnicko-veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví. Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí.
PřF/UPOL - chromatografický systém spojený s tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového chromatografického systému spojeného s citlivým a rychle skenujícím tandemovým hmotnostním analyzátorem (LC-QqQ) na principu trojitého kvadrupólu při dodržení níže uvedených technických parametrů. Sestava LC-QqQ bude sloužit k zavedení vysoce citlivých analytických metod pro stanovení biologicky ...
PřF - Vakuové komponenty pro iontovou past II.
Předmětem veřejné zakázky jsou vakuové komponenty, které budou nové aparatury lineární kvadrupólové iontové pasti. Aparatura je určena k produkci iontů vápníku či barya a k jejich následovnému udržování v pasti a laserovému chlazení.
Pozáruční servis včetně havarijního, oprav a údržby přístrojových chromatografických sestav
Předmětem plnění této veřejné zakázky je vykonávání pozáručního servisu včetně havarijního, oprav a údržby: • přístrojových chromatografických sestav na předúpravu a analýzu vzorků Purge &Trap výrobce Tekmar Dohrman (typ Precept II, Solatek 72, Atomix, Aquatek), termické desorpce výrobce Tekmar a Dynatherm (Aerotrap Desorber 6000 - Aerocan, ...
Dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka validovaných diagnostik pro vyšetření krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů a vyšetření retikulocytů se zápůjčkou dvou hematologických analyzátorů pro Nemocnici České Budějovice, a.s., Pracoviště hematologie.
FN Motol - Reagencie a spotřební materiál pro elektroforetické analyzátory Hydrasys
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií a spotřebního materiálu k analyzátorům Hydrays a Stat Profile pHOx Ultra pro potřeby FN Motol. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
Dodávka systému pro cytogenetické analýzy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému pro cytogenetické analýzy s příslušenstvím. Systém bude určený pro provádění cytogenetických měření zahrnujících skenování, zaostřování, vyhledávání a analyzování vzorků. Předmětem veřejné zakázky je dále doprava do místa plnění, uvedení systému do provozu, předání veškeré dokumentace, zaškolení ...
SIN CBO Těchonín - COVID-19 - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka základního a nepostradatelného přístrojového vybavení laboratoří pro SIN CBO Těchonín, jejichž potřeba vzrostla s aktuální připraveností léčby pacientů s diagnostikou onemocnění COVID-19.
Laboratorní vyšetřovací metody - Systém pro statimovou analýzu přítomnosti SARS-CoV-2 III
Předmětem této veřejné zakázky je dodání zdravotnických prostředků přístrojového charakteru, a to 3 kusů systémů statimové analýzy přítomnosti SARS CoV 2, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Veterinární klinika Chotyně - přístrojové vybavení - nákup
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení schopností zdravotnických - veterinárních jednotek Agentury vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany, provádět diagnostickou a léčebnou péči u zvířat vojenské správy, provádět laboratorní diagnostiku zoonóz, rozbory potravin, krmiv, pitné vody a ostatního biologického materiálu.
Spotřební materiál pro automatický izolátor nukleových kyselin
Předmětem zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky spotřebního materiálu pro automatický izolátor ZyBio EXM3000, který je v majetku NNH, jedná se o izolační kity po 32 ks vzorků v sérii nebo pro 1 vzorek pro Nemocnici Na Homolce, Laboratoř molekulární diagnostiky dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne ...
Pozáruční servis včetně havarijního, běžné údržby a profylaktických prohlídek přístroje Abbott Architect
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu včetně havarijního, oprav, běžné údržby a profylaktických prohlídek v intervalu 1 roku přístroje Abbott Architect i1000SR (dále jen „přístroj“), který je ve vlastnictví zadavatele tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz tohoto přístroje po stránce funkčnosti i bezpečnosti.
Růstové komory
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží - růstových komor. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, která tvoří přílohy č. 2 a 3 zadávací dokumentace.
Scanner histologických preparátů - 2. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka robotického velkokapacitního scanneru histologických preparátů dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Dodávka Hmotnostního spektrometru s kapalinovým chromatografem
Jedná se o dodávku nového hmotnostního spektrometru s kapalinovým chromatografem pro kvantitativní i kvalitativní analýzu s velmi vysokou citlivostí (10 e-15 mol), s ionizací ESI a APCI. Součástí přístroje bude kompatibilní HPLC systém. Bližší popis předmětu plnění je uveden v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Institute of Molecular and Translational Medicine, Restore of robotic platform for HTS HCA
The subject of the performance in the public tender involves the supply of the following equipment for restoring of the robotic platform for high throughput screening/high content analysis. According to Section 35 of the Act, the public tender is divided into four (4) separate lots, while the Supplier may submit its tender for any of the lots ...
Centrifugy II
Sálová ultracentrifuga a centrifuga na 96-jamkové destičky. První typ centrifugy je preparativní sálová ultracentrifuga s max. odstředivou silou min. 694 000 x g (rcf) a 3 výměnné výkyvné rotory pro purifikace buněčných kompartmentů, virových částic, (poly)ribosomů, vezikula nukleových kyselin. Druhý typ centrifugy je univerzální stolní centrifuga ...
Reagencie pro analýzu moči III
Předmětem zadávacího řízení je dodávka spotřebního materiálu (labochemikálií) pro chemické a mikroskopické vyšetření moče pro Oddělení klinické biochemie včetně bezplatného zapůjčení 3 ks analyzátorů po dobu 4 let a zajištění jejich servisu.
Kalibrácia a technická údržba strategických prístrojov používaných na oddelení biológie
Predmetom služby je vykonávanie pravidelnej kalibrácie a technickej údržby/servisu genetických analyzátorov ABI 3500, RT PCR ABI 7500, izolačných automatov Automate Express a termocyklérov ProFlex, zariadení používaných na izoláciu, kvantifikáciu a analýzu DNA. Jedná sa o prístrojové vybavenie na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ...
Nákup spotřebního materiálu na analýzy DNA
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení je dodávka spotřebního materiálu určeného pro přístroje sloužící k analýze a vyhodnocování vzorků DNA pro Odbor kriminalistické techniky a expertiz Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
IMTM - Cryogenic storage system
The subject of the performance in the public contract involves the supply of the following cryogenic storage system. Subject of a public contract next to the delivery is also transport, installation, operator onsite training by a qualified worker and the provision of guarantee service. For detailed technical specifications please refer to Section ...