REISSUE_3_Dipole correctors for momentum filter TP20_007/074
Předmětem veřejné zakázky je dodání systému (včetně veškerého příslušenství) zadavateli, který je podrobně popsán v příloze č. 1 a v příloze č. 2 zadávací dokumentace.
LBDS - varianta 2021
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření kupní smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka rozšíření stávajícího technického zařízení umožňujícího distribuci laserových svazků (LBDS) po budově HiLASE v Dolních Břežanech.
Antigenní testy SARS-CoV-2
Předmětem zakázky jsou postupné dodávky in vitro diagnostických rychlotestů pro průkaz antigenu koronaviru SARS-CoV-2 dle potřeb zadavatele.
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření NT-proBNP a dalších analytů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je bezplatná zápůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru na vyšetření NT-proBNP a dalších analytů a průběžné dílčí dodávky reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení biochemie OKBHI, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí ...
Plně automatický robotický systém kryogenního skladování v tekutém dusíku
1) Předmětem veřejné zakázky je dodání dvou kusů plně automatizovaného robotického systému pro uchovávání vzorků biologického materiálu v parách kapalného dusíku při kryogenních teplotách včetně příslušenství (dále jen „zařízení“), technologického projektu a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a a 2b zadávací dokumentace ...
Reagenční činidla a spotřební materiál pro vyšetření nádorových markerů a hormonů
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reagenčních činidel a spotřebního materiálu pro vyšetření nádorových markerů a hormonů včetně bezplatné zápůjčky plně automatizovaného analytického systému pro heterogenní imunoanalýzu včetně příslušenství a SW pro in vitro diagnostiku pro Nemocnici Na Homolce oddělení IA OKBHI, a to po dobu trvání ...
Izolační a detekční soupravy pro RT-PCR stanovení SARS-CoV-2 RNA
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky izolačních a detekčních souprav pro RT-PCR stanovení SARS-CoV-2 RNA, a to dle potřeby zadavatele.
Reagencie pro radioizotopovou analýzu - opakování
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek reagenčního setu pro provedení analýzy radioimunoanalytickým principem pro Nemocnici Na Homolce dle aktuálních potřeb zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody
PřF/ITI - Dodávka konduktivních špiček
Předmětem veřejné zakázky je dodávka konduktivních špiček nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků ...
RCPTM - Laserový skenovací konfokální mikroskop II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zajištění záručního servisu funkční a ověřené sestavy laserového skenovacího konfokálního mikroskopu skládající se z invertovaného stativu, tubusu a okulárů, skenovacího stolku, motorizovaného kondenzoru, objektivů, zdrojů fluorescence, inkubátoru, antivibračního stolu, konfokální jednotky, detektorů, ...
Dodání souboru IRMS ve spojení s elementárním analyzátorem a automatickým podavačem
Předmětem veřejné zakázky je dodání souboru IRMS ve spojení s elementárním analyzátorem, automatickým podavačem kapalných a pevných vzorků, univerzální interface k elementárnímu analyzátoru, ovládací datastanice, ovládací a vyhodnocovací SW.
Sada malých průmyslových a kolaborativních manipulátorů
Předmětem zakázky je dodávka sady malých šestiosých a sedmiosých kolaborativních a nekolaborativních manipulátorů. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálková ovládání (teach pendanty). Je předpoklad, že spolu bude spolupracovat několik kolaborativních a nekolaborativních strojů různých výrobců, řízených jedním řídicím ...
OP VVV: Paraziti; Centrum nádorové ekologie - Spotřební materiál - opakované řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro zajištění výzkumné a vzdělávací činnosti zadavatele.
Technologický celok pre prípravu vzorky
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia laboratórnych prístrojov a zariadení pre výskumné centrum SAV a aktualizácia (upgrade) existujúcich laboratórnych prístrojov a zariadení, vrátane overenia funkčnosti jednotlivých prístrojov a zariadení, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa a záručného servisu počas záručnej doby podľa požiadaviek ...
PřF/ITI - Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu VI.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...
Separátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů standardního / referenčního DMA ACTRIS, včetně jejich dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Separátory (LDMA)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrostatického separátoru s dlouhým diferenciálním třídičem částic, včetně jejich dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
Nákup zdravotnických přístrojů na provádění testování a souvisejících testů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem na nové a nepoužívané zdravotnické přístroje pro testování COVID-19 a odpovídající testovací sady. Více viz ZD.
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb
Predmetom obstarávania a súčasťou ceny za dodanie predmetu zákazky je dodanie, doprava, vykládka, vynesenie tovaru alebo zariadenia predávajúcim na miesto určené kupujúcim v samostatnej objednávke, vybalenie, montáž tovaru alebo zariadení podľa technickej dokumentácie vrátane inštalácie a pripojenia médií (elektrina vrátane uzemnenia, vodovodné ...
Dodávka laboratorního nábytku pro čisté prostory a jeho montáž 2
Předmětem této Veřejné zakázky je dodání a montáž laboratorního nábytkového vybavení pro čisté prostory (tj. nábytku, přístrojů a dalšího zařízení) sestávajícího se z laboratorních digestoří s příslušenstvím, sestav laboratorních stolů do čistých prostor k práci ve stoje a nábytku do přestupního modulu v určených místnostech Zadavatele, konkrétně ...
Reagenční činidla pro automatizované barvení metodami IHC
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky reagencií pro automatizované barvení metodami IHC a bezplatná zápůjčka barvícího automatu pro Nemocnici Na Homolce, oddělení Patologie, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
ZÚ Ostrava - transmisní elektronový mikroskop (COVID - 19)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) transmisního elektronového mikroskopu určeného pro rutinní biologické aplikace, jako je pozorování buněčné ultrastruktury, pozorování izolovaných bakterií, virů, apod., pozorování těchto vzorků za kryo podmínek, včetně stanovování chemické analýzy v ...
Analyzátor pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátoru pro záchyt včasných invazivních fungálních infekcí. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto ...
Laboratorní přístrojové vybavení 6 - znovuvyhlášení části 3 - Imunochemický analyzátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů na oddělení infekční diagnostiky a klinické biochemie zadavatele, konkrétně se jedná o 1 ks imunochemický analyzátoru. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást ...
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření (vyjma dodávek primární protilátky) včetně zapůjčení barvicích automatů pro imunohistochemickou laboratoř v počtu, jež ...