Hydraulický motor, Rusko

Hydraulický motor, Rusko

Prosím o zaslání nabídky na následující: I. 1 x hydraulický motor FM40.133 / 40/73. Nabídněte prosím i balení a náklady na dopravu (DAP Irkutsk). Doručovací adresa: Russian Federation Ltd. «Technical Systems» Danilov Dmitry 664081 Irkutsk Krilatiy street, building 24/3, apart. 1. Prosím, dejte vědět, zda je možné komunikovat v ...

Řemeslné práce na domu, Německo

Řemeslné práce na domu, Německo

Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...

Sýry, Čína

Sýry, Čína

Naše společnost je dovozcem v Číně a chtěla bych koupit sýry. Máte-li zájem o spolupráci, pošlete nám katalog produktů a ceny ve formě tabulky, abychom mohli rychle projednat s kupujícími a dát vám formální objednávku a smlouvu. Těším se na vaši odpověď! S pozdravem Mr. Lee jinxiang General Manager Tel:13991926146 Shanxi fengqin CO.,LTD

Palivové dřevo, Německo

Palivové dřevo, Německo

Poptávám štípané, řezané palivové dřevo ve 33 cm délkách. Dodání do Mauth. Prosím o sdělení. Děkuji Hans Geissinger

Autodíly Honda, Německo

Autodíly Honda, Německo

Poptávám díly na automobil Honda Accord coupe, rok výroby 1995, 150 PS, zadní sklo, ozdobné lišty a přední sedadla. S pozdravem Peter

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Dodávka zapouzdřeného rozvaděče 110 kV

Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní dodávka zapouzdřené technologie pro rozvodnu 110 kV, která bude provedena jako rozvodna typu „H“ a bude plně zapouzdřená plynem SF6. Rozvodna se bude skládat ze dvou polí přívodních (kabelové vedení), ze dvou polí transformátorových a z pole podélného dělení. Součástí dodávky je i doprava na ...

Hledám dodavatele obuvi do komisního prodeje

Hledám dodavatele obuvi do komisního prodeje

Mám kamennou prodejnu 230 metrů čtverečních a hledám dodavatele obuvi do komisního prodeje na dlouho dobou spolupráci. Vybavení na obuv mám zajištěnou z bývalé obuvi. V současné době odebírám od 3 firem do komisního prodeje a to dětské licenční oblečení, peněženky, kabelky a bižuterii z jižní Ameriky . Byl bych moc rád pokud by měl někdo zájem. ...

Rámcová dohoda o dodávce protektorů

Rámcová dohoda o dodávce protektorů

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění protektorování ojetých pneumatik technologií protektorování za studena, včetně zajištění jejich odvozu ze skladu zadavatele na místo jejich protektorování a zpět do skladu zadavatele po jejich naprotektorování. Součástí je rovněž provedení ověření, zda jsou ojeté pneumatiky způsobilé k protektorování a ...

Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů

Dodávka výukových modelů pro simulace odborných zdravotnických zásahů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka simulátoru pro simulace úrazu / trauma v obtížných podmínkách a výukového modelu člověka chovajícího se jako pacient s reakcemi na léčbu či léčebný postup včetně amputací nohy a ruky v provedení pacientský simulátor dospělý a pacientský simulátor dětský, v rozsahu ...

Maintenance licencí IBM

Maintenance licencí IBM

Předmětem veřejné zakázky je maintenance (SW podpora) stávajících licencí IBM ve Skupině ČEZ, zařazených do licenčního modelu IBM Passport Advantage, v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Podrobný popis je uveden v Zadávací dokumentaci.

Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy

Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy

Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí k personálnímu informačnímu systému (dále jen „PIS“), provedení před implementační analýzy, poskytnutí komplexního programového vybavení, poskytnutí komplexní dokumentace k dodanému systému, parametrizace, integrace s okolními informačními systémy zadavatele, migrace dat, školení, podpora při souběžném ...

Poptávám tablety proti klíšťatům pro psa

Poptávám tablety proti klíšťatům pro psa

Poptávám tablety proti klíšťatům pro jezevčíka 12 kg. Žádám informaci o ceně a druhu tablety. Děkuji .

UK KAM – kolej Hvězda, rekonstrukce a oprava bloku A1

UK KAM – kolej Hvězda, rekonstrukce a oprava bloku A1

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní obnova sociálních zařízení, tzn. odstranění stávajících konstrukcí a rozvodů, vyzdění nových příček, instalace nových rozvodů VZT, ZTI, Elektro – silno a slaboproud (EPS, EZS, Internet), výměna zařizovacích předmětů, výměna povrchů podlah, vestavěného nábytku a modernizace výtahu. Bližší specifikace ...

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka ICT

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka ICT

Předmětem zakázky je dodávka a montáž informačních a komunikačních technologií pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digit. technologií, učebny chemie a dílen, kabinety učebny přírodních věd, multifunkční učebny digitálních technologií a chemie, serverovnu, chodby, včetně kompenzačních pomůcek (dále jen „zboží“), ...

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher

SW Simufact Forming University Bundle + Simufact University Teacher

Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro metalurgické formování. Software musí být plně kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem "Simufact Forming University Bundle" resp. "Simufact University Teacher".

Revitalizácia vnútrobloku v meste Senica

Revitalizácia vnútrobloku v meste Senica

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác revitalizácie vnútrobloku,ktorá zahŕňa demontovanie nevyhovujúcich detských zostáv a opotrebovaného mobiliáru, odstránenie celej skladby vnútorných chodníkov, odstránenie vrchnej asfaltovej vrstvy ihriska. Po vykonaní všetkých asanačných prác budú zrealizované plochy nových vnútorných chodníkov, ...

SW upgrade simulačního SW MAGMA -  KA7 – FMMI - II

SW upgrade simulačního SW MAGMA - KA7 – FMMI - II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou licencí simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“). Software musí být kompatibilní se současným simulačním prostředím v laboratořích, softwarem MAGMASOFT.

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, spalovacích systémů

SW pro simulaci mechanických, mechatronických, vytápěcích, chladicích, spalovacích systémů

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka simulačního programu (dále také „software“ nebo „SW“) pro mechanické, mechatronické, vytápěcí, chladicí, spalovací, hydraulické, pneumatické a další systémy. Software musí mít knihovny jednotlivých komponent a zařízení, nebo možnost napsat vlastní popisné rovnice. Software musí být možné propojit ...

CNC řízený hydraulický ohraňovací lis - Snížení energetické náročnosti společnosti

CNC řízený hydraulický ohraňovací lis - Snížení energetické náročnosti společnosti

Předmětem zakázky je dodání CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Předmětem zakázky je nákup, doprava, instalace, zprovoznění CNC řízeného hydraulického ohraňovacího lisu do provozu zadavatele.

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

MVN Veselá - zvýšení retence, zabezpečení díla před účinky vekých vod

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby - úprava opevnění návodního svahu nádrže, úprava koruny hráze, výstavba sdruženého objektu (spodní výpust a bezpečnostní přeliv), odstranění sedimentu, úprava vnitřního prostoru zátopy, doplňující úpravy (opevnění koryta za vývarem).

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B – opakování

VŠCHT Praha – Rekonstrukce vnější fasády budovy B – opakování

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci vnější obálky budovy B, Vysoké školy chemicko-technologická v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice, a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, projektant ing. Luboš Hubal, Na Novině ...

VN Kožichovice

VN Kožichovice

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. Předmětem zakázky je vodní nádrž Kožichovice. Cílem navržené stavební akce je zvýšení bezpečnosti a zajištění provozuschopnosti VN Kožichovice. V rámci stavebních prací bude provedena rekonstrukce betonových konstrukcí, zbudování nového vypouštěcího zařízení a částečné odbahnění nádrže. ...

Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera podľa technickej špecifikácie, vrátane služieb súvisiacich s plnením predmetu zákazky, najmä doprava, vykládka a pod. Služby súvisiace s plnením predmetu zákazky: - zabezpečenie dopravy - doprava tovaru na miesta dodania, najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia ...

Intenzifikace ČOV Unhošť

Intenzifikace ČOV Unhošť

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod převážně ve stávajícím oploceném areálu. V rámci úprav dojde k sanaci a rekonstrukci stávajících objektů. Dále pak k demolici části stávajících objektů a výstavbě nových.

Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi

Obnova povrchových vlastností vozoviek nátermi

Predmetom zákazky je obnova povrchových vlastností vozoviek na vybraných úsekov ciest II. a III. triedy na území PSK v správe verejného obstarávateľa technológiami : dvojvrstvový náter z asfaltovej emulzie a kameniva frakcie 8/11 a 4/8 -N2V. Súčasťou predmetu zákazky je tiež: -vyčistenie vozovky od nánosov a prachu a iných nežiadúcich častíc a ...

(záznamy 1/25 z 1667)  strana 1 / 67