Poptávám redukci ventilu tlakové lahve
Poptávám redukci k tlakovým lahvím. Redukce na ventil tlak. lahve z W 21,8 na G 3/4. Děkuji Aleš Gajda
Poptáváme přistavení velkoobjemového kontejneru
Poptáváme přistavení velkoobjemového kontejneru (26t) na úterý 19.10.2021 do areálu firmy VAG s.r.o., Lipová alej 3087/1, Hodonín. Odpad bude - polykarbonátové desky a PVC střešní fólie.
Hledáme výrobního partnera
Hledáme výrobního partnera v oblasti kovovýroby s CNC ohýbačkou ocelových trubek na průměr 28 x 1,5 mm s rádiusem ohybu na střed R 64 mm a 150 mm.
Poptáváme ovocné stromy
Poptáváme vysokokmeny ovocných stromů například třešně 60 kusů pro výsadbu v Jižních Čechách . A další ovocných. Děkuji za nabídku. Nejedlá
Poptáváme pytle na odpad
Poptáváme pytle na odpad. Dobrý den, naše obec se rozhodla, že budeme svážet skleněný odpad od domácností a pro tu příležitost sháníme pytle cca o objemu 70l. Měly by být transparentní, aby bylo vidět co je uvnitř – budou rozdány lidem. Co mi můžete doporučit a za jakou cenu tyto pytle prodáváte, případně prosím uveďte i množstevní slevu, ...
KSB pila s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka nakladače a mobilního zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Souhrnná závěrečná evaluace OP PPR
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je poskytnutí služeb spočívajících v provedení souhrnného závěrečného vyhodnocení OP PPR vyplývajícího z evaluačního plánu Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
Přístup ke znalostní databázi znalostních analýz
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí přístupu ke znalostní databázi, která obsahuje nezávislé analýzy pro koncové uživatele informačních a komunikačních technologií. Součástí přístupu je poskytování odborných konzultací a přístupu k novinkám v oblasti informačních a komunikačních technologií.
Sada dílů elektronických kompletní DPOV-232-BMZ-SSOD_LAT
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je zajištění materiálu pro modernizaci vozů řady Bmz232 a dodání do odběrného místa určeného zadavatelem.
Funkční vzorky DV BUDDY2
Výroba a zkoušky funkčních vzorků DV BUDDY2
Rozšíření monitorovacího nástroje Flowmon
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření stávajícího monitorovacího nástroje Flowmon o dodatečné sondy a moduly, sloužící pro dlouhodobé detailní monitorování provozu v počítačové síti Finanční správy České republiky, vyhodnocování informací o provozu a chování uživatelů jak v reálném čase, tak i s možností analýzy provozu za uplynulá období, ...
Zajištění HW a SW podpory IBM power serverů a ovládacích prvků na rok 2022
Předmětem veřejné zakázky je zajištění hardwarové (dále jen „HW“) a softwarové (dále jen „SW“) podpory IBM power serverů a ovládacích prvků.
Administrativní budova - provozní laboratoř - RSP
V rámci zakázky bude vybudována laboratoř pro zjišťování kvality semenného materiálu lesních dřevin, která vyhovuje standardu pro udělení akreditace.
Zajištění vozového parku pro předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 prostřednictvím pronájmu
Předmětem nadlimitní veřejné zakázky je časově omezené (od 01. 07. 2022 do 30. 09. 2022) pořízení a zajištění dostatečného počtu konkrétně specifikovaných dopravních prostředků a to osobních motorových silničních vozidel kategorie M1 se zážehovým nebo vznětovým pohonem (motorem) minimálně vyšší střední třídy E bez obsluhy s balistickou ochranou ...
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací Na kole Prahou
Zajištění provozu, podpory a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“, tvořených mobilní aplikací, webovou aplikací a softwarovým rozhraním (API) pro službu plánování cyklistických tras analytických dat o cyklodopravě, pro podporu městské cyklistiky. Veškeré služby a aplikace musí být zprovozněny v rámci prostředí dodavatele.
Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly ve správě Povodí Moravy, s.p. v letech 2022 - 2025
Předmětem veřejné zakázky je odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) na vodních dílech ve správě zadavatele, které jsou zařazené do II., III. a IV. kategorie. Povinnost a rozsah dohledu vyplývá ze zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění
Rekonstrukce volnočasového areálu včetně Muzea - II
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce a přestavba stávající hospodářské budovy v areálu Nové Dvory v Lánech (kraj Středočeský).
Modernizácia učební pre ZŠ Stropkov – didaktické pomôcky
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodanie didaktických pomôcok pre učebne v ZŠ Konštantínova, Stropkov. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce naučné stezky
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího plotu a zastřešených altánů v oblasti demonstrační obůrky, a dále v opravě informačních tabulí a opravě propustku ...
Intenzifikace ČOV Týnec nad Sázavou
Předmětem plnění veřejné zakázky je intenzifikace a rekonstrukce ČOV v městě Týnec nad Sázavou.
Technická podpora MDM Mobileiron 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění technické podpory k licencím Mobile Device Management (dále jen „MDM“) výrobce Ivanti, Utah, USA. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění konfiguračních a konzultačních prací.
Rámcová dohoda na dosazení měření el. energie na lokomotivy řady 380
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dosazení měření spotřeby el. energie na lokomotivy ř. 380 v předpokládaném počtu 20 ks. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Rámcové dohody, jenž tvoří přílohy č. 1 Zadávací dokumentace.
Systémy pro uzavírání tepenných vstupů po perkutánních cévních výkonech
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky uzavíracích systémů, určených na uzavření místa punkce po perkutánních katetrizačních diagnostických a intervenčních výkonech.
Podpora produktů Check Point
Předmětem veřejné zakázky je poskytování HW a SW podpory produktů společnosti Check Point Software Technologies, Ltd. (dále jen „Check Point“) a služeb s tím souvisejících. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...