Poptáváme výrobu polystyrenu

Poptáváme výrobu polystyrenu

Poptáváme výrobu polystyrenu, jedná se o celoroční odběr 70 000 ks. Polystyren stačí obyčejný, slouží nám jako proklad, viz příloha.

Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov

Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov

V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie ...

Budovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Spišské Vlachy

Projekt zahŕňa tri územia v meste Spišské Vlachy. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a ...

Poptávám balící zařízení na sypké směsi

Poptávám balící zařízení na sypké směsi

Poptávám menší zařízení na balení pytlů,sáčků ( 1-10kg ) na sypké směsi a pelety. Děkuji Fanta Ladislav

IROP – Perinatologie – Inkubátor pro standardní péči o novorozence II

IROP – Perinatologie – Inkubátor pro standardní péči o novorozence II

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inkubátorů pro standardní péči o novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických ...

Poptávám zpětné zrcátko na vůz značky Toyota

Poptávám zpětné zrcátko na vůz značky Toyota

Poptávám zpětné zrcátko pravé na vůz Toyota Auris, rv 2011.

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Predmetom poistenia bude: - Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v areálu bývalého DS PHM Liberec-Rochlice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod“, včetně příloh, zpracované v lednu 2018 společností ENVIREX HOLDING, a.s. (aktualizace srpen 2018). Předmětem plnění je ...

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Predmetom zákazky je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou služobných motorových vozidiel, motocyklov, traktorov a prípojných vozidiel na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže priamo poisťovňou bez účasti sprostredkovateľov v súlade s uznesením vlády SR č. 171/2011.

Služby externího call centra

Služby externího call centra

Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcových dohod obsahujících smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování služeb externího call centra.

Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Prostory kulturního zařízení Chotiněves

Předmětem této zakázky je cenová nabídka prací na opravu kulturního zařízení Chotiněves a její realizace.

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje

Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje

Předmětem veřejné zakázky, rozdělené na 2 části, je dodávka anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.

Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa

Rekonstrukce sídliště Spáleniště v Chebu – III. a IV. etapa

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků, vybudování nových parkovacích míst, dešťové kanalizace, rekonstrukce veřejného osvětlení. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu. Součástí stavby je také pokácení a nová výsadba dřevin. Před zahájením stavby provede ...

Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí

Cyklostezka náměstí Míru – Českobratrské náměstí

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové cyklostezky v úseku mezi náměstím Míru, Českobratrským náměstím a ulicí Lukášovou. Stavba bude součástí sítě propojených cyklistických stezek ve městě, které mají sloužit pro každodenní dojíždění za prací, nákupy či zábavou.

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace novostavby tělocvičny v areálu Základní školy Bítovská, která se nachází v zastavěném území Prahy 4, k. ú. Michle. Novostavba bude umístěna na pozemku parc.č. 310/115 (a částečně na pozemku parc.č. 310/82) při jihovýchodní stěně stávající tělocvičny (objekt F).

FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu

FNKV - Zajištění přístrojového vybavení, dodávek diagnostik a spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou: a) opakované dodávky originálních diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu a b) bezplatné vypůjčení a instalace hematologického analyzátoru s nátěrovým, barvicím automatem a digitální morfologií, propojených do jedné plně ...

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Výběr dodavatele elektromobilu Cozumel III

Předmětem veřejné zakázky je dodání osobního vozidla – elektromobilu. Podrobnější údaje o technická specifikace jsou uvedena v příloze č.1. Specifikace elektromobilu

Elektrická energia

Elektrická energia

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača realizovať dodávky dohodnutého množstva elektrickej energie v režime prenesenej zodpovednosti za odchýlku pre spotrebu v odbernom mieste bez prerušenia. Verejný obstarávateľ požaduje: -fixnú cenu elektrickej energie bez distribúcie, vyjadrenú v eurách za MWh -ročné vyhodnocovanie odobratého ...

Zmluvný výskum

Zmluvný výskum

Zmluvný výskum: na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitných skúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanie DNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnom roztoku. ...

Terapeutická fluidizačná jednotka - lôžko

Terapeutická fluidizačná jednotka - lôžko

Terapeutická fluidizačná jednotka vyšetrovacia jednotka, terapeutická zostava, fluidizačné lôžko, popáleniny

Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal

Aplikační Cloud pro redakční systém Drupal

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služby provozu specializovaného aplikačního cloudu pro redakční systém Drupal a případné další internetové aplikace ČRo. Součástí služby je poskytnutí HW infrastruktury dimenzované a optimalizované na požadovaný provoz aplikací, administrace této infrastruktury, správa nezbytného SW prostředí, zajištění ...

Poptávám náhradní díl na vůz značky Hummer

Poptávám náhradní díl na vůz značky Hummer

Poptávám náhradní díl na vůz značky Hummer 3, na levé zadní dveře malé skleněné okénko.

Spací kabina na automobil, Švýcarsko

Spací kabina na automobil, Švýcarsko

Dobrý den, mám zájem o nástavbu spací kabiny pro přepravní automobil Iveco Daily 35 17 jg 2013. Můžete mi sdělit, kolik by to zhruba stálo? Pozdravy Brunner transporte sempach gmbh Schweiz

Poptáváme pásovinu

Poptáváme pásovinu

Poptáváme pásovinu 200x15 (jakost S355J2), preferovali bychom délku 12 m (kvůli, co nejmenšímu odpadu), celkem 1 020 m s dopravou do Hulína.

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

II/252 Temný Důl - Pomezní Boudy – úsek 01, 03 a 07

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stabilizaci skalního svahu a potenciálního skalního řícení na třech úsecích silnice II/252 v Královéhradeckém kraji, a to v úseku č. 1, 3 a 7 a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb. Dodavatel dále zajistí příslušné prvky publicity předmětného projektu spočívající v zajištění ...

(záznamy 1/25 z 1032)  strana 1 / 42