Poptávám uhlí
Sháním uhelný hrách, mám zájem o koupi 25t, je taková nabídka ve Vaší firmě? S pozdravem Arkadiusz
Dodávka, instalace a údržba vybavení izolačních boxů - bioboxy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a údržba izolačních zařízení pro izolaci a hospitalizaci osob s vysoce nebezpečnou nákazou, určených primárně pro stacionární zdravotnická zařízení, a to konkrétně 3 kusů izolačních bioboxů na trubkové konstrukci, 3 kusů biovaků a 6 kusů ochranných biologických a protichemických obleků, včetně ...
8584 Změna zatěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00
Předmětem veřejné zakázky je provedení změny způsobu utěsnění víka ventilu VCA 1.250.25.25-00 pro snížení rizika poškození pláště ventilu a způsobu uchycení vstupu a výstupu ventilu.
Dodávka kompaktoru komunálního odpadu pro PMH Hluboká nad Vltavou
Předmětem plnění je dodávka nového a nepoužitého kompaktoru komunálního odpadu pro PMH Hluboká nad Vltavou dle technické specifikace.
Sliač, letisko - modernizácia BAK-12 na model BAK-14 - PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby pre modernizáciu súčasného záchytného zariadenia BAK-12 na modernejšie zariadenie BAK-14, úprava existujúcej vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Sliač. Pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Ministerstva obrany Slovenskej ...
Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ pre Strednú odbornú školu stavebnú
Predmetom zákazky je nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra, ktoré pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP
Predmetom zákazky je zabezpečenie každoročných prehliadok, servisu, bežnej údržby a opráv 1. Manipulátora MAPP 400 na prekladanie vyhoreného jadrového paliva v Medzisklade vyhoreného paliva (MSVP) v areáli JASLOVSKÉ BOHUNICE, 2. Zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokrytia v palivových článkoch VJP), 3. Inšpekčného ...
Vybavenie odborného pracoviska Energetiky
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: mikrogeneračná jednotka na báze palivového článku, kompaktná absorpčná chladiaca jednotka, chladiaci a tepelný systém pre výuku hydraulického vyregulovania ústredného kúrenia, chladiacich okruhov a ohriatej pitnej vody, chladivový okruh s tepelným čerpadlom s komplexnou diagnostikou pre výučbu chladivových ...
Rámcová dohoda na pořizování produktů společnosti Microsoft
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona na dobu 4 let s jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění licencí k programovým produktům společnosti Microsoft Corporation, specifikovaných v platném ceníku multilicenčního programu Microsoft Products Service Agreement pro ...
Pořízení licencí, podpora a rozvoj elektronického systému spisové služby
Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání licencí k eSSL, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí potřebného programového vybavení, parametrizace systému, implementace a integrace s okolními systémy, migrace dat (ze stávajícího systému i po ukončení smlouvy vzešlé z této veřejné zakázky), dodání komplexní dokumentace (např. ...
Dodávka těžního lana O 40 mm
Předmětem veřejné zakázky je dodávka těžního lana D40 mm, délka 2 x 1100 m, provedení 6x31 WS-SFC 1770 B sZ a 6x31WS-SFC 1770 B zS pro provoz důlní dopravy, lokalita ČSA, těžní zařízení (TZ) ČSA 3/2.
Dodávka vyrovnávacího těžního lana 135x25 mm
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plochého vyrovnávacího lana 135 x 25 mm, délka 2 x 1100 m, 8 x 4 x 19M pro provoz důlní dopravy, lokalita ČSA, těžní zařízení (TZ) ČSA 2/2.
Dodávka vyrovnávacího těžního lana O 45 mm
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vyrovnávacího lana D45, délka 2 x 1050 m, provedení NR 15 Towerlift PPI, 31(W)xK7 1370 zZ pro provoz důlní dopravy, lokalita ČSA, těžní zařízení (TZ) ČSA 3/1.
Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie", ktorý vypracovala VG PROJEKT, s.r.o., Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany v októbri 2019, zákazkové číslo: 32/2019. Predmetom zákazky je rekonštrukcia a vybudovanie nových ...
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objektoch Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej v Kežmarku v rozsahu podľa výkazu výmer a dispozícií podľa predloženej výkresovej dokumentácie. Objekt školy je zapísaný v Registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok Slovenskej republiky.
Palivové dřevo, Německo
Poptávám palivové dřevo do krbu včetně dodání do 08304 Schönheide Německo. Můžete mi udělat nabídku? Děkuji, s přátelským pozdravem Christian
Ubikace a výběhy koní Převalského
Předmětem plnění této veřejné zakázky je realizace stavebních prací v areálu Zoo Praha, spočívajících ve vybudování nových ubikací a výběhů pro koně Převalského, včetně dalších doplňkových expozic a kompletní úpravy celého prostoru.
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor
Parný sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) a Kombinovaný parno-formaldehydový sterilizátor 2-dverový s vyvíjačom pary (1 ks) vrátane pozáručného servisu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
UTB - Firewall nové generace
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro filtrování příchozí a odchozí elektronické komunikace - Firewall nové generace (NGFW), záruky a podpory dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 - Technické specifikaci. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Dodávka kodérů pro zpravodajství ČT 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka signálových kodérů, které dokáží přenést SDI signál prostřednictvím mobilních LTE a 5G sítí a současně Wi-Fi a LAN. Jednotlivé předměty plnění jsou vymezeny ve vzorech smluv, které tvoří přílohy zadávací dokumentace. Blíže viz ZD.
Materská škola - areál Základnej školy Tomášov
V blízkosti pôvodného objektu základnej školy bude vyhotovená novostavba materskej školy. Novostavba bude umiestnená západne od existujúcej základnej školy. Jedná sa o existujúcu základnú školu s telocvičnou, pričom z jej západnej strany je situovaná spevnená plocha a areálová komunikácia. Predmetná spevnená plocha a areálová komunikácia ...
Iža – kanalizácia a intenzifikácia ČOV
Predmetom zákazky je: a)vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 1, ktorá obsahuje: - vypracovanie DSP - 6 vyhotovení, b)zhotovenie Stavby, ktorá obsahuje: - vlastná realizácia stavebných prác vrátane zaškolenia obsluhy a uvedenia Stavby do skúšobnej prevádzky, - vypracovanie Projektovej dokumentácie ČOV PD 2, ktorá zahrňuje: ...
Instalace FVE na objektu Řeznictví Provazník
Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména její přílohou s názvem Technická specifikace a přílohou s názvem Smlouva o dílo. Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy o dílo mezi zadavatelem a dodavatelem na dobu určitou, jejímž předmětem je dodávka, instalace a uvedení do provozu firemní střešní fotovoltaické elektrárny ...
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu
Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, je poskytování služeb dle zadávací dokumentace a jejích příloh. Na základě rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění ...
Dodávky spinálních implantátů a instrumentaria, vč. zápůjčky navigačního systému
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou opakující se dodávky spotřebního materiálu tj: Navigované implantáty a instrumentárium a Nenavigované implantáty a instrumentárium pro spondylochirurgické výkony pro Nemocnici České Budějovice, a.s. a to dle specifikace a požadavků ...