Poptáváme opravu střechy nad bazénem
Poptáváme opravu střechy nad bazénem poničenou kroupami.
Poptáváme realizaci střechy
Poptáváme realizaci střechy. Dobrý den stavíme bungalov a chtěli bychom od vás střechu.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 ...
Revalidační školení na letadle Beechcraft Super KingAir 350 model B300 2022-2025
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení revalidačního školení/přezkoušení typové kvalifikace dlečl. FCL.740.A nařízení Komise 1178/2011, pro 6 pilotů zadavatele během čtyř (4) let zakončených závěrečnouzkouškou podle pravidel EASA opravňující piloty létat vícepilotní lety s modelem Beechcraft Super King Air350 B300 z levého a pravého ...
Obnova fasády Divadla Jána Palárika v Trnave – časť z Divadelnej ulice, II.etapa
Zámerom projektu je pokračovať v komplexnej obnove fasády Divadla Jána Palárika v Trnave. Čelná fasáda zo strany Trojičného námestia bola obnovená v roku 2018. Prvá etapa obnovy bočnej fasády zo strany Divadelnej ulice bola ukončená v roku 2020. Druhá etapa, ktorá je predmetom súťaže, sa skladá z obnovy fasády na veži divadelného povraziska a ...
Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Predmetom zákazky je realizácia Projektu Výstavba 18 nájomných bytov v obci Vyškovce nad Ipľom
Pelety, Německo
Dámy a pánové, Můžete mi dát cenovou nabídku na 2-3 t pelet v pytlích? S přátelským pozdravem Anica Hombergová
Sklápěcí nákladní vůz, Maďarsko
Hledáme sklápěcí nákladní vozidlo cca. 30 m3 s ÚZKÝM výtokovým otvorem na konci kamionu pro kontinuální dopravu průmyslového nerostu ve 25 tunových šaržích po celý rok. od H-3994 PALHAZA Maďarsko do některých rakouských destinací: A-4642 SATLEDT A-8572 BARNBACH A-2754 WOPFING A-8120 PEGGAU Pokud máte o tyto vztahy zájem, kontaktujte ...
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kúrenia základnej školy vo Veľkej Čalomiji s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Novo navrhovaným zdrojom tepla pre potreby vykurovania o ohrevu TV budú interiérové, inverterové ( s meniacim sa výkonom v závislosti na potrebe dodávky) tepelné čerpadlá zem voda, ďalej len TČ-i, pre ktoré bude ako primárny ...
Zajištění outsourcingu reprografických služeb
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění centrálních tiskových, reprografických a dalších dokumentových služeb formou náhradního plnění, prostřednictvím účelově zřízeného pracoviště, a to pro zadavatele a jeho zákazníky, tj. pro osoby přímo, či nepřímo ovládané MHMP. To vše na základě smlouvy o zajištění outsourcingu reprografických služeb, ...
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR
Provádění montážních prací mechanické části a jiných činností na horkých komorách JHR.
Nemocnice Brandýs nad Labem - energeticky úsporná opatření metodou OP PIK - EPC
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Veřejná zakázka bude realizována s využitím metody (dále jen „EPC“) týkající se objektů Nemocnice v Brandýse nad Labem (budova A, B, C).Jedná se o komplexní zakázku ...
ZÚ Ostrava - modernizace systému pro monitoring hluku Turów - 2022
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení dodávka: 1. 3 ks nové a nepoužité (nikoliv repasované) monitorovací stanice hluku pro trvalý monitoring (dále také „monitorovací stanice“), 2. 3 ks nového a nepoužitého (nikoliv repasovaného) dvoukanálového zvukoměru (dále také „zvukoměr“) a 3. 1 ks nového a nepoužitého (nikoliv ...
Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby („DPS“) a výkon autorského dozoru („AD“) na akci s názvem „Vybudování přírodovědecké expozice a návštěvnického centra pro inovativní prezentaci přírodního dědictví Muzea východních Čech v Hradci Králové, Centrální krajský depozitář“. Součástí plnění předmětu díla ...
Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce terasy, výtahů a venkovní zpevněné plochy
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu spojených s výměnou 2 ks výtahu a úpravy nádvoří.
DNS na dodávky oxidu vápenatého 2022/2025
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na nákupy CaO. Předmětem zakázek zadávaných v DNS budou dodávky oxidu vápenatého a splnění dalších s tím spojených závazků. Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS, včetně technických, obchodních a smluvních podmínek vymezen vždy ve výzvě k ...
React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je modernizace přístrojového vybavení Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci projektu v rámci projektu s názvem React - EU - Modernizace Nemocnice Strakonice, a.s. a registračním číslem CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016308. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na čtyři (4) samostatné části.
Zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce Pražská - Nerudova a Puklicova, České Budějovice
Předmětem plnění je úprava dvou stávajících přechodů pro chodce (Nerudova, Puklicova) s doplněním SSZ, které zahrnuje umístění výložníkových stožárů, nových návěstidel LED, zvukových návěstidel, chodeckých tlačítek a osazení řadiče. Dále uložení kabelů do kabelové trasy, která bude mít nové ochranné pásmo. V rámci realizace SSZ budou obnoveny také ...
Podpora socializace a interaktivity expozice Národního památníku II. světové války
Předmětem zakázky je uzavření smlouvy na dodávku svítidel a příslušenství do Národního památníku II. světové války v Hrabyni. Jedná se o dodávku speciálních svítidel, příslušenství (podružný materiál) vč. lišt. Instalace svítidel není předmětem zakázky
Prostějov LK - modernizace autoparku - PD
Zpracování pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP.
Dodávka zpevněné směsi - likvidace jam 2+5+6 - Lazy - III
Předmětem plnění je dodávka zpevněných zásypových materiálů vyspecifikovaných dle jednotlivých druhů a množství.
Hemodynamický monitor včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových souborů zdravotnické technologie - 2 ks hemodynamických monitorů (dále jen "ZT") , včetně poskytování záručních a pozáručních servisních služeb bez náhradních dílů. Součástí předmětu plnění dále jsou průběžné dodávky spotřebního zdravotnického materiálu (dále jen "SZM") k dodané ZT. Bližší ...
FZV/UPOL - přístroj pro měření a analýzu chůze
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přístroje pro měření a analýzu chůze, pro praktickou výuku studentů Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci projektu „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
II/602 - Oprava vysokorychlostního vážení Velké Meziříčí
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace opravy vysokorychlostního vážení ve Velkém Meziříčí. Předmět plnění veřejné zakázky obsahuje: - stavební úpravy: oprava komunikace II/602, která se nachází v Kraji Vysočina, okrese Žďár nad Sázavou související s opravou vysokorychlostní váhy, - dodávky technologie: oprava vysokorychlostního vážního ...
Dodávka malých zkušebních vzorků z oceli a dřeva
Předmětem veřejné zakázky je dodávka malých zkušebních vzorků z oceli a dřeva a související služby.