Poptávám ocenění poštovních známek
Hledám někoho na ocenění asi 20 alb známek různých zemí, pokud možno okres Opava, Ostrava.
Poptávám přepravu námořního kontejneru z Prahy do Biškeku
Dobrý den, rád bych Vás požádal o cenovou nabídku přepravy námořního 40´DC kontejneru z Prahy do Biškek a po cca 14 dnech zpět do Prahy. V kontejneru budou naloženy cestovní endura, která uskuteční okružní jízdu Pamírem a pak se opět naloží do kontejneru a pošlou do ČR. Jde o přistavení kontejneru, celní odbavení a odeslání do Biškek. Vnitrostátní ...
Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponent do DWDM systému páteřní komunikační síťové infrastruktury v uzlech Plzeň, Praha a Olomouc s cílem - povýšení propojení DWDM uzlů Praha_1 a Plzeň na 100GE - povýšení propojení uzlů Praha_1 a Praha_Sitel na 100GE - povýšení DWDM uzlů Olomouc_1 a Olomouc_2 za účelem podpory nových typů ...
Dodávka optických tras 0005
Veřejná zakázka spočívá v dodávce optických tras dle přiložené technické a výkresové specifikace včetně souvisejících prací.
Létající roboti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu bezpilotních létajících zařízení.
Vybavení základních škol v Klatovech: Konektivita a připojení k internetu - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova
Předmětem plnění je zajištění konektivity a připojení k internetu u ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova. Projektem dojde k zajištění kvalitního připojení ke službám veřejného internetu a síť LAN, která pokryje prostory výše zmíněných škol. Vybavení pořizované v rámci zajištění konektivity těchto dvou škol je řešeno následujícím způsobem. Část vybavení ...
Ručné analyzátory dychu
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky je dodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Výběr dodavatele na dodávku materiálu pro komplementaci digitalizační jednotky
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro sestavení digitalizační jednotky v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Jedná se především o kamerové sady, testovací soupravy s barevným plošným senzorem a řídící počítače.
Výběr generálního dodavatele tavícího sf zařízení 2x6t, stavby, druhování a odprašování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace elektrického indukčního tavícího středofrekvenčního zařízení včetně zařízení pro zavážení vsázky, druhování a vzduchotechniky odprašování. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a ...
Fumigace dříví
Cílem zadávacího řízení je uzavřít rámcovou dohodu s jedním účastníkem (dále též jen „rámcová dohoda“) na realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dle potřeb zadavatele na období 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti platné rámcové dohody, nebo do vyčerpání finančního limitu 300.000.000 Kč bez DPH, za účelem ošetření kůrovcového dříví fumigační ...
Poptáváme výměnu vnitřních dělících dveří v panelovém domě
Poptáváme výměnu vnitřních dělících dveří v panelovém domě, které oddělují vestibul a hlavní chodbu k výtahu. Orientační rozměr je: Výška asi 2000 mm, šíře 1350 z toho asi 450 mm pevná, ale otvírací. Jednalo by se o 3 ks (3 vchody) Můžete mi prosím sdělit, jestli tyto dveře vyrábíte ? Na otvíracím křídle je Brano. Místo akce: Ústí nad Labem ...
Provozování přívozu přes řeku Labe v Nymburce
Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve vnitrozemské plavbě prostřednictvím přívozu dočasně nahrazujícího lávku přes řeku Labe ve městě Nymburk. Uvedený přívoz bude provozován do doby vybudování nové lávky přes řeku Labe ve městě Nymburk. Předpokládaný minimální a požadovaný denní rozsah dopravního ...
Pořízení příslušenství STRK
Nákup příslušenství systému taktické radiové komunikace (STRK)
Vybavení základních škol v Klatovech: IT vybavení - ZŠ Plánická, ZŠ Čapkova, ZŠ Masarykova
Předmětem plnění je zkvalitnění výuky a podpora rozvoje klíčových kompetencí na třech základních školách v Klatovech. ZŠ Masarykova modernizuje jazykovou učebnu, 2 PC učebny a učebny přírodopisu, chemie a fyziky pořízením IT vybavení (interaktivní tabule, PC, klávesnice, monitory, dataprojektory, tiskárna atd.). ZŠ Plánická zkvalitní svou výuku ...
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému
Dodávka a servisná podpora komplexného nemocničného informačného systému a vybraných technických prostriedkov pre podporu všetkých procesov a činností zdravotníckeho zariadenia verejného obstarávateľa. Komplexný nemocničný informačný systém musí pokryť v plnej miere všetky potreby pacientsko-klinického systému a tiež umožniť výkonným vedúcim ...
Technika pro vojenskou geografii a analýzy terénu
Předmětem VZ je nákup technických prostředků určených pro plnění úkolů geografické a hydrometeorologické přípravy ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu.
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Dodávka a implementace aktivních prvků pro Trauttmannsdorfský palác
Předmětem plnění VZ je dodávka a implementace aktivních prvků včetně jejich dopravy na místo v Praze 1 dle pokynů zadavatele a zajištění podpory dodaných prvků. Poptávaná zařízení budou implementována do existující struktury informačních systémů, která je postavena na platformě přepínačů Cisco.
Dodávky konzoloviny VN
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění dodávek konzoloviny VN s vybraným dodavatelem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu konzoloviny VN, zajišťující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 11/2019 – 10/2023.
Dodávka informačních a komunikačních technologií pro eHealth v Jihomoravském kraji II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace informačního systému eHealth – výměna zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními na území Jihomoravského kraje, souvisejících technologií, SW, systémového SW, HW infrastruktury a souvisejícího vybavení a služeb. Součástí jsou dále servisní služby po dobu ...
Vodící dráty k vaskulárním intervencím
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vodících drátů k vaskulárním intervencím.
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Poptávám výrobu, dopravu a montáž skleníku
Poptávám výrobu, dopravu a montáž skleníku (oblouk nebo A - levnější variantu) o šířce 2,5 m, délka 6 m , bez základu, uložení do volné půdy. Prosím o nabídku ceny a termínu realizace. Místo: Vrbice u Bohumína, cca 5 km od Ostravy. Děkuji za případnou odpověď.
Servis SPECT
Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na přístroj SPECT, Typ: Discovery NM530c, výr. č. 19145 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – budova B1. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
99Mo/99mTc generátory
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků radiofarmak - 99Mo/99mTc radionuklidových generátorů pouze pro diagnostické účely pacientů ve schválených indikacích.