Zabezpečení náhradního zdroje vody pro ÚV Březová, etapa I., výtlačný řad Sokolák - ÚV Březová
Předmětem zakázky je výstavba dostatečně kapacitního vodovodního přivaděče DN 600 v celkové délce 3 376 m z vodojemu Sokolák na ÚV Březová.
Pražcové kotvy 2022
Dodávky pražcových kotev pro opravy a údržbu železniční dopravní cesty.
SEZ, Sanace areálu DS PHM Ostrava - Hrabová,  společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Předmětem plnění je provádění prací vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže v areálu bývalého distribučního skladu PHM BENZINA v Ostravě-Hrabové. Jedná se o saturovanou a nesaturovanou zónu horninového prostředí. Konkrétně o odstranění závadného stavu na podzemních vodách a odstranění lokálního zdroje znečištění v nesaturované zóně. V ...
Hledám výrobce panoramatického akvária
Hledám výrobce panoramatického akvária s rovnými stěnami, objem cca 450 l, rozměry d 120,5 / 79,5; š 38 / 25 (viz nákres); v 70 cm. Sklo Float tl. 12 mm. Rozměry nutno dodržet, jsou dány velikostí hotového stojanu.
Sociální infrastruktura Čestice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních úprav objektu č.p. 122 v Česticích. Tyto stavební úpravy jsou s ohledem na dotační podporu rozděleny na dvě části I. "Sociální infrastruktura Čestice" CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017043 - předmětem je částečná demolice stávajícího objektu, rekonstrukce přízemního patra sloužícího pro ...
Výměna UPS v datových centrech DC1 a DC2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění nepřerušitelného napájení zařízení IT infrastruktury v datových centrech (DC1 a DC2) pro případ výpadku primárního zdroje elektrické energie, které bezpečně překlene dobu potřebnou pro náběh diesel agregátů. Součástí dodávky musí být také technická a servisní podpora dodavatele a výrobce, implementace ...
Dodávka diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s., Centrální laboratoře - Laboratoř klinické mikrobiologie.
Malé zlepšenia eGov služieb NSK
Predmetom zákazky je obstaranie Malé zlepšenia eGov služieb NSK a podpora prevádzky informačného systému NSK, ktoré umožnia inováciu diela Elektronických služieb NSK v rámci schváleného projektu Malé zlepšenia eGov služieb v Nitrianskom samosprávnom kraji pod kódom MetaIS: projekt_1563. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
Poskytovanie služby - havarijná služba prvého zásahu
Havarijná služba prvého zásahu zahŕňa zabezpečovanie havarijnej služby prvého zásahu pre objekty, ktoré sú vo vlastníctve EU v Bratislave, za účelom odstránenia porúch, resp. za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd v objektoch EU v Bratislave a v Košiciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Podpora provozu a rozvoje systému Integrační platformy
Zajištění služeb podpory a rozvoje systému integrační platformy WSO2, technologie nové generace.
Zevní drenážní systémy pro neurochirurgii
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek drenážních systémů pro Nemocnici Na Homolce.
Mládežnícke centrum 2022
Predmetom zákazky je rekonštrukcia (SO 01) a dostavba objektu (SO 02) na p.č. 106/1 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, okres Košice-okolie. Existujúci objekt sa nachádza v intraviláne mesta. Existujúci objekt využíva dve nadzemné podlažia. Miestom realizácie predmetu zákazky je mierne svažitý pozemok s existujúcimi stavbami. Existujúci ...
Cisternová automobilová stříkačka pro JSDH Vestec
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S
Automatický systém pro měření rozptylu světla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického systému pro měření rozptylu světla dle specifikace zadavatele uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Výběr dodavatele na dodávku Zboží  materiálu a poskytnutí služby smluvního Výzkumu a Vývoje
Periferní a produkční prvky prototypu linka - zboží a materiál - smluvní Výzkum a Vývoj
Servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje včetně pravidelné obměny zařízení
Předmětem plnění veřejné zakázky je servisní podpora kopírovacích strojů a multifunkcí Ústeckého kraje, včetně dodávek spotřebního materiálu a výměny náhradních dílů na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Předmětem plnění je pravidelná obměna těchto zařízení, a to dodávka 2 kopírovacích strojů a 2 multifunkcí ročně. Veškerá dodaná ...
Tvrdonice - požární zbrojnice
Předmětem veřejné zakázky je provedení realizačních prací na výstavbě požární zbrojnice pro JSDH Tvrdonice v obci Tvrdonice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.
Primární hliník
Předmětem veřejné zakázky je nákup 50 tun hliníkových ingotů.
EUROVELO 11 v regióne ZOHT, k.ú. Lipany – 1.etapa
Predmetom obstarávania je vybudovanie navrhovanej cyklotrasy v členení na nasledovné stavebné objekty v zmysle vypracovanej PD: SO 30.1 Cyklotrasa -rekonštrukcia DZ v k.ú. Lipany, SO 30.2 Cyklokoridor v k.ú. Lipany, SO 30.3 Cyklotrasa - novostavba v k.ú. Lipany, SO 31 Lávka cez Lipiansky potok. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze ...
Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích - vybavení interiéru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení v objektu s názvem "Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích."
Nakopni své zdraví s čerstvou zeleninou a ovocem z EU
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění komunikační strategie a propagačních aktivit (včetně nákupu médií) pro zvýšení povědomí o důležitosti konzumace čerstvé zeleniny a ovoce z EU (rajčata, okurky, borůvky a jahody) ve vyvážené a zdravé stravě, dle níže uvedeného, a to po dobu 3 let.
Rámcová dohoda - Přilba balistická NIJ III A 2023 - 2025
700 ks přileb balistických NIJ III A (ZJ)
Dodávky medicinálního kyslíku plynného včetně pronájmu tlakových lahví
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek stlačeného medicinálního plynného kyslíku léčivého přípravku pro léčebné účely v rámci zajištění provozu při poskytování neodkladné přednemocniční péče včetně pronájmu obalů (tlakových lahví), ve kterých bude distribuován. Dodávky budou realizovány průběžně v odlehčených tlakových ...
Stavební práce - Teplicko, výstavba optické sítě - 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce označené jako: • Bílá místa Teplicko - Solany, • Bílá místa Teplicko - Šepetely, • Bílá místa Teplicko - Semeč, • Bílá místa Teplicko - Lukohořany, • Bílá místa Teplicko - Lbín-Pytlíkov a • Bílá místa Teplicko - Děčany, které spočívají v komplexním provedení stavby komunikačního vedení, ...