Poptávám přepravu tříděného kamene

Poptávám přepravu tříděného kamene

Poptávám autodopravu/přepravu tříděného kamene v celkovém objemu 40 000tun, termín srpen - září 2018, lokalita Ostrava - Olprechtice cca 40km jedna jízda.

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Bezpečnostní systém a zálohování cloudu

Dodávka bezpečnostního systému a zálohování cloudu

Servis zariadení na spracovanie bankoviek

Servis zariadení na spracovanie bankoviek

Predmetom zákazky je poskytovanie služby - vykonávanie servisných prác na zariadeniach na spracovanie bankoviek podľa servisných príručiek k jednotlivým zariadeniam na spracovanie bankoviek, demontáž a ekologická likvidácia zariadení.

CAD/CAM licence Tebis

CAD/CAM licence Tebis

Předmětem výběrového řízení je dodávka licencí CAD/CAM SW Tebis včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Poptávám přepravu zemědělského stroje

Poptávám přepravu zemědělského stroje

Poptávám dopravu zemědělského stroje - Sběrač kamene U908. https://stroje.bazos.cz/inzerat/91984293/Sberac-kamene.php Rozměry: d 4,5m x š 2,9m (kola s náboji lze demontovat) x v 1,7m Váha: 2200kg Nakládka: Dobrá Voda u Českých Budějovic (k dispozici není jeřáb ani manipulátor, pouze možno traktor nebo UNC (do 1t)) Vykládka: Ohnišov 8, 51784 ...

CAD 3D SW

CAD 3D SW

Předmětem výběrového řízení je dodávka souboru CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat a CAD 3D software pro prohlížení konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek vystavených zadavatelem).

CAD 3D SW II

CAD 3D SW II

Předmětem výběrového řízení je dodávka licence CAD 3D software pro vytváření a modifikaci konstrukčních dat včetně zajištění uživatelské podpory po dobu 5 let. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

ZŠ s MŠ Gorkého - športový areál - revitalizácia

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v uzavretom areáli základnej školy s materskou školou ktorá bude pozostávať z vybudovania nového športového areálu s objektom správcu. Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby ZŠ s MŠ Gorkého športový areál - PD spracovanej spoločnosťou moravcik-schroner, s.r.o., ...

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění dodávek ICT technologií (infrastrukturních prvků a SW aplikací) a souvisejících implementačních služeb pro projekt "Bezpečné a moderní služby města Velké Meziříčí". V rámci projektu budou zejména řešeny následující oblasti: 1) Implementace elektronických služeb, 2) Doplnění infrastruktury a ...

Vstřikovací prototypové formy

Vstřikovací prototypové formy

Dodání sady prototypových vstřikovacích forem.

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Rekonštrukcia haly CHUB – Hnúšťa

Všeobecný popis prác v riešenom objekte: Búracie práce - Odstránenie nasvetlíkov - Odstránenie obvodových panelov - Zväčšenie otvorov - Odstránenie priečok - Odstránenie časti podlahy - Odstránenie časti strechy - Demontáž zámočníckych výrobkov a nepotrených konštrukcií - Vybúranie nepotrebných stavebných konštrukcií v objekte haly Nové ...

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Dodávky hmot pro VZD – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky hmot pro VDZ – dvousložkové plastické hmoty bílé barvy nanášené za studena pro značení strukturální – metodou Wyssbrod. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny

Celý predmet zákazky bude realizovaný podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ŠD Bariny, Technická univerzita vo Zvolene Dátum vypracovania PD: 07/2018. Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu sociálnych zariadení v Študentskom domove Bariny, Technickej univerzity vo Zvolene. Jedná sa o budovu s 9.NP. ...

Zberný dvor Hriňová – stavebné práce

Zberný dvor Hriňová – stavebné práce

Predmetom zákazky je prestavba a rozšírenie využitia pôvodného areálu Technických služieb mesta Hriňová, ktorý sa nachádza v k.ú. Hriňová a rozprestiera sa na parcelách 14349/5, 14349/19, 14349/20, 14349/21, 14349/23, 14349/24, 14349/29,14349/34. Tento areál bude po prestavbe slúžiť ako zberný dvor. Areál je vo vlastníctve mesta Hriňová.

Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje

Rekonstrukce a modernizace silnice II/445 Heřmanovice – hr. Olomouckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/445 na úseku mezi obcí Heřmanovice a hranicí Olomouckého kraje (KM 63,202 – 65,820) v celkové délce 2 618 m. Počátek byl stanoven do uzlového bodu křižovatky silnic II/445 a II/453. Konec je na hranici mezi SM a OL krajem. Šířkové uspořádání je dáno kategorií S 7,5 (šířka zpevnění 6,5 m). Poloha ...

Krajské komunitní a poradenské centrum

Krajské komunitní a poradenské centrum

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to rekonstrukce budovy na adrese třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava na nové polyfunkční komunitní centrum, podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Radvanice a Bartovice včetně komunikace

Realizace stavby „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, oblast Radvanice, Bartovice včetně komunikace“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu kanalizačních stok a vodovodních řadů včetně opravy přípojek, zrušení stávajících vodovodních řadů a stok jednotné kanalizace a provedení souvislé údržby místních komunikací ...

Chodník Seredská ulica č. 158-176

Chodník Seredská ulica č. 158-176

Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s realizačnou podrobnosťou (DSPaR), ktorá bude podkladom pre realizáciu stavby podľa spracovanej situácie a následne po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia realizácia stavby.

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 12

Přístrojové vybavení KKN – návazná péče, projekt I – část 12

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového přístrojového vybavení – Monitorovací systém (neonatologie), určeného pro oddělení JIP novorozenci Karlovarské krajské nemocnice a.s., nemocnice v Karlových Varech.

Cyklostezka Do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty

Cyklostezka Do Prahy na kole - úsek Mnichovice - Kolovraty

Předmět díla jsou stavební, montážní a řemeslné práce a dodávky spojené s realizací „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice-Kolovraty, a to v souladu s vydanými správními rozhodnutími, s vyjádřeními dotčených orgánů a správců sítí, a v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou KAP Atelier s.r.o., Praha 4 . ...

Dodávky elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy

Dodávky elektřiny a zemního plynu pro veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy

Kontinuální a komplexní dodávka elektrické energie a zemního plynu do všech odběrných míst zadavatele pro zajištění řádného fungování veřejného osvětlení a dalších zařízení na území hlavního města Prahy.

Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom

Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom

Predmetom zákazky je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pásu polotovaru formou napájania cinkovaním.

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně zpracování potřebné projektové dokumentace, zajištění nutných povolení a dodávky souvisejících technologií pro omezení vjezdu vozidel bez povolení městské části Praha 1 do lokalit Pařížská (Bílkova), Pařížská (Široká), Jáchymova, ...

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice: kotelna

Realizace stavby „Rekonstrukce energetického hospodářství Léčebny dlouhodobě nemocných v Ostravě - Radvanicích“ v k. ú. Radvanice, obec Ostrava, ve věcném rozsahu a technickém řešení daném projektovou dokumentací pro provádění stavby, zak. č. 803-17, kterou zpracoval Ing. Radim Prouza, IČO: 14605945, Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava, v září 2017.

Pásy bederní TERMO

Pásy bederní TERMO

Předmětem veřejné zakázky je v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pásů berních TERMO.

(záznamy 1/25 z 1477)  strana 1 / 60