Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám kdo mě dokáže vyrobit teplovodní výměník na míru, na stávajicí krb.

Poptávám dodávku nerezového komínu

Poptávám dodávku nerezového komínu

Poptávám dodávku nerezového komínu k litinovému kotli na tuhá paliva značky Dakon FB42D, výška 9m. Průměr komínu 200mm s tlouštkou vnitřní trubky 0.8mm, s izolací.

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

PolyGram – modernizace vybavení dílen SOU Kyjov

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá CPV položkám: Průmyslové stroje - 42000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení - 31000000-6 Audiovizuální přístroje - 32321200-1 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel) - 38000000-5 Počítače - 30200000-1 Vzdělávací ...

Dodávka a implementace bezpečnostního perimetru SÚKL

Dodávka a implementace bezpečnostního perimetru SÚKL

Předmětem zakázky je dodání bezpečnostních prvků perimetru včetně jejich instalace a nastavení dle zadání s maximální podporou virtualizace a možnosti řešení vysoké dostupnosti aplikací provozovaných v datových centrech SÚKL. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále zajištění technické podpory výrobce prvků bezpečnostního perimetru dodaných v ...

Poptávám lisované paletové špalky

Poptávám lisované paletové špalky

Poptávám lisované špalky na europalety 10m3.

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Modernizace velínů FN Plzeň – HW a SW vybavení velína Bory s MaR pro VS7 a VS8

Předmětem zakázky je dodávka, montáž a uvedení do provozu níže uvedeného zařízení v areálu FN Plzeň Bory včetně bývalé Vojenské nemocnice (BVN). Realizace zakázky je rozdělena dle členění projektové dokumentace, ale tyto části tvoří jeden ucelený funkční celek, proto dodavatelé nemohou podat nabídku na jednotlivé části, ale pouze na všechna ...

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Zvýšenie efektivity procesov spracovania odpadov pre opätovné použitie

Predmetom zákazky je nákup technologických zariadení s príslušenstvom, ktoré zefektívnia proces spracovania nie nebezpečných odpadov z elektrických a elektronických zariadení tak, aby sa zvýšil podiel materiálov pre opätovné použitie. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na časti.

Katalogizace negativů

Katalogizace negativů

Část I Služba spočívající v katalogizaci 23 500 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením: • historie a nebo • archivnictví a nebo • etnografie a nebo • dějiny umění. Podrobnější specifikace služeb je uvedena v závazném vzoru smlouvy a jejích přílohách. Část ...

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia objektu v areáli ZŠ s MŠ M. Gorkého v Trnave

Asanácia nevyužívaného objektu, pôvodne slúžiaceho ako školský byt, nachádzajúceho sa v areáli školy na zabezpečenie priestoru (príprava územia) pre budúcu výstavbu objektu materskej školy v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Asanácia objektu v areáli ZŠ M. Gorkého v Trnave spoločnosťou MS projekt, s.r.o. Piešťany v 05/2018. Predmetom ...

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale ...

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Předmětem stavebních úprav je vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice. Konkrétně se jedná se o nástavbu jednoho patra na stávající přízemní objekt včetně přístavby schodiště k tomuto objektu, a dále výstavbu konstrukcí zabezpečujících bezbariérové využívání těchto nových učeben, tj. přístavbu ...

Cyklocentrum Báč

Cyklocentrum Báč

Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác pre zhotovenie diela v zmysle platných predpisov Stavebného zákona Slovenskej republiky. Novostavba Cyklocentra v obci Báč sa bude nachádzať na p.č. 1/1, 1/2 a 1/3, na liste vlastníctva č. 229 v katastrálnom území obce Báč, okres Dunajská Streda, ktorých vlastníkom je obec Báč. Novostavbu Cyklocentra ...

Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť

Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť

Predmetom postupu zadávania zákazky je výstavba Centra zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh, ktoré bude zamerané najmä na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebnej sute, kameniva, betónov a bitúmenových zmesí.

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie tovarov a služieb spojených s rozvojom prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich tovarov a služieb: Maintenance ...

Rozšírenie školskej jedálne

Rozšírenie školskej jedálne

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu rozšírenia školskej jedálne v Meste Stupava. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.Stavebné práce sú detailne popísané projektovou dokumentáciou a rozsah špecifikovaný výkazom výmer. Projektová dokumentácia ...

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění je rozšíření datové infrastruktury Zadavatele prostřednictvím uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na dodávku bezdrátového systému Wifi (HW a SW), včetně vybudování nových metalických rozvodů v objektu NNH.

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia ...

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.

Fyzické zpracování negativů

Fyzické zpracování negativů

Služba spočívající ve fyzickém zpracování 46.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů pro 1 fyzickou osobu.

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů a plastových beden. Jedná se o opakované zadání původní zakázky č. 1 - MANOLIA Company s.r.o. - části C.

Servery pro zátěžové testování

Servery pro zátěžové testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kusů serverů architektury x86 spolu s ServicePack v délce trvání 60 měsíců.

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výsuvného tabulového systému, který bude sloužit k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá. Součástí plnění veřejné zakázky je poskytnutí souvisejících služeb.

Přístrojová lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks přístrojů pro lymfodrenáž vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

(záznamy 1/25 z 1697)  strana 1 / 68