OK Stavby s.r.o. - Využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtící technologie, třídící technologie a mísícího centra. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v přílohách č. 4 - technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. uvedení zařízení do provozu, • předání kompletního manuálu v českém jazyce, • zaškolení obslužného ...
Pravidelná preventivní údržba a opravy strojů pro zpracování mincí LCC-20 III
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby, pozáručních oprav a stěhování strojů na zpracování mincí LCC-20, které jsou umístěny v peněžních úsecích České národní banky v Praze, Brně, Hradci Králové a Ostravě. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací ...
Jiří Sixta - využití inovativní technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drtiče. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
L2 Laser Beam Distribution Vacuum Infrastructure
Předmětem veřejné zakázky je zejména detailní návrh, výroba, testování a dodávka na místo dodání hlavních komponent vakuové infrastruktury rozvodu laserového paprsku L2 (vakuové komory, nosné rámy komor a hadicové segmenty) do ELI Beamlines.
Dodávka kompletního setu laserové technologie III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletního setu laserové technologie skládající se z diodového diskového laserového zdroje, řezací hlavy, optického vlákna a chladiče, včetně příslušenství dle zadávací dokumentace.
Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou „Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy SVENBORG“ a zahrnuje dodávky nových systémů a provádění preventivních a havarijních servisních činností, diagnostiky a oprav včetně zajištění dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy Svendborg Brakes ...
Dodávka stroje na výrobu HOBBY balíčků z netkané textilie
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka stroje na výrobu HOBBY balíčků z netkané textilie. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména technickou specifikací. Součástí plnění je doprava na místo určení, odborná instalace, uvedení do ...
PřF - Zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro tvorbu 3D objektů s podporou kombinace více materiálů technologií FDM/FFF. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné ...
Dodávka stroje leštění
Předmětem zakázky je dodávka stroje leštění dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci
Novostavba sušárny ovoce
Předmětem zakázky je dodávka pásové sušárny ovoce napojené na zemní plyn a odpadní teplo z BPS, umístěné do novostavby nedaleko bioplynové stanice v Klopině. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Místem dodávky je areál u BPS v Klopině.
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
Montáž KPO bubínků PERK, Montáž KPO těles PERK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Montáž KPO bubínků a těles PERK “ je konstrukce, výroba a dodání zařízení na plnění otvorů v bubínku PERK kalenými kolíky a zařízení na plnění otvorů v tělese PERK kalenými kolíky. Jedná se o dvě na sobě nezávislá zařízení.
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
Modernizace elektrostatických odlučovačů na aglomeraci Sever - dodávka technologie
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace elektrostatických odlučovačů na Aglomeraci sever. Bude provedena modernizace stávajících elektrostatických odlučovačů, které jsou již 20 let staré a tudíž zastaralé a opotřebované. Modernizovaná bude vnitřní vestavba EO, napájení a řízení provozu. Modernizací elektroodlučovačů dojde k snížení ...
KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...
Zavedení výroby kompozitních koextrudovaných profilů na bázi bezhalogenových směsí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro „Přesnou extruzi polyolefinických směsí na bázi recyklátů se zvýšeným obsahem plniv“
KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...
Dodávka, montáž, zprovoznění a provedení 30denního zkušebního provozu parních sterilizátorů
Předmět zakázky tvoří dodávka, montáž, zprovoznění a provedení 30denního zkušebního provozu 5 parních sterilizátorů (1 parní sterilizátor prokládací s komorou o objemu 1490 L, 1 parní sterilizátor neprokládací s komorou o objemu 160 L a 3 parní sterilizátory prokládací s komorou o objemu 450 L). Parní sterilizátory budou umístěny v objektu Centra ...
Průmyslové prací zařízení
Předmětem zakázky je dodávka průmyslového komorového pracího zařízení s ultrazvukem.
Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení pro recyklaci: - Velkokapacitní hrubotřídič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost ČSAP s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení pro recyklaci: - Velkokapacitní hrubotřídič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
V 00146C – dodávka vyvíječe dusíku
Předmětem zakázky je dodání níže zařízení za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny jako minimální a rozměrové a váhové parametry jako maximální pakliže z konkrétního požadavku nevyplývá něco ...