Dodávka kompaktoru tuhých komunálních odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks kompaktoru tuhých komunálních odpadů s nakládací lopatou a výměnnými hlavicemi kompaktorových kol. Kompaktor musí být nový, nepoužitý a plně funkční. Součástí předmětu zakázky je rovněž zejména doprava stroje do místa plnění - areál skládky TKO Petrůvky, sestavení a zprovoznění stroje, zaškolení a ...
Dodávka nákladního vozu s hydraulickým nakládacím jeřábem
Účelem této veřejné zakázky je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření kupní smlouvy na dodávku požadovaného předmětu veřejné zakázky, tj. dodávka nákladního vozu s hydraulickým nakládacím jeřábem vč. zajištění garančního a revizního servisu.
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20
Technické zhodnocení AV 14 na AV 20 - vyprošťovacího automobilu ÚO Kutná Hora RZ: KDA 66-01. Jedná se o rekonstrukci třídílného teleskopického výložníku pro zvýšení nosnosti na 20 t, svařenců spodního a vrchního rámu nástavby z důvodu změny konstrukčního řešení, předních i zadních stabilizačních opěr, o modernizaci elektroinstalace a všech ...
Poptáváme hydraulický jeřáb
Měli bychom zájem o hydraulický jeřáb. Podvozek MB Atego 15500 celkové hm. Na vozidle je kontejnerová nadstavba i HJ zn.PM4. Vzhledem k požadavkům bychom potřebovali zvýšit nosnost jeřabu. Prosím o nabídku lepší konfigurace HJ pro tento podvozek vč.RO Děkuji Kejík
Nákup kráčivého rypadla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks kráčivého rypadla 4x4.
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom
Obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 1 bager a 2 šmykom riadené nakladače na údržbu komunikácií formou leasingu a obstaranie troch úžitkových vozidiel s príslušenstvom 2 sypače a 1 valník na údržbu komunikácií formou leasingu.
Dodávka 2 ks kráčejících rypadel včetně příslušenství
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks kráčejících rypadel a příslušenství a to včetně dopravy na místo předání. Stroje a na nich upevněné prvky musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích. Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze Technická specifikace - požadavek zadavatele, která tvoří přílohu č. 1 výzvy k podání ...
Dvoucestná rypadla 2021
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvoucestných rypadel, určených k držbě železniční dopravní cesty. Bližší technická specifikace je přílohou Zadávací dokumentace.
Protismykový nakladač
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového protismykového nakladače. Podrobné vymezení předmětu zakázky včetně technických, jakostních a funkčních požadavků zadavatele je uvedeno v příloze č.7
Portálové jeřáby
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou (2) ks portálových jeřábů, vč. ocelové záchytné vany a jejich následné servisní prohlídky, údržba a servisní činnost. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 4 ZD.
Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou „Dodávky brzdových systémů a poskytování servisních činností a dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy SVENBORG“ a zahrnuje dodávky nových systémů a provádění preventivních a havarijních servisních činností, diagnostiky a oprav včetně zajištění dodávek náhradních dílů pro brzdové systémy Svendborg Brakes ...
Mobilní jeřáb - nákup
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks mobilního jeřábu pro provoz na pozemních komunikacích, v lehkém terénu.
Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na zabezpečenie prác rôzneho druhu, t. j. teleskpických nakladačov s príslušenstvom v množstve 3 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Univerzálny dokončovací stroj
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozku s pohonom 6x6. Stroj je určený na : -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových ...
Rekonštrukcia korčekovéh bagra KDB 500
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - bager s výložníkom
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Dodávka 3 ks rypadlo - nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Nákup pásového rýpadla a čelního kolového nakladače
Nákup pásového rýpadla v počtu 1 ks a čelního kolového nakladače 1 ks dle specifikace VZ.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Rekonštrukcia korčekového bagra
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom" je zabezpečenie výkonov strojov (prenájom strojov vrátane obsluhy) podľa špecifikácie uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pri oprave a ...
PLT Liberec - dodávka strojního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (max.celková ...
Pohotovostní vyprošťovací hydraulický nakládací jeřáb pro odtah tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka pohotovostního vyprošťovacího hydraulického nakládacího jeřábu pro odtah tramvají, odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nákup kráčivých rypadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně dvou nových kráčivých rypadel s hydraulickým ovládáním včetně příslušenství
Poptáváme pronájem jeřábu
Poptáváme pronájem stacionárního jeřábu na stavbu do Kroměříže. Můžete nám nabídnout jeho služby nebo nám někoho doporučit? V příloze Vám zasílám obrázek s popisem, co bychom potřebovali. Výška jeřábu 20 m a délka 25 m, aby unesl břemeno o váze 1 tunu. Pronájem by byl na 2 měsíce (leden, únor 2018). Prosím o cenovou nabídku včetně montáže a ...
Servis stavebních strojů Wirtgen Group
Předmětem veřejné zakázky je provádění záručního i pozáručního servisu a oprav stavebních strojů skupiny Wirtgen Group (Wirtgen, HAMM, Vögele) a dodávky originálních náhradních dílů k uvedeným značkám strojů.