Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Rekonštrukcia korčekového bagra
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom" je zabezpečenie výkonov strojov (prenájom strojov vrátane obsluhy) podľa špecifikácie uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pri oprave a ...
PLT Liberec - dodávka strojního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (max.celková ...
Pohotovostní vyprošťovací hydraulický nakládací jeřáb pro odtah tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka pohotovostního vyprošťovacího hydraulického nakládacího jeřábu pro odtah tramvají, odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nákup kráčivých rypadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně dvou nových kráčivých rypadel s hydraulickým ovládáním včetně příslušenství
Poptáváme pronájem jeřábu
Poptáváme pronájem stacionárního jeřábu na stavbu do Kroměříže. Můžete nám nabídnout jeho služby nebo nám někoho doporučit? V příloze Vám zasílám obrázek s popisem, co bychom potřebovali. Výška jeřábu 20 m a délka 25 m, aby unesl břemeno o váze 1 tunu. Pronájem by byl na 2 měsíce (leden, únor 2018). Prosím o cenovou nabídku včetně montáže a ...
Servis stavebních strojů Wirtgen Group
Předmětem veřejné zakázky je provádění záručního i pozáručního servisu a oprav stavebních strojů skupiny Wirtgen Group (Wirtgen, HAMM, Vögele) a dodávky originálních náhradních dílů k uvedeným značkám strojů.
Nákup pásového rypadla
Předmětem zakázky je dodávka jednoho nového pásového rypadla kategorie Ss v požadované specifikaci
Mostový žeriav
Predmetom zákazky je logický celok Mostový žeriav podľa špecifikácie.
Grejder
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového plne pohonného motorového grejdera (6x6) určeného na výstavbu, budovanie, rekonštrukciu a údržbu lesných ciest vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a ...
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového kolesového rýpadla s procesorovou hlavicou určeného na výstavbu, budovanie a údržbu lesných ciest a na manipuláciu drevnej hmoty na odvozných miestach a manipulačno-expedičných skladoch a dodávka a montáž procesorovej hlavice vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, ...
Poptávám otočný sloupový jeřáb
Poptávám otočný sloupový jeřáb, nosnost 500 kg, rameno 5 m, výška zdvihu 3,5 m, elektrický pohon kočky.
Pásový dozer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového dozeru kategorie Ss včetně dopravy.
Poptáváme demoliční bagr
Poptáváme demoliční bagr s dosahem cca 28m. Lokalita SR.
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks univerzálnych dokončovacích strojov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.
Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače
Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového čelního kolového nakladače schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících plnění. ...
Dodávka nakladače
Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím
Dodávka nakladače
Dodávka jednoho kusu kolového nakladače 15 tun s příslušenstvím
Nákup 22 ks vozidel zvláštního zaměření pro útvary Dohledu CS ČR
Jedná se o nákup 22 ks vozidel se skrytým zvláštním výstražným zařízením pro Celní správu ČR.
Dodávka pásového rypadla pro společnost Kalivoda DC s.r.o.
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Kalivoda DC s.r.o. – Lom Těchlovice na adresu 40502 Těchlovice, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006883. Předmětem plnění tohoto výběrového řízení je dodávka pásového ...
Tažený pokladač emulzních nátěrů pro Cestmistrovství Bystřice nad Pernštejnem
Dodávka 1 kusu pokladače emulzních nátěrů a 1 kusu cisternové nástavby s nádrží na emulzi, montáž nástavby na vozidlo, zaškolení obsluhy a další služby spojené s dodávkou a záručním servisem.
Nákup sestavy na opravy komunikací
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 kusu finišeru pro práce menšího a středního rozsahu při pokládce asfaltových živičných směsí, 1 ks tandemového válce a 1 ks transportního podvalníku, a to společně se všemi součástmi a příslušenstvím těchto strojů specifikovanými v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je dále (i) ...
Nákup mobilního hrubozrnného třídiče
Předmětem plnění této zakázky s názvem „Nákup hrubozrnného mobilního třídiče“ je dodávka Hrubozrnného, mobilního třídiče na pásech, který bude umožňovat třídění minimálně třech frakcí stavebního a demoličního odpadu, drceného kameniva, zeminy, kompostu, štěrku, písku, asfaltu, cihel, případně dalších materiálů.
17-036 Butas - Autojeřáb 20t
Předmětem VZ je nákup 1 kusu nového automobilového jeřábu 20t s výsuvným teleskopickým výložníkem pro pobočku Butas.