Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na zabezpečenie prác rôzneho druhu, t. j. teleskpických nakladačov s príslušenstvom v množstve 3 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Univerzálny dokončovací stroj
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozku s pohonom 6x6. Stroj je určený na : -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových ...
Rekonštrukcia korčekovéh bagra KDB 500
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - bager s výložníkom
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Dodávka 3 ks rypadlo - nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Nákup pásového rýpadla a čelního kolového nakladače
Nákup pásového rýpadla v počtu 1 ks a čelního kolového nakladače 1 ks dle specifikace VZ.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - Rekonštrukcia korčekového bagra
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho korčekového bagra KDB 500 - PODBANSKO.
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom" je zabezpečenie výkonov strojov (prenájom strojov vrátane obsluhy) podľa špecifikácie uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pri oprave a ...
PLT Liberec - dodávka strojního vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače. Zakázka je rozdělena do tří částí: Část I. – dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil Část II. – dodávka stavebních strojů –2 ks pásového minirýpadla (max.celková ...
Pohotovostní vyprošťovací hydraulický nakládací jeřáb pro odtah tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka pohotovostního vyprošťovacího hydraulického nakládacího jeřábu pro odtah tramvají, odpovídajícího technické specifikaci dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazném návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Nákup kráčivých rypadel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka minimálně dvou nových kráčivých rypadel s hydraulickým ovládáním včetně příslušenství
Poptáváme pronájem jeřábu
Poptáváme pronájem stacionárního jeřábu na stavbu do Kroměříže. Můžete nám nabídnout jeho služby nebo nám někoho doporučit? V příloze Vám zasílám obrázek s popisem, co bychom potřebovali. Výška jeřábu 20 m a délka 25 m, aby unesl břemeno o váze 1 tunu. Pronájem by byl na 2 měsíce (leden, únor 2018). Prosím o cenovou nabídku včetně montáže a ...
Servis stavebních strojů Wirtgen Group
Předmětem veřejné zakázky je provádění záručního i pozáručního servisu a oprav stavebních strojů skupiny Wirtgen Group (Wirtgen, HAMM, Vögele) a dodávky originálních náhradních dílů k uvedeným značkám strojů.
Nákup pásového rypadla
Předmětem zakázky je dodávka jednoho nového pásového rypadla kategorie Ss v požadované specifikaci
Mostový žeriav
Predmetom zákazky je logický celok Mostový žeriav podľa špecifikácie.
Grejder
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového plne pohonného motorového grejdera (6x6) určeného na výstavbu, budovanie, rekonštrukciu a údržbu lesných ciest vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a ...
Kolesové rýpadlo s procesorovou hlavicou
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového kolesového rýpadla s procesorovou hlavicou určeného na výstavbu, budovanie a údržbu lesných ciest a na manipuláciu drevnej hmoty na odvozných miestach a manipulačno-expedičných skladoch a dodávka a montáž procesorovej hlavice vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, ...
Poptávám otočný sloupový jeřáb
Poptávám otočný sloupový jeřáb, nosnost 500 kg, rameno 5 m, výška zdvihu 3,5 m, elektrický pohon kočky.
Pásový dozer
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks pásového dozeru kategorie Ss včetně dopravy.
Poptáváme demoliční bagr
Poptáváme demoliční bagr s dosahem cca 28m. Lokalita SR.
Nákup univerzálnych dokončovacích strojov
Predmetom zákazky je dodávka 3 ks univerzálnych dokončovacích strojov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zakázka č. 1 - FRAPARO s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače, přívěsu pro převoz kontejnerů a kontejnerů.
Dodávka 1 ks čelního kolového nakladače
Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového čelního kolového nakladače schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice o specifikaci stanovené v zadávací dokumentaci a dále poskytnutí dalších souvisejících plnění. ...
Dodávka nakladače
Dodávka nakladače o váze 15 tun s příslušenstvím
Dodávka nakladače
Dodávka jednoho kusu kolového nakladače 15 tun s příslušenstvím