Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Předmětem zakázky je pořízení nového chladicího zařízení zimního stadionu určeného pro zajištění dodávky chladu pro vychlazování stávající ledové plochy s cílem snížit náplně chladiva čpavku v systému ze stávajících cca 4500 kg na cca 1 400 kg a zvýšit bezpečnost provozu, vč. provedení souvisejících stavebních prací. Bližší technický a ...
Nákup bílé a kuchyňské techniky
Dodávka bílé a kuchyňské techniky v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace.
GŘ OL – Chladící a mrazící skříně
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Servis lokálních chladících zařízení - pravidelné údržby, revize, opravy a dodávky nových - II
Zajištění a provádění servis. služeb spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných lokálních chladicích zařízení, resp. klimatizací v sídle IKEM a dodávkách nových, v případě nutné obnovy klimatizací nebo potřeb instalace do nových prostor v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH, podle toho, která ...
Realizace energetických úspor ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o.
Předmětem plnění jsou činnosti zahrnující náhradu stávající technologie chlazení centrálním zdrojem chladu v hale SO-03 předpokládaným snížením spotřeby energie s ohledem na výrazně vyšší účinnost moderních technologií. Vzhledem k dispozici budov, vzdálenostem a potřebám chladu jsou navrženy 3 zdroje chladu s cílem dosáhnout, co nejvyšší ...
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, speciálních strojních komponentů a lednic pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Elektronika chladicího zařízení, Rakousko
Potřebuj pro toto chladicí zařízení elektroniku a 2 ventilátory. Existuje v Rakousku společnost, kde lze tyto díly koupit? S pozdravem Resetarits Rudolf
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Výmena chladiacich jednotiek
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanie všetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.
FN Motol - Nová onkologie – řešení havárie zdroje chladu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě bude vyměněna chladící jednotka ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace včetně neoceněného soupisu prací a dodávek).
Cryostat for 100 Hz 10 J system
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chladícího systému na bázi helia pro pokročilý laserový systém do výzkumného centra HiLASE. Chladicí systém by měl ochlazovat vysokotlaký plyn o vysoké čistotě na teplotu až 100 K za použití kapalného dusíku jako chladiva. Proud plynu helia při vysokých rychlostech se pak použije k ochlazení laseru a ...
LF HK – CORE FACILITIES – Hlubokomrazicí boxy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, ...
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Servis chladící techniky FNOL
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav na chladící technice, provádění pravidelných prohlídek chladící techniky, provádění kontrol regulovaných látek, zajištění pohotovosti a havarijních oprav.
Poptávám opravu mrazáku značky Whirlpool
Poptávám opravu mrazáku značky Whirlpool WVA31612 NFW, stále mrazí, 3-4 rory starý.
Dodávka: Chladící system s uzavřeným okruhem pro NBI
Předmětem je dodání Chladícího systemu s uzavřeným okruhem pro NBI (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
VRV chlazení - budova D1 - 6. -8. NP II
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Větrání a chlazení kuchyně - MŠ Velichovky
Předmětem poptávky je větrání rekuperační jednotkou s elektrickým dohřevem a přímým kompresorovým chlazením. Jednotka bude umístěna do přilehlého sociálního zařízení pod strop a zaklopena SDK podhledem s revizními dvířky. Záchyt vzduchu nad spotřebiči nerezovou digestoří s tukovými filtry a osvětlením, přívod vzduchu textilní výustkou pod stropem ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů, lednice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, lednic a speciálních strojních komponent pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FN Plzeň – Lochotín, ONKOL pavilon, výměna zařízení systému VRV
Předmětem zakázky je výměna venkovních a vnitřních chladících jednotek u stávajících zařízení číslo 316 a číslo 320 dle projektové dokumentace (viz Přílohy č. 1 A, B, C a č. 2 této zadávací dokumentace), zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň. Jedná se o ...
ČSSZ - rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská 1997, Praha 8
komplexní rekonstrukce chlazení datového centra spočívající v demontáži a ekologické likvidaci stávající chladicí technologie datového centra, dodávce, instalaci a zprovoznění nové technologie chlazení datového centra včetně provedení dalších vyvolaných stavebních prací
Poptávám realizaci chladícího boxu
Poptávám realizaci chladícího boxu. Mám zájem o chladící (mrazírenský) box o rozměrech 21mx9mx6m.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Chlazení nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.