Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického objektu chlazení, který bude napojen na stávající rozvody zimního stadionu. Součástí akce jsou také ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
FAF UK - Hlubokomrazící box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlubokomrazícího boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Poptávám výměnu chladící nádrže
Dobrý den, potřebovali bychom vyměnit chladící nádrž asi 1000 l pro chlazení diesel agregátu. Děkuji
Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty, konkrétně modernizace chladícího zařízení. Modernizace chladící technologie spočívá v dodávce a montáží nové technologie chlazení a v rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a zařízení měření a regulace potřebné pro technologii chlazení.
Výstavba chladicího boxu - II
Předmětem této zakázky je výstavba nového chladicího boxu, včetně nové elektroinstalace, kanalizace, kafilérie a rampy v areálu na Nových Dvorech v Lánech.
Hlboko zmrazené potraviny
Hlboko zmrazené potraviny, hlboko mrazená hydina, hlboko mrazené ryby, hlboko mrazená zelenina, ROBI
Zimní stadion - rekonstrukce chladicího zařízení
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky, jedná se zejména o modernizaci technologie chladicího zařízení na zimním stadionu v obci Povrly.
Servis chlazení ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí poskytování servisních služeb pro chladící zařízení, která jsou umístěna v areálu objednatele.
Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno - 2. ledová plocha
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce tréninkové ledové plochy ČEZ zimního stadionu Kladno, spočívající v umístění nové ledové plochy se zabudovanou soustavou chladících trubek nad stávající plochu, s mantinely kotvenými do této nové ledové plochy. Součástí plnění zhotovitele bude i provedení souvisejících stavebních prací, to vše dle ...
Konzervačný lyofilizačný systém a technológia na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Dodávka konzervačného lyofilizačného systému a technológie na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Mrazicí boxy pro zajištění skladování očkovacích látek COVID-19
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů nových hlubokomrazicích boxů, které budou sloužit k zajištění skladování očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (dále jen „mrazicí box“). Mrazicí boxy zadavatel pořizuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2021 č. 892. Předmětem veřejné zakázky je rovněž proškolení za účelem ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované dodávky chladicích jednotek
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona (dále jen „DNS“ nebo „dynamický nákupní systém“) na dodávky chladicích jednotek (dodání, montáž a zprovoznění chladicího systému) do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Modernizace řídícího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku a služby. Předmětem zakázky je modernizace zastaralého a nespolehlivého řídícího systému technologie chlazení a vzduchotechniky, nových serverů s uvedenými parametry ve výzvě.
Kontejner ISO THERMO-KING 2022-2025 - celkové opravy
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby na komplexní servis, tj. celkové opravy kontejnerů ISO THERMO-KING 1 a 2 komorových.
Technologie chlazení
Jedná se o dodávku technologie chlazení do skladu zeleniny a to včetně montáže.
Rámcová dohoda na servis a opravy chladicích jednotek
• Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. • Předmětem plnění VZ na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění a zabezpečení servisu, oprav a údržbu chladicích zařízení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Dodávka a instalace chladících jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek rozvodů chladiva a elektro.
Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu
Předmětem této veřejné zakázky je repase systému chlazení, hašení a napájení datového centra 2. a dále také poskytování SLA po dobu záruky, tedy 5 let (od řádného odevzdání plnění zadavateli), a to pro nově dodávané zařízení (pro chlazení, hašení a napájení), tak i pro technologie hašení v datovém centru 1. Bližší specifikace předmětu plnění je ...
Chladící a mrazící technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 21 ks chladniček a mrazniček pro pracoviště FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných části
Šokové zmrazovače II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks šokových zmrazovačů pro pracoviště Krevní banky FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže, záruka 24 měsíců. Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i zajištění a náklady na ...
Skříňové hlubokomrazící boxy
Předmětem veřejné zakázky je dodání 13 kusů hlubokomrazících systémů, napojitelných na záložní chlazení. Dodávané plnění bude sloužit ke skladování velmi cenných biologických vzorků z populačních studií, musí proto zaručovat teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí (dále jen „přístroj“). Součástí dodávky předmětu této veřejné zakázky ...
Rekonstrukce strojovny chlazení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce strojovny chlazení v hale Rondo na adrese Křídlovická 911/34, 603 00 Brno-střed. Bližší informace jsou obsaženy zadávací dokumentaci.