Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, speciálních strojních komponentů a lednic pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Elektronika chladicího zařízení, Rakousko
Potřebuj pro toto chladicí zařízení elektroniku a 2 ventilátory. Existuje v Rakousku společnost, kde lze tyto díly koupit? S pozdravem Resetarits Rudolf
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Výmena chladiacich jednotiek
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanie všetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.
FN Motol - Nová onkologie – řešení havárie zdroje chladu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě bude vyměněna chladící jednotka ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace včetně neoceněného soupisu prací a dodávek).
Cryostat for 100 Hz 10 J system
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chladícího systému na bázi helia pro pokročilý laserový systém do výzkumného centra HiLASE. Chladicí systém by měl ochlazovat vysokotlaký plyn o vysoké čistotě na teplotu až 100 K za použití kapalného dusíku jako chladiva. Proud plynu helia při vysokých rychlostech se pak použije k ochlazení laseru a ...
LF HK – CORE FACILITIES – Hlubokomrazicí boxy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, ...
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Servis chladící techniky FNOL
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění oprav na chladící technice, provádění pravidelných prohlídek chladící techniky, provádění kontrol regulovaných látek, zajištění pohotovosti a havarijních oprav.
Poptávám opravu mrazáku značky Whirlpool
Poptávám opravu mrazáku značky Whirlpool WVA31612 NFW, stále mrazí, 3-4 rory starý.
Dodávka: Chladící system s uzavřeným okruhem pro NBI
Předmětem je dodání Chladícího systemu s uzavřeným okruhem pro NBI (dale jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce. Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
VRV chlazení - budova D1 - 6. -8. NP II
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Větrání a chlazení kuchyně - MŠ Velichovky
Předmětem poptávky je větrání rekuperační jednotkou s elektrickým dohřevem a přímým kompresorovým chlazením. Jednotka bude umístěna do přilehlého sociálního zařízení pod strop a zaklopena SDK podhledem s revizními dvířky. Záchyt vzduchu nad spotřebiči nerezovou digestoří s tukovými filtry a osvětlením, přívod vzduchu textilní výustkou pod stropem ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů, lednice
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, lednic a speciálních strojních komponent pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
FN Plzeň – Lochotín, ONKOL pavilon, výměna zařízení systému VRV
Předmětem zakázky je výměna venkovních a vnitřních chladících jednotek u stávajících zařízení číslo 316 a číslo 320 dle projektové dokumentace (viz Přílohy č. 1 A, B, C a č. 2 této zadávací dokumentace), zpracované autorizovaným inženýrem pro techniku prostředí staveb Ing. Jaromírem Vlčkem - VZDUCHOKLIMA, Barvínková 10, Plzeň. Jedná se o ...
ČSSZ - rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská 1997, Praha 8
komplexní rekonstrukce chlazení datového centra spočívající v demontáži a ekologické likvidaci stávající chladicí technologie datového centra, dodávce, instalaci a zprovoznění nové technologie chlazení datového centra včetně provedení dalších vyvolaných stavebních prací
Poptávám realizaci chladícího boxu
Poptávám realizaci chladícího boxu. Mám zájem o chladící (mrazírenský) box o rozměrech 21mx9mx6m.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů – Chlazení nástrojů II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
VRV chlazení - budova D1 - 6. - 8. NP
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově D1 v 6.-8.NP, včetně elektrického napájení, kovové konstrukce na střeše budovy pro umístění venkovních jednotek a instalaci venkovních jednotek.
Komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia chladenia centrálnych operačných sál v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda a Nemocnici Ružinov
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri
Dodanie chladiacich boxov na uloženie ulovených tiel zveri do výsledku laboratórneho vyšetrenia, za účelom boja s nákazou afrického moru ošípaných.
Poptávám lednici značky NORDline
Poptávám lednici značky NORDline UR 600.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka strojních podskupin a strojních součástek (chlazení) pro výzkum a vývoj speciálních obráběcích a frézovacích strojů.
Rekonstrukce strojovny zimního stadionu v Litomyšli za účelem snížení množství chladiva R 717
Předmětem veřejné zakázky je modernizace technologického zařízení v původní strojovně chlazení – rekonstrukce chladícího zařízení. Veškeré strojní zařízení ve strojovně chlazení a v přilehlém venkovním prostoru bude demontováno a nahrazeno novým. Odpařovací kondenzátory, umístěné na střeše strojovny budou odstraněny bez náhrady. Nová kompresorová ...