SK Slatinice - realizace multifunkčního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace multifunkčního povrchu hřiště o rozměrech 18x34 m s trvale zabudovanou technologií chlazení. Technologie chlazení ledové plochy bude napojena na novou strojovnu chlazení umístěnou v blízkosti hřiště. Touto novou vrstvou bude hřiště plnohodnotně a celoročně využíváno. Tzn. od prosince do března lední ...
Zdroj chladu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro výrobu chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky pro experimentální účely s teplotou přiváděného vzduchu 5 °C (dále jen „zařízení pro výrobu chladu“). Zadavatel požaduje dodání zařízení pro výrobu chladu dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která ...
GŘ OL - Chladící a mrazící skříně II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, chlazení a dočasnému deponování pevného uhlíkatého zbytku, který bývá někdy nazýván ...
Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho nevyhovujúceho odparovacieho kondenzátora za technológiu, ktorá bude kompatibilná s akoukoľvek (čpavkovou aj bez čpavkovou) technológiou.
Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove – I. etapa
Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie ľadovej plochy s novými rozvodmi so zníženou náplňou chladiva R717 na 1500 kg pre chladenie ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 26 m. t. j. potrubné rozvody ľadovej plochy, potrubie rozvodného kanálu, expanzná nádoba s čpavkovými čerpadlami, betonáž ľadovej plochy s izoláciou a nové mantinely s trestnými ...
Chladicí systémy
Předmětem této veřejné zakázky je propojení chladících kompresorů TRANE, instalace výměníku glykol/voda, doplnění akumulačních nádrží na vodu včetně čerpadel a zařízení MaR pro provoz. Jádrového vrtání, montáž rozvodného potrubí do určených prostor, spojování potrubního systémem přes spojky, osazením elektronickými regulačními ventily, měřiči ...
ÚHKT - vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií III
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování v souladu se Specifikací požadavků na biobanking a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování v souladu se Specifikací požadavků na biobanking a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Dodávka hlubokomrazicích boxů 2020
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů hlubokomrazicích boxů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační a operační kvalifikace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
Poptávám dodávku chladírenských dveří
Poptávám chladírenské dveře 800 x 2000 3 ks. Dále chladírenské dveře dvoukřídlé 2000 x 2000. Pouze dodávka. Děkuj.
Zdroje chladu opravy a servisní práce II
Předmětem VZ je zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele, spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
VRV chlazení FNOL 2020
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově I (laboratoře Oddělení klinické biochemie), v budově H2 (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy) a v budově D1 (Urologická klinika a Traumatologická klinika) Fakultní nemocnice Olomouc.
Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Mestského zimného štadióna v Trnave.
Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcie zdroja chladu z čpavkového na bez čpavkový systém pri dodŕžaní nepriameho systému chladenia (ďalej ako nová technológia chladenia), t.j. najmä návrh riešenia, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu), výroby tepla, vodného hospodárstva, ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Rekonstrukce chlazení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 2 ks stávajících kompresorových soustrojí typ 4VN 150 A a instalace 2 ks nových kompresorových soustrojí a instalace nového systému řízení (MaR), včetně detekce úniku NH3. Předmětem zakázky je dále výměna expanzní nádrže a dodávka sběrače kapaliny.
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie strojovne nepriameho chladenia pre hlavnú ľadovú plochu 60x30m a to výmenou 2ks chladiacich kompresorov, elektroinštalácie, doplnenie odparovacieho kondenzátora s obehovým čerpadlom, expanznej nádoby s čerpadlami teplonosnej látky za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti systému s automatickým ...
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. ...
Objekt G - Dodávka technologií a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie chlazení (dále také „zboží“) a stavební úpravy v objektu G zadavatele v rozsahu projektové dokumentace.
Dodávka technologie, chlazení a kabin s akustickou úpravou
Předmětem plnění je dodávka kabin s akustickou úpravou, dodávka chlazení a technologie. Jedná se o dodávku technologického vybavení skládající se z těchto komponentů: 1. kabina s akustickou úpravou – 3 ks vč. montáže, 2. vzduchová komora – 2 ks vč. montáže, 3. záchytné nerezové vany – 3 ks, 4. suchý chladič – 1 ks vč. montáže a ...
Zdroje chladu – opravy a servisní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele (IKEM), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč ...
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Předmětem zakázky je pořízení nového chladicího zařízení zimního stadionu určeného pro zajištění dodávky chladu pro vychlazování stávající ledové plochy s cílem snížit náplně chladiva čpavku v systému ze stávajících cca 4500 kg na cca 1 400 kg a zvýšit bezpečnost provozu, vč. provedení souvisejících stavebních prací. Bližší technický a ...