Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
IMTM - Cryogenic storage system
The subject of the performance in the public contract involves the supply of the following cryogenic storage system. Subject of a public contract next to the delivery is also transport, installation, operator onsite training by a qualified worker and the provision of guarantee service. For detailed technical specifications please refer to Section ...
Mrazící a chladící boxy pro zemřelé
dodávka 1 kusu mrazícího boxu (mrazící komory) a 5 kusů chladících boxů (komor) instalované do písmene L včetně příslušenství pro Ústav soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Bulovka.
Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov 2. časť predmetu zákazky - Chladiarenské technológie 3. časť predmetu zákazky - Umývačka riadu do výroby Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Dodávka chladícího a filtračního zařízení
Dodávka chladícího a filtračního zařízení (chiller/kalolis).
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Cooling System based on Brayton cycle TP20_121
Předmětem veřejné zakázky je návrh, výroba, dodávka, instalace, integrace a ověření chladicího systému založeného na Braytonově motoru do laserového paprsku L2 zařízení ELI-Beamlines provozovaného zadavatelem.
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B umístěných v objektu Ústředí VZP ČR, Orlická ...
Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia strojovne chladenia Mestského zimného štadióna s dôrazom na zníženie energetickej náročnosti a zníženie množstva chladiva R717 v chladiacej sústave čím sa zohľadňuje aj environmentálne hľadisko.
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O.
Predmetom zákazky Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu a opravy a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Mrazicí a chladicí technologie pro Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mrazicí a chladící technologie do nového výukového centra VCZZP včetně jejich montáže a zprovoznění.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka elektrozařízení lednice
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka elektrozařízení: lednice, mrazáky a myčky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek.
Psychiatrická péče - chladničky a mrazničky
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka chladniček a mrazniček pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno.
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ
Predmetom zákazky sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu. 1.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný na výmenu ROČNE pre 2 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 612 , 2.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.
Cirkulační chladící okruh EHO IT-90-17-00424
Předmětem veřejné zakázky je dodání ventilátorové chladící věže pro chlazení kondenzátorů TG 3 a TG 4 pro maximální kondenzační provoz TG 3 a TG 4 v elektrárně Hodonín.
SK Slatinice - realizace multifunkčního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace multifunkčního povrchu hřiště o rozměrech 18x34 m s trvale zabudovanou technologií chlazení. Technologie chlazení ledové plochy bude napojena na novou strojovnu chlazení umístěnou v blízkosti hřiště. Touto novou vrstvou bude hřiště plnohodnotně a celoročně využíváno. Tzn. od prosince do března lední ...
Zdroj chladu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro výrobu chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky pro experimentální účely s teplotou přiváděného vzduchu 5 °C (dále jen „zařízení pro výrobu chladu“). Zadavatel požaduje dodání zařízení pro výrobu chladu dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která ...
GŘ OL - Chladící a mrazící skříně II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.