Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O.
Predmetom zákazky Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ O. Nepelu a ZŠ Harmincova sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu a opravy a výmena vadných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a ...
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - dodávka chladniček na léky
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka chladniček na léky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek. Součástí plnění je i doprava zboží do místa plnění, jeho montáž, instalaci na místo určení dle pokynů kupujícího a dále provedení funkčních zkoušek (validace, kalibrace).
Mrazicí a chladicí technologie pro Výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mrazicí a chladící technologie do nového výukového centra VCZZP včetně jejich montáže a zprovoznění.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa dodávka elektrozařízení lednice
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka elektrozařízení: lednice, mrazáky a myčky a poskytnutí souvisejících služeb včetně dohodnutých záručních podmínek.
Psychiatrická péče - chladničky a mrazničky
Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná dodávka chladniček a mrazniček pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno.
Predpísané periodické prehliadky a výmeny komponentov technológie chladenia ľadových plôch na ZŠ
Predmetom zákazky sú predpísané periodické prehliadky a výmena resp. doplnenie predpísaných komponentov zariadení v zmysle prevádzkového manuálu. 1.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný na výmenu ROČNE pre 2 ks chladiace kompresory GRASSO RCU 612 , 2.Predpísané periodické prehliadky výrobcom ROČNE+ materiál potrebný ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.
Cirkulační chladící okruh EHO IT-90-17-00424
Předmětem veřejné zakázky je dodání ventilátorové chladící věže pro chlazení kondenzátorů TG 3 a TG 4 pro maximální kondenzační provoz TG 3 a TG 4 v elektrárně Hodonín.
SK Slatinice - realizace multifunkčního hřiště
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace multifunkčního povrchu hřiště o rozměrech 18x34 m s trvale zabudovanou technologií chlazení. Technologie chlazení ledové plochy bude napojena na novou strojovnu chlazení umístěnou v blízkosti hřiště. Touto novou vrstvou bude hřiště plnohodnotně a celoročně využíváno. Tzn. od prosince do března lední ...
Zdroj chladu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro výrobu chladu pro přímý výparník vzduchotechnické jednotky pro experimentální účely s teplotou přiváděného vzduchu 5 °C (dále jen „zařízení pro výrobu chladu“). Zadavatel požaduje dodání zařízení pro výrobu chladu dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technické specifikace, která ...
GŘ OL - Chladící a mrazící skříně II
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Ľadová plocha - Obecné športové a oddychové centrum
Predmetom zákazky je dodanie a montáž technológie chladenia ľadovej plochy , dobudovanie technologickej dosky pod ľadovú plochu, dodanie a montáž mantinelov pre hokej v Obecnom športovom a oddychovom centre v Obci Široké.
Hospodářství pevného zbytku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci hospodářství pevného zbytku při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, chlazení a dočasnému deponování pevného uhlíkatého zbytku, který bývá někdy nazýván ...
Rekonštrukcia zdroja chladu pre Zimný štadión v Piešťanoch
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho nevyhovujúceho odparovacieho kondenzátora za technológiu, ktorá bude kompatibilná s akoukoľvek (čpavkovou aj bez čpavkovou) technológiou.
Rekonštrukcia zimného štadióna v Stropkove – I. etapa
Predmetom zákazky je I. etapa rekonštrukcie ľadovej plochy s novými rozvodmi so zníženou náplňou chladiva R717 na 1500 kg pre chladenie ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 26 m. t. j. potrubné rozvody ľadovej plochy, potrubie rozvodného kanálu, expanzná nádoba s čpavkovými čerpadlami, betonáž ľadovej plochy s izoláciou a nové mantinely s trestnými ...
Chladicí systémy
Předmětem této veřejné zakázky je propojení chladících kompresorů TRANE, instalace výměníku glykol/voda, doplnění akumulačních nádrží na vodu včetně čerpadel a zařízení MaR pro provoz. Jádrového vrtání, montáž rozvodného potrubí do určených prostor, spojování potrubního systémem přes spojky, osazením elektronickými regulačními ventily, měřiči ...
ÚHKT - vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií III
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování v souladu se Specifikací požadavků na biobanking a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií II
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování v souladu se Specifikací požadavků na biobanking a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.
Dodávka hlubokomrazicích boxů 2020
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů hlubokomrazicích boxů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační a operační kvalifikace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
Poptávám dodávku chladírenských dveří
Poptávám chladírenské dveře 800 x 2000 3 ks. Dále chladírenské dveře dvoukřídlé 2000 x 2000. Pouze dodávka. Děkuj.
Zdroje chladu opravy a servisní práce II
Předmětem VZ je zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele, spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
VRV chlazení FNOL 2020
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově I (laboratoře Oddělení klinické biochemie), v budově H2 (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy) a v budově D1 (Urologická klinika a Traumatologická klinika) Fakultní nemocnice Olomouc.
Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Mestského zimného štadióna v Trnave.
Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcie zdroja chladu z čpavkového na bez čpavkový systém pri dodŕžaní nepriameho systému chladenia (ďalej ako nová technológia chladenia), t.j. najmä návrh riešenia, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu), výroby tepla, vodného hospodárstva, ...