Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión, Levice, opakované vyhlásenie
Účelom realizácie uvedenej zákazky je nahradenie doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ...
IATCC - chladicí stroj
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodání a instalace chladicího stroje v objektu zadavatele Energoblok. Stávající chladicí stroj zásobuje chladnou vodou administrativní budovu IATCC. Součástí plnění je i demontáž a likvidace stávajícího chladicího stroje. Pořizovaný chladicí stroj bude připojen na stávající systém, z toho důvodu je ...
Chladiace a mraziace prístroje
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chladenia - inštalácia chladiaceho zariadenia pre chladenie ľadovej plochy ZŠ Harmincova Bratislava, v rámci existujúcej strojovne chladenia pre zabezpečenie chladiaceho výkonu pre ľadovú plochu vrátane všetkých potrebných stavebných úprav a taktiež s tým súvisiaca realizácia novej skladby ľadovej plochy. Nové ...
Mrazící boxy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mrazících boxů pro Svitavskou nemocnici.
Skříň chladící OKBD a mrazící box HTO
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chladící skříně na OKBD Litomyšlské nemocnice a mrazícího boxu na HTO Orlickoústecké nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Hlubokomrazící boxy pro PřF JU
Předmětem zakázky je dodání a instalace celkem 4 kusů hlubokomrazících boxů skříňového typu (2 ks o objemu 500 l a 2 ks o objemu 700 l) pro uchovávání vzorků.
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického objektu chlazení, který bude napojen na stávající rozvody zimního stadionu. Součástí akce jsou také ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
FAF UK - Hlubokomrazící box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlubokomrazícího boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Poptávám výměnu chladící nádrže
Dobrý den, potřebovali bychom vyměnit chladící nádrž asi 1000 l pro chlazení diesel agregátu. Děkuji
Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty, konkrétně modernizace chladícího zařízení. Modernizace chladící technologie spočívá v dodávce a montáží nové technologie chlazení a v rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a zařízení měření a regulace potřebné pro technologii chlazení.
Výstavba chladicího boxu - II
Předmětem této zakázky je výstavba nového chladicího boxu, včetně nové elektroinstalace, kanalizace, kafilérie a rampy v areálu na Nových Dvorech v Lánech.
Hlboko zmrazené potraviny
Hlboko zmrazené potraviny, hlboko mrazená hydina, hlboko mrazené ryby, hlboko mrazená zelenina, ROBI
Zimní stadion - rekonstrukce chladicího zařízení
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky, jedná se zejména o modernizaci technologie chladicího zařízení na zimním stadionu v obci Povrly.
Servis chlazení ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí poskytování servisních služeb pro chladící zařízení, která jsou umístěna v areálu objednatele.
Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno - 2. ledová plocha
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce tréninkové ledové plochy ČEZ zimního stadionu Kladno, spočívající v umístění nové ledové plochy se zabudovanou soustavou chladících trubek nad stávající plochu, s mantinely kotvenými do této nové ledové plochy. Součástí plnění zhotovitele bude i provedení souvisejících stavebních prací, to vše dle ...
Konzervačný lyofilizačný systém a technológia na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Dodávka konzervačného lyofilizačného systému a technológie na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Mrazicí boxy pro zajištění skladování očkovacích látek COVID-19
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů nových hlubokomrazicích boxů, které budou sloužit k zajištění skladování očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (dále jen „mrazicí box“). Mrazicí boxy zadavatel pořizuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2021 č. 892. Předmětem veřejné zakázky je rovněž proškolení za účelem ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované dodávky chladicích jednotek
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona (dále jen „DNS“ nebo „dynamický nákupní systém“) na dodávky chladicích jednotek (dodání, montáž a zprovoznění chladicího systému) do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Modernizace řídícího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku a služby. Předmětem zakázky je modernizace zastaralého a nespolehlivého řídícího systému technologie chlazení a vzduchotechniky, nových serverů s uvedenými parametry ve výzvě.
Kontejner ISO THERMO-KING 2022-2025 - celkové opravy
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby na komplexní servis, tj. celkové opravy kontejnerů ISO THERMO-KING 1 a 2 komorových.
Technologie chlazení
Jedná se o dodávku technologie chlazení do skladu zeleniny a to včetně montáže.
Rámcová dohoda na servis a opravy chladicích jednotek
• Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. • Předmětem plnění VZ na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění a zabezpečení servisu, oprav a údržbu chladicích zařízení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...