Dodávka hlubokomrazicích boxů 2020
Předmětem zakázky je dodávka 3 kusů hlubokomrazicích boxů pro pracoviště ÚHKT, včetně příslušenství, cla, dopravy, uvedení do provozu, provedení instalační a operační kvalifikace, provedení instruktáže dle z. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jen zákon č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které ...
Projektová dokumentace - rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro akci pod názvem „Projektová dokumentace-rozšíření chladícího výkonu ve strojovně centrálního zdroje chladu“v rozsahu zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu DSP a DPS včetně zajištění autorského dozoru.
Poptávám dodávku chladírenských dveří
Poptávám chladírenské dveře 800 x 2000 3 ks. Dále chladírenské dveře dvoukřídlé 2000 x 2000. Pouze dodávka. Děkuj.
Zdroje chladu opravy a servisní práce II
Předmětem VZ je zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele, spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč bez DPH podle toho, která skutečnost nastane dříve.
VRV chlazení FNOL 2020
Předmětem zakázky je dodání a instalace chladících jednotek v budově I (laboratoře Oddělení klinické biochemie), v budově H2 (Klinika plicních nemocí a tuberkulózy) a v budově D1 (Urologická klinika a Traumatologická klinika) Fakultní nemocnice Olomouc.
Modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia strojovne chladenia Mestského zimného štadióna v Trnave.
Rekonštrukcia zdroja chladu - Zimný štadión L. Horského, Brezno
Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcie zdroja chladu z čpavkového na bez čpavkový systém pri dodŕžaní nepriameho systému chladenia (ďalej ako nová technológia chladenia), t.j. najmä návrh riešenia, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu), výroby tepla, vodného hospodárstva, ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 1 ...
Rekonstrukce chlazení
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících 2 ks stávajících kompresorových soustrojí typ 4VN 150 A a instalace 2 ks nových kompresorových soustrojí a instalace nového systému řízení (MaR), včetně detekce úniku NH3. Předmětem zakázky je dále výměna expanzní nádrže a dodávka sběrače kapaliny.
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie strojovne nepriameho chladenia pre hlavnú ľadovú plochu 60x30m a to výmenou 2ks chladiacich kompresorov, elektroinštalácie, doplnenie odparovacieho kondenzátora s obehovým čerpadlom, expanznej nádoby s čerpadlami teplonosnej látky za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti systému s automatickým ...
Rekonstrukce technologie chlazení na zimním stadionu Kroměříž
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie chlazení a stavební úpravy stávající ledové plochy včetně jejího bezprostředního okolí a osázení nových mantinelů. Ke stavebnímu objektu nebude prováděna přístavba ani nástavba k původní stavbě. Stavební činnosti zahrnují drobné stavební úpravy a práce související s výměnou technologie chlazení. ...
Objekt G - Dodávka technologií a stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie chlazení (dále také „zboží“) a stavební úpravy v objektu G zadavatele v rozsahu projektové dokumentace.
Dodávka technologie, chlazení a kabin s akustickou úpravou
Předmětem plnění je dodávka kabin s akustickou úpravou, dodávka chlazení a technologie. Jedná se o dodávku technologického vybavení skládající se z těchto komponentů: 1. kabina s akustickou úpravou – 3 ks vč. montáže, 2. vzduchová komora – 2 ks vč. montáže, 3. záchytné nerezové vany – 3 ks, 4. suchý chladič – 1 ks vč. montáže a ...
Zdroje chladu – opravy a servisní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele (IKEM), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč ...
Rekonstrukce technologie chlazení na ZS v Českém Těšíně
Předmětem zakázky je pořízení nového chladicího zařízení zimního stadionu určeného pro zajištění dodávky chladu pro vychlazování stávající ledové plochy s cílem snížit náplně chladiva čpavku v systému ze stávajících cca 4500 kg na cca 1 400 kg a zvýšit bezpečnost provozu, vč. provedení souvisejících stavebních prací. Bližší technický a ...
Nákup bílé a kuchyňské techniky
Dodávka bílé a kuchyňské techniky v rozsahu dle příloh zadávací dokumentace.
GŘ OL – Chladící a mrazící skříně
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky chladících a mrazících velkokuchyňských zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Servis lokálních chladících zařízení - pravidelné údržby, revize, opravy a dodávky nových - II
Zajištění a provádění servis. služeb spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných lokálních chladicích zařízení, resp. klimatizací v sídle IKEM a dodávkách nových, v případě nutné obnovy klimatizací nebo potřeb instalace do nových prostor v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 6 mil. Kč bez DPH, podle toho, která ...
Realizace energetických úspor ve společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o.
Předmětem plnění jsou činnosti zahrnující náhradu stávající technologie chlazení centrálním zdrojem chladu v hale SO-03 předpokládaným snížením spotřeby energie s ohledem na výrazně vyšší účinnost moderních technologií. Vzhledem k dispozici budov, vzdálenostem a potřebám chladu jsou navrženy 3 zdroje chladu s cílem dosáhnout, co nejvyšší ...
Rekonštrukcia ľadovej plochy zimného štadióna Partizánske
Projekt rieši realizáciu nových rozvodov pre zabezpečenie výroby ľadu na ľadovej ploche s rozmermi 59,7 m x 29,7 m. Rekonštrukcia prinesie zníženie nákladov na prevádzku a zvýšenie energetickej účinnosti chladenia. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v projektovej dokumentácii.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, speciálních strojních komponentů a lednic pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Elektronika chladicího zařízení, Rakousko
Potřebuj pro toto chladicí zařízení elektroniku a 2 ventilátory. Existuje v Rakousku společnost, kde lze tyto díly koupit? S pozdravem Resetarits Rudolf
Chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic
Dodání 6 kusů chladicí jednotky s uzavřeným okruhem pro systémy vstřiku neutrálních částic včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce.Zadavatel požaduje dodání nových, dosud nepoužívaných ...
Výmena chladiacich jednotiek
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanie všetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v súťažných podkladoch.