Poptávám šuplík do mrazáku
Poptávám šuplík do mrazáku zn. Snaige.
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy a rekonštrukcia osvetlenia priestoru hracej plochy
Predmetom zákazky je čiastočná rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna a rekonštrukcia osvetlenia ľadovej plochy
Modernizácia a technologické zhodnotenie zimného štadióna v Bardejove
Predmetom zákazky je modernizácia časti priestorov zázemia zimného štadióna, vstupnej haly, hygienických zariadení pre verejnosť a rekonštrukciou technologického chladiaceho zariadenia.
Pravidelné odborné prehliadky a mazanie na technických zariadeniach
Opisom predmetu zákazky je vykonávanie pravidelných 3-mesačných a 6-mesačných odborných prehliadok podľa príslušných Slovenských technických noriem, najmä STN 27 4002 EN 81-1-2 a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Dodávka chladících boxů, rámcová dohoda
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka chladících boxů a to dle požadavků a za podmínek stanovených ve vzoru rámcové dohody. Zadavatelem stanovená specifikace zboží je uvedena v rámcové dohodě a v její příloze č. 1. Chladící boxy jsou určeny pro zchlazení a uchování ulovené zvěře pro prodej veřejnosti, v rámci akce Lesů České ...
Servis a opravy chladicích jednotek
• Předmětem plnění VZ bude komplexní zajištění a zabezpečení servisu, oprav a údržbu chladicích zařízení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN). Předmětem plnění není výměna stávajících chladících zařízení ani dodávka nových chladících zařízení. • Předmět plnění veřejných zakázek je vymezen i závazným návrhem smlouvy, která tvoří přílohu ...
Kontajnerové chladiace boxy
Predmetom zákazky je dodanie 6 kusov kontajnerových chladiacich boxov pre uskladnenie zveriny rozmerov 4m x 2m s vybavenou predsieňou. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk.
Chladící kontejner - reprodukce
Pořízení chladících a mrazících kontejnerů ISO 1C v provedení dvoukomorový
Stavební aktivity COMPASS-Upgrade - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby podle projektové dokumentace s názvem „Tokamak upgrade 2.etapa“, a to na adrese U Slovanky, Praha 8 - Libeň, parcelní č. 4054/3, 4054/4, 4054/9, 4054/12, 4054/15, 4054/17, 4054/18, 4054/19, 4054/21, 4054/22, 4054/23, 4061/1, 4061/2 a v případě realizace Rozšířeného ...
Rekonštrukcia technológie chladiaceho systému existujúcej ľadovej plochy na zimnom štadióne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie chladiaceho systému existujúcej ľadovej plochy na zimnom štadióne v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pod názvom Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Piešťanoch, ktorú vypracovala spoločnosť TERMO-PROJEKT s.r.o., 1. mája 196/61, 044 ...
Rekonstrukce chladícího zařízení zimního stadionu Třebechovice pod Orebem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce chlazení zimního stadionu ve městě Třebechovice pod Orebem, které slouží pro výrobu a udržování umělé ledové plochy. Jedná se o dodávku technologie chlazení vč. souvisejících prací, dodávek a služeb nezbytných pro provedení a zajištění plné funkčnosti předmětu této veřejné zakázky, tj. ...
Oprava kondenzátorů výrobníku studené vody York
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy dvojice centrálních zdrojů chladu York YLCS 0860AA50YCA včetně souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací, v rozsahu a za podmínek vymezených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Modernizácia technológie chladenia – Zimný štadión, Levice, opakované vyhlásenie
Účelom realizácie uvedenej zákazky je nahradenie doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude týkať objektu strojovne chladenia a technologického kanálu až k jestvujúcim potrubným rozvodom ...
IATCC - chladicí stroj
Předmětem plnění tohoto zadávacího řízení je dodání a instalace chladicího stroje v objektu zadavatele Energoblok. Stávající chladicí stroj zásobuje chladnou vodou administrativní budovu IATCC. Součástí plnění je i demontáž a likvidace stávajícího chladicího stroje. Pořizovaný chladicí stroj bude připojen na stávající systém, z toho důvodu je ...
Chladiace a mraziace prístroje
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Rekonštrukcia technológie chladenia ľadovej plochy na Zimnom štadióne Harmincova
Predmetom zákazky je rekonštrukcia chladenia - inštalácia chladiaceho zariadenia pre chladenie ľadovej plochy ZŠ Harmincova Bratislava, v rámci existujúcej strojovne chladenia pre zabezpečenie chladiaceho výkonu pre ľadovú plochu vrátane všetkých potrebných stavebných úprav a taktiež s tým súvisiaca realizácia novej skladby ľadovej plochy. Nové ...
Mrazící boxy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks mrazících boxů pro Svitavskou nemocnici.
Skříň chladící OKBD a mrazící box HTO
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chladící skříně na OKBD Litomyšlské nemocnice a mrazícího boxu na HTO Orlickoústecké nemocnice v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci.
Hlubokomrazící boxy pro PřF JU
Předmětem zakázky je dodání a instalace celkem 4 kusů hlubokomrazících boxů skříňového typu (2 ks o objemu 500 l a 2 ks o objemu 700 l) pro uchovávání vzorků.
Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jimiž bude provedeno dílo - Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, spočívající ve výstavbě nového technologického objektu chlazení, který bude napojen na stávající rozvody zimního stadionu. Součástí akce jsou také ...
CUP NPK Předávací stanice chladu a chladící věž
Předmětem plnění této veřejné zakázky je funkční dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s kompletní dodávkou absorpční chladicí jednotky zdroje chladu o požadovaném chladicím výkonu 1 500 kW, oběhových čerpadel vody, přístrojů, armatur, potrubních rozvodů chlazené a chladicí vody, technologie společné chladicí ...
FAF UK - Hlubokomrazící box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka hlubokomrazícího boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Poptávám výměnu chladící nádrže
Dobrý den, potřebovali bychom vyměnit chladící nádrž asi 1000 l pro chlazení diesel agregátu. Děkuji
Modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty - Chlazení ledové plochy
Předmětem veřejné zakázky je modernizace multifunkčního hřiště pro hokejkové sporty, konkrétně modernizace chladícího zařízení. Modernizace chladící technologie spočívá v dodávce a montáží nové technologie chlazení a v rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace a zařízení měření a regulace potřebné pro technologii chlazení.
Výstavba chladicího boxu - II
Předmětem této zakázky je výstavba nového chladicího boxu, včetně nové elektroinstalace, kanalizace, kafilérie a rampy v areálu na Nových Dvorech v Lánech.