Rámcová dohoda na servis a opravy chladicích jednotek
• Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. • Předmětem plnění VZ na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění a zabezpečení servisu, oprav a údržbu chladicích zařízení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Dodávka a instalace chladících jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek rozvodů chladiva a elektro.
Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu
Předmětem této veřejné zakázky je repase systému chlazení, hašení a napájení datového centra 2. a dále také poskytování SLA po dobu záruky, tedy 5 let (od řádného odevzdání plnění zadavateli), a to pro nově dodávané zařízení (pro chlazení, hašení a napájení), tak i pro technologie hašení v datovém centru 1. Bližší specifikace předmětu plnění je ...
Chladící a mrazící technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 21 ks chladniček a mrazniček pro pracoviště FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných části
Šokové zmrazovače II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks šokových zmrazovačů pro pracoviště Krevní banky FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže, záruka 24 měsíců. Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i zajištění a náklady na ...
Skříňové hlubokomrazící boxy
Předmětem veřejné zakázky je dodání 13 kusů hlubokomrazících systémů, napojitelných na záložní chlazení. Dodávané plnění bude sloužit ke skladování velmi cenných biologických vzorků z populačních studií, musí proto zaručovat teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí (dále jen „přístroj“). Součástí dodávky předmětu této veřejné zakázky ...
Rekonstrukce strojovny chlazení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce strojovny chlazení v hale Rondo na adrese Křídlovická 911/34, 603 00 Brno-střed. Bližší informace jsou obsaženy zadávací dokumentaci.
Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu
Predmetom časti 1 zákazky je dodanie 1 ks kompletu: Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu, ktoré sa uskladňujú a s ktorými sa manipuluje pri ultra nízkej teplote (-80 ° C až - 100 ° C) na výskumné a klinické účely. Systém je požadovaný pre národnú biobanku, ktorá bude prvým kompletným biorepozitárom v ...
Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie chlazení datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže.
Dodávka mrazové komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a instalace mrazové komory pro účely uchovávání krevní plazmy a související nebo vyvolané stavební úpravy a činnosti uvedené v Zadávací dokumentaci. Dále je předmětem zakázky poskytování záručního a pozáručního servisu a údržby dodané technologie mrazové komory včetně pravidelných kontrol a ...
Poptávám opravu těsnění u mrazáku
Poptávám opravu těsnění u mrazáku. Mám lednici s mrazákem značky Whirlpool WBE3111 A+ W a u mrazáku mi přestalo těsnit těsnění. Bylo by možné to opravit? A kolik by to stálo? Jsem ze Šlapanic u Brna. Děkuji! Marie Neveselá
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
IMTM - Cryogenic storage system
The subject of the performance in the public contract involves the supply of the following cryogenic storage system. Subject of a public contract next to the delivery is also transport, installation, operator onsite training by a qualified worker and the provision of guarantee service. For detailed technical specifications please refer to Section ...
Mrazící a chladící boxy pro zemřelé
dodávka 1 kusu mrazícího boxu (mrazící komory) a 5 kusů chladících boxů (komor) instalované do písmene L včetně příslušenství pro Ústav soudního lékařství ve Fakultní nemocnici Bulovka.
Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov
Jedná sa o obstaranie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Zariadenia na výrobu cukrárenských produktov 2. časť predmetu zákazky - Chladiarenské technológie 3. časť predmetu zákazky - Umývačka riadu do výroby Podrobné informácie o jednotlivých častiach predmetu zákazky sú uvedené v súťažných ...
Dodávka chladícího a filtračního zařízení
Dodávka chladícího a filtračního zařízení (chiller/kalolis).
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Cooling System based on Brayton cycle TP20_121
Předmětem veřejné zakázky je návrh, výroba, dodávka, instalace, integrace a ověření chladicího systému založeného na Braytonově motoru do laserového paprsku L2 zařízení ELI-Beamlines provozovaného zadavatelem.
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B umístěných v objektu Ústředí VZP ČR, Orlická ...