Zimní stadion - rekonstrukce chladicího zařízení
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky, jedná se zejména o modernizaci technologie chladicího zařízení na zimním stadionu v obci Povrly.
Servis chlazení ve FN Ostrava
Předmětem plnění veřejné zakázky se rozumí poskytování servisních služeb pro chladící zařízení, která jsou umístěna v areálu objednatele.
Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno - 2. ledová plocha
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce tréninkové ledové plochy ČEZ zimního stadionu Kladno, spočívající v umístění nové ledové plochy se zabudovanou soustavou chladících trubek nad stávající plochu, s mantinely kotvenými do této nové ledové plochy. Součástí plnění zhotovitele bude i provedení souvisejících stavebních prací, to vše dle ...
Konzervačný lyofilizačný systém a technológia na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Dodávka konzervačného lyofilizačného systému a technológie na zrenie a dokončovanie regeneračného substrátu
Mrazicí boxy pro zajištění skladování očkovacích látek COVID-19
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 50 kusů nových hlubokomrazicích boxů, které budou sloužit k zajištění skladování očkovacích látek proti onemocnění COVID-19 (dále jen „mrazicí box“). Mrazicí boxy zadavatel pořizuje na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2021 č. 892. Předmětem veřejné zakázky je rovněž proškolení za účelem ...
Dynamický nákupní systém pro průběžné a opakované dodávky chladicích jednotek
Zadavatel prostřednictvím tohoto zadávacího řízení zavádí dynamický nákupní systém dle § 138 a násl. zákona (dále jen „DNS“ nebo „dynamický nákupní systém“) na dodávky chladicích jednotek (dodání, montáž a zprovoznění chladicího systému) do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Modernizace řídícího systému strojovny chlazení a centrálního dispečinku VZT
Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku a služby. Předmětem zakázky je modernizace zastaralého a nespolehlivého řídícího systému technologie chlazení a vzduchotechniky, nových serverů s uvedenými parametry ve výzvě.
Kontejner ISO THERMO-KING 2022-2025 - celkové opravy
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ustanovením § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na poskytnutí služby na komplexní servis, tj. celkové opravy kontejnerů ISO THERMO-KING 1 a 2 komorových.
Technologie chlazení
Jedná se o dodávku technologie chlazení do skladu zeleniny a to včetně montáže.
Rámcová dohoda na servis a opravy chladicích jednotek
• Cílem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. zákona. • Předmětem plnění VZ na základě rámcové dohody bude komplexní zajištění a zabezpečení servisu, oprav a údržbu chladicích zařízení ve Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...
Dodávka a instalace chladících jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek rozvodů chladiva a elektro.
Repase hašení, chlazení a napájení a následné poskytování SLA v serverovně Pražského hradu
Předmětem této veřejné zakázky je repase systému chlazení, hašení a napájení datového centra 2. a dále také poskytování SLA po dobu záruky, tedy 5 let (od řádného odevzdání plnění zadavateli), a to pro nově dodávané zařízení (pro chlazení, hašení a napájení), tak i pro technologie hašení v datovém centru 1. Bližší specifikace předmětu plnění je ...
Chladící a mrazící technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 21 ks chladniček a mrazniček pro pracoviště FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže. Veřejná zakázka je rozdělená na 5 samostatných části
Šokové zmrazovače II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu systému 2 ks šokových zmrazovačů pro pracoviště Krevní banky FN u sv. Anny v Brně. Součástí dodávky přístrojů je i kompletní instalace, montáž a uvedení do provozu včetně instruktáže, záruka 24 měsíců. Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i zajištění a náklady na ...
Skříňové hlubokomrazící boxy
Předmětem veřejné zakázky je dodání 13 kusů hlubokomrazících systémů, napojitelných na záložní chlazení. Dodávané plnění bude sloužit ke skladování velmi cenných biologických vzorků z populačních studií, musí proto zaručovat teplotní homogenitu a stabilitu vnitřního prostředí (dále jen „přístroj“). Součástí dodávky předmětu této veřejné zakázky ...
Rekonstrukce strojovny chlazení
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce strojovny chlazení v hale Rondo na adrese Křídlovická 911/34, 603 00 Brno-střed. Bližší informace jsou obsaženy zadávací dokumentaci.
Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu
Predmetom časti 1 zákazky je dodanie 1 ks kompletu: Modulárny automatický systém pre kompletný manažment vzoriek biologického materiálu, ktoré sa uskladňujú a s ktorými sa manipuluje pri ultra nízkej teplote (-80 ° C až - 100 ° C) na výskumné a klinické účely. Systém je požadovaný pre národnú biobanku, ktorá bude prvým kompletným biorepozitárom v ...
Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie chlazení datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže.
Dodávka mrazové komory
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a instalace mrazové komory pro účely uchovávání krevní plazmy a související nebo vyvolané stavební úpravy a činnosti uvedené v Zadávací dokumentaci. Dále je předmětem zakázky poskytování záručního a pozáručního servisu a údržby dodané technologie mrazové komory včetně pravidelných kontrol a ...
Poptávám opravu těsnění u mrazáku
Poptávám opravu těsnění u mrazáku. Mám lednici s mrazákem značky Whirlpool WBE3111 A+ W a u mrazáku mi přestalo těsnit těsnění. Bylo by možné to opravit? A kolik by to stálo? Jsem ze Šlapanic u Brna. Děkuji! Marie Neveselá
Zimný štadión – rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy
Predmetom riešenia stavby ,,Zimný štadión rekonštrukcia strojovne chladenia a ľadovej plochy,, je rekonštrukcia strojovne chladenia s výmenou kompresorov za chladiacu jednotku s využitím odpadného tepla, expanznej nádoby s čerpadlami NH3, nový kondenzátor a nové rozvody ľadovej plochy s rozmermi 60 m x 29 m s ohrevom podložia. Rekonštrukcia ...
Rekonštrukcia Zimného štadióna v Dolnom Kubíne
Predmet zákazky rieši rekonštrukciu zimného štadióna v Dolnom Kubíne. Pozostáva z umelého osvetlenia ľadovej plochy zimného štadióna, rekonštrukciu doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna a bezbariérovosť, modernizácia interiéru šatní, ...
Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom
Predmetom technického riešenia projektovej dokumentácie ,,Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom,, je zmena doposiaľ používanej zastaranej technológie chladenia za novú technológiu so zníženou náplňou chladiva pre chladenie ľadovej plochy zimného štadióna. Rozsah rekonštrukcie technologického zariadenia sa bude ...