Zváracie stroje
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d). Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je ...
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica –  nákup tovarov
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica : -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver, digitálne jazykové laboratórium -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom, ďalším technickým ...
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tovarov: 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač ...
Dodávka CNC soustružnického centra II
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Vybavení odborných učeben pro výuku strojírenských předmětů - metrologie
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské vybavení odborných učeben, včetně pracovních stolů a elektrotechnického vybavení. Bližší informace jsou uvedeny v ZD.
Vybavení odborných učeben
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vybavení odborných učeben do nově vybudovaného objektu Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF s.r.o. Jedná se o strojírenské a elektrotechnické vybavení odborných učeben, včetně speciálního nábytku a výukových zkušebních sad. Blíže je předmět této veřejné zakázky specifikován v ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Kabina ke stroji FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka kabiny ke stroji pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Technologické vybavenie na prípravu produktov
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Obrábacie stroje
Predmetom zákazky je strojné zariadenie a vybavenie učební pre SPŠ Myjava. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zariadenia odborných učební
Predmetom zákazky je kúpa zariadenia odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce: I. časť: 1. Sústruh na kov s digitálnym odmeriavaním-3ks, 2. Frézovačka-2ks, 3. Brúska na plocho-1ks, 4. Brúska na guľato-1ks, 5.Strojná vŕtačka s autoposuvom-1ks, 8. Vývojové nástroje pre programovanie mikroprocesorov-10ks, 9. Dielenský stôl s ...
Lesné kolesové traktory
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých ...
Pořízení 3D tiskárny pro tisk kompozitních materiálů vč. tiskového materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pracující s technologií SLS (Selective Laser Sintering) včetně příslušenství. Dále je předmětem zakázky dodávka tiskového materiálu dle aktuální potřeby zadavatele, a to max. do 31.12.2021, nebo do vyčerpání maximálního objemu.
Dodávka 2 ks malotraktorů pro LZ Židlochovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks malotraktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnutí souvisejících plnění. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Stroje pre lesné škôlky
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku nových strojov pre lesné škôlky (1ks siaci stroj sedemriadkový, 1ks vyorávač sadeníc, 1ks stroj na vysádzanie odrastkov 2 riadkový, 1 ks stroj na vyzdvihovanie sadeníc vrátane technických dokladov od strojov a povinného príslušenstva.
CNC vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka CNC soustružnického centra
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
3D tiskárna pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny kovů včetně příslušenství, doprava, instalace, nastavení, odborná kalibrace, dodání veškerého nutného software a údržba 3D tiskárny po dobu minimálně 3 let, zaškolení zaměstnanců s obsluhou a údržbou.
Dodávka stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie
Předmětem je dodání Stroje pro přípravu přesných mechanických prvků s vysokou mírou rotační symetrie (dále jen zařízení) včetně dopravy do místa plnění, instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, zaškolení, předání technického manuálu a záručního servisu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami k veřejné zakázce
CNC obrábacie centrum 5 osé
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to: 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptáváme dodávku technologie vodou chlazeného víka pece EOP
Výběrového řízení na dodávku technologie vodou chlazeného víka (klenby elektrické obloukové pece) v rámci intenzifikace EOP3 elektroocelárny v Hrádku u Rokycan. V příloze je orientační nákres zde poptávaného vodou chlazeného víka pece EOP. Kompletní dokumentací obdrží zájemce jako odpověď na žádost o zařazení do výběrového řízení.
Technika na údržbu komunikácií
Predmetom zákazky je dodanie nasledovnej novej techniky: Časť I. Technika na údržbu komunikácií 1.Sypač na podvozku s nadstavbou a radlicou 3 ks 2.Otočná snehová radlica 2 ks 3.Traktorová kosačka s ramenom 5 ks 4.Traktorová mulčovačka 5.Štiepkovač drevnej hmoty Časť II. Prepravná a prípojná technika 1.Automobil úžitkový do 3,5 t ...
Soubor zařízení pro prototypovou laboratoř
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru, CNC frézky, stolního soustruhu, vrtačky.