Poptávám pojízdné potravinářské pásy
Dobrý den, chtěl bych se u Vás informovat zda nabízíte i pojízdné potravinářské pásy - (takové co se používají při running sushi). Nebo pokud by jste mne prosím mohli nasměrovati, kde se to dá zakoupit. Děkuji za info.
Poptáváme linku pro zpracování brambor a další kořenové zeleniny
Poptáváme potravinářský stroj a linky pro zpracování brambor a další kořenové zeleniny. Kapacita linky 300 až 600 kg/hod. Veškeré nabídky prosím zasílejte na mail.
Poptávám opravu štípače na dřevo
Dobrý den, poptávám opravu štípače špalků PLS 250 v Ostravě. Děkuji za nabídky.
Železný kôň
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku 1 ks nového pásového stroja s ťažnou silou - železný kôň, určený na vykonávanie približovania dreva pri výchovných ťažbách, vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia ...
Obstaranie techniky na triedený zber komunálnych odpadov
Predmetom zákazky je dodanie techniky na triedený zber komunálnych odpadov: Kolesový traktor s príslušenstvom - 1 ks, Nosič kontajnerov - 1 ks, Veľkokapacitný kontajner - 1 ks, Štiepkovač - 1 ks, Traktorový čelný nakladač vrátane lopaty - 1 ks. Bližšie informácie sú uvedené v Doplňujúcich informáciách k výzve.
Traktor s čelným nakladačom
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia zberného dvora. V rámci vybavenia zberného dvora technologickými zariadeniami sa počíta s obstaraním traktora s čelným nakladačom, hákového hydraulického nosiča kontajnerov, traktorovej vlečky, veľkoobjemových kontajnerov, traktorovej kosačky a cestných váh. Cieľom je nákup techniky ...
Traktor
Predmetom verejného obstarávania je nákup traktora.
Nerezový gastronomický nábytok pre Cypriánovú manufaktúru a výrobňu medoviny
Predmetom zákazky je dodávka nerezového gastronomického nábytku vrátane nasledovných služieb: doprava na miesto dodania, vynáška, montáž na mieste dodania a odvoz obalového materiálu.
Opravy a ošetrenia kolesových traktorov
Vykonanie opráv podľa súťažných podkladov
CNC frézka
Predmetom zákazky dodanie a montáž CNC frézky P
Príves na prepravu koní
Príves na prepravu koní. Rozmery: Vonkajšie (DxŠxV) min 4430x2110x2630 mm Vnútorné (DxŠxV) min 3400x1670x2300 mm Hmotnosti: Celková: min 2 000 kg Prevádzková: min 825 kg minimálna výbava: -nakladacia rampa -bočné dvere -bočné aj predné okná -vnútorné osvetlenie -sedlovňa rezervné koleso
Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodanie traktora s čelným nakladačom a pridržiavačom s lopatou vrátane dopravy na miesto dodania. Požadované parametre sú uvedené v samostatnej Prílohe č.1 (Technická špecifikácia predmetu) výzvy na predkladanie ponúk.
Servis kosačiek, traktorov a zametačiek
Predmetom zákazky je vykonávanie služby pravidelných a nepravidelných pozáručných servisných prehliadok, údržby a opráv kosačiek a traktorov KUBOTA a zametačiek FORT v správe alebo v majetku verejného obstarávateľa a dodávka náhradných dielov a príslušenstva k nim.
Drvič BRKO
Predmetom zákazky je nákup strojného vybavenia k projektu: Kompostáreň EKOVER. Zákazka je rozdelená na 3 časti a to. Časť 1. Drvič BRKO Časť 2. Nosič kontajnerov Časť 3. Abroll kontajner Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých tovarov, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov ...
Diskové brány a hĺbkové kypriče
Nákup diskových brán a hĺbkových kypričov vrátane dopravy
Nákup technického vybavenia SOŠ regionálneho rozvoja s vyučovacím jazykom maďarským Dunajská Streda
Jedná sa o dodanie traktora a prívesu podľa technickej špecifikácie Opisu predmetu zákazky.
Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou
Predmetom zákazky je dodanie tovaru pre projekt "Zvýšenie miery triedenia a zhodnocovania odpadov v obci Kamenica nad Cirochou", ktorá sa delí na dve časti: 1. časť: Logický celok č. 1: "Traktor s príslušenstvom". 2. časť: Logický celok č. 2: "Zberné nádoby".
Materiálno – technické vybavenie: Dojenie a ošetrenie mlieka
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia: Dojenie a ošetrenie mlieka pre Spojenú školu Ivanka pri Dunaji v rámci projektu Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji podporených zo štrukturálnych fondov EÚ Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 (ďalej len IROP 2014 2020), kód projektu ITMS2014+: ...
Náhradné diely  ZETOR  SK 513 AB s  dopravou
NAHONOVý HRIADEľ KOSA ffa 500 -TYP VOZIDLA : ZETOR, TYP NADSTAVBY : KOSA ffa 500, rok výroby :2007, vin: s11441049304 , 5822
Gravírovacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - gravírovacieho zariadenia a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Prílohy č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky.
Vybavenie SOŠE Poprad  - Strojové zariadenia a interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne
Predmetom zákazky je obstaranie vybavenia pre strednú odbornú školu do zvarovne, predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: Časť 1: Vybavenie SOŠE Poprad - Strojové zariadenia s príslušenstvom do zvarovne Časť 2 Vybavenie SOŠE Poprad - Interiérové vybavenie s príslušenstvom do zvarovne Bližšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Pracovné vybavenie pre Mestský podnik Spišská Stará Ves
Predmetom zákazky je obstaranie kosačky a traktora (Logický celok č. 1) a nákladného automobilu s hydraulickou rukou (Logický celok č. 2) pre potreby Mestského podniku mesta Spišská Stará Ves. Opis predmetu zákazky je súčasťou návrhu na plnenie kritérií a tvorí Prílohu č. 1 týchto Súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ...
Mulčovač za UKT
Predmetom zákazky je dodanie profesionálneho priekopového bočného mulčovača za UKT -Zetor 7245 (46kW), s pracovnou šírkou od 155 do 165cm, s robustnou a odolnou konštrukciou pre ťažké použitie, ktorý zvládne mulčovanie vegetácie a krovia hrúbky min 5 cm. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v samostatnej prílohe pod názvom Technická ...
Rekonštrukcia a dostavba zberného dvora v obci Kolta - dodanie strojného vybavenia
Predmetom zákazky je dodávka strojného vybavenia pre zberný dvor v obci Kolta : Teleskopický nakladač Traktorový náves Štiepkovač Bližšie informácie sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač obsahom ponuky uviedol do prílohy č. 4 zmluvy podmienky výkonu záručného servisu, miesto a lehoty/ak ...
Traktor s príslušenstvom pre zberný dvor - obce Sečovská Polianka
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača s lopatou, traktorového návesu so zbernou nadstavbou na bio odpad, štiepkovača drevnej hmoty, zberovej nádoby na bioodpad, mobilnej nápravovej váhy, veľkoobjemového vaňového kontajnera zatvoreného, veľkoobjemového vaňového kontajnera ...