Technika pro polygrafické zabezpečení a zásobování rok 2023
Předmětem veřejné zakázky je pořízení technických prostředků určených pro plnění úkolů polygrafického zabezpečení ve Vojenském geografickém a hydrometeorologickém úřadu (VGHMÚř).
Modernizace výroby slínku Mokrá
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nové energeticky úspornější vypalovací linky na výrobu slínku jako náhrada dvou linek na výrobu slínku. Nedílnou součástí zakázky je také dodávka a montáž nového chladiče slínku, nové surovinové mlýnice (VRM - vertikální surovinový mlýn), homosila, napojení na stávající zařízení a nových systémů ...
Dodávka tlačiarní s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka tlačiarní s príslušenstvom, ktorá pozostáva z viacerých komponentov. Každý komponent má detailne špecifikované požadované parametre. Požadované parametre sú uvedené v Opise predmetu zákazky. Všetky obstarávané komponenty musia byť navzájom kompatibilné.
Pořízení lesnické techniky - Město Teplice nad Metují
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení nového probírkového harvestoru.
Nákup probírkového harvestoru do 125kW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka probírkového harvestoru, který společně s již zadavatelem vlastněnou vyvážecí soupravou bude tvořit kompletní harvestorový uzel. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava na místo plnění, uvedení do provozu a předvedení funkčnosti. Dále zaškolení obsluhy zadavatele v dostatečném rozsahu pro ...
Pořízení techniky pro hospodaření v lesích města Tachova
Předmětem veřejné zakázky je dodávka lesní techniky skládající se z univerzálního kolového traktoru, klanicového vyvážecího vleku za traktor, jehož součástí je hydraulický jeřáb s drapákem pro nakládání dříví a čelního rampovače/ nakladače/ vidlice.
Traktor pro práci v lese
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru pro práci v lese splňujícího minimální technické požadavky zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace zadávacího řízení).
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora
Strojno-technologické vybavenie zberného dvora Časť 1 Kolesový traktor Traktorový náves Ramenový reťazový nosič kontajnerov Štiepkovač drevnej hmoty nesený Časť 2 Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový otvorený Veľkoobjemový kontajner vaňový zatvorený
Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa –Technológie - opakované VO
Predmet zákazky nadväzuje na predošlú dokončenú stavebnú zákazku v rámci Projektu modernizácia technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD, a to formou obstarania technologickej časti projektu, technického zariadenia a vybavenia vrátane montáže. Výsledkom realizácie predmetu zákazky bude technická a technologická ...
Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom
Predmetom obstarávania je nákup nástrojov a zariadenia do učebných Strednej odbornej školy na Duchnovičovej ulici 506 v Medzilaborciach, rozdelený na 3 časti: Časť 1:Zariadenia a nástroje pre prácu s drevom Časť 2: Zariadenia na obrábanie kovov Časť 3: Zváračské zariadenia Bližší popis a informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka a zajištění servisu snášecího a bodovacího zařízení pro výrobu karet ID1
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat 2 ks bodovacího zařízení, dále s možností odebrat další 1 ks zařízení do dalších 5 let, a to v souladu s návrhem smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „návrh smlouvy“). Předmět této veřejné zakázky zahrnuje i zajištění mimozáručního a pozáručního servisu, také v ...
Traktor pro lesní školku LMB
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru pro lesní školku provozovanou zadavatelem, splňujícího minimální technické požadavky zadavatele. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách (Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení) a ve specifikaci předmětu plnění (Příloha č. 4 dokumentace ...
Rezací stôl
Predmetom zákazky je obstaranie materiálno technického vybavenia odbornej učebne (časť 1: Rezací stôl, časť 2: Tlačový stroj, časť: 3 Vyvolávací automat, časť 4: Spektrofotometer) pre Strednú odbornú školu polygrafickú v rámci projektu Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická podporených zo štrukturálnych fondov EÚ Integrovaný ...
Univerzálny traktor s príslušenstvom  1 ks
Predmetom zákazky je dodanie zariadení/technického vybavenia pre kompostáreň Mesta Levice, ktoré sú nové, nie sú repasované, opravované alebo používané. Predmet zákazky sa delí na časti: časť 1 Univerzálny traktor s príslušenstvom 1 ks časť 2 Drvič biologického a dreveného odpadu - 1 ks
Dodávka nového valivého uložení pracovních válců teplé duostolice
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka nového valivého uložení pracovních válců teplé duostolice 700x1400 jako náhrada za stávající uložení. CPV kódy: 42000000-6 Průmyslové stroje
Výměna čističky a dopravníků, ZD Smržice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž posklizňové linky včetně technologie pro čištění obilovin: Čistička zrnin - 1 ks Dopravní a transportní cesty - kpl Elektroinstalace - kpl Ocelové konstrukce - kpl Specifikace dle CPV kódů: 16613000-5 Stroje pro čištění, třídění nebo klasifikaci semen, obilovin nebo sušené ...
Malotraktor s přívěsem a čelním nakladačem a malotraktor s přívěsem a mulčovačem
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 2 ks malotraktorů s příslušenstvím, určených pro použití v bažantnici na rozvoz krmení, v zemědělství a v lesnictví na převoz materiálu.
Kolesový traktor a prídavné zariadenia
Predmetom dodania je 1 ks univerzálneho kolesového traktora a prídavných zariadení (čelný nakladač, nesený mulčovač s ramenom, lesnícky navijak, drvič dreva) a 1 ks lesníckeho mulčovača na kráčajúce rýpadlo Menzi Muck M 320 s opornou nohou. Technické požiadavky sú uvedené v prílohe číslo 1-1 a 1-2 súťažných podkladov - Opis predmetu Zákazky a ...
Traktor s príslušenstvom
Zákazka na dodanie tovarov technologické vybavenie pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obciach združenia PRAMEŇ združenie obcí Konská, Kunerad, Kamenná Poruba, Stránske, Zbyňov. Zákazka sa delí na samostatné časti, uchádzač predloží cenovú ponuku na jednu a/alebo viacero častí, resp. na celý predmet obstarávania: 1. ...
Rozšíření technologie kompostárny
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojů a zařízení za účelem rozšíření technologie kompostárny, konkrétně: 1 kusu traktoru kolového a 1 kusu překopávače kompostu neseného, které musí být vzájemně plně kompatibilní a společně i jednotlivě plně funkční a 1 kusu čelního teleskopického nakladače, včetně provádění servisních prohlídek předepsaných ...
Dodávka CNC laserového řezacího stroje
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka CNC laserového řezacího stroje s příslušenstvím
RD - Dodávka kompaktních traktorů s čelním nakladačem
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody pro každou její část s jedním účastníkem na pořízení až 17 nových traktorů dle specifikace v příloze č. 1 ZZD určených k pracím v oblasti zemědělství v závislosti na využitých pracovních adaptérech. Zadavatel garantuje odběr celkem 9 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních ...
Školiace autoopravárenské zariadenia
Zariadenia a vybavenie odborných učební a pracoviska odborného výcviku. Školiace autoopravárenské zariadenia,výučbové panely a učebné pomôcky do odbornej učebne, laboratórne pracoviská s vybavením, školiace obrábacie stroje s vybavením, didaktická technika.
Modernizácia zberného dvora, obstaranie materiálno-technického vybavenia
Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora a obstaranie materiálno-technického vybavenia na podporu triedeného zberu v obci Sekule. Za daným účelom sa zákazka delí na dva logické celky. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jeden alebo oba logické celky.
Traktor, Traktorový kontajnerový naťahovač, Hygienizačný kontajner a Prekopávač
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia pre stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.