Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie

Priemyselný kolaboratívny robot na zváranie

Predmetom zákazky je dodanie 2 ks nových priemyselných kolaboratívnych robotov na zváranie do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

FF - Produkční centrum

FF - Produkční centrum

Předmětem veřejné zakázky je dodávka produkčního centra včetně finišerů, to vše dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2.2 zadávací dokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu a podpory. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také dodání ...

Traktory s prídavným zariadením - zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks

Traktory s prídavným zariadením - zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou – 7 ks

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 7 ks nových traktorov s prídavným zariadením - zadným priekopovým ramenom s predsunutou mulčovacou hlavou, vrátane colných a daňových poplatkov, komplexného zabezpečenia služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy na miesto plnenia (náklady na dopravu, poistenie a ostatné náklady spojené s ...

Vestavba čistých prostor

Vestavba čistých prostor

Vestavba čistých prostor pro potřeby výzkumu a vývoje dle normy ISO 14644, třídy čistoty 8/7

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Pořízení vybavení pro odborné učebny – modernizace CNC zařízení, 3D zařízení včetně SW, rekonstrukce

Předmětem zakázky je pořízení vybavení pro odborné učebny SPŠE v Mohelnici, tj. dodání nábytku (skříní, nízkých skříněk, pracovních a dílenských stolů), ICT/AV (notebooků, IP kamer vnitřních a vnějších, dataprojektorů a projekčních pláten, ozvučení, tiskáren), obráběcích a tvářecích strojů (sloupová vrtačka a CNC frézka) a dále zajištění ...

Veľkoformátová tlačiareň 1

Veľkoformátová tlačiareň 1

Predmet zákazky s názvom Veľkoformátová tlačiareň 1 je dodanie a inštalácia Veľkoformátovej tlačiarne: Veľkoformátová tlačiareň zabezpečuje tlač širokých formátov (Billboard, Bigboard, Megaboard, Citylight, Samolepka, Banner (PVC plachta, Backlit, Blockout), Sieťovina, Rollup, Reklamné tabule, Reklamné dosky a informačné tabule tlač na sklo, ...

Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom

Obstaranie technického vybavenia do kompostárne v obci Chrasť nad Hornádom

Predmetom zákazky je obstaranie technického vybavenia určeného na nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v obecnej kompostárni v obci Chrasť nad Hornádom v zložení: traktor, čelný nakladač k traktoru, traktrový príves, drvič konárov a drevného odpadu. Zákazka sa nedelí na časti. Ide o obstaranie jedného logického celku: Trakor s ...

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - IT

COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. - IT

Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení specifikovaného v zadávací dokumentaci.

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...

Traktor s príslušenstvom

Traktor s príslušenstvom

Predmetom zákazky je nákup 5 ks traktorov s príslušenstvom, ktorý bude používaný najmä pri potrebe úpravy terénu v lesných podmienkach pomocou rôznych prídavných pracovných zariadení prostredníctvom zadného a predného trojbodového závesu, zadného horného závesu a spodného tiahla a s prenosom sily cez zadný a predný vývodový hriadeľ, tlačnou ...

Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Inovácia technológií v spoločnosti Tatranská mliekareň a.s.

Predmetom zákazky je dodávka a montáž mliekarenských technológií vrátane zaškolenia na ich obsluhovanie. Zákazka sa delí na časti, ide o tri samostatné logické celky: Logický celok 1: Linka na výrobu masla Logický celok 2: Zariadenie na plnenie tekutých mliečnych výrobkov Logický celok 3: Technológia na výrobu a balenie mäkkých syrov

Realizace robotizovaného pracoviště Chotusice

Realizace robotizovaného pracoviště Chotusice

Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku robotického zařízení na adresu Chotusice čp. 309, Chotusice u Čáslavi, PSČ 285 76, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Technologie, reg.číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_207/0014309. Dílem se rozumí návrh, vývoj a výroba robotického pracoviště a to ...

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Dodávka strojního vybavení speciálních učeben

Předmětem zakázky je dodávka strojního vybavení pro potřeby výuky. Jedná se o: Část 1: - Soustruh na kov - Čerpadlo chladící kapaliny - Otočný hrot s kuličkovým ložiskem - Sada nožů na kovosoustruhy - Kombinovaná bruska - Kotoučová pila se spodní frézkou Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek. Termín ...

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Výstavba kočárovny a modernizace mačkací linky ovsa a ječmene

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je přestavba současného plechového objektu na zděný a dodávka technologie na uskladnění a mačkání obilovin v jedné části stavby.

Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.

Inovácia procesu výroby v spoločnosti HEGE s.r.o.

obstaranie inovatívnej technologie v rozsahu: 1. časť: Formátovacia píla riadená CNC 2. časť: Vertikálne vŕtacie a frézovacie CNC, Sada nástrojov 3. časť: Širokopásová brúska 4. časť: Dopravníkový uzol, Štvorstranná fréza, Dvojstranná brúsk, Kompresor 5. časť: Rámový lis

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti AG FOIL s.r.o.

Predmetom zákazky tvorí jeden logický celok: Logický celok č.1 Flexotlačový stroj s UV vytvrdzovaním farieb. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň

Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň

Predmetom zadania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v dvoch logických celkoch: 1. Veľkoformátová Hybridná UV LED tlačiareň, 2.Frézovacie/rezacie/bigovacie centrum

Dodávka lesní lanovky

Dodávka lesní lanovky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru s lesní lanovkou dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace pro potřeby organizační jednotky zadavatele – divizi Lipník nad Bečvou. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na v rámci ČR.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.

podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov, ...

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

MoVI-FAI - Komplexní robotizovaná technologická linka

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a zprovoznění Komplexní robotizované technologické linky, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancováno z prostředků OP VVV – název projektu: Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. ...

MoVI-FAI - Malé robotické pracoviště

MoVI-FAI - Malé robotické pracoviště

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektu a následná dodávka, instalace a zprovoznění Malého robotického pracoviště, pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, spolufinancováno z prostředků OP VVV – název projektu: Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI), reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, ...

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov

Rozšírenie portfólia služieb spoločnosti orientovaných na koncových zákazníkov

Verejný obstarávateľ plánuje nákup digitálnej priemyselnej tlačiarne - 1ks spolu so softvérovým balíkom k tlačiarni. Predmet zákazky je spojený s dodávkou tovaru, inštaláciou tovaru a zaškolením obsluhy v mieste dodania predmetu zákazky. Špecifikácia predmetu zákazky je z dôvodu zabezpečenia dodržania oprávnenosti nákladov v projekte uvedená v ...

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje s nástavbou na nechemickou likvidaci plevele

Předmětem plnění veřejné zakázky je Dodávka jednoho univerzálního komunálního stroje (nosiče) s nástavbou na nechemickou likvidaci plevelů horkou vodou na území města Plzně.

Frézovací stroj s pojazdovým stojanom

Frézovací stroj s pojazdovým stojanom

Predmetom zákazky je obstaranie frézovacieho stroja s pojazdovým stojanom, CNC sústružníckeho centra, univerzálnej drátovej rezačky, portálového meracieho stroja a programového balíka pre CAD a CAM podporu výroby podľa technickej špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Vertikálne CNC frézovacie 3-osé centrum + príslušenstvo

Vertikálne CNC frézovacie 3-osé centrum + príslušenstvo

Predmetom obstarávania je dodávka špeciálnych technologických zariadení ako súčasť rozširovania výrobného procesu v prevádzke spoločnosti BW Hydraulics a.s. o výrobu hydraulických komponentov. Podrobný popis a technická špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

(záznamy 1/25 z 9501)  strana 1 / 381