KSB pila s.r.o. - Projekt materiálového využití odpadů - dodávka nakladače a mobilního zařízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kolového nakladače a mobilního zařízení na výrobu štěpky. Podrobná specifikace předmětu plnění je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rekonstrukce posklizňové linky Kunín
Předmětem veřejné zakázky je výměna technologie úpravy zrnin stávající posklizňové linky včetně stavebních úprav s tím spojených. Výměna technologie zahrnuje příjem, čištění a sušení zrnin, přičemž součástí bude i adekvátní výměna cest. Celkový rozsah rekonstrukce je detailně specifikován projektovou dokumentací, kterou zpracoval: Ing. Petr ...
Dodávka CNC obráběcích strojů
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení tréninkového pracoviště (učebny praktického vyučování) projektu Studentský start up pro 21. století. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3ks CNC frézek s příslušenstvím pro výuku technologie obrábění, programování NC strojů a frézování, 3ks CNC soustruhů s příslušenstvím pro výuku technologie ...
IKT a software
Predmetom zákazky je nákup IKT, kovoobrábacích strojov a didaktických prístrojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických ...
Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOTANA, s.r.o.
Výber dodávateľa pre projekt: Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GOTANA, s.r.o. obstaraním technológie pre potlač textilu.
Regionální centrum pro nakládání s odpady - technologie kompostárny
Regionální centrum pro nakládání s odpady - technologie kompostárny
Dodávky harvestorových uzlů
Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen zejména jako: • dodávky nových harvestorových uzlů, tj. nového harvestoru a nového vyvážeče a • záruční servis. Předmětem plnění jsou dále další služby vymezené v čl. III. Rámcové dohody. Blíže viz zadávací dokumentace.
Střední škola stavební a strojní, Teplice, p. o. - dostavba areálu školy - dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka technického vybavení dílen učebního oboru truhlář pro Střední školu stavební a strojní, Teplice, p.o., včetně dopravy zařízení na určené místo, montáže, uvedení do provozu, proškolení obsluhy a návodů. Dodané zboží bude nové, nikoliv repasované. Návody k obsluze v českém jazyce a písemné technické ...
Samochodná rezačka
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre poľnohospodársku výrobu. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo všetky časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Samochodná rezačka Časť 2. predmetu zákazky: Poľnohospodársky traktor s otočným riadením - 2 ...
Dodávka laserového robotického pracoviště LSP CELL 2
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka a instalace robotů a technologie robotického pracoviště a zhotovení a instalace antihlukové laserové kabiny dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (DPS).
Dodávka senážních vozů
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky až 3 ks senážních vozů pro potřeby organizační jednotky zadavatele - Zemědělské správy Heroltovice. Plnění bude probíhat postupem podle § 134 ZVZ.
Vybavenie stolárskej dielne vrátane príslušenstva
Dodávka: 5 osé CNC drevoobrábacie centrum s 2 osou hlavou, softvér k 5-osému CNC drevoobrábaciemu centru s 2- osou hlavou, kartáčovací stroj, hobľovačka, sušiareň reziva a multifunkčný lis
Veľkoformátová tlačiareň novej generácie
Predmetom zákazky je dodávka veľkoformátovej tlačiarne novej generácie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Podrobná špecifikácia sú uvedená v súťažných podkladoch.
Dodávka nových traktorov
Dodávka nových traktorov
Zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0
fyzická dodávka zařízení průmyslové automatizace a Industry 4.0 včetně příslušenství, studijních materiálů a zaškolení dle specifikace uvedené v příloze č. 1 těchto zadávacích podmínek jednotlivým pověřujícím zadavatelům
Otočný 18 staničkový stôl na obuvnícku linku
Predmetom zákazky je dodávka otočný 18 staničkový stôl na obuvnícku linku.
Dodávka kolového traktoru ZS Hradec nad Svitavou
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru 55 kW s rokem výroby 2020 nebo 2021 pro zkušební stanici v Hradci nad Svitavou.
Obrábacie centrum -3. osé s prípravou 4. osi
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia pre kovovýrobu. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky: Obrábacie centrum -3. osé s prípravou 4. osi Časť 2. predmetu zákazky: Elektroiskrová drôtová rezačka Podrobné ...
Dodávka obrábacích strojov
Predmetom zákazky je dodanie CNC sústruhov, CNC frézovačky, konvenčných sústruhov, konvenčnej frézovačky, strojných vŕtačiek, pákových nožníc na plech a to všetko v súlade so súťažnými podkladmi.
Dodávka - vybavení odborných učeben/dílen, školící místnosti
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka níže uvedených částí VZ. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části: CNC vrtací a frézovací centrum, robot se svařovacím agregátem, fiber laser, virtuální svařovací pracoviště.
Dva malotraktory s příslušenstvím pro zimní údržbu
Nákup 2 ks nových malotraktorů s příslušenstvím pro zimní údržbu, včetně dopravy, předvedení, zprovoznění v místě plnění a kvalifikované zaškolení obsluhy stroje.
Snížení emisí ve společnosti Metso Czech Republic, s.r.o. provozovna Přerov - ETAPA 3
Systém tavení ve stávajících indukčních pecích včetně odsávání tuhých znečišťujících látek ve společnosti Metso Outotec Czech Republic s.r.o. je zastaralý a neúčinný. Předmětem zakázky je dodávka nové indukční pece a technologických zařízení pro odprášení a snížení emisí ve slévárně. Podrobnosti viz zadávací dokumentace.
Set výučbových zariadení pre programovanie CNC strojov
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy špecializovanými zariadeniami. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti za účelom umožnenia účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov.
5-osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka 5-osé CNC obrábacie centrum.
SOŠ a SOU Třemošnice - dodávka tříosého obráběcího centra CNC II
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tříosého obráběcího centra CNC s příslušenstvím (kompresor, odsávání, základní nástroje) včetně dopravy, montáže, a zaškolení do truhlárny pro příspěvkovou organizaci Pardubického kraje Střední odborná škola a střední odborné učiliště Třemošnice, Sportovní 322, a to v rámci projektu „Střední odborná škola ...