Dodávka stroje na výrobu HOBBY balíčků z netkané textilie
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka stroje na výrobu HOBBY balíčků z netkané textilie. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména technickou specifikací. Součástí plnění je doprava na místo určení, odborná instalace, uvedení do ...
Robotický (automatizovaný) systém pro skladování vzorků při teplotě kapalného dusíku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy dvou shodných jednotek robotických systémů pro skladování vzorků při teplotě nasycených par kapalného dusíku včetně dodání a instalace prvků nezbytných pro jejich funkci a provoz. Bližší specifikace a popis plnění v zadávací dokumentaci.
Prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb prenájom, servis a údržba tlačových zariadení pre Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, ktoré sú špecifikované v prílohách SP. Súčasťou je dodávka spotrebného materiálu súvisiaceho s prenájmom zariadení s výnimkou napr. kancelárskeho papiera a spiniek pre konkrétne zariadenie. Súčasťou sú ďalšie ...
Plynové hospodářství II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k úpravě a skladování plynné fáze, která opouští kondenzační chladič a je tvořena vodíkem (H2), oxidem ...
Dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky, která umožní zabezpečit precizní a bezeztrátovou sklizeň všech polních experimentů s obilninami, luskovinami a dalšími polními plodinami, včetně zrnové kukuřice a slunečnice, které jsou prováděny na Polní pokusné stanici v Žabčicích. Požadovaná výbava zahrnuje automatický vážicí ...
IKT a software
Predmetom zákazky je nákup IKT, kovoobrábacích strojov a didaktických prístrojov do dielní a odborných učební pre SOŠ technickú Šurany, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadení vrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických ...
CNC Obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Vytvorenie podmienok pre kreatívnu činnosť v oblasti originálnych výrobkov z dreva. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: CNC Obrábacie centrum. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných ...
Dodání laminačního lisu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Zadavatel si dále ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
5-osé CNC obrábacie  centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom
Predmetom zákazky sú nasledovné technologické celky: Zariadenie č.1: 5-osé CNC obrábacie centrum s pevným stolom a pohyblivým stojanom so zabudovaným otočným stolom a naklápacou hlavou - 1ks Zariadenie č.2: Mobilné 6-osé meracie rameno pre dotykové meranie rozmerových a geometrických špecifikácií obrobkov - 1ks Zariadenie č.3: Vibračné ...
CNC sústruh
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks CNC sústruhu a 1 ks vysokorýchlostného vertikálneho obrábacieho centra podľa požadovanej technickej špecifikácii.
Časť 1. predmetu zákazky: Stroj na výrobu kornútkov
Predmetom zákazky je dodávka výrobných technológií. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo obidve časti predmetu zákazky a to v nasledujúcom členení: Časť 1. predmetu zákazky:Stroj na výrobu kornútkov Časť 2. predmetu zákazky:Stroj na výrobu trubičiek Podrobné špecifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
5- osé CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií. Predmet zákazky sa skladá z troch inovatívnych technológií : - 5- osé CNC obrábacie centrum - Formátovacia píla s manipulačným zariadením - Automatická olepovačka hrán Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - 5- osé CNC obrábacie centrum - Časť 2. ...
Širokopásová brúska - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti WENS DOOR s.r.o.. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti: 1.Logický celok č. 1 - Širokopásová brúska 1 ks. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom ...
Technologický celok: Základné ošetrenie mlieka – Pasterizácia odstreďovanie a výroba masla
Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojno technického vybavenia samostatného technologického celku na zabezpečenie pasterizácie, odstreďovania a výrobu masla.
Inovatívna technológia spájania textilných materiálov
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnych technológií. Predmet zákazky sa skladá z troch inovatívnych technológií : Inovatívna technológia spájania textilných materiálov Inovatívna technológia digitálnej tlače Inovatívna technológia šitia elastickým švíkom s definovaným predpätím Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu ...
Technologické zariadenia pre vybavenie rozrábky
Predmetom zákazky je technologické vybavenie pre vybavenie rozrábky. Technologické zariadenie sa skladá z nasledovných zariadení: miešačka mäsa 1 ks rezačka mäsa 1ks nastrkovačka mäsa 1ks Udiarenská komora hybrid 1ks sprcha k udiarni na sprchovanie výrobkov 1ks vytápací kotol s miešadlom 1ks ustalovacia nádrž 1ks klipsovacie zariadenie ...
Automatický plniaci stroj bag in box
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - Automatický plniaci stroj bag in box (BIB) - 1 ks. Bližší opis je uvedený v prílohe č. 1 Súťažných podkladov - Technická špecifikácia.
Obstaranie technológie-výrobná linka na spracovanie dreva
Linka na spracovanie dreva s hydraulickým rezaním a štiepaním, podávacím valcom, manipulátorom krivých kmeňov, odoberacím pásom, hydraulickým drapákom, riadiacou jednotkou s meraním spracovaného množstva, čističom dreva
CNC fréza
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks CNC frézy a 1 ks drôtovej rezačky podľa požadovanej technickej špecifikácii.
Inovácia výroby v spoločnosti VERMAR s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie prístrojov a zariadení na spracovanie mäsa. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Vertikálne obrábacie centrum CNC
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu ROZVOJ PODNIKANIA SPOLOČNOSTI STROJOP, s. r. o.. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. 1.Logický celok č. 1 - Vertikálne obrábacie centrum CNC. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou ...
CNC vŕtacie centrum s automatickým navracacím systémom
Predmet zákazky je delení na 2 časti, pričom ide o dodanie vertikálneho CNC vŕtacieho centrum s automatickým navracacím systémom a dodanie CAD CAM softwarového systému. Viď. bližšiu špecifikáciu predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
CNC hydraulický ohraňovací lis
Predmetom zákazky je dodávka 2 inovatívnych technológií a to: 1.CNC hydraulický ohraňovací lis 2.Zváracie zdroje Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti: Časť 1. predmetu zákazky - CNC hydraulický ohraňovací lis Časť 2. predmetu zákazky Zváracie zdroje Podrobné vymedzenie predmetu zákazky a jednotlivých časti predmetu zákazky je uvedené v ...
Vertikálne obrábacie centrum
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup technológie a podpora konkurencieschopnosti v spoločnosti DELKOV, s.r.o.. Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti: 1.Predmetom zákazky je dodávka technológie to konkrétne: Vertikálne obrábacie centrum. Podrobný popis je uvedený v ...