Dodávka a instalace linky na výrobu suchého granulátu
Dodávka a instalace výrobní linky na výrobu suchého granulátu (granulátor, fluidní sušárna, kónický mlýn, homogenizátor) včetně veškerého příslušenství.
Rámcová dohoda - Dodávka teleskopických manipulátorů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ, přičemž celkem se jedná až o 2 stroje. Zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení servisních služeb na dodaných strojích.
Pogumování tiskových válečků, Německo
Vážené dámy a pánové, prosím, pošlete mi nabídku na pogumování tiskových válečků starého knihtiskového stroje. S přátelskými pozdravy Thomas Henning
Věznice Jiřice - dodávka materiálů pro výrobu kancelářského nábytku
Předmětem veřejné zakázky je pořízení materiálů a věcí pro výrobu kancelářského nábytku na základě rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem
Dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí
Předmětem plnění zakázky je dodávka studeného bloku pivovarské technologie včetně montáže, instalace a propojení jednotlivých částí a zajištění potřebné dokumentace pro řádný provoz v místě provozu Zadavatele.
Nákup traktora s príslušenstvom - Nižná Myšľa
Predmetom zákazky je dodávka a uvedenie do prevádzky traktora s príslušenstvom, ktoré pozostáva z čelného nakladača, štiepkovača, hákového nosiča kontajnerov a vlečky s hydraulickou rukou a otočným drapákom.
Dodávka komponent SMT linky
Předmětem výběrového řízení je dodávka specifikovaných komponent SMT linky včetně instalace, zprovoznění, školení obsluhy, technické podpory, testovacího provozu, balení a dopravy včetně pojištění do sídla zadavatele. Požadované komponenty SMT linky v provedení in-line: -Osazovací automat/y desek plošných spojů (1 ks či ...
Zabezpečenie servisných služieb digitalizačného zariadenia Witikon MDS pre Digitalizačné centrum M S
Predmetom služby je poskytovanie úkonov vedúcich k zabezpečeniu neprerušovaného chodu digitalizačného zariadenia a to najmä: 1.poskytovanie záručného a pozáručného servisu 2.poskytovanie pravidelného preventívneho servisu 3.riešenie udalostí narušujúcich riadne užívanie a prevádzkovanie zariadenia 4.poskytovanie nových verzií (upgrade, ...
Nákup CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva ll
Predmetom zákazky je nákup technologického vybavenia v rámci projektu Drevené stavby inovatívnou technológiou. Predmetom zákazky je obstaranie CNC výrobnej linky na spracovanie masívneho dreva. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných ...
Dodávka žací trojkombinace pro ZS Květušín
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje dle technické specifikace pro potřeby zadavatele. Součástí předmětu plnění je zabezpečení servisních služeb na tomto stroji. Součástí předmětu plnění je také montáž všech výbav a příslušenství dle požadované technické specifikace, zprovoznění stroje, vč. jeho agregace s traktorem kupujícího, proškolení ...
Sada středních manipulátorů s lineárním pojezdem
Předmětem zakázky je dodávka sady tří středních šestiosých manipulátorů, z toho dvou na lineárním pojezdu a jednoho samostatně stojícího. Dodávka obsahuje samotné manipulátory, řídicí jednotky, dálkové ovládání (teach pendant). U manipulátorů na lineárním pojezdu řídicí systém umožní současný plně synchronizovaný pohyb obou manipulátorů a lineární ...
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch.
Práce postřikovače s dovozem vody
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení služeb Práce postřikovače s dovozem vody. Jedná se o kvalitní aplikace přípravků na ochranu rostlin s dovozem vody na rok 2021 až 2023. Rozsah provedení postřiků na kalendářní rok je cca 9 000 ha ošetřované plochy dle potřeby a vývoje porostu za daný rok. Uvedené služby budou plněny dle aktuální potřeby ...
Technologická linka na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodávka novej technologickej linky na spracovanie mäsa. Opis predmetu zákazky je podrobne špecifikovaný v Súťažných podkladoch.
Rozšíření závlahového detailu Zálezlice
Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
Kompostáreň Modrý Kameň - technika
Predmetom zákazky je dodanie techniky pre novovybudovanú kompostáreň Mesta Modrý Kameň. Zákazka pozostáva z dodania Traktora s príslušenstvom, ktorým je Drvič drevnej hmoty a Prekopávač kompostu pre traktor. Traktor musí byť kompatibilný s príslušenstvom. Súčasťou dodávky je aj dodanie na miesto realizácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie.
Univerzální kolový traktor pro pohon půdní frézy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového univerzálního kolového traktoru pro pohon půdní frézy. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
CNC obrábacie centrum
Predmetom zákazky je obstaranie technologického vybavenia stolárskej dielne v nasledovnom rozsahu: 1.časť predmetu zákazky -CNC obrábacie centrum 1 ks 2.časť predmetu zákazky - 3D softvér k CNC obrábaciemu centru 1 ks 3.časť predmetu zákazky - širokopásová brúska 1 ks 4.časť predmetu zákazky - Kombinovaná zrovnávacia hrúbkovacia fréza 1 ...
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Ofsetový tlačový stroj na tlač hárkov mokrým a suchým ofsetom
Širokopásmová brúska
Predmetom zákazky je dodanie strojov do stolárskej výroby a to širokopásmovej brúsky a CNC obrábacieho centra. Bližšie informácie k technickým špecifikáciam sú uvedené v súťažných podkladoch
Dodávka 2+2 ks průmyslových robotů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2+2 ks průmyslových robotů; přesná specifikace robotů je uvedena v Příloze č. 6 - Vymezení předmětu veřejné zakázky. (Celý text s ohledem na nedostatečný rozsah tohoto oddílu je uveden níže v oddílu "II.2.4) Popis zakázky")
Kráčející roboty
Předmět veřejné zakázky je dodávka tří šestinohých kráčejících robotů, každý s ramenem a chapadlem s pěti řiditelnými stupni volnosti, tří čtyřnohých kráčejících robotů, více paprskových laserových dálkoměrných senzorů a palubních výpočetních jednotek a senzorového vybavení. Více viz Zadávací dokumentace.
Stĺpový homogenizátor/mixér + náhradné nádoby
Predmetom zákazky je dodanie moderných výrobných kapacít pre produkciu potravín (v minulosti označovaných ako potraviny na osobitné výživové účely) a výživových doplnkov. Predmetom zákazky je kompletné vybavenie výroby výrobných liniek a komponentov na výrobu tabliet, kapsúl, práškových zmesí balených do dóz alebo sáčkov, vrátane pomocného ...
Obstaranie obrábacích strojov
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok - vybavenie pre vyučovanie programovania CNC frézovania a sústruženia. Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Samochodný kombajn na sklizeň hroznů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka samochodného kombajnu na sklizeň hroznů v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.