Poptávám klimatizaci do zubní ordinace
Poptávám návrh na klimatizaci (příp. filtraci vzduchu) pro dvě zubní ordinace.
Pracoviště výroby jader II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště výroby jader. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele.
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: - vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ-nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, - přístavba a nástavba, nový krov, střecha, - zateplení fasády, - nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, - nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, ...
Kolej Jarov I. D - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Kolej Jarov I. C - Rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen a stoupaček a kompletní vzduchotechniky, to znamená výměna stoupacích větví vzduchotechniky a zdravotechnické instalace, včetně rekonstrukce koupelen, a to na základě projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2 ZD
Poptávám instalaci digestoře do restaurace
Poptávámt společnost, která nainstaluje systém digestoře pro kuchyňský prostor restaurace o ploše 95m2 ve Zlíně
ČVUT FJFI - Rekonstrukce poslucháren objektu Trojanova 339
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce poslucháren 101 a 201. Posluchárny se nacházejí v secesním objektu stojícím v oblasti památkové rezervace. Rekonstrukcí a modernizací poslucháren a k nim přilehlých vstupních prostor jim bude navrácen původní secesní vzhled a zároveň vytvořeno příjemné prostředí pro studenty. Součástí ...
Úprava Multifunkční haly ŠZP ŽABČICE
Předmětem veřejné zakázky je provedení dodávky a montáže technologií hrazení a větrání, včetně souvisejících stavebních prací, v rozsahu projektové dokumentace a soupisu prací vč. výkazu výměr, kterými dojde k úpravě stávající multifunkční haly pro zvířata s možností předvádění skotu pro účely výuky. Nově zde budou v jedné části ustájeny zasušené ...
Stavební úpravy ZŠ Koperníkova, Teplice - instalace systému nuceného větrání
Předmětem projektu jsou stavební úpravy v základní škole, jež zahrnují návrh větrání učeben_prostor určených pro shromažďování dětí, pomocí nových VZT jednotek umístěných v daných učebnách pod stropem, v novém SDK podhledu. Součástí projektu je i návrh nových elektroinstalací související s větráním, odvod kondenzátu do stávající kanalizace a ...
Dodání a výměna Hepa filtrů třídy H13, H14
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace Hepa filtrů H13 a H14 do septických, aseptických a superaseptických prostorů FNUSA včetně všech souvisejících služeb a prací a uvedení do provozu. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je instalace nových filtrů, zaregulování, defektoskopie a validace prostor dle ISO 14644-1:2019, ...
Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Predmetom dodávky sú nasledovné zariadenia: Rekuperačná jednotka, typ 1, Rekuperačná jednotka, ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
Oprava budovy F1 v areálu Technické univerzity v Liberci. Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty.
Nové klimatizace v rámci vybraných pracovišt VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do určených prostor v objektech zadavatele (uvedených v zadávací dokumentaci) a demontáž, včetně ekologické likvidace, stávajících klimatizačních zařízení, včetně souvisejících prací.
Václavské náměstí 51-Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů - realizace
Předmětem plnění VZ je rekonstrukce páteřní sítě celého objektu domu Václavské náměstí 1282-51, Praha 1. Specifikace předmětu plnění je vymezena v projektové dokumentaci zpracované společností GiTy a.s. Mariánské náměstí 1, 617 00, Brno v 09-2020, která je přílohou této zadávací dokumentace. Souhrn prací: Kompletní provedení páteřních rozvodů ...
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací v prostorách stávající budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostorách určených pro ...
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B umístěných v objektu Ústředí VZP ČR, Orlická ...
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.
Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace
Předmětem této veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) na odsunových severní části Aglomerace. Je požadováno je řešit novou optimalizovanou odsávací potrubní sítí stávajících odprašovacích zařízení odsunových cest, která bude respektovat stávající technologii odsunu aglomerátu a zajistí vyšší účinnost ...
Centrální zdroj tepla a chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního zdroje tepla a chladu. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v 1.PP objektu C ÚHKT napojena na centrální kotelnu, zdrojem chladu bude bloková chladící jednotka na střeše objektu C ÚHKT. Zdroj bude zásobovat teplem a chladem novostavbu objekt D a rekonstruovaný objekt A ÚHKT. V ...
UK-LF3-Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK-3. LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky („VZT“), rekonstrukci trafostanice a instalaci aktivního hromosvodu v budově Objednatele na adrese Ruská 87, Praha 10. ...