Kontrola a servis klimatizací
Kontrola a servis klimatizací na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky
Snížení energetické náročnosti ZŠ, Železnická 460, Jičín - instalace VZT v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně ZŠ Železnická za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Snížení energetické náročnosti MŠ Máj, Jičín - instalace vzduchotechniky v kuchyni
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky kuchyně MŠ Máj za nové VZT jednotky a s tím související menší stavební úpravy.
Oprava MaR P1, P2, Q1, M2, WE
Předmětem zakázky je provedení oprav MaR ve výměníkových stanicích a strojovnách vzduchotechniky v areálu FNOL, jedná se o budovy P1, P2, Q1, M2, a WE. Součástí zakázky je výměna stávajících rozvaděčů, regulátorů, software, modulů a doplnění rozvaděčů dle požadavků popsaných v technické dokumentaci a ve výkazu výměru. Dále bude ...
Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement
Předmět Veřejné zakázky je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělen do dvou samostatných částí, kterým odpovídají jednotlivé části plnění Veřejné zakázky, a to následovně: Část A: Řízení osvětlení, řízení úpravy vnitřního vzduchu, zabezpečení, elektromanagement, diagnostika ventilátoru Část B: Řízení pneumatických a elektrických pohonů Každá část ...
Dodávka rekuperátoru
Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka rekuperátoru (tepelného výměníku) pro experimentální smyčku CO2.
VZT s rekuperací do školní budovy v obci Červená Voda
Pořízení a instalace systému větrání s rekuperací do školní budovy vč. řešení elektro a měření a regulace pro VZT a otopnou soustavu. 7 ks VZT jednotek o celkovém výkonu min. 23 000 m3/h: - VZT1.1.1 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.1.2 - průtok vzduchu min. 4900 m3/h, účinnost min. 79 % - VZT 1.2. - průtok vzduchu ...
Montáž klimatizačných zariadení druhá etapa
Predmetom zákazky je montáž klimatizačných zariadení do deviatich objektov VšZP, a. s., realizáciu zákazky požadujeme vykonať na základe zmluvy o dielo (ďalej len Zmluva) a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria prílohu č.2 a č.3 súťažných podkladov.
Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Klimatizační jednotka a vestavby operačních sálů
Předmětem plnění jsou stavební práce v souvislosti s rekonstrukcí operačních sálů a dodávka a instalace klimatizační jednotky a s ní spojených stavebních prací (vestavba do operačních sálů včetně nezbytných elektrorozvodů).
Výměna chladící jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chladící jednotky pro budovu VIDA science centra, Brno, Křížkovského 554/12, zahrnující demontáž stávající chladící jednotky, dodávku, následnou montáž nové jednotky a zkoušku provozu dle technické zprávy (Strojně technologická část + Elektro a MaR).
Poptávám servis klimatizace
Potřebuji servis klimatizace LG, zdá se mi, že ne úplně dobře topí.
VZ na dodání technologie pro snížení pachových látek
Předmětem zakázky je dodávka souboru technologií pro snížení pachových látek: VITERRA - ODSÁVÁNÍ, FILTRACE A DEZODORIZACE Z PROVOZU LISOVNY. Vzduchotechnické zařízení má za úkol zajistit odtah vzdušiny od výrobního zařízení a nově instalované cyklonové odlučovače potom zajistí snížení TZL takovým způsobem, aby nebyl překročen maximální přípustný ...
Poptáváme odsavač nečistot vzniklých při frézování PVC a plexiskla
Dobrý den, potřebujeme poradit s výběrem odsavače nečistot "špon" z PVC a plexiskla vzniklého při frézování těchto materiálů. Dále potřebujeme kompletní odsávací systém od odsavače až po stroj. Délka vedení trubek je cca 15 metrů a z toho od odsavače 9 metrů v hladkém PVC o průměru 100mm a zbytek ke stroji je cca 6 metrů, přičemž vývod ze stroje ...
Servis a údržba kompletu VZT na T12
Cílem této zakázky je výběr poskytovatele pravidelné údržby, kontrolních a servisních prací a oprav na vzduchotechnických, klimatizačních a chladicích zařízeních v budově Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně na adrese Technická 12, 616 00 Brno. Tato údržba spočívá zejména v pravidelných prohlídkách 2x za rok, a to včetně ...
Poptáváme klimatizaci do bytu
Poptáváme klimatizaci do bytu Na Valtické v Břeclavi. Jednalo by se o jednu jednotku a 2 klimatizace, jednu na 20m2 a druhou pro 12m2. Prosím o cenovou nabídku. Děkuji Michlová Adriana
Nemocnice Kadaň  Úprava jednotek VZT na OS
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. zhotovení díla dle projektové dokumentace přílohy č. 3 ZD.
ZŠ - energeticky úsporná opatření
Předmětem veřejné zakázky na dodávky jsou projekční práce spočívající ve zpracování dokumentace pro provedení stavby, dodávka fotovoltaických panelů vč. montáže, nového zdroje vytápění a vzduchotechniky, včetně souvisejících montážních a instalačních prací, za současného poskytování energetických služeb s cílem snížení spotřeby energií v objektu ...
Klimatizace v budovách D1 a D2 v posledních patrech
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy o dílo na dodávku klimatizace v budovách D1 a D2 v posledních patrech, a to v rozsahu dle projektové dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek pre Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky
Montáž vnútorných klimatizačných jednotiek na 1.NP až 5. NP a montáž vonkajších jednotiek systému VRV.
Umístění vzduchotechniky s rekuperací do ZŠ Hulín
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vzduchotechniky s rekuperací do budovy ZŠ Hulín. Zařízení bude zajišťovat přívod vzduchu do 1. NP (kuchyně a jídelny). Přívod vzduchu bude zajišťovat VZT jednotka umístěná v 1.PP (rozměry max. 2500 x 1290 mm, výška max. 1810 mm).
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v nasledovnom rozsahu : - Plánovaná oprava vzduchotechnických zariadení a klimatizácií - Servis vnútorných klimatizačných jednotiek - Servis vonkajších klimatizačných jednotiek - Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav - Servis ...
Poptávám návrh rekuperace do novostavby rodinného domu
Poptávám firmu pro navržení rekuperace do novostavby rodinného domu. Děkuji.
Klimatizace, Německo
Potřebuji klimatizaci pro 5 pokojů cca 200m2 včetně zimní zahrady v rodinném domě včetně montáže. 09423 Gelenau,Deutschland Heiko Cieslok, 015205166666
FN Motol - Dodávky filtračních prvků do vzduchotechnických zařízení II
Předmětem plnění této veřejné zakázky dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Cenová tabulka v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je zabezpečení průběžných dodávek kapsových filtrů a HEPA filtrů do jednotek vzduchotechniky pro FN Motol.
Výměna chladící jednotky vody pro vzduchotechniku OSTRAVAR ARÉNY
Předmětem zakázky je dodání a výměna chladicí jednotky vody pro vzduchotechniku umístěné ve sportovní hale Zadavatele (Ostravar Aréně) za účelem zvýšení regulačního rozsahu chladicího výkonu stávajícího systému čímž dojde k úsporám elektrické energie pro pohon jednotek na chlazení vody. Podrobně je předmět zakázky popsán v technické specifikaci, ...