Chlazení a klimatizace objektů v MNO II
Výměna a doplnění nových 120 klimatizačních jednotek v různých objektech Městské nemocnice Ostravy.
FN Motol - centrální zdroj chladu pro objekt A - VZT a chlazení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, na jejímž základě bude realizován projekt s názvem „FN Motol - centrální zdroj chladu pro objekt A - VZT a chlazení“
Bystřice pod Hostýnem, budova 24 - rekonstrukce vbzduchotechniky a přestavba lékárny - PD
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání stvebního povolení pro stavbu; zpracování dokumentace pro provádění stavby; zajištění autorského dozoru; zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem
Pořízení decentrální vzduchotechniky: 5 samostatných VZT jednotek o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 3x max. 1500 m3/h a 2x max. 2505 m3/h s účinností min. 90 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem.
FN Plzeň - Zařízení pro ochlazování staveb II
Předmětem díla je dodávka a montáž systému chlazení pomocí nástěnných nebo kazetových jednotek systému split nebo multisplit s teplonosným mediem R32, R410A pro chlazení jednotlivých vybraných prostor v areálu FN Plzeň - Lochotín a v areálu FN Plzeň - Bory, dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace s názvem „Fakultní nemocnice Plzeň - ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívno-prevádzkovej budovy ŠÚ SR v Trenčíne
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových múrov, stropu v suteréne, stropu na prízemí a podlahy v podkroví v súlade s platnými teplo technickými normami, elektroinštalácie vrátane výmeny svietidiel zabezpečujúcich úsporu elektrickej energie, hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému s rekonštrukciou kotolne a rekuperácia ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy v obci Veľké Blahovo, ktorý sa nachádza v centrálnej časti obce, ktorá spočíva v zateplení fasády a strechy objektu, vo výmene všetkých výplní otvorov, v inštalácii tepelného čerpadla vzduchu voda a rekonštrukcii teplovodného vykurovacieho systému. Osadením ...
Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího vzduchotechnického zařízení za nové, s využitím rekuperace odpadního tepla (vzdochotechnické, kondenzační jednotky, VZT rozvody, atd.), včetně návrhu měření a regulace systému. Bližší specifikace je v projektové dokumentaci "Výměna vzduchotechnického zařízení ve Školní jídelně Ivančice", zpracovaná ...
Rámcová dohoda na upgrade systému topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR
Realizace modernizace systému vytápění a chlazení budovy GŘ HZS ČR dle zpracované projektové dokumentace.
Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka technologie chlazení datového centra a souvisejících zařízení, včetně montáže.
Chlazení kancelářských prostor, serverovny a UPS na Ústředí VoZP ČR a na pobočce VoZP ČR Olomouc II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna, instalace a doplnění chladících zařízení v kancelářích, serverovny a UPS ve vybraných objektech VoZP ČR. Předmětem plnění je také poskytování servisu předaného díla po dobu záruční doby včetně zajištění veškerých prohlídek a revizí, které jsou vyžadovány příslušnými právními předpisy.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti materskej školy Kukučínova Vranov n.T.
Predmetom realizácie sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti pavilónu A a pavilónu B2,C,D materskej školy, obsahujúce: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií - dodatočné zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie strechy, výmena ...
Rekonstrukce budovy Městského úřadu Jílové
Předmětem veřejné zakázky je odvlhčení objektu, zřízení šikmé rampy do objektu, klimatizování prostor, drobná úprava dispozice 1.NP, snížení energetické náročnosti budovy s opravou balkónu (rizalitu), výměna výplní otvorů, oprava krovu, centralizace topného systému.
Městys Měřín - Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace základní školy v Měříně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 - Výměna výplní otvorů, SO 02 - Bezbariérové prvky stavby, SO 03 - Modernizace vstupu a šaten, SO 04 - Vzduchotechnika kuchyně, SO 05 - Vykládací rampa u školní kuchyně. Dále viz zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia ineriéru budovy Krajskej prokuratúry Košice
Rekonštrukcia má prebiehať v priestoroch budovy Krajskej prokuratúry (bývalej budovy Slovenskej sporiteľne) na Štúrovej ul. č. 5 v Košiciach. Jej cieľom je prispôsobenie súčasného stavu potrebám Krajskej prokuratúry. Plánované interiérové zmeny nevyžadujú zásah do nosného systému budovy. Navrhovanými stavebnými úpravami vzniknú nové kancelárie a ...
ZZS hl. m. Prahy - Revitalizace modulu pro HN GOLEM - 2019
Celková revitalizace modulu pro likvidaci hromadných neštěstí „GOLEM“. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Smlouva o dílo. Součástí revitalizace modulu bude úprava čelních stěn triážních pracovišť, klimatizační jednotky pro tato pracoviště, rekonstrukce vnitřního a vnějšího osvětlení, úprava rozvodů instalací a jejich modernizace, dále ...
Servis kogeneračních jednotek pro ÚVN
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování kompletních servisních služeb 3 ks kogeneračních jednotek a údržby, tj. zařízeních umístěných v areálu zadavatele a ve vlastnictví zadavatele po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti Servisní smlouvy.
VOŠ ekon., soc. a zdravotnická, OA, Stř. pedag. škola a SZŠ, Most, rekonstrukce bazénu a tělocvičny
Předmětem této VZ jsou stavební práce nutné k dokončení celé rekonstrukce bazénu a tělocvičny. Jedná se hlavně o vybavení vzduchotechnických prvků dle současných norem a technických požadavků v prostoru skladování chemikálií nutných k údržbě bazénové technologie, vyhotovení technologického plánu a plánu údržby včetně zapracování do manuálu ...
Městys Měřín - Stavební úpravy a modernizace ZŠ Měřín
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a modernizace základní školy v Měříně. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební objekty: SO 01 - Výměna výplní otvorů, SO 02 - Bezbariérové prvky stavby, SO 03 - Modernizace vstupu a šaten, SO 04 - Vzduchotechnika kuchyně, SO 05 - Vykládací rampa u školní kuchyně. Dále viz zadávací dokumentace.
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A3 a KH3
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A3 a KH3 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Rekonstrukce částečně zasahuje do budov A4 a A5. V budovách dojde ke kompletní výměně TZB (vnitřní rozvody silno a slabo proudu, zdravotechniky, částečně přesun několika těles ...
Pracoviště apretace odlitků - Část PS03b - Pracoviště tryskání velkých a středních odlitků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště apretace odlitků.
Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž komponent systému měření a regulace pro řízení vzduchotechnických jednotek udržujících vnitřní klima ve výstavních prostorách Kláštera sv. Anežky České a v Paláci Kinských. Podrobnější informace k předmětu plnění jsou uvedeny v souboru dokumentů označených jako Technická specifikace (Příloha č. 2 ...
Rekonstrukce KOCHK
Předmětem rekonstrukce jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, požárně bezpečnostní, zdravotně - technické instalace, vytápění, rozvody chladu, silnoproudá elektrotechnika, slaboproudá elektrotechnika, rozvody medicinálních plynů, vzduchotechnika, měření a regulace, zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou. Součástí ...
Chlazení budovy D1, 1.NP - 3.NP
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace nových chladících jednotek umístěných v ambulancích, sesternách a pokojích pacientů v budově D1 1.NP- 1IK ambulance,2.NP- odd.1-1IK, 3.NP- odd.44-REHAB.