Lineární zavlažovače
4 ks lineárních zavlažovačů
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine
Stavba je členená na stavebne objekty. SO 01 Atletická drahá, dl. 250m SO 02 Viacúčelové ihriska SO 03 Umele osvetlenie SO 04 Automatická závlaha Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zavlažovačů o 4 nové stroje pásové závlahy. Nové zavlažovače s delším návinem až 550 (2 ks) a 450 (2 ks) m a světlostí 110 (100) mm řízené počítačem zkvalitní i zvýší produktivitu závlahy.
Nákup lineárního zavlažovače
Lineární zavlažovač pro závlahu polních plodin a trubkový rozvod pro přívod závlahové vody
Rozšíření kapkové závlahy Dolánky
Kapková závlaha na plochu 2 ha s možností cíleného přihnojení- bližší údaje na profilu zadavatele
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (6 ks) s délkou hadice 570 m vč. potrubí a příslušenství
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
Nákup lineárních zavlažovačů - Šanov nad Jevišovkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a) lineárního zavlažovače o délce 419 metrů b) lineárního zavlažovače o délce 250 metrů
Rozšíření závlahového detailu Zálezlice
Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
Modernizace čerpací stanice Lysá nad Labem
Jedná se o soubor dodávek technologie a drobných stavebních úprav v rámci modernizace čerpací stanice závlahové vody.
Modernizace závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 30 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Jde o nákup mobilního odstředivého čerpadla, lineárního zavlažovače složeného z mostových dílců. Také o nákup centrálních pivotů z toho 2 kusy s celkovou délkou každého zavlažovače minimálně 260m včetně koncového přesahu a s ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému 7 nových závlahových nádrží, které budou sloužit k uskladnění dodávané závlahové vody. Předpokládá se částečné využití dešťové vody, která bude přečerpávána do závlahových nádrží ze záchytné venkovní nádrže. Tato voda bude postupně použita v závlahovém procesu jako čistá voda s minimálním obsahem živin. V ...
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zavlažovací systém - Velký Karlov
- Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (5 ks) s délkou hadice 750 m - Velkoplošný mobilní závlahový systém - komplet na plochu 150 ha
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...
Výstavba závlahového systému - Farma Božice s.r.o.
Jedná se o dodávku 5 kusů pásových zavlažovačů a dodávku trubkové velkoplošné závlahy na 150 ha
Poptávám realizaci závlahového systému
Poptávám realizaci závlahového systému na březen či duben.
Dodávka pivotového zavlažovače
IV.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pivotového zavlažovače o minimální délce 550 metrů. Bližší specifikace dodávky je uvedena v Cenové nabídce (položkovém rozpočtu) v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 20 ha půdy. Spon postřikovačů 15 * 15 metrů, závlahové větve délka max 100 metrů.
Pořízení závlah firmou BRAMKO, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: • 5x pásový zavlažovač • 1x mobilní čerpací stanice • 2x automatická filtrační stanice včetně páteřního rozvodu typu lay-flat • 3x bubny na smotávání přenosného potrubí
Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný BRAMKO
Předmětem zakázky je pořízení dvou lineárních samojízdných zavlažovačů dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele (součástí návrhu kupní smlouvy).
Pořízení závlah firmou Semická s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří 5x pásový zavlažovač 500m/110mm, 1x mobilní čerpací stanice vody, 2x filtr kapkové závlahy, 3000m potrubí typu lay-flat a 3x buben pro namotání přenosného potrubí typu lay flat.
Rozšíření závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 40 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Trubková závlaha bude tvořená trubními rozvody umístěnými na povrchu zavlažovaného pozemku. K trubkovým rozvodům budou připojeny postřikovače, které zajistí rovnoměrnou zálivku zavlažovaného pozemku. Jdetaké o pořízení kapkové ...
Rozšíření závlahového detailu
Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele