Rozšíření závlahového detailu Zálezlice
Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
Modernizace čerpací stanice Lysá nad Labem
Jedná se o soubor dodávek technologie a drobných stavebních úprav v rámci modernizace čerpací stanice závlahové vody.
Modernizace závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 30 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Jde o nákup mobilního odstředivého čerpadla, lineárního zavlažovače složeného z mostových dílců. Také o nákup centrálních pivotů z toho 2 kusy s celkovou délkou každého zavlažovače minimálně 260m včetně koncového přesahu a s ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému 7 nových závlahových nádrží, které budou sloužit k uskladnění dodávané závlahové vody. Předpokládá se částečné využití dešťové vody, která bude přečerpávána do závlahových nádrží ze záchytné venkovní nádrže. Tato voda bude postupně použita v závlahovém procesu jako čistá voda s minimálním obsahem živin. V ...
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zavlažovací systém - Velký Karlov
- Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (5 ks) s délkou hadice 750 m - Velkoplošný mobilní závlahový systém - komplet na plochu 150 ha
Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i ...
Výstavba závlahového systému - Farma Božice s.r.o.
Jedná se o dodávku 5 kusů pásových zavlažovačů a dodávku trubkové velkoplošné závlahy na 150 ha
Poptávám realizaci závlahového systému
Poptávám realizaci závlahového systému na březen či duben.
Dodávka pivotového zavlažovače
IV.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pivotového zavlažovače o minimální délce 550 metrů. Bližší specifikace dodávky je uvedena v Cenové nabídce (položkovém rozpočtu) v Příloze č. 5 Výzvy k podání nabídek.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 20 ha půdy. Spon postřikovačů 15 * 15 metrů, závlahové větve délka max 100 metrů.
Pořízení závlah firmou BRAMKO, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: • 5x pásový zavlažovač • 1x mobilní čerpací stanice • 2x automatická filtrační stanice včetně páteřního rozvodu typu lay-flat • 3x bubny na smotávání přenosného potrubí
Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný BRAMKO
Předmětem zakázky je pořízení dvou lineárních samojízdných zavlažovačů dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele (součástí návrhu kupní smlouvy).
Pořízení závlah firmou Semická s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří 5x pásový zavlažovač 500m/110mm, 1x mobilní čerpací stanice vody, 2x filtr kapkové závlahy, 3000m potrubí typu lay-flat a 3x buben pro namotání přenosného potrubí typu lay flat.
Rozšíření závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 40 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Trubková závlaha bude tvořená trubními rozvody umístěnými na povrchu zavlažovaného pozemku. K trubkovým rozvodům budou připojeny postřikovače, které zajistí rovnoměrnou zálivku zavlažovaného pozemku. Jdetaké o pořízení kapkové ...
Rozšíření závlahového detailu
Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Závlaha Božice – České Křídlovice
- Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (4 ks) s délkou hadice 650 m - Závlahový systém lineární zavlažovač - komplet (1 ks) s délkou rámu cca 300 m - Podzemní závlahový systém - komplet na plochu 2 ha o sponu 0,75 cm
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Údržba závlahových systémů a vodních prvků
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav závlahových systémů a komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav vodních prvků, včetně elektrozařízení, ve veřejných parcích, na veřejných dětských hřištích na území městské části Praha 2. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1.Údržba závlahových ...
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti: I.časť : Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému v Parku M. R. Štefánika v Leviciach II.časť: Prevádzka a údržba fontán, závlahového systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov v Leviciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávka tovarov vrátane ich dopravy, montáže, inštalácie a funkčného odskúšania a zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: 1. rekonštrukcia strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti závlahovej čerpacej stanice a stavebné úpravy závlahy 2. dodávka, montáž a funkčné ...
Nákup pásových zavlažovačů a lineáru
Jedná se o dodávku následujících strojů: Pásový zavlažovač délka hadice 520 m a průměr hadice 110 mm - 4 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 620 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 720 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Lineární pivot 1 kus