Obnova závlahového systému, Skorkov, Otradovice
Předmětem zakázky jsou stavební práce na projekt Obnovy závlahového systému (Skorkov, Otradovice)
Retenční nádrže a závlahový systém, náměstí II
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy parku. Akumulační nádrže řeší osazení akumulační nádrže, ...
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami) s jednotným polomerom 36,5 m - vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom hrúbky 10-13 mm kladeným na drenážny asfaltobetón a s technickými sektormi vrátane technického a materiálneho vybavenia, ...
Čerešňový sad - Legionárska (park Legionárska)
Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného priestranstva na rohu Radlinského a Legionárskej ulici, vrátane spevnených plôch, výsadby novej zelene, vybudovanie verejného osvetlenia, vrátane elektrickej prípojky, závlahového systému, športoviska, zasakovacieho systému pre dažďovú vodu.
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému 7 (slovy: sedmi) nových závlahových nádrží, které budou sloužit k uskladnění dodávané závlahové vody. Předpokládá se částečné využití dešťové vody, která bude přečerpávána do závlahových nádrží ze záchytné venkovní nádrže. Tato voda bude postupně použita v závlahovém procesu jako čistá voda s ...
Nákup pásových zavlažovačů - Hrušovany nad Jevišovkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks pásových zavlažovačů o délce hadice 450 metrů s průměrem 90 mm, vstupní tlak min. rozpětí 3,5 - 11 bar s doplňky (hadice, filtry, ventily, stativ, vodoměr).
Pořízení závlah firmou Zelenina Polabí a.s.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému.
Rekonštrukcia atletickej dráhy a sektorov na štadióne v Piešťanoch
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii atletického oválu (dĺžky 400 m so 6 dráhami, bežeckou rovinkou 135 m so 6 dráhami) s jednotným polomerom 36,5 m - vybudovanie športoviska s umelým polyuretánovým povrchom hrúbky 10-13 mm kladeným na drenážny asfaltobetón a s technickými sektormi vrátane technického a materiálneho vybavenia, ...
Obnova závlahového systému
Předmětem zakázky jsou stavební práce na projekt Obnovy závlahového systému (Skorkov, Otradovice)
Retenční nádrže a závlahový systém
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy parku. Akumulační nádrže řeší osazení akumulační nádrže, ...
Lineární zavlažovače
4 ks lineárních zavlažovačů
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
Rekonštrukcia atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine
Stavba je členená na stavebne objekty. SO 01 Atletická drahá, dl. 250m SO 02 Viacúčelové ihriska SO 03 Umele osvetlenie SO 04 Automatická závlaha Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zavlažovačů o 4 nové stroje pásové závlahy. Nové zavlažovače s delším návinem až 550 (2 ks) a 450 (2 ks) m a světlostí 110 (100) mm řízené počítačem zkvalitní i zvýší produktivitu závlahy.
Nákup lineárního zavlažovače
Lineární zavlažovač pro závlahu polních plodin a trubkový rozvod pro přívod závlahové vody
Rozšíření kapkové závlahy Dolánky
Kapková závlaha na plochu 2 ha s možností cíleného přihnojení- bližší údaje na profilu zadavatele
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (6 ks) s délkou hadice 570 m vč. potrubí a příslušenství
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) - 6 ks pásových zavlažovačů 500m/110mm.
Nákup lineárních zavlažovačů - Šanov nad Jevišovkou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a) lineárního zavlažovače o délce 419 metrů b) lineárního zavlažovače o délce 250 metrů
Rozšíření závlahového detailu Zálezlice
Jedná se o dodávku 4 kusů pásových zavlažovačů
Modernizace čerpací stanice Lysá nad Labem
Jedná se o soubor dodávek technologie a drobných stavebních úprav v rámci modernizace čerpací stanice závlahové vody.
Modernizace závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 30 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Jde o nákup mobilního odstředivého čerpadla, lineárního zavlažovače složeného z mostových dílců. Také o nákup centrálních pivotů z toho 2 kusy s celkovou délkou každého zavlažovače minimálně 260m včetně koncového přesahu a s ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému 7 nových závlahových nádrží, které budou sloužit k uskladnění dodávané závlahové vody. Předpokládá se částečné využití dešťové vody, která bude přečerpávána do závlahových nádrží ze záchytné venkovní nádrže. Tato voda bude postupně použita v závlahovém procesu jako čistá voda s minimálním obsahem živin. V ...
Pořízení zavlažovacího zařízení
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: - Závlahový systém pásový zavlažovač 3kolovou konzolí - komplet (4 ks) s délkou hadice 350 m - Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (8 ks) s délkou hadice 350 m
Zavlažovací systém - Velký Karlov
- Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (5 ks) s délkou hadice 750 m - Velkoplošný mobilní závlahový systém - komplet na plochu 150 ha