Rozšíření závlahového detailu
Jedná se o nákup stavebnicové soustavy velkoplošné závlahy na výměru 40 ha. Jde o sestavu trubek, spojek a postřikovačů. Trubková závlaha bude tvořená trubními rozvody umístěnými na povrchu zavlažovaného pozemku. K trubkovým rozvodům budou připojeny postřikovače, které zajistí rovnoměrnou zálivku zavlažovaného pozemku. Jdetaké o pořízení kapkové ...
Rozšíření závlahového detailu
Předmětem zakázky je nákup 4 kusů pásových zavlažovačů, kapkové závlahy na 21 ha a 390 m trubkových rozvodů závlahové vody. Bližší údaje na profilu zadavatele
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Závlaha Božice – České Křídlovice
- Závlahový systém pásový zavlažovač - komplet (4 ks) s délkou hadice 650 m - Závlahový systém lineární zavlažovač - komplet (1 ks) s délkou rámu cca 300 m - Podzemní závlahový systém - komplet na plochu 2 ha o sponu 0,75 cm
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Centrálny park v Rohožníku
Predmetom realizácia je vybudovanie Centrálneho parku v Rohožníku Stavba sa skladá so stavebných objektov: SO 01 Búracie prace SO 02 Vodozádržné opatrenia SO 03 Rekonštrukcia spevnených plôch SO 04 Sadovnícke úpravy SO 05 Automaticky závlahový systém SO 06 Verejne osvetlenie Rozsah stavebných prác je podrobne vymedzený v spracovanom ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Údržba závlahových systémů a vodních prvků
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav závlahových systémů a komplexní zajištění pravidelné údržby a oprav vodních prvků, včetně elektrozařízení, ve veřejných parcích, na veřejných dětských hřištích na území městské části Praha 2. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: Část 1.Údržba závlahových ...
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v meste Levice
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti: I.časť : Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému v Parku M. R. Štefánika v Leviciach II.časť: Prevádzka a údržba fontán, závlahového systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov v Leviciach. Podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonštrukcia závlahy a závlahovej čerpacej stanice Oponice
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávka tovarov vrátane ich dopravy, montáže, inštalácie a funkčného odskúšania a zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti: 1. rekonštrukcia strojnotechnologickej a elektrotechnologickej časti závlahovej čerpacej stanice a stavebné úpravy závlahy 2. dodávka, montáž a funkčné ...
Nákup pásových zavlažovačů a lineáru
Jedná se o dodávku následujících strojů: Pásový zavlažovač délka hadice 520 m a průměr hadice 110 mm - 4 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 620 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Pásový zavlažovač délka hadice 720 m a průměr hadice 125 mm - 2 kusy Lineární pivot 1 kus
Intenzifikace sadu Vlčí Pole
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Vlčí Pole“, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Intenzifikace sadu Podkost
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Podkost “, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Intenzifikce sadu Horní Bousov
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Horní Bousov “, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Intenzifikace sadu Horní Bousov
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Horní Bousov “, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Intenzifikace sadu Lítkovice
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Lítkovice “, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Intenzifikace sadu Vlčí Pole
Předmětem zakázky „Intenzifikace sadu Vlčí Pole“, je dodávka nového mobilního závlahového systému s klimatizační a protimrazovou funkci. Jedná se o čerpadla, hlavní rozvody potrubí, rozvody potrubí připevněné na stávající konstrukci sadu, z nichž budou vyvedeny odbočky zakončené postřikovači nad korunami stromů.
Bezbariérové dvojihrisko na Slávií II
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Bezbariérové dvojihrisko na Slávii, vypracovanej Ing. Ivetou Rothovou v 07/2018. Predmet zákazky pozostáva z vytvorenia jednej súvislej hracej plochy na plochách súčasných ihrísk s označením 4 a 5, súčasťou stavebných prác bude odstránenie jestvujúcich ľahkých konštrukcii na ploche ...
Zajištění provozu závlahové soustavy - Kanál Krhovice-Hevlín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Kanál Krhovice-Hevlín v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty. Předmětem plnění je dále poskytování Služeb ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky
Poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Kanál K7 Trníček" a části stavby Regulační drenáž (RD) "Bulhary-Přítluky" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnou a ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba". Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, ...
Zajištění provozu závlahové soustavy, Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními ...
Revitalizácia centra obce Ohrady
Stavba pozostáva z vybudovania parku, ihriska, amfiteátru vrátane sadových úprav, závlahového systému, kanalizácie, osvetlenia. Súčasťou stavby je aj náučný chodník, tržnica a protihlukové časti stavby. Bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch a projektovej dokumentácií.
Pořízení trubkové závlahy firmou Bramko
Dodávka rychlospojkového železného potrbního systému v tomto složení: 7020x Trubka rychlospojková 6 m, 2,75" potrubí, pozink, pevná rychlospojka, PN10 2520x Postřikovač plnokruhovy? mosazny? dvoutryskovy? , dostřik 16 m při 3 bar 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Navrtávka 1" na 2,75" potrubí, pozink 2520x Napojení ...
Hledáme dodavatele vybavení pro fotbalové stadiony v Bahrajnu
Hľadáme dodávateľov interiérového vybavenia, osvetlenie, ozvučenie, vybavenie šatní, sedadla do hľadiska, zavlažovacie techniky na trávnik a iné pre výstavbu futbalových štadiónov v Bahrajne . Financie BD SBLC, jednanie B2B.