Pořízení zavlažovacího zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: 1. Pásový zavlažovač o délce návinu hadice 570 m a průměru hadice 110 mm - 16 kusů 2. Pásový zavlažovač o délce návinu hadice 360 m a průměru hadice 100 mm - 2 kusy 3. Žárově pozinkované potrubí s rychlospojkami - celková délka 4.524 m 4. Zavlažovací hydranty - 106 kusů 5. Závlahové konzole - 2 ...
Lineární zavlažovač
lineární zavlažovač 1 ks
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť - závlaha a sadové úpravy
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách II. časť - závlaha a sadové úpravy. Výsadbové práce : SO 01.2 Závlaha + SO 06 Sadové úpravy Služba: údržba záhonov, drevín a krovov v súlade s PD. po dobu 24 mesiacov.
Vodozádržné opatrenia v parku Jozefa Dekréta Matejovie vo Zvolene
Riešená stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Komunikácie - Pre rekonštrukciu parku J. D. Matejovie sú samostatne spracované nové typy komunikácií. Ide o chodníky pre peších, ktoré len z časti zostávajú v stávajúcom stave. SO-02 Zhromažďovanie dažďových vôd a závlahový systém - Vodozádržné opatrenia ako drobné lokálne zberné ...
Zahrada u MŠ, Hrušky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky prvků a řešení (např. herní prvky pro děti, venkovní mobiliář, sadové úpravy, závlahový systém, související stavební práce) vedoucích k obnově zahrady u Mateřské školy v obci Hrušky. Předmět zakázky je specifikován zadávací dokumentací, zejména pak přílohou č. 1 Projektová dokumentace, kterou vypracovala Ing. ...
Pořízení zavlažovacího zařízení II
Předmětem zakázky je dodávka závlahové techniky: 1. Pásový zavlažovač se závlahovou pistolí o délce návinu hadice 500 m a průměru hadice 110 mm - 10 kusů 2. Pásový zavlažovač se závlahovým mostem o záběru 72 m, délce návinu hadice 500 m a průměru hadice 110 mm - 3 kusy 3. Rychlospojkové ocelové potrubí o minimálním průměru DN125 - délka 2.088 m ...
Modernizace sportovního areálu - Česká Skalice - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v revitalizace a modernizace sportovního areálu Česká Skalice. Bude zřízen nový ovál s doskočištěm a nový objekt zázemí se šatnami a skladem včetně přípojek inženýrských sítí. Uprostřed oválu bude umístěno nové tréninkové hřiště s travnatým a umělým povrchem, multifunkční hřiště a hřiště ...
Revitalizácia vnútrobloku Pádivec: stavebné práce
Predmetom zákazky Revitalizácia vnútrobloku Pádivec je revitalizácia vnútrobloku ohraničeného ulicami Pádivého, Opatovská a Ivana Krasku a to v zmysle projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Kvitnúce záhrady, s.r.o. V rámci architektonického riešenia je priestor rozdelený na 6 hlavných zón Záhradka, Voda, Pre najmenších, Zvuk, ...
Trubková závlaha a napájecí potrubí Kovanice
Jde o nákup: • Trubková závlaha pro spon 18 x 18 m a výměru 10 ha • Napájecí rychlospojkové potrubí D 159 o délce 600 m • Napájecí rychlospojkové potrubí D 108 o délce 1038 m
Pásové, lineární a pivotové zavlažovače Kovanice
jedná se o nákup následujících zařízení: • Pásový zavlažovač 500-550m / 110 mm 8 kusů • Lineární mostová závlaha 1 kus • Pivotová mostová závlaha 2 kusy
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - plošná závlaha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plošné závlahy a přenosných trubek pro rozvod vody na zavlažování 5 ha půdy. Spon postřikovačů 18x18.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - pásové zavlažovače, rozvod vody, závlahové mosty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 pásových zavlažovačů a 3 ks závlahové mosty šíře 50 m se záběrem 72 m. Nové zavlažovače budou s návinem až 550 a světlostí 110 mm a řízené počítačem. K tomu bude pořízeno ještě 450 m trubního vedení.
Nákup plošné závlahy pro farmu Mochov 3. etapa - kapková závlaha
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kapkové závlahy včetně filtrace a pokladačů pro 20 ha půdy.
Úprava prostoru parku Klárov - 2. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované obchodní společnosti DIPRO, spol. s.r.o., IČO: 485 92 722, se sídlem Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 12, a dle výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v úpravě prostoru parku Klárov, zejm. v odstranění stávajících zpevněných ...
Retenční nádrže, závlahový systém a úpravy okolí
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebních objektů: SO 411 Automatický závlahový systém, SO 412 Vedení NN AZS a SO 413 Akumulační nádrže, a SO 501.2. HTÚ parku. Automatický závlahový systém řeší zavlažování sadově upravené části náměstí a parku. Vedení NN AZS je dopojení kabeláže pro řízení závlahy pro sadové úpravy náměstí a parku. ...
Nákup lineárního zavlažovače
Jedná se o nákup lineárního pivotu pro závlahu zemědělských plodin. Bližší specifikace v ZD na profilu zadavatele.
Pořízení závlahových nádrží a závlahové technologie skleníku na farmě Tušimice
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba 3 (slovy: tří) nadzemních nádrží, každá o kapacitě 1.500 m3 pro skladování a směšování dešťové vody z venkovní nádrže, vody již prošlé systémem a závlahové vody z vodního toku. Nádrže budou montované, zhotovené z ocelových panelů s pozinkovou povrchovou úpravou. Tloušťka panelů bude 6 - 8 mm. Vnitřní ...
Pořízení závlah firmou BRAMKO, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: - 9x Pásový zavlažovač - Vůz na přepravu závlahového potrubí - Písková filtrační stanice - Mobilní rychlospojkové potrubí (1500m) - 20x transportní a úložné kontejnery pro závlahové potrubí
Pořízení závlah firmou Agáta spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: - 12x Pásový zavlažovač - Automatická filtrační stanice - Nádrž na vodu - Mobilní rychlospojkové potrubí (6200m) - Mobilní čerpací stanice - Vůz na přepravu závlahového potrubí - 20x transportní a úložné kontejnery pro závlahové ...
Pořízení závlahového systému firmou Semická s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3), který tvoří následující komponenty: 1x lineální mobilní zavlažovač, 9 x Pásový zavlažovač 500/110 mm, mobilní rychlospojkové potrubí pro hlavní řády 3000 m, mobilní čerpací stanice, Systém rychlospojkové závlahy na 20 ha
Pořízení závlah firmou Pavel Pokorný - BRAMKO
Předmětem zakázky je dodávka závlahového systému (CPV kód 43323000-3) dle technické specifikace, která je zveřejněna na profilu zadavatele
Zajištění provozu závlahové soustavy  Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba" . Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zajištění provozu závlahové soustavy Podivín-Lužice I
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby poskytování Služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Podivín - Lužice I. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními vodního ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Brod-Bulhary-Valtice 8. a 9. stavba
Předmětem je poskytování Služeb spočívajících v zajištění funkčnosti a řádného a spolehlivého provozu staveb k závlaze pozemků Brod - Bulhary - Valtice - 8. a 9. stavba v souladu s manipulačním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními vodního zákona a vyhlášky č. 225/2002 ...
Zajištění provozu závlahové soustavy Kanál K7 Trníček + RD Bulhary - Přítluky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k závlaze pozemků v rámci závlahové soustavy "Kanál K7 Trníček" a části stavby Regulační drenáž (RD) "Bulhary-Přítluky" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a ...