Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Predmetom zákazky je : - vybudovanie nového potrubného prepojenia pre distribúciu tepla z CTZ Párovce do VS1 Klokočina - vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po ...

Poptávám stavbu komína

Poptávám stavbu komína

Poptávám stavbu komína SCHIEDEL ICS 50 průměr 200 v RD

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení topenářských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

TT obratisko Žellová

TT obratisko Žellová

Predmetom zákazky je oprava trolejbusovej trate obratisko Žellova zameraná na odstránenie problému s nevhodne umiestnenou elektrickou trolejbusovou výhybkou v blízkosti výjazdu trolejbusov z ulice Žellova do ulice Miletičova v Bratislave, a tým zlepšenie plynulosti prejazdu touto výhybkou na základe projektovej dokumentácie vypracovanej ...

Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně

Elektroinstalace a osvětlení v Domě dětí a mládeže Orlová-Lutyně

Rekonstrukce elektroinstalace dle projektové dokumentace zpracovanou společností SES Bohemia Engineering, a.s., Bezdrevská 539, 198 00 Praha 9.

Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru

Modernizace lázeňského domu THERMIA - vybavení interiéru

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace – kompletní vybavení interiéru šestipodlažního lázeňského domu THERMIA v Karlových Varech. Jedná se zejména o zakázkovou výrobu, dodávku a montáž dubového nábytku pro 33 pokojů (psací stoly, postele, noční stolky a další atypické dubové výrobky v množství cca 580 ks), dále zaměření výroba a montáž ...

Poptávám výrobu nábytku

Poptávám výrobu nábytku

Poptávám výrobu sklápěcí postele s lůžkem 160x200,dekor korpus ořech, přední část černá, ne systém kde postel je přístupná až po otevření bočních dveří, sklápět by se měla celá přední část. Dále skříň vedle postele 100xvýška postele,uvnitř cca 5polic, šoupací dveře 350x270,4 křídla, bíle lamino.

Energetické úspory a stavební úpravy ZŠ Vlkovice – nové vyhlášení

Energetické úspory a stavební úpravy ZŠ Vlkovice – nové vyhlášení

Předmětem této veřejné zakázky je změna dokončené stavby dvoutřídní základní školy s bytem správce a svobodárnou na Komunitní centrum.

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Stavba je navrhovaná pre nasledovné využitie : - vytvorenie priestorov pre bývanie v dvojizbových, trojizbových a jednom štvorizbovom byte - vytvorenie priestorov pre skladovanie potrieb k domácnosti - vybudovanie pomocných priestorov v suterénoch opravovanej stavby Stavba je navrhovaná v kontakte s existujúcou zástavbou rodinných domov v obci ...

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1.N.P., 2.N.P. a část 1.P.P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Hlavným účelom stavby je vybudovať komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory (ďalej len KC), ktoré bude poskytovať sociálne a komunitné služby a prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni. Projekt je zameraný na bezbariérové využívanie centra, plánovanou rekonštrukciou získame prízemie ...

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Zníženie energetickej náročnosti budov Spojenej školy internátnej

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie základových konštrukcii, zateplenie plochej strechy, stropu nad podchodom, - vybudovanie novej plynovej prípojky a plynovej kotolne, rozvodov a vykurovacích telies vrátane ...

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie fasády a strešného plášťa objektu internátu SOŠT v Poprade. Jedná sa o objekt školského internátu postavený v 60 tych rokoch. Nosná konštrukcia je klasická murovaná na pásových betónových základoch. Murivo je z plných pálených tehál murovaných na maltu cementovú. Hrúbka muriva 450-600mm. Stropy sú ...

Poptávám výstavbu zdí ze ztraceného bednění

Poptávám výstavbu zdí ze ztraceného bednění

Poptávám stavební práce. Popis prací: Výstavba zdí ze ztraceného bednění Specifikace: 1. zeď o délce 56 m a výšce 1,75 m 2. zeď o délce 48 m a výšce 1 m. Obě postaveny ze ztraceného bednění 500x300x250 dxšxv Materiál: Beton Místo realizace: Křtěnovice 13, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice Termín pro nabídky: 3.11.2017 Termín realizace: ihned

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Kovově kryté rozvaděče do 25 kV s izolací plynem SF6

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kovově krytých, typově odzkoušených rozvaděčů do 25 kV s izolací plynem SF6 v modulárním provedení. Součástí předmětu plnění je rovněž zajištění šéfmontáže objednané sestavy rozvaděčů a záruční servis. Více informací viz zadávací dokumentace uveřejněná na profilu zadavatele.

TR Příbram Brod - obnova transformovny

TR Příbram Brod - obnova transformovny

Předmětem díla je realizace stavby s názvem „TR Příbram Brod - obnova transformovny“, č. stavby IE-12-6003839, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

II. etapa sanačních prací ve společnosti Hanon Systems Autopal Services s.r.o.

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „NOVÝ JIČÍN – VISTEON, Projekt sanace“ ze září 2014 a jejího „Dodatku č. 1 sanace II. etapa Nový Jičín – VISTEON“ z října 2014, zpracované společností G-Consult, spol. s r.o. Předmětem plnění je odstranění závadného stavu spočívajícího v kontaminaci ...

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Realizace opatření ÚSES 1. část, k. ú. Zaječí

Předmětem veřejné zakázky jsou nové výsadby čtyř biocenter a jednoho biokoridoru. Záměrem obce je realizovat opatření ke zlepšení životního prostředí. Dále je předmětem následná péče po dobu 3 let a projektová dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření díla. Technické podmínky jsou stanoveny projektovou dokumentací pro provedení stavby ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Energetické úspory s využitím EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy

Energetické úspory s využitím EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy

Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC ve vybraných areálech v majetku hlavního města Prahy. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh základních opatření. Z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu maximálně 12 let. Opatření se budou týkat zejména ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Komplexní pozemková úprava Chlum nad Jihlavou

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chlum nad Jihlavou, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je : 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Jedná sa o stavebné úpravy existujúceho objektu. Stavebné úpravy z pohľadu energetickej náročnosti pozostávajú najmä zo zateplenia fasády, stropnej konštrukcie podkrovia a strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov vrátane dotknutých vnútorných a vonkajších parapetov. Taktiež s týmito úpravami dôjde i k výmene dotknutých ...

(záznamy 76/100 z 18328)  strana 4 / 734