Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin – průzkumné práce

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina ...

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku u Hlučína – I. etapa

Předmětem veřejné zakázky je realizace opatření (stavebních objektů) v lokalitě Hlučínského jezera a jeho okolí, jejichž cílem je zejm. zajištění protipovodňové ochrany řešeného území a s tím související zajištění ochrany osob a majetku, to vše s dopadem rovněž na ostravskou aglomeraci, a jeho vyčlenění z aktivní zóny záplavového území.

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny

Poptávám výrobu skleněné vitríny, závěsná a uzamykatelná, dvě police, rozměry 100x65x15cm. Dodávka do SR.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a.s.

Predmetom prác je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Mokřad Na dolinách v k. ú. Ořechov

Jedná se o vytvoření větší mokřadní plochy tvořené soustavou vodních tůní - mokřadů na pozemcích investora v k. ú. Ořechov v lokalitě „Na dolinách“, rozšiřující stávající lokální biocentrum LBC10 o novou část v souladu s územním plánem obce Ořechov. Součástí stavby je vzdouvací objekt na toku Lejtna, zajišťující příznivý vodní režim v mokřadu. ...

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

Předmětem zakázky je realizace zateplení u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 06 + 05 a SO 07 a změna vytápění u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04 a SO 06 + 05 v areálu Územního odboru Domažlice specifikované projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce. V obci Litovany, okres Třebíč, chci opravit či znovu postavit komín budovy a v bývalé koupelně zřídit finskou saunu (zednické práce). Cena dohodou.

Technologický dřevěný nábytek

Technologický dřevěný nábytek

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologického dřevěného nábytku (pracovní stoly, skříně, lavice, atd.)

Skleněná deska, Rakousko

Skleněná deska, Rakousko

Poptávám skleněnou desku na stůl 90x140cm a 4 mm nebo 6 mm silnou. Kolik by to stálo? S přátelským pozdravem Helmut Tögel

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Hledám odborníky na vyčištění kopané studny, tak aby splňovala všechny normativy pro pitnou vodu. Dále utěsnit studnu kolem obvodu skruží, tak aby se zamezilo průniku povrchové vody do studny. Nabídněte cenu, zašlete historii prováděných prací. Požaduji kvalitu a seriózní jednání.

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce

Poptávám stavební a truhlářské práce, řemeslníky na provedení oprav a rekonstrukce v RD a to omítky vnějších ploch obvodového zdiva a jiné stavební práce. Dále hledám malíře na malbu stěn a stropů vnitřních a vnějších ploch a truhláře na výrobu a montáž obložení stávajících schodů a výrobu vestavených skříň.

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Predmetom zákazky je vybudovanie nových monitorovacích vrtov v rámci projektu: Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť.

Zimný štadión - Chladenie

Zimný štadión - Chladenie

Predmetom tejto zákazky je najmä návrh, demontáž, montáž, oživenie, spustenie a skúšobná prevádzka novej technológie chladenia (výroby ľadu),výroby tepla, vodného hospodárstva, technologických oceľových konštrukcií, elektroinštalácie, automatického systému riadenia technologických procesov, detekčného systému, automatického systému varovania ...

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Predmetom zákazky je výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Poptáváme demoliční práce

Poptáváme demoliční práce

Poptávám traktorbagr s kladivem, potřebujeme rozbít cihlový podstavec o rozměru cca 5x5m. Jedná se o práci na jeden den. Lokalita Břeclav. Termín 15. 2. 2018.

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Centrum kreativního podnikání – DEPO 2015 - DÚR, DSP, DPS

Předmětem této zakázky je provedení inženýrsko geologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí a územního souhlasu na přípojky inženýrských sítí, zpracování dokumentace pro stavební povolení vč. složky ...

Poptávám malířské práce

Poptávám malířské práce

Poptávám cenovou kalkulaci na vymalování bytu 230 m2 - bílou barvou. Stěny jsou malované jednou. Malba bez materiálu. Děkuji Pavlovič

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Konstrukce kompresorské stanice 73 bar Jirkov

Předmět veřejné zakázky je výběr generálního zhotovitele, který provede projektové, stavební, elektroinstalační, a další práce související s: část 1: Výstavbou kompresorové stanice 73 bar v Jirkově, část 2: Kapacitním rozšířením hraniční předávací stanice Hora Svaté Kateřiny. Generální zhotovitel dále provede uvedení do provozu, příslušné ...

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně

Rekonstrukce kuchyně ve zdravotnickém zařízení dle projektové dokumentace pod názvem „Výdej jídel, mytí nádobí a vzduchotechnika kuchyně“ zpracované Ing. Petrem Jirouškem. V první části jsou zamýšleny stavební, vodovodní, elektroinstalační práce s obměnou výzbroje elektrorozvodny a výměna oken, vchodových dveří a podlahy. Podstatný objem této ...

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Komunitní centrum Březno - výstavba nového objektu

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací – demolice a odstranění stavby č. p. 150 (ulice Švermova, Březno u Chomutova, na pozemcích parc. č. 338/1, 338/2, 338/5, 339/1, 339/2, 339/5, 631/5, 632/9 v k. ú. Březno u Chomutova ve vlastnictví zadavatele) a následně realizace nové stavby Komunitního centra (na pozemcích parc. č. 338/1, ...

(záznamy 76/100 z 18549)  strana 4 / 742