Modernizace osvětlení tunelů a silových rozvodů mezi stanicemi Želivského a Skalka
Předmětem plnění této Veřejné zakázky je: a) Modernizace silových rozvodů stanic metra Želivského, Strašnická, Skalka včetně přilehlých traťových úseků, jako součást plnění (A) a; b) Modernizace osvětlení mezi stanicemi Želivského Strašnická, Strašnická Skalka, jako součást plnění (B) Předmět plnění Veřejné zakázky není rozdělen na části ve ...
Projektová dokumentace -  ZTI v bytových domech
Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci ZTI v bytových domech zadavatele.
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku - generální oprava krovu - 1. část
Předmětem plnění této veřejné zakázky je generální oprava části krovu. Výměna břidlicové krytiny střechy bude provedena za novou břidlicovou tl. 6-8 mm v chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Generální oprava části krovu bude provedena z hraněného řeziva tesařskými spoji.
Hledám výrobce panoramatického akvária
Hledám výrobce panoramatického akvária s rovnými stěnami, objem cca 450 l, rozměry d 120,5 / 79,5; š 38 / 25 (viz nákres); v 70 cm. Sklo Float tl. 12 mm. Rozměry nutno dodržet, jsou dány velikostí hotového stojanu.
SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru - doplnenie osvetlenia
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru doplnenie osvetlenia je realizácia stavebných prác s cieľom zlepšiť stav a ochranu podzemných biotopov. Práce pozostávajú z inštalácie resp. z doplnenia LED osvetlenia (podľa výkresu E1.01 projektovej dokumentácie), zariadení pre ozvučenie v jaskyni (komentár #1 až #7 ...
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Povrchové úpravy obvodových zdí skladu paliva
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva, které zahrnuje nátěr vnějších obvodových zdí skladu paliva
Dekarbonizace Elektrárny Kolín - Stavební úpravy a nátěry kotelny K5
Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené dílo „Dekarbonizace Elektrárny Kolín -Stavební úpravy a nátěry kotelny K5“, které zahrnuje stavební úpravy a nátěry kotelny K5
FVE Environmental Energy
Dodávka, montáž, vypracování projektové a dodavatelské dokumentace, dokumentace pro stavební povolení a uvedení pro provozu FVE. Jedná se o instalaci FVE na střechy provozního areálu a to budovy energocentra a administrativní budovy, celkový předpokládaný výkon FVE je 103 kWe. Připojení FVE bude na hladině NN do stávající rozvodny, součástí ...
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Damnice
Upřesnění hranic pozemků v k. ú. Damnice včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Kontrola a servis klimatizací
Kontrola a servis klimatizací na instalovaných klimatizačních jednotkách v síti veřejných čerpacích stanic Eurooil a v provozních a administrativních objektech středisek a skladů zadavatele na území České republiky
Komunitné centrum
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pozostávajúce zo zateplenia obvodových stien, výmeny krovu, strešnej krytiny a zateplenie strechy, výmeny okien, dverí s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy a zrekonštruovať budovu na komunitné centrum, ktoré bude slúžiť obyvateľom obce Pohranice.
Poptáváme výrobu dvojskla
Poptáváme výrobu dvojskla, náhrada za prasklé, rozměr 2010x1040, skladba sklo/rámeček /sklo 4/12/4.
SEZ, sanační práce v zemědělském areálu Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, zemědělský areál Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně“, zpracované společností KHSanace s.r.o., v květnu 2022, která je přílohou č. ZD.
Zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace na budovách v majetku Olomouckého kraje
Předmětem veřejné zakázky je následující plnění (dále též „služby“): • Dílčí plnění A - posouzení systémů vytápění a systémů klimatizace • Dílčí plnění B - zajištění kontrol systémů vytápění a systémů klimatizace. Služby budou poskytovány v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon ...
Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce - zateplení objektů
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA HOMOLCE“, sestávající se ze společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, ...
Zasíťování lokality Z4 v Nasavrkách  K Hodonínu, I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je řešení lokality pro budoucí zástavbu rodinných domů v západní části obce v blízkosti centra města. Parcely určené pro výstavbu rodinných domů jsou v této etapě v majetku města a jsou dobře napojitelné ze stávající dopravní sítě a na technickou infrastrukturu.
SŠ PTA Jihlava - Rekonstrukce ručních dílen Polenská
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu budovy dílen a následně výstavba nové haly na jejím místě.
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je dále provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Poptávám akvárium
Poptávám akvárium, rozměr délka 85 cm, šířka 25 a výška 40 cm.
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby IE-12-8005566; Dětmarovice - výstavba vedení 110 kV. Stavební úprava části trasy a nová trasa vzdušného vedení 110kV se zaústěním na portály v rozvodnách včetně zakončení optických částí v rozváděčích v příslušných místnostech rozvoden a kabelové vedení 110kV mezi rozvodnami včetně zakončení včetně ...
Bioretenčný systém s funkčnou vegetáciou - Cesta Osloboditeľov, Brezno
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s realizáciou bioretenčného systému s funkčnou vegetáciou Cesta Osloboditeľov, Brezno. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina - Sobrance
Práce na stavbe Výstavba 110 kV vedenia V6812 Snina Sobrance v súlade s technickou špecifikáciou a projektovou dokumentáciou budú pozostávať zo zriadenia staveniska a prístupových ciest, zemných výkopových prác, betonážnych a demontážnych prác a montáž oceľovej konštrukcie stožiarov 1x110kV.
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty DPP
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle §10e odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících: a) v realizaci předběžných činností; b) ve zpracování potřebné projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření; c) v zajištění náležitostí ...