Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně  k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Kestřany a Lhota u Kestřan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha

Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha“ je vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě Oblastního ředitelství OŘ Plzeň, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem.

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace (část A) stavby úseku D3 0310/I a dále po jejím dokončení (část B). Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD1b“, a to v rozsahu popsaném v zadávacích podmínkách

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „PAD4“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „VO-OL“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Výstavba trasy I.D metra v Praze  – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „OL1“, a to v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach

Identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov v rómskych osídleniach

Predmetom zákazky je identifikácia skutkového a právneho stavu pozemkov, ktorá bude vykonaná v rómskych osídleniach, nachádzajúcich sa v obciach zapojených do národného projektu Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len NP PVP MRK).

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na Moravě a části katastrálního území Žichlínek a části Třebařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

Geofyzikálny prieskum

Geofyzikálny prieskum

Predmetom zákazky je uskutocnenie geofyzikalneho prieskumu, ktory pozostava z nasledovnych cinnosti (i) mobilizacia terennej skupiny; (ii) vytycenie meracej siete; (iii) terenne merania DEMP; (iv) spracovanie nameranych udajov; (v) vyhotovenie zaverecnej spravy.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle PROJEKTU; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného katastrem nemovitostí a funkce ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/29928 a silnice III/29931. Chodníková plocha zvýší bezpečnost a plynulost pěší dopravy obcí Vítězná.Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení ...

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Sanácia svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ktoré ohrozujú životy a majetok obyvateľov a životné prostredie. ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Odborný geologický dohľad pri sanácii svahových deformácií na lokalitách Brezovička a Ďačov

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných svahových deformácií na území Slovenska. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie odborného geologického dohľadu pri sanácii havarijných (aktívnych) zosuvov na vybraných 7 prioritných lokalitách, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií na lokalitách Babín, Liptovská Štiavnica

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia inžinierskogeologického prieskumu svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v rámci pripravovaného projektu Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o.

Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích spočívající: a) ve výstavbě objektu Vzdělávacího a výcvikového střediska na pozemcích b) ve vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby; c) v geodetickém zaměření stavby. Dále zastupování ...

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Predmetom zákazky je vykonanie obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním

Služby – LIDAR

Služby – LIDAR

Predmetom zákazky je výber dodávateľa služieb LIDAR pre potreby pripravovaného projektu Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

(záznamy 1/25 z 1966)  strana 1 / 79