Výmena vodorovných a zvislých rozvodov zdravotechniky v bytovom dome na ul. Medveďovej, Bratislava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v objekte bytového domu na ul. Medveďovej 21, 851 04 Bratislava-Petržalka, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TUV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie.
Poptávám úpravu vodoměru
Poptávám úpravu vodoměru ve stoupačce v panelovém domě - zvednout vodoměry z důvodu špatného přístupu k nim.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Rekonštrukcia rozvodov ZDT v objekte BD Medveďová 21, Bratislava
Výsledkom verejnej súťaže je Zmluva na rekonštrukciu rozvodov ZDT v objekte BD Medveďovej 21, v Bratislave - Petržalke, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TÚV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie. Pre vylúčenie pochybností, ostatné stavebné riešenia, ktoré sú uvedené v v príslušnej Projektovej dokumentácii ...
Poptávám instalatérské práce
V Bohatých Málkovicích u Bučovic, okr. Vyškov - starší selská usedlost - rozdělená na dvě části. Větší část původní, menší rekonstruovaná v 80. letech. Nyní není trvale obývána asi 1 rok, slouží jako rekreační chalupa. V domě je studna a 2x Darlink. Voda ale není vhodná na používání. Do obou částí je nutné přivést vodu. Před domem je šachta s ...
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi v rozsahu búracích prác a vlastného objektu. Predmetom stavebných prác je: Vykurovanie (kotolňa, UK rozvody) Zdravotechnika (zdravotechnika, rozvody vody, kanal, dažd v základoch ) Vodovodná prípojka Kanalizačná prípojka Odberné plynové ...
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu. Prosím o cenu a dobu realizace. Děkuji Ulbricht
Poptávám kamerový průzkum odpadu
Poptávám kamerový průzkum odpadu ve stoupačce,děkuji.
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi v rozsahu búracích prác a vlastného objektu. Predmetom stavebných prác je: Vykurovanie (kotolňa, UK rozvody) Zdravotechnika (zdravotechnika, rozvody vody, kanal, dažd v základoch ) Vodovodná prípojka Kanalizačná prípojka Odberné plynové ...
Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II. etapa
Uskutočnenie sanácie splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS IIetapa
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Opravy bytových jednotek - 18. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v osmi bytových domech, a to v č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 381 ul. Gagarinova, vchod č.p. 431 a 432 ul. Brožíkova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 1835 ul. ...
Čištění kanalizace a štěrbinových žlabů na dálnicích
Čištění kanalizačního potrubí, čištění štěrbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí na dálnici a v souvisejících objektech, odvoz a likvidace odpadu.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Poptávám výměnu vodovodního potrubí
Výměna vodovodního potrubí - železo za plast (nejlépe vč. filtrace) Poptáváme instalatéra pro instalaci nového vodovodního potrubí v RD (výměna železných za plastové). Vyžadujeme pouze o profesionála ve svém oboru. Rodinný dům (lokalita: Jižní Čechy), stáří 40 let, původní trubky v železe, patrový, nicméně, jedná se pouze o stojku ze ...
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJART spol s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Lagiň.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva UVN SNP Ružomberok-FN
Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ÚVN SNP Ružomberok-FN- zateplenie, výmena okien. Rekonštrukcia elektroinštalácie Rekonštrukcia zdravotechniky vo veliteľskej budove
Poptávám rekonstrukci  hlavního rozvodu vody a plynu
Poptávám cenovou nabídku pro realizaci rekonstrukce hlavního rozvodu vody a plynu ve společných prostorech našeho domu.
Zpracování projektové dokumentace: Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti pro akci „Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka“. Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení pro děti a pro dospělé včetně výměny veškerých rozvodů ve 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží ...
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Oprava strechy, oprava splaškovej kanalizácie a vodozádržné opatrenia ZŠ Vrútocká
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a to realizácia: a)realizácia rekonštrukcie strechy, b)realizácia rekonštrukcie zvislých rozvodov splaškovej kanalizácie, c)realizácia vodozádržných opatrení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zúžení rozsahu ...
Poptávám revizní práce
Poptávám revize vody a revize elektrického kotle.
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytových jader a pokojů, likvidace azbestu z izolace stávajících rozvodů VZT a větracího kanalizačního potrubí, výměna stávajících dveří, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce jednotné kanalizační a vodovodní přípojky a lokální stavební úpravy střešního pláště východní části domova ...
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí vedoucího od studny k domu. Trubky jsou zanesené usazenou rzí.