Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na pasportizaci a monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je částečná rekonstrukce a stavební úpravy, projektem vymezených prostorů, 2 objektů Zadavatele, za účelem užívání prostorů uživateli a personálem Domova Korýtko. Stavební práce řeší provedení nové elektroinstalace - silnoproudu v rámci objektu v částech dle projektové dokumentace, slaboproudu. ...
Vnútorné a vonkajšie rozvody vody a kanalizácie
Predmetom zákazky je rekonštrukcia vnútorných a vonkajších rozvodov pre budovy PRIFUK a FMFI v Mlynskej doline
Zajištění služeb v rámci čištění odvodňovacích systémů, kontrol UVv a přípojek a kamerových prohlídek
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění kontrol a čištění uličních vpustí a jejich přípojek a kamerových prohlídek kanalizací. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části.
Rekonstrukce obytného domu na ul.  Dlouhá 17, Havířov
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Dlouhá 17, Havířov Město. Jde o stavební úpravy prováděné na stávajícím bytovém domě. Jedná se tak především o opravné a údržbové práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy, výměny vnitřních instalací, výměnou výtahů a renovací neměnných ocelových ...
Zajištění prací spojených s odstraňováním havárií na vodovodních řadech a vodovodních přípojkách
Předmětem veřejné zakázky je zajištění 24-hodinové pohotovosti a provádění havarijních oprav na rozvodech vodovodního řadu v majetku Fakultní nemocnice Olomouc, zajištění dělnických a technických profesí, profesí specialistů, výkonů a služeb provozů pitných vod, motorových vozidel a ostatních prací.
Poptávám vodoinstalatérské práce
Poptávám vodoinstalatérské práce. Dobrý den,potřebuji ze sklepa do kuchyně natáhnout cca metr nové trubky na přívod vody.
Výmena vodorovných a zvislých rozvodov zdravotechniky v bytovom dome na ul. Medveďovej, Bratislava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v objekte bytového domu na ul. Medveďovej 21, 851 04 Bratislava-Petržalka, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TUV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie.
Poptávám úpravu vodoměru
Poptávám úpravu vodoměru ve stoupačce v panelovém domě - zvednout vodoměry z důvodu špatného přístupu k nim.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Rekonštrukcia rozvodov ZDT v objekte BD Medveďová 21, Bratislava
Výsledkom verejnej súťaže je Zmluva na rekonštrukciu rozvodov ZDT v objekte BD Medveďovej 21, v Bratislave - Petržalke, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TÚV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie. Pre vylúčenie pochybností, ostatné stavebné riešenia, ktoré sú uvedené v v príslušnej Projektovej dokumentácii ...
Poptávám instalatérské práce
V Bohatých Málkovicích u Bučovic, okr. Vyškov - starší selská usedlost - rozdělená na dvě části. Větší část původní, menší rekonstruovaná v 80. letech. Nyní není trvale obývána asi 1 rok, slouží jako rekreační chalupa. V domě je studna a 2x Darlink. Voda ale není vhodná na používání. Do obou částí je nutné přivést vodu. Před domem je šachta s ...
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi v rozsahu búracích prác a vlastného objektu. Predmetom stavebných prác je: Vykurovanie (kotolňa, UK rozvody) Zdravotechnika (zdravotechnika, rozvody vody, kanal, dažd v základoch ) Vodovodná prípojka Kanalizačná prípojka Odberné plynové ...
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu
Poptávám instalaci nové ČOV k mobilheimu. Prosím o cenu a dobu realizace. Děkuji Ulbricht
Poptávám kamerový průzkum odpadu
Poptávám kamerový průzkum odpadu ve stoupačce,děkuji.
Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska v Pečovskej Novej Vsi v rozsahu búracích prác a vlastného objektu. Predmetom stavebných prác je: Vykurovanie (kotolňa, UK rozvody) Zdravotechnika (zdravotechnika, rozvody vody, kanal, dažd v základoch ) Vodovodná prípojka Kanalizačná prípojka Odberné plynové ...
Sanácia splaškovej kanalizácie bezvýkopovou technológiou - II. etapa
Uskutočnenie sanácie splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS IIetapa
Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Opravy bytových jednotek - 18. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v osmi bytových domech, a to v č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 381 ul. Gagarinova, vchod č.p. 431 a 432 ul. Brožíkova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 1835 ul. ...
Čištění kanalizace a štěrbinových žlabů na dálnicích
Čištění kanalizačního potrubí, čištění štěrbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí na dálnici a v souvisejících objektech, odvoz a likvidace odpadu.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Poptávám výměnu vodovodního potrubí
Výměna vodovodního potrubí - železo za plast (nejlépe vč. filtrace) Poptáváme instalatéra pro instalaci nového vodovodního potrubí v RD (výměna železných za plastové). Vyžadujeme pouze o profesionála ve svém oboru. Rodinný dům (lokalita: Jižní Čechy), stáří 40 let, původní trubky v železe, patrový, nicméně, jedná se pouze o stojku ze ...