Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění tlakového vodovodního potrubí od rzi a usazenin. Rodinný dům. Okres Jablonec nad Nisou
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica - demontáž existujúcich rozvodov vody, kanalizácie a zariaďovacích predmetov a vybudovanie nových rozvodov vody.
ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalací
Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového ...
Poptávám obkladačské a instalatérské práce
Poptávám obkladačské a instalatérské práce. Potřebuji lepidlem srovnat stěnu po minulém obkladu a poté nově obložit. Dále potřebuji položit dlažbu na podlahu a dozdít jakousi přepážku jako zúžení sprchového koutu. -podlahová plocha: 11,4 m2 -plocha stěn k obložení: 19,1 m2 -plocha přepážky k dozdění: 2,2 m2 Dlaždice mám. Jde tedy o ...
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
ND – Rekonstrukce toalet v historické budově Národního divadla
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zejména v dokumentaci pro provedení stavby s názvem akce „Rekonstrukce toalet v historické budově Národního divadla“, zpracované Ing. arch. Zdeňkem Žilkou.
Instalatérské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování závad a havárií na rozvodech SV,TUV, cirkulačního a odpadního potrubí, provádění instalatérských a s tím souvisejících zednických prací dle potřeby zadavatele v areálech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Blíže viz zadávací podmínky.
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní realizace technických místností strukturované kabeláže v suterénu budovy včetně jejich napojení na stávající hlavní rozvaděč, provedení instalace stoupacího vedení do všech nadzemních podlaží budovy a realizace hygienického zázemí v přízemí budovy.
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
Poptáváme tlakovou zkoušku instalací vody, kanalizace a topení
Pro kolaudaci potřebujeme: - zápis o tlakové zkoušce vnitřního vodovodu a přípojky - zápis o zkoušce těsnosti vnitřní kanalizace a přípojky - zápis o tlakové a topné zkoušce ústředního topení. Firma by měla být z okresu Nový Jičín nebo Vsetín.
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ KNM - stavebné úpravy pavilónu dielní, debarierizácia
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov Spojenej školy, Nábrežná 1325, 02401 Kysucké Nové Mesto (debarierizácia objektov školy, zateplenie dielní, zníženie stropu v učebniach, výmena dverí, rekonštrukcia a prebudovanie WC na bezbariérové, modernizácia a prebudovanie výťahov na bezbariérové) podľa projektovej dokumentácie. Zákazka je ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...
Poptávám čištění vodovodního potrubí v rodinném domě
Potřebuji vyčistit vodovodní trubky v jednopatrovém RD (bez výměny potrubí a sekání), 40 let staré potrubí.
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí v RD
Poptávám vyčištění vodovodního pozinkovaného potrubí v rodinném domě (teplá a studená voda) zaneseno vodním kamenem.
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova
Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá ...
Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota
Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...
Rekonštrukcia rozvodov tepla a TÚV v obci Plešivec
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pôvodných potrubných rozvodov vykurovania a teplej vody pre sídlisko Letná v Plešivci. Pôvodné potrubné rozvody budú nahradené novými viackanálovými potrubiami vykurovania a teplej vody. V obytných domoch budú staré potrubia nahradené novými s menšími dimenziami, a taktiež budú riešené nové regulačné a meracie ...
Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku
Dopyt Hľadám firmu na - PVC podlahy a liate epoxidové podlahy do interiéru ZŠ, okres Lučenec - Zdravotechnické práce - vnút. kanal., vodovod, zariaďov. predmety
Stavební úpravy budovy OÚ Nová Ves u Mladé Vožice
Podříznutí a izolace budovy, výměna oken a dveří. Nové podlahy.Elektroinstalace a vodoinstalace.
Zajištění obsluhy, servisu, údržby a oprav zařízení pro vytápění, chlazení, VZT a ZTI
Předmětem plnění je řádně provozovat zařízení pro vytápění, chlazení, vzduchotechniku a zdravotně technické instalace ve vybraných administrativních a technických objektech v areálu letiště Praha/Ruzyně, a to včetně oprav, zajištění materiálu a dálkového dohledu nad systémy.
Zníženie primárnej energetickej náročnosti ZŠ Nižný Hrušov
Predmetom zákazky je výstavba zdroja pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV s využitím obnoviteľného zdroja energie. Navrhovaný zdroj bude slúžiť pre účely vykurovania ÚVK a prípravy teplej vody TUV v objekte Základná škola, Nižný Hrušov 211, Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou. Ako nový zdroj tepla navrhovaná zostava plynových ...
Údržba a opravy TZB a ZTI  v ČNB
Předmětem veřejné zakázky je provádění pravidelné údržby a oprav zdravotně-technických a sanitárních instalací (ZTI) a technického vybavení budov (TVB). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Poptávám vodoinstalatérské práce
Poptáváme opravu čerpadla SANIPLAST 2.
Poptáváme připojení myčky na nádobí
Poptáváme připojení volně stojící myčky na nádobí (zn. Philco). Původní jsme si připojili sami, ale nová má jiné koncovky a nelze ji přisunout ke zdi. Přivítáme Vaši radu a pomoc. Děkujeme za odpověď. Janáskovi. Frýdek.