Přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu
Předmětem veřejné zakázky je přestavba půdy na obytné podkroví a rekonstrukce společných prostor bytového domu, výměna oken, výměna vnitřních zdravotních instalací a vestavba nového elektrického trakčního osobo-nákladního výtahu do prostoru zrcadla stávajícího schodiště. Architektonické řešení objektu zůstává stávající, bez vlivu na celkový vzhled ...
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Opravy bytových jednotek - 18. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 12 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v osmi bytových domech, a to v č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 381 ul. Gagarinova, vchod č.p. 431 a 432 ul. Brožíkova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 826 ul. Bartoňova a č.p. 1835 ul. ...
Čištění kanalizace a štěrbinových žlabů na dálnicích
Čištění kanalizačního potrubí, čištění štěrbinových žlabů, šachet, horských a uličních vpustí na dálnici a v souvisejících objektech, odvoz a likvidace odpadu.
Modernizácia rozvodov tepla spoločnosti BUKOCEL, a. s.
Predmetom zákazky - realizácia diela, je vybudovanie nových horúco - vodných a parných rozvodov, ktoré budú napojené na existujúce zdroje tepla.
Poptávám výměnu vodovodního potrubí
Výměna vodovodního potrubí - železo za plast (nejlépe vč. filtrace) Poptáváme instalatéra pro instalaci nového vodovodního potrubí v RD (výměna železných za plastové). Vyžadujeme pouze o profesionála ve svém oboru. Rodinný dům (lokalita: Jižní Čechy), stáří 40 let, původní trubky v železe, patrový, nicméně, jedná se pouze o stojku ze ...
Sociálna poisťovňa, pobočka Považská Bystrica – rekonštrukcia ZTI
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou PROJART spol s.r.o., Centrum 28/33, 017 01 Považská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Lagiň.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy riaditeľstva UVN SNP Ružomberok-FN
Stavebné úpravy pre zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy ÚVN SNP Ružomberok-FN- zateplenie, výmena okien. Rekonštrukcia elektroinštalácie Rekonštrukcia zdravotechniky vo veliteľskej budove
Poptávám rekonstrukci  hlavního rozvodu vody a plynu
Poptávám cenovou nabídku pro realizaci rekonstrukce hlavního rozvodu vody a plynu ve společných prostorech našeho domu.
Zpracování projektové dokumentace: Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti pro akci „Oprava sociálních zařízení vč. rozvodů v ZŠ Provaznická 64, Ostrava Hrabůvka“. Jedná se o opravu stávajícího sociálního zařízení pro děti a pro dospělé včetně výměny veškerých rozvodů ve 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží ...
Konzervatoř Teplice - stavební úpravy na objektu Diplomat
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce budovy konzervatoře, která se nachází v ulici Chelčického, v památkové zóně města Teplice. Jedná se o ucelený uměleckohistorický komplex, který je zvláště ve svých interiérech originálně dochovaný (dřevěná obložení, malby, štuková zdobení, mramorové prvky, vitráže, svítidla aj.). Již při ...
Oprava strechy, oprava splaškovej kanalizácie a vodozádržné opatrenia ZŠ Vrútocká
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a to realizácia: a)realizácia rekonštrukcie strechy, b)realizácia rekonštrukcie zvislých rozvodov splaškovej kanalizácie, c)realizácia vodozádržných opatrení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo počas plnenia predmetu zákazky rozhodnúť o zúžení rozsahu ...
Poptávám revizní práce
Poptávám revize vody a revize elektrického kotle.
SPŠ Třebíč - Rekonstrukce bytových jader a pokojů DM
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytových jader a pokojů, likvidace azbestu z izolace stávajících rozvodů VZT a větracího kanalizačního potrubí, výměna stávajících dveří, rekonstrukce instalací, podlah a povrchů pokojů, rekonstrukce jednotné kanalizační a vodovodní přípojky a lokální stavební úpravy střešního pláště východní části domova ...
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí
Poptávám vyčištění vodovodního potrubí vedoucího od studny k domu. Trubky jsou zanesené usazenou rzí.
Rekonstrukce rozvodů ZTI - BD Kounicova 75, 77, 79, 81, Brno-Žabovřesky
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veškerých vnitřních rozvodů jak splaškové kanalizace, tak rozvodů studené (pitné) vody, požární vody, teplé (užitkové) vody a cirkulace ve stávajícím objektu bytového domu situovaném na ulici Kounicova č.p. 75,77,79,81 v Brně. Jedná se o objekt se dvěma podzemními a sedmi nadzemními obytnými podlažími. ...
Rekonstrukce objektu č.p. 24 na výstavbu bytů v Žulové a přístavbu výtahu Žulová č.p. 24
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve vnitřních stavebních úpravách a instalaci technických a technologických zařízení (TZB).
Poptávám realizaci WC na zahrádce
Poptávám řešení WC na zahrádce. Poradíte prosím děkuji.
Šestajovice - Stavební úpravy domu č.p. 13 Šestajovice
Tento projekt řeší vnitřní a areálové rozvody vody a kanalizace ve dvojici bytových domu A a B. Na stavebním pozemku se nyní nachází jeden bytový vysloužilý dum s komerčními prostory, který bude po výstavbě nového BD A zbourán a místo nej bude, na stejném místě, vystaven druhý podobný dum B. Nové objekty jsou navrženy čtyřpodlažní, bez ...
Poptávám instalatérské práce
Poptáváme rozvod vody, rozvod elektřiny, rozvod plynu, zprovoznění kanalizace (lokalita Přelouč, nutná osobní prohlídka).
Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411, Opava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci budovy školy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě. Stavební úpravy budou zahrnovat úpravu vnitřních dispozic, statické úpravy, kompletní nové rozvody vody, elektřiny, osvětlení, SLP rozvody, ústřední topení s napojením na plynovou kotelnu vedlejší budovy gymnázia. ...
Bytový dům na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, Ostrava
Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se rekonstrukce zdravotechnické instalace bytových domů na ul. Fráni Šrámka, č. 2450/4, 2451/6, 2452/8, 2440/10, 2439/12, 2438/14, v Ostravě-Mariánských Horách.
Poptávám stavební práce
Poptávám tyto práce:montáž střešných oken/min.3KSp/,zhotovení zateplení podkroví minerální vlnou,zhotovení sádrokartonů,zhotovení topení do podkroví,zhotovení plovoucí podlaky ,instalace vody a odpadu/napojení z přízemí/
Poptávám prodloužení vodovodního řadu
Poptávám prodloužení vodovodního řadu Křemže- Stupná. Prosím o zhotovení cenové nabídky. Termín realizace je plánován na začátek května 2021. Předem děkuji za zpětnou vazbu. S pozdravem Michaela Tabarová
Poptávám vodoinstalatérské práce
Hledám firmu, která je schopna udělat nové odpady vody v rodinném domku (dvojdomek).