Výměna vodoměrů a ovládání uzavíracích ventilů na vodovodním řádě
Předmětem zakázky je výměna vodoměrů pro jednotlivé budovy s možností přenosu údajů pomocí komunikačního protokolu do nadřazeného monitorovacího systému Aréna, kde bude provedena vizualizace. Dále součástí zakázky je připojení a ovládání uzávěrů vodovodního řádu s elektrickým pohonem včetně vzdáleného ovládání a vizualizace.
Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať/realizovať pretože ich realizácia je časovo a personálne náročná. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ postupom zadávania podlimitnej ...
Výmena vodovodného potrubia
Predmetom tejto podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je výmena existujúceho vodovodného potrubia, ktoré sa nachádza v kolektore pod budovami v areáli Bratislavského hradu. Celková dĺžka výmeny vodovodného potrubia z ocele DN150 predstavuje cca 370m. Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je vymedzená projektovou dokumentáciou.
Poptávám provedení kanalizační přípojky
Poptávám provedení kanalizační přípojky. Vzdálenost od jímky ke kanalizaci 5 m. v písku. Mám projektovou dokumentaci a podanou žádost o stavební povolení. Místo přípojky - Sadská. Děkuji. Miroslav Fišer
D1 Čištění kanalizace a čištění štěrbinových žlabů - SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
čištění kanalizace a štěrbinových žlabů v úseku dálnice ve správě SSÚD 22 Mankovice a SSÚD 23 Ostrava
40 TI Svatý Mikuláš
Předmětem této VZ je vybudování tlakové kanalizace splaškových odpadních vod pro nově budovanou lokalitu 45 stavebních parcel zástavby domů v obci Svatý Mikuláš, okres Kutná Hora.
Hermes I a II - výběr zhotovitele
Předmětem veřejné zakázky je na základě projektové dokumentace výběr zhotovitele stavebních prací na všechny předchozí fáze a části projektu napojení lodí Hermes I a II na vodovod, kanalizaci, elektro. Dále je předmětem veřejné zakázky stavba nového kotviště a nových úvazů nábřežní lávky včetně napojení obou lodí, schodiště, plošina pro invalidy.
FN Motol - Zajištění instalatérský prací - havárie, opravy a údržba
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění instalatérských prací pro zadavatele
Výmena vnútorných rozvodov ZTI - II. sekcia a stavebné úpravy soc. zariadení
Projekt rieši výmenu rozvodov zdravotechniky (voda, kanál) v II. sekcii a stavebné úpravy soc. zariadení v IV. sekcii objektu Teoretických ústavov Lekárskej fakulty UPJŠ a s tým spojené stavebné práce. Hlavným dôvodom výmeny rozvodov zdravotechniky je zlý technický stav jestvujúcich rozvodov, ktorý v súčasnosti vykazuje poruchy a vyžaduje časté ...
Poptávám rekonstrukci koupelny
Poptávám rekonstrukci koupelny, chtěla bych sprchový kout, ráda bych si domluvila schůzku.
Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení fasády a střechy objektu
Předmětem zakázky na rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží, včetně zateplení fasády a střechy objektu „Poliklinika Vinohradská, Vinohradská 176/1513, Praha 3“, Jde o provedení modernizace a obnovy opotřebovaných prostor objektu, včetně stavebních oprav v ordinacích lékařů. Jedná se zejména o výměnu oken a dveří, opravu stěn, výměnu obkladů a ...
Rekonstrukce bytových jader na ulici Bieblova v Brně
Provedení rekonstrukce bytových jader a stoupacího vedení v bytových domech Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 v k.ú. Černá Pole v Brně.
Rekonštrukcia hygienických zariadení Majerníková 60 - severná časť
Rekonštrukcia hygienických zariadení Majerníková 60 - severná časť a Majerníková 60 - oprava havarijného stavu ležatých rozvodov
Poptáváme dodávku tříkomorového septiku
Na chalupě (pro 4 osoby) chceme odvést odpad z kuchyně, WC a sprchového koutu do tříkomorového septiku s pískovým filtrem. Potřebovali bychom odborníkem posoudit a poradit, zda je toto řešení (do terénu u chalupy) jednak vhodné, ale i řešitelné. V kladném případě provést stavbu na klíč (včetně nové kanalizace a její připojení k septiku).
Rekonštrukcia sociálnych zariadení buniek
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou sociálnych zariadení a výmenou poškodených rozvodov vody a kanalizácie v objekte Strednej odbornej školy kaderníctva a vizážistiky na Svätoplukovej ulici v Bratislave.
Dolní Ředice zvýšení kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené se zvýšením kapacity ZŠ s přístavbou tělocvičny v Dolních Ředicích č.p. 147 prováděné za provozu ZŠ - realizací prací nesmí být omezena výuka a provoz zařízení, ani bezpečnost žáků a zaměstnanců. Součástí realizace zakázky je parkoviště na východní části pozemku a nové odkanalizování objektu s osazením ...
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Brno, Primární kolektor - drobná rekonstrukce vodovodu, etapa III
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce vodovodního potrubí v úseku od šachty Š5, umístěné v parku mezi ulicemi Hybešova a Vodní, stávajícím podchodem pod ulicí Nové sady do šachty v ulici Nové sady, kde bude propojeno na stávající vodovodní potrubí DN 500. Potrubí DN 250 bude v prostoru šachta Š5 otevřeným výkopem propojeno na ...
Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Rekonstrukce zpevněných ploch Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch budovy Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou. Jedná se o rekonstrukci stávajícího parkoviště, části vnitřní kanalizace budovy KP, včetně zřizovacích předmětů v I. PP, rekonstrukci dešťové a splaškové kanalizace pod parkovištěm, opravu splaškové kanalizace mimo stávající parkoviště a ...
Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oprava sociálních zařízení v 2. PP, 1. PP a v 1. NP až 8.NP obsahuje výměnu stávajících rozvodů ZTI, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI (výměna obkladů a dlažeb), výměnu ...
Stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov
Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení /kúpeľne s WC/ pre 72 ks bytových jadier v školskom internáte ul. Havanské 6379/3 v Banskej Bystrici. Existujúce umakartové jadrá sú nevyhovujúce. Súčasťou rekonštrukcie bude aj výmena zvislých rozvodov kanalizácie, studenej, teplej vody a cirkulácie teplej vody pre 20 ks stúpačiek, ...
Kolej Jarov I B - rekonstrukce koupelen
rekonstrukce koupelen, stoupaček a kompletní vzduchotechniky dle projektové dokumentace
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk – část A
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberka a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk – Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor
Poptáváme drobné opravy a rekonstrukce hotelových prostor na leden - duben 2020 na Mělníku. Jedná se zejména o interiéry a drobné stavební úpravy (pokoje včetně koupelen, společné prostory, v případě příznivého počasí pak opravy střech, fasády a okolí.) Ideálně ověřenou partu 2-4 všestranně šikovných pracovníků. Možnost ubytování. V případě ...