Rekonstrukce fasády SO 590/01 CHÚV Demineralizace
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 590/01 CHÚV Demineralizace, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
SEZ, Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami DNT, Severočeské doly a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované NEL DNT, Severočeské doly a.s.“, zpracované 12/2019 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je v severní části lokality (auto-váha) odstranění kontaminovaných ...
Hrušov - HCHZ - Projekt sanace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační práce prováděné v lokalitě Ostrava-Hrušov.
Sanácia lodžií VB - bloky A a B
Predmetom zákazky je sanácia lodžií výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební úpravy kaplí
Stav. úpravy 25 kaplí pašijové cesty v Římově. Navržené úpravy počítají se sanací vlhkosti u všech kaplí, která bude spočívat v injektáži na bázi silanů těsně nad úrovní terénu, která zabrání dalšímu poškozování spodních částí staveb i fresek vlhkostí a solemi. S tímto opatřením je spojen návrh na oklepání soklových částí většinou nepůvodních ...
SEZ - AERO Vodochody, a.s. - sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody a.s. - sanace ohnisek starých ekologických zátěží“, zpracované v březnu 2020 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace I. etapy sanačních prací včetně doprůzkumu na lokalitě KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Projekt I. etapy sanace“, zpracované společností AQUA ENVIRO s.r.o. v září 2019.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.
Snížení energetické náročnosti MŠ Šenovské, Petřvald vč. rekonstrukce a přístavby k objektu
rekonstrukce budovy mateřské školy, přístavba výtahu, zateplení objektu, úprava a doplnění přilehlých zpevněných ploch, úprava oplocení sanace spodní stavby budovy
Revitalizace území staré skládky v k.ú. Mezná u Hřenska
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace a soupisu prací - úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále ...
Snižování energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s. p.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení administrativní budovy a provedení sanace základové konstrukce. 1. Snížení energetické náročnosti objektu správní budovy střediska Kohinoor PKÚ s.p. V rámci stavebních úprav dojde k zateplení vymezené části řešeného objektu, tj. zateplení fasády v delší části objektu a dále zateplení ...
Poptávám sanaci vlhkého zdiva
Poptávám dodavatele sanace vlhkého zdiva. Dům je řadový, stáří odhadnuto na cca 120 let. Zdivo je smíšené, základy kamenné. Tloušťka základového zdiva cca 100cm, zdivo nad úrovní terénu venkovní a část vnitřního cca 60-70cm, část vnitřního zdiva cca 40cm. Termín předpokládané realizace do konce července 2020, nebo dle dohody.
SEZ, Sanace objektu mořírna společnosti ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace v prostoru objektu mořírna“, zpracované v říjnu 2019 společností EPS biotechnology, s.r.o. včetně dokumentace pro stavební povolení, zpracované dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění Vyhlášky č. 405/2017 Sb. ...
SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Sanace v areálu Koksovny Jan Šverma společnosti OKK Koksovny, a.s. - sanace nesaturované zóny I. ETAPA, zpracované společností G-Consult v červnu 2019, která je přílohou č. 3 ZD.
AERO Vodochody AEROSPACE, a.s. – Sanace rybníčku V Březí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody AEROSPACE a.s. – sanace rybníčku V Březí“, zpracované v únoru 2018 společností EKOSYSTEM spol. s r.o. Dalšími dokumenty upřesňující a vymezující předmět plnění jsou: - rozhodnutí ČIŽP OI Praha č.j. 41/OOV/0635999.11/07/PJC ze dne ...
Sanace studny, Rakousko
Poptávám sanaci studny.
Sanace obytného domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí – opakované řízení
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Dlouhá třída 34-42, Havířov – Podlesí.Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Rekultivácia plôch
Predmetom zákazky je vyčistenie plôch od drevín a krov, likvidáciu pňov a všetkých zvyškov vyťažených stromov, horľavého materiálu a ťažbového odpadu, ako aj likvidáciu nežiaducich nárastov drevín, plevelných rastlín a ostatnej krovitej, trávnatej a vyššej bylinnej vegetácie, a to rekultiváciou plôch prostredníctvom úpravy terénu pôdnou frézou. Za ...
Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Bratislava - Ružinov - Čierny les
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Špecifickými cieľmi zákazky sú: - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného ...
Skládka komunálneho odpadu Trnava – Zavarská cesta: Uzavretie a rekultivácia – plocha 2 II.
Predmet zákazky a rozsah stavebných prác je riešený v projektovej dokumentácii s názvom "Skládka komunálneho odpadu Trnava Zavarská cesta: Uzavretia a rekultivácia plocha 2", ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Cieľom je zhotovenie uzatváracích a rekultivačných vrstiev telesa skládky spolu s ozelenením, odplynením telesa skládky a rozvodmi ...
Sanace obytného domu ul. 1. máje 959/2, Havířov - Město
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav stávajícího objektu bytového domu ul. 1. Máje v obci Havířov – Město.
Sanácia environmentálnej záťaže v lokalite Trstená - bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky
Predmetom zákazky je poskytnutie služby pre vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba
Predmetom zákazky je realizácia Projekt Zakrytie a rekultivácia skládky Veterná Poruba" rieši rekultiváciu skládky Veterná Poruba
Sanace nosných konstrukcí parkingu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciu environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s ...