Výmena fasádnych parapetov – uličná časť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej časti ako aj visutých auditórií hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej ...
SEZ - Sanace DS PHM Bartošovice společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - ohnisko vně DS PHM
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace DS PHM Bartošovice společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. - ohnisko vně DS PHM“, zpracované v červenci 2021, společností EUROGAS a.s., Sirotčí1145/7, 703 00 Ostrava, která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ, sanační práce v zemědělském areálu Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „SEZ, zemědělský areál Pavla Maxy v Chlumu u Třeboně“, zpracované společností KHSanace s.r.o., v květnu 2022, která je přílohou č. ZD.
Sanace svahů v Lánské oboře na úsecích Pod rybníkem Dolní Haltýř, Zatáčka u bývalého lomu
Předmětem této veřejné zakázky je zabezpečení havarijních úseků svahových deformací nad cestami v Lánské oboře, a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby.
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
Realizace sanace ropné kontaminace podzemní vody v areálu ALPH Čáslav
Předmětem veřejné zakázky je průběžná realizace technické sanace v prostorách areálu ALPH Čáslav.
Oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v oblasti G6B
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava hydroizolace tělesa kolektoru města Plzně včetně sanace vnitřních povrchů, v části obce Bolevec, lokalitě Bolevec, v oblasti G6B a ulice U Jam. Opravou se rozumí zejména výměna hydroizolací tělesa kolektoru včetně sanace vnitřních povrchů a oprava kovových prvků vstupního a ventilačního domečku. V rámci ...
Poptávám stavební firmu
Hladam stavebnu firmu na vymenu izolacie steny rodinneho domu po havarii vodovodneho potrubia. Dlzka 10m ,hlbka 2m. Vykopove prace,sanacia steny,nova izolacia. + dalsie stavebne prace
Údržba a obsluha jam včetně souvisejících prací
Předmětem plnění je provedení sanačních prací v jámách a zajištění hornické a strojní údržby (objemy dle znaleckého posudku, denní a týdenní prohlídky, údržba výztuže a výstroje jámy, sledování pohybu výstroje jám apod.), jakož i práce související s odstraňováním závažných událostí a nebezpečných stavů v dole.
Sanácia splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS 2022 - 2023
Predmetom zákazky je uskutočnenie sanácie splaškového kanalizačného potrubia bezvýkopovou technológiou v areáli AOS (2022 - 2023) Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohách B 1 opis predmetu zákazky. Zákazka sa delí na dve etapy: Etapa I rok 2022 v celkovom objeme 178 800,00 € bez DPH (do 30.11.2022) Etapa II rok 2023 v celkovom objeme ...
Sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 - 3,900
Predmetom zákazky je sanácia bodovej závady na ceste III/2410 Špania Dolina v km 3,770 3,900. Cesta III/2410 sprístupňuje obec Špania Dolina ako dôležité turistické a kultúrne centrum zapísané v zozname pamiatkových rezervácií SR ako pamiatková rezervácia ľudového staviteľstva. Predmetom stavby je stabilizácia telesa cesty a rekonštrukcia ...
D10 - sanace svahu a zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavby "D10 - sanace svahu a výstavba opěrné zdi pro zvýšení bezpečnosti provozu v km 46-44B, levá strana", včetně propojení připojovacího a odbočovacího pruhu D10.
Bariérový múr ÚVTOS Košice-Šaca - Sanácia južnej časti
Objekt bariérového múru je súčasťou ÚVTOS v Košiciach - Šaci. Bariérový múr ohraničuje priestor vymedzený na samotný výkon trestu. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na južnej časti bariérového múru, ktorý je hraničným múrom susediacim s areálom stredného odborného učilišťa hutníckeho. Účelom stavebných prác je odstránenie porúch, ...
SEZ - Supervize sanace včetně koordinátora BOZP, lokalita DS PHM Česká Ves u Jeseníku
Předmětem plnění je zajištění supervizního dohledu včetně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, nad realizací sanačních prací prováděných v rámci veřejné zakázky na služby „SEZ - Sanace areálu DS PHM BENZINA ...
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti. Dobrý den, ráda bych Vás požádala o prohlídku , konzultaci ohledně zemní vlhkosti, vlhké zdi u země ve svém domě. Momentálně jsou v domě nějaké stavební úpravy a všude nepořádek, takže kdyby to šlo co nejdříve, byla bych Vám vděčná. Děkuji Eva Bendová
SEZ, Sanační práce na lokalitě LAVAT, a. s., v Chotuticích
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem Chotutice - LAVAT, Sklad barev a kapalin, Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu, zpracované v červnu 2021 společností GEOtest, a. s., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ - ORLEN Unipetrol a.s. Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „UNIPETROL, a.s., Kralupy nad Vltavou - Sanace podzemních vod v kontaminačním mraku E - Aktualizovaný projekt“, zpracované společností MEGA a.s. v červnu 2021, která je přílohou č. 3 ZD.
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
SEZ - Sanace saturované zóny oblasti SP8, společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projektová dokumentace sanace saturované zóny pro oblast SP-8 společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. - revize č. I“, zpracované společností DEKONTA, a.s. v září 2021 (aktualizace listopad 2021) Předmětem plnění je provedení prací vedoucích k odstranění staré ...
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, spočívá zejména v těchto pracích: • sanace vlhkého zdiva • povrchová úprava schodišťových stupňů a podest • provedení nad krokevní izolace • výměny nášlapných vrstev • nové keramické obklady • opravy vnitřních omítek • opravy vnější omítky • výplně otvorů budou kompletně opatřeny novou povrchovou ...
Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci investičnej akcie Sanácia obvodových múrov a rekonštrukcia anglických dvorcov na objekte Školského internátu, ul. J. Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen, na základe projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) vyhotovenou ...
Ochranné sanační čerpání v areálu Teva Czech Industries s.r.o. Opava-Komárov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění ochranného sanačního čerpání, které naváže na aktuálně realizované sanační čerpání a monitoring, které budou ukončeny v červenci 2022, a bude probíhat od 1. 8. 2022 po dobu 3 let nebo do doby předání lokality dodavateli, který bude vybrán k realizaci dokončení sanace lokality, podle toho, která ...
Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Šimáčkova 23, 25
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, 1.podzemního podlaží a zateplení podlahy půdy. Bude realizována sanace suterénů (svislá izolace, položení drenážních trubek pro budoucí napojení na ...
I/64 Prievidza – most 067
V rámci rekonštrukcie mosta sa vykoná sanácia nosnej konštrukcie, výmena mostného zvršku a mostného vybavenia t.j. vybuduje sa spriahajúca doska, izolačné vrstvy, rímsy, odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery a prechodové oblasti.
Komunitní dům v obci Věžky, 2022
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...