Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Rozsah stavebných prác : Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom: -búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov) -sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod. -oprava dažďových ...
A) Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, Odvodnenie 5. nádvoria, Sanácia
3.1.Predmet zákazky je rozdelený na časti. A) Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, Odvodnenie 5. nádvoria, Sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, Odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb, úprava parkánu. B) Práce v podhradí - Odstránenie stavieb a objektov v podhradí. Podrobné vymedzenie predmetu ...
Rekonstrukce fasád objektů ETE, část - boční filtrace a budova technických provozů
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 594/01 Úpravna vody-boční filtrace a SO 701/06 Budova technických provozů, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
Rekonstrukce budovy Městského úřadu Jílové
Předmětem veřejné zakázky je odvlhčení objektu, zřízení šikmé rampy do objektu, klimatizování prostor, drobná úprava dispozice 1.NP, snížení energetické náročnosti budovy s opravou balkónu (rizalitu), výměna výplní otvorů, oprava krovu, centralizace topného systému.
Rekonstrukce objektu KC Zahrada, Malenická, Praha 11, 1. etapa - sanace plochých střech
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce objektu Kulturního centra Zahrada, konkrétně 1. etapa: sanace plochých střech a terasy a navýšení počtu dešťových svodů.
Sanácia vlhkosti a stavebných konštrukcií spodnej stavby objektu gymnázia, 4. etapa
Predmetom zákazky je realitácia IV. etapy sanačných prác Gymnázia J. F. Rimavského v Levoči (viď priložená projektová dokumentácia).
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok
Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po ...
Krajská knižnica Ľ. Štúra - Rekonštrukcia fasády budovy a odvlhčenie časti suterénu
Jedná sa o stavebné práce na rekonštrukcii fasády budovy, odvlhčenie časti suterénu, odstránenie uvoľnených a zvetraných plôch fasádnej omietky, vybúranie soklovej primurovky z betónu a z plných tehál, vybúranie betónovej primurovky na vonkajšej strane suterénnej steny v anglických dvorcoch, obnova 100% plochy vonkajších omietok, reštaurátorská ...
Odvlhčenie suterénu a adaptácia suterénnych priestorov budovy na Nám. J. Herdu 2 v Trnave – I. etapa
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou suterénnych priestorov objektu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, nachádzajúcom sa na Nám. J. Herdu 2 v Trnave. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila
Předmětem veřejné zakázky Realizace úspor energie - Albertinum Žamberk - budova údržby, LDN a Albertova vila je realizace energetických opatření vyplývajících z energetických auditů, sanace/sanace vlhkosti v nezbytném rozsahu, dále rekonstrukce říms, balkónů, okapů, antén, hromosvodů, osvětlení, elektroinstalace, přístřešků, zábradlí, žebříků a ...
Výmena fasádnych parapetov SjF
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Strojníckej fakulty, ktoré sa týkajú výmeny (rekonštrukcia) parapetnej časti a sanácia stĺpikovej fasády na uličnej a dvorovej strane hlavnej budovy Strojníckej fakulty STU v Bratislave, ktorá je v zlom technickom stave a nevyhovuje z hľadiska tepelno-technického posúdenia obvodovej konštrukcie.
Sanace opatření a oprava škod nároží Objektu B Kramářovy vily, Gogolova 212/1, Praha 1
Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele provést pro zadavatele sanaci a opravu nároží objektu B Kramářovy vily včetně opravy jeho staticky narušených základových konstrukcí, opravy vjezdové brány do areálu a provedení opravy stávající části kanalizace, dle vypracované dokumentace pro výběr zhotovitele, a to v rozsahu a za podmínek ...
Rekonstrukce chlazení zimního stadionu Slaný
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové technologie chlazení, která umožní minimalizovat množství nebezpečné látky - chladiva (čpavku) ze současných 5000 kg na nové množství 1750 kg. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou následující činnosti: ? Úprava stávajících základů pro nové kompresory ? Ocelová konstrukce vč. obslužné plošiny pod ...
Poptávám podřezání vlhkého zdiva
Poptávám podřezání vlhkého zdiva na rodinném domku ve Zlíně.
Sanace ekologické zátěže - Velký Šenov
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb, jejichž hlavním účelem jsou sanační práce vedoucí k eliminaci ekologické zátěže a možnosti kontaminace životního prostředí, zahrnující kompletní likvidaci nádrží na LTO a příslušenství, včetně odtěžby kontaminovaných zemin v areálu společnosti WHALLEY a.s. ve Velkém Šenově.
Sanace obytného domu na ul. J. Gagarina 22 - 28, Havířov - Podlesí
Předmětem této veřejné zakázky je realizace stavebních úprav bytového domu na ul. Jurije Gagarina 22/1508, 24/1507, 26/1506 a 28/1506, Havířov-Podlesí. Jedná se o změnu dokončené stavby stávajícího objektu bytového domu. Projekt řeší energetické úspory objektu, a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem a zateplení ...
Ohrazenický potok, Ohrazenice, obnova koryta
Oprava průtočného profilu koryta a oprava opevnění v ř. km 0,360 -3,540, spočívající v sanaci a stabilizaci narušených břehů toku kamennými záhozy, odstranění nánosů, sanaci poškozených parapetů či betonových povrchů nábřežních zdí, stabilizaci dna balvanitou úpravou a rekonstrukce nábřežních zdí v podobě nových železobetonových opěrných zdí, ...
Rekonstrukce fasády SO 590/01 CHÚV Demineralizace
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště objektu SO 590/01 CHÚV Demineralizace, vytvoření nového lehkého obvodového pláště a provedení s tím souvisejících prací, včetně výměny anebo repase výplní otvorů v sanované fasádě.
SEZ, Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované ropnými látkami DNT, Severočeské doly a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Sanace saturované a nesaturované zóny kontaminované NEL DNT, Severočeské doly a.s.“, zpracované 12/2019 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je v severní části lokality (auto-váha) odstranění kontaminovaných ...
Hrušov - HCHZ - Projekt sanace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou sanační práce prováděné v lokalitě Ostrava-Hrušov.
Sanácia lodžií VB - bloky A a B
Predmetom zákazky je sanácia lodžií výškových blokov A a B vo VM Ľ. Štúra Mlyny UK Bratislava. Podrobné informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a v ich prílohách, ktoré sú dostupné na stiahnutie na webovej adrese https://www.evoservis.sk/uniba/prehled_zakazek.php.
Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky - stavební úpravy kaplí
Stav. úpravy 25 kaplí pašijové cesty v Římově. Navržené úpravy počítají se sanací vlhkosti u všech kaplí, která bude spočívat v injektáži na bázi silanů těsně nad úrovní terénu, která zabrání dalšímu poškozování spodních částí staveb i fresek vlhkostí a solemi. S tímto opatřením je spojen návrh na oklepání soklových částí většinou nepůvodních ...
SEZ - AERO Vodochody, a.s. - sanační opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „AERO Vodochody a.s. - sanace ohnisek starých ekologických zátěží“, zpracované v březnu 2020 společností EKOSYSTEM spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD.
SEZ KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., I. etapa sanačních prací
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Aktualizace projektové dokumentace I. etapy sanačních prací včetně doprůzkumu na lokalitě KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s., Projekt I. etapy sanace“, zpracované společností AQUA ENVIRO s.r.o. v září 2019.
Sanace suterénu a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Dykova 12, Praha 10
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení sanace suterénních prostor a výměna pochozích vrstev na terasách v objektu Diplomatického servisu na adrese: Dykova 12, Praha 10.