Modernizace ÚAN Zvonařka – Protikorozní opatření II
Předmětem veřejné zakázky je realizace řešení protikorozních opatření ocelové konstrukce, očištění a penetrace betonového opláštění. je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro projekt s názvem „Modernizace ústředního autobusového nádraží Zvonařka“ vypracované společností K4 a.s., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO: 60734396 (dále ...
Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 14
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je výmena výplni otvorov, zateplenie stropu do nevykurovaného priestoru, zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, bleskozvod a uzemnenie, osvetlenie ...
Poptávám rekonstrukci rodinného domu
Rekonstrukce zděného jednopatrového RD v Brodě nad Dyjí. Podlahy, betonový potěr a dlažba 160m2, příčka 10 cm 15m2, omítky 50m2, obklady 30m2, zateplení fasády 15cm vata, silikátová omítka, 60m2, vnitřní protizvuková izolace 5cm vata, 90m2. Možný termín a cena.
Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov nemocnice Rychnov nad Kněžnou - objekt C - multioborový pavilon DIGP podle projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované společností JIKA – CZ s r.o., Dlouhá 103/17, 500 03 ...
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác - odstránenie vlhkosti muriva v suteréne SZŠ Zvolen a prác s tým súvisiacich. V Strednej zdravotníckej škole Zvolen vlhnú obvodové múry budovy nasávaním vlhkosti z podložia, opadáva omietka v jednotlivých miestnostiach a hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní na maľovke stien a stropu suterénnych ...
Sanace zdravotního střediska na ul. Generála Svobody 280/24, Havířov – Šumbark
Stávající zdravotní středisko má nevyhovující obvodový plášť, včetně výplní otvorů z hlediska tepelně-technických vlastností konstrukci, dle současných norem a požadavků na šetření teplem. Proto bude provedena výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti (okna, dveře) a zároveň bude celý objekt zateplen pomocí kontaktního certifikovaného ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť A a B), a to zateplením obvodového plášťa objektu, zateplením strechy, výmenou otvorových konštrukcii, rekonštrukciou elektroinštalácie zameranej na zabudované osvetlenie: výmenou svietidiel, výmenou vykurovacích ...
Zateplenie budovy školy – Gymnázium Golianova, Nitra
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa Gymnázia Golianova 68 v Nitre, s cieľom znížiť energetickú náročnosť objektu, pôdorysne členeného do tvaru písmena ,,H ,, s rozmermi cca 110 x 50,50 m a výšky 15,20 m. Nosný systém tvorí železobetónový skelet, obvodové murivo je z pórobetónových panelov hr. 220 mm predsadených pred nosný systém, ...
Zateplenie budovy materskej školy
Predmetom zakazky je zateplenie budovy materskej skoly v Pustych Ulanoch. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Energetické úspory a stavební úpravy ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím ve Stonavě
Účelem zadávacího řízení je uzavření 3 smluv o dílo na kompletní zhotovení díla. 2 smlouvy o dílo se váží k VZ č. 1 a 1 smlouva o dílo se váže k VZ č. 2. Cílem je vybrat takového dodavatele, který zajistí kvalitní realizaci předmětu díla. Rozsah díla jednotlivých projektů je definován položkovými rozpočty s tím, že projekty OPŽP jsou součástí 1 ...
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019
Predmetom je rekonštrukcia mestskej knižnice. Návrh stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je : rekonštrukcia obvodového plášťa budovy- výmena metalickej fasády, zateplenie stien a strechy minerálnou vlnou, výmena hliníkových okien a dverí , vybudovanie nového schodiska a rampy pre imobilných. Predmetným riešením sa nezasahuje do ...
Poptávám pokládku hydroizolace na terasu
Poptávám pokládku hydroizolace na terasu rodinného domu zhruba 10x3 m.Jedná se o první podlaží. Asi před sedmi lety zde byla použita dlažba, která se odlepuje. chtěla bych pouze hydroizolaci na celý povrch bez dlažby.Chtěla bych nacenit celkovou práci. S pozdravem
Zateplení bytových domů v obci Milín II. a III. etapa – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v jedenácti bytových domech, které jsou ve vlastnictví obce Milín, a tím zlepšení tepelně-technických parametrů jejich konstrukcí.
Školní jídelna Litovel – zateplení budovy
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace s názvem „Školní jídelna Litovel, Studentů 19 – zateplení budovy“ zpracované B&B STUDIO - Ing.arch. Petr Brauner, Čsl. letců 1686/9, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČO: 11188626.
Rekonštrukcia strechy a zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy kaštieľa
Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy kaštieľa v areáli ZSS BARACHA Bardoňovo, zlepšenie energetickej náročnosti bude dosiahnuté pomocou nasledujúcich opatrení:Zateplenie stien a striech, Inštalácia rekuperačného vetrania. Ďalej bude zrealizovaná výmena jestvujúceho krovu a strešnej krytiny, ktorá je v zlom stavebne ...
Zateplenie hál na sklotextilnú mriežku – stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce na 2 výrobných halách, zamerané na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Administratívno-edukačný objekt ZOO Bojnice
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvorenia administratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti na objekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov, ...
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
Jedná se o zateplení fasády stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávající střechy, včetně úprav souvisejících dotčených stavebních konstrukcí. Rekonstrukce bude probíhat současně na těchto pavilonech: K1VZ Spojovací krček, schodiště K4MV Spojovací krček, schodiště UO22 Pavilon učeben
Rekonstrukce objektů čp. 706-709 v O/Městě
Jedná se o stávající bytové domy č.p. 706 až 709 v uzavřeném (oploceném) areálu se stávajícím napojením z místních komunikací z ul. V Zimném dole. Tyto domy pocházejí z 20 let minulého století, jsou postavené v tradiční zděné soustavě s valbovou střechou nad hlavním traktem a pultovou střechou. Objekty jsou částečně podsklepeny s jedním hlavním ...
Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16
Predmetom zákazky je realizácia zateplenia podľa realizačnej projektovej dokumentácie Zateplenie Pavilónov ZŠ Drieňova 16, Bratislava , spracovateľ Ing Tokoly, spracovaná v 05.2017 a aktualizovanej 11/2018 . PD je v prílohe č. 1 Súťažných podkladov.. Predmetom stavebných úprav bude zateplenie obvodového plášťa objektov: SO-01 Pavilón A - pavilón ...
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Poptávám opravu terasy
Poptávám opravu terasy, jsou dva problémy: 1) mám terasu s dlažbou, na povrchu. Po 40 letech došlo k zatečení v jednom místě, kde je skulina není jasné. Jak lze opravit bez kopání dlažby? 2) moji přátelé mají terasu, která je asi 10 let stará a do ní fest zatéká. Firma to 2x opravovala a to tak, že na stávající dlažbu položila další. Ta se ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...
Zateplenie stien a výmena strechy na pavilóne A
Zateplenie stien kontaktným zatepľovacím systémom vrátane konečnej úpravy fasády Pavilónu "A" a zateplenie stropu strechy s výmenou strešnej krytiny na Pavilóne "A" Ľubovnianskej nemocnice, n.o.. Súčasťou sú aj zvody dažďovej vody a inštalácia bleskozvodu. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU Celková zastavaná plocha: ...
Obnova ŠZŠ Polomka – dolná budova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je zníženie energetickej náročnosti objektu ŠZŠ Polomka 1 - Dolná budova, ktoré pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa, podláh na teréne a stropnej dosky zo strany povalového priestoru, výmena pôvodných otvorových konštrukcií, pôvodnej plechovej krytiny, plynového kotla, ...