Poptáváme rekonstrukci podlahy v lodžii
Měli bychom prosbu o případnou nabídku na rekonstrukci podlahy v lodžii. Podlaha je velmi špatně izolovaná a bohužel propouští vlhkost. Jedná se o lodžii o velikosti 6,7m2 na rodinném domě v soukromém vlastnictví. Co se týká rozměrů, jsou zakreslené v půdorysu viz přílohy. Předem Vám děkuji za kontaktování mě a poskytnutí jakýchkoli informací. ...
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - stavební práce
Předmětem veřejné zakázky na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka je zhotovení díla spočívající ve stavebních úpravách stavby stávajícího objektu cukrářského učňovského pracoviště SŠGS Nová Paka, spočívající v jeho zateplení. Stavebními úpravami dojde ke kompletnímu zateplení obvodového pláště a střešní krytiny objektu cukrářských dílen, ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3
Zhotovenie diela Základná škola Tulipánova - Rekonštrukcia pavilónu 3 v rozsahu Prílohy súťažných podkladov a projektovej dokumentácie. Predmetom riešenia je učebňový pavilón 3, ktorý je v pôvodnom vyhotovení, v 80-tych rokoch bol rekonštruovaný vykurovací systém. Etapizácia, objektová sústava stavby, členenie na stavebné objekty. SO-01 ...
Úspory energie ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Studénka, k.ú Butovice
Zadavatel se jako budoucí objednatel rozhodl provést kompletní stavební úpravu nemovitosti s využitím dotačních prostředků na níže uvedené stavební práce, a to na základě smluv o dílo uzavřených samostatně na stavební práce dotované, které jsou předmětem této veřejné zakázky a zahrnují řešení části energetických úspor v objektu: Zateplení obálky ...
Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši
Predmetom zákazky je realizácia projektu Stavebné úpravy detských jaslí v Liptovskom Mikuláši. Stavebné úpravy spočívajú v zateplení objektov aj ich striech, v zbúraní sedlovej strechy nad jednopodlažnou časťou jaslí, v prestrešení južnej terasy jaslí, ďalej vo vnútorných dispozičných úpravách hospodárskeho pavilónu, výmenou niektorých otvorov, ...
Realizace energeticky úsporných opatření - SPŠ Hranice  - I. etapa a II. etapa
Realizace energetických úsporných opatření spočívajících v zateplení obvodového pláště, střešního pláště, výměny výplní otvorů, realizace VZT a vybudování dvou nových kotelen namísto jedné stávající, jednotlivých objektů Střední průmyslové školy Hranice.
Snížení energetické náročnosti budov a realizace systému nuceného větrání s rekuperací učeben
Předmětem plnění veřejné zakázky je dokončení investiční akce provedením stavebních prací a poskytnutím souvisejících dodávek a služeb spočívajících ve zhotovení díla Zvýšení energetických úspor ZŠ a MŠ Kladno, Norská 2633 Pavilony A, B, D, E, F, zahrnující zateplení pavilonů A, B, D, E, F a instalaci systému nuceného větrání s rekuperací vzduchu. ...
Rekonštrukcia budovy Základnej školy s materskou školou - Zníženie energetickej náročnosti objektu
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ostatné pridružené práce Súčasťou realizácie sú aj súvisiace ...
22-031.2 OPV - Snížení energetické náročnosti skladové haly C2
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky, tepelných čerpadel a fotovoltaických elektráren, současně s provedením zateplení nově budovaného podhledu a výměny střešní krytiny na objektu skladové haly. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro ...
Nymburk - Opravy terasy Eliška nad garážemi
Předmětem této zakázky je rekonstrukce ploch hlavní pěší trasy, s možností občasného průjezdu technických služeb a vozidel IZS - předlážděná plocha velikosti 405 m2, vedlejší pěší trasy a plochy pro pěší - předláždění a doplnění ploch o velikosti 620 m2, zhotovení vodovodní přípojky k pítku délky 53m v DN 32, a to v oblasti Nymburk - terasy ...
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD Vršovců 56, 58
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů. Projekt řeší energetické úspory objektu a to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplením a zateplení podlahy půdy.
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů. Projekt řeší energetické úspory objektu to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdy a stropu suterénu a výměnu obou vchodových dveří za nové s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je předmětem zakázky realizace ...
IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD M. Pujmanové
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy týkající se úprav stávajících bytových domů. Projekt řeší energetické úspory objektu to formou dodatečného zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, zateplení půdy a stropu suterénu a výměnu obou vchodových dveří za nové s lepšími tepelně technickými vlastnostmi. Dále je předmětem zakázky realizace ...
Komunitné centrum
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy pozostávajúce zo zateplenia obvodových stien, výmeny krovu, strešnej krytiny a zateplenie strechy, výmeny okien, dverí s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy a zrekonštruovať budovu na komunitné centrum, ktoré bude slúžiť obyvateľom obce Pohranice.
Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce - zateplení objektů
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ (OPAKOVANÉ ZADÁNÍ)“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA HOMOLCE“, sestávající se ze společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, ...
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Zníženie energetickej náročnosti budov v základných školách - ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela
Predmetom stavebných prác je zateplenie všetkých obvodových stien po celej výške na učebných blokoch, zateplenie všetkých obvodových stien po celej výške na telocvičniach. Výmena nevymenených okien, sklobetónových stien a vonkajších dverí . Výmena všetkých existujúcich parapetov (značené v pohľadoch a pôdorysoch fialovou farbou), zateplenie ...
I131 - 1,2YP10B01 - Úprava izolací pro PPK dle BT002/2
Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentační části a následná realizace díla spočívající zejména v demontáži původní izolace a ocelové konstrukce a jejich transport k likvidaci, odpojení a demontáž instrumentace SKŘ a kabeláže elektro včetně opětovného připojení a zajištění potřebných revizí a odzkoušení, výroba nové ocelové konstrukce a ...
VZ Smilovice - rekonstrukce ubytovny - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je částečná rekonstrukce objektu ubytovny v areálu Vzdělávacího zařízení Smilovice v rozsahu: - rekonstrukce a zateplení střešního pláště, - výměna výplní otvorů v obálce budovy, - zateplení obvodového pláště, - sanace balkonů, - zhotovení základové desky a akustické stěny pro umístění tepelných čerpadel, - ...
22-032 PLR, BLT, BTS, OPV - Snížení energetické náročnosti skladových hal
Předmětem VZ je provedení díla spočívajícího v realizaci technologických částí (celků) vzduchotechniky (dále jen „VZT“), tepelných čerpadel (dále jen „TČ“) a fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“), současně s provedením stavebních úprav pro zateplení objektů a rekonstrukci střech. Předmět VZ bude spolufinancován Evropskou unií - Evropským ...
Rekonstrukce kulturního a spolkového domu v Týnci nad Labem
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací na objektu Tyršova č. p. 79, Týnec nad Labem za účelem zlepšení technické infrastruktury objektu k lepšímu využití pro volnočasové aktivity. Jedná se o samostatně stojící dům z 20. - 30. let minulého století. Objekt není památkově chráněnou stavbou a nachází se těsně za hranicí městské ...
Rekonstrukce budovy A na adrese Zborovské nám. 2018, Pardubice
Jedná se o celkovou rekonstrukci funkcionalistické stavby z roku 1940, dnes označované jako budova A, zbývající křídla jsou dnes stavebně oddělena. Rekonstrukce je navržena včetně rozvodů s přístavbou zadního vstupu. Součástí rekonstrukce je zateplení obálky budovy s instalací FVE na střešní rovinu o výkonu 19,80 kWp.
ZŠ Vajanského Skalica – Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia
ZŠ Vajanského Skalica Extenzívna vegetačná strecha a vodozádržné opatrenia. Dielo sa skladá z 2 stavebných objektov: SO01Extenzívna vegetačná strecha SO02Vodozádržné opatrenia
Poptávám zateplení domu Climastyrenem
Rád bych zažádal o cenovou nabídku na zateplení Climastyrenem. Dům je postaven s dvojtou zdí mezi kterou je vzduchová kapsa, kterou bych rád zateplil. Dům je v Řece u Třince. Pokud provádíte i diagnostiku s termokamerou, nebo kozultaci jiného řešení, které by bylo vhodnější, budu rád. Předem děkuji