Oravský hrad – obnova fasád
Predmetom zákazky je obnova fasád objektu Archívnej veže ( Bašta III.) a Administratívneho traktu v areáli Oravského hradu z dôvodu poškodenia exteriérových omietok a následného zatekania do konštrukcie kamenných múrov.
Zateplení bytových domů v ulicích Heyrovského a Sokolovská
Předmětem veřejné zakázky jsou činnosti spojené s rekonstrukcí bytových domů Heyrovského 1379-1380, Heyrovského 1387-1388, Heyrovského 1392-1393, Sokolovská 1394-1395 Sokolov. Bytové domy budou po rekonstrukci obsahovat 12 nově rekonstruovaných bytů s ústředním vytápěním.
Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
Stavební úpravy, které řeší rekonstrukci sálu budovy A6 Magistrátu města Děčín (bývalý objekt městské knihovny), Raisova 1155/3, Děčín IV-Podmokly včetně vybavení AV technikou. Rekonstrukce sálu bude provedena formou stavebních úprav stávajícího řešení: - nové podlahy, - nové lehké sádrokartonové podhledy a předstěny, - zateplení stropu lehkou ...
Novohradská knižnica - rekonštrukcia fasády - etapa I. a II.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia fasády - južná a východná uličná časť Novohradskej knižnice v Lučenci. Zákazka bude realizovaná v dvoch etapách.
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti
Poptávám konzultaci ohledně zemní vlhkosti. Dobrý den, ráda bych Vás požádala o prohlídku , konzultaci ohledně zemní vlhkosti, vlhké zdi u země ve svém domě. Momentálně jsou v domě nějaké stavební úpravy a všude nepořádek, takže kdyby to šlo co nejdříve, byla bych Vám vděčná. Děkuji Eva Bendová
Rekonštrukcia školského internátu na Medickej ul.
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektivity budovy Školského internátu. Zvýšenie energetickej efektivity zahŕňa zateplenie fasády, výmenu ľahkého obvodového plášťa, zateplenie striech a výmenu okien a exteriérových dverí. Riešená existujúca budova slúži ako školsky internát. Po navrhovanej obnove sa jej účel nezmení. Predmet ...
Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově
Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budovy - změna dokončené stavby občanské vybavenosti, spočívající zejména v zateplení obvodového pláště budovy, zateplení střechy, výměně oken a vstupních dveří atd. Přesné a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je specifikováno v přílohách č. 4 a 5 ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti objektov REGINA - DSS Kráľovce
Predmetom obstarávania je zvýšenie energetickej efektívnosti objektov SO 001 - Stravovacia časť, SO 002 - Ubytovacia časť a SO 003 - Kotolňa. Zvýšenie efektívnosti spočíva vo vyregulovaní ústredného vykurovania, výmene osvetľovacích telies a v zateplení stavebných objektov a prepojenia kotolne na rozvody vody a dodávku a montáž solárneho ...
Obnova fasád budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho námestia a Paulínyho ul., Bratislava
Predmetom je vykonanie stavebných prác: Obnova fasád budovy v správe PÚ SR zo strany Hviezdoslavovho námestia a Paulínyho ul., Bratislava stavba súpisné číslo 187, k. ú. Staré Mesto, národná kultúrna pamiatka. Budova administratívna, parcelné č. 296, stavba súpisné číslo 187, k. ú. Staré Mesto evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod ...
Centrum sociální pomoci Litoměřice - DD Libochovice - výměna oken a reko obvod. pláště
Předmětem plnění je rekonstrukce obvodového pláště včetně zateplení obvodových stěn všech pavilonů a výměna oken. Dále bude vyměněno připojovací kanalizační potrubí a svislé potrubí splaškové kanalizace.
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Zateplení fasády pavilonu D
Kompletní zateplení pavilonu D včetně nové fasády a malby
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu II
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Stavební úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Kubelíkova 60, 62, 64, 66
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách panelových domů Kubelíkova 703/66, 717/64, 725/62 a 733/60 v Praze 3. Jedná se především o zateplení fasády objektu, výměnu oken v nebytových a společných prostorách, výměnu stávajícího zábradlí na lodžiích, opravu a zateplení střešního pláště objektu, úpravu vstupů ...
Zníženie energetickej náročnosti budov základnej školy
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na výmenu nevyhovujúcich výplní vonkajších otvorov, zateplenia existujúcich obvodových konštrukcií a strechy nad posledným podlažím, umiestnenie fotovoltaických panelov, vetranie miestností rekuperáciou, bleskozvodu a modernizáciu osvetlenia.
Stavebné úpravy - Rekonštrukcia čakárni pre pacientov na veľkej chodbe v starej poliklinike
Predmetom zákazky Stavebné úpravy - Rekonštrukcia čakárni pre pacientov na veľkej chodbe v starej poliklinike je prestavba čakárne za účelom zvýšenia intenzity prirodzeného osvetlenia a zabezpečenia prirodzeného odvetrania, zateplenia stropu nad riešeným podlažím striekanou izoláciou budovy Kysuckej nemocnice s poliklinikou Čadca Miesto realizácie ...
Rekonstrukce bytových domů, Praha-Čakovice
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bytových domů Doubravská 689-690; Kysucká 655-656; Kysucká 657-658; Lužická 627-629; Niská 630-632; Otavská 621; Svratecká 652-654 v Čakovicích. Stavební úpravy budou spočívat v následujících hlavních pracích: - zateplení fasády, - výměna výplní otvorů, - zateplení půdy a výměna střešní krytiny, - ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
Predmetom obnovy budovy MŠ V Turanoch je znižovanie energetickej náročnosti budovy zmenou jej tepelno-technických vlastnosti stavebných konštrukcií v zmysle požiadaviek STN 73 0540 (2019) pre normalizované hodnoty platné od 1.1.2021 a riešenie zateplenia obvodového plášťa, strechy, výmeny časti okien a dverí s riešením výmeny vzduchu decentrálnou ...
Poptávám provedení hydroizolace balkonu
Poptávám provedení hydroizolace balkonu ( 18m2 ) a terasy ( 26m2). U balkonu je minimální zatížení. Terasa je běžně využívaná pro posezení a grilování. Stávající povrch je dlažba. Pro podrobnější podklady - rozměrové nákresy a fotky prosím napište email. Děkuji
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča
Cieľom stavebných úprav vykonaných na objekte materskej školy je predovšetkým jej modernizácia a zvýšenie energetickej úspory pri jej prevádzkovaní. Projekt rieši stavebné úpravy objektu v rozsahu: 1. dodatočné zateplenie obvodových stien a úprava sokla 2. zateplenie a úprava strechy 3. zateplenie stopu suterénu 4. modernizácia kuchyne 6. ...
Björnsonov Dom Ružomberok
Stavebné úpravy vnútorných priestorov a zateplenie jestvujúceho polyfunkčného domu BJÖRNSONOV DOM v Ružomberku. Objekt sa nachádza na Námestí Slobody č.10 v Ružomberku. Ide o dvojpodlažný dom s využitým podkrovím situovaný v uličnej zástavbe. Hlavný vstup je riešený cez podjazd priamo z Námestia Slobody. Orientácia objektu je západnou fasádou do ...
Rekonštrukcia pavilónu D MŠ Za dráhou
Predmet zákazky je uskutočnenie stavebných prác na pavilóne D Materskej školy Za dráhou, Ružomberok. V rámci rekonštrukcie je potrebné opláštenie, výmena okien, a na I. NP aj v II:NP zrealizovať novú podlahu, obložiť steny v hygienických zariadeniach a celý rekonštruovaný priestor vymaľovať. Jedným z hlavných zámerov rekonštrukcie v pavilóne D je ...
Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Na Homolce - zateplení objektů
Zadavatel stanoví, že předmětem této veřejné zakázky je „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV NEMOCNICE NA HOMOLCE - ZATEPLENÍ OBJEKTŮ“, a to dle Projektové dokumentace zhotovené společností „Společnost pro SEN NEMOCNICE NA HOMOLCE“, sestávající se ze společnosti JIKA - CZ s.r.o., se sídlem Dlouhá 103/17, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25917234, ...
Centrum sociální pomoci Litoměřice - zateplení hlavního objektu DSP Skalice
Předmětem plnění je zateplení obvodových stěn, zateplení plochých střech a výměny několika dřevěných výplní oken. Dále pak rekonstrukce přilehlých chodníčků a teras objektu. Součástí nabídky musí být harmonogram prací v týdnech od předání staveniště.