Snížení energetické náročnosti budovy Střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny a vytápění objektu, výměna vnějších otvorů/oken - ve většině případů jde o repase, protože škola je národní kulturní památkou, zateplení střech, sanace šaten proti vnikání zemní vlhkosti, vzduchotechnika.
Zateplenie zdravotného strediska Podhájska
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA
Poptávám zateplení střechy
Potřeboval bych na novostavbě na Podkopné Lhotě zateplit pěnou asi 210 m2 střechy. Jaká by byla cena?
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska a bleskozvod
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy v Základnej škole Podzámska 35, Hlohovec spočívajúca vo vybudovaní nového strešného plášťa, odvodnenia striech pomocou strešných vpustí a výmene a modernizácii bleskozvodu. Objekty stavby: Zateplenie strechy Stavba č. 1: Rekonštrukcia strechy so zateplením ZŠ Podzámska 35, Hlohovec SO-01 Základná ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Opravy hydroizolácií a tepelných izolácií
Predmetom zákazky sú opravy hydroizolácií a tepelných izolácií vo všetkých technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s.: - demontáž izolácie z potrubí, prírub, ohybov, armatúr a ostatných technologických zariadení - výroba novej snímateľnej izolácie na potrubia, príruby, ohyby, armatúry a ostatné technologické zariadenia - montáž ...
Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné Mizerově
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stavby občanské vybavenosti č.p. 2379, Žižkova č.o. 54a, Karviná-Mizerov, která je součástí pozemku parcelní č. 1793/78 v katastrálním území Karviná-město, v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa MsÚ Trnava vrátane zosilnenia a vyčistenia nosnej konštrukcie. Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Trnavy, pričom v bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú polyfunkčné objekty resp. objekty občianskej vybavenosti s podobnou podlažnosťou. V rámci projektu sa navrhuje ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej
Predmetom zakazky je vystavba diela podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer a to realizácia zateplenia obvodového plášťa a strechy a súvisiacich prác na budove Materskej školy Bancíkovej 2, 821 03 Bratislava-mestská časť Ružinov podľa realizačnej projektovej dokumentácie stavby Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy MŠ Bancíkovej 2, ...
Obnova a zateplenie budovy Krajskej prokuratúry Bratislava
Stavebné práce zahŕňajú zateplenie jednotlivých fasád (vrátane obvodových stien balkónov, obvodových stien strojovne výťahu kontaktným zatepľovacím systémom s tepelným izolantom na báze minerálnej vlny s platným certifikátom, zateplenie sokla obvodových stien, zateplenie sokla obvodových stien pri podlahe balkónov a striech a zateplenie sokla ...
Rekonštrukcia strechy – zateplenie a hydroizolácia strechy MŠ V jame 27
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte materskej školy - zateplenie strešného plášťa a realizácia bleskozvodu. Rozsah prác je riešený v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie "Rekonštrukcia strechy zateplenie a hydroizolácie strechy MŠ V jame 27", spracovanej projektantom Ing. Andrea Lišková, číslo oprávnenia: 2500 * Z ...
Poptávám vyfóliování bazénu
Poptávám vyfóliování bazénu z postyr.tvárnic 6x3x1,5 m , 4 schody v rohu jak máte na obrázku. Preteferuji Alkorplan 2000, pískové barva. Valašské klobouky 825.
Zateplení objektů a rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
Realizace zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce všech objektů v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 včetně rekonstrukce zpevněných ploch a oplocení. Realizace prací bude členěna do 3.etap v období 2021-2023. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že dodavatel bude povinen zajistit průběžné vedení stavby formou elektronického stavebního ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Predmetom zákazky je znížiť energetickú hospodárnosť budovy odstránením defektov pôvodnej krytiny, fasády, fasádnych prvkov, zateplením strechy, fasádnych stien, vrátane zabudovania nových výplní otvorov obvodových konštrukcií budovy, využívanej pre praktickú výučbu študentov , so základným technickým a sociálnym vybavením. Viac informácií sa ...
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia budova SO-01
Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy hlavnej ubytovacej budovy SO-01 je navrhnuté za účelom odstránenia porúch a deformácií strešného plášťa, celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností strešných a stropných konštrukcií nad 3.NP, zníženia tepelných ziskov v letnom období vplyvom insolacie, zníženia energetickej náročností objektu ...
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rekonštrukcia bytového domu na Čepeňske ulici v Seredi s názvom Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi (ďalej len dielo) podľa projektovej dokumentácie.
Ubytovna Veleslavín - zateplení pláště objektu
Zateplení fasád a střech, zateplení stropu v garážích v I. suterénu, rekonstrukce ploch vstupní chodby v přízemí a v 1. - 2. PP, oprava plochy před objektem a vjezdové rampy u severovýchodní fasády, nový hromosvod.
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Poptávám stavební práce
Poptávám tyto práce:montáž střešných oken/min.3KSp/,zhotovení zateplení podkroví minerální vlnou,zhotovení sádrokartonů,zhotovení topení do podkroví,zhotovení plovoucí podlaky ,instalace vody a odpadu/napojení z přízemí/
Zateplenie telocvične
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením telocvične Strednej priemyselnej školy v Myjave. Budova je 1-podlažná s rôznymi svetlými výškami telocvične a sociálne zariadenia s príslušenstvom telocvične. Konštrukčne je objekt navrhnutý ako 2-trakt, dispozične ako 3-trakt. Predmet zákazky je detailne popísaný v súťažných podkladoch.
Energetická opatření v areálu MŠMT - Výměna a repase oken a zateplení půd
Účelem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy (dále jen Smlouva) na výrobu replik oken, které nahradí stávající okna vyjma historicky cenných oken (velký zrcadlový sál, čajovna, kde se budou vnitřní stávající okna renovovat a vnější budou nahrazena replikami) a realizaci stavebních prací při jejich výměně. Okna, která jsou do ulice, budou mít ve ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a následně bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, vč, výměny stávajících světlíků, provedení vakuově kotvených hydroizolačních fólií (systém podtlakového kotvení izolace).
Rekonstrukce Sokolovny v Hulíně par.č. 452, 451/1, 397/1, 496/1 k.ú. Hulín
Předmětem této veřejné zakázky je přístavba, nástavba, stavební úpravy a zateplení objektu sokolovny v Hulíně, Javorová č.p. 439, na pozemku parc. č. 451/1 a na pozemku p.č. 452, k.ú. Hulín řeší parkoviště pro tento objekt, spolu se zastavěnými plochami chodníků a komunikací, které budou doplněny zelení ve formě ostrůvků a výsadby stromků mezi ...