Zámek Horoměřice - oprava krovu a střechy severního křídla
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukce krovů a střešního pláště severního křídla Zámku Horoměřice v obci Horoměřice ve Středočeském kraji. Jedná se o památkově chráněný objekt.
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště
Poptávám kompletní rekonstrukci střešního pláště: - t.j. sejmutí původní eternitové krytiny včetně likvidace odpadu s souladu se Zákonem o odpadech dle plat.znění, sejmutí původních klempířských prvků (lemovky, atiky, okapy) , oprava nadstřešních částí komínů a případně dalších odkrytých staveb.konstrukcí , a instalace nového střešního pláště ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Rekonštrukcia strechy a strešných svetlíkov v prevádzke Bratislava
Rekonštrukcia strechy a výmena strešných svetlíkov resp. celková obnova strechy existujúceho objektu Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a.s.- prevádzka Bratislava (časť: A; B; C; D; E; F).
Envirocentrum Konrádovce
Predmetom zákazky je: Časť č. 1: Celková rekonštrukcia budovy, zmeny pre dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti budovy. Výmena strešnej a stropnej konštrukcie, výmena strešnej krytiny, zateplenie fasády a stropu. Vybudovanie drenážneho systému, odizolovanie proti zemnej a podzemnej vlhkosti a zateplenie základov. Vybudovanie plnohodnotných ...
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov druhá etapa
Predmetom zákazky je stavebná úprava strechy na pavilóne B základnej školy na Námestí arm. gen. L. Svobodu 16 v Bardejove, v mestskej časti Vinbarg, ktorá pozostáva z výmeny existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku a pôdorysné usporiadanie 2. časti existujúceho ...
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov
Predmetom zákazky je stavebná úprava strechy telocvične, ktorá pozostáva z výmeny existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku a nové pôdorysné usporiadanie časti jestvujúceho parkoviska pre osobné motorové vozidlá, výmena jestvujúceho asfaltového povrchu za vsakovacie ...
Oprava střech objektu sportovní haly
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna střešních plášťů (bez zásahu do nosných konstrukcí) Sportovní haly v Českých Budějovicích, a tím vyvolané úpravy TZB jako oprava bleskosvodné a zemnící soustavy, prostupy VZT potrubí střechami a odvětrání tepelných ztrát z prostoru „půdy“ hlavního objektu, a dále výměna ocelových lávek a platforem ...
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci
Celková rekonstrukce objektu v Olomouci, spočívá zejména v těchto pracích: • sanace vlhkého zdiva • povrchová úprava schodišťových stupňů a podest • provedení nad krokevní izolace • výměny nášlapných vrstev • nové keramické obklady • opravy vnitřních omítek • opravy vnější omítky • výplně otvorů budou kompletně opatřeny novou povrchovou ...
Výmena strešnej krytiny na objektoch Trenčianskeho hradu
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výmenou strešnej krytiny na objektoch Trenčianskeho hradu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti objektov MŠ SNP 1444
Projekt rieši návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy dvoch učebných pavilónov a hospodárskeho pavilónu Materskej školy na ulici Grznárovej 1444 v Považskej Bystrici na p.č. KN-C 2636/43 v k.ú. Považská Bystrica. Dispozičné riešenie objektu sa nebude meniť. Navrhuje sa kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy systémom ETICS ...
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Rekonštrukcia fasády - zateplenie Hotela Bôrik
Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie a realizácia stavebných prác, predmetom ktorých je zateplenie a rekonštrukcia fasád, striech a vonkajších terás Hotela Bôrik. Súčasťou prác je aj výmena okien, parapetov, podhľadov, vstupných dverí, obnova odkvapových chodníkov, oprava vonkajších schodísk, zábradlí, výmena vonkajších dažďových žľabov ...
Poptávám klempířské práce
Máme chatku 4 x 4m v zahrádkářské kolonii Mšeno-jih s lepenkovou střechou a chtěli bychom novou, asi plechovou.
MŠ Skalica, pracovisko ul. Dr. Clementisa - Extenzívna vegetačná strecha
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v oprave a zateplení strešného plášťa a realizovaním zelenej extenzívnej strechy na budove MŠ a z toho vyplývajúce stavebné úpravy, realizácia nového bleskozvodu a vonkajšej dažďovej kanalizácie so zaústením do vakov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo ...
Zníženie energetickej náročnosti Obecnej budovy v obci Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Obecnej budovy v obci Pažiť. Predmet zákazky sa člení na nasledovné stavebné objekty: SO-01 Zateplenie obvodových stien SO-01A Výmena okien a dveri SO-01B Strecha krytina a izolácia stropu SO-01C Rekonštrukcia Osvetlenie SO-01D Ústredné kúrenie Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v ...
Komunitní dům v obci Věžky, 2022
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...
ZUŠ Letovice, stavební úpravy, přístavba a nástavba  I. etapa - střecha
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy (výměna střešní krytiny). Stávající střešní krytina, oplechování střechy, střešní okna a hromosvod se demontují. Záklop střechy bude lokálně vyspraven. Na úrovni 3. NP bude v prostoru původního hygienického zařízení rozebrána část střechy od okapu po střední vaznici. V této části bude zvýšena ...
Rekonštrukcia strechy SF
Rekonštrukcia strechy SF pozdĺž Mostovej ulice
Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti
Projekt rieši obnovu strechy, odkvapového systému a klampiarskych konštrukcií objektu v dôsledku nevyhovujúceho stavu.
Zimní stadion Slaný - rekonstrukce střešního pláště - II vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu Slaný. Zadavatel upozorňuje účastníky, že zároveň s realizací akce bude probíhat v objektu revitalizace chladícího zařízení, a vybraný dodavatel bude mít povinnost zajistit koordinaci s touto akcí. V souvislosti s odpovědným zadáváním veřejných zakázek, je účastník ...
Bytový dům, Třinec ul. Chopinova a Bytový dům, Třinec, ul. Palackého - rekonstrukce střechy
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy nad vchodem bytového domu čp. 423-424 na ul. Chopinova a čp. 425-427 ul. Palackého. Střechy jsou spolu částečně spojeny. Stávající střecha bytových domů (mansardová) bude zrušena a střecha bude pozměněna na sedlovou s plechovou střešní krytinou. Po zrušení mansard bude nutno opravit a zateplit ...
Stavební úpravy bytových domů Korandova 7, 9, 11, Plzeň
Stavební úpravy objektu řeší celkovou rekonstrukci a dispoziční úpravy veškerých prostor a podlaží každého objektu vč. fasádních úprav, výměny oken dle původního členění a velikosti. Dále dojde k výměně stávající střešní krytiny. Tašková skládaná krytina stejného druhu a odstínu cihlová červeň na objektu Korandova 7 a 9. Na objektu Korandova 11 ...