Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci sedlové střechy o ploše 200m2. Zaizolování střechy, výměna folie, oplechování, oprava podbití atd. Jako novou krytinu použít plechové profily. Obec Kožlí, PSČ 58293.
Poptávám opravu sedlové střechy
Poptávám opravu sedlové střechy - plocha 200m2. Výměna současné krytiy za asfaltový šindel, dékla krovu 10m, délka střechy 10m, výška hřebene 10m plus další opravy které budou nutné. Obec Kožlí, PSČ 58293.
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací při obnově střešního pláště východního křídla
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova a oprava celého střešního pláště východního křídla zámku Sychrov včetně obou sousedících věží a souvisejících objektů. Veškerá břidlicová krytina ze zámku a věže bude opatrně sejmuta a uložena pro další použití, bude odstraněn i starý záklop a všechny klempířské prvky. Tyto stavební prvky budou ...
Oprava střech na budovách Budějovická 7, Praha 4 - Michle
Stavební práce zahrnují opravu povrchu plochých střech 2 budov objektu GŘC, a to při zachování stávajícího střešního pláště, na nějž bude aplikována nová vrstva, včetně odstranění stávající a provedení nového oplechování atik a výměny dešťových vpustí. Dále pak opravu povrchu střech, a to odstraněním stávajícího střešního pláště až na nosnou ...
Rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne Považská Bystrica
Predmetom stavebných prác je rekonštrukcia súčasnej strechy na hlavnej tribúne futbalového štadiónu v meste Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zateplenie strechy a bleskozvod na objekte A – výukový objekt a jedáleň UPJŠ, Popradská 66
Existujúca skladba strešného plášťa sa po demontáži na úroveň pôvodnej hydrogenizačnej vrstvy - asfaltového súvrstvia, upraví novými vrstvami. Odvodnenie strešných rovín bude realizované prostredníctvom existujúcich miest odvodu zrážkovej vody osadením nových strešných vpustí. Odvodnenie strechy cez atikové murivo bude realizované osadením ...
ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna  - výměna střešního pláště
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení stavebních prací dle příslušné projektové dokumentace na výměnu střešního pláště v ZŠ Komenského ve Slavkově u Brna.
Projekt obnovy objektu Kaštieľa s areálom SOŠ Pruské - 772/1,772/2 - komplexná rekonštrukcia strech
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia strechy kaštieľa, ktorý slúži pre potreby SOŠ Pruské. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
SZ Libochovice, oprava střech, krovů a stropů I. až IV. etapa
Předmětem veřejné zakázky je oprava střech, krovů a stropů hlavní zámecké budovy a kaple, dále oprava vodárenské věže a sálu zámecké budovy, přičemž všechny tyto objekty jsou nedílnou součástí Libochovického zámku. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů a dokumentace skutečného provedení stavby. Bližší ...
Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno – stavebné úpravy hlavnej brány – rekonštrukcia strechy
Predmetom zákazky Považské múzeum v Žiline, Hrad Strečno stavebné úpravy hlavnej brány rekonštrukcia strechy je rekonštrukcia objektu Vežovej brány Hlavnej brány hradu Strečno, ktorá je súčasťou hradného komplexu slúžiaceho ako muzeálna expozícia.
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy- výměna střešní krytiny cca 204m2
Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - rekonstrukce střechy, venkovních omítek a oken školy
Předmětem zakázky jsou stavební práce, rekonstrukce převážně obálky budovy, oprava venkovních omítek, výměna otvorových výplní, rekonstrukce stropu nad 3.NP, včetně zateplení tohoto stropu a dále rekonstrukce střešního pláště s výměnou a doplněním některých prvků krovu a výměna střešní krytiny na objektu školy na adrese Tovačovského sady 79, ...
Rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce střechy a krovu zámku v Osečanech.
ZŠ Levočská Stará Ľubovňa - extenzívna zelená strecha
Predmet zákazky: Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce jestvujúcej budovy v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov, za účelom rekonštrukcie striech formou realizácie extenzívnej zelenej strechy, ktorá svojimi vlastnosťami a skladbou plní zároveň vodozádržnú ...
Poptávám výměnu okapu
Poptávám výměnu okapu na starším baráku co vede přes roh domu. Děkuji Fryda
Komplexná obnova strechy Kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a obnova strechy kostola sv. Jána Krstiteľa v Jasove. Strecha je sedlová s rôznym sklonom strešných rovín, ktorý sa pohybuje v rozmedzí od 45° do 55°. Severná časť krovu je ukončená valbou, južná časť je ukončená štítovou stenou v nadväznosti na priečelie kaplnky odkiaľ sa nachádza aj vstup do priestoru ...
FN Motol - Zajištění zámečnických a klempířských prací - havárie, opravy a údržba
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění zámečnických a klempířských prací pro zadavatele, a to dle Smlouvy o dílo, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Výstavba tréningovej hokejovej haly
Zámerom investora je vybudovať prestrešenie a opláštenie existujúcej malej ľadovej plochy 40 x 20 m, ktorá sa nachádza severozápadne od existujúceho zimného štadióna V Spišskej Novej Vsi. Ide o vonkajšiu ľadovú plochu, využívanú v dobe keď vonkajšia teplota umožňuje prevádzku. Navrhované prestrešenie a opláštenie malej ľadovej plochy umožní jej ...
Stavebné úpravy ZUŠ, výmena strešnej krytiny, úpravy priestorov podkrovia na učebne
Predmetom stavebných prác sú stavebné úpravy Základnej umeleckej školy v Púchove. Ide o vybudovanie učební a hygienického zázemia v podkroví budovy. Ponechá sa strešná konštrukcia a vykonajú sa potrebné sanačné práce ako podopretie nosnej časti krovu, tak aby vznikol priestor pre učebne. Takto získame väčší priestor a dokážeme využiť skoro 100 % ...
Prestrešenie Hokejovo – hokejbalovej haly v Spišskej Belej
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác "Prestrešenie Hokejovo - hokejbalovej haly v Spišskej Belej". Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Gymnázium AS B. Bystrica - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia strešného plášťa budov
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia strechy. Jedná sa o čiastkové úpravy, resp. zlepšenie teplo-technických vlastností ešte pôvodnej strešnej konštrukcie objektu: rekonštrukcia a zateplenie strešného plášťa budov - v časti sála a učebne. V rámci plánovaných stavebných úprav sa nepredpokladajú zásahy do nosných ...
Rekonštrukcia strechy II. etapa – Novohradská knižnica, Lučenec
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia časti nárožnej strechy nachádzajúcej sa nad objektom, v ktorom sídlia Novohradské osvetové stredisko a Novohradská knižnica. Objekt je rozčlenený do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v zozname UZPF. Projekt rieši len zmenu časti strechy ...
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy
Poptáváme opravu izolace sedlové střechy přízemní stavby (skladovací hangár u sokolovny ) o výměře cca 80 m2. Realizace opravy 07/-08/2020. Pokud máte o zakázku zájem, prosím o osobní prohlídku objektu a cenovou nabídku.
Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy OV vo Vlkanovej
Predmetom zákazky je rekonštrukcia okien, dverí a strešnej krytiny. Budova odborného výcviku je v zlom technickom stave. Zistené závady sú: opotrebované a nevhodné okná, poškodené vchodové dvere, poškodená atika a oplechovanie atiky, opotrebovaná strešná krytina, nedostatočná tepelná izolácia otvorov a strechy. Jedná sa o samostatne stojacu ...