Poptávám zastřešení terasy
Zastřešení otevřené části terasy plochou pochozí střechou (na obrázku v příloze ve fialovo-hnědé barvě) a postavení přístřešku, kde na jedné části budou fotovoltaické panely. Zatím máme k zastřešení studii, kterou v případě zájmu mohu zaslat, a tento týden by měl být dokončen výsledný projekt.
Poptávám opravu přístřešku nad balkonem
Oprava přístřešků nad balkonem, zatéká tam voda.
Poptávám zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby
Dobrý den, hledám firmu na zvýšení stropu/střechy u malé dřevostavby. Plocha cca 45m3. Aktuálně vnitřní výška stropu 2,1m a potřebuji 2,5m. Stěny jsou z panelů, tedy předpokládám, že by mělo jít demontovat střechu - plech krytina a vyvýšit stěny do zmiňované výšky. Zárověň změnit skon střechy z 10% na cca 30%. Domek je u Chotovin /Táborsko.
Poptávám opravu střechy na rodinném domě
Dobrý den, poptávám opravu střechy na rodinném domě (je potřeba přeložit 2 strany střechy a vyměnit paropropustnou folii). Plocha střechy cca 53 m2. Krytina střechy-taška střešní Bramac. Součástí poptávky je též demontáž a montáž FVE, která je na střeše již instalovaná. V případě, že nemáte možnost demontáže a následně montáže FVE, zkusil bych ...
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice - oprava strechy, žlabov a zvodov budovy školy
Predmetom zákazky je oprava strechy, výmena žľabov a zvodov na budove školy. Podrobné informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch zákazky..
Obnova Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor kartuziánov v Červenom Kláštore – stavebná obnova
Predmetom tejto zákazky a obstarávania je stavebná obnova objektov kláštora, a to objektov E & F. Hlavným cieľom stavebnej obnovy týchto objektov kláštora je predovšetkým renovovať zničené a poškodené strechy objektov čiastočne, ale niekde aj v plnom rozsahu (krytina, vikiere, klampiarske prvky, podbíjanie rímsy, bleskozvod a pod.). Obnovované ...
Oprava strešného plášťa krytej plavárne Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je oprava strešného plášťa na budove krytej plavárne v Liptovskom Mikuláši. Podrobná špecifikácia je uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Výmena strešnej krytiny na NKP Trenčiansky hrad - Vežička 1345/28,23
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na objekte Trenčianskeho hradu - Vežička 1345/28,23 o výmere 51 m. Strecha je valbová. Presný rozsah prác je stanovený výkazom výmer.
Výmena strešnej krytiny na NKP Trenčiansky hrad - Veža bránová II
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na objekte Trenčianskeho hradu -Veža bránová II. o výmere 73 m. Strešná konštrukcia je v tvare pravidelného štvorbokého ihlana. Presný rozsah prác je stanovený výkazom výmer.
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Kapušanoch
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie a výmena okien na budove kultúrneho domu v obci Kapušany, výmena strešnej krytiny a osvetlenia.
Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok – rekonštrukcia
Predmetom zákazky je záväzok zhotoviteľa realizovať stavebné práce, rekonštrukciu strechy v administratívnej budove Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, vysunuté pracovisko Ružomberok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Kapitolu B.1 Opis predmetu zákazky a Kapitolu B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných ...
Poptávám odstranění dřevěných prvků poloroubenky a střešní krytiny
Poptávám odstranění dřevěných prvků poloroubenky (roubení, krov) a střešní kritiny (lepenka). Rozměry stavby 7,5m x 15m, z toho roubená část je dlouhá 7m. Obec Bernartice u Trutnova
Obnova strechy na Kanónii č. 14 v Spišskej Kapitule
Predmetom zákazky je kompletná obnova strechy objektu Kanónia č. 14 v centrálnej časti Pamiatkovej rezervácie zachovaním a prinavrátením jej autentických hodnôt, realizovať stavebné a statické úpravy objektu, súvisiace s obnovou krovovej konštrukcie a strechy. Obnova je realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vytvorila Ing. arch. ...
Rekonštrukcia havarijného stavu strešných konštrukcií telocvične v obci Lietavská Lúčka
Predmetom zákazky je rekonštrukcia havarijného stavu strešných konštrukcií telocvične v obci Lietavská Lúčka podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených vo výzve na predkladanie ponúk vrátane jej príloh.
SOŠ pedagogická, Turčianske Teplice - oprava strechy, žlabov a zvodov budovy školy
Predmetom zákazky je oprava deravých miest vo falcovanej krytine strechy budovy školy medeným plechom a oprava dažďových žľabov a zvodov v rozsahu a špecifikácií podľa výkazu výmer. Budova školy je zastrešená šikmou strechou s neobytným podkrovím s medenou falcovanou krytinou. Falcovaná krytina je na niekoľkých miestach poškodená trhlinou, cez ...
Práce na streche aj s materiálom
Predmetom tejto zákazky je: uskutočnenie stavebných prác v súlade s Prílohou č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk - Návrh na plnenie kritérií a Prílohou č. 5 tejto Výzvy na predkladanie ponúk Výkaz výmer.
Oprava strechy telocvične
Predmetom stavebných prác je oprava strechy telocvične s výmenou izolácie.
obnova a rekonštrukcia striech
Dodávka a montáž strešnej krytiny na objektoch plochých striech hlavnej budovy na 2 NP (vo výkaze označené ako átrium ) na 4 NP (vo výkaze označené ako strojovňa) a nad budovou technických zložiek(vo výkaze označené ako technické zložky) v zmysle špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 - Výkaz výmer strechy, týchto súťažných podkladoch. Stavebné ...
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy ve Slavkově u Brna.
Oprava hydroizolácie častí plochých striech a rímsy - objekt DÚ BA, Ševčenkova 32
Oprava hydroizolácie častí plochých striech a rímsy objekt DÚ BA, Ševčenkova 32
Oprava plochých striech budov AOS
Opis predmetu nájdete v zadaní výkazu výmer. Doplňujúce CPV: -45261410-1 Strešné izolačné práce -31216100-4 Zariadenia na ochranu pred prepätím/bleskom -45312310-3 Práce na ochrane pred bleskom -60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu) Miesto dodania: Akadémia ozbrojených síl, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi - Zateplenie strešného plášťa
Predmetom verejného obstarávania je zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi formou zateplenia strešného plášťa podľa projektu a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Oprava plochej strechy na objekte č. 4- skladové priestory
Predmetom zákazky je oprava plochej strechy nad objektom č. 4 skladové priestory na ktorej sa demontujú vodorovné rozvody bleskozvodu, odkvapové žľaby a zvody. Po vyčistení strechy sa natavia poškodené časti hydroizolácie. Namontujú sa okapové a atikové poplastované plechy. Aplikuje sa tepelnoizolačná vrstva a následne sa zrealizuje hydroizolácia ...
zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C)
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť C), v rozsahu: ČSO-03.300C Obvodový plášť -C ČSO-03.301C Strecha -C ČSO-03.302C Otvory okná a dvere -C ČSO-03.303C Technológie -C ČSO-03.304C Okapový chodník -C ČSO-03.305C Úprava vonkajších vstupov -C
Chata Sova – exteriér oprava
Predmetom zákazky je Oprava exteriéru nie celej chaty ako je to popísané v projektovej dokumentácii. Jedná sa o opravu strechy -výmena strešnej krytiny, oprava terasy, drevárne spojenej vzadu z chatou, výmena 2 ks okien, dverí, oprava fasádnych drevených hranolov. Jednotlivé stavebné postupy a tipy materiálov musia byť pred samotnou realizáciou ...