PPO II. B etapa - Most Masarykova - slavnostní osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je část objektu slavnostního osvětlení mostu Masarykova, týkající se pouze klempířských konstrukcí, které sestávají z vlepení kompozitních sendvičových panelů do ocelových oblouků mostu, dále v provedení kompozitního podhledového roštu mostu pro osvětlení bermy - náplavky a také v provedení nátěru římsové části mostu ...
Radniční věž - oprava krovu a střechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Radniční věž - oprava krovu a střechy v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku-generální oprava krovu hlavní lodi a presby
Předmětem plnění je generální oprava krovu nad hlavní lodí a výměna části krytiny střechy za novou (břidlicovou). Zakázka je členěná na stavební objekty SO 01.3 Generální oprava krovu a SO 01.4 Generální oprava krovu-mezivěží (I.etapa).
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obchodnej akadémie Watsonova Košice
Projekt časti ASR rieši návrh obnovy budovy obchodnej akadémie v katastrálnom území Severné mesto v mestskej časti Košice - Sever. Rozsah obnovy zahŕňa zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmenu okenných a dverných konštrukcií, výmenu konštrukcie strechy alebo strešnej krytiny, klampiarskych, zámočníckych prvkov, zhotovenie nových striešok a ...
Rekonštrukcia strechy NKP Mestský palác, Rača
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte Národnej kultúrnej pamiatky ev. číslo 648/0, Nám. Andreja Hlinku s názvom: REKONŠTRUKCIA STRECHY NKP Mestský palác, Rača, podľa špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Poptávám realizaci střechy
Poptávám zhotovení kompletní střechy pro nový rodinný dům v Jižních Čechách u Mladé Vožice. Vazníky a krytina Tondach. Projektovou dokumentaci obratem přepošlu. Děkuji předem za odpověď.
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ v obci Cerovo
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - výmena okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - kompletná rekonštrukcia a zateplenie strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia ...
Stavebné a teplotechnické úpravy objektu ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je obnova budovy Základnej školy Lipová 13, 052 01 Spišská Nová Ves. Predmetom technického riešenia je obnova obalovej konštrukcie budovy: strešný a obvodový plášť a exteriérové výplne otvorov. Predmetom riešenia nie je vnútorný stavebný interiér a technická infraštruktúra objektu. Obvodový plášť - zlepšenie teplo-technických ...
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec
6.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“ v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Renovace střechy, Varnsdorf
Poptávám renovaci střechy ve Varnsdorfu s vestavbou 2 střešních oken.
Pokrývač, Rakousko
Vážené dámy a pánové, hledáme pokrývače. Volejte na +436641544477 nebo office@eigner-dach.at. Mockrát vám děkuji za vaši snahu! Spenglerei & Dachdeckerei Eigner e.U. (Instalatérství a pokrývačství)
Rekonštrukcia objektov v správe SŠHR SR
Predmetom zákazky sú rekonštrukcie jednotlivých objektov v správe SŠHR SR, a to: 1. Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy so súpisným číslom 728 (k. ú. Vígľaš) 2. Rekonštrukcia objektu na parcele číslo 202/13 (k. ú. Hronsek) 3. Rekonštrukcia spevnených plôch v závode Ľupčianka (k. ú. Slovenská Ľupča) 4. Rekonštrukcia nájazdových rámp v ...
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý slúži ako kultúrny dom a obecný úrad pre pre obec Pažiť. Predmetom zákazky v prvej etape budú nasledovné práce: -Zateplenie obvodových stien -Realizácia novej strechy -Výmena výplní okien a dverí -Vykurovanie .
Stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so stavebnými úpravami strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie
Predmetom zákazky Zámok Kunerad - 2. etapa komplexnej rekonštrukcie NKP - trvalé zastrešenie je realizácia trvalého zastrešenia zámku bridlicovou krytinou. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti ,,B1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
GAS BB - zníženie energetickej náročnosti – rekonštrukcia častí strešného plášťa
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budov s úmyslom zabezpečiť zníženie energetickej náročnosti existujúceho objektu. Riešený objekt Gymnázia Andreja Sládkoviča je súčasťou školského areálu v širšom centre Banskej Bystrice. Stavebne sa jedná o čiastkové úpravy, resp. zlepšenie teplo-technických vlastností ešte pôvodných obvodových konštrukcií a ...
Rekonštrukcia strechy SF
Rekonštrukcia strechy SF pozdĺž Mostovej ulice.
Multifunkční dům Otice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové přestavbě stávajícího objektu kulturního domu v Oticích. Při stavebních úpravách dojde k výrazným bouracím pracím, a to včetně konstrukce zastřešení a významné části nosných stěn objektu. V průběhu bouracích prací bude postupně odstraněna plechová krytina a veškeré ...
Střešní krytina, Rakousko
Vážené dámy a pánové, důvodu stárnutí starých vlnitých eternitových plechů je v mé kancelářské budově plánována zcela nová střešní krytina. a) Plocha střechy cca 850 m2, sklon střechy cca 12-15 stupňů. b) Nerozebírat staré vlnité desky eternit, ale namontovat přímo nový plech. c) Dodávka nových plechových desek ALU a upevnění na staré ...
Liptovský Mikuláš OR PZ, rekonštrukcia strechy
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na objekte Okresného riaditeľstva PZ v Liptovskom Mikuláši na ul. Komenského č. 841 v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Drobné stavebně montážní práce
Předmětem veřejné zakázky zadávané formou Jednacího řízení s uveřejněním dle § 161 ZZVZ jsou plánované drobné stavebně montážní práce spojené s údržbou elektrických sítí nn, vn a vvn a elektrických sítí. zejména o následující drobné stavebně montážní činnosti: stavební práce a zemní práce, elektro - montážní práce, klempířské, tesařské, truhlářské ...
Poptávám opravu střechy
Poptávám opravu střechy. Domek je starý 13 let jedná se o sedlovou střechu. Na jedné straně domu nám začalo zatékat a zatéká po celé délce do obou pokojů.
Rekonštrukcia so zateplením strešného plášťa ZŠ Podzámska a bleskozvod
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy v Základnej škole Podzámska 35, Hlohovec spočívajúca vo vybudovaní nového strešného plášťa, odvodnenia striech pomocou strešných vpustí a výmene a modernizácii bleskozvodu. Objekty stavby: Zateplenie strechy Stavba č. 1: Rekonštrukcia strechy so zateplením ZŠ Podzámska 35, Hlohovec SO-01 Základná ...
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP  rekonstrukce krovu a stropů
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů - dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení a stropů nad 2. NP na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.