Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch

Predmetom zákazky je výroba, dodanie, inštalácia a osadenie objektov na miesto určenia nachádzajúce sa v Trenčianskom kraji, podľa projektovej dokumentácie, vrátane dodania všetkých s tým súvisiacich dokladov, týkajúcich sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu diela do užívania.

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

MŠ Na Třísle - rekonstrukce kuchyně a gastro

Rekonstrukce školní kuchyně včetně gastro zařízení, rekonstrukce skladů a zázemí pro personál v hospodářském pavilonu MŠ Na Třísle č.p. 70 v Pardubicích. Specifikace prací: bourací práce, stavební úpravy a nové rozvody kanalizace, vody, plynu, slaboproudé elektroinstalace, ústředního topení, instalace vzduchotechniky, silnoproudu a měření a ...

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích - 3. část

Jedná se o rehabilitaci zámeckého parku v Dolních Počernicích – severozápadní část parku. Předmětem stavby jsou terénní úpravy, cestní síť, rekonstrukce objektů (mostky, kašna, gloriet, skleník, orangerie, ohradní zídky), realizace veřejného osvětlení vč. slavnostního, sadové úpravy, venkovní rozvody splaškové a dešťové kanalizace, rozvod pitné a ...

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Demolice objektu bývalé ubytovny Pivovarská 600

Objekt bývalé ubytovny je 16 let nevyužívaný a zdevastovaný. Jedná se o 4 podlažní podsklepenou budovu, zastavěná plocha je 712,8 m2, obestavěný prostor 7 746,12 m3. Demolice objektu bude probíhat postupným rozebíráním stavebních konstrukcí bez použití těžké techniky. Po dokončení demolice bude pozemek zbaven odpadu, terénně upraven a zatravněn.

Poptáváme nátěr ocelové konstrukce

Poptáváme nátěr ocelové konstrukce

Poptáváme cenovou nabídku na opravu nátěrů a nános nového nátěru stávající ocelové konstrukce. Jedná se o Otrokovice. Požadavek je 80 mikronů syntetika, celkem 380 m2. Objekt je vysoký 4,1 m. Je potřeba obrousit starý nátěr a natřít stávající konstrukci, což jsou sloupy a na střeše příhradové vazníky. Celá oprava nátěrů by měla být hotová do ...

Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení

Spojená škola, Nižná – rekonštrukcia hygienických zariadení

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hygienických zariadení. Časť 1 - Spojená škola, Nižná rekonštrukcia hygienických zariadení a podláh v objekte internátu Časť 2 - Spojená škola, Nižná rekonštrukcia hygienických zariadení v budove školy Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa

Rekonstrukce ZŠ a MŠ Jevišovice, III. etapa

oprava podlah ZŠ a MŠ Jevišovice, výměna oken, svítidel, sanitární keramiky, rekonstrukce stávající plynové kotelny

Poptávám stavbu zídky

Poptávám stavbu zídky

Poptávám stavbu zídky, délka 3m, výška 1m z jednostranných štípaných tvárnic. Lokalita realizace: Praha 10.

Poptáváme plynařské práce

Poptáváme plynařské práce

Poptáváme firmu, která je schopna osadit lokální plynové topidlo (wafky), která provede pravidelnou roční servisní prohlídku plynových spotřebičů (budeme chtít od této firmy provádět každý rok) a která provede revizi plynu v celém domě (a opět budeme chtít provádět plynovou revizi od této firmy každé tři roky). Dlouhodobá spolupráce. Lokalita ...

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné

Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáli Žilinská teplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa: -spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu; -zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu ...

Poptávám vybetonování základové desky bazénu

Poptávám vybetonování základové desky bazénu

Poptávám vybetonování základové desky bazénu s průměrem 5m, výška bazénu 150 cm. Termín 16.5.-8.6.

Rekonštrukcia hygienických zariadení – Interný pavilón

Rekonštrukcia hygienických zariadení – Interný pavilón

Predmetom zákazky je rekonštrukcia hygienických zariadení v internom pavilóne. Časť 1 - I. etapa Blok A Interného pavilónu Časť 2 - II. etapa Blok C Interného pavilónu Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Znižovanie energetických strát v KSB obce Okrúhle

Projekt stavby rieši znižovanie energetických strát Domu kultúry v centre obce Okrúhle . Opravou domu kultúry sa zamedzí poškodzovanie stavby, opraví sa kvalitný objekt občianskej vybavenosti v obci, ktorý multifunkčne poskytuje služby obci a jej obyvateľom.

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa – dodávka interiérů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiéru a vybavení nově zrekonstruovaných prostor Severočeského muzea v Liberci. Kvůli zlepšení komunikačních vazeb a využitelnosti stávajících ploch byly navrženy dispoziční změny a změny v uspořádání stálých expozic i krátkodobých výstav. Dispoziční změny jsou řešeny v rámci stavební části rekonstrukce ...

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

VD Nechranice – sanace abrazí LB – III. Etapa - Inženýrskogeologický průzkum

1. Přípravné administrativní, organizační a terénní práce dle zákona č. 62/1988 Sb., v platném znění včetně zpracování projektu geologických prací dle vyhlášky č. 369/2004 Sb. Projednání vstupů na pozemky, stanoviska vodoprávního úřadu, orgánu ochrany přírody. 2. Přípravné technické práce, zajištění geofyzikálního průzkumu. Jádrové vrtání včetně ...

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Navýšení kapacit MŠ Beruška – vnitřní vybavení III

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruovaného objektu MŠ Beruška v Liberci v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Beruška“. Jedná se o projekt Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou (dále jen „IPRÚ“) spolufinancovaný z prostředků Evropské unie – Integrovaného regionálního ...

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Rynoltice – oprava válečného hrobu obětem 2. světové války

Komplexní restaurování válečného hrobu obětem 2. světové válka na hřbitově v obci Rynoltice.

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Rekonstrukce trakční měnírny Martinov

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby pod názvem „Rekonstrukce trakční měnírny Martinov“ v rozsahu a členění dle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., IČO: 463 42 796, se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno ze dne 22.11.2016, a dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a další činnosti s ...

Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

Krupina - preventívne protipovodňové opatrenia na toku Kňazov jarok

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení z dôvodu zníženia rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy. Stavbu tvoria 4 stavebné objekty: SO 01 Úprava Kňazovho jarku v intraviláne km 0,0000,120 0,915 1,035 SO 02 Suchý polder na Kňazovom jarku č.1 v km 1,645 SO 03 Suchý polder na Kňazovom jarku č.2 v ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I., etapa 1

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA 1 je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa, vrátane skúšobnej prevádzky v trvaní troch mesiacov, podľa spracovaných projektových dokumentácií spoločnosťou ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO a v súlade s ...

Čejkovice – dostavba kanalizace

Čejkovice – dostavba kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je dostavba kanalizace v intravilánu obce Čejkovice (569 m, DN300, PVC SN8) včetně revizních betonových prefabrikovaných šachet DN 1000 a 21 ks odboček pro kan. přípojky.

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptáváme kompletní rekonstrukci bytu

Poptávám kompletní rekonstrukci bytu v Liberci (90m2), výměna oken, plynový kotel, radiátory a rozvody, elektroinstalace, podlahy, koupelna, štuky a malba.

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

2.1.1. Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž interiérového nábytku a vybavení a dále pak i dodávka interiérového doplňkového zboží pro dostavbu Základní školy, tělocvičnu a přístavbu Sportovní haly v Jinočanech. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne ve dvou časových etapách, v první etapě pro Základní školu, v druhé etapě pro ...

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

Zimní stadion v Soběslavi - snížení energetické náročnosti

zateplení obvodového pláště včetně střechy a výměna některých oken a dveří

(záznamy 151/175 z 18835)  strana 7 / 754