Poptávám dodávku a montáž pumpy na studnu
Sháním firmu, která prodá a nainstaluje pumpu na studnu.
Poptávám pokládku venkovní terasy
Poptávám položení podlahy (dřevo, plast) na venkovní terasu o rozměrech cca 3x6m v Mikulově .
Realizace kontroly zemědělských dotací pomocí dálkového průzkumu Země v roce 2019
Předmětem kontroly pomocí dálkového průzkumu Země (dále jen „DPZ“) u vybraných subjektů/žadatelů o dotaci a jejich dílů půdních bloků (dále jen „DPB“) v rámci jednotlivých dotačních titulů je kontrola deklarovaných údajů v žádosti o dotaci/dotace, konkrétně výměry obhospodařované půdy, deklarované kultury, případně plodiny, kontrola dodržování ...
Instalatérské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je odstraňování závad a havárií na rozvodech SV,TUV, cirkulačního a odpadního potrubí, provádění instalatérských a s tím souvisejících zednických prací dle potřeby zadavatele v areálech Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to na základě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou. Blíže viz zadávací podmínky.
Poptávám zasklení balkónu
Poptávám cenovou nabídku na zasklení panelákového balkónu.
Strategické dokumenty pro město Šlapanice – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Troskotovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální ...
Zníženie energetickej náročnosti - VASPO STONE, s. r. o.
Predmetom zákazky je modernizácia existujúceho fotovoltaického zdroja 99,6kW a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní realizace technických místností strukturované kabeláže v suterénu budovy včetně jejich napojení na stávající hlavní rozvaděč, provedení instalace stoupacího vedení do všech nadzemních podlaží budovy a realizace hygienického zázemí v přízemí budovy.
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
Jedná se o zateplení fasády stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávající střechy, včetně úprav souvisejících dotčených stavebních konstrukcí. Rekonstrukce bude probíhat současně na těchto pavilonech: K1VZ Spojovací krček, schodiště K4MV Spojovací krček, schodiště UO22 Pavilon učeben
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Věrovany odkanalizování lokalit č. 1, 2, 3, 4
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby splaškové kanalizace, kanalizačních odboček, přeložek vodovodu a přípojek NN pro čerpací stanice splašků. Jedná se o nová stavba. V rámci stavby bude ve všech dotčených úsecích, v souběhu s navrhovanými stokami splaškové kanalizace provedena přeložka stávajícího vodovou včetně přepojení všech ...
Rekonstrukce objektů čp. 706-709 v O/Městě
Jedná se o stávající bytové domy č.p. 706 až 709 v uzavřeném (oploceném) areálu se stávajícím napojením z místních komunikací z ul. V Zimném dole. Tyto domy pocházejí z 20 let minulého století, jsou postavené v tradiční zděné soustavě s valbovou střechou nad hlavním traktem a pultovou střechou. Objekty jsou částečně podsklepeny s jedním hlavním ...
Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce - „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada).
Elektrikář, Německo
Firma ISG-elektrotechnik hledá elektrikáře na trvalý pracovní poměr. Podmínky: od 12 € / hod + 400 € měsíčně (montážní služební cesty) + prémie. Kontaktujte mě prosím.
Poptávám výměnu radiátorů
Poptávám realizaci výměny 2ks litinových radiátorů za nové skleněné radiátory, děkuji Benediktová Líně
Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR
Predmetom zákazky s názvom "Výkony strojov pri oprave a údržbe železničného spodku a zvršku v sieti ŽSR v rámci hlavnej činnosti a komplexných rekonštrukcií hospodárskym spôsobom" je zabezpečenie výkonov strojov (prenájom strojov vrátane obsluhy) podľa špecifikácie uvedenej v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov pri oprave a ...
Poptávám kamenické práce
Poptávám kamenické práce, nacenění žulové destičky o rozměru 22 X 32 X 2-3 cm s 10 písmeny a 14 číslicemi plus hvězdička a křížek.
Poptávám obkladovou štípanou žulu
Poptávám obkladovou štípanou žulu světlou, rozměr 15x30 cm.
Poptávám realizaci střechy
Poptávám realizaci střechy.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis ...
Stavebné úpravy zimného štadióna v Martine - I.etapa
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy zimného štadióna v časti východného sociálneho prístavku. Dielo bude zrealizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej PROTES Žilina spol. s r.o., Ul. Vojtecha Spanyola 37, 010 01 Žilina, podmienok stavebného povolenia a v rozsahu prác špecifikovaných vo výkaze výmer. Stavebné úpravy sa týkajú dispozično ...
SEZ - Sanace DS PHM Točník u Klatov, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – část areál DS
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM TOČNÍK U KLATOV, ČÁST: „AREÁL DS PHM“, k. ú. Točník u Klatov – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SANACE“, zpracované společností CHEMCOMEX, a.s. v březnu 2018 (aktualizace č. 1, září 2018).
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Ročov a části k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úlovice a komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude ...
Klímův rybník – havarijní stav
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY. Předmětem plnění bude spolufinancován z podpory národního programu MZe ČR 129 280 Podpora retence vody v krajině – rybníky a vodní nádrže.