Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Do rodinné stavební firmy hledáme slušné a pracovité zedníky. Odměna dohodou.

Studna v Břeclavi, Rakousko

Studna v Břeclavi, Rakousko

Poptávám studnařské práce v Břeclavi.

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla. Rozměr dvojskla cca 177x29 cm. Průměr kruhové díry je 21 cm.

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy, vybetonování, srovnání sklonu, izolace a oplechování boků terasy, opětovné položení dlažby, výstavba dvou schodů ke vchodu, obložení schodů. Lokalita: Praha-východ.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Chodníky Pohranice

Chodníky Pohranice

Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Pankrác. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT.

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa stavby- příprava území pro výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Součástí této etapy je demolice stávajících objektů patologie, zdrojové stanice O2, stanice medicinálních plynů, trafostanice. Další část stavby spočívá v přeložkách a nových rozvodech ...

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy asi 60 m2.

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady

Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového expozičního skleníku v k.ú. Nový Dvůr u Opavy. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

MVN Tutleky, obnova vodního díla

MVN Tutleky, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 9 475 m3 a demolice stávajícího požeráku včetně výpustného potrubí, výtokového čela a opevnění odpadního koryta. V místě stávajícího požeráku bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štoly. Součástí akce je i montáž nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze, rozšíření a opevnění odpadního koryta. Těžení ...

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce" je provedení demolic stávajících objektů v areálu společnosti zadavatele, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření".

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves. Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. Cílový stav je volná zelená plocha.

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

Poptávám podlahářské práce

Poptávám podlahářské práce

Pro svou veterinární ošetřovnu hledám dodavatele na zhotovení podlahové krytiny. Velikost 25m2. Ošetřovna je určena pro koně.

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Rekonštrukcia vnútrobloku ulíc Hrnčiarska, Bystrický rad a Kozačeka, Zvolen

Predmetom zákazky sú stavebné práce na 1. Etape revitalizácie ulice Hrnčiarskej, úpravu otočky pred vstupom do školy na východnej strane vrátane rampy pre imobilných, rozšírenie a prestavbu detského ihriska s doplnením ihrísk pre väčšie deti a dospelých - exteriérový fitnes program a sadové úpravy zelených plôch v riešenom území na ulici Bystrický ...

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Rekonstrukce Údolní od Husovy po Úvoz – zpracování DÚR, DSP a PDPS

Předmětem veřejné zakázky je vypracování samostatné projektové dokumentace pro Územní rozhodnutí (DÚR), dále vypracování samostatné projektové dokumentace pro Stavební povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření, inventarizace zeleně, geologického průzkumu a výkon autorského dozoru. ...

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Prekládka IS a spevnené plochy Podhora

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k prekládke inžinierskych sietí z par. č. KN C 157/1 na ulici Podhora a vydláždenie časti ulice Podhora pred predmetným pozemkom v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Prešov – ZŠ Šmeralova – veľká telocvičňa

Prešov – ZŠ Šmeralova – veľká telocvičňa

Stavebné práce pozostávajú z výmeny podlahy na hlavnej hracej ploche telocvične (približne 306,22 m2). Položí sa nová podlaha telocvične, ktorá je navrhnutá z dubových parkiet. Nato nadväzujú stavebné úpravy, úpravy hracej plochy a športového náradia telocvične. Výmena podlahy pozostáva z vybúrania súčasnej podlahy, odstránenia obkladov stien, ...

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám montáž sádrokartonu

Poptávám sadrokartonáře na snížení stropu s vatou a folií na domě v obci Sány , material je již na stavbě celkem jde o 3 místnosti cca 70m2. Na email zaslat cenu za práci i s dopravou a kdy je možný nástup.

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce

Poptávám zednické práce - obezdění stěn uvnitř domu porfixem. Popis: 5cm nebo 7,5cm material je již v domě v Sánech , celkem jde o 4 místnosti cca 160m2,po obezdění bude lepidlo s perlinkou a štuky zaslat cenu za práci včetně dopravy a kdy je možný nástup.

Realizácia stavby 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika

Realizácia stavby 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika

1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela: 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko v rozsahu: 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko (len s 1 poťahom) a súvisiacich činnosti v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2. ...

(záznamy 1/25 z 18961)  strana 1 / 759