Modernizace tiskového sálu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - modernizace tiskového sálu včetně přilehlých prostor - zázemí pro novináře a sociální zařízení. Cílem je vybudování moderního tiskového sálu s moderními technologiemi. Modernizací dojde zejména k drobným dispozičním změnám, vylepšení vnitřního akustického komfortu, výměně zastaralé AV a IT techniky, ...
Poptávám sklo za varnou desku
Poptávám kalené sklo čiré za varnou desku.Velikost je 600x500mm.Prosím o info jaká je cena.Děkuji Coufalová
Splašková kanalizace Kapsova Lhota
vybudování nové splaškové kanalizace v obci Kapsova Lhota s přivaděčem zaústěným do kanalizace města Strakonice v obci Radošovice, trubní materiál celkem: 2 662 m, kanalizační šachty 72 ks, čerpací stanice včetně vystrojení, kanalizační přípojky
Vlašská 347/19, Praha 1  Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Vlašská 347/19, Praha 1 - Oprava freskových sálů
Předmětem veřejné zakázky je oprava a následně i ochrana stávajících uměleckých a umělecko-řemeslných prvků ve freskových sálech především nástěnných maleb fresko a secco. Předmětem stavební části veřejné zakázky je provedení rekonstrukce elektrických rozvodů, instalace nového osvětlení a doplnění technologií pro zachování klimatu v sálech ...
Poptávám kontrolu, zapojení a optimalizaci FVE
Kontrola, zapojení a optimalizace FVE.
Zásobování vodou obcí Dolany, Čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, resp. dodávky či služby související se stavebními pracemi, spojenými s projektem zásobování stávajících nemovitostí v obcích Dolany, čáslavky, Svinišťany, Krabčice a Sebuč pitnou vodou z veřejného vodovodu. Jedná se o následující inženýrskou infrastrukturu: zdroj, vodojem, přístupová komunikace, ...
FN Brno - Samostatná rozvodna VN pro centrální chlazení objektu č. 16
Předmětem zadávacího řízení je rekonstrukce stávajícího kabelového vedení VN 22 kV - úseku kabelové smyčky VN 22 kV mezi TS3 a objektem č. 16 a související stavební úpravy objektu v areálu Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a to v rozsahu a podle projektové dokumentace stupně DPS ,kterou ...
Demolice zákotlí kotle K3
Předmětem výběrového řízení je zejména demolice mechanického a elektrostatického odlučovače kotle K3, nacházejícího se v zákotlí kotelny kotle K3, související s přestavbou parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 oC) na spalování zemního plynu.
Náhradní přenosová trasa vn, vvn
Předmětem veřejné zakázky je poskytovat zadavateli náhradní přenosovou trasu (dále „NPT“) vn, vvn, zejména: stavba a demontáž základní NPT, pronájem základní NPT, stavba a demontáž dodatečné NPT, pronájem dodatečné NPT, stavba a demontáž náhradního podpěrného bodu, který není součástí základní ani dodatečné NPT, pronájem náhradního podpěrného bodu.
Zámek Týnec, národní kulturní památka - obnova fasády a restaurátorské práce
Nesoudržné a drolivé omítky budou odstraněny, suť bude uklizena a odvezena. Odstraněné omítky budou nahrazeny po „špricování“ tradičním způsobem natahovanou tenkou maltovou jádrovou omítkou za použití hašeného vápna, která bude po slabém zavadnutí zatočena dřevěným hladítkem - tzv. „rajblíkem“. Po jejím částečném vytvrdnutí bude do ní štětcem ...
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení Města Frýdlant
Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava“), která je v majetku Města Frýdlant. Současná osvětlovací soustava Města Frýdlant se skládá z celkového počtu 1 313 světelných míst (SM) a 1 334 svítidel, která jsou v majetku města. Z toho 33 svítidel ...
Demontáže a demolice v kotelně K3
Předmětem výběrového řízení je realizace demontážních prací a drobných demoličních prací pro přestavbu parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 °C) na spalování zemního plynu.
PPO II. B etapa - Most Masarykova - slavnostní osvětlení
Předmětem této veřejné zakázky je část objektu slavnostního osvětlení mostu Masarykova, týkající se pouze klempířských konstrukcí, které sestávají z vlepení kompozitních sendvičových panelů do ocelových oblouků mostu, dále v provedení kompozitního podhledového roštu mostu pro osvětlení bermy - náplavky a také v provedení nátěru římsové části mostu ...
Turisticko-informačné a návštevné centrum
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela: SO 01 Informačná a prevádzková budova SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa SO 05 Vodovodná prípojka SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá ...
Poptávám výrobu předsíňové stěny
Hledám firmu, která nám vyrobí stěnu do předsíně v paneláku šíře asi 140 cm.
Novostavba vodovodu a kanalizace pro místní části Olšany, Nová Lhota, Pucheř
Předmětné lokality Pucheř, Olšany a Nová Lhota jsou místními částmi obce Kluky. Ve všech těchto lokalitách bude vybudován současně, v jedné stavbě v souběhu, veřejný vodovod a kanalizace. Celkový počet obyvatel trvale bydlících v předmětných lokalitách je 170 obyvatel. Vodovod bude napojen na stávající vodovod v obci Kluky, který je součástí ...
Obnova šachty studne v hradnom areáli Tekovského múzea v Leviciach – Tekovské múzeum v Leviciach
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Rozsah prác: -zabezpečenie hradných múrov je vyčistenie povrchov, dna studňovej veže a priľahlých konštrukcií -zabezpečenie tuhosti nárožných pieskovcových väzieb -oprava a sanácia poškodeného muriva -preškárovanie trhlín a škár -sanácia hradného brala ...
Provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných studen na území hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení hydrodynamických zkoušek u vybraných 37 vodních zdrojů (studní) na území hl. m. Prahy. Cílem je identifikovat vodní zdroje, které by byly vhodné k využití jako náhradní zdroje vody (pitné, příp. užitkové) v případě rozsáhlých mimořádných událostí nebo krizových situací.
Radniční věž - oprava krovu a střechy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby s názvem: Radniční věž - oprava krovu a střechy v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Revitalizace chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku - generální oprava krovu - mezivěží
Předmětem plnění této veřejné zakázky je generální oprava krovu-mezivěží. Výměna břidlicové krytiny střechy mezivěží bude provedena zčásti za novou (břidlicovou) ve chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Generální oprava části krovu bude provedena z hraněného řeziva tesařskými spoji.
Štola Bystrc/Bosonohy - změna trasy výtlaků Hobas DN300
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ.
Výroba a instalace světel objektu SC Sýpka, k.ú. Medlánky, Brno
Výroba a instalace vnitřního osvětlení dle výkazu výměr a knihy svítidel.
Vodovod Kobylnice
Stavba představuje výstavbu vodovodu v obci Kobylnice, napojeného na stávající Skupinový vodovod (SV) Bernardov - Habrkovice - Svatý Mikuláš, který je zásoben ze zdroje ÚV Sv. Trojice. Náplň stavby Vodovodu Kobylnice zahrnuje přívodní řad DN 80 z místa napojení na vodovodní přivaděč SV ø 160, nedaleko lokality Habrkovice a zahrnuje ...
Poptávám výměnu plynového bojleru a revizi kotle
Poptáváme výměnu stávajícího plynového bojleru značky JOHN WOOD JW530SNA a revize plynového kotle GASEX 16, obec Veltrusy.