Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...

GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Malíř pokojů, Německo

Malíř pokojů, Německo

Dobrý den, hledám malíře, který může vymalovat všechny místnosti v domě. Stěny jsou bílé a měly by být čerstvě bíle vymalovány. Obytná plocha je cca 170 m2. Všechny zdi a všechny stropy. V horním poschodí je střešní zešikmení. Dům se nachází na české hranici ve městě Waldmünchen. Přijímáte i takovéto objednávky? S přátelským pozdravem K. Herzog

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Dopyt Hľadám firmu na - PVC podlahy a liate epoxidové podlahy do interiéru ZŠ, okres Lučenec - Zdravotechnické práce - vnút. kanal., vodovod, zariaďov. predmety

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.

Svébohov - splašková kanalizace

Svébohov - splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Svébohov

Demolice objektu F v areálu AZASS

Demolice objektu F v areálu AZASS

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v demolici budovy v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Demolice objektu F v areálu AZASS“, zpracovanou projekční kanceláří A-Tendr s.r.o., Choceň, v r. 2018 pod zakázkovým číslem 082018 (dále též jako „projektová dokumentace“). Dílo zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kňovice.

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

Revitalizace parku, přilehlých ploch a stávajících kamenných staveb vč. vybudování související dopravní a technické infrastruktury a dále přístavba s částečnou rekonstrukcí objektu tenisového kurtu sloužící jako sociální zázemí pro návštěvníky parku a tenisového klubu.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Poptáváme pronájem jeřábu

Poptáváme pronájem jeřábu

Poptáváme pronájem stacionárního jeřábu na stavbu do Kroměříže. Můžete nám nabídnout jeho služby nebo nám někoho doporučit? V příloze Vám zasílám obrázek s popisem, co bychom potřebovali. Výška jeřábu 20 m a délka 25 m, aby unesl břemeno o váze 1 tunu. Pronájem by byl na 2 měsíce (leden, únor 2018). Prosím o cenovou nabídku včetně montáže a ...

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností ...

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

Předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace pro obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.

Plynofikace obce Malé Přílepy

Plynofikace obce Malé Přílepy

Předmětem veřejné zakázky je vybudování - přívodního plynovodu do Malých Přílep, STL plynovodů v zastavěné části obce a veřejných částí plynovodních přípojek v rámci plynofikace obce Malé Přílepy.

Provedení fotovoltaické elektrárny

Provedení fotovoltaické elektrárny

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny a baterie o využitelné kapacitě min. 270 kWh. Dojde k instalaci bateriové akumulace, do které bude ukládána energie vyrobená z nově pořizované FVE a již zprovozněné kogenerační jednotky, která je ve vlastnictví zadavatele.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Pořízení akumulace včetně OZE ve společnosti ADLER Czech, a.s.

Předmětem plnění je kompletní zajištění dodávky, montáže a zprovoznění fotovoltaické elektrárny, baterie o využitelné kapacitě 250 kWh, propojení se stávajícím systémem nabíjení vysokozdvižných vozíků, nadřazený systém měření a regulace (který bude napojen na stávající systém vytápění kogeneračními jednotkami), prediktivní systém řízení a nová ...

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

-Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...

OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000

OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000

Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke ...

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Dodávka zdrojů tepla a osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II

Zakázka je rozdělena do dvou částí: a) část A – Výměna zdrojů tepla v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 14 250 444 Kč bez DPH b) část B – Výměna osvětlení v logistickém areálu Prologis Park Rudná II. - předpokládaná hodnota 13 728 788Kč bez DPH

Obnova materskej školy II

Obnova materskej školy II

Predmetom zákazky je: obnova materskej školy vobci Kajal podľa projektovej dokumentácie. Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelnotechnických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie ...

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Rozšíření výkonu kotelny na biomasu

Předmětem této veřejné zakázky je rozšíření stávající kotelny a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní dodávky na klíč.

(záznamy 1/25 z 19036)  strana 1 / 762