Poptávám zrcadlo na míru
Potřebuji zrcadlo na míru na vchodové dveře, včetně montáže.
Hydrogeologické prieskumné práce pre overenie možnosti zabezpečenia vodných zdrojov
Predmetom zákazky je realizácia vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu v 6-tich obciach okresu Snina. V rámci vyhľadávacieho hydrogeologického prieskumu sa navrhuje realizácia 6-tich prieskumných vrtov podľa projektov geologických úloh v nasledujúcich obciach: Hostovice, Čukalovce, Jalová, Nová Sedlica, Runina, Ruský Potok Cieľom ...
Poptávám revizi dvou komínů
Poptávám revizi dvou komínů na pevná paliva v obci Hořátev okres Nymburk.
Vybudovanie nových hydrogeologických vrtov
Predmetom zákazky je vybudovanie nových hydrogeologických (monitorovacích) vrtov a realizáciu súvisiacich technických prác na miestach, kde je potvrdená environmentálna záťaž v obci Predajná v Banskobystrickom kraji.
Revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN
Předmětem veřejné zakázky je závazek vybraných Dodavatelů poskytovat Zadavateli služby, jejichž předmětem budou revize, opravy, modernizace a výměny výkonových transformátorů VVN/VN a VN/VN. Přesné vymezení Předmětu veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení, včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou uvedeny v ...
Nástavba MŠ / přístavba ZŠ Troubsko
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu veřejné zakázky z Dotace. Stručný popis prací: Účelem stavby je rozšířit kapacitu MŠ, navýšit kapacitu stávající kuchyně MŠ a doplnit objekt o nové prostory ZŠ. Nástavba stávajícího ...
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Obyčtov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Poptávám práci elektromontéra
Dobrý den, sháním práci elektromontéra. pro bližší info mě můžete kontaktovat. Hezký den Limanovský
Konzervatórium Žilina - prestavba a nadstavba
Predmetom stavebných prác je nadstavba objektu a dobudovanie priestorov na výučbu, výstavba novej kotolne v rámci objektu s novou prípojkou plynu, rekonštrukcia rozvodov TZB, elektroinštalácie, vykurovania, rozvodov vody a kanalizácie. Súčasťou stavebných prác bude aj výmena všetkých výplní otvorov v obvodovom plášti, rekonštrukcia striech a ...
Vybudovanie zberného dvora v Nesvadoch
V rámci tohto stavebného projektu budú vykonané nasledovné úpravy: 1. Vyčistenie pozemku a príprava pre realizáciu jednotlivých objektov 2. Odstránenie pôvodného oplotenia 3. Výstavba jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 4. Tvorba drenáže a izolácii na stavbe 5. Demontáž a likvidácia všetkých ...
Rekonštrukcia OcÚ Beňadikovce
Rekonštrukcia OcÚ. Zahŕňa: - zateplenie obvodového plášta, - zateplenie strechy, - rekonštrukcia elektroinštalácie, - výmená dverí a okien
Stavební práce akce UV 955/2016/5 Provedení energeticky úsporných opatření v budově MZ
Předmětem veřejné zakázky je výměna svítidel a souvisejících činností v objektu Ministerstva zdravotnictví s cílem dosáhnout snížení celkové energetické náročnosti budovy v souladu s projektovou dokumentací, která tvoří přílohu zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je rovněž demontáž a likvidace původních světel. Dílo bude dodáno jako ...
Poptávám servis kotle
Poptávám servis kotle. Příliš hlučný ventilátor, kotel Buderus GB172-24.
Poptávám vytažení břemene do výšky cca 17 metrů
Poptáváme hydraulické rameno či jeřáb, vč. obsluhy. Jednalo by se o vytažení břemene do výšky cca 17 metrů o nosnosti 125 kg, rozměr je 150 x 150 x 6800 mm (šířka x výška x délka). Místo realizace je E.F.Buriana 869/4a, Havířov- Město. Prosím o zaslání cenové nabídky. Děkuji Pifková
Centrum podpory Nitra a OHZ SE MV SR
Čistenie, kontrola a preskúšanie komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach v správe MV SR v súlade s § 19 a §20 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z., o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ...
SPZ Triangle - přezbrojení regulačních stanic plynu
Předmětem plnění je přezbrojení technologické části pro stávající stavbu regulační stanice zemního plynu (dále jen RS) o výkonu Q = RS 20 000 (n)m3/h určenou pro regulaci tlaku plynu z VTL na STL pro potřeby SPZ Triangle v Žatci. Technologické zařízení bude uchyceno na ocelových rámech a s nimi umístěno do stávající montované budovy s valbovou ...
Provozování, správa, údržba a obnova veřejného osvětlení statutárního města Most
Předmětem veřejné zakázky je přenesená správa majetkového souboru VO Statutárního města Most, to znamená zajištění provozování, správy, údržby a obnovy soustavy prvků veřejného osvětlení (dále jen „osvětlovací soustava"), která je v majetku Statutárního města Most, která se skládá z celkového počtu 7 330 světelných bodů. Celá soustava veřejného ...
OS Kolín - elektroinstalace budovy soudu
Nová elektroinstalace v budově Okresního soudu v Kolíně (silnoproudé rozvody, zásuvkové a světelné rozvody, nouzové osvětlení, včetně stavebních prací (zapravení instalačních spár)
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu sportovní haly v majetku města
-zpracování projektové dokumentace a zajištění dalších činností pro zajištění stavebních povolení na realizaci úsporných opatření, budou-li dle nabídky účastníka s ohledem na navrhovaná opatření nezbytná a nebyly-li podklady poskytnuty zadavatelem, -veškerá inženýrská činnost, zejména vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního ...
Poptáváme výměnu ohřívače vody
Poptáváme výměnu ohřívače vody. Dobrý den, vážení, chtěl bych Vás jako předseda SVJ požádat o zaslání nabídky na výměnu ohřívače vody v naší kotelně (včetně možného termínu výměny). Na shromáždění vlastníků bytů jsme se domluvili, že vyměníme jeden z našich dvou ohřívačů vody JW 502TNA (189 litrů ) za nový (vstupní ohřívač). Myslím že by ...
Ostrov - rekonstrukce kanalizace
Předmět veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace věznice Ostrov, která bude probíhat ve dvou etapách. I. etapa se týká areál C věznice Ostrov a II. etapa areálu A věznice Ostrov. Bude se jednat o novou stavbu, která oddělí stávající jednotný systém kanalizace areálu věznice Ostrov na systém kanalizace oddílné. Pro obě části areálu Věznice ...
Realizácia stavby Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Zaslučkovanie 400 kV vedenia V424 do ESt Senica (ďalej len "dielo") v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo. Rozsah diela je uvedený v bode II. 2.4) tohto oznámenia.
Obnova veřejného osvětlení Cheb 2022 - II
Předmětem zakázky je realizace dodávek prvků veřejného osvětlení a provedení souvisejících stavebních prací při rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě Cheb v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Viničné – zmena systému vykurovania areálu - R
Predmetom investičnej akcie je nahradiť vysoko neefektívny, nehospodárny a neekologický systém vykurovacieho systému zo spaľovania tuhého paliva na vykurovanie elektrickou energiou. Cieľom investície je odstrániť nedostatky z hľadiska tepelno-technických ukazovateľov platných pre súčasnosť a zvýšenie energetickej efektívnosti objektov budov ...
Rámcová dohoda na výměnu podlahových krytin
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výměny podlahových krytin v prostorách objektů zadavatele a to dle aktuálních i plánovaných potřeb. Součástí prováděných prací jsou i veškeré činnosti nezbytné ke splnění díla, včetně veškerého potřebného materiálu, uvedení prostor do původního stavu, závěrečný úklid a odvoz a ekologická likvidace ...