Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Dětský domov Senožaty - Oprava ÚT a zateplení
Předmětem veřejné zakázky je oprava kotelny a oprava zateplení fasády celého areálu Dětského domova Senožaty.
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
Výroba tepla a zásobování teplem a elektřinou, revitalizace kotelny v Rokycanské nemocnici, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka tepla (tepelné energie) a částečně elektrické energie po dobu 15ti let. Součástí předmětu zakázky je demolice stávající budovy výměníku, výstavba nové budovy kotelny na půdorysu budovy výměníku, dodávka nového zdroje tepla a kogenerační jednotky.
Bystřice pod Hostýnem - modernizace vytápění vojenského areálu
Předmětem veřejné zakázky je modernizace vytápění vojenského areálu Bystřice pod Hostýnem. Podrobné informace uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh (závazný vzor smlouvy, projektová dokumentace, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves
Predmetom zákazky je realizácia stavby s názvom Využitie aerotermálnej energie pri výrobe tepla v ZŠ a MŠ Pečovská Nová Ves v zmysle projektovej dokumentácie. Na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody objektu základnej školy s materskou školou v obci Pečovská Nová Ves je navrhnutá modernizácia súčasného zariadenia kotolne s využitím nového ...
Modernizácia zdroja tepla s využitím OZE ZŠ Zemianska Olča
Predmetom zákazky je zrušenie centrálnej kotolne a návrh novej kotolne pre každý objekt zvlášť v areáli Základnej školy v Zemianskej Olči a modernizácia zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov energie tepelným čerpadlom vzduch-voda.
Výměna kotlů a technologie kotelny v objektu ZŠ a MŠ Cerhovice
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a související stavební práce pro nový zdroj vytápění dvou plynových kondenzačních kotlů o výkonu 2x240 kW při teplotním spádu 50/30°C (a o výkonu 2x219 kW při teplotním spádu 80/60°C), celkový maximální výkon kotelny je 480 kW. Součástí plnění je i nový systém měření a regulace (MAR) pro řízení kotelny a ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie v obci Telgárt
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rozdelených na objekty SO 01 výstavba kotolne so skladom štiepky (v objekte súčasného skladu) a SO 02 vybudovanie vonkajšieho teplovodu. Predmetom technického riešenia stavby (objekt SO 01) je vybudovanie/ rozšírenie kotolne, prístavba skladu štiepky a vybetónovanie spevnenej plochy pre násypku ...
ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - stavební úpravy, ZŠ Hamry, ZŠ Obřanská - vzduchotechnika
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů.
Výměna kotlů v objektech Matoušova 68/9, Štefánikova 247/17, Krškova 807/21 a Štefánikova 216/21
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení výměny kotlů (demontáž stávajících a montáž nových), úpravu vytápění, měření a regulace v objektech Matoušova 68/9, Štefánikova 247/17, Krškova 807/21 a Štefánikova 216/21 na území Městské části Praha 5, a to v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované v červnu 2021 společností Boa projekt ...
Poptávám topenářské práce
Poptávám firmu na výměnu kotle na tuhá paliva (dřevo) a topení v bytě 3+1. Byt se nachází v bytovém domě. Předem děkuji za nabídku Martínková.
Rekonstrukce zdroje tepla v obci Dešná
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího zdroje tepla v obci Dešná. Jedná se o demontáž stávajících kotlů, dodávku nového kotle a provedení s tím souvisejících stavebních úprav. Kotel na dřevní biomasu o výkonu 1,5 MW a elektrofiltr budou umístěny na místě původních dvou kotlů. Součástí dodávky kotle bude i napojení na stávající rozvody ...
Úpravy přednáškového sálu
Předmětem jsou úpravy architektonicko-stavební, požárně bezpečnostní, vytápění, vzduchotechnika, elektro silnoproud, slaboproudé rozvody, měření a regulace. Součástí této veřejné zakázky není audiovizuální technika a prvky interiéru.
Poptávám topenářské práce
Poptávám topenářské práce. Potřebuji přejít z plynu ve firmě na pelety.Komlet od návrhu kotle až po realizaci spěchá.
Tepelné hospodářství
Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů, klimatizací a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 24 měsíců.
Oblast Morava - region Olomouc - zajištění havarijní služby, provádění servisních prací
Předmětem zakázky je provádění pravidelného servisu, servisních kontrol zařízení, zajištění havarijní služby a odstraňování poruch ohrožující dodávku tepla a teplé užitkové vody v tepelných zařízeních objednatele v regionu Olomouc.
Výmena vodorovných a zvislých rozvodov zdravotechniky v bytovom dome na ul. Medveďovej, Bratislava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v objekte bytového domu na ul. Medveďovej 21, 851 04 Bratislava-Petržalka, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TUV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Rekonstrukce budovy A Okresního soudu v Prostějově
Provedení stavby - rekonstrukce budovy A Okresního soudu v Prostějově na základě zpracované projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem Rekonstrukce budovy A Okresního soudu v Prostějově, zpracované společností SAFETY PRO s.r.o. Rekonstrukce spočívá zejm. ve stavebních úpravách kancelářských prostor v 1.NP a 2.NP budovy vč. podlah, ...
Rekonstrukce parní stanice Nemocnice České Budějovice
Účelem této veřejné zakázky je rekonstrukce původní morálně a technicky zastaralé výměníkové stanice pára/voda za účelem dosažení energetických úspor, zvýšení účinnosti výroby topné a teplé vody, dále pak zvýšení spolehlivosti dodávky tepla pro koncového zákazníka.
Poptávám topenářské práce
Dva deskové radiátory. Jeden, demontáž starého + montáž nového. Druhý montáž nového. Oba i s potrubím cca 5m. Dále do samotížného systému zabudovat oběhové čerpadlo, expanzomat, filtr, atd. Díky.
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Letanovce
Projekt stavby rieši návrh vykurovania a zdroja tepla, výmenu plechových rebrových radiátorov za panelové vykurovacie telesá s termostatickými ventilmi a hlavicami a rozvodov tepla za účelom zníženia primárnej energetickej náročnosti v rekonštruovanom objekte MŠ v obci Letanovce, zmenou vykurovacieho systému. Ako zdroj tepla je navrhované plynové ...