Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZŠ s MŠ
Objekt ZŠ s MŠ pozostáva z troch budov Učebne ZŠ, Telocvičňa, Materská škola. Budovy boli postavené v roku 1970. Všetky budovy sú zateplené, majú vymenené okná. Každá budova má vlastný zdroj vykurovania. Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti budov ZŠ s MŠ v Gaboltove. Navrhované úpravy pozostávajú z vybudovania nového zdroja tepla na ...
Rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia kotolne v Pálffyho paláci na Panskej 261/19, 815 35 Staré Mesto. Ide o výmenu vykurovacích zariadení (starých teplovodných kotlov Protherm, za nový vysokoúčinný kondenzačný kotol novej generácie). Táto výmena však vyžaduje aj výmenu teplo technických zariadení vybavenia kotolne (ako rozdeľovač, zberač, ...
Rekonštrukcia plynovej kotolne
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne, konkrétne stavebné práce budú pozostávať z: - demontáži jestvujúcich 3 ks plynových kotlov Viessman Atola a príslušných potrubí, armatúr, kotlových obehových čerpadiel, dymovodov - demontáži nefunkčnej úpravni vody a expanzných nádob - demontáže zmiešavacích trojcestných ventilov a ...
Udržovací práce - výměna kotlů a technologie kotelny, Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy
Předmětem VZ je rekonstrukce/oprava plynové kotelny. V rámci plnění bude provedena výměna kotlů, expanzních nádob, komínů a částečně rozvodů vytápění v kotelně a ve strojovně.
Komunitní centrum Aš
Stavební úpravy a změnu využití objektu z kulturního centra na komunitní centrum. Celý objekt bude nově dispozičně upraven, z jižní strany bude odstraněn stávající kinosál, místo kterého bude vytvořen venkovní prostor a nástavba toalet 2. NP a ve 3. NP. Ze severní strany bude přistavěno schodiště, odstraněna stávající rampa a realizována nová ...
Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce
Veřejná zakázka je základní komponentou projektu ZRS ČR pod názvem „Čistá energie ve veřejných institucích v Banja Luce“. Projekt cílí na snížení uhlíkových emisí ve městě Banja Luka skrze vylepšení otopného systému 3 veřejných institucí, resp. škol a rozšíření povědomí o úsporách energie a využití obnovitelných zdrojů energie mezi místními žáky a ...
Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vytápění pro celkem 7 vybraných objektů v obci Dolní Rožínka, zajištění ohřevu teplé vody pro celkem 3 vybrané objekty, a provedení dalších dodatečných prací souvisejících se zajištěním vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Realizace stavby bude probíhat postupem Design & Build.
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava a regulace stávajícího topného sytému v objektu UK PF, tak jak jsou tyto práce popsány v technických podmínkách, které jsou přílohou zadávací dokumentace.
Stavebné úpravy bufetu, vstupných priestorov a recepcie na skladové priestory na ubytovni
Predmetom zákazky sú nasledovné stavebné práce a dodávky zahŕňajúce nasledovné časti: Stavebná časť Elektroinštalácia Ústredné kúrenie Zdravotechnika Dažďová kanalizácia Predmetom zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela.
Zefektivnění využití tepla ze spalovny
Předmětem veřejné zakázky je zefektivnění využití tepla ze spalovny v Pardubické nemocnici se zaměřením na optimální využití zbytkového tepla kondenzátu, řešení problematických provozních stavů a zvýšení flexibility využití zdrojů tepla (tj. parní kotelny, spalovny odpadů výměníkové stanice EOP). bližší specifikace v rámci ZD.
Zajištění vytápění vybraných objektů v obci Dolní Rožínka
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění vytápění pro celkem 7 vybraných objektů v obci Dolní Rožínka, zajištění ohřevu teplé vody pro celkem 3 vybrané objekty, a provedení dalších dodatečných prací souvisejících se zajištěním vytápění a/nebo ohřevu teplé vody. Realizace stavby bude probíhat postupem Design & Build.
ZŠ Láb - prístavba
Premetom zákazky s názvom ZŠ Láb prístavba je dodanie a realizácia stavebných prác vybudovania nového objektu základnej školy v zmysle priloženej projektovej dokumentácie. Súčasťou projektovej dokumentácie je i výkresová časť. Stavebné objekty: SO 01 Architektúra SO 02 Zdravotechnika SO O3 Plynoinštalácia SO 04 Vykurovanie SO 05 ...
Realizácia diela: Rekonštrukcia kotolne UKF v Nitre na Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Predmetom obstarávania je realizácia stavebných prác súvisiacich s kompletnou rekonštrukciou plynovej kotolne.
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder, SO 04 Sekundárne tepelné rozvody
Zákazka sa skladá z dvoch objektov: SO 04.01 - Tepelné rozvody okruhov kotolne STRED I SO 04.02 - Tepelné rozvody okruhov kotolne STRED II
Drobné údržbářské práce v bytových jednotkách a bytových domech ve správě ÚMČ Brno - Starý Lískovec
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění drobných stavebně - montážních prací (ZTI, ÚT, Plyn, kanalizace, případně truhlářské práce). Stavebně - montážní práce mají charakter udržovacích prací za účelem oprav stávajícího stavu a vytvoření současného standartu bydlení.
Úspora energie HH Jelenovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jediným dodavatelem na provedení stavebních úprav a instalací ve stávajícím objektu. Předmětem stavebních úprav a instalací je provedení kompletních prací a dodávek vedoucích k energetickým úsporám na současných budovách horského hotelu Jelenovská. Jedná se o provedení výměny oken, zateplení ...
DNS Stavebné, remeselné stavebné , vodoinštalačné, kanalizačné, kúrenárske, elektroinštalačné
Predmetom zákazky je zriadenie DNS a realizácia stavebných prác. Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky. DNS je rozdelený do nasledujúcich kategórií: 1. kategória Stavebné práce, 2. kategória Remeselné stavebné práce, 3. kategória Vodoinštalačné a ...
Zvýšenie energetickej účinnosti v budove MŠ+ZŠ v obci Poruba pod Vihorlatom
Predmetom zákazky je realizácia zvýšenia energetickej účinnosti budovy školy v Porube pod Vihorlatom a využiť obnoviteľné zdroje energie na vykurovanie objektu. Podrobný opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ uvádza v oddiele B.1 súťažných podkladov a v relevantných prílohách súťažných podkladov.
Poptáváme ověření a výměnu měřičů tepla
Poptávám zpracování nabídek na: 1) ověření měřičů tepla (40ks), 2) výměnu měřičů tepla bez dálkového odečtu (40ks) a 3) výměnu měřičů tepla s dálkovým odečtem (40ks). Ověření měřičů tepla nám končí na konci tohoto roku. Děkuji předem za zaslání nabídek. S přátelským pozdravem Markéta Šantová
Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka - výměna nového zdroje tepla
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zdroje vytápění včetně montáže, zprovoznění a poskytnutí souvisejících služeb na objektu cukrářských dílen SŠGS Nová Paka.
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace - IV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
DNS - Projekčné služby modernizácie technickej infraštruktúry
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na projekčné služby pre modernizácie údržbových základní DPB, a.s. v podmienkach obstarávateľskej organizácie bežne a všeobecne dostupných na trhu súvisiacich s modernizáciou, opravou a údržbou: - koľajových tratí - trakčných vedení električiek a trolejbusov - ...
Úspory energie ve společnosti MSV elektronika s.r.o. Studénka, k.ú Butovice
Zadavatel se jako budoucí objednatel rozhodl provést kompletní stavební úpravu nemovitosti s využitím dotačních prostředků na níže uvedené stavební práce, a to na základě smluv o dílo uzavřených samostatně na stavební práce dotované, které jsou předmětem této veřejné zakázky a zahrnují řešení části energetických úspor v objektu: Zateplení obálky ...
Zníženie energetickej náročnosti zdroja tepla ZŠ a MŠ Muráň využitím aerotermálnej energie
Projekt stavby rieši návrh zdroja tepla, Základnej školy s materskou školou Muráň, modernizáciou vykurovacieho systému. Ako nízkoemisný zdroj tepla je navrhované plynové tepelné čerpadlo. V rámci zvyšovania energetickej účinnosti (znižovania primárnej energetickej spotreby) je navrhovaný nízkopotenciálový tepelný zdroj na báze obnoviteľných ...
Oprava tepelných rozvodů a rozvodů TV v  areálu PL Šternberk - část B
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy tepelných rozvodů a rozvodů TV v areálu PL Šternberk a dále i opravy regulačních uzlů ve vybraných objektech v areálu Psychiatrické léčebny Šternberk-Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk (na pozemku parc. č. 242 v k.ú. Lhota u Šternberka) a jejich okolí.