Poptávám rekonstrukci studny
Rekonstrukce studny. Výměna dosavadního dřevěného osazení ruční pumpy za betonové, zapojení čerpadla, vyčištění studny.
Čistiareň odpadových vod v obci Keť
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD V OBCI KEŤ STAVBA SA ČLENÍ NA NASLEDOVNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY: SO 01_1 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-STAVEBNÁ PRÍPRAVA SO 01_2 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-TECHNOLÓGIA SO 01_3 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VÔD-ROZVODY NN SO 02 CESTY A SPEVNENÉ PLOCHY SO 03 STUDŇA SO 04 ...
RTH na kopci Šanec – oprava vodojemu a prípojných rozvodov, vŕtaná studňa - RŠU
Predmetom zákazky je oprava vodojemu, prípojných rozvodov a vybudovanie vŕtanej studne v objekte VÚ 3030 Zvolen, RTH na kopci Šanec. Objekt sa nachádza v extraviláne medzi obcami Hlohovec a Bojničky, ako samostatný celok, mimo zastavaného územia obce, je zásobovaný pitnou vodou z mestského vodovodu cez prečerpávaciu stanicu do vodojemu, odkiaľ je ...
Studňa chata Sľače, novostavba
Predmetom zákazky je zrealizovanie prác a poskytnutie služieb zrealizovať stavbu vŕtana studňa ako zdroj podzemnej pitnej vody pre chatu a hájenku Sľače, miesto: k.ú Veľký Klíž, parcela č.1464/2 ,,na kľuč. Verejný obstarávateľ vyžaduje od úspešného uchádzača kompletné zabezpečenie stavby vrátane realizácie, vypracovanie projektu podľa ...
Odstránenie nedostatkov v ochrannej stavbe civilnej ochrany na DÚ Nitra Damborského 5, 949 01 Nitra
Odstránenie nedostatkov zo Správy z vonkajšej odbornej prehliadky TNS a stave vodného, kalového hospodárstva 12/2019/DU-NR - 1 ks oceľová nádoba skorodovaná, netesná neexistuje technický list a prehlásenie o zhode celková repasia. - Bezpečnostná výstroj a armatúry na nádrži: sú skorodované, neúplné a nefunkčné, prestarnuté po dobe životnosti ...
Poptávám vyhledání vody na pozemku
Potřebuji najít vodu na pozemku a udělat vrt pro čerpadlo a nádrž na vodu
Realizace studny, Rakousko
Dobrý den, jsme z Welsu (Horní Rakousko) a koupili jsme si malou zahrádku a potřebujeme studnu, kolik stojí studna?
Poptávám realizaci vrtané studny
Poptávám realizaci vrtané studny k rodinnému domu, místo Pohořelice u Napajedel.
Poptávám čištění studny
Potrebuji vyčistit studnu, hloubka cca 15 m, průměr studny 90 cm, skruže. Studna je stará asi 50 let Jsou tam betonové skruže. Voda se používá jako užitková. Prosím o cenovou nabídku a nabídku termínu, potřebuji to celkem rychle. v Oslavanech.
Petrovice Vodojem, nová vrtaná studna a rekonstrukce stávajícího vodního zdroje
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodojemu s úpravnou vody a ATS, s přepojením zásobního řadu, kabelem NN, kanalizace, oplocení a zpevněné plochy. Součástí stavby je vrtaná studna HV2, včetně přívodního řadu a kabelu NN a dále regenerace vrtu HV1, včetně přívodního řadu a kabelu NN. Členění stavby na objekty a technická a technologická ...
Petrovice Vodojem, nová vrtaná studna a rekonstrukce stávajícího vodního zdroje
Předmětem veřejné zakázky je vybudování vodojemu s úpravnou vody a ATS, s přepojením zásobního řadu, kabelem NN, kanalizace, oplocení a zpevněné plochy. Součástí stavby je vrtaná studna HV2, včetně přívodního řadu a kabelu NN a dále regenerace vrtu HV1, včetně přívodního řadu a kabelu NN. Členění stavby na objekty a technická a technologická ...
Poptávám studnařské práce
Poptávám vyvrtání studny do hloubky asi 30 metrů a příslušenství - čerpadlo atd.
Vrtání studní, Německo
Chtěl bych si nechat vyvrtat studnu v Drážďanech a hledám společnost na vrtání studní ze západní části České republiky. Studna má být vrtána přibližně 60 m hluboko. Můžete mi pomoci? Mnohokrát děkuji a zdravím z Drážďan Steffen Zimmermann
Poptávám studnařské práce
Poptávám studnařské práce. Máme na zahradě vrtanou studnu a je vní málo vody tak bych prosil o prohlobení nebo najít silnější pramen, studna je hluboká cca 7m průměr asi 30cm železná hrůza. Děkuji.
Vyvrtání studny, Německo
Chci vyvrtat studnu na své zahradě k zavlažování. Studny v blízkém okolí musely být vyvrtány asi 20 metrů hluboko. Máte-li jakékoli další dotazy, kontaktujte mě. S přátelským pozdravem Reiner F. Geist
Poptávám studnařské práce
Poptávám vtr studny v Dolních Nivách, katastr Horní Nivy č. parcely 49/1 je to chalupa.
Poptávám studnařské práce
Kontrola a vyčištění domovní studny, umístěné na zahradě, lokalita Nový Jičín - Loučka.
Poptávám studnařské práce
Hledám pracovníky na opravu studně která je asi 10 hluboká, kopaná a následné vyčištění a dezinfekci. Okr. Benešov. Nabídnete přibližnou cenu.
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel
Predmetom zákazky je rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO1 Prevádzková budova SO2 Prednáškový altánok SO3 OplotenieSO4 Spevnená plocha SO5 Chodníky SO6 Vŕtaná studňa SO7 Prívodné potrubie SO8 Terénne úpravy SO9 Fotovoltaicky zdroj s príslušenstvom SO10 - Záhradná ...
Stříbrnice, zlepšení zásobování pitnou vodou, vodovodní přivaděč a vrty HV1s a HV2s
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2 vrtaných studní, jejich napojení na stávající přívodní řad od prameniště na Pasekách a nové společné propojení do stávající úpravny vody. Nové vrty včetně jejich přívodního potrubí i přípojky elektro se nachází na pozemcích s trvalým travním porostem a to cca 270 m severozápadně od úpravny vody. Nové ...
Vyvrtání studny, Rakousko
Navázání spolupráce: Hloubka studny, vrtné práce k vybudování studny, čištění a dezinfekce vrtu, vrtání, odvodňovací práce.
Vrtaná studna, Rakousko
Rádi bychom nechali vyvrtat na našem poli studnu. Prosím o zpětné zavolání.
Sanace studny, Rakousko
Poptávám sanaci studny.
Studna s čerpadlem, Rakousko
Potřebuji na svém pozemku studnu pro zavlažování mojí zahrady 500 m2 včetně odpovídajícího čerpadla. Místo: 231 Strasshof Silberwaldstraße 64, Rakousko Prosím o cenu a termín montáže. S pozdravem Dieter Metz
Studnařské práce, Rakousko
Potřebuji na svém pozemku studnu pro zavlažování zahrady 500 m2 včetně odpovídajícího čerpadla. S pozdravem Wolf Dieter Metz