Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů

Poptávám vyčištění peří a ušití nových polštářů. Přikrývky 200 cm x 90 cm a polštáře 70 cm x 90 cm.

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Hledáme zedníky pro práci v rodinné stavební firmě

Do rodinné stavební firmy hledáme slušné a pracovité zedníky. Odměna dohodou.

Studna v Břeclavi, Rakousko

Studna v Břeclavi, Rakousko

Poptávám studnařské práce v Břeclavi.

Poptáváme výrobu, šití speciálních rukavic pro atopiky

Poptáváme výrobu, šití speciálních rukavic pro atopiky

Poptáváme výrobu, šití speciálních rukavic pro atopiky, především pro děti.

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu

Poptáváme stavební firmu pro přístavbu rodinného domu, jedná se o výstavbu jednoho nadzemniho patra a střechy nad stávající rodinný dům. Termín od 1.4.2019.

Poptáváme elektrolytické leštění nerezových boxů

Poptáváme elektrolytické leštění nerezových boxů

Poptáváme elektrolytické leštění nerezových boxů o rozměrech 1200 x 600 x 1400.

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

FN u sv. Anny v Brně – Obnova maleb z hygienických důvodů ve FNUSA 3

Předmětem veřejné zakázky je: Obnova maleb z hygienických důvodů ve FN u sv. Anny v Brně a jejích detašovaných pracovištích dle Vyhlášky č. 306/2012, § 10, odst. 6, o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Kostol sv. Mikuláša – reštaurovanie kamenných ostení okien a sklenených vitráží

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v reštaurovaní kamenných ostení okien a ich vitrážových výplní Kostola sv. Mikuláša v Prešove. Kostol sv. Mikuláša v Prešove je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vedenom Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky, zriadeným ...

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla

Poptávám dvířka pro kočku do okenního skla. Rozměr dvojskla cca 177x29 cm. Průměr kruhové díry je 21 cm.

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy

Poptávám stavební práce na úpravě betonové terasy, vybetonování, srovnání sklonu, izolace a oplechování boků terasy, opětovné položení dlažby, výstavba dvou schodů ke vchodu, obložení schodů. Lokalita: Praha-východ.

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná

Zateplenie fasády a strechy, s následnou výmenou dverných a okenných výplní, výmenu svetlíka, úpravu osvetlenia a vyregulovanie vykurovacej sústavy s výmenou vykurovacích telies objektu prevádzky PROCAS s.r.o.

Chodníky Pohranice

Chodníky Pohranice

Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III

Kaštieľ s areálom – revitalizácia hospodárskej budovy III

Rozsah rekonštrukcie bude pozostávať z výmeny, doplnenia, náhrady exteriérovych a interiérovych materiálov, prvkov a výrobkov zodpovedajúcich pamiatkovej obnove a zároveň súčasnej potrebe na utilitárne a zmysluplné využitie priestorov objektu ku galerijnej a výstavníckej činnosti. Exteriér bude pozostávať z výmeny strešnej krytiny vrátane ...

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Rekonstrukce měnírny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky technologických zařízení a provádění souvisejících stavebních a dalších rekonstrukčních prací spočívající v rekonstrukci a modernizaci měnírny a distribuční transformovny (dále jen „MDT“) na stanici metra Pankrác. Rekonstrukce MDT bude probíhat za provozu MDT.

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – II. etapa

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa – II. etapa

Stavebné úpravy renesančného kaštieľa - II. etapa, podľa platnej projektovej dokumentácie - 1 komplet. Kaštieľ v Humennom je národnou kultúrnou pamiatkou a sídlom múzea. Riešenie fasád vychádza z historickej predlohy a Umelecko-historického, architektonicko-historického a archívneho výskumu. Podľa tohto prieskumu budú vo fasáde znovu obnovené ...

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovnami

Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa stavby- příprava území pro výstavbu nového pavilonu centrálního urgentního příjmu v areálu Orlickoústecké nemocnice. Součástí této etapy je demolice stávajících objektů patologie, zdrojové stanice O2, stanice medicinálních plynů, trafostanice. Další část stavby spočívá v přeložkách a nových rozvodech ...

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy

Poptávám izolaci ploché střechy asi 60 m2.

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

Revitalizace a zpřístupnění západního křídla fary a zahrady v Kájově

komplexní obnova západního křídla fary (oprava interiéru, fasád, odvlhčení budovy), oprava hospodářského křídla (oprava krovu, střechy, fasád), oprava ohradní zdi kolem kostela, úprava nádvoří a úprava zahrady

Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Slezské zemské muzeum - skleníková expozice Arboretum Nový Dvůr

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového expozičního skleníku v k.ú. Nový Dvůr u Opavy. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.

MVN Tutleky, obnova vodního díla

MVN Tutleky, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 9 475 m3 a demolice stávajícího požeráku včetně výpustného potrubí, výtokového čela a opevnění odpadního koryta. V místě stávajícího požeráku bude vybudován sdružený objekt včetně odpadní štoly. Součástí akce je i montáž nové ocelové lávky vedoucí z koruny hráze, rozšíření a opevnění odpadního koryta. Těžení ...

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce

Předmětem plnění a cílem veřejné zakázky s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření - bourací práce" je provedení demolic stávajících objektů v areálu společnosti zadavatele, jako příprava staveniště pro realizaci stavby s názvem "Ekologizace TKY II - mokré odsíření".

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Rekultivace pozemků 223, st. 114 - Butoves

Objekt se nachází v katastrálním území Butoves na p. č. st. 144 a p. č. 223 v katastrálním území Butoves. Jedná se o částečně podsklepený objekt ve střední části s žb. stropem z předpjatých panelů. Objekt bude před demolicí ručně odstrojen od komunálu, dřeva a železa, poté strojně demolován. Cílový stav je volná zelená plocha.

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici v Levoči, obnova stredovekej časti

Kláštor minoritov na Kláštorskej ulici v Levoči, obnova stredovekej časti

Predmetom zákazky je realizácia stavebných a reštaurátorských prác na obnove a modernizácií národnej kultúrnej pamiatky Kláštora minoritov v Levoči.

Poptávám frézařské práce na CNC fréze

Poptávám frézařské práce na CNC fréze

Poptávám frézařské práce na CNC fréze (ocel) dle vykresu. Specifikace: - frézařské práce dle přiloženého výkresu v pdf formátu na tříosé CNC fréze - jedná se o svařence s max. rozměrem 720 mm, váha cca 140 kg - ve svařenci je třeba obrobit jednu dosedací plochu, zhotovit cca 50 otvorů, metrické závity, vyfrézovat mělkou kapsu a obrobit tři ...

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Riešené územie sa nachádza vo vnútrobloku bytových domov v centrálnej časti mesta Krompachy. Projekt má za cieľ regeneráciu v súčasnosti nedostatočne riešeného územia s úmyslom vytvoriť kvalitné zázemie pre obyvateľov bytových domov. Plocha revitalizovaného územia:2742,00 m Novo navrhované komunikácie pre peších:176,20 m Projekt sa skladá zo 4 ...

(záznamy 1/25 z 20693)  strana 1 / 828