Opravy elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č.522 a v objekte č.713
Predmetom zákazky je oprava elektrozariadení a súvisiaceho príslušenstva v objekte č. 522 a v objekte č.713 v JAVYS, a.s. : opravy na rozvádzačoch ATJ1, ATJ2, opravy panelov merania, opravy ochrán 110 kV, opravy na rozvodne 110 kV a podobne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kruhové mólo v Trnave
Predmetom zákazky je realizácia drevenej pevnej lávky s modulárnym pontónom v priestore Horného rybníka v lokalite Kamenný mlyn v Trnave. Drevenú pevnú lávku tvoria nosné drevené stĺpy, ktoré sú založené na základových pätkách. Podlaha z drevených dubových lát je osadená na priečnych a pozdĺžnych nosníkoch. Vonkajší priemer kruhového móla je 55m. ...
D8 PHS Všestudy
Jedná se o demolici stávající PHS a výstavbu nové PHS na dálnici D8 v obci Všestudy. Výstavba navržené protihlukové stěny zajistí dodržení hygienického limitu 60 dB v denní době a 55 dB v noční době
Výrobce dřevěných hraček, Německo
Hledám výrobce (dřevěné hračky), kteří budou sériově vyrábět mou vlastnoručně vyvinutou dřevěnou houpačku se šplhací funkcí, přizpůsobenou zákonným požadavkům (CE) (od 50-100 kusů).
Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů Dobrá mysl v Hostinném  I. etapa
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Dobrá mysl v Hostinném I. etapa, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii stavby s názvom Odvodnenie parkoviska na Kamennej ceste, spracovanej spoločnosťou VIAPROJECT, s.r.o. Trnava v 12/2020.
Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia kúrenia Základnej školy v Tekovskej Breznici s využitím obnoviteľných zdrojov energie. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
Havarijná rekonštrukcia hydroizolácie strechy monobloku, UN L. Pasteura Košice
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác oprava strechy monobloku v areáli nemocnice, ktorá je v havarijnom stave, za účelom zamedzenia prieniku dažďovej vody do interiéru objektov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky a časti H. Projektová dokumentácia súťažných podkladov.
Oprava zapúzdrenej rozvodne R 400 kV VE Gabčíkovo po 30 rokoch prevádzky
Predmetom zákazky je vykonať servis, opravu celej zapúzdrenej rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo v rozsahu odporúčania výrobcu po 30 ročnej prevádzke, s vypracovaním projektu k oprave. Opravu požadujeme vykonať na všetkých zariadeniach a častiach rozvodne R400 kV VE Gabčíkovo. Súčasťou dodávky je aj dodanie všetkého potrebného materiálu a originálnych ...
Park Střed
Provedení revitalizace a úprav parku Střed dle projektové dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které zahrnují bourací a demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění. Podrobně zadávací dokumentace a zejm. její technické přílohy.
Poptáváme výrobu úložné skříně do ložnice
Hledáme firmu na zhotovení úložné skříně do ložnice. Ostrava a okolí. Děkuji.
Ždiar - zberný dvor
Predmetom zákazky sú stavebné práce na zbernom dvore v obci Ždiar v rozsahu: SO 01 Spevnená plocha SO 02 Prístrešok pre kontajnery a techniku SO 03 Kanalizačná prípojka splašková SO 03 Kanalizačná prípojka dažďová SO 04 Schodisko so schodišťovou plošinou Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Velká Polom dostavba kanalizace
stavební práce vybudování splaškových řadů pro zbývající část obce a jejich napojení na nově zrealizovaný kanalizační systém s čistírnou odpadních vod
Poptávám dvoje skleněné dveře a jednu sprchovou stěnu
Poptávám dvoje skleněné dveře a jednu sprchovou stěnu. První dveře do předsíně v matném provedení, celková šířka chodby 2,21m a výška 2,5 m. Posuvné dveře na boční světlík. Druhé dveře do obývacího pokoje šířka 2m a výška 2,25m. 2křídlé dveře a čiré sklo. Sprchová stěna walk in posuvná- 100cm pevná část + 80 cm posuvná. Prosím o zaslání ...
Dětský domov Senožaty - Oprava ÚT a zateplení
Předmětem veřejné zakázky je oprava kotelny a oprava zateplení fasády celého areálu Dětského domova Senožaty.
Chodník podél silnice I/35 v obci Prostřední Bečva
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je vybudování nového úseku chodníku po pravé straně silnice I/35 v obci Prostřední Bečva, v úseku se začátkem za křižovatkou se silnicí II/487 na Hutisko-_Solanec po začátek stávajícího chodníku. Nově vybudovaný chodník je řešen s návazností na stávající chodník_starší asfaltový chodník po křižovatku u ...
Poskytování energetických služeb metodou EPC pro snížení energetické náročnosti zimního stadionu
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC pro zimní stadion Velké Popovice v majetku zadavatele, na adrese Ringhofferova 336, Velké Popovice, 251 69. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž ...
Zateplenie fasády ZUŠ Jozefa Rosinského
Navrhované riešenie podľa Prílohy súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk č. 4 PD zadanie: 1.Zateplenie obvodového plášťa; 2.Navrhované skladby zateplenia: Fasáda F1 (EPS hr.180mm); Fasáda F2 (MV hr.180mm); Fasáda F3 (XPS hr.140mm); Fasáda F4 (XPS hr.180mm); Fasáda F5 (XPS hr.180mm); Ostenie F6 (EPS hr.30mm); Pergola F7 (MV ...
Dostavba vodovodní sítě obce Bouzov - Hvozdečko, Kovářov
Předmětem projektu je dostavba vodovodní sítě v obecních částech Hvozdečko a Kovářov v obci Bouzov.
Poptávám servis plynového vařiče
Poptávám servis plynového vařiče Whirlpool Ixelium. Největší hořák dává jiskru, ale nehoří. Děkuji. S pozdravem Lampart
Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice
Výstavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren, které jsou určeny k budoucí výstavbě rodinných a bytových domů. CPV:45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45316100-6 Instalace a montáž ...
Servis a revize TZB pro muzejní komplex Národního muzea
Předmětem zadávacího řízení je zajištění služeb servisu a revizí pro technické zabezpečení budov (TZB) jako je vzduchotechnika, klimatizace, požárně bezpečnostní zařízení, vytápění, chlazení, zdravotně technická instalace a vyhrazená technická zařízení Komplexu budov Národního muzea. Bližší specifikace předmětu plnění, četnosti jednotlivých ...
RD na pokládku podlah a podlahových krytin
Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován na základě rámcové dohody dle § 131 a násl. zákona uzavřené se 3 dodavateli. Plnění bude probíhat postupem dle § 134 zákona, tj. bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody průběžně po dobu 4 let trvání rámcové dohody. Způsob výběru konkrétního dodavatele u jednotlivých objednávek je blíže ...
Poptávám rekonstrukci střechy
Poptávám rekonstrukci střechy RD 170m2 a oplechování. Položení ocelové nebo plechové krytiny.
Monitoring, čištění a opravy kanalizací, sběr, analýza a odstranění odpadů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na pasportizaci a monitoring (video-inspekci), čištění a opravy kanalizací, sběr odpadů a jejich předávání k následnému využití, odstranění, zajištění analýz odpadů včetně odběru vzorků odpadů k těmto analýzám.