Hledáme výrobního partnera
Hledáme výrobního partnera v oblasti kovovýroby s CNC ohýbačkou ocelových trubek na průměr 28 x 1,5 mm s rádiusem ohybu na střed R 64 mm a 150 mm.
Rekonštrukcia nemocnice Galanta – Urgentný príjem – zmena dokončenej stavby
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s., týkajúcich sa vybudovania oddelenia Urgentného príjmu, úpravu vstupu do objektu pri príjazde vozidiel RZP a rampu bezbariérového vstupu. Dôjde k zmene dispozície existujúcich priestorov tak, aby vyhovovali požiadavkám nových oddelení a ku ...
Výmena vodorovných a zvislých rozvodov zdravotechniky v bytovom dome na ul. Medveďovej, Bratislava
Predmetom zákazky je rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky v objekte bytového domu na ul. Medveďovej 21, 851 04 Bratislava-Petržalka, ktorá zahŕňa výmenu ležatých a stúpacích rozvodov studenej vody, TUV + cirkulácie a rozvodov splaškovej kanalizácie.
Instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy
Předmětem Veřejné zakázky je realizace pilotního projektu instalace fotovoltaických systémů na bytové domy hl. m. Prahy metodou Design & Build s cílem otestovat koncept společných výroben elektřiny tzv. komunitní energetiky. Vybraný Dodavatel v rámci plnění Veřejné zakázky: - zpracuje projektovou a technickou dokumentaci; - zajistí komplexní ...
Zníženie energetickej náročnosti Administratívnej budovy ŠÚ SR v Banskej Bystrici - stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - zateplenie obvodových stien, výmena otvorových konštrukcií, zateplenie stropu suterénu a stropu vybraných miestností na 7. a 8. nadzemnom podlaží, zateplenie striech, zriadenie modulárneho nájazdu pre imobilné osoby, obnova logií a terasy, modernizácia výťahov, fotovoltaický lokálny zdroj, výmena svietidiel a ...
Vodovod Boškůvky
Předmětem projektu je výstavba vodovodu (vč. přípojek) v obci Prusy-Boškůvky, konkrétně místní části Boškůvky.
VD Orlík - zabezpečení VD před účinky velkých vod: výkon GDDI
Předmětem plnění veřejné zakázky je geodetická kontrolní činnost při plnění související veřejné zakázky s názvem „VD Orlík: zabezpečení VD před účinky velkých vod“.
Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec
6.1 Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení díla „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“ v objektu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Ústí nad Labem, odbor Odloučené pracoviště Liberec, nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec.
Poptávám realizaci betonového nebo asfaltového vjezdu do garáže
Sháním firmu co mi udělá betonový nebo asfaltový vjezd do garáže 32m2. Místo konání Šumvald. Děkuji za nabídku.
Poptávám podlahářské práce
Poptávám realizaci anhydritové/betonové lité podlahy tl.55 mm, zalití podlahového topení (připravené), obvodová dilatace plocha 200 m2 (dvě podlaží po 100 m2)
Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov
Předmětem zakázky je částečné odstranění stávajícího objektu č. p. 15 a na jeho zachovaných částech bude provedena nástavba objektu občanské vybavenosti - multifunkčního obecního domu, kde se bude nacházet jednací sál městského zastupitelstva, kanceláře a depozity městského muzea.
Výstavba kanalizace a ČOV v obci Cholina
Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové splaškové kanalizace v obci Cholina a vybudování nové ČOV o kapacitě 850 EO. Celková délka nově budované kanalizace je 6 412,5 m. Součástí realizace je vybudování čerpací stanice na ČOV, vybudování 242 ks kanalizačních přípojek o celkové délce 1850,0 m, vybudování komunikací v areálu ČOV, napojení ...
Poptávám úpravu vodoměru
Poptávám úpravu vodoměru ve stoupačce v panelovém domě - zvednout vodoměry z důvodu špatného přístupu k nim.
I/35 Lešná - Palačov - Příprava území pro ZAV
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení skrývek ornice, včetně jejího skládkování a ošetřování před zahájením stavby I/35 Lešná - Palačov. V zakázce je zahrnuta i zemní práce pro účely záchranného archeologického průzkumu, který proběhne před samotným zahájením stavby silnice I/35 Lešná - Palačov. Součástí zakázky je i kácení stromů, ...
Kláštor minoritov, r.k. kaplnka Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku - obnova
Predmetom zákazky je realizácia stavebných, sanačných a reštaurátorských prác na obnove stredovekej kaplnky Nanebovzatia Panny Márie v Spišskom Štvrtku podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v samostatných prílohách týchto súťažných podkladov.
Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v zateplení, výměně oken, očištění fasády, výměně střešní krytiny a opravě krovu, a to na dvou budovách (objektech) nacházejících se na pozemcích parc. č. 996/2 a 997, vše v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava . Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v ...
Obnova budovy, súpisné č. 47 obce Osádka
Predmetom zákazky je zateplenie obvodových stien a suterénnych stien, vyhotovenie podhľadov, výmena dverných a okenných otvorov, vyhotovenie spevnených plôch, vybudovanie zádveria, výmena zábradlí, oprava povrchovej úpravy existujúcich chodníkov, prevložkovanie existujúcich komínov a využitie technickej miestnosti na 1.PP na vykurovanie celej ...
Poptávám zřízení plynové přípojky
Poptávám zřízení plynové přípojky. Dobrý den, lze zavés plynovou přípojku a za jakých podmínek na adresu Vejprty, okres Chomutov? Kousek pode mnou je přípojka do ústavu Kavkaz. Děkuji za odpověď.
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Kylešovská a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů Stavební část: výměna výplní dveřních, okenních a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti objektu, opravy vnitřních a ...
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovského a vlastního objektu měnírny
Rekonstrukce a modernizace technologického vybavení měnírny Čajkovkého a vlastního objektu měnírny. Technologická část: výměna trakčních transformátorů, usměrňovačů, zemní ochrany v rozvaděčích, staničních akumulátorů. Stavební část: výměna výplní oken, dveří a vratových otvorů, izolace proti zemní vlhkosti, opravy vnitřních a venkovních omítek, ...
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
116_JZ_Oprava budovy F1, včetně sanací objektu Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty. Exteriér objektu (fasáda, okna, střešní plášť a výtah) prošel v roce 2012 opravou. V interiéru jsou navrženy nové skladby podlah, ...
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro 2022 - 2023
Předmětem veřejné zakázky „FN Plzeň - provádění revizní činnosti elektro (2022 - 2023)“ je: Provedení revizí elektrospotřebičů, elektroinstalace a měření elektrostaticky vodivých podlah v areálech FN Plzeň - FN Lochotín. FN Bory a FN Bory BVN (bývalá vojenská nemocnice), v mimo areálových objektech doplnění (aktualizace) povinné dokumentace.
Snížení energetické náročnosti nemocnice Dačice, a.s. - energetický zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace dvou teplovodních plynových kondenzačních kotlů, výměníkové stanice, vzduchotechnika, měření a regulace a související stavební úpravy prostoru.
Praha 3 a 9 - rekonstrukce budovy a snížení energetické náročnosti
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce budovy Finančního úřadu pro hl. m. Prahu, Územního pracoviště pro Prahu 3 a 9 , jejíž součástí je snížení její energetické náročnosti. Rekonstrukce budovy bude zahrnovat jak stavební práce, tak rozvody slaboproudých technologií (strukturovaná kabeláž, poplachový, zabezpečovací a tísňový systém, ...