Poptáváme opravu střechy nad bazénem
Poptáváme opravu střechy nad bazénem poničenou kroupami.
Poptáváme realizaci střechy
Poptáváme realizaci střechy. Dobrý den stavíme bungalov a chtěli bychom od vás střechu.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovsko včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 618 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 396 ha. Mimo obvod ...
ZŠ Blovice - Dodávky plynu, elektřiny a tepla z instalované kogenerační jednotky
Předmětem plnění této zakázky je dodávka tepelné, elektrické energie a plynu zadavateli po dobu 15 let. Dodávka tepelné a elektrické energie bude probíhat z dodavatelem nově instalovaného kombinovaného zdroje tepla a elektrické energie na zemní plyn (dále také KVET) . KVET se bude skládat ze 2 navzájem zastupitelných kogeneračních jednotek o ...
Rekonštrukcia kotolne - Výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka, Komárno
Predmetom zákazky Rekonštrukcia kotolne, výstavba zariadenia na využitie OZE pre objekt ŠD Čajka sú stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Opise predmetu zákazky (súbor pod názvom: ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod ...
Poptávám dodání dvoukřídlé brány
Poptávám dvoukřídlou vstupní bránu o výšce 115 cm a šířce 360 cm, bez elektrického pohonu. Místo realizace je obec Brtnice. Brána by měla být na jedné straně uchycena do sloupku a na druhé do zdi domu. Provedení brány nemáme ještě přesně určeno. Děkuji, Šprincl.
RPS Pravý břeh Labe, Centrum Sever, XVII. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy zahrnující rekonstrukci veřejného prostranství na sídlišti Sever v Pardubicích - Cihelna, které je vymezeno ulicemi K Cihelně, Kunětická a K Rozvodně. Jedná se zejména o provedení bouracích prací zpevněných stávajících povrchů a podkladních vrstev pěších komunikací s odstraněním chodníkových obrub, ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla - Rekonštrukcia zdroja tepla
Predmetom zákazky je rekonštrukcia zdroja tepla pre objekt základnej školy s materskou školou v Salke, Objekt budovy je zásobovaný teplom z vlastného zdroja tepla kotolne na tuhé palivo - uhlie, situovanej v samostatnej miestnosti objektu. Zákazka je zameraná na zámenu kotolne za nový zdroj tepla tepelné čerpadlo typu zem-voda s príslušnými ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záříčí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Záříčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO - Nová Dubnica
Predmetom zákazky je realizácia stavby Rekonštrukcia spevnených plôch pre zber a zhodnocovanie BRKO Nová Dubnica podľa podmienok zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. 310011AFX2 k projektu pod názvom: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v meste Nová Dubnica predloženého v zmysle podmienok výzvy č. ...
Obec Marcelová – Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rámci projektu "Obec Marcelová Základná škola, Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla". Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto ...
VKMi Malacky
Predmetom zákazky je prepracovanie vektorovej katastrálnej mapy nečíselnej transformovanej (VKMt) na vektorovú katastrálnu mapu implementovanú (VKMi) so súčasným spracovaním technických podkladov na opravu chyby (odstránenie nesúladov) na základe meračských prác v teréne v katastrálnych územiach podľa jednotlivých projektov tvorby VKMi (ďalej aj ...
Poptávám řešení osvětlení zrcadlové skříňky
Poptávám řešení osvětlení nové zrcadlové skříňky, měla by být připojena k síti pomocí spojovacího zařízení model G38 nebo podobného aparátu. Nevím, jestli takové práce provádíte a kolik by to asi mohlo stát. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem, Přemysl Novák
Nemšová, HK - zateplenie budovy č. 15 - R
Cieľom navrhovanej stavebnej akcie je zateplenie budovy č. 15 v areáli Horných kasární, Nemšová. Podrobný rozsah prác je uvedený v súťažných podkladoch, Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Komplexní graf komunikací města Brna
Předmět plnění veřejné zakázky je vytvoření Komplexního grafu komunikací, který vychází z dlouhodobé snahy zadavatele o vytváření vlastních kvalitních datových a mapových podkladů na území města, s maximálním využitím již existujících datových zdrojů. Předmět plnění je rozdělen na povinný a volitelný předmět plnění. Přesná technická specifikace ...
Obnova části areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni - restaurování
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které jsou technicky definovány zpracovanými návrhy na restaurování mobiliáře v areálu kláštera a kostela Panny Marie Královny a sv. Jiljí v Třeboni.
Modernizace a rekonstrukce otopné soustavy v hale H1 ve společnosti TAJMAC-ZPS, a.s.
Předmětem zakázky jsou stavební práce a související dodávky, přičemž zakázka je jedna dílčí část: - Rekonstrukce vytápění haly H1, sjednocení předávacích stanic včetně výměny rozvodů a topných těles.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spytihněv
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Spytihněv, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Napajedla a části k.ú. Otrokovice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Napajedla a části katastrálního území Otrokovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Litavou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy v obci Vážany nad Litavou, spočívající především v zateplení vnější obálky budovy. Zakázka dále počítá s umístěním vnitřních vzduchotechnických jednotek, s výměnou tepelného zdroje a s umístěním fotovoltaických panelů na střeše objektu. Bude řešen i bezbariérový přístup do objektu, pomocí nově ...
Poptáváme vyhotovení kruhových nebo oválných otvorů do sodnodraselného skla
Poptáváme vyhotovení kruhových nebo oválných otvorů do sodnodraselného skla obdélníkového rozměru (76 x 52 mm) tl. 1 mm.
Zámek Hrušovany nad Jevišovkou KP rekonstrukce krovu a stropů  II. etapa - opakovaná výzva
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a obnova střechy, krovu a stropů (dřevěných a ocelových konstrukcí střechy zastřešení) a stropů nad 2. NP ve východní části hlavního křídla a nad východním křídlem na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou.
Zateplenie telocvične – Obec Svodín
Úlohou projektu je riešenie zateplenia telocvične v obci Svodín za účelom zníženia energetických náročností. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je nepodpivničená, s plochou a šikmou strechou. Budova pozostáva zdvoch častí. V severovýchodnej menšej časti sú vybudované hygienické zariadenia a šatne, v ostatnej časti budovy sa nachádza ...