Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je ...

GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

GTM D1 Jánovce - Jablonov II. úsek

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě - opakované vyhlášení

Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě - opakované vyhlášení

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací vč. řemesel TZB, prací odborných řemeslných a prací restaurátorských v rámci památkové obnovy barokního kostela sv. Prokopa vč. krypty, barokní fary, torza gotického trojlodí s věží a parteru nacházejícího se mezi těmito objekty v areálu Sázavského kláštera. Součástí záměru je i řešení ...

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – kostel sv. Václava

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací včetně řemesel, technického zařízení budov, odborných řemeslných prací a restaurátorských prací v rámci památkové obnovy kostela sv. Václava s kryptou na pozemku parc. č. 1667 v katastrálním území Stará Boleslav. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je i dokončení opravy ...

Malíř pokojů, Německo

Malíř pokojů, Německo

Dobrý den, hledám malíře, který může vymalovat všechny místnosti v domě. Stěny jsou bílé a měly by být čerstvě bíle vymalovány. Obytná plocha je cca 170 m2. Všechny zdi a všechny stropy. V horním poschodí je střešní zešikmení. Dům se nachází na české hranici ve městě Waldmünchen. Přijímáte i takovéto objednávky? S přátelským pozdravem K. Herzog

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení elektromechanických zámků na zvonková tabla

Poptávám připojení dvou elektromechanickýcjh zámků na zvonková tabla u dvou vchodů bytových domů. ASSA ABLOY EL 560/EL000790 - elektromechanický samozamykací zámek , čelo 20mm, rozteč 72mm, backset 55mm, napájecí napětí 12 (0,13 A) - 24V (0,065 A), kabel s konektorem EA218/EL000273 - 6m

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Poptáváme podlahářské a instalatérské práce na Slovensku

Dopyt Hľadám firmu na - PVC podlahy a liate epoxidové podlahy do interiéru ZŠ, okres Lučenec - Zdravotechnické práce - vnút. kanal., vodovod, zariaďov. predmety

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Moderná Fakultná nemocnica Nové Zámky pre moderný región juhozápadného Slovenska FNSP Nové Zámky

Predmetom zákazky plánovaných rekonštrukčných prác je nevyhnutnosť výmeny elektroinštalácie, vodoinštalácie, výťahov, stropov a podláh a zároveň zlepšenie vzhľadu interiérov nemocnice, ktoré by vytvorili príjemnejšie, komfortnejšie a priateľskejšie prostredie pre pacientov a ich príbuzných. Realizácia stavebných objektov sa predpokladá počas ...

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Kanalizace a ČOV obce Ledce

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizačních stok, výtlačných řadů, elektropřípojek, přípojky vodovodu k ČOV a samotné čistírny odpadních vod na území obce Ledce.

Svébohov - splašková kanalizace

Svébohov - splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Svébohov

Demolice objektu F v areálu AZASS

Demolice objektu F v areálu AZASS

Předmětem zakázky je provedení stavby spočívající v demolici budovy v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací „Demolice objektu F v areálu AZASS“, zpracovanou projekční kanceláří A-Tendr s.r.o., Choceň, v r. 2018 pod zakázkovým číslem 082018 (dále též jako „projektová dokumentace“). Dílo zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

PN v Opavě - úprava vzduchotechniky v kuchyni

Výměna stávajících rozvodů vzduchotechniky v 1.NP (varná část – příprava a výdej stravy a 2.NP – jídelna s výdejnou stravy) v objektu kuchyně, přičemž bude částečně použito stávajících otvorů pro prostupy VZT rozvodů stavebními konstrukcemi. Součástí díla jsou i stavební a montážní práce – vytvoření nových prostupů pro VZT rozvody, provedení ...

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Kňovice, Kňovičky – Kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kňovice.

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Revitalizace kostela sv. Mořice v Olomouci – restaurování varhan

Předmětem veřejné zakázky je restaurování hrací části varhan Rieger-Kloss, op. 3287. Jedná se o koncertně disponované varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci, které vznikly přestavbou starších barokních varhan Michaela Englera z r. 1745 v letech 1959-69.

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

KAPLAN/KA - Společná historie Aše a Selbu v časové ose

Revitalizace parku, přilehlých ploch a stávajících kamenných staveb vč. vybudování související dopravní a technické infrastruktury a dále přístavba s částečnou rekonstrukcí objektu tenisového kurtu sloužící jako sociální zázemí pro návštěvníky parku a tenisového klubu.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Poptáváme pronájem jeřábu

Poptáváme pronájem jeřábu

Poptáváme pronájem stacionárního jeřábu na stavbu do Kroměříže. Můžete nám nabídnout jeho služby nebo nám někoho doporučit? V příloze Vám zasílám obrázek s popisem, co bychom potřebovali. Výška jeřábu 20 m a délka 25 m, aby unesl břemeno o váze 1 tunu. Pronájem by byl na 2 měsíce (leden, únor 2018). Prosím o cenovou nabídku včetně montáže a ...

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Servis průmyslových jednotek vzduchotechniky a klimatizací region Praha

Předmětem veřejné zakázky je zajištění předsezónních a posezónních kontrol a servisních zásahů u průmyslových vzduchotechnických a klimatizačních zařízení v regionu Praha. Zadavatel předpokládá uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na období 36 měsíců nebo do vyčerpání maximální ceny za poskytované služby, podle toho, která z těchto skutečností ...

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře

Předmětem veřejné zakázky je obnova kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře, exteriéru trojlodí, presbytáře, interiéru věží a dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací v rozsahu zadávací dokumentace. Hlavním předmětem této veřejné zakázky je řádné provedení stavebních a restaurátorských prací, jakož i realizace všech s touto činností ...

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Dodávka transformátoru T104, 63 MVA, 110/23/(6, 3) kV pro transformovnu Praha – Holešovice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho třífázového olejového regulačního transformátoru s třemi vinutími,110+-8x2%/23/(6,3) kV, trvalým výkonem 63 MVA, zatížením nulového bodu 100 %. Maximální hladina akustického tlaku 55 dB. Třetí vinutí 6,3 kV je kompenzační, vyvedené dvěma průchodkami pro měřící účely. Počet kusů k dodávce: 1 ...

Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě, 2. etapa

Rehabilitace fasád kláštera Premonstrátů v Želivě, 2. etapa

Předmětem veřejné zakázky je obnova a restaurování fasád Trčkova hradu a renesančního objektu č.p. 117 v areálu kláštera premonstrátů v Želivě, národní kulturní památky a dále obnova barokního krčku č.p. 119 v areálu. Vč. nutného provedení sond do zdiva, částečného dodatečného restaurátorského průzkumu fasád a částečného restaurátorského průzkumu ...

Krejčovská dílna, Německo

Krejčovská dílna, Německo

Vážené dámy a pánové, hledám krejčovskou společnost jako subdodavatele od 24.11.2018 do 23.12.2018 na zakázkovou výrobu různých kusů prádla. Např. polštáře, ložní prádlo, sprchové závěsy, vlněné přikrývky. Kdybych vzbudila Váš zájem, potěšila by mě Vaše kladná odpověď. Děkuji Brey Gisela

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

POLU - stoková síť, 2. část - obec Polkovice, oplocany, Lobodice

Předmětem veřejné zakázky výstavba kanalizace pro obec Polkovice, Oplocany, Lobodice.

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře II

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 4 části, a to s ohledem na různorodost ...

Plynofikace obce Malé Přílepy

Plynofikace obce Malé Přílepy

Předmětem veřejné zakázky je vybudování - přívodního plynovodu do Malých Přílep, STL plynovodů v zastavěné části obce a veřejných částí plynovodních přípojek v rámci plynofikace obce Malé Přílepy.

(záznamy 1/25 z 20779)  strana 1 / 832