Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba nových chodníků, které budou vedeny podél stávajících komunikací pro automobilovou dopravu a podél zástavby rodinných domů v místě stávající zeleně.

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Demolice objektu č.p. 1082 v Čáslavi

Jde o demolici objektu bývalé vojenské ubytovny. Objekt je obdélníkového tvaru o velikosti 68,13 x 9,25 m. Objekt je patrový bez podsklepení s půdním prostorem. Jednotlivá patra objektu jsou výškově odstupňována. Zastřešení budovy je sedlovou střechou ve dvou úrovních. Konstrukce kroku je vaznicové soustavy s kleštinami. Stropy nad přízemím a ...

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu. Plyn je vzdálen cca.10m od domu. Jedná se i o vyřízení formalit, včetně povolení, projektu.

Poptávám provedení zemního protlaku

Poptávám provedení zemního protlaku

Dobrý den , poptávám u Vás provedení zemního protlaku pro dešťovou kanalizaci průměr 125 mm , v obci Rokytovec okr. Mladá Boleslav - délka cca 8 m.

Kanalizace a ČOV - Záluží

Kanalizace a ČOV - Záluží

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Záluží. Celková kapacita ČOV bude v budoucnu činit 1500 EO. V rámci této veřejné zakázky bude realizována kapacita 750 EO. Splašková kanalizace bude realizována jako gravitační o celkové délce 4 515 m, z toho ...

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám vyvrtání studny na chatě ve Výžerkách okr. Kolín.

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Vodovod a kanalizace Úmonín - napojení místní části Březová

Výstavba vodovodu a kanalizace v místní části Březová obce Úmonín.

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě

Poptávám výměnu plynových spotřebičů v rodinném domě v Kolíně. Jde o výměnu dvou původních plynových karem vedených z koupelen v přízemí a v prvním patře a zaústěných do již vyvložkovaných komínů, avšak nyní jsou obě karmy bez přívodu vzduchu, který chci vést uvnitř vyvložkovaných komínů a nevést tak přívod vzduchu novými otvory z koupelen mimo ...

Poptávam statické zajištění krovu

Poptávam statické zajištění krovu

Poptávam statické zajištění krovu. Jedná se o zajíštění vaznicové krokevní soustavy. Střecha po rekonstrukci z roku 2000, špatně udělané spoje, chybně vynesené pásky a dalši chyby. Nutno prohlídnout. Střecha půdorysná plocha cca 280m2.

Poptávám nástřik litinové vany

Poptávám nástřik litinové vany

Poptávám nástřik staré litinové vany.

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám výrobu teplovodního výměníku

Poptávám kdo mě dokáže vyrobit teplovodní výměník na míru, na stávajicí krb.

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

Dostavba základní školy a rekonstrukce tělocvičny s přístavbou Sportovní haly v Jinočanech

2.1.1. Předmětem dodávky je kompletní dodávka a montáž interiérového nábytku a vybavení a dále pak i dodávka interiérového doplňkového zboží pro dostavbu Základní školy, tělocvičnu a přístavbu Sportovní haly v Jinočanech. Plnění předmětu veřejné zakázky proběhne ve dvou časových etapách, v první etapě pro Základní školu, v druhé etapě pro ...

ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle

ITES spol. s r.o. - Úspory energie v objektu kotelny K353, Stochov - instalace kotle

Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávající nevyhovující kotelny na tuhá paliva a dodávka a montáž nového kotle na spalování biomasy včetně poskytnutí všech souvisejících stavebních úprav a služeb nezbytných ke splnění veřejné zakázky formou kompletní rekonstrukce a dodávky na klíč.

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Pletený Újezd – kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Pletený Újezd.

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Dlouhá Lhota – Splašková oddílná kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové oddílné kanalizace a ČOV v obci Dlouhá Lhota.

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci přípojky pro čerpadlo

Poptávám výměnu elektroměrového rozvaděče a realizaci elektro přípojky pro tepelné čerpadlo.

Kanalizace Sýkořice

Kanalizace Sýkořice

Účelem stavby bude vybudování veřejné kanalizační sítě pro obec Sy?kořice, která bude odvádět splaškové vody do projektované kanalizační sítě Zbečno, kde budou odpadní vody čištěny v nové ČOV 2x550 EO (kanalizační síť Zbečno a ČOV není předmětem této veřejné zakázky). Z důvodů nepříznivého výškového uspořádání terénu, které neumožňuje přímé ...

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení dvou betonových desek. Jedna pod dřevostavbu cca 26m čtverečních a druhá cca 15m pod pergolu. Dále zhotovit cca 30 m chodníku z dlažby.

Poptávám pokládku šindelové střechy

Poptávám pokládku šindelové střechy

Poptáávm pokládku šindelové střechy.

Poptávám výměnu šindelové střechy

Poptávám výměnu šindelové střechy

Hledám firmu na výměnu šindelové střechy v obci Hranice u Zbraslavic. Děkuji.

Poptávám stavební práce

Poptávám stavební práce

Poptávám odizolování rodinného domu proti vlhkosti, to zn. odkopání cca 20m2, vložení extrudovaného polystyrénu, nopové folie, zasypání kačírkem. Dále pak zateplení fasády cca 80m2, a další drobné zednické práce. Termín realizace nejlépe jaro 2018.

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahradním centru

Poptávám zpevnění ploch pro pojezd VZV v zahraním centru.

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu

Poptávám lavice s věšáky pro sportovní halu. Jednalo by se o 21ks v délce 2000 mm, 20 ks 1600 mm a 8 ks 1200 mm.

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov

Předmětem veřejné zakázky je pěší propojení mezi městskými částmi Kladno centrum - Kladno Švermov. Předmětný propojovací chodník je navržen v základní šířce 2,25 m, vč. dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a opěrné zdi. Stavba je situována při východní hraně ulice Slánská. Bližší specifikace je uvedena v projektové dokumentaci.

(záznamy 1/25 z 1706)  strana 1 / 69