Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce, prohloubení stávající studny, popř. vrt.

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce Výstavba objektu pro teoretickou a praktickou výuku odborného výcviku – Dobruška. Jedná se o provedení a dodávku stavebních a jiných prací v členění: SO 01 – OBJEKT VÝUKY SO 02 – DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SO 03 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY, KOMUNIKACE Podrobně viz ZD.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně  k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Výstavba infrastruktury pitné a odpadní vody – Vlčkovice v Podkrkonoší

Předmětem veřejné zakázky je úprava vrtu A1, výstavba ATS a ČOV, vč. technického vystrojení, výstavba vodovodu a kanalizace.

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníku

Poptávám odbahnění rybníka s využitím dotace. Mám zájem o kontakt na firmu, která se zabývá odbahněním rybníka na základě profinancování z dotace a zpracování projektu.

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice - Butoves

Oprava hasičské zbrojnice spočívající ve výměně střešní krytiny a k tomu potřebného doplňkového materiálu za plechový a dále výměna klempířských prvků střechy. Oprava fasády spočívá v odbourání spodní části omítky a provedení sanačního omítnutí, vyspravení trhlin a nový nátěr.

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Výstavba měnírny na konečné MHD Cihelna v Hradci Králové

Předmětem této veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace výstavby měnírny na konečné zastávce MHD Slezské Předměstí – Cihelna v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně upraven v čl. III. zadávací dokumentace.

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

MVN Mlázovice, obnova vodního díla

Odstranění sedimentů v objemu cca 5 540 m3 a oprava břehů opevněním nátrží kamenným záhozem velikosti zrna 40 kg. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže. Součástí předmětu plnění je dále zkapacitnění současného bezpečnostního přelivu s návazností na úpravu odpadního koryta, vybudování patního drénu pod hrází a v rekonstrukce ...

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Vítězná - chodník Kocléřov - Huntířov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a novostavba chodníků a autobusových zastávek podél silnice III/29928 a silnice III/29931. Chodníková plocha zvýší bezpečnost a plynulost pěší dopravy obcí Vítězná.Součástí předmětu plnění je zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení geodetického zaměření stavby a vyhotovení ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva

Poptávám zapojení a revizi kotle na tuhá paliva Dakon.

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Provozovatel veřejného osvětlení na území města Jaroměř

Předmětem veřejné zakázky je obnova, provoz, správa a údržba veřejného osvětlení (dále také VO) na území celého města Jaroměř. Konkrétně se jedná o: - správu a údržbu zařízení VO – vykonávání preventivní údržby, vykonávání kontrol VO, zajištění dispečerské služby, zajištění havarijní služby, vedení pasportu, tolerovanou poruchovost a dobu pro ...

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám realizaci drátkobetonové podlahy

Poptávám drátkobetonovou podlahu do haly bývalé cihelny, cca 500 m2. Je to v obci Dobřenice.

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

MVN Hoděčín, obnova vodního díla

Realizace akce „MVN Hoděčín, odstranění nánosů“ spočívající v odstranění nánosů z vodního díla Hoděčín v objemu cca 19,3 tis. m3. Těžení sedimentu bude probíhat za vypuštěného stavu nádrže, vytěžený sediment bude uložen na přilehlé pozemky ZPF a realizace akce "MVN Hoděčín, rekonstrukce vodního díla" spočívající v demolici stávajícího ...

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám montáž okapních žlabů

Poptávám cenovou nabídku na instalaci hliníkových okapních žlabů ve Výravě. Zhruba 45 metrů.

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách a změně užívání části stávajících objektů, přístavba garáže, rozšíření sjezdu z místní komunikace, úpravy příjezdové cesty a odstavné plochy na pozemku, vybudování nové splaškové kanalizace a septiku, realizace světelné ...

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám montáž podlahového teplovodního vytápění

Poptávám dodávku podlahového teplovodního vytápění, anhydrit cca 180m2.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Ohnišov - vodovod - stavební úpravy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících vodovodních řadů v obci Ohnišov, spočívající ve výměně vodovodního potrubí v celkové délce 4 750m. Stávající vodovodní řady jsou provedeny částečně z litinového potrubí a částečně z potrubí PVC, které vykazuje časté poruchy.

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Jedná se o náhradu stávající reverzně osmotické stanice a stávajících rozvodů na hemodialyzačním středisku zadavatele, která musí být provedena s minimálním narušením stávajícího provozu.

Poptávám opravu a úpravu rybníku

Poptávám opravu a úpravu rybníku

V letošním roce plánuji opravu a úpravu rybníku o rozloze 1ha nedaleko Jičína. Jedná se o tyto úpravy: Úprava vtoku do rybníka – oprava jízku na obtokové strouze a osazení vtokové roury požerákem s česlem kvůli regulaci přítoku vody do rybníka. Oprava výtokové části pod hrází a její úprava na odlovní jímku. A zejména provedení průrazu hráze v ...

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme realizaci tanečního povrchu

Poptáváme cenovou nabídku na taneční povrch baletizol. Pro národní soutěže sháníme baletizol - taneční, rozměry 12 x 12 m.  Jedná se soutěže - mažoretek (kozačky) či akrobatické třásně (gymnastické cvičky). Prosím o zaslání cenové nabídky (12 x 12 m) o síle (tloušťce min 2,0 mm).

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Výcviková a školící základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje - Heliport

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve vybudování nového pracoviště vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje prostřednictvím přístavby stávající budovy zařízení Heliport LZS (výcviková hala).

(záznamy 1/25 z 786)  strana 1 / 32