Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně  k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v meste Rožňava

Účelom stavebných prác je vytvoriť efektívne podmienky na zhromažďovanie dažďových vôd, jej riadené využitie a likvidácia vo vybraných siedmich lokalitách mesta Rožňava.

ZŠ Svítkov - přístavba

ZŠ Svítkov - přístavba

Přístavba v 1. NP a částečná nástavba v 2. a 3. NP stávající základní školy č.p. 748 ul. Školní v Pardubicích – Svítkově, jejímž účelem je realizace nových kmenových a odborných učeben základní školy, družin a zvýšení kapacity provozu stávající jídelny a kuchyně vč. sociálního zázemí. Součástí je provedení stavebních úprav či nových rozvodů ...

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Snížení energetické náročnosti budovy TMV

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené se snížením energetické náročnosti budovy TMV, spočívající především v: • Zateplení obvodového pláště budovy – zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, provedení nového střešního pláště, výměna výplní otvorů • Instalace systému větrání s rekuperací tepla • Instalace FVE ...

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu

Poptávám zhotovení plynové přípojky do rodinného domu. Plyn je vzdálen cca.10m od domu. Jedná se i o vyřízení formalit, včetně povolení, projektu.

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Kestřany a k. ú. Lhota u Kestřan

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Kestřany a Lhota u Kestřan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Rozvoj infrastruktury Právnické fakulty UP v Olomouci – stavební část

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici vstupní části a přístavbě fakultní studovny s knihovnou k objektu „B“ Právnické fakulty UP v Olomouci, včetně provedení vstupního schodiště s rampou a přeložky venkovní kanalizace. Součástí prací jsou i drobné dispoziční úpravy stávajících dotčených prostor a provedení ...

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památky v tzv. Dolní oblasti

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Projekt sanace podzemních vod na lokalitě Koksochemie a Národní kulturní památka v tzv. Dolní oblasti ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“, zpracované v listopadu 2016 společností TALPA, s.r.o. Součástí této projektové dokumentace je také ...

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

NPK, a.s., Pardubická nemocnice, demolice budovy č. 1, úprava pozemku

Předmětem zakázky je revitalizace části areálu po nevyužívané budově č.1, která bude odstraněna, včetně provedení přeložky inženýrských sítí. Jedná se zejména o potrubní poštu, kyslík, medicinální plyny, slaboproudé vedení ze serverovny, silnoproudé vedení. Pro vedení těchto sítí je třeba vybudovat kolektor mimo objekt tak, aby bylo možné zahájit ...

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Výstavba a provoz hydraulického ochranného systému na skládce K4a

Předmětem plnění je vybudování hydraulického ochranného systému na skládce K4a pro zachycení silně kontaminovaných podzemních vod z prostoru popelových skládek UNIPETROL, a.s. východně od průmyslového areálu Chempark Záluží. Hydraulický ochranný systém bude tvořit linie 9 čerpacích širokoprofilových vrtů a výtlačné potrubí pro odvedení čerpaných ...

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce

Poptávám kamenické práce v Praze, vyrytí písmen.

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Práce na spevnených plochách v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác spevnených plôch v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci zhotovenia diela, ...

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám vyčištění + revizi komína 4,5m, rekreační objekt Tatrovice (Karlovarský kraj).

Skleněné tabulky na obrazy, Rakousko

Skleněné tabulky na obrazy, Rakousko

Potřebuji skleněné tabule jako překrytí na obrazových rámech, 25 kusů, asi 50 x 40 cm Prosím o informace.

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Snižování energetické náročnosti a rekuperace První soukromá hotelová škola

Předmětem zakázky je snížení spotřeby energie stávajícího objektu První soukromé hotelové školy v Praze 8 s číslem popisným 506 na parcele číslo 1316 v katastrálním území Troja 730190. Jedná se o provedení zateplení ochlazovaných konstrukcí a výměnu stávajících oken a dveří. Dále bude v učebnách doplněno přirozené větrání vzduchotechnickým ...

Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha

Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha

Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Vyhotovení projektu PPK na vybraných tratích SŽG Praha“ je vyhotovení projektu prostorové polohy koleje na vybraných tratích Správy železniční geodézie Praha ve správě Oblastního ředitelství OŘ Plzeň, OŘ Hradec Králové, OŘ Praha, OŘ Ústí nad Labem.

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Modernizace vzduchotechnických zařízení vybraných stanic metra

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a další rekonstrukční práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci zařízení a rozvodů vzduchotechniky stanic metra Dejvická, Malostranská, Staroměstská, Můstek A, Náměstí Republiky, Smíchovské nádraží, Jinonice, Karlovo náměstí, Muzeum C, Pankrác, Budějovická, Hlavní nádraží, včetně souvisejících ...

Chlazení Nové radnice

Chlazení Nové radnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových klimatizačních jednotek fan – coil, provedení rozvodů chladu k nim, dovybavení strojovny chlazení a oživení celého systému centrálního chlazení. Zařízení je napojeno na stávající zdroj chladu, umístěný ve strojovně budovy Nové radnice, kde byly připraveny napojovací body pro toto zařízení. Náplní ...

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Zainvestování pozemků – lokalita – Svítkov západ

Předmětem veřejné zakázky je příprava lokality pro budoucí zástavbu pro předměstské bydlení. Zahrnuje parcelaci a přípravu území, výstavbu komunikací a zpevněných ploch, vodohospodářských objektů (splašková kanalizace, čerpací stanice a výtlak splaškových vod, dešťová kanalizace, vodovodní řad), veřejného osvětlení, sdělovacího vedení, silového ...

Hledáme sádrokartonáře pro práci ve Francii

Hledáme sádrokartonáře pro práci ve Francii

Poptáváme sádrokartonáře pro práce na stavbách luxusních domů ve Francii - Savojské Alpy, Morzine, Schamonix. Dlouhodobá spolupráce. Nástup možný ihned.

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďovej vody, jej využitie a likvidácia v meste Žiar nad Hronom

Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné nádrže, vsakovacie objekty a ...

Poptávám provedení zemního protlaku

Poptávám provedení zemního protlaku

Dobrý den , poptávám u Vás provedení zemního protlaku pro dešťovou kanalizaci průměr 125 mm , v obci Rokytovec okr. Mladá Boleslav - délka cca 8 m.

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

D3 0310/I Úsilné - Hodějovice, geotechnický monitoring během stavby a po jejím dokončení

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění geotechnického monitoringu během realizace (část A) stavby úseku D3 0310/I a dále po jejím dokončení (část B). Práce budou prováděny v souladu s příslušnými TP a TKP pro GTM, platnými normami, směrnicemi a právními předpisy pro provádění GTM. Činnosti, které jsou předmětem této VZ musí navazovat a ...

Antigraffiti program MČ Praha 5

Antigraffiti program MČ Praha 5

Předmět veřejné zakázky zahrnuje následující složky, které jsou blíže popsány v této části zadávací dokumentace a v návrhu rámcové dohody o dílo obsažené v části 3 zadávací dokumentace. - Odstranění graffiti (pro vyloučení pochybností se jedná o odstranění z objektů, které nemají antigraffiti nátěr) - Zednické opravy - Příprava ...

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Zateplenie striech a obvodového plášťa internátu ŠD 1 UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú zatepľovacie práce stavebné práce predstavujúce zateplenie štítových stien a obvodových plášťov a striech z dôvodu zvýšenia energetickej efektívnosti budovy.

(záznamy 51/75 z 18830)  strana 3 / 754