Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Demolice stávajících budov 18, 19
Předmětem zakázky je demolice objektu SO08 - Demolice stávající budovy 18 a objektu SO09 - Demolice stávající budovy 19, které mají v areálu nemocnice technickou funkci.
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I. etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Rozsah stavebných prác : Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom: -búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov) -sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod. -oprava dažďových ...
Demolice bytového domu v ul. Hamerská č.p.277-282 v Litvínově - Janově
Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. V rámci demolice bude odstraněna také opěrná zeď podél příjezdové komunikace u objektu, výška cca 2,5 m, délka cca 40 m.
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
Výstavby infrastruktury pro RD Velehradská - demolice objektů
Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů mechanizačního střediska a objektů zemědělských staveb v areálu bývalého Školního hospodářství včetně zásypů po demolici za účelem uvolnění pozemků pro zástavbu rodinnými domy.Součástí předmětu veřejné zakázky je demolice objektů/staveb včetně základových konstrukcí, odstranění zpevněných ploch, odvoz, ...
Nadstavba 3.NP Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
Predmetom zákazky je NADSTAVBA 3.NP ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM v Tomášove, ktorá spočíva v ďalšom zvýšení kapacity priestorov v celej pôdorysnej ploche objektu Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Nadstavbou jedného podlažia sa vybuduje 6 kmeňových tried s počtom detí 30 na každú triedu, oddychová miestnosť pre žiakov, 3 ...
Poptávám odstranění staré plastové žumpy
Poptávám odstranění staré plastové žumpy (chata Buková u Příbramě) T.j. odstranit svrchní zásypovou zeminu, rozbourat vrchni betonovu desku 4000x1500x120 mm, vyzdvihnout. Plus suť a plast odvézt. Pokud byste byli schopni i dodat novou betonovou jímku o rozměru délka 4000 mm výška 1400 mm sířka 1500 mm osadit místo původní žumpy a dopojit, byla ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Výstavba a demolice odpadového hospodářství
Zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 01.03 Boxů na tříděný odpad a výstavbu nového objektu SO 07.08 Odpadové hospodářství včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Demolice objektů chladících věží
Dílo zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 50 Objektu Chladící ventilátorové věže a přidruženého objektu SO 51 Chladící věže Baltimore včetně silového napájení, měření, rozváděčů a kabelových tras od věží do příslušných rozváděčů rozvodny a rozvodny SKŘ a dále manipulačních a montážních ploch, včetně všech výkopových, zemních, ...
Komunitní dům v obci Věžky
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...
Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních prací spočívajících v demolici části stávajících objektů v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a výstavba nového pavilonu Emergency a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem smlouvy jsou dále dodávky, montáž a instalace zdravotnické techniky, ...
Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na stavební práce pro realizaci investičního záměru spočívajícího zejména v demolici části stávajících objektů v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., výstavbě nového pavilonu Emergency a modernizaci energocentra - trafostanice. Předmětem smlouvy jsou dále dodávky, montáž a ...
Demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov
4.5. Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Demolice stavební objektů bývalého JZD Mouřínov“. Předmětem projektu je demolice stavebních objektů bývalého JZD Mouřínov. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností společností Dekonta a.s., Dřetovice 109, 273 42 ...
Demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88, České Budějovice
Předmětem veřejné zakázky je demolice a výstavba týdenního a denního stacionáře na Pražské tř. 88 v Českých Budějovicích, v areálu Centra sociálních služeb Empatie v souladu se zadávacími podmínkami. Kapacita objektu bude po dokončení realizace 52 klientů a 14 zaměstnanců. Návrh novostavby vychází z principu dělení objektu na 3 funkční části - ...
KC Očová stavba
Jedná sa o zbúranie a výstavbu novej jednopodlažnej budovy so sedlovou strechou. Architektonicky a proporciou hmoty je objekt prispôsobený okolitej zástavbe. Je smerovaný do modernejšieho výrazu, ktorý lepšie spĺňa požiadavky využitia objektu. Interiéry objektu sú presvetlené a vzdušné. Materiálovo sú povrchy stien objektu riešené ako kombinácia ...
Školní statek Humpolec - Rekonstrukce sušky
Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce na demolici starého objektu sušky, včetně demontáže a likvidace staré technologie sušky na Školním statku Humpolec. Dále veřejná zakázka zahrnuje stavební práce na novém objektu sušky včetně nové technologie, rozvodů plynu k objektu sušky a po areálu školního statku, rozvody slaboproudu k objektu sušky ...
Expedičný sklad Čierny Balog
Jedným z hlavných problémov expedičného skladu dreva v Čiernom Balogu je nekvalitné spevnenie jeho povrchu drveným kamenivom, ktoré je na väčšine plochy úplne zdevastované a zatlačené pod povrch, na ktorom sa nachádza hrubá vrstva cca 300 mm blata pomiešaná s kôrou. Časť existujúcej plochy je spevnená cestnými panelmi, ktoré sú poväčšine ...
Rekonstrukce objektu bývalých jatek na dům služeb, Strupčice
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby, jak je popsána v projektové dokumentaci , zejména pak demolice stávajících objektů, rekonstrukce stavebních objektů a inženýrských sítí, zpevněných ploch, parkoviště apod. Soubor staveb bude po rekonstrukci sloužit k pronájmu prodejních, kancelářských, dílenských a dalších prostor. Plánovaná funkční ...
Most ev.č. 3436-3 Stan
Jedná se o kompletní demolici stávajícího nevyhovujícího mostu a výstavbu mostu nového přes řeku Chrudimka v km 84,2494 na silnici III/3436 v nezastavěné části extravilánu obce Vítanov v prostoru křížení komunikace III/3436 s vodním tokem Chrudimka. Práce budou prováděny za úplné dopravní uzavírky.
UPOL - Demolice objektu - polyfunkční objekt + ocelová hala
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v demolici objektu OLOMOUC, 17. LISTOPADU 1131/8a, katastrálním území Olomouc-město - polyfunkční objekt + ocelová hala. Přeložky a odpojení sítí zajistí zadavatel, nejsou předmětem veřejné zakázky.
Odstránenie stavby Snežienka
Predmetom zákazky je odstránenie stavby Snežienka podľa Opisu predmetu zákazky v zmysle Časti B. súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. B.1 Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí Časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Revitalizace území po demolici bývalého kulturního domu v Kašavě (opakované vypsání)
Předmětem zakázky je realizace demoličních prací při odstranění objektu bývalého kulturního domu s restaurací v obci Kašava a následné revitalizace prostranství vybudováním parku rekreačních sportů v uvolněné ploše v rozsahu činností dle zadávací dokumentace.
Spojovací chodby pavilonů v ZŠ Grünwaldova, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je celková demontáž a demolice stávajících nevyhovujících spojovacích chodeb a výstavba nových spojovacích chodeb na jejich místě dle původních rozměrů. Nově budou plochy chodeb rozšířeny drobnými přístavbami. Z provozních důvodů bude celá akce rozdělena po konzultaci s ředitelem ZŠ na 2 realizační etapy, a to ...
Multifunkční objekt města Třebenice
Předmětem zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v rekonstrukci bývalého brownfieldu zdevastované budovy pro potřebu města. Současný brownfield se nachází v centru města Třebenice. V souvislosti s rekonstrukcí budovy dojde k demolici a výstavbě nového multifunkčního centra obce.