D8 PHS Všestudy
Jedná se o demolici stávající PHS a výstavbu nové PHS na dálnici D8 v obci Všestudy. Výstavba navržené protihlukové stěny zajistí dodržení hygienického limitu 60 dB v denní době a 55 dB v noční době
Park Střed
Provedení revitalizace a úprav parku Střed dle projektové dokumentace pro stavbu Znovuzrození parku Střed Most, které zahrnují bourací a demoliční práce, výstavbu nových objektů, cest, vodní prvky, sadové a parkové úpravy a další plnění. Podrobně zadávací dokumentace a zejm. její technické přílohy.
Rozvojové území Pod Kalichem, Sušice
Výstavba komunikací, chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení) v lokalitě bývalých kasáren, které jsou určeny k budoucí výstavbě rodinných a bytových domů. CPV:45233000-9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace, 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí, 45316100-6 Instalace a montáž ...
Přístavba tělocvičny, Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení demolice stávající tělocvičny školy a výstavba tělocvičny nové. Jedná se o výstavbu jednopodlažní budovy propojenou se stávající budovou gymnázia. Konstrukce je zděná, se zateplením a opláštěním kontaktním zateplovacím systémem s finálním povrchem s imitací pohledového ...
Búracie a rekonštrukčné práce v Priemyselnom parku Utekáč
Predmetom zákazky sú búracie a rekonštrukčné práce v a v tesnej blízkosti Priemyselného parku CLARA v obci Utekáč.
Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce a nástavba 5.NP stávající budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy na ul. Bezručova, kde bude realizována novostavba 4. podlažní budovy pro poskytování sociální péče vč. přístavby spojovací chodby k opětovnému propojení objektů Máchova a Bezručova. V rámci celého ...
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie prízemného objektu bývalej kláštornej školy na detské jasle s technicko hospodárskym zázemím a s vlastnými prípojkami na inžinierske siete. Stavebné práce pozostávajú z nasledovných objektov: 00 - Búracie práce 01 - Architektúra 02 - Prípojka kanalizácie 03 - Prípojka plynu 04 ...
Centrum sociálních služeb Jiříkov
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Centrum sociálních služeb Jiříkov". Stavba obsahuje demolice zahradních objektů, demolice nepůvodních přístavků objektu č. p. 563 - spojovací chodby, vstupního zádveří a dvorního traktu s přístřeškem. V objektu č. p. 563 budou provedeny stavební úpravy - změna dispozice, zateplení obálky objektu, ...
Areál ul. Športovcov Dubnica nad Váhom - búracie práce
Predmetom zákazky sú búracie práce na objektoch v areáli bývalej práčovne a čistiarne.Areál bývalej práčovne a čistiarne sa nachádza na západnom okraji mesta, na ulici Športovcov ďalej od obytnej zóny. Areál je ohraničený verejnou cestnou komunikáciou - ulica Športovcov, areálom firmy MARPEX a susednými pozemkami. Prístup do areálu je z ulice ...
Novostavba hl. budovy, přístavba křídla emergence, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů
Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce, projektová a inženýrská činnost vedoucí k provedení demolice dvou stávajících objektů v areálu Krajské zdravotní, a.s., Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. pracoviště Rumburk, a následné výstavbě nového pavilonu emergency, zřízení lahvové stanice medicinálních plynů, operačních sálů, centrální ...
Areál bývalé drůbežárny ve Starém městě - odstranění stavby
Odstranění stávajících budov, komunikací, oplocení a inženýrských sítí v areálu bývalé drůbežárny ve Starém Městě. Součástí zakázky je i odvoz, uložení a poplatek za uložení vybouraných hnot na skládku, zásypy vybouraných částí staveb pod původním terénem a terénní úpravy odstranění stávajících budov, komunikací, oplocení a inženýrských sítí v ...
Demolice zákotlí kotle K3
Předmětem výběrového řízení je zejména demolice mechanického a elektrostatického odlučovače kotle K3, nacházejícího se v zákotlí kotelny kotle K3, související s přestavbou parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 oC) na spalování zemního plynu.
Demontáže a demolice v kotelně K3
Předmětem výběrového řízení je realizace demontážních prací a drobných demoličních prací pro přestavbu parního granulačního kotle K3 (72,1 MWt, 100 t/h, 6,0 MPa, 485 °C) na spalování zemního plynu.
Turisticko-informačné a návštevné centrum
Realizované budú nižšie uvedené časti celého diela: SO 01 Informačná a prevádzková budova SO 02 Prekrytá výstavná a spoločenská terasa SO 05 Vodovodná prípojka SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 Elektrická prípojka a vonkajšie osvetlenie SO 08 Demolácia jestvujúcej stavby - "Plná pálená maloformátová tehla" po očistení bude opätovne použitá ...
Kulturní zařízení v obci Ivaň II.
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající budovy a novostavba kulturního a společenského centra. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci vypracované společností Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00, Praha 6, IČ: 29029210 a projektantem Ing. Janem Kuchyňkou, Dlouhá 1208/16, Hustopeče, 693 01 (dále jen ...
Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa Demolice nevyužívaného objektu K
Veřejná zakázka „Generel Karlovarské krajské nemocnice 1. etapa“ je rozdělena na tři části. Z čehož v samostatném zadávacím řízení bude zadána část zakázky týkající se rekonstrukce objektu L a demolice stávajícího pavilonu G. Předmětem plnění této části veřejné zakázky je odstranění nevyužívaného bývalého plicního pavilonu K v areálu ...
Kanoistická loděnice na Orlici v Hradci Králové
Předmětem díla je výstavba nové stavby Kanoistické loděnice na Orlici v HK, vč. inženýrských sítí a kolaudace, a demolice stávající stavby loděnice.
Denní stacionář Šimon
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují demolici stávajícího objektu a následně novostavbu denního stacionáře určenou pro mentálně postižené klienty.
Poptáváme bourací práce
Poptáváme bourací práce. Rekonstruujeme prostory a potřebujeme vybourat několik zděných zdí. V jedné jsou umístěny odpady a voda a v jiné pro změnu stará elektro rozvodna. Jedná se o cca 30 m.
Denní stacionář Šimon
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují demolici stávajícího objektu a následně novostavbu denního stacionáře určenou pro mentálně postižené klienty.
Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového domu Patronus
Předmětem veřejné zakázky je odstranění stavby na p.č. 811 v k.ú. Plzeň a novostavba dvou samostatných objektů. Objekt A novostavba azylového domu Patronus a objekt B rozšíření provozu domu sv. Františka
Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov
Předmětem zakázky je částečné odstranění stávajícího objektu č. p. 15 a na jeho zachovaných částech bude provedena nástavba objektu občanské vybavenosti - multifunkčního obecního domu, kde se bude nacházet jednací sál městského zastupitelstva, kanceláře a depozity městského muzea.
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II
Predmetom zákazky je Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie centrálny závod Baňa Nováky II.. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Kulturní zařízení v obci Ivaň
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající budovy a novostavba kulturního a společenského centra.