Částečná demolice a rekonstrukce multifunkčního Obecního domu č.p. 15 Duchcov
Předmětem zakázky je částečné odstranění stávajícího objektu č. p. 15 a na jeho zachovaných částech bude provedena nástavba objektu občanské vybavenosti - multifunkčního obecního domu, kde se bude nacházet jednací sál městského zastupitelstva, kanceláře a depozity městského muzea.
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie – centrálny závod Baňa Nováky II
Predmetom zákazky je Asanácia stavieb - búracie práce v k.ú. Sebedražie centrálny závod Baňa Nováky II.. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Kulturní zařízení v obci Ivaň
Předmětem veřejné zakázky je demolice stávající budovy a novostavba kulturního a společenského centra.
Búracie práce 8. ZŠ v Piešťanoch
Predmetom zákazky je asanácia neužívaného objektu (vrchná stavba), pôvodne slúžiaceho ako základná škola na sídlisku Adam Trajan v Piešťanoch v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 11/2020, aktualizácia 8/2021 - zodpovedný projektant Ing. Miriam Suchomelová, ...
Stavební úpravy bytového domu - Ouvalova 392 - III. vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy č.p. 392 v ul. Ouvalova 9 v k.ú. Slaný. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce bytového domu. Bude provedena výměna krovu vč. pokládky nové střešní krytiny. Dále budou odstraněny konstrukce podlah a podhledů. Budou zbourány přístavky v zadní části domu. Dojde k celkové sanaci a opravě ...
Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové
Předmětem veřejné zakázky je realizace demoličních prací spočívajících v odstranění stavby občanské vybavenosti, která sloužila k potřebám Samosprávy obecní části Roudnička. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný tradiční technologií z cihel s rovnou střechou. Předmětem veřejné zakázky je dále realizace stavebních prací spočívajících ve ...
Oprava zatečených tried v budove školy
Predmetom zákazky je celková oprava zatečených tried a chodby - búracie práce, výmena PVC podlahy, montáž plastových okien a dverí, oprava a maľovanie povrchov stien a stropov.
Multifunkční dům Otice
Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové přestavbě stávajícího objektu kulturního domu v Oticích. Při stavebních úpravách dojde k výrazným bouracím pracím, a to včetně konstrukce zastřešení a významné části nosných stěn objektu. V průběhu bouracích prací bude postupně odstraněna plechová krytina a veškeré ...
Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, odvodnenie
Predmet zákazky je rozdelený na časti. A) Práce na hrade - Čistenie horného hradu, nádvorí a parkánu, Odvodnenie 5. nádvoria, Sanácia vlhkých konštrukcií kaplnky, Odstraňovanie cementového škárovania a omietok z hradieb, úprava parkánu. B) Práce v podhradí - Odstránenie stavieb a objektov v podhradí. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I.etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy
ARCHIV UP v Olomouci
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a nástavbě stávajícího objektu, která spočívá v částečné demolici stávajícího objektu, provedení nových svislých konstrukcí a nástavby jednoho podlaží, nových podlah a podhledů, nových ZTI, elektro a VZT včetně klimatizace. Dále jsou předmětem veřejné zakázky jsou i ...
Stavební úpravy sportovního centra ABC Braník
Veřejná zakázka spočívá v odstranění stávajícího objektu a výstavbě nového objektu pro sportovní klub a s tím související dodávky a služby. Dále je předmět zakázky popsán v přílohách č. 1, 2 a 4 zadávací dokumentace.
Krajská nemocnice Tomáše Bati, a.s. - Demolice stávajících budov 18, 19
Předmětem zakázky je demolice objektu SO08 - Demolice stávající budovy 18 a objektu SO09 - Demolice stávající budovy 19, které mají v areálu nemocnice technickou funkci.
Rekonstrukce kempu Mezní Louka I. etapa - demolice a terénní úpravy
REKONSTRUKCE KEMPU MEZNÍ LOUKA I.ETAPA-DEMOLICE A TERÉNNÍ ÚPRAVY Demolice 22 chatek a 1 recepce Vybourání betonových základů Následné terénní úpravy
Rekonštrukcia opláštenia budovy - Obchodná akadémia Levice
Rozsah stavebných prác : Celková rekonštrukcia a oprava bude realizovaná nasledovným postupom: -búracie práce (týkajúce sa búrania porušených omietok a demontáže špecifikovaných konštrukcií otvorov) -sanácia vlhkosti v zostávajúcich murovaných konštrukciách, oprava a reprofilácia muriva vrátane tvaru ríms, šambrán a pod. -oprava dažďových ...
Demolice bytového domu v ul. Hamerská č.p.277-282 v Litvínově - Janově
Jedná se o demolici osmipodlažního bytového panelového domu se šesti hlavními vstupy. V rámci demolice bude odstraněna také opěrná zeď podél příjezdové komunikace u objektu, výška cca 2,5 m, délka cca 40 m.
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
Demolice bytového domu v ul. Gluckova č.p.238-246 v Litvínově - Janově
Výstavby infrastruktury pro RD Velehradská - demolice objektů
Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů mechanizačního střediska a objektů zemědělských staveb v areálu bývalého Školního hospodářství včetně zásypů po demolici za účelem uvolnění pozemků pro zástavbu rodinnými domy.Součástí předmětu veřejné zakázky je demolice objektů/staveb včetně základových konstrukcí, odstranění zpevněných ploch, odvoz, ...
Nadstavba 3.NP Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským
Predmetom zákazky je NADSTAVBA 3.NP ZŠ S VYUČOVACÍM JAZYKOM SLOVENSKÝM v Tomášove, ktorá spočíva v ďalšom zvýšení kapacity priestorov v celej pôdorysnej ploche objektu Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. Nadstavbou jedného podlažia sa vybuduje 6 kmeňových tried s počtom detí 30 na každú triedu, oddychová miestnosť pre žiakov, 3 ...
Poptávám odstranění staré plastové žumpy
Poptávám odstranění staré plastové žumpy (chata Buková u Příbramě) T.j. odstranit svrchní zásypovou zeminu, rozbourat vrchni betonovu desku 4000x1500x120 mm, vyzdvihnout. Plus suť a plast odvézt. Pokud byste byli schopni i dodat novou betonovou jímku o rozměru délka 4000 mm výška 1400 mm sířka 1500 mm osadit místo původní žumpy a dopojit, byla ...
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Výstavba a demolice odpadového hospodářství
Zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 01.03 Boxů na tříděný odpad a výstavbu nového objektu SO 07.08 Odpadové hospodářství včetně všech výkopových, zemních, stavebních a montážních prací. Zadavatel požaduje po dodavateli vypracovat a předat kompletní dodavatelskou dokumentaci dle smlouvy o dílo, Přílohy č. 8 - Dodavatelská dokumentace.
Dekarbonizace Teplárny Přerov - Demolice objektů chladících věží
Dílo zahrnuje zejména demolici stávajícího objektu SO 50 Objektu Chladící ventilátorové věže a přidruženého objektu SO 51 Chladící věže Baltimore včetně silového napájení, měření, rozváděčů a kabelových tras od věží do příslušných rozváděčů rozvodny a rozvodny SKŘ a dále manipulačních a montážních ploch, včetně všech výkopových, zemních, ...
Komunitní dům v obci Věžky
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího hospodářského objektu na nový komunitní dům v obci Věžky. Komunitní dům je navržen jako dvoupodlažní objekt se sedlovou střechou. V rámci stavebních prací budou provedeny demoliční práce na části objektu na pozemku par. č. 110, rekonstrukci obvodového zdiva, střešního krovu, prací na pokládce nové ...
Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na provedení stavebních prací spočívajících v demolici části stávajících objektů v areálu Krajské zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. a výstavba nového pavilonu Emergency a nadzemního propojovacího koridoru. Předmětem smlouvy jsou dále dodávky, montáž a instalace zdravotnické techniky, ...