Poptávám renovaci parket
Dobrý den, poptávám renovaci parket (broušení a lakování) - 60m2 a pokládku nových parket - 17m2. 11.5 M2 současný podklad škvára a dřevěné desky. 5,5m2 současný podklad beton. Dejvice, Rooseveltova. Děkuji za nabídky.
Topoľčany, Jaselské kasárne, b. č. 1, 3, 14 – oprava podlahových krytín formou výmeny
Predmetom zákazky je výmena opotrebovaných podlahových krytín. Zhotoviteľ musí zabezpečiť i upratanie priestorov po ukončení prác. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk č. SEMai-863-8/2023 zo dňa 27.06.2023 a v jej prílohách, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
Rekonštrukcia priestorov kuchyne a skladov, ZŠ Mierová 46, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy realizované v kuchyni a v skladoch v existujúcich priestoroch na I.NP v budove jedálne s kuchyňou v areáli Základnej školy na Mierovej ulici č.46 v Bratislave. Pôvodná kuchyňa s 2 príručnými skladmi potravín, skladom zeleniny a zemiakov so škrabkou, šatňa s WC pre zamestnancov kuchyne je na 1.NP. Rekonštrukčné ...
Stavebné úpravy CT pracoviska
Predmetom zákazky sú nevyhnutné stavebné úpravy na montáž nového CT prístroja Aguilion Prime SP v jestvujúcich priestoroch CT pracoviska na 1.NP chirurgického pavilónu. V rámci stavebných úprav dôjde k výmene prívodového kábla z hlavnej rozvodní HR1 do jestvujúceho rozvádzača R-CT, k doplneniu zásuvkových, svetelných obvodov a rozvodov ...
zákazky Rekonštrukcia polyfunkčnej sály a priľahlých priestorov RKC v Prievidzi – II. etapa
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia interiéru polyfunkčnej sály regionálneho kultúrneho centra. Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia väčšiny priečok, ktoré budú nahradené systémom závesov, odstránením existujúceho SDK podhľadu, vybudovaní nových priečok a presunom stanoviska zvukára. Na pódium sa použije systém variabilných pódiových ...
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov a rekonštrukcia sociálnych zariadení
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kancelárskych priestorov a WC pre klientov a zamestnancov. Predpokladaný rozsah prác: Dodanie stavebného materiálu a iného spotrebného materiálu. Dodanie a montáž podlahových krytín v priestoroch budovy, interiérových, exteriérových dverí a zárubní, zábradlia, sociálnych zariadení a doplnkov. Demontáž pôvodných ...
Poptávám rekonstrukci podlahy
Dobrý den, potřebovala bych kompletní rekonstrukci podlahy, izolace, zateplení, podlahové topení. Bydlím v přízemí v Praze 7 Holešovicích. Děkuji
Nemocnica Poprad, a. s. – rekonštrukcia objektu geriatrie
Rekonštrukčné práce v interiéry budovy nemocnice - riešenie vnútorných rozvodov elektrickej energie so záložným baterkovým systémom, medicínskych plynov, vzduchotechniky a kúrenia, kde budú na vykurovacích telesách doplnené termohlavice. Stavebne sa dopĺňa riešenie o výmenu vnútorných omietok, podláh, podhľadov a nového dispozičného delenia 1NP a ...
Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Oprava priestoru kuchyne v objekte č. 2
Oprava priestoru kuchyne zahŕňa osekanie, vybúranie podláh a obkladov. Uskutočnenie nivelácie podláh, novej dlažby, obkladu, sanity a stierok. Výmenu, úpravu rozvodov vody, ústredného kúrenia, kanalizačných rozvodov, elektroinštalácie a vzduchotechniky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 výzvy (Výkaz výmer).
Oprava chaty Vyšné Ružbachy
SO 01 1PP + exteriér -obnova vonkajších spevnených plôch a odvodňovacieho žľabu v ich okolí -Výmena okien v garáži -úprava stien, podláh a stropu v garáži SO 02 1NP -rekonštrukcia hygienickej bunky (kúpeľňa a samostatné WC) -výmena kuchynskej linky a spotrebičov -výmena svietidiel, radiátorov a el. boilera v kúpeľni a wc -výmena svietidiel ...
Oprava kúpeľne  a podláh
Predmetom zákazky je rekonštrukcia -oprava kúpeľne a podláh v zariadení CSS Park Čadca.
Stavebné práce a opravy
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných, inštalatérskych, maliarskych, podlahárskych, obkladačských a búracích prác a opráv v rozsahu technickej špecifikácie predmetu zákazky v objektoch a na nehnuteľnom majetku v správe alebo vo vlastníctve verejného obstarávateľa v obci Jaslovské Bohunice.
Oprava AB LS Medzilaborce
V rámci modernizácie stavby oprava AB LS Medzilaborce : Vybúranie ŽB balkónovej dosky, Steny a stropy omietky a maľby,Podlahy - dlažby, Podlahy laminátové vlysky,Kovové doplnkové konštrukcie,Slaboprúd zabezpečenie objektu
Stavebné práce
Predmetom zákazky sú stavebné práce - úpravy a opravy podložia, podláh, obkladov, dlažieb, stien, stropov, a práce v objekte Ministerstva financií Slovenskej republiky. Plnenie bude pozostávať z vopred presne neurčeného počtu jednotlivých zákaziek, ktoré si verejný obstarávateľ objedná po dohode s úspešným uchádzačom. Stavebné práce budú ...
Rekonštrukcia palubovky a zázemia v športovej hale Malina
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu športovej haly v Malackách. Dotknutý objekt je zložený z dvoch časti. Prvá časť má 4 podlažia, druhá časť má dve podlažia. Rekonštrukcia bude prebiehať v obidvoch častiach. V prvej časti bude rekonštrukcia prebiehať na 3 podlaží kde sa bude rekonštruovať zázemie a v druhej časti bude na druhom podlaží ...
Rekonštrukcia časti objektu HB blokov Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov
Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcii časti HB bloku Bachova 7, Mestská časť Bratislava-Ružinov, v ktorom je umiestnená knižnica a to na základe projektovej dokumentácie. Rozsah stavebných prác: búracie práce, deliace konštrukcie, podlahy a dlažby, výplňové konštrukcie otvorov - výmena interiérových a vstupných dverí v časti ...
Výmena PVC v MŠ a ZŠ v mestskej časti Bratislava-Dúbravka
Predmetom zákazky je výmena PVC podlahovej krytiny a s tým súvisiace stavebné práce v materských a základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Bližšia špecifikácia je uvedená vo Výzve.
Poptávám pokládku terasových prken VPC
Poptávám pokládku terasových prken VPC o výměře 22 m2, materiál mám vlastní. Jedná se o montáž podkladního roštu + rektifikace, montáž VPC prken + přířez, montáž VPC sokolíku 5 cm v obvodu 18 mb. Děkuji
Výměna dřevěných podlah jeviště hudební scény MDB
Předmětem veřejné zakázky je výměna jevištní podlahy na hudební scéně Městského divadla Brno. Jevištní podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami zvedaných a posuvných zařízení a odnímatelnými poklopy pro umístění propadla nebo servisní přístup k mechanismům jevištních zařízení. Stávající podlahové krabice integrované do podlahy budou odborně ...
Poptávám pokládku zátěžového lina
Poptávám pokládku zátěžového lina 31.34m2. Prosím o předběžnou cenu, děkuji.
Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
FN Motol - Lité podlahy a jejich opravy
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou opravy litých podlah a jejich pokládka, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Poptáváme rekonstrukci podlahy v lodžii
Měli bychom prosbu o případnou nabídku na rekonstrukci podlahy v lodžii. Podlaha je velmi špatně izolovaná a bohužel propouští vlhkost. Jedná se o lodžii o velikosti 6,7m2 na rodinném domě v soukromém vlastnictví. Co se týká rozměrů, jsou zakreslené v půdorysu viz přílohy. Předem Vám děkuji za kontaktování mě a poskytnutí jakýchkoli informací. ...