Poptávám pokládku terasových prken VPC
Poptávám pokládku terasových prken VPC o výměře 22 m2, materiál mám vlastní. Jedná se o montáž podkladního roštu + rektifikace, montáž VPC prken + přířez, montáž VPC sokolíku 5 cm v obvodu 18 mb. Děkuji
Výměna dřevěných podlah jeviště hudební scény MDB
Předmětem veřejné zakázky je výměna jevištní podlahy na hudební scéně Městského divadla Brno. Jevištní podlaha je tvořena pevnou částí, podlahami zvedaných a posuvných zařízení a odnímatelnými poklopy pro umístění propadla nebo servisní přístup k mechanismům jevištních zařízení. Stávající podlahové krabice integrované do podlahy budou odborně ...
Poptávám pokládku zátěžového lina
Poptávám pokládku zátěžového lina 31.34m2. Prosím o předběžnou cenu, děkuji.
Výmena podlahovej krytiny v telocvični TnUAD, Študentská 2, Trenčín
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Modernizácia vybavenie praktického vyučovania, ako nástroj na zvýšenie počtu žiakov
Stavebné úpravy pozostávajú z rekonštrukcie vnútorných priestorov časti dielní odborného výcviku v rozsahu: 1. Podlahová konštrukcia Vybúranie podlahovej krytiny v stolárskej dielni, strechárskej dielni, maliarskej dielni a šatni žiakov, zabetónovanie jestvujúcich žľabov v podlahe, vyhotovenie betónovej mazaniny vystuženej oceľovými vláknami, ...
FN Motol - Lité podlahy a jejich opravy
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami jsou opravy litých podlah a jejich pokládka, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Poptáváme rekonstrukci podlahy v lodžii
Měli bychom prosbu o případnou nabídku na rekonstrukci podlahy v lodžii. Podlaha je velmi špatně izolovaná a bohužel propouští vlhkost. Jedná se o lodžii o velikosti 6,7m2 na rodinném domě v soukromém vlastnictví. Co se týká rozměrů, jsou zakreslené v půdorysu viz přílohy. Předem Vám děkuji za kontaktování mě a poskytnutí jakýchkoli informací. ...
Opravy bytových jednotek - 22. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 7-mi volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 162 ul. Ohrazenická, č.p. 181 ul. Mladých, č.p. 430 ul. Brožíkova, č.p. 1651 ul. Nerudova a č.p. 1835 ul. nábřeží Závodu míru na území města Pardubice - v částech ...
Poptávám realizaci betonové podlahy
Poptávám betonovou podlahu do 5cm na rod. domku bez podl. topení asi 220 m2 na Podlešín okr. Kladno díky za nabídku.
Dodávka a pokládka kobercov v objektoch Sociálnej poisťovne
Predmetom zákazky je vykonanie nasledovných služieb: dodávka a pokládka kobercov z dôvodu dodržania BOZP a zlepšenia pracovných a hygienických podmienok zamestnancov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava, odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho likvidácia (vrátane prípadných nebezpečných odpadov) a úhrada poplatku za uloženie stavebného ...
Výmena podlahovej krytiny v telocvični RB
Predmetom zákazky je výmena podlahovej krytiny v telocvični RB vrátane súvisiacich služieb v zmysle výkazu - výmeru.
Udržiavacie stavebné práce, služby  Bratislavský kraj
Predmetom zákazky je údržba budov udržiavacie stavebné práce, služby poskytovateľom stavebných prác a služieb, ktorý zabezpečí udržiavacie stavebné práce podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa ako aj ďalšie súvisiace služby pre objekty MV SR Drobná údržba a opravy: 1. Maľby a nátery 2. Stavebné práce 3. Podlahy 4. Rozvody ...
Oprava historické pilířové stodoly - Na Miláčku
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce historické pilířové stodoly „Na Miláčku“ v katastru obce Kladruby nad Labem. Jedná se o stavbu z 2.pol 19. století a stavba má status Národní kulturní památky. Stavební práce obsahují především opravu střešního pláště, opravu poškozených svislých konstrukcí a novou skladbu podlahy v prostoru ...
Rekonštrukcia garáží a bezpečnostné úpravy vjazdu do budovy NBS
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v realizovaní opravy poškodených podláh a priestorov garáží na 3. PP, 2. PP, 1. PP, časť vjazdu - mezanín na 1. NP a hospodárskeho dvora na 1. NP v budove sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu a v kvalite podľa projektovej dokumentácie. V rámci stavebných prác sa bude realizovať ...
Opravy bytových jednotek - 21. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v pěti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 383 Gagarinova, č.p. 447 ul. Sedláčkova, č.p. 947 ul. J. Zajíce na území města Pardubice - v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je ...
Obnova interiéru ŠD Námestie mládeže 2, Prešov-II.etapa
Projektová dokumentácia rieši stavebné práce v objekte ŠD na Námestí mládeže 2. Budova pozostáva z 2 výškovo odlišných celkov. Predmetom zákazky je obnova interiéru v časti "A", ktorá má 5 nadzemných a jedno podzemné podlažie. Obnova bude pozostávať z komplexnej výmeny elektroinštalácie, zdravotechniky, rekonštrukcie podlahových krytín, stierok, ...
Modernizácia zverinca
Predmetom zákazky je úprava dispozície zverinca pri zachovaní účelu využitia v objekte NÚRCH. V súčasnosti riešený priestor slúži totožnému využitiu ako aj po navrhovaných dispozičných zmenách v rámci modernizácie objektu. Zmeny dispozície budú zahŕňať vybúranie časti súčasných nosných a deliacich konštrukcií, podhľadov a odstránenie nášľapných ...
Rámcová dohoda na výměnu podlahových krytin
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výměny podlahových krytin v prostorách objektů zadavatele a to dle aktuálních i plánovaných potřeb. Součástí prováděných prací jsou i veškeré činnosti nezbytné ke splnění díla, včetně veškerého potřebného materiálu, uvedení prostor do původního stavu, závěrečný úklid a odvoz a ekologická likvidace ...
Rekonštrukcia podláh v objekte FNsP Žilina
Predmetom zákazky je kompletné zhotovenie podlahových vrstiev podľa špecifikácie minimálnych požiadaviek vrátane demontáže pôvodnej skladby podláh, úpravy jestvujúcich skladieb pôvodných podláh, vyspravenie podláh po vybúraných priečkach a konštrukciách zhotovenie samonivelizačnej stierky, dodávka a montáž podlahoviny na lepidlo, zhotovenie soklov ...
Výměna koberců a podlahových krytin v budovách MMR
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu ust. § 131 ZZVZ na poskytování dodávek podlahových krytin a souvisejících služeb ve smyslu pokládky podlahových krytin včetně případných úprav stávajících podlah v budovách zadavatele na území hl. města Prahy. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním dodavatelem.
FN Motol - Pokládka podlahových krytin
Předmětem plnění této veřejné zakázky v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami je zhotovení díla - dodávka a pokládka podlah, podlahových krytin a jejich opravy, na základě jednotlivých požadavků zadavatele.
Poptávám lepení vinylové podlahy
Poptávám lepení vinylové podlahy 37m2. Jedná se o betonový podklad v novostavbě. Obec Čikov, okres Třebíč. Vinyl mán vlastní. Děkuji za možnou nabídku.
Oprava podláh v školskom internáte
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na obnove podláh v školskom internáte Obchodnej akadémie Akademika Hronca 8, Rožňava v rozsahu výkazu výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Výmena podláh na 12 blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK
Predmetom zákazky je výmena PVC podláh na blokoch F, G a J na Átriových domkoch v objekte Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra Mlyny UK. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v Súťažných podkladoch.
Poptávám realizaci lité betonové podlahy do garáže
Poptávám cenovou nabídku lité betonové podlahy do garáže 105 m2 ve Strašicích u Rokycan.